Ajax-loader

elérhető könyvek

Minden, ami elérhető: rukkolt és eladó példányok.


Borisz Paszternak - Borisz ​Paszternak versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_84784
Idegen ​nyelv, anyanyelv Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Idegen ​nyelv, anyanyelv
Ez ​a tanulmánykötet a Magyar Tudományos Akadémia és a nyelvoktatás tudományos jellegű együttműködésének első komoly eredménye a felszabadulás után. Szerzői a legkiválóbb idegennyelv-oktatók, akik méltóképpen képviselik azokat a hazai nyelvoktatási törekvéseket, amelyek a nyelvtudomány fokozottabb figyelembevételével próbálják megoldani a gyakorlat feladatait. A kötetben az elmélet és a gyakorlat összhangja valósul meg. A változatos tematika felöleli a nyelvoktatás és a nyelvészet kapcsolatának elvi kérdésfeltevésén kívül a modellezés, a szaknyelvi tervezés, a memoriális, a kontrasztív, a transzformációs, a vonzatközpontú nyelvtanok, valamint a nyelvoktatás és a kommunikáció problematikáját.

Covers_205963
Angol ​és amerikai költők Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Angol ​és amerikai költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_205125
A ​Juszt-ügy Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​Juszt-ügy
Valamikor, ​amikor április elején a reggeli postával megkaptam a két fekete mágneslemezt -, s a számítógép képernyőjén megnéztem a tartalmukat, tudtam, hogy ismét a kezembe adta a sors - mint már annyiszor a pályám során - a "nagy sztorit". Néhány napig nem szóltam senkinek sem a szerkesztőségben. Találkoztam viszont egy-két régi haverral, akik a különböző szolgálatoktól mentek nyugdíjba. Kíváncsi voltam, hogy mi a véleményük a dokumentumokról. E sajátos szakértői-tanácsadói kör annak idején - majd 'húsz éve tanít a rendőrségi hírek értelmezésére. Azért itt kell tennem egy kis kitérőt: A nyolcvanas évek elejétől - még TV Híradós koromban - osztott be Matúz Józsefné, a Híradó alapító főszerkesztője belügyi és honvédségi tudósítónak. Ő volt az, aki kitalálta a Híradót Magyarországon. Azt, ami az akkori hatalomnak is megfelelt, úgy hogy közben nem is volt rossz. Az én időmben - a 70-es évek végétől - már nem egyszer izgalmas is tudott lenni. Akkor, a nyitás jegyében csináltam meg a SOKKOLÓ-t, ami a közlekedési baleseteket tárt a nézők elé, akkor még szokatlan stílusban. Lett is visszhangja: jó is, rossz is. A szerkesztőségben igazából senki nem foglalkozott ezekkel a minisztériumokkal, s mert én voltam a "Benjamin" a Híradónál, rám ragadt a két terület. Amikor a rendszerváltás előestéjén Szabó László megszüntette a Kék fény-t, adta magát a lehetőség egy új rendőrségi műsor indítására, így született meg a KRIMINÁLIS. Indulástól sikerült egy jó garnitúrát összehozni. A Rangos Katalin-Szente László páros ön magában hozott két jogi diplomát, no meg szerkesztői virtuozitást, Czégényi József alezredes a rendőrségi kapcsolatokat, Borenich Péter kollega a nyugodt tapasztalatot, B. Révész László rendező az élő adásokhoz nélkülözhetetlen higgadtságot. És sokan voltak a kezdők közül, akik nálunk kezdték bontogatni a szárnyukat, ugyanis emlékezve saját indulásom nehézségeire, mindvégig hangoztattam, s tartottam is magam az elvhez: egy dobása mindenkinek lehet, s ha beválik maradhat. A teljesség igénye nélkül néhányan, akik nálunk indultak, s mára menők lettek a kereskedelmi csatornákon: a kettesen Máté Kriszta, azután az RTL-en a Fókusz négy műsorvezetője. A Kriminális nevű újságot pedig azért voltam kénytelen 99 márciusában megindítani, mert akkor már több mint fél éve nem fizetett a műsorért a TV. Valahonnan kellett valami bevétel, hogy ne menjen el az összes kollégám a kereskedelmi csatornákhoz.

