Ajax-loader

eladó könyvek

Ezeket a könyveket a felhasználóink kínálták eladásra.


Maggie Stiefvater - Linger ​- Várunk
A ​szemük, emberi szem farkaskoponyában, a vízre emlékeztet: mint a víz tiszta kéksége, úgy tükrözi a tavaszi eget, az esőben habzó patak barnáját, a nyári tó zöldjét, amikor az algák virágozni kezdenek, a hótól elfojtott folyó szürkéjét. Akkoriban csak Sam sárga szeme figyelt engem az esőáztatta nyírfák közül, de most az egész falka tekintetének súlya rám nehezedik. A tudott dolgok súlya, a kimondatlanoké.

Mészáros Gabriella - Nagymarosy András - Rohály Gábor - Borkollégium ​bortankönyv 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sándor Anikó - Az ​ajándék
Két ​hónappal hazatértem után eladtam elegáns, nagypolgári lakásomat, és beköltöztem egy kisebbe, szerényebbe. Az autómat lecseréltem egy olcsóbb, alacsonyabb fogyasztásúra. Az addig igénybe vett szolgáltatások nagy részét lemondtam, megváltam a költséges biztosítások többségétől, a giga-csomagoktól, az ilyen-olyan előfizetésektől, és egy lényegesen egyszerűbb életvitelre rendezkedtem be. A ruháimat is kiválogattam, a felesleget elajándékoztam vagy áruba bocsátottam. Az maradt csak meg, és mindenből csak annyi, amire valóban szükségem van. Olykor gyertyával világítok, órákig bámulom, hogyan táncol a láng a sötétben. Vagy ücsörgök a teraszon, és nézem az égboltot, amelynek addig ismeretlen szépségeit az Úton fedeztem csak fel…Amíg ezt a boldogságot nem éltem át, elképzelni sem tudtam, hogy egyszer úgy fogom gondolni: ha mindenemet elveszíteném, akkor is maradna egy csomó dolog, ami boldoggá tesz. Látom a környezetemben élőket, amint fáradtan hajszolnak valamit , amit már megnevezni sem tudok, annyira távolinak tűnik, hogy magam is így éltem. Nem tehetek többet értük, mint hogy elmondom a magam történetét, amely így kezdődik: van esély! Csak a békességnek előbb helyet kell készíteni, kell egy nagytakarítás. Amíg a beidegződések, előítéletek foglalják a helyet, addig a csönd nem ver tanyát odabent. Pedig ahhoz, hogy meghalljam a saját hangomat, csöndre volt szükség. Ilyen az életem a Camino után.

832319_5
elérhető
150

Sándor Anikó - El ​Camino
Akik ​túlélték a halál pillanatát, azt mondják, pár másodperc alatt lepereg a szemük előtt az életük. De csak ott, az utolsó pillanatban kristályosodik ki a lényeg – akkor általában már késő. Én negyven napot kaptam a sorstól, hogy végignézzem életem filmjét – még időben. Mint amikor a sötétben váratlanul felkapcsolják a villanyt... Megismerhettem a lényeget... Zarándoklatra indultam, fájdalmas vezeklés lett belőle. Egy olyan „bűnért”, amiről nem is tudtam, hogy elkövettem. Amit itt leírtam, nem a képzelet szüleménye. Legyalogoltam a nyolcszáz kilométert, és átéltem minden pillanatát. Remegtem a döbbenettől, amikor kézzel foghatóvá vált a csoda, és sírtam a zavarodottságtól, amikor nem értettem, mi történik velem. Ha más meséli, amit ott átéltem, azt mondom, túl színes a fantáziája.

