Ajax-loader

legfrissebb rukkolások

Most érkeztek, lehet őket vinni, mehet a rukk 'n' roll!


Collis Ta'eed - Harley Alexander - How ​To Be A Rockstar WordPress Designer
Managing ​web content has always been tricky, but with WordPress, any web designer can have a flexible, free and powerful CMS to use not just on blogging projects, but on all sorts of websites. In How To Be a Rockstar WordPress Designer you will learn step by step how to take a straight HTML site and power it with WordPress. During the course of the book you’ll build THREE WordPress themes, a blog, a portfolio site and a general site with menus and submenus. Each theme demonstrates different aspects of WordPress theming and all three are packaged in with the book so you’ll have Photoshop, HTML, CSS and WordPress PHP files to refer to.

Hasin Hayder - WordPress ​Complete
WordPress ​is a simple and powerful way to start blogging. If you're not an IT expert but want to use a state-of-the-art blogging system to give your blog the best chance of success, while giving you the time to focus on content and your readers, WordPress is the right system for you, and this book is the right place to start. It will give you a rapid and straightforward introduction to the rich and powerful features of WordPress and get you up and running with a state-of-the-art blog as quickly and painlessly as possible. This book is a beginner's guide to WordPress, for people who are new to blogging and want to create their own blogs in a simple and straightforward manner. It does not require any detailed knowledge of programming or web development, and any IT-confident user will be able to use the book to produce an impressive blog.

Noel Streatfeild - The ​First Book of the Opera
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. R. Ward - Todesfluch
Im ​Dunkel der Nacht tobt ein unerbittlicher Krieg zwischen den Vampiren und ihren Verfolgern. Die besten Krieger der Vampire haben sich zur Bruderschaft der "Black Dagger" zusammengeschlossen, um sich mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen. Ihr grausamster Kampf ist jedoch die Entscheidung zwischen unbarmherziger Pflicht und glühender Leidenschaft. Der Kampf der Geschöpfe der Nacht tobt weiter!

V. Gilbert Edit - A ​Tanítvány, a Krónikás és az Áruló
A ​klasszikus Bulgakov-műnek, A Mester és Margaritának lehetséges mai olvasatát tartalmazza ez a könyv. Kultúrtörténeti és irodalmi példákon mutatja be, hogyan válhat a Tanítványból Áruló, a Mesterből Zsarnok. Az ördög néha a másság elismerésére, a Másik élményének felismerésére rádöbbentő pártfogó, a krónikás pedig öntudatlan átértelmező. Így kerül a középpontba Lévi Máté rejtélyes, ellentmondásos, sokáig elhanyagolhatónak tartott alakja. Új felismeréshez vezet, hogy a szerző Bulgakov művét három másik, kevéssé ismert, a XX. század első felében keletkezett regénnyel együtt tárgyalja. Brjuszov, Kuprin és Andrejev szövegeit A Mester és Margarita világítja meg.

Elizabeth Wein - Code ​Name Verity
I ​have two weeks. You'll shoot me at the end no matter what I do. That's what you do to enemy agents. It's what we do to enemy agents. But I look at all the dark and twisted roads ahead and cooperation is the easy way out. Possibly the only way out for a girl caught red-handed doing dirty work like mine - and I will do anything, anything, to avoid SS-Hauptsturmführer von Linden interrogating me again. He has said that I can have as much paper as I need. All I have to do is cough up everything I can remember about the British War Effort. And I'm going to. But the story of how I came to be here starts with my friend Maddie. She is the pilot who flew me into France - an Allied Invasion of Two. We are a sensational team

Kevin Yank - Cameron Adams - Simply ​JavaScript
Packed ​with full-color examples, Simply JavaScript is all you need to start programming in JavaScript the right way. Learn how easy it is to use JavaScript to solve real-world problems, build smarter forms, track user events (such as mouse clicks and key strokes), and design eye-catching animations. Then move on to more powerful techniques using the DOM and Ajax.

Michael Bowers - Pro ​CSS and HTML Design Patterns
Pro ​CSS and HTML Design Patterns is a reference book and a cookbook on how to style web pages using CSS and XHTML. It contains 350 ready–to–use patterns (CSS and XHTML code snippets) you can copy and paste into your code. Each pattern can be combined with other patterns to create an unlimited number of solutions. Each pattern works reliably in all major browsers without the need for browser hacks.

Douglas Crockford - JavaScript: ​The Good Parts
Most ​programming languages contain good and bad parts, but JavaScript has more than its share of the bad, having been developed and released in a hurry before it could be refined. This authoritative book scrapes away these bad features to reveal a subset of JavaScript that's more reliable, readable, and maintainable than the language as a whole-a subset you can use to create truly extensible and efficient code. Most programming languages contain good and bad parts, but JavaScript has more than its share of the bad, having been developed and released in a hurry before it could be refined. This authoritative book scrapes away these bad features to reveal a subset of JavaScript that's more reliable, readable, and maintainable than the language as a whole-a subset you can use to create truly extensible and efficient code. Considered the JavaScript expert by many people in the development community, author Douglas Crockford identifies the abundance of good ideas that make JavaScript an outstanding object-oriented programming language-ideas such as functions, loose typing, dynamic objects, and an expressive object literal notation. Unfortunately, these good ideas are mixed in with bad and downright awful ideas, like a programming model based on global variables. When Java applets failed, JavaScript became the language of the Web by default, making its popularity almost completely independent of its qualities as a programming language. In JavaScript: The Good Parts, Crockford finally digs through the steaming pile of good intentions and blunders to give you a detailed look at all the genuinely elegant parts of JavaScript, including: * Syntax * Objects * Functions * Inheritance * Arrays * Regular expressions * Methods * Style * Beautiful features The real beauty? As you move ahead with the subset of JavaScript that this book presents, you'll also sidestep the need to unlearn all the bad parts. Of course, if you want to find out more about the bad parts and how to use them badly, simply consult any other JavaScript book. With JavaScript: The Good Parts, you'll discover a beautiful, elegant, lightweight and highly expressive language that lets you create effective code, whether you're managing object libraries or just trying to get Ajax to run fast. If you develop sites or applications for the Web, this book is an absolute must.

Osho - A ​mustármag
Mi ​lenne, ha a keresztényeket arra tanítanák, hogy "ne adakozzatok, mert azzal lelketeknek ártotok"? A templomokat, azért létesítették, hogy az emberek ott imádkozzanak, de Jézus azt mondja: "ha imádkoztok, elítéltettek"... de akkor ki menne a templomba? És, ha nincs ima, nincs böjt, nincs adomány, nincsenek rituálék, akkor mi lenne a papokkal? Mi lenne az egyházzal?... Ezekkel a mondatokkal Jézus lyukat fúr a szervezett vallás bárkáján, ezáltal csak Jézus marad - a bárka pedig végleg elsüllyed.

Jane Yolen - Mark Teague - How ​Do Dinosaurs Eat Their Food?
How ​does a dinosaur eat all his food? Does he burp, does he belch, or make noises quite rude? Does he pick at his cereal, throw down his cup, hoping to make someone else pick it up? Just like kids, dinosaurs have a difficult time learning to behave at the table. However, with a little help from Mom and Dad, these young dinosaurs eat all before them with smiles and goodwill. As in their previous books, Yolen and Teague capture children's rambunctious natures with playful read-aloud verse and wonderfully amusing pictures.

Baranyainé Endrődi Melinda - Komplett ​feladatsorok az olasz középfokú írásbeli nyelvvizsgára
Ez ​a könyv új feladatokkal nyújt segítséget a "B" tipusú középfokú nyelvizsgára készülő diákoknak és tanáraiknak. A könyv az állami középfokú nyelvvizsga írásbeli részében található feladattípusokhoz hasonló feladatsorokat tartalmaz 20 egységre osztva. Az 1000 teszthez megoldás is található a könyvben, hogy mindenki ellenőrizhesse az írásbeli nyelvvizsgához szükséges legalapvetőbb nyelvtani és lexikai ismereteket szótár használata nélkül. A szövegek hosszúsága és nehézségi foka eltérő. Az irányított fogalmazások az írásbeli készség fejlesztésére szolgálnak.

Michael Talbot - Holografikus ​Univerzum
Manapság ​már mindenki ismeri a hologramokat, a lézerekkel kivetített háromdimenziós képeket. Most, két élenjáró gondolkodó - a Londoni Egyetem fizikusa, David Bohm, Einstein korábbi kedvence, és a világ jelenleg egyik legelismertebb kvantumfizikusa, valamint a Stanford Egyetem idegélettan kutatója, Karl Pribram, modern agyfelfogásunk egyik megalapítója - hiszi, hogy a Világegyetem maga egy óriási hologram, szó szerint egyfajta kép vagy elmeszülemény, amit legalábbis részben az emberi elme hoz létre. Ez a figyelemreméltó újfajta Univerzum-látásmód megmagyarázza nemcsak a fizika mindezidáig megoldatlan rejtélyeit, hanem az olyan titokzatos jelenségeket is, mint a telepátia, testen kívüli élmények, halálközeli élmények, "tisztánlátó" álmok, sot a vallásos, spirituális élményeket is, mint az egység érzését a Világmindenséggel, valamint a csodálatos gyógyulásokat.

Kavisánszki Mária - Rózsaszín ​banánhéj
Negyvennégy ​éves újságíró úgy érzi, folyamatosan keresi helyét a világban. Mondhatnánk, hogy a világ is keresi a helyét benne, de neki esze ágában sincs ilyen semmiségekkel foglalkozni. Főszereplőnk Nárcisz, a kisvárosi négy gyermekes újságíró, – bár talpraesett és találékony nő – gyakorta vakmerően meggondolatlan, szinte vonzza a baleseteket. Férjétől éppen válófélben van, összeköltözik a nála hat évvel fiatalabb barátjával. Az együttélésükkel azonban sereg zűrzavar, s „regénybe illő” viszontagságok veszik kezdetüket. Ráadásul újdonsült barátja felmenői minden eszközt megragadva igyekeznek meghiúsítani kapcsolatuk kiteljesedését, miközben a bonyodalmakkal fűszerezett, viharos válóper kellős közepén a négy gyermek sorsa tét. A történet a nagybetűs élet rejtelmein, a bírósági bürokratikus procedúrákon keresztül vezet a férfi-nő kapcsolat legmélyebb bugyraiba. Vajon a szerelem ad-e a túléléshez erőt, legyőzi-e a nehézségeket, az ármánykodást? A főszereplőnket a humor segíti át a legszorongatóbb helyzeteken, amíg hajszolva keresi a gödörből kivezető utat.

Bojár Gábor - GRAPHI-sztori
Erősen ​tartja magát a mítosz, hogy igazán nagy szakmai és anyagi sikert elérni és jól működő nemzetközi céget felépíteni csak ,,odakint" lehet, Magyarországon nem. Ragyogó cáfolata ennek Bojár Gábor és ,,szülötte", a Graphisoft. A fellazuló szocializmus félmaszek társulásából a frankfurti tőzsdén jegyzett, több mint nyolcvan országban működő multivá nőtt szoftvercég története hallatlanul tanulságos. A legilletékesebb, az alapító-cégvezető (ma már csak elnök) vezet végig a cégépítés folyamatán, a döntések kínjain, a sikerek szédületén, a kudarcok völgyein és a tapasztalatok gazdagító feldolgozásán. Vajon hány lábon kell állnia egy vállalatnak, hogy biztosítsa a jövőjét? Ajándék-e, ha egy nagyhírű multicég hazai képviseletét megkapjuk? Sikeres lesz-e a termék csak azért, mert nyilvánvalóan jobb a meglévőknél? Ellenálljunk-e a nagy és gyors üzletnek a tartós üzlet reményében? Hová érdemesebb bejutni először, nagy országba vagy kis országba? Mi a fontosabb és mikor, a profi menedzsment, a szakértelem, vagy a szívós munka, a lelkesedés és a hit a győzelemben? Adjunk-e kizárólagos jogokat a termék terjesztőjének vagy ne? Lehetünk-e jobbak, mint a nagyságrendekkel nagyobb versenytárs? Meddig terjedhet a bizalom? Kifizetődik-e az etikus magatartás? A kérdések ismertek, a válaszok távolról sem egyértelműek. A cégépítés tipikus dilemmáiban hozott döntéseivel a Graphisoft nemegyszer szembe ment a hagyományos bölcsességgel és izgalmas megoldásokat talált. Sikereit és tévedéseit egyaránt arra használta, amire valók: a tanulásra, a továbbfejlődésre. És ez az, amit a cég és vezetőjének példája mond: a nagybácsi csekkjéből vagy az EU pénztárcájából ne az átmeneti jólétünket finanszírozzuk, hanem a képességeinket fejlesszük, a tehetségünket hozzuk helyzetbe. Hogy a jólét ne átmeneti legyen. A Graphi-sztori esettanulmány a javából. De egy pezsdítően tehetséges és végtelenül ambíciózus ember önvallomása is. A kiemelkedően sikeres vezető frissítő öniróniával és bölcs őszinteséggel elemzi önmagát, cégét és korát, miközben színes, mulatságos történetekben az élet teljességét élvező ember is felvillan. (A könyv, sok egyéb erénye mellett, akár nemzetközi étteremkalauznak is használható...) Az örökké optimista szerző egyetlen kérdésne nem ad választ: Miért nincs sok Graphisoftunk? De legyünk mi is optimisták: talán ez a könyv is hozzásegít egy kicsit, hogy legyen.

Karen Blixen - Angyalok ​bosszúja
A ​Pierre Andrézel álnév mögé bújva, misztikus, viktoriánus stílusban írta egyetlen regényét Karen Blixen. „Törvénytelen gyermekének“ nevezte, valószínűleg azért, mert ezúttal a bűnügyi regény területére kalandozott. Pedig ha más regisztereken is, korábbi művei alapján jól felismerhetőek a Karen Blixent foglalkoztató kérdések és témák: a különleges női karakterek, a képmutató vallásosság, az erényességnek álcázott hatalomvágy és általában a maszk, mely szerinte jellemzőbb az emberre, mint valódi arca. A hátborzongató történetet Blixen 1944-ben, Dánia német megszállása alatt, mintegy túlélési terápiaként írta. Vannak, akik a német megszállók elleni allegóriaként értelmezik, vannak, akik a Jane Eyre paródiájaként. Lucan és Zosine, két magára maradt angol lány. Sikertelen elhelyezkedési kísérleteik után végül egy Franciaországban élő skót pap és a felesége fogadja őket magához. Az idilli környezetben élő, jóságosnak látszó párról azonban kiderül, hogy nem azok, akiknek látszanak, jótékonykodásuk mögött sanda szándékok rejtőznek. Amikor rájönnek, hogy a lányok felfedezték üzelmeiket, az ő életük is veszélybe kerül…

Raana Raas - Elágazó ​utak
A ​„Mi lett volna, ha” kérdésre nincs válasz. Pedig sokszor szeretnénk tudni. Az irodalom lehetőséget ad arra, hogy eljátsszunk ezzel a kérdéssel. Az Időcsodák ennek a játéknak az eredménye. Mi lett volna, ha Yaan nem sokkal tizennyolc éves kora előtt leül, hogy meghallgassa a másik felet is? Döntése, hogy nem szakad ki, milyen változásokat okoz szerettei és tágabb környezete életében? Képes-e egy ember döntése a történelmet megváltoztatni – és ha igen, elképzelhető-e, hogy egy jobbnak tartott döntésnek sokkal fájdalmasabbak lesznek a következményei?

Jo Frost - Szuperdada ​2.
"Lenyűgöző ​az a könnyedség, ahogyan Jo bevitorlázik a kétségbeesett szülők otthonaiba, hogy megmutassa, hogyan oldhatják meg gyereknevelési gondjaikat."- (Sunday Telegraph) Jo Frost, a népszerű Szuperdada a legreménytelenebb helyzetekben is föltalálja magát. Nincs az a komisz kölyök, akit ne tudna megszelídíteni. S a módszerei valóban működnek - erről hálás szülők leveleinek tömkelege tanúskodik. A Szuperdada 2. - Amit minden szülő tudni szeretne című könyvében Jo a leggyakrabban előforduló kérdésekre válaszol. Mint például: Ötéves kislányom mindig is rossz evő volt, de az utóbbi időben kizárólag a sajtos tésztát hajlandó megenni. Bármi mást teszünk elé, visít. Kérlek, segíts! - Mindkét gyerekem gond nélkül lefekszik, de hajnalra az ágyamban kötnek ki. Éljem túl valahogy ezt az átmeneti időszakot? - A lefekvés nálunk kész rémálom. Órákba telik, míg a három kölykömet ágyba tudom dugni, a végére teljesen kikészülök. Mit csinálok rosszul? És még további kérdések özöne az éjszakai bepisilésről, a fürdetésről, a testvérek közti féltékenységről, az önállóságról és egyebekről. Könyve segít abban, hogy a gyereknevelés rémálomból valóban örömteli foglalatosság legyen. Jo Frost (1971) népszerű angol bébiszitter. 1989 óta foglalkozik gyerekekkel, tapasztalataiból három könyve is született. Supernanny (Szuperdada) című dokusorozatát már 47 országban, köztük Magyarországon is bemutatták.

Kollekciók