Erich Kuby - Az ​én háborúm / Már csak füstölgő romok
10 ​órakor küldönc érkezett és azt kérdezte, ki jelentkezik önként éjszakai felderítő árőrbe az L. folyóhoz. Mi sem állt távolabb tőlem, minthogy jelentkezzem. A szempillám se fog rezdülni, ha parancsot kell teljesítenem, amikor azt kell tennem, amit mindannyiuknak tenniük kell, akikkel azonos helyzetben vagyok... de olyasmire, mint egy becsületbeli akció, engem ugyan be nem fognak.

черных - фантастаытика 82
orosz nyelvű

Féja Géza - Arcképek ​régi irodalmunkból
Féja ​Géza tanulmánykötetének alapját a mintegy fél évszázada, először 1937-ben megjelent irodalomtörténetének első kötete, a Régi magyarság képezi. A változatlan ismételt megjelenések (1941, 1943) után az író 1960 körül vette újra elő művét és fogott hozzá annak átdolgozásához. Új szempontok vezették: nem folyamatos irodalomtörténetet kívánt írni, hanem kedvelt régi magyar íróinak portréit akarta minél személyesebben, minél inkább az olvasó érdeklődését felkeltő módon megeleveníteni. Már az alapmű is fordulatot jelentett irodalomtörténet-írásunkban: ráirányította a figyelmet az akkor még igen háttérbe szorult régi magyar kultúrára. A jelenlegi (az író fia, Féja Endre által véglegesített) kötet újdonsága a régihez képest nemcsak abban áll, hogy a portrésort bővítette a korábbi változatban még nem szerepelt néhány íróval (Kemény János, Szalárdi János, Árva Bethlen Kata, Hermányi Dienes József, Bod Péter stb.), hanem abban is, hogy élesen elemzi a kölcsönhatásokat az irodalom ás a vallási mozgalmak (protestantizmus, unitarianizmus, kálvinizmus, jezsuitizmus, janzenizmus), illetve a vallási irányzatok és a politika között. Ezért ha személyesek is a portrék, eleven személyiségek tekintenek is ki a lapokból, mögöttük ott húzódnak Magyarország művelődéstörténetének legfontosabb vonulatai Janus Pannoniustól Orczy Lőrincig.

Kristijonas Donelaitis - Évszakok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_284275
A ​női test szépsége Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​női test szépsége
A ​XVI. századi francia költészet egyik elterjedt műfaja volt a "blason". Az elnevezés olyan verses művek megjelölésére szolgált, melyek tüzetes és csattanós leírást adnak a női testről, illetve annak valamelyik részéről. A versek szerzői közt ott találni a kor nagy lírikusait (Marot, Scéve) meg a kismestereket (magas hivatalt viselő urakat és kóbor nemeseket, tudós férfiakat, tisztes polgárokat). A tudós mód' szabatos, ám sokszor szabad szájú, játékos és komolykodó költői művekből állítja össze kötetünk a női test teljes "tükörét". Az antológiát korabeli képzőművészeti alkotások reprodukciói illusztrálják. Oly nemes szellem nincs, aki ne írt vagy talált volna ki testet dicsérő valamit (a külsőt értve testen itt), s úgy véli e poéta-gárda, hogy már nem maradt semmi hátra. A testről, amennyire bírtak, tetőtől talpig verset írtak: a kézhez, a fülhöz, a nyakhoz, a homlokhoz meg az ajakhoz, rejtett zugokat sem kimélve. [Gilles D'Aurigny]

Herold Ágnes - Még ​ma velem leszel
"Ezt ​a pózt a természet alkotta meg így, az árapály, a hüllők kinövő szárnya, a repülni tanulás, a szőlőtőkék mámora, a nyári éjszakák puha, fekete ege. Maga a teljes önzés és teljes biztonság: semmi dolgom." "Nő mondja, férfi mondja... és mi másról mondhatná érzéki pezsgésű vagy izzású monológját, mint a férfiról meg a nőről, a nőről meg a férfiról? A könyvet lassan, ízlelgetve, vissza-visszalapozva kell olvasni, mint minden jó könyvet: szereplői rólunk beszélnek, arról, ami férfi és nő találkozásaiban a legfontosabb pillanat: amikor én veled vagyok, te velem vagy, együtt vagyunk, egymásban, egymásért. Az elbeszélések és a párbeszédek összeállnak egy nőkből és férfiakból álló baráti-szerelmi kör történetévé, amelyet többen mesélnek el nekünk. Így születik ez a több szempontú regény, amelyben ki-ki a maga módján látja önmagát, a történteket és a másikat. Öröm-szöveg Herold Ágnes regénye, amelyben teljes természetességgel jelenik meg férfi és nő kapcsolatának ritka csodája." (Kálmán C. György)