Szilágyi Vilmos - Párválasztásaim
E ​könyvből a szexológiai szakkönyveiből jól ismert szerző megdöbbentően őszinte vallomásait ismerhetjük meg. Ezek egyik fő tanulsága szerint, hogy nem lehet egyetlen partnerben egyszer s mindenkorra megtalálni minden kapcsolati igény kielégítésének lehetőségét. Tehát nem számíthatunk egy kizárólagos "Igazi" megtalálására. Az igények ugyanis változnak; ezért vagy le kell mondani egy részükről (a kevésbé fontosakról), vagy többféle kapcsolatra lesz szükség a kielégítésükhöz. A korszerű, nyitott, rugalmasan stabil házasság lényege: elkötelezettség egymás valóban fontos, egyéni igényeinek kölcsönös kielégítésére, s ugyanakkor szabad önmegvalósításának elősegítésére - a közös célok és a család érdekeinek figyelembe vételével. A szerző izgalmas önvallomásai ráébresztenek a jó kompromisszumok szükségességére és a párkapcsolati "csereszerződés" rendszeres megújítására.

Szepes Mária - Angyalok ​éneke
" ​Aki nem ismeri az emberi szellem kultúrájának legnagyobb értékeit, amelyek különböző fogalmak, szertartások jelképein át ideálokat, reményt, morális értékeket adtak neki, felelős mindazért, ami véres történelmünkön át a mai vészhelyzetig földünkön történt. A beteg indulatokért, ökológiai öngyilkosságokért, háborúkért, faji megkülönböztetésekért. Ezek tették a népeket, tömegeket a terrorizmus áldozataivá. Vallásokat, hagyományokat, kinyilatkoztatásokat fanatikus gyűlölettel egymás ellen fordítani súlyos elmezavar. Vajon nem volna-e ideje végre e kataklizmák között az összehasonlító vallásfilozófia tényeit, összefüggéseit elemezni, s számolni velük létformánk s gyermekeink jövője érdekében? A szellem történetét két hatalmas erő határozza meg. Az egyik a világvallások közös gyökere a kultúra mélyrétegeiben. A másik a szeretet legyőzhetetlen varázsa, melynek Öröktüze sorsa fölé emelheti, félreértése szakadékába taszíthatja az embert. E könyv a két erő valódi értelmével foglalkozik." Szepes Mária

Szathmáry Béla - Magyar ​egyházjog
Könyvem ​elsősorban a hittudományi egyetemek és főiskolák hallgatói számára készült, de a világi egyetemek jogi karain folyó egyházjogi oktatásban is hasznos olvasmánynak szántam. Munkámban jó néhány, még mindig időszerű egyházjogi kérdést is felvetek. Úgy hiszem, ez törvényszerű, mert az állam és az egyház elválasztásának alkotmányos rendelkezéséből következően hagyományaink tiszteletben tartása mellett elengedhetetlenül szükséges újragondolni a népegyházból a hitvalló egyházba való átmenet lelki és anyagi természetű feladatait. Leendő lelkészeinket az elméleti tudományok mellett több és hasznosabb gyakorlati ismeretekre kell megtanítanunk, hogy a szószék közelebb kerülhessen a padsorokban helyet foglaló és a krisztusi közösséget áhító lelkekhez. Meg kell teremteni az egyházon belül az egyházjog tudományos művelésének feltételeit, fel kell nevelnünk egy új tudós nemzedéket. Létre kell hoznunk hittudományi és jogtudományi egyetemeink számára az egyházjogi tanszékeket. Csak ezeken az alapokon nőhet fel az egyházjog tudományával foglalkozó fiatal nemzedék.

Sigurd Baumann - Csapatpszichológia
Bár ​egy csapat több sportolóból áll, több sportoló egyenként még nem alkot csapatot. A könyv azokat a lényeges pszichológiai folyamatokat jellemzi, melyek elengedhetetlenek a csapatalkotás és a csapatteljesítmény fejlődése szempontjából. A teljesítménycsökkenés, a formakrízis, a problémás játékosok éppúgy szóba kerülnek, mint az edzői magatartás, a motivációs technikák vagy a különböző csapattípusoknak a csapattagok elégedettségére és teljesítménytudatára gyakorolt hatása. A könyv különös figyelmet szentel az ifjúsági csapatokban végbemenő csapatdinamikai folyamatoknak és a fiatalok magatartásmódjainak. További tématerületek: a győzelem és a vereség feldolgozása, a kockáztatás, a közönség elvárása által okozott lelki teher.

