Ajax-loader

legfrissebb rukkolások

Most érkeztek, lehet őket vinni, mehet a rukk 'n' roll!


Rigó Béla - Eltévedt ​a Télapó
Egy ​viharos téli éjjel visszafele fújt a hó, szarvasai botladoztak, eltévedt a Télapó.

Csendes Istvánné - Dobos Edit - Mini ​Manó kalandjai
Mini ​Manó, a kedves kismanó egy másik világból, Manóföldről pottyan az erdőbe. Az új ismeretlen világ sok érdekes, váratlan eseményt tartogat számára.

Louise Rennison - Dancing ​in my nuddy-pants!
Georgia ​thought she had put her "red-bottomosity" to rest when she finally chose Robbie the Sex God over Dave the Laugh. Anyway, Dave the Laugh is now dating her friend Ellen (which didn't stop Georgia from snogging him at a party...) But when Dave breaks up with Ellen and the Sex God is never around, Georgia doesn't know what to do! As always, in Georgia's life, nothing ever turns out as planned!

John Jantsch - Szigszalagmarketing
John ​Jantsch a kisvállalkozói marketing elismert szakértője félretéve a bonyolult meghatározásokat, elméleti fejtegetéseket és hókuszpókuszokat egyszerűen és világosan mutatja be azt a mindenki számára elérhető, megfizethető és megragadó eszköztárat, amely garantálja, hogy partnereink, ügyfeleink és vevőink megismerjenek minket, megkedveljenek bennünket, bízzanak bennünk, üzleteljenek velünk és ajánljanak másoknak is. Ebben rejlik a kisvállalkozói szigszalagmarketing új, átfogó szemlélete és üzleti ereje, amely minden alkalommal borítékolja a sikert. És még sikeresebbé tesz.

Christina M. Banfi - A ​trópusi szigetek és tengerek állatvilága
A ​világ állatai című sorozat segítségével megismerhetjük az állatok világát, egymás közti kapcsolatait, élőhelyeit, táplálkozási szokásait, és számos érdekességet is megtudhatunk róluk. Az egyes kötetekben ismertetett tudományos adatok nyelvezete egyszerű és világos. A sorozat minden kötete illusztrációkban gazdag, könnyen érthető, és igen hasznos az iskolai tanulmányokhoz.

Havasréti József - Széteső ​dichotómiák
A ​kötet írásai a magyar underground, illetve neoavantgárd kultúra irányzataival és műfajaival (filmművészet, kapcsolatművészet, művészújságok, esszé és kísérleti irodalom stb.), valamint kiemelkedő alkotóinak (Bódy Gábor, Hajas Tibor, Erdély Miklós, Molnár Gergely, Galántai György, Tábor Ádám és mások) tevékenységével foglalkozik. Az egyes tanulmányok külön hangsúlyt helyeznek a tágabban értelmezett médiumok, a szövegek és az életszcénák kapcsolódási pontjaira, figyelembe véve, hogy a hazai avantgárd mozgalmak is fontosnak tartották az "élet" (a mindennapi élet, az életstílusok, életterek) és a "művészet" közötti határok lebontását. A kötet elemzéseiben előtérbe kerülnek azok a törekvések is, melyek kapcsolatot kívántak létrehozni a magyar avantgárd és underground kultúrát egyaránt jellemző hermetikus-ezoterikus hagyományok, valamint a kommunikáció-, illetve a médiaelmélet, a jelelmélet és a nyelvészet racionális hagyományai között.