Benedek István - Hátrább ​az egerekkel
Publicisztikai ​írásaimból főképp az 1984-85-ös év termését tartalmazza ez a kötet, 70 éves korom érett gyümölcseit. Nagyobb részük a Magyar Nemzetben, az Élet és Irodalomban, az Egészségügyi Dolgozóban és a Négy Évszakban jelent meg, a többi elszórtan itt-ott, vagy még sehol. Bár a tematika változatos - korábbi esszéköteteimhez hasonlóan humoros tárcától a tudományos tanulmányig sok minden található benne -, egyetlen egységes szempont mégis végigvonul valamennyi íráson: az egyéni állásfoglalás. Abszolút koromnál és relatív függetlenségemnél fogva, önálló véleményt alakíthattam ki sok mindenről, amit átéltem, tapasztaltam, hallottam vagy olvastam; leszűrt véleményem nem feltétlenül mérvadó, de merem remélni, hogy megismerésre érdemes. Rossz jel volna, ha mindenkitől egyetértést várnék: csak a semmitmondó általánosságokkal ért mindenki egyet, ezeket pedig nem érdemes leírni. Amit érdemes, azt sem mindig lehet. Kötetem tartalma az érdemes és a lehetséges közti mezsgyéről származik; az olvasótól azt a megértést kérem, hogy ahol elhallgatok, gondolkodjék tovább.

Kerékgyártó István - Vagyonregény
Az ​1989 és 1997 között játszódó történetben úgy tárul szemünk elé a rendszerváltás legtitokzatosabb jelensége " egyesek igen gyors meggazdagodása, az új tulajdonosi réteg létrejötte ", hogy láthatóak lesznek a leginkább rejtett mozgatórugók is. Így az olvasó az egyik szereplővel együtt elmondhatja:"évek óta a lelátóról kísérhettem csak figyelemmel ezt a páratlanul izgalmas vagyonszerzési játékot, s most egy váratlan szerencse révén a küzdőtér mögötti öltőzőkbe, a taktikai megbeszélésekre, a gyúrószobákba és a zuhanyzókba is bepillanthattam." A szerző egyszerre avatja be olvasóját a fölemelkedés és összeomlás különös fordulataiba, hősei mindennapjainak hétpecsétes titkaiba. Kerékgyártó István különös, fordulatokban gazdag életanyagának, és sodró lendületű mesélőkedvének találkozásából érdekfeszítő olvasmány született a fikció és a tényregény határán. A szerzőről: Kerékgyártó István dolgozott egyetemi oktatóként és privatizációs tanácsadóként, volt már al-, közép- és főhivatalnok, valamint kis-, közép- és nagyvállalkozó. Negyvenhét évesen viszont " látszólag minden előzmény nélkül " hátat fordított korábbi "versenypályáinak", és megírta ezt a könyvet.

Garai Gábor - Meghitt ​beszélgetések
"Különös ​szeretettel ajánlom ezt a könyvet a fiatal olvasók figyelmébe, mert remélem, hogy miként én is, ők szintén tanulnak kortársaink életéből s munkásságából. Emellett -- s ezzel együtt! -- remélem nemcsak okulásul szolgál, hanem igaz örömöt is szerez nekik ez a néhány író és költő, akiket megszólaltattam, és pályaképüket felvázolhattam ebben a könyvemben" -- írja Garai Gábor, aki ezzel a munkával Simon István nagy sikerű _Írószobák_ című könyvét folytatja, miközben tizenöt újabb írószobába kalauzolja olvasóit.