Schön Dezső - Istenkeresők ​a Kárpátok alatt
Az ​Izraelben élő, ma kilencvenéves Schön Dezső a magyar zsidó irodalom nagy generációjának utolsó tagja. Író, újságíró, az izraeli Új Kelet című lap alapítója. Egyetlen novelláskötetéből megállapíthatjuk, hogy benne is elveszett egy magyar I. B. Singer lehetősége. Több riportkötete jelent meg (többek között az Eichmann-perről is). Az Istenkeresők a Kárpátok alatt Schön Dezső legendás műve. Megjelent egy erdélyi és egy izraeli kiadáAz Izraelben élő, ma kilencvenéves Schön Dezső a magyar zsidó irodalom nagy generációjának utolsó tagja. Író, újságíró, az izraeli Új Kelet című lap alapítója. Egyetlen novelláskötetéből megállapíthatjuk, hogy benne is elveszett egy magyar I. B. Singer lehetősége. Több riportkötete jelent meg (többek között az Eichmann-perről is). Az Istenkeresők a Kárpátok alatt Schön Dezső legendás műve. Megjelent egy erdélyi és egy izraeli kiadása is. A könyv alapja egy, a harmincas években két éven keresztül közölt riportsorozat a máramarosszigeti haszid világról, amelynek gyökerei Sátoraljaújhelyről és a Hegyalja más községeiből eredtek. Innen, országok, kultúrák találkozásának négyszögéből (Lengyelország, Magyarország, Ukrajna, Románia) származott maga a haszid mozgalom, avagy - Buber szavaival - a zsidóságban a kereszténység után végbement második belső forradalom. Schön Dezső ennek történetét tekinti át a könyv első harmadában, majd a magyar ág történetét, folklórját, mindennapjait és persze harcait mutatja be. A könyv műfaja riportregény, mert egy krimi letehetetlen izgalmával s jó humorral görgeti a >>non-fiction<< eseményeket. Ilyen közeli fényképet, ilyen benső ábrázolást, a kontextus effajta ismeretét ma egyetlen szerzőtől sem lehet várni. A jiddis-haszid kultúra iránti érdeklődés világszerte reneszánszát éli. Hozzánk leginkább külföldi közvetítéssel jut el, noha ennek az oly egzotikus népnek (törzsnek) egy része Magyarországról eredt, s az egyik leghitelesebb képet magyar író festette róla. sa is. A könyv alapja egy, a harmincas években két éven keresztül közölt riportsorozat a máramarosszigeti haszid világról, amelynek gyökerei Sátoraljaújhelyről és a Hegyalja más községeiből eredtek. Innen, országok, kultúrák találkozásának négyszögéből (Lengyelország, Magyarország, Ukrajna, Románia) származott maga a haszid mozgalom, avagy - Buber szavaival - a zsidóságban a kereszténység után végbement második belső forradalom. Schön Dezső ennek történetét tekinti át a könyv első harmadában, majd a magyar ág történetét, folklórját, mindennapjait és persze harcait mutatja be. A könyv műfaja riportregény, mert egy krimi letehetetlen izgalmával s jó humorral görgeti a >>non-fiction<< eseményeket. Ilyen közeli fényképet, ilyen benső ábrázolást, a kontextus effajta ismeretét ma egyetlen szerzőtől sem lehet várni. A jiddis-haszid kultúra iránti érdeklődés világszerte reneszánszát éli. Hozzánk leginkább külföldi közvetítéssel jut el, noha ennek az oly egzotikus népnek (törzsnek) egy része Magyarországról eredt, s az egyik leghitelesebb képet magyar író festette róla.

V%c3%a9kony_c%c3%a9rna!!!!!!!!!
Vékony ​cérna, kenderszál Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Vékony ​cérna, kenderszál
A ​ritmus és a rím ősi örömforrás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint gyermekeink öröme, amikor felfedezik: „hurka ugyanolyan, mint Gyurka” - és nevetnek, tapsolnak: „ez jó!” Észreveszik azt is, hogy „fél, az kettő”, mert egyrészt valaminek a fele, másrészt fél valamitől. Igen, a kisgyermek még szereti a nyelvtant... A nyelvnek ez a leleményessége nemesül hol bölcsességgé, hol tréfává a nép költészetében. A közmondások, versek, találós kérdések, mondókák e gyűjteményével tehát elsősorban a gyerekeknek szándékozunk örömet szerezni, de hisszük, hogy az anyukák, apukák is jól szórakoznak majd.