Szijarto_kozter
Köz/tér Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Köz/tér
A ​„köztér” szó egyszerre jelent a városi épületek által határolt beépítetlen területet és nyilvános teret. A szabad ég alatt levő „üres” területek, az utcák és terek elsősorban a városban való mozgás szolgálatában állnak. A közterek ugyanakkor a település szűkebb és tágabb értelemben vett közösségi életének nyilvános helyei is, a róluk készült mediális reprezentációk pedig összefonódnak a városok képével, és formálják a városlakók kollektív emlékezetét. Végül a kortárs művészeti kísérletek számára olyan köztes terekként szolgálnak, melyekben a művészek és a közönség újfajta dialógust kezdeményezhetnek egymással. A városok napjainkban tapasztalható átalakulásában épp ezért kiemelt szerepet játszanak azok a folyamatok, melyek a közterek rehabilitációjára, a köztérhasználat klasszikus és modern városi funkciók újrafogalmazása érdekében történő kiterjesztésére irányulnak. A kötet a közterekkel kapcsolatos kortárs gondolkodásmódok (társadalomtudomány, városépítészet, kommunikáció- és médiatudomány, művészetelmélet) bemutatásán keresztül e különböző perspektívák közös metszetét kívánja felmutatni elméleti elemzéseken, esettanulmányokon és forrásszövegek közlésén keresztül.

Ismeretlen szerző - Médium, ​hang, esztétika - Zeneiség a mediális technológiák korában
Az ​olvasó előtt fekvő kötet az elekroakusztikus- és digitális zene kultúrájába enged betekintést. A jól átlátható, tematikus blokkokba szedett szövegek nem pusztán a jelzett terület történeti, elméleti megközelítését vázolják fel, hanem egy kortárs média- és kultúraelméleti, pszichológiai nézőpont mentén a zenei terrénum esztétikai alapvonalát is lefektetik. A gyűjtemény így összességében arra tesz kísérletet, hogy szisztematikus, de mégis olvasmányos elemzések mentén teremtsen rendet az elektronikus zene múlját, lehetséges jövőjét illetően, és olyan átalakult, részben kibővült "zene fogalmat" hozzon létre, amely már jobban illeszkedik a globális médiatársadalom flexibilisebb kultúraszemléletéhez.

Arculat_%c3%a9s_identit%c3%a1s
Arculat ​és identitás Ismeretlen szerző
20

Ismeretlen szerző - Arculat ​és identitás
Könyvünkben ​20 Magyar céget követhetünk végig az arculattervezés útján. A kezdeti lépésektől a terveken és tévutakon át a végleges megvalósulásig tartó tanulmányok segítségével ízeire bontva megnézhetjük, mennyi gondolkodás, ötlet, terv és beszélgetés áll egy-egy arculat mögött - a tervező és az ügyfél részéről is. A végleges arculat mellett bemutatjuk a hozzá vezető utat is képekben, beszámolókban, tanulságos történetekben, melyekből a tervező és az ügyfél szemszögét is megismerhetjük.

Avery Monsen - Jory John - All ​My Friends Are Dead
If ​you're a dinosaur, all of your friends are dead. If you're a pirate, all of your friends have scurvy. If you're a tree, all of your friends are end tables. Each page of this laugh-out-loud illustrated humor book showcases the downside of being everything from a clown to a cassette tape to a zombie. Cute and dark all at once, this hilarious children's book for adults teaches valuable lessons about life while exploring each cartoon character's unique grievance and wide-eyed predicament. From the sock whose only friends have gone missing to the houseplant whose friends are being slowly killed by irresponsible plant owners (like you), All My Friends Are Dead presents a delightful primer for laughing at the inevitable.

Matthew Healey - Mi ​az a branding?
Hogyan ​égessük bele termékünk márkajelét a fogyasztó tudatába úgy, hogy a folyamat fájdalommentes, az emlék pedig maradandó legyen? Miként hagyhat e jel vásárlóink fejében nyomot annak ellenére, hogy hirdetéseinkben nem a logó dominál? Mi az a márkaépítés? A kötetből megismerhetjük a sikeres márkák „titkát”, betekinthetünk az arculat mögé, ahol a márka valódi mozgatóerői találhatók. Az elméleti ismereteket a számtalan illusztráció, a nemzetközi brandingcégek portfóliói és az esettanulmányok segítenek átültetni a gyakorlatba.

Kristin Thompson - David Bordwell - A ​film története
Ez ​a mű mely – mind a szerzők felkészültsége, mind a könyv szakmai színvonala alapján – olyan alapműnek számít a nemzetközi filmes szakirodalomban, ami sok vonatkozásban "átírja" a filmről való gondolkodásunkat. Hosszú ideje nem jelent meg sem idegen, sem magyar nyelven egységes szemléletű, következetes szempontok szerint végigvitt filmtörténeti munka, tehát mindenképpen komoly hiányt pótol a kiadás. A kötet nagy érdeklődésre tarthat számot a filmes szakma művelőinek körében, hiszen munkájuk során a könyv megkerülhetetlen. Ugyanakkor a mű tankönyvként is használható: elsősorban a filmszakos egyetemisták számára, másfelől pedig – erőteljes szaktanári irányítás mellett – a mozgóképes és kommunikációs tárgyakat tanuló középiskolások részére. A könyv rengeteg illusztrációt tartalmaz, melyek nem egyszerűen csak képek, hanem a mű szemléletének fontos elemét képezik. A könyv ugyanis – szemben a korábbi filmtörténetekkel – nem elsősorban a filmek által elmesélt történetek elemzésére épít, hanem a filmek stilisztikai, képi, művészi anyagára, ezért az illusztrációk elemzéseket egészítenek ki, és ez a művet szemléletileg is újdonsággá teszi.

Balázs Géza - Nagy ​párlat- és pálinkakönyv
"Pálinkás ​jó reggelt!" A magyar nép elsősorban borivó, de a magyaros italok rangsorában második helyen a pálinka áll. Sokféle hagyományos, nemzeti pálinkánk van: a kecskeméti fütyülős barack-, a szatmári szilva-, a halasi körtepálinka. Magyarországon a vendégfogadás elképzelhetetlen egy stampedli pálinka nélkül. "Az első pohár a barátságé, a második a vidámságé, a harmadik a gyalázaté" figyelmeztet a szólás a pálinka hatására, egyúttal a mértékletességre. "Egy liter sem használ jobban, mint egy pohár". A valamikor színes pálinkakultúra a 20. század második felében elszürkült, ám a rendszerváltás után ismét föllendült. Egyre több helyen találkozni helyi, táji (eredetvédett) pálinkákkal, régi ágyaspálinkák hagyományának fölélesztésével. 2002-től a pálinka hivatalosan is számon tartott hungarikum. Egyre több látványfőzde épül, pálinkáriumok nyílnak, hangulatos pálinkakóstolókat, pálinkafesztiválokat rendeznek, van a pálinkának szentje (Szent Miklós), napja (december 6.), városa, lovagrendje, sőt már pálinkaszentelést is tartottak a miskolci ferences templomban. A szerző: dr. Balázs Géza professzor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, nyelvész és néprajzkutató. Nyelvészeti, művelődéstörténeti írásaiból, könyveiből, rádió- és tévéműsoraiból ismeri a közönség. 1980 óta foglalkozik pálinkakutatással is, főként az égetett szeszes italok művelődéstörténetének, néprajzának, nyelvének leírásával. Egyes pálinkások úgy tartják, hogy az ő munkái adták vissza a magyar pálinka hitelét. Pálinka-témában megjelent könyvei: A magyar pálinka (1998), Pálinka a közös nyelvünk (2003), Pálinka, a hungarikum (magyarul és angolul, 2004). Jelen könyve a legjelentősebb tudományos összefoglalás a magyar pálinkáról.

Jack London - Alkoholmámorban...
"Jack ​London oly érzékletesen ábrázolja a kocsmák közösség(de)formáló világát, oly plasztikusan mutatja be az alkohol személyiség(le)építő hatásait, oly kézzelfoghatóan festi le saját testi és lelki kínjainak gyönyöreit, oly pátosszal értekezik a zsugorodó alkotói elme alkohol általi főnix-szárnyalásáról, oly mértékű odaadással magasztalja az alkoholizmus mindent felperzselő fenséges fertőjét, oly kívánatossá teszi az élet nevű halálos betegség éber nirvánában való átvegetálását, hogy az olvasó a végére kedvet kap mindezt a szörnyűséget saját irhájának mentése érdekében azonnal kipróbálni." - (Hagymásy András kocsmográfus, a Prágai kocsmakalauz című könyv szerzője)

Ulrich Michels - Zene ​(Atlasz)
Az ​Atlasz a zene világának gazdagon illusztrált történeti áttekintése, mely sokrétű adatanyagával, módszerességével a szakmabeli és a művelt érdeklődők számára egyformán jól érthetően ábrázolja azt a gazdag világot, amelyet a zene az emberiség történetének kezdeteitől egészen napjainkig jelentett. A kötet első része a zenetudománnyal, az akusztikával, a hallással, a hangszerekkel, a zenetanulással, a műfajokkal és a formákkal foglalkozik. A második rész teljes zenetörténet, mely időrendben veszi sorra az ókori kultúrák, a görög-római antikvitás, a kora középkor, az érett középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszikus kor, valamint a 19. és a 20. század vokális és instrumentális muzsikáját.

Dean R. Koontz - Seize ​the Night
There ​are no rules in the dark, no place to feel safe, no escape from the shadows. But to save the day, you must...Seize the Night. At no time does Moonlight Bay look more beautiful than at night. Yet it is precisely then that the secluded little town reveals its menace. Now children are disappearing. From their homes. From the streets. And there's nothing their families can do about it. Because in Moonlight Bay, the police work their hardest to conceal crimes and silence victims. No matter what happens in the night, their job is to ensure that nothing disturbs the peace and quiet of Moonlight Bay.... Christopher Snow isn't afraid of the dark. Forced to live in the shadows because of a rare genetic disorder, he knows the night world better than anyone. He believes the lost children are still alive and that their disappearance is connected to the town's most carefully kept, most ominous secret—a secret only he can uncover, a secret that will force him to confront an adversary at one with the most dangerous darkness of all. The darkness inside the human heart.

Bálint B. András - Egy ​sétáló feljegyzései
"A ​szociográfusok az emberi világ összetevőit kutatják, jórészt tudományos módszerekkel; a riporter - újságírói, írói eszközökkel - a lelket, a dolgozó-küszködő, szerető-szenvedő embert, jó vagy rossz körülmények közt, persze. De végső célja mindkettőnek ugyanaz: bemutatni, így élünk, ilyenek vagyunk. S megmutatni, milyen lehetőségeink vannak a szebb, emberibb együttélésre." A kiadvány Bálint B. Andrásnak a Kortárs, a Magyarország, a Népszabadság, az Esti Hírlap, a Jelenkor, a Magyar Hírlap, az Élet- és Irodalom és az Ország-Világ c. újságokban megjelent írásait tartalmazza.

Michael Connelly - Lezáratlan ​akták
Harry ​Bosch többéves szünet után tér vissza a Los Angeles-i rendőrség kötelékébe. A lezáratlan ügyek osztályának nyomozójaként kemény kihívás vár rá: évtizedek óta megoldatlan gyilkossági ügyeknek kell egyszer s mindenkorra pontot tennie a végére. 1988-ban Los Angeles-i otthonából eltűnt a tizenéves Rebecca Verloren. Holtan találtak rá, a mellkasán lőtt sebbel. Az esetet kezdetben öngyilkosságként kezelték, ám hamarosan arra a következtetésre jutottak, hogy gyilkosság történt. S bár az ügyet megfelelő körültekintéssel kezelték, a tettest nem sikerült kézre keríteni. A tizenhét éves ügy körülményeit felelevenítve Bosch pillanatok alatt felkavarja az állóvizet. Régi ellentétek izzanak fel, s miközben rendületlenül dolgozik, hogy napvilágra kerüljön az igazság, Boschnak el kell fogadnia a lehetőséget, hogy talán ez lesz az utolsó ügye. Aki a múltat háborgatja, talán begyógyítja a régi sebeket, ám eközben maga is sebeket ejt.

Nora Roberts - Enchanted
Lovely, ​guileless Rowan Murray felt drawn to brooding Liam Donovan with a power she'd never imagined possible. And his breathtaking kisses convinced her he felt the same. But she soon realized her darkly enigmatic neighbor was as elusive as the mysterious wolf she'd seen lurking about her cabin. Liam was tormented by indecision. He understood he had no right to love Rowan, knowing what lay ahead. But the allure of her beguiling innocence overpowered his will until he could resist no longer. And he knew, if he was ever to make Rowan his, he had no choice but to reveal his incredible secret.

Christian Crow - A ​polip barlangjában
Gabriel ​Cromwell nem az emberiség mintapéldánya. Felesége elvált tőle, az apja kitagadta, de szerencsére legalább alkoholizmusából sikerült kigyógyulnia. Mindezek ellenére munkáját tisztességesen végzi, s élete a már lassan megszokott, sanyarú, agglegényi mederben csordogál - egészen egy borús, esős, májusi estéig. Midőn hazafelé tart könyvtári kutatómunkájából, az őt szüntelenül követő idegenben egykori szerkesztőtársára ismer. Cromwell hezitál ugyan, hogy beengedje-e a lakásába, lévén legutóbbi találkozásuk nem a béke jegyében zajlott, azonban furcsa dolgot észlel a rejtélyes férfin. Az egykori szerkesztőtárs fél. Retteg, s közben elejt néhány kósza megjegyzést egy mágikus erejű tárgyról, mígnem egy ismeretlen merénylő ki nem oltja az életét. Az események ekkor felgyorsulnak, s Gabriel Cromwell nyugodt élete egy-kettőre megbolydul. Kutatni kezd, vajon ismerőse kinek állhatott az útjában, s közben egyre képtelenebb dolgok derülnek ki az egykori szerkesztőtársról. Ki volt valójában ez a férfi? Ki küldi a rejtélyes fenyegetéseket Cromwellnek? És vajon mit jelképez az a furcsa szimbólum, amelyet a bejárati ajtóra tűzött levélen talál? Cromwell, tudtán kívül olyan események kereszttüzébe kerül, amelyekben senki és semmi nem az, aminek látszik, s amelynek megoldási kulcsa az ő kezében van

Michael White - Machiavelli
Ebben ​az aprólékos kutatásokon alapuló munkában Michael White, a neves életrajz- és tudományos szakíró, a GQ magazin egykori munkatársa beszéli el Machiavelli életének történetét, miközben feltárja azt is, hogy miként értették félre ötszáz éven át gondolatait és értékelték tévesen személyét.

Charles Yu - How ​To Live Safely in a Science Fictional Universe
From ​a 5 Under 35 winner, comes a razor-sharp, hilarious, and touching story of a son searching for his father . . . through quantum space-time. Every day in Minor Universe 31 people get into time machines and try to change the past. That's where Charles Yu, time travel technician, steps in. He helps save people from themselves. Literally. When he's not taking client calls, Yu visits his mother and searches for his father, who invented time travel and then vanished. The key to locating his father may be found in a book. It's called How to Live Safely in a Science Fictional Universe, and somewhere inside it is information that will help him. It may even save his life.

Xenophón - Emlékeim ​Szókratészról
"Az ​athéni Erkhia démoszból származó Xenophón, Grüllosz fia tiszteletre méltó és jóvágású férfi volt. Egy alkalommal összetalálkozott Szókratésszal. Mesélték, hogy a bölcs elzárta botjával a szűk utcácskát, és megállította Xenophónt. Megkérdezte tőle, hol árulnak különféle élelmiszereket. Meghallva a választ, újabb kérdésekkel állt elő: Hol nevelik a szép és kiváló férfiakat? Látva Xenophón habozását, felszólította: Kövess hát, és tanuld meg! Attól kezdve Xenophón Szókratész tanítványa volt." Az ókori anekdotában szereplő Szókratészről mindenki tudja, ki volt: athéni filozófus az i. e. V. század végén, azon kevesek egyike, akik halálukkal hitelesítették tanításaikat. A kevésbé közismert tanítvány: a sokoldalú író, az Anabázis, a Kürosz neveltetése szerzője, hadvezér, gazdálkodó, történész - és szívében mindhalálig hűséges társa a filozófia mártírjának, Szókratésznak.

J. Charles Alderson - Cseresznyés Mária - Into ​Europe - Prepare for Modern English Exams - Reading and Use of English
This ​book helps students and teachers prepare for modern European examinations by developing, through a wide variety of English practice tasks, the skills needed not only to pass examinations, but also to use English in the real world. The authors review the process of reading, what skills and subskills are involved and how these can be tested. They also discuss modern approaches to the testing of grammar and vocabulary - the use of the language. The practice tasks, based on authentic texts, were developed at different levels of the Council of Europe's Common European Framework, in accordance with modern European testing principles and practice. All the tasks were tried out on large samples of real students in real secondary schools. The reader will find the Answer Keys and explanations especially useful.

Bakos Attila - Magyarország ​Harmadik Szemmel
Aki ​megvalósítja a szíve barlangjába zárt roppant teret, az eléri mindazt, amire vágyott és kapcsolatba kerül a Ragyogó Végtelenséggel."- (Taittiríja Upanisád 2.1.) Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse. Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet. Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának? Rekonstruálható az az évezredeken átívelő, Nimrud ősatyánktól induló külső és belső Fény-vallás; ami őseinket lélekben és testben meg és összetartotta. A Duna Evangéliuma és a Kőtörő Fű c. könyvek után, most benső utazásra invitáljuk a kedves olvasót. Keressük és találjuk meg együtt a szívünkben a választ, mit jelent lélekben magyarnak lenni. Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De, ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek. Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van. Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan Trianon szörnyszülött országainak képtelen élete megkívánhatatlan. Ami nemrég még a rablók számára az utolsó Magyar Birodalmat irigy sóvárgás tárgyává tette, az a harmóniateremtő magyar lélek szervezőerején és munkáján alapult. Minden elhódított magyar föld, ideges, elcsúnyult, maga a szervezhetetlen zűrzavar, a gőggel és dühvel álcázott lelkiismeret furdalás. Mert ami kívül mutatkozik, az csupán olyan lehet, mint a belső, vagyis a tudat. Megbocsátunk nékik, mert kilencven év tényleg elég volt ahhoz, hogy rájöjjünk; nem tudják mit cselekesznek. De, nem azon az áron, hogy föladjuk, elfelejtsük Istentől rendelt magyarságunkat, ami sérthetetlen, transzcendens természetű és legfőképpen bennünk magunkban van.

Farkas Zsuzsa - Kaján Marianna - Kovács Éva - Erzsébet ​királyné emlékezete képeslapokon
A ​csendet, a tiszta levegőt, az erdőt és virágot kedvelő gyönyörű Erzsébet királyné alakját már életében is legendák övezték, tragikus halála után Magyarországon is igen erős kultusz bontakozott ki körülötte: természetszeretetét ligetek, parkok, fasorok létesítése, utazási vágyát szállodák, vendéglők, fürdők, források, utcák, terek- és hidak elnevezései tükrözik, a szegények, elesettek iránti jóindulatát megörökítve pedig kórházakat, szanatóriumokat és árvaházakat neveztek el róla. Az egykor és ma látható Erzsébet királyné emlékhelyek kultúránk tükörképei, egy szép magyar királyné szobrának látványa a fák között – fényképeken és képeslapokon – a boldog békeidők árkádiai hangulatát idézi fel.

Borgos Anna - Szilágyi Judit - Nőírók ​és írónők
"Körülbelül ​ez a harminc év volt az, amely alatt nálunk nők komoly írókká fejlődtek. ...Abban a küzdelemben - joggal nevezhetném szabadságharcnak -, amely a nők (és írónők) élete volt ezekben az évtizedekben, ...melléjük állt Osvát Ernő és a Nyugat. Éppen ezért nagyon is sokat jelentett nékik a Nyugat ... De nem lehetne-e ezt a tételt, illő kisebb méretben, meg is fordítani? ...Annak a sok évfolyamnak sokszínű gazdagságához semmivel sem járultak hozzá az írónők?" Reichard Piroska Elek Artúrnak címzett gondolatai jól körvonalazzák a könyv szerzőinek alapvető kérdésfelvetéseit is. A Nyugat viszonylag sok és sokféle női szerzőt közölt. E tény mögött a folyóirat nagy esztétikai önmítoszán túl ("csak az írás minősége számít") a korszak egyik legaktuálisabb kérdésére reagáló szerkesztői koncepció éppúgy felfedezhető, mint a személyes motivációk. A kötetben a folyóirat által leggyakrabban közölt tíz nőíró portréja szerepel. A tanulmányok tehát az akkori kánont, a Nyugat által legértékesebbnek tartott nőírók történetét tárják fel. Vannak köztük ismert és kanonizált írók (Kaffka Margit, Lesznai Anna, Török Sophie), talán ismerősen csengő nevek (Bohuniczky Szefi, Kádár Erzsébet, Kosáryné Réz Lola, Lányi Sarolta), de mára egészen elfeledett szerzők is (Gyulai Márta, Kovács Mária, Reichard Piroska). Az ő pályájuk és írásaik megismerése a folyóirat egészéről való gondolkodásunkat is árnyalhatja. Hiszen miközben a (férfi) Nyugatról való ismereteink folyamatosan gazdagodnak és módosulnak, azok a szerepek, amelyeket a nők töltöttek be a magyar irodalom legfontosabb lapjánál, az utókor számára nagyrészt még mindig ismeretlenek.

Nyári László - Barnabás ​meséi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gaál Mózes - Hun ​és magyar mondák
"Megfesteni ​képét, nagy, régi időknek, melyekre világot a históriának fáklyája ingyen sem vet; összerakosgatni a töredékeket igazságos kézzel és becsületes hűséggel: íme ez volt a szándékom. Neked festem meg sok jóakarattal ezt az ódon képet édes nemzetemnek nagyramenendő ifjúsága, kit szívemen hordok, mióta pennám forgatom." Gaál Mózes

830898_5
11

Ismeretlen szerző - Ami ​meggyógyít, és ami nem
Mit ​szedjünk, mit fogyasszunk és mit tegyünk egészségünk érdekében?/Gyógyszerek, tesztek, étrend-kiegészítők, kezelések, életmód, alternatív gyógymódok Feltártuk az igazságot! Hogy mitől várhatunk valódi segítséget, ha az egészségünkről van szó? Mi utánajártunk. Most, hogy kezében tartja az Ami meggyógyít, és ami nem című könyvet, többé nem kell időt és pénzt pazarolnia olyan termékekre, kezelésekre, amelyek nem segítenek, és megtapasztalhatja azoknak a módszereknek az eredményességét, amelyek valóban hasznára válnak.

Sarah Andrews - Az ​aranylátó szem
A ​feltörekvő Andrews eddigi legsikeresebb regénye, a Csontvadász folytatásában Em Hansen törvényszéki geológus az aranybányák hazájába utazik. Sarah Andrews eddigi legnagyobb közönségsikerét a dinoszauruszok világába tett kirándulásával aratta. Ezúttal Utah hegyeiből Nevada aranybányáiba látogat, ahol vagyonok - és életek - születnek és vesznek el. Em Hansen törvényszéki geológus mai Sherlock Holmesként geológiai nyomok segítségével találja meg a bűnösöket. Ezúttal egy szövetségi területen létesített gyanús, milliárdokat érő aranybányaüzem ügyében folytatott FBI-nyomozáshoz nyújt szakértői segítséget. Azonban a koronatanú még a nyomozás megkezdése előtt meghal, ezáltal az egyszerű csalási esetnek indult nyomozás szövevényes gyilkossági üggyé alakul át. A feszültségben, tudományos információban és aranyban bővelkedő történet Andrews kétségkívül eddigi legjobb eredménye.

Nelson DeMille - Kémek ​iskolája
Nelson ​DeMille rendkívül izgalmas és fordulatos kémtörténetének segítségével az olvasók bepillantást kaphatnak az Amerikai Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének életébe, a bentlakók mindennapjaiba és a KGB-vel vívott kockázatos játszmáikba. Kiderül az is, hogy hiába a kémműholdak mindent látó szeme, a hagyományos hírszerzési trükkök soha nem mennek ki a divatból. Vagyis az agyafúrt, vakmerő és gyakran kegyetlen ügynökök továbbra is eldönthetik a világbéke sorsát.

Kollekciók