Illés Endre - Gellérthegyi ​éjszakák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Galambos Lajos - Három ​regény
A ​mindig felajzott szenvedélyesen válaszkutató Galambos Lajos az ötvenes évek derekán volt pályakezdő író. A hatvanas években már emlékezetes könyvek egész sorával kavart izgalmat, robbantott vitát. Bizonyos, hogy sokan emlékeznek a Gonoszkátyú-ra (1960), majd a Hideg van tegnap óta (1961), az Isten őszi csillaga (1963), a Keserű lapu (1963), a Zsilipek (1965), a Mit tudtok ti Pille Máriáról (1969), az Örök malom (1969) - és a lista nem is teljes! - nagy sorozatára, erős tehetséget teljes erejében mutató vállalásaira. Azóta különösen a Diagnózis (1976) cím alatt összegyűjtött elbeszélései ébresztettek figyelmet az író megújhodó képességei iránt. Tárcanovelláinak együttese, publcisztikai munkássága is éber, szigrú etikájú gondolkodót pártol az olvasók figyelmébe. A jelen kötetben egymás mellé került három kisregény félreérthetetlenül tanúsítja, hogy Galambos Lajos - munkájában és magánemberi eszmélkedéseiben - gyűlöli és magában sem tűri a kényelemszeretetet. Elszántan veti magát a legnehezebb, legfogósabb témák örvénylő bonyodalmaiban. Minden sorával ébreszteni akar, s felelősségérzetre, lelkiismeret-vizsgálatra kényszeríteni. A nehéz, kivédhetetlen bonyodalmú emberi sorsok kutatója, aki nem retten vissza a tragikus helyzetektől, mélységekbe világító konfliktusoktól sem. Azokat az embereket szereti s választja hőseivé, akiknek hehéz, sőt a legnehezebb sors jutott, s akik még nem igazán vértezetten, fölkészülten, de erős lélekkel, sokat megsejtve az emberi helytállás erkölcsi tövényeiből vállalják is ezt a sorsot, hogy önmaguk előtt legalább becsületük legyen, s figyelmeztető tisztességük. A keserű lapu segédtanító-lánya, a Görög történet igazi hazát, Lelki hazát kereső Andreája, a spanyol polgárháború gyanakvó indulatainak kereszttüzébe került fiatal kadétja - mindegyikük - az igazságot, a teljes értékű helytállás próbáit keresi és csinálja végig, más-más helyzetben, más történelmi körülmények között, de egyformán "gonosz" szorításban. Talán ők az író hőskereső, hősfelmutató megszállottságának igazi érvei, letéteményesei.

Hollós Korvin Lajos - Illetlen ​vallomás
Új ​könyvemet elbeszéléseim válogatott darabjaiból állítottam össze. Az olvasó keletkezésük fordított sorrendjében találja ezeket a kötetben, az idén írt legújabbtól az 1935-ben írt Textofil-gyár c. elbeszélésig, amellyel az akkori idők legelőkelőbb irodalmi lapja: a Nyugat novellapályázatát nyertem el. Néhány olyan írást is tartalmaz a gyűjtemény, amely megírása idején meg sem jelenhetett. Tudom, hogy nálunk kevésbé kedvelik a novellagyűjteményeket, ezért, hogy könyvem vonzóerejét fokozzam, mindjárt az elején három olyan új elbeszélést közlök, amelyet eddig sem folyóiratban, sem egyebütt nem tettem közzé, tehát ebben a kötetben kerül először a nyilvánosság elé. Hiszem, hogy olvasóim szívesen fogadják ezt a könyvemet is.

