Ajax-loader

elérhető könyvek

Minden, ami elérhető: rukkolt és eladó példányok.


Környeiné Gere Zsuzsa - Reegnné Kuntler Teréz - Tér-forma-szín
Nyitottá ​válni a művészet számára hosszú folyamat, melynek elengedhetetlen része a módszeres, folyamatos felkészülés, a képekkel való ismerkedés. Ehhez kíván segítséget nyújtani a több mint 20 kiadást megért, sikeres és kedvelt, már klasszikusnak számító _Tér-forma-szín_ tankönyvünk átdolgozott kiadása.

Ki_kicsoda_a_vil%c3%a1girodalomban
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Ki ​kicsoda a világirodalomban?
A ​könyvben európai és amerikai írókról, költőkről lehet olvasni - igazodva a "műveltségeszményhez" és a középiskolás tananyaghoz -, és elenyésző számban találhatók adatok máshonnan származó szerzőkről. Európán belül is elsősorban nyugati és orosz alkotók kerültek be a könyvbe, legfőképpen nagy egyéniségek. Terjedelmi okokból szinte kizárólag szépírók szerepelnek.

Susan Mallery - Susan Crosby - Jan Colley - Jasmine Cresswell - Kő-papír-olló ​/ Férfikönnyek / Jó fogás / A tökéletes férjjelölt
Susan ​Mallery: Kő-papír-olló Ruth Jamison igen különös ajánlattal áll elő: ha bármelyik lányunokája férjhez megy Ted Astonhoz, egymillió dollár üti a markát. A testvérek kő-papír-ollóval kisorsolják, ki kezdi az ismerkedést. Gillian veszít, és ő megy el a találkára, ám a férfiról kiderül, nem az, akinek mondja magát… Susan Crosby: Férfikönnyek Heath hosszú évekig azt hitte, hogy sohasem lesz képes túltenni magát fia elvesztésén. Ám úgy tűnik, újra átélheti az apaság csodáját, ráadásul a szerelem is rátalál Cassie, a csinos magánnyomozó személyében. Csakhogy amit a sors az egyik kezével ad, a másikkal elveszi… Jan Colley: Jó fogás Lucy egy szállodát vezet, amely azonban a csőd szélére kerül. Ekkor bukkan fel az életében a gazdag Ethan Ray. A romantikus környezetben a két fiatal hamar közel kerül egymáshoz. A férfiban felmerül a szörnyű gyanú, lehet, hogy Lucy csak a pénzét akarja? Az ajándék: Jasmine Creswell: A tökéletes férjjelölt Daisy Vernon Omahába utazik, hogy a nagymamáját ápolja, aki egy baleset következtében eltörte a bokáját. De vajon tényleg olyan nagy a baj, vagy a ravasz nagyi csak arra használja lábadozását, hogy bemutassa Daisyt a tökéletes férjjelöltnek?

Kittenberger Kálmán - Kelet-Afrika ​vadonjaiban
KELET-AFRIKA ​VADONJAIBAN Könyvét a szerző három évvel halála előtt állította össze, élményeiből kiemelve legizgalmasabb vadászkalandjait, legértékesebb megfigyeléseit. Kittenberger 1902-től - rövid megszakításokkal egészen az első világháborúig - földünk legdúsabb és legváltozatosabb vadászterületén tartózkodott. Akkoriban még Kelet-Afrika a nagy vadászati lehetőségek és a kiszámíthatatlan vadászesélyek hazája volt. Legnagyobb vonzóereje, a nagy és veszélyes vadak - még a tökéletes fegyverek korában is - kockázatos vadászata volt. A kötet történeteinek középpontjában mindig egy-egy nagyvad (oroszlán, elefánt, a kafferbivaly különböző fajtái, leopárd és az orrszarvú) elejtése áll. Külön fejezetekben mesél a kelet-afrikai fauna más nevezetességeiről - köztük a vízilóról, a hiénákról, antilopokról, madarakról, krokodilusokról és kígyókról. (Ez utóbbiak közt is akadtak hírhedt emberölők, mint például egy fekete mamba, amely három év alatt 11 embert ölt meg.) A könyvet különösen érdekessé teszik a vadállatok életmódjáról, a vadonban élő négerek szokásairól szóló leírások. Kittenberger mesél a "múzeumi gyűjtő" hétköznapjairól is, a preparálás munkájáról, továbbá érdekes portrét rajzol bennszülött munkatársairól és két gyermekbarátjáról. A kitűnő írói erényeket is felmutató szerző művét elsősorban a természetkedvelő ifjúságnak ajánlja, de 12 éves kortól az olvasók széles körében is népszerű.