Rita Marley - Hettie Jones - Bob ​Marley
Minden ​nagy férfi mögött egy még nagyobb asszony áll – szól a mondás. Bob Marley-t senkinek nem kell bemutatni, Ritát, a feleségét viszont sajnos annál inkább. Szívszorító és nemes egyszerűséggel brutálisan őszinte könyv ez, melyből végre valósabb képet kaphatunk Marley életéről, zenéjéről és tevékenységeiről.

Michael E. Gerber - A ​vállalkozás mítosza
Az ​Egyesült Államokban a statisztikák szerint az induló kisvállalkozások 40%-a az elsõ évben megbukik. A kõvetkezõ négy évben további 40% megy tönkre. Bizonyára nálunk sem jobb a helyzet . . . Miért? Miért vállalkoznak oly sokan csak azért, hogy utána csõdbe menjenek? Mi az, amit nem tanultak meg ezek az emberek? Miért van, hogy szinte korlátlan ismeretanyaggal rendelkezünk arra nézve, hogyan vállalkozhatunk sikeresen, mégis olyan kevés a sikeres vállalkozás? Mi az eredményesség valódi titka? A könyv ezekre a kérdésekre válaszol. Bemutatja, milyen fontos, hogy a vállalkozásunkon, és ne a vállalkozásunkban dolgozzunk, mert csak így érhetjük el, hogy annak urai, ne pedig rabjai legyünk. Bemutatja, hogyan építsük fel vállalkozásunkat úgy, hogy az biztosítsa számunkra az anyagi függetlenséget és életcéljaink megvalósítását. Bemutatja a vállalkozásfejlesztési folyamat legfontosabb lépéseit és az ezekkel kapcsolatos gyakorlati teendõket . . . és még sok minden mást.

Oláh Attila - Bugán Antal - Fejezetek ​a pszichológia alapterületeiből
A ​kötet az ELTE és a Debreceni Egyetem oktatóinak olyan közös vállalkozása, amely eredeti tanulmányokat tartalmaz, melyek átfogják a tudományos pszichológia törzsanyagát, kitérnek a pszichológia tudományának vizsgálódási területeire a pszichofiziológiai folyamatoktól a transzcendentális élményekig. A könyv alapvetően az általános lélektan, a személyiségpszichológia és a szociálpszichológia tényanyagára helyezi a hangsúlyt, az alapismeretek bemutatásán túl a szerzők az elemzett témákkal kapcsolatos legaktuálisabb álláspontokat is felvillantják.

Klein Sándor - Vezetés- ​és szervezetpszichológia
Klein ​Sándor a pszichológia tudomány doktora, egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen. Mintegy száz szakcikk mellett számos könyvet és jegyzetet írt. Életére és munkásságára nagy hatással volt, hogy együtt dolgozhatott olyan zseniális emberekkel, mint a matematikatanítást alapvetően megváltoztató Dienes Zoltán vagy a humanisztikus pszichológiát a "tudósok világában" is elfogadtató Carl Rogers. Az utóbbi kilenc évben az SHL Hungary Kft. egyik vezetőjeként a korszerű alkalmasságvizsgálati módszerek hazai elterjesztésén fáradozik. Ez a könyv Klein Sándor: Munkapszichológia című könyvének folytatása. Célja, hogy tankönyvként szolgáljon mindazoknak, akik felsőfokú tanulmányaik során szeretnék megérteni a pszichológia szerepét a vezetésben, és hogy pszichológiai ismeretekkel és szemléletmóddal segítse azokat, akik nap mint nap legjobb képességeik szerint igyekeznek ellátni a szervezetek irányításának nehéz, de izgalmas és sok örömöt nyújtó feladatát.