Duka János - Kilenc ​kéve hány kalangya?
Kitartó ​gyűjtőmunka, szüntelen érdeklődés és ambíció eredményeként született meg ez a gyűjtemény. A Csíkszeredában élő nyugdíjas Duka János az anyag jó részét tanfelügyelőként gyűjtötte össze a Székelyföldön, miközben sorra látogatta a vidéki iskolákat, s feljegyzett minden tréfát, adomát, falucsúfolót, melyet a székelyekről hallott. "Mindig szerettem a vidám, tréfás emberek társaságát - vallja Duka János-, és szívesen vettem részt ezek szellemfrissítő szórakozásaiban. Vonzódtam azokhoz, akik az élet ezerféle nehézségei ellenére is vidámak maradtak, megőrízték lelki egyensúlyukat, tréfás kedvükkel felderítették környezetüket. Nagyon sok vidám történetet, szellemes mondást hallottam, melyek megragadták érdeklődésemet. Ezeket nemcsak szívesen meghallgattam, hanem alkalomadtán tovább is mondtam." Duka János gyűjteménye tehát nem hagyományos értelemben vett folklóralkotásokat tartalmaz, elsősorban nem a szakemberekhez, hanem az olvasók szélesebb tömegeihez szól. Hiányt pótol a romániai magyar művelődési életben, amennyiben egy néprajzi vidék humorából nyújt ízelítőt, jobbára Csík és Udvarhely népének tréfás kedvét jellemezve.

Tamási Áron - Szűzmáriás ​királyfi
"Regényem ​egy esztendő óta él és forr bennem, csak nyugalomba kéne menekülnöm ismét, hogy megírhassam. Úgy megyek haza, mint a szántóvető a földre egy sereg búzával" - írta Tamási Áron még Amerikából. A Szűzmáriás királyfi-val született meg 1928-ban a székely "eposzregény", mellyel az író - már az Ábel megírása előtt - bizonyította, hogy Bartók és Kodály "lélektestvére". A Szűzmáriás királyfi, melynek új kiadása híven követi az író igazításait, az életmű meghatározó alkotása. "A székely sorsot olyan sötét jajgatással írtam meg, hogy arra a sötét jajgató forrásra a későbbi időkben is, mint szomorú szarvas, rájárt a székely lélek" - vallotta Tamási Áron élete végén.

Nemere István - Nincs ​idő meghalni
Budapest ​kellős közepén, a Nemzeti Bank előtt, különös módon gyilkolnak meg egy belga bankárt: fúvócsőből mérgezett tűt lőnek a nyakába. Lakos Donát az EURPOL-lal együttműködő budapesti iroda nyomozója, a szigorúan bizalmas nemzetközi ügyek specialistája alighogy belefog a nyomozásba, máris újabb áldozatról érkezik hír. Ljubljanában, hasonló körülmények között ölnek meg egy másik bankárt, nem sokkal ezután pedig Brüsszel legforgalmasabb pontján megtörténik a harmadik kivégzés. Donát a térfigyelő kamerák felvételeit elemzi, ingázik a három főváros között, de nem jut közelebb a megoldáshoz. Ám feltűnik neki, hogy a tettes minden helyszínen otthagyta sajátos ,,kézjegyet". Egy hárombetűs feliratot: ZVB. A nyomok végül Breznába vezetnek, ahol Donát mellé szegődik egy csinos helyi rendőrnő, Norina, aki egy nemzetközi bankellenes maffia ügyében nyomoz...

Kepes András - Kepes ​krónika - Történetek
A ​tavalyi év legnagyobb könyvsikere a Kepes Krónika első része volt. A második kötet a szerző történeteit tartalmazza négy földrészről: többek között Wayaman apóról, az amazóniai indiánról, Őszentségéről, a dalai lámáról, Lukács Ernőről és feleségéről, akik húsz gyereket neveletek fel, a rendőrről, aki éjjel betörő volt, nappal pedig "kinyomozta" saját magát és Dr. John Mack Pszichiáterről, aki űrlényeknek tolmácsol. Kepes elmeséli, miként sikerült a közelébe férkőznie olyan világsztároknak, mint Gabriel García Márquez, Billy Wilder vagy Sir David Attenborough. A kötet talán legizgalmasabb fejezete az, ahol a szerző első ízben vall önmagáról: életéről, betegségéről és magánéletéről.

