Ajax-loader

prerukkolások - hamarosan érkeznek

A felhasználók által prerukkolt példányok, amelyek hamarosan elérhetővé válnak.


Covers_9188
elérhető
1

Sütő Zoltán - Paradigma
Sütő ​Zoltán könyve az ókultúra gondolkodási paradigmája és a Krisztus utáni gondolkodási paradigma különbségét ragadja meg rendkívül lényeglátó módon. A szerző szerint az ókultúra a valós hierarchiából származott, és semmi más nem érdekelte, mint a vertikális út, míg a Krisztus utáni paradigma nem tud a vertikális útról és a közvetlen szemléletet abszolutizálja. A régi jelek a tudatban eltemetődtek, s vagy örökre eltűntek, vagy csak a felnőtt heroikus erőfeszítésének eredményeképpen válnak láthatóvá. Pótlásuk a tudat feltárását jelenti, méghozzá kemény munka árán.

Ursula Summ - Fogyjunk ​a Holddal
Engedje ​át magát a Hold tanácsainak. Nem mindegy, hogyan főz, mit eszik, mikor kényezteti magát finom ízekkel! Ha megfogadja a Hold tanácsait, és ezeket figyelembe véve diétázik, egyre karcsúbb lesz, s közben egy percnyi kín nem kíséri fogyókúrás útját. Próbálja ki, Holdreceptekkel is meglepjük!

Kovács Sándor Iván - Az ​író Zrínyi Miklós
Az ​író Zrínyi Miklósról eddig mindössze három monográfiát írtak. Kovács Sándor Iván műve részben hiánypótló, részben pedig az eddig kevésbé ismert oldalait próbálja bemutatni Zrínyi írói munkásságának. A kismonográfia középpontjában a Zrínyi-eposz, a Szigeti veszedelem áll, folytonos viszonyításokkal nemcsak klasszikus szerzőkhöz Vergilius, Tasso - mérve, hanem Zrínyi más műfajaihoz: lírai költészetéhez és prózaírásához is. Kovács Sándor Iván a prózában az esszék mellett a lírát keresi, a lírai versekben az eposz felé mutató jeleket, illetve mindazt, ami teremtés, először leütött hang és megmunkált forma. Ebben az olvasmányos, ámde tényszerű és hiteles adatokkal alátámasztott esszében mindemellett teret kap Zrínyi érdes írói nyelvének és korai hatásának kérdése, valamint irodalmi utóélete.

D. Szabó Ede - Urak ​és gavallérok
"Ötvenkét ​fejezet - ötvenkét felvillanása a múltnak, annak a bő száz esztendőnek, amely a reformkortól a második világháború kezdetéig eltelt. Történelmi személyiségek, írók, arisztokraták, festők, politikusok és pénzzsenik, művészek és katonák tűnnek fel e könyv lapjain színes kavalkádban; urak voltak és gavallérok, hétköznapi és nagyszerű helyzetek hősei." (D. Szabó Ede)

Mikó Csaba - Veszélyben ​a Tölgy!
Veszély, ​titok és autós üldözés. Izgalmak, nyomok és jóbarátok. Csápy, e bogaras James Bond-kaland főhőse megpróbálja legjobb cimboráival felgöngyölíteni a rejtélyeket, melyekből a Nagy Tölgyön akad szép számmal. Vajon hol lehet a polgármester lánya, aki eltűnt a Tiltott Zóna mélyén? A repülő autó tényleg létezik vagy csak erdei legenda? A Tölgyet milyen titokzatos betegség rágja? És ami mindennél fontosabb: ki vagy mi állhat ezek mögött a felettébb fura események mögött? Lehet, hogy minden mindennel összefügg?

Ormos Mária - Merénylet ​Marseille-ben
1934. ​október 9-én délután Marseille-ben egy bolgár-macedón származású mesterlövész kioltotta Sándor jugoszláv király és Barthou francia külügyminiszter életét. A történetről készült filmet a magyar közönség is láthatta. Ki volt a gyilkos? Kik voltak a megbízói? Mely államok támogatták a merénylet szervezőit? Mi volt a háttérben megbúvó értelmi szerzők célja? Mit tudunk ma a mindmáig mesterségesen homályba borított mozzanatokról? Ezekre a kérdésekre ad választ Ormos Mária ebben a rendkívül érdekes, lebilincselő könyvecskében. Megismertet a korabeli európabeli nemzetközi helyzettel. Bemutatja a fasiszta terrorista szervezeteket, köztük a macedón ORIM-ot és a hovát Usztasát. Ismerteti a merénylet megszervezését és a támogatókat: Göringet, Mussolinit, Horthyékat. A szerző részletesen foglalkozik Magyarország szerepével, s bemutatja, milyen nemzetközi politikai meggondolások alapján akarták egyedül Magyarországot a vádlottak padjára helyezni a merénylők támogatásáért. A szerzőt, Ormos Máriát jól ismerik a történelmi művek iránt érdeklődő olvasók. Korábban ugyanebben a sorozatban megjelent "Háború Etiópia foldjén" és a "A Matteotti-ügy" című könyve.

Merényi László - Pisztolylövés ​Bécsben
Pisztolylövés ​dördült el Bécs egik legelőkelőbb éttermében 1916.október 21.-én. a merénylet áldozata Ausztria miniszterelnöke volt. Miért keltett olyan nagy feltűnést ez a lövés? Hiszen a fegyverek zajához már hozzászokhatott akkor világ. Miért kellett az osztrák miniszterelnöknek meghalni? hogyan jutott el a tettes, az intelligens, érzékeny lelkületű Friedrich Adler odáig, hogy egy ember megölését igazságos dolognak tartsa? Egyszerű "krimi" volt-e a merénylet vagy több annál? Miért figyelt fel egész Európa közvéleménye az 1917.májusi Adler-perre? Hogyan lett Adler szabad emberré? Ezekre a kérdésekre válaszol ez a könyv.Képet az az Adler családról, Friedrich életpályájáról, és peréről, mely az egyik legérdekesebb politikai per volt a XX.száad első negyedében. Bár az események a szomszédos Ausztriában zajlottak, a kérdésnek számos magyar vonatkozása is volt. A magyar írók rokonszenveztek a halálra ítélt Friedrich Adlerrel, s a vádlott családjának ismerősei között Frankel Leótól Kun Béláig igen sok neves magyar embert találunk.

Adolf Burger - A ​hamisító csoport
"A ​külföldi bankjegyek hamisításának gondolata Alfred Naujocks fejében fogalmazódott meg... Naujocks beszélt Heydricchel, Heydrich a főnökével, Himmlerrel, Himmler pedig egyenesen Hitlerrel. A pénzhamisítást szigorú és rendkívüli biztonsági intézkedések közepette a német rendőrség és az SD főnöke, Reinhard Heydrich, Otto Rasch SS-Brigadeführer és dr. Wilhelm Höttl SD-Hauptsturmführer kapta feladatul. A hamisítóüzem vezetője Bernhard Krüger SS-Sturmbannführer lett, akiről az akció a »Bernhard-vállalkozás« nevet kapta. A nyomógépek berlini és más nyomdákból érkeztek. A festéket két berlini cég, a Schmidt testvérek és a Kast és Ehinger GmbH gyártotta. A klisék a sachsenhauseni koncentrációs tábor közelében, a biztonsági szolgálat friedenthali vegyi gyárában készültek. A buchenwaldi, a mauthauseni, a theresienstadti, az auschwitzi és más táborokból 1942 közepén grafikai szakembereket - kizárólag zsidókat - vezényeltek a sachsenhauseni különítménybe. A különítmény 1942 szeptemberében kezdte meg a munkát, eleinte huszonnyolc fogollyal. A műhely 1942 decemberében lett kész teljesen, s 1943 januárjában megkezdődött az akció..."

Raymond Radiguet - A ​test ördöge / Orgel gróf bálja
Radiguet, ​a francia próza csodagyermeke, tizenkilenc éves korában írta A test ördögé-t, húszéves korában az Orgel gróf báljá-t, és huszonegy éves korában már nem élt. A test ördöge megjelenése nagy port kavart Franciaországban, pedig a kisregény az akkor már jól ismert francia lélekelemző regény hagyományait követi, tárgya - a házasságtörő szerelem - sem újdonság az izgalmakhoz és botrányokhoz szokott francia irodalmi életben. Alighanem a zseniális kamasz döbbenetesen éles és üde, irodalmi konvenciókat nem ismerő, nem néző és mégis bámulatosan gyakorlott és szabatos fogalmazása az oka a feltűnésnek - és a szokatlanul gyors elismerésnek is. Az Orgel gróf bálja méltó folytatása a nagyszerű pályakezdésnek.

Vladimír Páral - A ​száz százalékos nő
A ​címben jellemzett hölgyet Sonának hívják, egy professzor árvája, szemkápráztatóan gyönyörű és egy távoli rokonai által üzemeltetett szállodában mindeneslány. Ismerünk ilyen árvákat a Nyomorultakból vagy a Hamupipőkéből... és azt is tudjuk, hogy úgyszólván sikerre vannak ítélve. Sona sem kivétel - s őt a szerelem repíti egyre szédítőbb magasságokba. A szerelem, amely szinte minden férfit rajongójává igéz, s amely időről időre az ő szívében is tartós szállást vesz. A Csehszlovák Szocialista Hamupipőke kívánt és utált kapcsolatok grádicsain mind magasabbra emelkedik, Pygmalionjai pedig megformálják belőle a száz százalékos nőt - egy állami nagyvállalat saját lakással rendelkező felső vezetőjét. Groteszk? Bizony ám! Páral, aki maga is nagyüzemi mérnökből lett igen sikeres író, a hatvanas évek első felében hirtelen kispolgárivá szelídülő "Cseszkó" világa elé tart görbe tükröt.

