Ajax-loader

legfrissebb rukkolások

Most érkeztek, lehet őket vinni, mehet a rukk 'n' roll!


Richelle Mead - The ​Golden Lily
Sydney ​Sage is an Alchemist, one of a group of humans who dabble in magic and serve to bridge the worlds of humans and vampires. They protect vampire secrets—and human lives. Sydney would love to go to college, but instead, she’s been sent into hiding at a posh boarding school in Palm Springs, California–tasked with protecting Moroi princess Jill Dragomir from assassins who want to throw the Moroi court into civil war. Formerly in disgrace, Sydney is now praised for her loyalty and obedience, and held up as the model of an exemplary Alchemist. But the closer she grows to Jill, Eddie, and especially Adrian, the more she finds herself questioning her age–old Alchemist beliefs, her idea of family, and the sense of what it means to truly belong. Her world becomes even more complicated when magical experiments show Sydney may hold the key to prevent becoming Strigoi—the fiercest vampires, the ones who don’t die. But it’s her fear of being just that—special, magical, powerful—that scares her more than anything. Equally daunting is her new romance with Brayden, a cute, brainy guy who seems to be her match in every way. Yet, as perfect as he seems, Sydney finds herself being drawn to someone else—someone forbidden to her. When a shocking secret threatens to tear the vampire world apart, Sydney’s loyalties are suddenly tested more than ever before. She wonders how she's supposed to strike a balance between the principles and dogmas she's been taught, and what her instincts are now telling her. Should she trust the Alchemists—or her heart?

Richelle Mead - Bloodlines
BLOOD ​DOESN'T LIE Sydney is an alchemist, one of a group of humans who dabble in magic and serve to bridge the worlds of human and vampires. They protect vampire secrets - and human lives. When Sydney is torn from her bed in the middle of the night, at first she thinks she's still being punished for her complicated alliance with dhampir Rose Hathaway. But what unfolds is far worse. Jill Dragomir - the sister of Moroi Queen Lissa Dragomir - is in mortal danger, and the Moroi must send her into hiding. To avoid a civil war, Sydney is called upon to act as Jill's guardian and protector, posing as her roommate in the last place anyone would think to look for vampire royalty - a human boarding school in Palm Springs, California. But instead of finding safety at Amberwood Prep, Sydney discovers the drama is only just beginning.

Szergej Dovlatov - Kompromisszum ​/ Külföldi nő
Az ​1990-ben New Yorkban elhunyt Szergej Dovlatov az elmúlt évtizedek egyik legolvasottabb orosz írója - művei mind újabb életműkiadásokban jelennek meg, látszólag egyszerű prózastílusának és utánozhatatlan humorának titkát mind újabb tanulmányokban próbálják megfejteni, pályatársai egyre-másra jelentetik meg róla visszaemlékezéseiket. A Puskinland és Ezek vagyunk mi című írásokat tartalmazó kötet után most Duvlatov újabb két kisregényét adjuk közre. A Kompromisszum első változata 1981-ben jelent meg oroszul, majd nem sokkal később angol fordításban is. A kisregény Dovlatov tallinni újságírói karrierjének sajátos elbeszélése - minden részt egy ténylegesen megjelent cikk vezet be, azaz a szocialista újságírás egy-egy tipikus példája, majd a szerző elmeséli, mi történt valójában: milyen tényleges emberi sorsok, bizarr események állnak a tudósítás mögött. Olvashatjuk a Tallinn négyszázezredik lakosának megszületéséről szóló patetikus tudósítást, majd a szomorkásan humoros elbeszélést arról, milyen bajos olyan újszülöttet találni, aki ideológiai szempontból alkalmas erre a kitüntető címre. Vagy megismerhetjük egy német származású jelentéktelen újságíró történetét, aki a maga csetlő-botló módján folyton szembekerül a rendszerrel. A kisregényt alkotó elbeszélések állandó motívuma az alkoholizmus, amely úgy-ahogy elviselhetővé teszi a szovjet rendszer idiotizmusához való alkalmazkodás és az ellene való lázadás dilemmáját. Mindez az utolsó kis novellában éri el az abszurditás csúcsát: itt a regénybeli újságírónak a náci fogolytáborokban élve maradt szovjet veteránok éves tartui összejöveteléről kell tudósítást írnia, s persze kiderül, hogy mindannyian szovjet börtönökbe és lágerekbe kerültek a német fogság után, és a hamis pátoszú emlékünnepség utána Gulag borzalmait elemvenítik fel. A Külföldi nő 1986-ban jelent meg: ez Dovlatov első olyan kisregénye, amely amerikai élményeiről szól, pontosabban inkább a 108. utcában élő orosz emigráns kolónia bizarr alakjairól, a számukra ismeretlen kultúrában való evickélésükről. Maruszja, a külföldi nő szinte véletlenül került New Yorkba, hiszen a Szovjetunió egy pártfunkcionárius lányaként gondtalanul élt - csak épp a férfiakkal nem volt szerencséje, s egy újabb magánéleti válság után kisfiával megy Amerikába, mert akkor épp ez a divat. A rengeteg fura alakot felvonultató történet akkor válig frenetikussá, amikor Maruszja újabb szeretője a latin-amerikai Gonzales lesz, aki ráadásul a maga kezdetleges módján kommunista eszméket vall...

Marion Trutter - Gregor M. Schmid - Orosz ​kulinária
Kulináris ​utazásra indulunk Oroszországba, Ukrajnába, Grúziába, Örményországba és Azerbajdzsánba. Lelki szemeink előtt kaviár és krími pezsgő, pirog, borscs, vodka és dúsan rakott tálon sokféle zakuszka. E finomságok híre - az Európa és Ázsia határán elterülő hatalmas térség gasztronómiája - eljutott az egész világba. Az orosz mellett főleg az ukrán konyha különlegességei váltak ismertté. Sokkal kevésbé köztudott azonban, hogy Ukrajna egykor a cári birodalom éléskamrája, gyümölcsöskertje is volt, hogy Grúziában szubtrópusi gyümölcsök, kiváló borokat adó szőlőfajták teremnek, hogy az azerik húsból, gyümölcsökből és zöldfélékből egzotikus ételeket varázsolnak, az örmények pedig máig őrzik évezredes konyhai hagyományaikat. Bejárjuk ezeket az országokat, megismerkedünk az ott élők konyhaművészetével. A Szovjetunió összeomlása után ugyanis ezek a népek ráébredtek saját kultúrájukra, egyediségükre, és most szemünk előtt bontakozik ki ámulatba ejtő gazdagságuk: történetek és történelem tör elő, elveszettnek hitt hagyományok, szokások élednek újra - emellett természetesen virágoznak a kulináris tradíciók is.

Covers_23706
Őszi ​álom Ismeretlen szerző
25

Ismeretlen szerző - Őszi ​álom
Ez ​a kötet a jelenkor skandináv drámairodalmát mutatja be három svéd, egy-egy dán, norvég és izlandi szerző színművének segítségével. Per Olov Enquist és Lars Norén már színpadról is ismertek Magyarországon. A tribádok éjszakájá-val világsikert arató Enquist ezúttal is a művészet és az élet között tátongó szakadékról ír, a Nobel-díjas Selma Lagerlöf alakját állítva a cselekmény középpontjába (Képcsinálók). Lars Norén - nálunk eddig elsősorban Az éjszaka a nappal anyja című művét játszották feltűnő érdeklődés mellett - a jóléti társadalom érzelmileg megnyomorított, hitet és célokat kereső nárcisztikus emberét szólaltatja meg kíméletlen s mégis költői drámájában (Az idő a mi otthonunk). Niklas Radström hatásosan mutatja be, hogy milyen morális fertőzéssel jár a diktatúra még az áldozatok esetében is (Kvartett). A norvég Jon Fosse szereplői egyszerű, esendően komikus emberek, akiknél a nyelv csak eltitkolja az igazi mondanivalót, akik várnak valakire vagy valamire, de még addig sem jutnak el, hogy a Godot nevet oda tudnák biggyeszteni várakozásuk tárgya elé (Őszi álom). A fiatal dán Line Knutzon a hippi szülők gyermekeiről ír, akiknek a megkapott korlátlan szabadságban már nincs lehetőségük ki és mi ellen lázadni. Hősei óriásbébik, akik nem tudnak és nem is akarnak felnőni (Közeleg az idő). A virtuóz izlandi Arni Ibsen Mennyország című keserű komédiája egy frappáns dramaturgiai ötletre épül, és izgalmas történetet mesél el a kallódó fiatalok életéről.