Helen Fielding - Bridget ​Jones naplója 2. - Mindjárt megőrülök!
A ​Napló ott ért véget, hogy Bridget megkapja álmai férfiját, Mark Darcyt. Bridget Jones naplójának második kötete ott kezdődik, hogy baj van: Darcy, aki időnként Bridget lakásán tölti a napot és/vagy az éjszakát, nem hajlandó mosogatni! Azonkívül – vélekednek a barátnők – bizonyára homokos is, mert egyre többet lebzsel a zsiráflábú, feneke-nincs, egyszóval férfias Rebecca körül... Persze vannak más bajok is: Bridget anyjának legújabb dilije például, hogy Kenyába rohangál szafárit látni és maszájokat fogdosni – egy ifjú kikujut magával is cipel Londonba, hogy véres kardként körbehordozza. Bridget mindezt egy thaiföldi búfelejtővel próbálja túlélni, ám olyan valódi és álkalandokba bonyolódik, hogy akár élete végéig egy thai dutyiban senyvedhetne, ha ismét meg nem jelenne a színen Mark Darcy.

Ungvári Tamás - A ​regény és az idő
"Ungvári ​Tamás az idő szemszögéből vizsgálja a regényt a műfaj kezdeteitől Proustig, Thomas Mannig, Joyce-ig, Kafkáig, Faulknerig. Nagy anyagismeretével, elemzéseinek alaposságával a rejtőző összefüggések frappáns föltárásával talán többet ért el, mint amennyit akart. Könyve nemcsak a kutatókhoz és a mai regény bennfenteseihez szóló szakmunka (és mint ilyen: tudományos remeklés), hanem szellemes és olvasmányos útikalauz is azok számára, akik tájékozódni vágynak e birodalom új léptékű térképén. A modern regénynek az időkérdés a kulcsa; ezt nyújtja át Ungvári az olvasóinak" (Örkény István)

Gábor Emese - Őrizem ​a csöndet
Gábor ​Emese puha természetközeli, sokszor a nap fátyola mögül áttetsző, olykor mesebeli világát elsősorban képzőművészeti alkotásaiból, festményein keresztül vagy például mesekönyv-illusztrációiból ismerhetjük. Verssorai tükrében először tárja elénk lelkének rezdüléseit. Őrizem a csendet címmel jelent meg első verseskötete, melyben az örökkévalóság, a lélek túlélése és persze a természettel alkotott teljes harmóniát fogalmazza meg újra és újra.

Sylvia Day - Hozzád ​kötve
NEW ​YORK TIMES BESTSELLER Gideon Cross olyan erővel lépett be az életembe, mint a sötétségbe hasító villám… Ez a gyönyörű, sugárzó férfi maga volt a fehér izzás. Soha eddigi életemben senki és semmi nem vonzott még ilyen ellenállhatatlanul. Úgy vágytam az érintésére, mint drogos a napi adagjára, bár éreztem, hogy elgyengít, mégsem tudtam, nem is akartam ellenállni. Sérült és törékeny lettem, ő pedig oly könnyedén megtörte az ellenállásomat, és áthatolt az eddig kemény páncélon… Gideon birtokában volt a tudásnak. Megvoltak a maga démonai. Egymás tükörképeivé váltunk, visszavetítve a másikra legbensőbb világunkat, legmerészebb vágyainkat… Szerelme megbéklyózott, átformált, és én csak azért esedeztem, nehogy kínzó múltunk elszakítson minket egymástól… „Day erőteljes története felizgatja s magával ragadja az olvasót…”

Magyar László - Játszva ​latinul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_111275
Régi ​magyar szentség Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Régi ​magyar szentség
Az ​először 1692-ben, majd 1737-ben megjelent kis könyv egyrészt az első rendszeres, másrészt a legbővebb és legtöbbet idézett összefoglalása a magyar földön addig élt szentéletű keresztényeknek. A mű 55 magyar vagy magyar földön élő szent, boldog, szentéletű, tiszteletreméltó életét állítja az olvasó elé követendő például. Hevenesi, aki maga is aszkétikus életet élő jezsuita volt, nemcsak életmintát nyújtott művével, hanem egybekapcsolta a szentség és a magyarság fogalmát: az egyéni és a közösségi erkölcs elválaszthatatlan egymástól, egyik sem tud tartósan fennmaradni és fejlődni a másik nélkül. Szintén tanítja, hogy Hungária szentjei által elválaszthatatlanul egy Európával. A könyv függelékében még kétszáznál több magyar szentet, szentéletűt sorol föl, akiknek életrajzát nem részletezi.