P1290909_uj
A ​telefondoktor 100 tanácsa Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​telefondoktor 100 tanácsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_125072
King ​Kong gyermekei Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - King ​Kong gyermekei
A ​mai negyven-hatvanévesek nemzedékéhez tartozó és a Német Szövetségi Köztársaságban élő német prózaírók szerepelnek ebben a kis gyűjteményben. Az összeállítás célja és küldetése a figyelem fölkeltése a kortársi német próza világa iránt, amelyről valószínűleg nem tud - nem is tudhat - eleget a hazai olvasó. Pedig érdemes megismerkedni ezzel a világga, amelyből ez a húsz novella is hiteles művészettel megalkotott, hű tükre annak a nagy változásnak, ami az NSZK napi életében, történelmi méretekben is végbement; és ironikus tükre mindannak is, ami a nagy változások ellenére sem változott. Stílus, módszer, ábrázolásmód, élet- és világszemlélet, meggyőződés és ízlés tekintetében egymástól nagyon különböző írások ezek, mégis összeköti őket a mai német próza nyelvében és szemléletében egyaránt jótékonyan szétolvadó irónia, amely úgy váltotta fel a romantikus világszemléletet, intellektuális igényt, érzelmi kultúrát és életeszményt, hogy közben a német próza nem veszített mélységéből és eredetiségéből, csak éppen olvasmányosabb lett. S szemérmesebben, de kétségbevonhatatlanul jelentkezik benne az a nemes nosztalgia is, mely szeretné megtisztítani a látható és közvetlenül megmutatkozó alakjában ellenszenves, kiábrándító hétköznapi világot.

Cover_big
elérhető
0

Ambrose Montanus - Egykor
Nem ​egyik pillanatról a másikra történt. A pillanat egyik töredékéről a másikra. Lezárult néhány millió év. Véget ért a történelem. Nem bizonyult többnek egy keservesen hosszú vajúdásnál. Pedig azt hitték, alaposan felkészültek. Sokszor, sokan és megkapó bizonyossággal vázolták fel a világvége lenyűgöző körvonalait, ki-ki szemlélete és vérmérséklete szerint színezve az elképzelt befejezést. Megannyi hősies kísérlet a méltó vég megrendezésére. Mégis észrevétlenül következett be. És többet, sokkal többet vett el az emberiségtől, mint a puszta létét. A jelentőségét. Miféle diadalmas, újonnan teremtett valóság halványítja ködös emlékké bolygónk civilizációját? Visszatérhet-e világunk a végérvényes feledésből? Egyáltalán ugyanaz a világ lesz az? Kevesen ismerik a választ - a macskákon kívül.

Rákosy Gergely - Mennyből ​az oroszlán
_Budapesten ​és vidéken_ ellenőrizték az ellenőrzést. Belső ellenőrzés... Külső ellenőrzés... Központi ellenőrzés... Népi ellenőrzés... Társadalmi ellenőrzés... Nem feltétlenül a bürokrácia jele... nem feltétlenül a bürokrácia... nem feltétlenül... nem... Még akkor sem, ha némelyek szerint már-már a folyamatos munkavégzést akadályozzák... Nem! Hiszen sok esetben éppen azt ellenőrzik, hogy folyamatos-e a munkavégzés. A munkavégzés folyamatossága nagyon fontos. Persze előfordulhat, hogy ahol a munkavégzés folyamatos, és éppen ellenőrzik, hogy folyamatos-e, ott ideig-óráig a munkavégzés nem lesz folyamatos. De ez is csak annak érdekében történik, hogy ahol a munkavégzés nem folyamatos, ott folyamatos legyen. Lehetne ezt folytatni. De minek? Hiszen minden világos. Világos? Hétszázszoros autótolvaj - Láttam, kérem, hogy senki nem ül az autóban, beültem én. akinek vannak megfelelő kulcssorozatai és ügyes szerszámai, annak ez nem nagy tudomány - azt hiszem, az eredményeimet tekintve ezt nem veszik kérkedésnek... De azért egyet mondhatok: ha minden autóban ült volna valaki, vagy rendőr áll mellette, esetleg a hátsó ülésen őrzőkutya, oroszlán, mit tudom én - hát akkor én soha nem léptem volna a bűn útjára! Ezt szívemre tett kézzel mondom... -Hé, a szíve a másik oldalon van! - Bocsánat, lehet, de a szám akkor is igazat mond: nem érzem magamat bűnösnek. Az ellenőrzés... őrzés hiánya az oka mindennek. - Egymillió autó - egymillió oroszlán, maga szerint ez lenne a megoldás, igaz? És ki tartaná el az egymillió oroszlánt, hm? - Azt én nem tudom, kérem, én oroszlánokban nem vagyok specialista, inkább csak a zárakban...

Jakucs László - Természetföldrajz ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keszi Imre - A ​végtelen dallam
"A ​nagy romantikus század zenéjének egyik kiemelkedő alkotója, Richard Wagner - démoni erejű komponista, sokféle ellentmondó emberi tulajdonságból szőtt sokszínű, gazdag egyéniség volt. Művészete, filozófiája, jelleme még ma is heves viták középpontjában áll. Vonzó és taszító, világokat építő és romboló egyéniség, akiről hívei és ellenségei egyaránt úgy vélekednek, hogy - nagy volt. A túlfeszített és túlhajtott egyéniségek korszakának ezt a hatalmas képviselőjét, egyéniségét, zenéjét, halhatatlan műveit jellemzi Keszi Imre regénye. Az író a zeneművészet mélységes értésével közelít témájához s eredeti módon, egy német muzsikus feljegyzéseinek és Wagnerrel folytatott beszélgetéseinek formájában, visszaemlékezésszerűen követi nyomon Wagner küzdelmekben, balsikerekben és dicsőségben oly gazdag életét. Egyben szinte kulcsot ad az olvasó kezébe a mester zenéjének, zenedrámai koncepcióinak megértéséhez."

Hársing Lajos - Ismerd ​meg agyadat
Ugye ​szeret játszani? Ez a könyv éppen a játékos kedvét igyekszik kielégíteni rengeteg feladatával, rejtvényével. A kérdések nem tanulással, olvasással szerzett műveltségre épülnek, hanem az ember veleszületett képességeire.

Karl May - A ​Medveölő fia
Baumann, ​a vadnyugati vadász a medvék esküdt ellensége; egy medve ölte meg a feleségét, és csaknem elpusztította a fiát is. Azóta ha meghallja, hogy valahol egy medve kószál, nem nyugszik addig, amíg meg nem öli. Innen kapta nevét is: Medveölő. A sziú indiánok egy csoportja, az ogallalla harcosok elfogják Medveölőt és barátait. Biztos halál vár rájuk, hiszen fel akarják áldozni őket a Pusztító Tűz sírján. A hír hallatára Martin elindul néhány barátjával, hogy kiszabadítsa a foglyokat. Útjuk során fölbukkannak a May-regényekből már jól ismert, klasszikus figurák: Old Shatterhand és Winnetou.

Kollekciók