Covers_65864
6

Ismeretlen szerző - Ars ​poeticák a XX. századból
A ​Gondolat kiadó által 1982-ben kiadott kötet 1900-tól 1980-ig sorakoztatja fel a képzőművészek, zeneszerzők, írók, szobrászok, építészek művészetükről írott szövegeit, művészi hitvallását, igyekezve a legreprezentatívabb művészek megnyilatkozásait bemutatni, hagyományőrzőktől a forradalmárokig. A könyv megformálása Szántó Tibor tipográfiai mestermunkája.

Marton Lili - Nehéz ​kamasznak lenni
Apa ​nem szereti, ha bekopogok hozzá. De most muszáj. Kopogok, nem hallja. Persze: tanul. Ha én így tudnék tanulni éjjel-nappal... Még egyszer kopogok. - Ki az? - hallom a kellemes, mély hangját, de ez a kellemes, mély hang máris ingerült, mert őt nem szabad megzavarni.

Szegedi Katalin - Lenka
Lenka, ​a dundi kislány naphosszat csak magányosan rajzolgat. Egy nap elindul barátokat keresni, de nem jár szerencsével: a gyerekek kicsúfolják, mindenhonnan elzavarják. Bánatában végül rajzolni kezd az aszfaltra, amikor Palkó, a rolleres kisfiú álmélkodva megáll mellette...

Lesley Pearse - Secrets
Set ​in the 1930's, the new novel from bestselling author Lesley Pearse tells the story of one girl's struggle against cruelty and, her quest for love. Adele Talbot is twelve when her younger sister is killed in a road accident in London's Kings Cross, and her mother Rose so devastated by the loss begins to abuse her. Adele is sent to a children's home in Tunbridge Wells, but soon runs away to trace her grandmother- Honour who she has discovered lives in Sussex. But Honour is a bitter, eccentric woman who is not best pleased to see her grandaughter. Eventually the two forge some sort of bond and Honour allows Adele to stay. When Adele meets Michael Bailey on the marshes two years later and real love and friendship enter her life, she feels she can finally put her hurtful past behind her. But then war breaks out and as if that wasn't upheaval enough, Rose decides to rear her ugly head again. And she has a few unpleasant surprises for Adele

Jász Attila - Alvó ​szalmakutyák
Jász ​Attila új verseskönyve az utóbbi néhány évben írt költeményeinek a legjavát tartalmazza. A legutóbbi, Arany János-díjjal jutalmazott, Xantus Jánosról írt „újkori verses-regényének” ironikus-szerepjátszó hangvételével ellentétben a költő ezúttal a líra felszabadító személyes kifejezésmódját választja; jelen válogatás hirtelen veszteségek vagy azok lehetőségének prózaversekben való feloldása.

David Jury - Mi ​az a tipográfia?
Háttér A ​nyelv elsődleges kommunikációs eszközünk mind írott, mind beszélt formában. Bár használatát többnyire természetesnek vesszük, számos tényező befolyásolhatja hatékonyságát. A Mi az a tipográfia? az írott kommunikáció olyan megszokáson alapuló formáit, illetve ezek változatait vizsgálja, amelyek biztosítják az információ minél tökéletesebb közvetítését. Emellett megismerhetjük azokat a módszereket, amelyekkel a tipográfusok valamint a nyelvészek, pszichológusok, filozófusok és információtervezők szakterületüket tanulmányozzák, és a kapott eredményeket alkalmazzák. Anatómia A Mi az a tipográfia? cím könyv második fejezete tüzetes vizsgálat alá vonja a tipográfia alkotóelemeit, elemzi az egyes eszközöket és eljárásokat, az információ szervezésének lehetőségeit, a betűk felépítését, valamint a szöveg megjelenítésének és elrendezésének különböző módjait. Végül áttekinti, hogy a kiválasztott közvetítőeszköz, valamint a hozzá kapcsolódó reprodukciós folyamatok milyen hatást gyakorolnak a tervezésre. Portfóliók A tipográfus dolgozhat egyedül vagy egy nagy cég munkatársaként; írhat, szerkeszthet, korrektúrázhat, végezheti a kiadással kapcsolatos munkákat, ugyanakkor vezethet vállalkozást is. A könyv záró fejezetében tipográfusok válogatott csoportjával ismerkedhetünk meg, munkáikon keresztül pedig bepillanthatunk az igényes grafikai tervezés fantáziadús és változatos világába.

Egressy Zoltán - Drámák
Én ​úgy gondolom, hogy egy színdarabot tubára, harmonikára és trombitára kell írni. Három különös hangszer, három fontos hangsúly. Tuba, harmonika, trombita: mélység, harmónia, erő. A súly, a sanzon, a szín. Minden drámában más játssza persze a vezérmotívumot. A Reviczkyben a tuba, a Portugálban a harmonika, a Sóska, sültkrumpliban a trombita. De szólnia kell a másik kettőnek is. És ha együtt szépen szólnak, akkor még belefér némi fuvola is. A szív, meg az élet nevében. És még az is fontos, hogy röhögni lehessen. Mindenen, ami mi vagyunk. Még ha valahol minden, de minden sor az elvesztérsről szól is.

Péter Esterházy - She ​loves me
Not ​that these two statements necessarily contradict each other. Who knows, they may even refer to the same women at the _same time._ This is a book for all those who think Freud should have asked a question he was more qualifield to answer - "What does man want?" Funny, irreverent, wise and sexy, Esterházy's latest concoction brilliantly countermands the anxiety of love and brings us face to face with the exhilarating hilarity of our own confusion.

Dmitry Glukhovsky - Metro ​2033 (angol)
The ​year is 2033. The world has been reduced to rubble. Humanity is nearly extinct. The half-destroyed cities have become uninhabitable through radiation. Beyond their boundaries, they say, lie endless burned-out deserts and the remains of splintered forests. Survivors still remember the past greatness of humankind. But the last remains of civilisation have already become a distant memory, the stuff of myth and legend. More than 20 years have passed since the last plane took off from the earth. Rusted railways lead into emptiness. The ether is void and the airwaves echo to a soulless howling where previously the frequencies were full of news from Tokyo, New York, Buenos Aires. Man has handed over stewardship of the earth to new life-forms. Mutated by radiation, they are better adapted to the new world. Man's time is over. A few score thousand survivors live on, not knowing whether they are the only ones left on earth. They live in the Moscow Metro - the biggest air-raid shelter ever built. It is humanity's last refuge. Stations have become mini-statelets, their people uniting around ideas, religions, water-filters - or the simple need to repulse an enemy incursion. It is a world without a tomorrow, with no room for dreams, plans, hopes. Feelings have given way to instinct - the most important of which is survival. Survival at any price. VDNKh is the northernmost inhabited station on its line. It was one of the Metro's best stations and still remains secure. But now a new and terrible threat has appeared. Artyom, a young man living in VDNKh, is given the task of penetrating to the heart of the Metro, to the legendary Polis, to alert everyone to the awful danger and to get help. He holds the future of his native station in his hands, the whole Metro - and maybe the whole of humanity.

Ken Wilber - Integrál ​szemlélet
Mi ​lenne, ha megpróbálnánk megalkotni egy mindent magában foglaló térképet, amely megjeleníti a világ nagy kulturális és vallási tradícióinak legfontosabb elemeit, az ősi bölcsektől egészen korunk legújabb tudományos felfedezéseiig? Hogyan kísérelhetnénk meg egyetlen rendszerbe integrálni mindazt, amit az ember spirituális, pszichológiai és szociális fejlődési lehetőségeiről, a közösségek és a társadalom működéséről a kezdetektől napjainkig állítottak? Ken Wilber integrál szemlélete éppen ilyen térképet kínál. Az emberi fejlődés szinte összes ismert rendszerének és modelljének felhasználásával öt viszonylag egyszerű struktúrába rendezi a legfontosabb összetevőket, ráadásul úgy, hogy azokban az olvasó könnyen elhelyezheti saját tapasztalatait. A színes és gazdag kép- és ábraanyagot felvonultató kötet nagy teret szentel a vallásokkal és a spirituális élettel kapcsolatos napjainkban aktuális kérdéseknek, ugyanakkor felvázolja az integrál szemlélet alkalmazási lehetőségeit az orvoslás, az üzleti élet és az ökológia területén is. A mindennapi gyakorláshoz az integrál életmódgyakorlatok moduláris felépítésű rendszere ad útmutatást. Ken Wilber több mint harminc éve tartó munkásságának eredményeképpen jött létre az integrál szemlélet. Ez a kötete bevezető jellegű áttekintést nyújt, ugyanakkor a korábbi műveit ismerők számára is számos újdonsággal szolgál.

Szálinger Balázs - Köztársaság
Szálinger ​Balázs új könyve különleges költői körutazás, mely napjaink Magyarországáról indul, hogy a három műnemen (líra, dráma, epika) és Róma birodalmán keresztül a közeljövő Budapestjére térjünk vissza. Szálinger nagy témája a közélet és a magánélet egymástól elválaszthatatlan egységellentéte. A feszült egymásrautaltságot humorral és iróniával, sokszor a történelem segítségével oldja fel, ez távolítja és nagyítja a Köztársaság tétjét: hogyan tudunk hitelesen megszólalni privát dolgainkról a nyilvánosság előtt? Hogyan lehet közünk saját magunkhoz a mindenkori többieken keresztül? Ezt járja körül több versciklusban és egy drámában, hogy a Háború című utópisztikus szerelmi verses elbeszélés zárja a könyvet. Napjaink Budapestje, látszólag minden rendben, mindenki rohan, teszi a dolgát, tehát semmi sincs rendben. Ugyanazon a napon robban ki a III. világháború és érkezik visszafordíthatatlan pontjához egy szakítás is. A Köztársaság Szálinger pályájának fontos állomása: összegzés és előretekintés egyazon mozzanatban. A költő játékos és termékeny lírai teret hozott létre, melyben a műnemek és a műfajok, a témák és a motívumok is változatos módon illeszkednek a kötet történetívéhez. A köztársaságok, a respublikák közös részeihez.

Edes_hazam-cimterv
Édes ​hazám Ismeretlen szerző
elérhető
18

Ismeretlen szerző - Édes ​hazám
Majdnem ​negyedszázaddal a rendszerváltás után Magyarországon újra divatba jött a közéleti költészet. A rendszerváltást követő néhány év bőséges verstermése után fokozatosan mind kevesebb olvasói és kritikai figyelem övezte a politikai, közéleti témájú verseket, ám ezek a művek léteztek és izgalmas párbeszédet folytattak egymással, ahogyan az elmúlt egy-két évben született költemények is közvetlenül megszólítják az előzményeiket - felrajzolva a magyar demokrácia bő két évtizedének történetét. Az Édes hazám antológia arra vállalkozik, hogy az olvasót részesévé tegye ennek a költői tradíciókon, nyelv- és világszemléleti különbségeken átívelő irodalmi párbeszédnek. Az antológia alapegysége nem a vers, hanem a versciklus. Alapkérdése nem az, hogy az egyes művek önmagukban hogyan ismertetik fel az olvasóval saját - művészi és politikai természetű - igazságukat, hanem hogy egymás közvetlen környezetében milyen gazdag irodalmi dialógusba vonnak be minket, politikai kérdésekben makacsul elkötelezett versolvasókat.

J. R. Ward - Covet
Redemption ​isn’t a word Jim Heron knows much about—his specialty, both personally and professionally, is revenge, and to him, sin is all relative. But everything changes when he becomes a fallen angel and is charged with saving the souls of seven people from the seven deadly sins. His weapon: the power of love. His enemy: the darkest of evil. And failure is not an option. Vincent Di Pietro has surrendered himself to his business—until fate intervenes in the form of a tough-talking, Harley-riding, self-professed savior, and a woman who will make him question his destiny. With an ancient evil ready to claim him, Vin has to work with a fallen angel not only to win his beloved over…but to redeem his very soul.

Ali McNamara - From ​Notting Hill with Love… Actually
Scarlett ​O’Brien is in love . . . with the movies. Utterly hooked on Hugh Grant, crazy about Richard Curtis, dying with lust for Johnny Depp, Scarlett spends her days with her head in the clouds and her nights with her hand in a huge tub of popcorn. Which is not exactly what her sensible, DIY-obsessed fiancé David has in mind for their future. So when Scarlett has the chance to house-sit an impossibly grand mansion in Notting Hill – the setting of one of her all-time favourite movies – she jumps at the chance to live out her film fantasies one last time. It’s just a shame that her new neighbour Sean is so irritating – and so irritatingly handsome, too. As a chaotic comedy of her very own erupts around Scarlett, she begins to realise there’s more to life than seating plans and putting up shelves. What sort of happy ending does she really want? Will it be a case of Runaway Bride or Happily Ever After? The big white wedding looms, and Scarlett is running out of time to decide . . .

Loretta Chase - Lord ​of Scoundrels
Tough ​minded Jessica Trent's sole intention is to free her nitwit brother from the destructive influence of Sebastian ballister, the notorious Marquess of Diain. She never expects to desire the arrogant, amoral cad. And When Daines reciprical passion places them in a scandously compromising, and public, position, Jessica is left with no choice but to seek satisfaction... Dawn the minx for tempting him, kissing him...and then for forcing him to salvage reputation! Lord Dain can't wait to put the infuriating bluestocking in her place -- and in some amorous position. And if this means marriage, so be it -- though sebastian is less than certain he can continue to remian aloof...and stell his heart to the sensuous, head strong lady's considerable charms.

Zseni Annamária - A ​pszichodráma és korunk tükröződései
A ​könyv újonnan írt tanulmányok gyűjteménye abból a célból, hogy a legszélesebb olvasóközönség számára bemutassa a pszichodráma módszerének alkalmazási lehetőségeit. Egységes üzenete: korunk társadalomlélektani jelenségeiről hogyan vélekednek, és hogyan válaszolnak a problémákra a módszerrel dolgozó szakemberek. A kettős tükrözés adta lehetőséget használnánk ki: Hogyan tükröződik az egyéni életutakban, mentálhigiénés zavarokban a társadalomkép változása, milyen kihívásoknak a tükröződése jelenik meg az individuális elakadásokban? A dramatikusok széleskörű gyakorlati tapasztalata hogyan tart tükröt a társadalom, valamint az egyéni megoldásukat kereső emberek elé?

Halász Margit - Gyöngyhomok
„Halász ​Margit témaválasztása, érdeklődési köre, befogadó készsége egyetemes. Nem tud, nem akar besorolódni semmiféle skatulyába. Független, egyenes derekú, szabad, pusztai ember, merthogy az Alföldön született, ahol a szél, a regösök és a táltosok, és ahol a kitekintő szem akadálytalanul a messzeségbe lát.” Tar Sándor A Kétvízközt áll egy hatalmas sárgabarackfa, melynek gyökerei alatt félzsáknyi kincs van elrejtve, a lápi sellő fia ásta el oda összegyűjtött gyöngyeit – meséli estéről estére a Homokhát egyik legendáját hét gyermekének Ördög Rozál, aki maga is mesésen kalandos élettel a háta mögött ismerkedett meg szerelmével, Négyökrű Mihállyal. A hét gyermek felnő, de a 20. század Magyarországán mindegyiküknek tapasztalnia kell, bármerre fordul is a történelem kereke, boldogulásuk kulcsát – a kincset – csak a mesék világában találhatják meg. Halász Margit édes-bús – egyszerre mitizáló és mítoszromboló – történetében a Duna-Tisza köze homokján élő család generációkon átívelő, fordulatos, érzelmekkel teli legendáriumával ismerkedhetünk meg. A szerzőtől megszokott, humorral és derűvel átszőtt sajátos nyelvezet igazi gyöngyszeme irodalmunknak.

William S. Burroughs - Jack Kerouac - And ​the Hippos Were Boiled in Their Tanks
In ​1944, Jack Kerouac and William S. Burroughs were charged as accessories to murder. One of their friends, Lucien Carr, had stabbed another, David Kammerrer. Carr had come to each of them and confessed; Kerouac helped him get rid of the weapon neither told the police. For this failing they were arrested. Months later, the two writers unpublished at the time collaborated on And the Hippos Were Boiled in Their Tanks, a fictionalized account of the summer of the killing.

Bob Dylan - Tarantula
Bob ​Dylan´s only fictional book, Tarantula was written in 1966 during the creative peak that produced Blonde on Blonde. Reminiscent of Dylan´s best songs, it is essential reading for anyone interested in his creative processes. Initial publication was repeatedly delayed, and Tarantula circulated for years only as a ´bookleg´ photocopied from reviewers´advance proofs. Fittingly, perhaps, because this is a book that captures the tone and spirit of the turbulent times in which it was written. The alternating poems and prose in Tarantula also echo the artistic concerns we find in Dylan´s contemporary songs: a sense of protest, a verbal playfulness and spontaneity, and a belief in the legitimacy of the street - with all its colourful life - as a subject.

David Lambert - Graham Rosewarne - Őslények
Földünk ​különleges, az élővilág fejlődése során több millió évvel ezelőtt kihalt lényeinek korába pillanthatunk be a megtalált fosszíliák segítségével. A könyv hihetetlen figurák, színes rajzok, leírások a törzsfejlődés több mint 80 letűnt élőlényének bemutatásával egy őskori állatkertet varázsol elénk, melyet gerinctelenek, halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök népesítenek be.

Joanne Harris - Sleep, ​Pale Sister
Sleep, ​Pale Sister, a powerful, atmospheric and blackly gothic evocation of Victorian artistic life, was originally published before Joanne Harris achieved worldwide recognition with Chocolat. Henry Chester, a domineering and puritanical Victorian artist, is in search of the perfect model. In nine-year-old Effie he finds her. Ten years later, lovely, childlike and sedated, Effie seems the ideal wife. But something inside her is about to awaken. Drawn into a dangerous underworld of prostitution, murder and blackmail, she must finally plan her revenge.

Tábori Zoltán - Magdolna ​negyed
A ​Magdolna negyed olyan hely, ahol pénzért ebédelni egyetlen kisvendéglőben lehet, miközben fél tucat segélyhelyen osztanak ingyenebédet. Egy városrész, amelyet a reklémfelületek jótékonyan kitakarnak a Budapestről kiadott turistatérképen. Olyan hely, ahol a szegények vasaznak, és a gazdagok gépeznek. A nők feltűnően sokat mosolyognak a férfiakra. Az egy főre eső szotyolafogyasztás az egész országban itt a legmagasabb. 290 ház, beleszámítva az időközben lebontottakat és a majd csak azután felépülőket. 12 ezer ember. Riportok boldogról-boldogtalanról. Józsefváros, Magdolna negyed.

Bill Scott - Theresa Neil - Designing ​Web Interfaces
This ​book is not directly about information architecture—although you will find information architecture principles alluded to throughout. This book is also not directly about visual design—although you will find that the backdrop of good visual design is assumed throughout. This book is about interaction design: specifically, interaction design on the Web. And even more specifically, about rich interaction design on the Web.

Jodi Picoult - Perfect ​Match
What ​happens when you do all the right things for all the wrong reasons? As an assistant district attorney in York County, Maine, Nina Frost prosecutes the sort of crimes that tear families apart. She helps clients navigate their way through a nightmare – even though the legal system is not always the faultless compass they want and need it to be. She learns that the easiest way to cross this devastating minefield time and time again is to offer compassion, battle fiercely for justice, and keep her emotional distance. But when Nina and her husband Caleb discover that their five-year-old son Nathaniel has been sexually abused, that distance is impossible to maintain. The world Nina inhabits now seems different from the one she lived in yesterday; the lines between family and professional life are erased; and answers to questions she thought she knew are no longer easy to find. Overcome by anger and desperate for vengeance, Nina ignites a battle that may cause her to lose the very thing she's fighting for.

Bear Bibeault - Yehuda Katz - jQuery ​in Action
A ​really good web development framework anticipates your needs. jQuery does more-it practically reads your mind. Developers fall in love with this JavaScript library the moment they see 20 lines of code reduced to three. jQuery is concise and readable. jQuery in Action, Second Edition is a fast-paced introduction and guide. It shows you how to traverse HTML documents, handle events, perform animations, and add Ajax to your web pages. The book's unique "lab pages" anchor the explanation of each new concept in a practical example. You'll learn how jQuery interacts with other tools and frameworks and how to build jQuery plugins. This revised and expanded second edition includes even more lab pages than before, along with numerous examples that show the latest best practices developed by the jQuery community. It provides full coverage of jQuery 1.4, along with a deeper look at the ever-expanding world of jQuery plug-ins. This book requires some knowledge of JavaScript and Ajax but no previous experience with jQuery.

Juan Marsé - Gyíkfarkak
A ​Gyíkfarkak című regény 1945-ben játszódik Barcelonában. Egy magzat meséli el, mi történik ebben az időben egy külvárosi kis lakásban, ahol anyja, a szép, vörös hajú varrónő, Rosa asszony lakik kamasz fiával, Daviddal. A fiúnak különös képességei vannak: látomásaiban gyakran találkozik megszökött, anarchista apjával, halottakkal beszélget – mindenekelőtt elpusztult kutyájával, valamint egy lelőtt ír pilótával, akinek valaha fontos szerepe volt az anyja életében. Rosa asszonyhoz időnként egy rendőrfelügyelő kopogtat be, aki az asszony férje után nyomoz, de egyre inkább belebolondul a várandós nőbe. Fojtott indulatok, szenvedély és gyűlölet, szerelem- és bosszúvágy közepette a magzat hű krónikásként, "méhen belüli íródeákként" vési emlékezetébe a születése előtti eseményeket, hogy később – mindenkit túlélve – hírt adjon azokról az időkről, amelyekre nélküle senki sem emlékezne.

Reto Meier - Professional ​Android 2 Application Development
Android ​is a powerful, flexible, open source platform for mobile devices and its popularity is growing at an unprecedented pace. This update to the bestselling first edition dives in to cover the exciting new features of the latest release of the Android mobile platform. Providing in-depth coverage of how to build mobile applications using the next major release of the Android SDK, this invaluable resource takes a hands-on approach to discussing Android with a series of projects, each of which introduces a new feature and highlights techniques and best practices to get the most out of Android. - The Android SDK is a powerful, flexible, open source platform for mobile devices - Shares helpful techniques and best practices to maximize the capabilities of Android - Explains the possibilities of Android through the use of a series of detailed projects - Demonstrates how to create real-world mobile applications for Android phones - Includes coverage of the latest version of Android Providing concise and compelling examples, Professional Android Application Development is an updated guide aimed at helping you create mobile applications for mobile devices running the latest version of Android.

Kollekciók