Valerio Massimo Manfredi - Az ​utolsó légió
Az ​Úr 476. esztendejében járunk. A Római Birodalom hajdani dicsősége már rég tovatűnt. Itália földjét, barbár népek tartják uralmuk alatt. Vezérük Odoaker döntő lépésre szánja el magát, foglyul ejti a kiskorú császárt, Romulust, Augustust és a szigorúan őrzött gyermeket, egy szinte megközelíthetetlen szigetre viteti, hogy ott mindörökre rabságban tartsa. Csakhogy egy vakmerő kis csapat - egy titokzatos múltú tiszt, egy bátor leány és az utolsó római légió néhány elszánt katonája megkísérli a lehetetlent: megpróbálják kiszabadítani és biztonságos helyre juttatni a gyermek császárt, fél Európát átszelő, kalandos útjuk során számtalan veszéllyel kell szembenézniük, hiszen üldözőik, a vérszomjas Wulfila és harcosai mindvégig a nyomukban vannak, s alig várják, hogy lecsaphassanak rájuk. Vajon sikerrel járhat-e a vakmerő küldetés, megmenekül-e az ifjú császár? Beteljesedhet-e a titokzatos jóslat, melyet a gyermek nevelője, a Britanniából származó kelta Druida hallott egykor szülőföldjén a déltengerekről érkező ifjúról, aki csodálatos kardjával elhozza végre a békét.

Reisinger János - A ​lelkiismeret
1912 ​óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan. Meggyőződése, hite, vallása nem mindenkinek van, nem is lehet, lelkiismerete azonban igen. Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása? Mint a turista, aki nekivág egy magas hegynek, s közben meg-megállva gyönyörködik az eléje táruló panorámában, indul el a lelkiismeretről szóló levelezés egy tanár és tanítványa között. Közösen teszik meg az utat a csúcs felé, sőt fölérve egyszer-egyszer lefelé is ballagnak, hogy bizonyos dolgoknak még jobban a végére járjanak, majd ismét fölfelé irányítják lépteiket. Az itt sorakozó negyven levél - egyben negyven fejezete is egy megírható értekezésnek - talán meggyőzi az olvasót, hogy nincs az emberi életnek egyetlen területe sem, amely kivonhatná magát a lelkiismeret hatálya alól, így igazolva a régi bölcs mondást: „Ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság.”

L. Ron Hubbard - Tiszta ​test tiszta elme
Ez ​a könyv az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Új élet detoxikációs programot átfogóan, annak minden részletére kiterjedően tartalmazza. A könyv elmagyarázza azokat a felfedezéseket, amelyek a program kifejlesztéséhez vezettek, és pontos leírást ad arról, hogy hogyan és miért működik a program. A teljes program elvégzéséhez szükséges összes adatot és technológiát megadja.

Ismeretlen szerző - Discepoli ​di Verità: A beteg pápa árnyékában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szent Faustyna Kowalska - Napló
Szent ​Fausztina, polgári nevén Helena Kowalska 1905-ben született a lengyelországi Łódź melletti Glogowiec faluban egy tízgyermekes család harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szeretet, az engedelmesség, és az emberi nyomor iránt való érzékenység jellemezte. Iskolába csak 3 évig járt, majd elhagyta otthonát és gazdag családokhoz ment szolgálóleánynak. Húsz éves volt, mikor belépett az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába, amelyben Maria Faustina nővérként 13 évet élt le szakács, kertész és portás munkakörben. Élete az Istennel való rendkívül bensőséges egységet takarta, habár igen egyhangúnak és szürkének tűnhetett. Gyermekkorától kezdve szeretett volna nagy szent lenni és következetesen törekedett is erre, együttműködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét fölajánlotta áldozatként a bűnösök megmentésére. Ennek a jegyében is hunyt el, hosszadalmas, fájdalmas betegeskedés után. Misztikus, istenközeli élményeiről naplót vezetett, ami majdnem teljes egészében kiadásra is került. Nyelvezete, stílusa alapján nehezen hihető, hogy egy 3 osztályt végzett nő írta. Tartalma, és a hatására bekövetkezett csodák mellett ez is alátámasztja hitelességét, isteni sugalmazottságát.

Covers_673420
Garabandál ​misztériuma Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Garabandál ​misztériuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók