Ajax-loader

legfrissebb rukkolások

Most érkeztek, lehet őket vinni, mehet a rukk 'n' roll!


Covers_55626
A ​nemzet antropológiája Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​nemzet antropológiája
A ​kötet tanulmányai (Hofer Tamás professzor nyomdokain) történészek, néprajzkutatók, kulturális-antropológusok, művelődéstörténészek elemzéseit tartalmazzák. A szakterületükhöz legközelebb eső példákon azt tanulmányozzák, miként határozza meg szokás, szépirodalom, értékrend, életmód, temetés, sport vagy építőművészet az etnikus tudat, a nemzettudat egyes alakváltozatait az egységesülni próbáló Európa sokszínű terepén. A kötet egészét a helyét kereső, interdiszciplináris jellegű határtudomány, a kulturális antropológia szemléletmódja határozza meg: finnek vagy erdélyiek, reformkori magyarok vagy "amerikás" diaszpórák csoportjai, albánok és svábok, zsidók és svájciak miként élik át, hogyan szimbolizálják és teremtik napról napra újra a nemzetfogalmakat, nemzeti értékeket és "olvasatokat"... A kötet a humán érdeklődésű értelmiségi olvasótáboron túl a néprajzos, történész, irodalmár, politológus és antropológus egyetemi-főiskolai hallgatók figyelmére, a társtudományok kutatóinak érdeklődésére számíthat határainkon innen és túl.

Immanuel Kant - Antropológiai ​írások
A ​Pragmatikus érdekű antropológia, Kant utolsó nagyobb lélegzetű írása, annak az előadás-sorozatnak a könyvvé formált változata, melyet harminc éven át évente megtartott, szélesebb publikum előtt és a maga feje után, kötelező (kormányzatilag jóváhagyott) sorvezető nélkül. Találkozni benne mindazzal, ami Kantot, túl a tekintélyen, amelyet a Kritikák szereztek neki, lebilincselő beszélgetőpartnerré tette a kortársak szemében: amit Kant összeolvasott, végighallgatott és kigondolt csillapíthatatlan kíváncsiságában az ember, az emberi esendőség és az esendőségek dacára mégiscsak bámulatra méltó emberi tehetségekről és fogékonyságokról. Bár az antropológiai előadások nem filozófusoknak vagy filozófustanoncoknak szóltak, mégis sok minden előkerül a könyvben a Kritikákból. Szó esik továbbá olyasmiről is, amiről a voltaképpeni filozófiai munkákban nem esett szó, ám ami Kantot azokban is szenvedélyesen érdekelte - egyebek közt nemünk esélye arra, hogy ne kelljen beismernünk, hogy "az eszes lényeknek ez a faja aligha érdemel tisztes helyet a többi (általunk ismert) lény között". A kötetben olvasható néhány kisebb antropológiai tárgyú írás, valamint egy bő válogatás az ízlést és a nem karakterét tárgyaló fejezetekhez készült jegyzetekből is.

Daniel Silva - A ​bosszú
Gabriel ​Allont Velencében éri a szörnyű hír: Rómában terroristák robbantottak az izraeli nagykövetség épülete előtt. A titkosszolgálat elszántan kutat az elkövetők után, amikor kiderül, hogy Gabriel élete is veszélybe került. Kettős pályafutása során a restaurátor rengeteg ellenséget szerzett, ám most egy minden eddiginél veszélyesebb és titokzatosabb ellenféllel kell leszámolnia, akit ráadásul személyes okok vezetnek a kegyetlen bosszúra. Kezdetét veszi a könyörtelen hajsza és a versenyfutás az idővel... Gabriel számára a tét nem csupán a saját, hanem sok száz ártatlan ember élete, miközben kiszolgáltatott helyzetbe kerül a gátlástalan terroristavezérrel szemben. A hátborzongatóan izgalmas, váratlan fordulatokkal teli könyvben minden másodperc emberéleteket jelenthet...

Eugene Callahan - Közgazdaságtan ​hús-vér embereknek
A ​Közgazdaságtan hús-vér embereknek kiáltvány a közgazdászokra jellemző csőlátás ellen. A szerző véleménye szerint a közgazdaságtan tárgya a tervszerű emberi cselekvés. Vizsgálódásának középpontjában az emberi gondolkodás természete áll. A lelki jelenségek megismerésének sokkal nagyobb szerepe van a gazdaság és a társadalomi folyamatok megértésében, mint a makrostatisztikák ökonometriai elemzésének. Callahan minden sorával cáfolja azokat, akik a közgazdaság-tudományt száraz ismerethalomnak látják. Érzékletes hasonlatok, szellemes példák, jól megválogatott idézetek segítik az Olvasót abban, hogy közelebb kerüljön a „társadalomtudományok királynőjéhez”, és megtapasztalja: ez a királynő nem csupán hűvös és elegáns, de vonzó és gyönyörű is. A könyv éppúgy a hatalmában tartja azt, aki a közgazdaságtan tanulmányozásával töltötte el az életét, mint a kezdőt, akinek minden oka megvolt arra, hogy a tankönyveket olvasva tudományunkat tiszteletreméltó, de ösztövér és unalmas öreg hölgynek képzelje. Az a fiatal, aki ilyen köntösben ismeri meg a közgazdaságtant, valószínűleg könnyebben beleszeret, és nem pusztán a remélhető pénzért köteleződik el egy életre mellette.

Molnár Ferenc Webkukkoló - Közösségi Marketing Stratégia Tervezés
Ez a könyv nem neked való, ha sikeres vagy a Facebook, Twitter, Iwiw, Youtube vagy bármely egyéb közösségi oldalon. Ez a termék nem neked való, ha azt várod tőle, hogy megtanít használni konkrét oldalakat! Ha azonban szeretnél recepteket kapni ahhoz, hogy sikeres legyél bármely közösségi oldalon, ahol a célpiacod jelen van, akkor ez az a könyv, amit el kell olvasnod az induláshoz! Ha már rájöttél, hogy a közösségi média tényleg az a terület, ahol mielőbb teret kell hódítanod, akkor EZ A TE SIKERED KULCSA! Építsd fel te is a közösségedet, és válj véleményvezérré néhány fontos szabályt betartva egy működő és hatékony útvonalon!

Megan Mccafferty - Bumped
When ​a virus makes everyone over the age of eighteen infertile, would-be parents pay teen girls to conceive and give birth to their children, making teens the most prized members of society. Girls sport fake baby bumps and the school cafeteria stocks folic-acid-infused food. Sixteen-year-old identical twins Melody and Harmony were separated at birth and have never met until the day Harmony shows up on Melody's doorstep. Up to now, the twins have followed completely opposite paths. Melody has scored an enviable conception contract with a couple called the Jaydens. While they are searching for the perfect partner for Melody to bump with, she is fighting her attraction to her best friend, Zen, who is way too short for the job. Harmony has spent her whole life in Goodside, a religious community, preparing to be a wife and mother. She believes her calling is to convince Melody that pregging for profit is a sin. But Harmony has secrets of her own that she is running from. When Melody is finally matched with the world-famous, genetically flawless Jondoe, both girls' lives are changed forever. A case of mistaken identity takes them on a journey neither could have ever imagined, one that makes Melody and Harmony realize they have so much more than just DNA in common. From New York Times bestselling author Megan McCafferty comes a strikingly original look at friendship, love, and sisterhood - in a future that is eerily believable.

Bókay Antal - Vilcsek Béla - A ​posztmodern irodalomtudomány kialakulása
Szöveggyűjteményünk ​a jelenkorig eljutó, második kötete folytatása a már korábban Bókay Antal és Vilcsek Béla szerkesztésében megjelent könyvnek (A modern irodalomtudomány kialakulása), mely a strukturalizmusig gyűjtötte össze az irodalomtudomány legfontosabb eredeti írásait. Mindkét szöveggyűjtemény Bókay Antal Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban (Budapest, 1997, 2001, Osiris) című, az irodalomtudomány rendszereit, elméleteit áttekintő munkájához kapcsolódik, a három kiadvány átfogó képét kívánja adni az irodalomtudomány elmúlt kétszáz évének, eredményeinek. Jelen kötet címében a "posztmodern", azaz a modern utáni elméleti megközelítésekre utal. A modern irodalomtudomány általános jelemzője, hogy hitt az irodalmi objektum érvényességében, abban, hogy van és bonyolult metodológiával elérhető, leírható az irodalom természete és az irodalmi mű jelentése. A modern nagyszerű teljesítményei ellenére sem tudta vállalását teljesíteni, hiszen mindig maradt egy olyan értelem, jelentés, amely túlfutott a módszeres leírás érvényén. A posztmodern irodalomtudományok közös jellemzője, hogy a nyelvben, a közösség rejtett folyamataiban, vagy az önteremtő lét-tartalomban megkeresik ennek a labilitásnak a hátterét és újraírják az irodalom szerepét. Kötetünkben a posztstrukturalista, dekonstrukciós, ontológiai hermeneutikai, posztkoloniális, feminista stb. irányzatok legfontosabb, ma már klasszikusnak számító írásait közöljük. Az elméleti szövegekhez kapcsolva bemutatjuk azok jellemző szellemi hátterét és olyan interpretációkat is közlünk, amelyek az adott elméletnek a keretében születtek.

Dan Ariely - Kiszámíthatóan ​irracionális
Miért ​nem enyhül a fejfájásunk az egycentes aszpirin bevétele után, és miért múlik el az ötvencentes aszpirintől? Miért költünk vagyonokat egy elegáns étteremben, miközben 25 centes kuponokat vágunk ki egy leveskonzervért? Miért szedünk újra meg újra a svédasztalról, miközben már tele a hasunk? És hogy jutottunk el odáig, hogy 4,15 dollárt költsünk egy csésze kávéra, holott pár éve még 1 dollárt sem szántunk ugyanerre? Dan Ariely, az MIT viselkedésgazdaságtan-kutatója meglepő és megvilágostó erejű ksérletek sorozatával cáfolta azt a közkeletű vélekedést, hogy alapvetően racionálisan viselkedünk. Hétköznapi tapasztalatokat ötvözve merész új elméletekkel feltárja, hogyan írják felül az előzetes várakozások, az érzések, a társadalmi normák és egyéb rejtett, látszólag illogikus erők az ítélőképességünket. Nem elég, hogy mindennap hibázunk, bizonyítja Ariely, de újra meg újra ugyanazokat a hibákat követjük el. Mindig mindent túlfizetünk, alábecsülünk és halogatunk. Nem ismerjük fel, milyen erős hatással vannak az érzelmeink arra, hogy mit akarunk, és hajlamosak vagyunk túlértékelni azt, amink van. Ám ezek a hibás viselkedésminták nem véletlenszerűek és nem is értelmetlenek, hanem szisztematikusak és előre láthatóak – ez tesz bennünket kiszámthatóan irracionálissá.

Ismeretlen szerző - Olvasókönyv ​a szociológia történetéhez I-II.
Ezt ​a könyvet a szociológiai alapképzés résztvevői számára válogatták a szerkesztők. A szociológia elméleteit tanulva diákjaik rendszeresen panaszkodnak amiatt, hogy nehezen tudnak hozzáférni H. Spencer, K. Marx, F. Tönnies, G. Simmel, E. Durkheim és mások szövegeihez, a kötelező és ajánlott szakirodalomként megadott tanulmányokhoz, könyvekhez. Szükség van tehát egy olyan kötetre, amely egybegyűjti a legfontosabb elméletek magyar nyelvű fordításait, ezt célozza e válogatás.

Trudy Baker - Rachel Jones - Coffee, ​Tea or Me?
Ez ​a könyv, melyet mindenki kölcsön akar kérni. Két szókimondó légiutaskísérő mesél igaz történeteket sztárokról, férfi utasokról, szeretőkről, pilótákról, kalandokról.

Fonyódi Tibor - Naptól ​vagyok, Holdtól vagyok
A ​IX. század utolsó évtizedében járunk. Egy sebesült szarvas vérnyomát követő vadász három titokzatos regössel találkozik, akik arra kérik, hogy hallgassa meg a történeteiket. A három elbeszélő három egymást követő századot, nézőpontot és stílust jelent, de mondandójuk azonos; egy múltja elől menekülő onogur javas, a kagán koronájának elkészítésére elhivatottságot érző avar ötvös és a tanítói ellen fellázadó és Nagy Károly szolgálatába szegődő magyar táltos elbeszélése nyomán minden képzeletet felülmúló összefüggésekre derül fény a honfoglalást megelőző háromszáz év eltitkolt, elhallgatott magyar történelméből. Fonyódi Tibor történelmi regénytrilógiájának második kötetében három különböző korban élt ember élettörténete elevenedik meg. A szerző olyan színes és eleven tablót fest az Avar Birodalomról, a Karolingok koráról és a IX. századi magyar történelemről, ami garantáltan felejthetetlen élményt nyújt a misztikummal fűszerezett történelmi kalandregények kedvelőinek. Az előzményektől függetlenül is olvasható regény méltó párja a nagy sikert aratott _Isten ostorai_nak.

Jaemin Roh - Korean
This ​simple and effective introduction to Korean will teach you everything you need to speak, understand, read, and write in Korean. This program assumes no background in the language, and it explains each new concept clearly with plenty of examples, making it ideal for beginners or anyone who wants a thorough review. Living Language Korean includes: ·A course book and six audio CDs ·Two unique sets of recordings, one for use with the book, and a second for use anywhere to review and reinforce ·Natural dialogues, clear grammar notes, vocabulary building, and key expressions ·Plenty of practice, both written and recorded ·Notes on culture, cuisine, history, geography, and more ·Real life “discovery” activities and internet resources ·An extensive two-way glossary

Hugh Fearnley-Whittingstall - Veg ​Every Day
'Call ​me power-crazed, but I'm trying to change your life here. The object of the exercise is to persuade you to eat more vegetables. Many more vegatables. And I hope to do so not by shouting from a soapbox, but through sheer temptation...'

Michael Wood - Shakespeare ​nyomában
A ​hallatlan műveltségű és kiváló stílusú Michael Wood művelődéstörténeti sorozatának e kötetében nemcsak a valaha élt legnagyobb angol író színes és olvasmányos életrajzát alkotta meg, hanem kiváló korrajzot is nyújt olvasóinak. Közel négyszáz év telt el a halála óta, ám Shakespeare-t azóta is a világ legnagyobb drámaírójának tartjuk - miközben élettörténetét ma is sűrű homály fedi. A népszerű életrajzíró, televíziós személyiség és történész, Michael Wood nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy a jelenkori kutatási eredményekre támaszkodva, páratlanul színes és izgalmas formában örökítse meg az "avoni bárd" életét és korát. Shakespeare összeesküvésekkel és hatalmi terrorral, vallási széthúzással és felkelésekkel terhes világa korábban sosem látott részletességgel elevenedik meg előttünk. Michael Wood népszerű brit történész és számos televíziós dokumentumsorozat írója és műsorvezetője. Mintegy 60 dokumentumfilm és számos könyv fűződik a nevéhez.

M. Dezonne Pacheco Fernandes - A ​Kisasszony 3.
Alapjaiban ​rendült meg a világ Ararunában. Ezt a poros, unalmas várost elfogta valami furcsa tavaszi forrongás. Lázongó fiataljai másként akarnak élni, szeretni és házasodni, mint atyáik és anyáik. Lányától elkobzott, tiltott szerelmes regényt olvas titokban még az erkölcsileg legrendíthetetlenebb anya is, miközben kamasz lánya - világ szégyenére - nyíltan csókolózik az utcán. Nem csoda hát, ha ez a szerelmi láz már senkit sem kímél, erényes férjes asszonyokat ugyanúgy meggyötör, mint csélcsap fiatalokat. Hol titkos esküvőjére, hol titkos találkára derül fény, miközben a rabszolgák csapatostul szökdösnek a birtokról...

Elizabeth Wurtzel - Bitch
Bitch ​is a tract on the history of manipulative female behavior. By looking at women who derive their power from their sexuality, Wurtzel offers a trenchant cultural critique of contemporary gender relations. Beginning with Delilah, the first woman to supposedly bring a great man down (latter-day Delilahs include Yoko Ono, Pam Smart, Bess Myerson), Wurtzel finds many biblical counterparts to the men and women in today's headlines. In five extended essays, she links the lives of women as demanding and disparate as Amy Fisher, Hillary Clinton, Margaux Hemingway, and Nicole Brown Simpson. Wurtzel gives voice to those women whose lives have been misunderstood, who have been dismissed for their beauty, their madness, their youth. She finds in the story of Amy Fisher the tragic plight of all Lolitas, our thirst for their brief and intense flame. She connects Hemingway's tragic suicide to those of Sylvia Plath, Edie Sedgwick, and Marilyn Monroe, women whose beauty was an end, ultimately, in itself. Wurtzel, writing about the wife/mistress dichotomy, explains how some women are anointed as wife material, while others are relegated to the role of mistress. She takes to task the double standard imposed on women, the cultural insistence on goodness and society's complete obsession with badness: what's a girl to do? Bitch tells a tale both celebratory and cautionary as Wurtzel catalogs some of the most infamous women in history, defending their outsize desires, describing their exquisite loneliness, championing their take-no-prisoners approach to life and to love.