1934
elérhető
3

Alberto Moravia - 1934
Az ​új Moravia-regény címe Orwell antiutópiájára, az 1984-re utal; csak épp az 1934 nem a jövőről, hanem a múltról fest ijesztő torzképet. A regény helyszínén, a capri szigeti panzió szecessziós kulisszái közt, a nyaraló német nácik nyüzsgésében ott téblábol nemcsak a - már-már komikusan - boldogtalan Lucio, a lét abszurd tragikumát panaszló, polgári értelmiségi, hanem Sonia, az élőhalott, emigráns orosz terroristanő is, sőt Heinrich von Kleist és Friedrich Nietzshce szelleme is. Nyugat és Kelet, Észak és Dél, régmúlt és közelmúlt: mind belefér ebbe a torzképbe. És az olvasó is belefér, mert rabul ejti a szerelmi ponyvaregénybe illő történet. Az álmodozó, romantikusan dekadens Beatébe szerelmes-e Lucio, vagy az életet habzsoló, harciasan náci Trudéba? Mi több: egy vagy két személyt takar-e a két név? És halált, "konszolidált" kétségbeesést vagy boldog felszabadulást hoz-e a szerelme? És élet-halál rejtelmek vagy megalázó tréfa áldozata-e Lucio? És egyáltalán: áldozat-e? Az 1934, ez az izgalmas múltkarikatúra, ízig-vérig mai, komoly és modern mű, az utóbbi évek legjobb Moravia-regénye.

Joan Chase - A ​perzsa királynő országlása
Furcsa, ​XX. századi matriarkátusról szól Joan Chase amerikai írónő első, nagy sikert aratott könyve. Három generáció asszonyainak történetét mondja el,akik egy Ohio melletti farmon élnek. A családot összetartó, majd szétromboló Nagyi soha nem küzdötte volna fel magát a szegénységből iszákos, mihaszna férje oldalán, öt leánygyermekkel, ha nem kap ajándékba egy szép udvarházat és egy nagy birtokot. Ettől kezdve a család parancsnokának tekinti magát, mindennek úgy kell történnie, ahogy ő akarja. Férje csak megtűrt személy, aki legfeljebb az állatokkal foglalkozhat. A lányait is kordában tartja, s a hozzájuk csapódó férfiakat különféle praktikákkal elmarja mellőlük. Az unokák, a négy lány és az egy szem, szinte kiközösített fiú szabadon és vadul élnek ebben a természetközeli, az autó, hütőszekrény és mezőgazdasági gépek ellenére is civilizálatlan, vad és kegyetlen világban. Ám amikor a könyv végén Nagyi feladni látszik uralkodónői hajlamait, beköltözik a városba, szélnek ereszti lányait és unokáit, azok mégis úgy érzik, a Paradicsomból űzték ki őket.

Csepeli György - A ​szervezkedő ember
Az ​ember aligha élhetne meg a világban szervezetek nélkül, de sivár és boldogtalan élet lenne az, mely nem ismer többet, mint a szervezetek valóságát. Ez a könyv a szervezetekkel foglalkozó legfrissebb szociológiai és szociálpszichológiai irodalomra támaszkodva, kiegyensúlyozott képet kíván adni a szervezetekről, megadva a szervezetnek is és az embernek is a magáét. A könyv célja elsősorban a gyakorlati életbe kikerülő szakemberek, vezetők, humánpolitikusok, szervezetfejlesztők felkészülésének segítése. Tankönyvről lévén szó, a kötet minden fejezetét különböző nehézségű ellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek az önálló tanulást, a vizsgára való felkészülést és a vizsgáztatást egyaránt segíthetik.

Monseigneur Jean-Michel di Falco - Teréz ​anya, avagy a hit csodái
Jean-Michel ​di Falco 1941-ben született Marseille-ben. Pappá szentelték 1968. június 29-én. Miután több esztendőt eltöltött az oktatásban, 1982-ben kinevezik a Chrétiens-Médias általános megbízottjává. 1987-ben a Franciaországi Püspökök Konferenciájának szóvivője,majd 1996-tól 1997-ig, kulturális tanácsadó a Szentszék mellett működő francia nagykövetségnél.1977. augusztusában az Ifjúsági Világnapok szóvivője volt. 1997. július 4-én nevezték ki Párizs segédpüspökévé. Teréz anyát, aki 1997. szeptember 5-én hunyt el Calcuttában, az egész világ ismerte és csodálta. 1979-ben béke Nobel-díjjal tüntették ki, s már életében szentnek tekintette őt számtalan csodálója.1946-ban kapta meg a „Hívást a hívásban”: mindenről lemondani, hogy a szegények közül a legszegényebbeknek, Calcutta nyomornegyedei férfiainak és asszonyainak szentelje magát. Teréz anya megalapította a Szeretet Misszionáriusai rendet, és kiterjesztette munkáját a világ minden országára és az „élet minden sebesültjére”. Hitbéli embernek kellett ahhoz lenni, hogy valaki megírhassa, a közhelyeken és az elkoptatott szólamokon túl, e kivételes asszonynak a nagyszerű sorsát. Ezt tűzte ki célul Monsigneur Jean-Michel Di Falco egy olyan könyvben, amely hemzseg az anekdotáktól, de amely mindenekelőtt egy szentté avatásra felterjesztett lélek lelki keresésének elbeszélése.Kivételes és felkavaró életrajz egy olyan asszonyról, aki kiemelkedik eme évszázadból, és aki tapinthatóvá teszi számunkra a hit csodáit.

Hetyei József - Pénzintézetek ​és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon
A ​ComputerBooks Kiadó 1999-ben indította el a különböző szervezetek döntéshozói számára készülő szakkönyv-sorozatát, amely bemutatta a legkorszerűbb információs rendszereket, megoldásokat, szolgáltatásokat, valamint az ezek által biztosított előnyöket. Az előző három kötet elsősorban a vállalati menedzsment számára készült, felsorakoztatva a legkorszerűbb erőforrás-tervező, vezetői információs és döntéstámogató, valamint elektronikus üzleti megoldások jelentős részét, azok megvalósítási folyamatát, informatikai környezetét és referenciáit. Napjainkban a különböző pénzintézetek (bankok, biztosító társaságok, bróker-cégek, lízing-cégek stb.), valamint az államigazgatási, közigazgatási és egyéb intézmények nagyon fontos feladatokat végeznek mind a gazdaság fejlődése, mind pedig a különböző társadalmi igények kielégítése érdekében (az ország biztonsága, közbiztonság, közoktatás, művelődés, egészségügy, környezetvédelem, közlekedés, hírközlés stb.). Hasonlóan a termelő, kereskedő, szolgáltató vállalatokhoz, ezek az intézmények sem képesek megfelelően működni a legkorszerűbb információs rendszerek nélkül. Új kötetünk a Magyarországon érvényben lévő rendszerekről, megoldásokról, szolgáltatásokról igyekszik minél átfogóbb képet adni. Könyvünk felöleli az ügyvitel, a banki, a biztosító társasági operációk, a vezetői információk és döntéstámogatás, az elektronikus ügyfélkapcsolatmenedzsment, az üzleti és közigazgatási térinformatika területeit és más témaköröket. A sorozat hagyományainak megfelelően a konkrét rendszereket, megoldásokat, szolgáltatásokat bemutató fejezeteket az azokat kínáló szakvállalatok készítik el. A korábbi kötetek létrehozásában is közreműködő cégek (mint pl. Oracle Hungary) mellett könyvünk elkészítésében részt vállalt az MIS Consulting Rt., az ONLINE Rt., az SAP Hungary és további tekintélyes szakcégek.

Joachim Masannek - Raban, ​a hős
A ​Csepeli Sasok elleni mérkõzés egész jól alakult. Egész addig, amíg pályára nem léptem. Pedig higgyétek el, minden tõlem telhetõt elkövettem, hogy gyõzzünk. De minden rosszul sült el, és kihagytam az évszázad gólhelyzetét. Mit tagadjam, miattam veszítettünk. Sõt, szembe kell néznem az igazsággal, semmi érzékem nincs a focihoz. A többiek kinevetnek és csak púp vagyok a hátukon. Talán itt az ideje, hogy kilépjek a Vad Bandából? Az egyetlen ember, aki bízik bennem, Vili bá. Elárulja, hogy szilveszterkor összegyûlnek a Focilegendák, minden idõk legnagyobb játékosai, és egy tesztmérkõzés után döntenek a jövõmrõl. (Raban, a hõs)

Bajtai Zsigmond - Jézus, ​a mi életünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajtai Zsigmond - Ilyeneké ​az Isten országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thomas Brezina - Szépségvarázslat
Krissi ​egyáltalán nem elégedett a külsejével. Reméli, hogy a szépségvarázslat hatására ő és barátnői a város legszebb lányai lehetnek. Ám amikor belenéznek a tükörbe, kellemetlen meglepetésben lesz részük...

Kollekciók