Emmy von Rhoden - A ​kis makrancos mátkasága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Grandpierre K. Endre - A ​magyarok istenének elrablása
Borzasztó ​tájékozatlanság és tudatlanság uralkodik a magyar nemzeti múlt minden jelentős kérdésében. Hazugságok és titkok átláthatatlan leple fedi előlünk az igaz történelmünket. GRANDPIERRE K. ENDRE jelen munkája egy titkos rést nyit olvasóinak arra a rejtelmes, szemünk elől tökéletesen elfedett nemzeti tragédia hátborzongató háttértényezőire, amelyen a magyarság a X-XI században átesett. „A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a könyv olvasásakor gondolatban betekintenek abba a titkos résbe és azokba a titkos eseményekbe, amelyeket gondosan el akartak rejteni mindannyiunk elől.

Gyina Rubina - Felső-Maszlovkán
Egy ​kisregénye és három korai elbeszélése kapott helyet Dina Rubina első magyarul megjelent kötetében. A Felső-Maszlovkán egy idős szobrásznő és egy fiatal színikritikus rendhagyó kapcsolatáról szól mélységes emberismerettel és humorral fűszerezve. A Kettős családi név egy apa megrendítő története, aki saját gyermekeként neveli fel hűtlen felesége fiát. Szintén a bonyolult szülő-gyermek kapcsolatrendszerbe nyújt betekintést a Tövisfa, míg a Zeneórák önéletrajzi ihletésű elbeszélés egy családról, amely egy jobb élet reményében és az összetartozás nehézségeivel küzdve a szakadék szélére sodródik. "Rubina prózájának erőssége a párbeszédek mögött, a gesztusnyelvben megelevenedő lelki folyamatok pontos érzékeltetése..., női irodalom, amennyiben a női irodalmon a kifinomultságot, a lelki történések finom és pontos rajzát értjük" - olvashatjuk a fülszöveg ajánló soraiban.

Tess Mallos - Egy ​falat... Marokkó
Jöjjön ​és kalandozzon velünk az Marokkóban, az Ezeregyéjszaka meséinek világában! A varázslatos hangulatot árasztó Marokkó elengedhetetlen része a különleges ízvilág. Fűszer minden mennyiségben és kombinációban! Aki kedveli a fűszeres ételeket, annak bizonyára ízleni fog a marokkói konyha. A marokkói ételek főleg egyszerű, természetes és könnyen emészthető élelmiszerekből készülnek, de magas tápanyagtartalmuk miatt a mai kor egészségközpontú elvárásainak is megfelelnek.

Oi Cheepchiissara - Kay Scarlett - Egy ​falat ... Thaiföld
Thaiföld ​nemcsak a mosoly - a pozitív életérzést tükröző kultúra -, de az emlékezetes étkezések országa is. A thai konyha az ősi ázsiai kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően vált mára jellegzetesen sokszínűvé, megalkotva ezzel az indiai, kínai és indonéz ízvilág egyedülálló ötvözetét. A könyv válogatást kínál a thai konyha gyöngyszemeiből, nemcsak a keleti ízek szerelmeseinek.

John Newton - Egy ​falat... Spanyolország
"Az ​étkezés élvezet - tartja egy spanyol mondás, és hogy ezt valóban komolyan is veszik, mi sem bizonyítja jobban, mint a kiváló "hispán" konyha. A napfényes Ibériai-félsziget történelmét, kultúráját és gasztronómiáját nagyban meghatározták a görög-római, illetve a mór megszállás évszázadai. Természeti adottságai miatt az öreg kontinenstől jórészt függetlenül fejlődhetett a mediterrán ország ízvilága, s megőrizhette főbb sajátosságait. Így a spanyol konyha ma már lesarkítva ugyan - egyet jelent a sűrű levesekkel, a bőséges húsételekkel és az erős fűszerekkel. A klasszikus menüsort felidézve, egy tányérra való frissítő gazpacho (hideg zöldségleves) és egy kiadós paella (sáfrányos rizs hússal) után a legfinomabb borok és sangría mellett az ínycsiklandó tapas-tál teszi fel a koronát az étkezésre. Most mi is belekóstolhatunk az állandó napsütés, a bikaviadalok és a lenyűgöző sokszínűség világába, hiszen mindebből fenséges ízelítőt ad az Egy falat... Spanyolország." (Serényi Zsolt)

Kay Halsey - Egy ​falat… Franciaország
Ebben ​a pompás, színes képekkel teli kötetben számos finomabbnál finomabb étel leírását találhatjuk. Csak néhány különlegesség, amelyről részletesen olvashatunk: sonkás-gombás-sajtos palacsinta, vörösborban buggyantott körte, párolt endívia, cukkiniszuflé, vizitormaleves, kecskesajtsaláta, citromtorta, bableves pestóval stb.

Priya Wickramasinghe - Carol Selva Rajah - Egy ​falat... India
A ​különböző országok nemzeti konyháit bemutató szakácskönyv-széria jelen darabjában a méltán világhíres indiai kulináris kultúra legjavából kaphatunk ízelítőt - sajnos csak receptek formájában. A fogások a hagyományos levesek, előételek, főfogások, desszertek csoportosítás helyett - fogalmazzunk így - stílus szerint szerkesztve találhatók a műben: a tiffin (azaz könnyű) és mogul konyha remekeit követően ismerkedhetünk a tháli és tandúr ételekkel, a déli fogásokkal, a karakteres indiai édességekkel. Az utolsó fejezetben az olyan alapfogások leírásai kaptak helyet, mint a rizs, a panír, a gyömbérlé, a csát és garam maszalá vagy a tamarindpüré. A kötetet szójegyzék és tárgymutató zárja.

Nógrádi Gábor - Ide ​nekem a címlapot is!
Nógrádi ​Gábor (1947) huszonöt évig dolgozott újságíróként, szerkesztőként különböző magazinok, napilapok szerkesztőségeiben, és harminc éve foglalkozik a PR különböző szakterületeivel, de elsősorban a médiakapcsolatokkal. Első műve a kapcsolatépítésről 1975-ben jelent meg. Azt, hogy nevét leginkább íróként ismerheti a nagyközönség, az filmjeinek (Sose halunk meg, Meseautó, Csocsó) és nagysikerű gyerekkönyveinek köszönhető. Publicitásról szóló műve nem csak ismeretek és tapasztalatok gazdag és rendszerezett gyűjteménye, hanem humoros, szórakoztató olvasmány is.

Hjalmar Söderberg - Doktor ​Glas
„Képzeljenek ​el egy klasszikus tizenkilencedik századi drámát, a főszerepben egy idősebb, basáskodó férfi, annak gyámoltalan lánya vagy ifjú felesége – adják hozzá Strindberg és Bergman érzékenységét – és akkor fogalmat alkothatnak arról az erőről és őszinteségről, amely az észak-európai irodalom e perzselő mester-művéből árad.” Susan Sontag írta ezeket a lelkes szavakat Hjalmar Söderberg Doktor Glas című naplóregényéről, amely 1905-ben „perzselő” témájával és szókimondásával óriási botrányt váltott ki Svédországban. Mára a svéd irodalom elévülhetetlen klasszikusává, újabb és újabb generációk kedvenc olvasmányává vált. Ez a kis könyv egyszerre izgalmas krimi, erkölcsfilozófiai mű a gyilkosságról, és bizarr szerelmi háromszög-történet, mely olyan, a mai napig izgalmas témákat feszeget, mint a házasság, a szexualitás, a nők jogai, az abortusz vagy az eutanázia.

Covers_96418
Alapszókincs ​11 nyelven Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Alapszókincs ​11 nyelven
Napjainkban ​egyre fontosabb szerepet kap az idegen nyelveken történő kommunikáció és információcsere. A hétköznapi életben is gyakran szükséges a különböző idegen szavak, kifejezések ismerete, elsősorban a nemzetközi kapcsolatok és az együttműködés fontossága miatt. A Talentum Szótárak e kötete megbízható segítséget nyújt az Ön számára a legfontosabb európai nyelvek alapszókincsének megértésében. A több mint 20 000 szócikket tartalmazó kötet könnyen áttekinthető formában tartalmazza a leggyakrabban használt szavakat Európa 11 legjelentősebb nyelvén: németül, angolul, franciául, olaszul, spanyolul, portugálul, hollandul, svédül, lengyelül, csehül és magyarul. A szótár segítségével hatékonyan kommunikálhat minden külföldi ismerősével Lisszabontól Varsóig, Stockholmtól Rómáig. A szigorúan betűrendes, mátrixrendszerű felépítés lehetővé teszi, hogy az adott szakkifejezést és fordítását a lehető legrövidebb idő alatt megtaláljuk - függetlenül attól, hogy a 11 európai nyelv közül melyikből származik a keresett szó. Ez az első ilyen formában és ekkora terjedelemben összeállított szótár, ezért nélkülözhetetlen minden, idegen nyelveken kommunikáló ember számára.

Moriyama Daisuke - Chrno ​Crusade 6.
Mindig ​kényes az egyensúly a történelmi hűség és a dráma, az akció és a karakterfejlődés között. Ha van egy jó ötletem egy jelenethez, de kell hozzá valami, ami a húszas években még (vagy már) nem létezett, állandó dilemmában vagyok. Bevállaljam? Hány ideges rajongó fog tollat ragadni? Nehéz a mangakák élete...

Moriyama Daisuke - Chrno ​Crusade 5.
Rosette ​végre szemtől szemben áll Joshuával, de a találkozás nem úgy alakul, ahogy elképzelte - Pandemonium befolyása alatt a fiú már egyáltalán nem a régi önmaga. Aion nem pedig nem véletlenülhozta össze ezt a találkozót - az utolsó Apostolra fáj a foga, hogy végre elkezdhesse gigászi tervét, amiről csak annyit tudni - átformálja majd a világot...

Covers_46239
Edda Ismeretlen szerző
40

Ismeretlen szerző - Edda
Az _Edda_ ​az európai kultúrtörténet páratlanul érdekes és értékes alkotása. A IX. és XIII. század között, javarészt Izlandon keletkezett és izlandi nyelven írt epikus versfüzér a népvándorlás kori germánok, az északi vikingek és skandinávok egy évezredes történetét öleli át. Nagy változások kora ez: a kora középkori társadalmak forrongásának irodalmi, történeti, vallástörténeti dokumentuma az _Edda._ A mitologikus énekek a világ keletkezésének mítoszait tartalmazzák. Az óészaki istenek emberközelségű lények, még csak nem is halhatatlanok, csupán hosszabb ideig élnek az embereknél. Az ő humoros vetélkedéseiket, szerelmi kalandjaikat és vad harcaikat mutatják be ezek az énekek. A hősi énekek csoportja a népvándorlás korának történeti eseményeit örökíti meg. Az angol Beowulf-eposzból és a germán Nibelung-énekből, a finn Kalevalából ismerősek egyes szereplők és történetek, ám az _Edda_ még korábbi idők szellemét szólaltatja meg. A magyar olvasó számára különösképp érdekes lehet a hun mondakör óészaki változata: a szkáld költők kevésbé előnyös megvilágításba helyezték Attila alakját. Az _Eddá_-t formahűen, az óészaki alliterációs versmértékben Tandori Dezső fordította - sok nyelvi leleménnyel - magyarra.

Karen Marie Moning - Fever ​Moon: The Fear Dorcha
An ​all-new Mac & Barrons story by #1 New York Times bestselling author Karen Marie Moning, marvelously adapted into a full-color graphic novel by writer David Lawrence and illustrator Al Rio In Fever Moon, we meet the most ancient and deadly Unseelie ever created, the Fear Dorcha. For eons, he’s traveled worlds with the Unseelie king, leaving behind him a path of mutilation and destruction. Now he’s hunting Dublin, and no one Mac loves is safe. Dublin is a war zone. The walls between humans and Fae are down. A third of the world’s population is dead and chaos reigns. Imprisoned over half a million years ago, the Unseelie are free and each one Mac meets is worse than the last. Human weapons don’t stand a chance against them. With a blood moon hanging low over the city, something dark and sinister begins to hunt the streets of Temple Bar, choosing its victims by targeting those closest to Mac. Armed only with the Spear of Destiny and Jericho Barrons, she must face her most terrifying enemy yet.(

Cassandra Clare - Draco Dormiens
Amikor bájitaltan órán egy sajnálatos baleset folytán Harry Dracóvá változik, Draco pedig Harryvé, mindketten kénytelek eljátszani a másik szerepét. Románc, személyiségzavarok, roppant ördögi tervek, gonosz praktikák, egy szerelmi háromszög és néhány szenvedélyes csók színesítik ezt a rendkívül fordulatos történetet.

Kollekciók