Klein Balázs - Klein Sándor - A ​szervezet lelke
Ez ​a könyv - amely Klein Sándor Munkapszichológia és Vezetés- és szervezetpszichológia című könyveinek folytatása - a gyakorlatban felhasználható pszichológiai ismeretekkel és szemléletmóddal szeretné segíteni azokat, akik nap mint nap legjobb képességeik szerint igyekeznek ellátni a szervezetek irányításának nehéz, de izgalmas feladatát. Tankönyvként szolgálhat minden olyan felsőfokú képzésben, ahol a tanulók szeretnék megérteni a pszichológia szerepét a vezetésben, a szervezetek alakításában.

Jörg Zink - Szent ​erőforrás
Mi ​az, hogy "Szent"? Vasárnapi díszlet? A régi szép idők emléke? Vagy pedig minden dolgok szülője? Ősi erőforrás, amelyből életünk tetterőt, ösztönzést, célokat, értelmet meríthet? Az emberiség mindig is kereste az igazságot, és az évezredek során mit sem lanyhult törekvése, hogy megtalálja, miben áll a Szent ereje. Épp ellenkezőleg: egyre szabadabbá, pontosabbá és szenvedélyesebbé vált. Egyáltalán nem vallástalan az a kor, amelyben élünk, hanem inkább egy olyan időszak, amelyben ki-ki a saját útján keresi az igazságot. (Részlet a műből)

Dr. Joseph Murphy - Tedd ​magad gazdaggá!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Bunyan - A ​zarándok útja
John ​Bunyan (1628-1688) angol író. Nincstelen, írni-olvasni alig tudó üstfoltozó volt. 16 éves korában a parlamenti seregben szolgált, később megtért, és az evangélium bátor prédikátora lett; a restauráció után szakadár prédikátorként 12 évet raboskodott; a börtönben írta meg első nagyobb szabású munkáit, s csak utolsó esztendeit tölthette külső békességben. Irodalmi hatások aligha érhették. A Biblián és néhány lelki kalauzon kívül könyvet nemigen forgatott. Fő műve "A ZARÁNDOK ÚTJA". Tíz év alatt Angliában százezer példányban kelt el, és száz év alatt kilencvenhét kiadása jelent meg. Még a 17. században több nyelvre lefordították, azóta a világ minden fontos nyelvére lefordították. (Magyarul több fordításban is megjelent.) "Talán az egyetlen olyan könyv, amelyet illetően száz év elmúltával a művelt kisebbség fogadta el az egyszerű emberek véleményét." (Macaulay) A műnek nálunk szinte napjainkig tartó népszerűségét igazolja több neves írónkra tett hatása (pl. Móricz Zsigmond, Veres Péter). John Bunyan halhatatlan álma, amelyet egy börtöncella mélyén írt, az angol irodalom leghíresebb allegóriája lett. Stílusa klasszikus, szépsége időtlen, üzenete örökérvényű. Keresztyén, az örök életet kereső ember, és zarándoklása e világon keresztül, amely tele van veszélyekkel, csábító kísértésekkel, gyötrő bosszúságokkal: példázat.

Inogucsi Takasi - Japán ​politika
Inogucsi ​Takasi Japán egyik legjelentősebb politikatudósa, a Csúó Egyetem jogi karának politikatudományi professzora. 2005 áprilisáig a Tokiói Egyetemen, a Keleti Kultúra Intézetében tanított politológiát, emellett az ENSZ főtitkár-helyettesi posztját is betöltötte. "E kötet nem csupán úttörő jelentőségű munka a japán politikáról, de a politikatudomány általános fejlődéséhez is kiemelkedő módon járul hozzá. Inogucsi Takasi nagy tehetséggel szövi egybe a kortárs japán politika elemzését a politikai és gazdasági fejlemények történetének leírásával. Ezenfelül megvilágítja a japán politika, politikai gazdaságtan és politikai kultúra kérdéskörében jelenleg is folyó tudományos viták megannyi oldalát." (Lucian W. Pye) "Inogucsi Takasi a történelem és a nemzetközi kapcsolatok nézőpontjait is felhasználva továbbgondolkodásra késztetően elemzi a modern kori Japán helyzetét. A mű széles távlatokat ölel fel, számos állítása vitára serkentően kihívó. Egészen bizonyos, hogy diákok és kutatók egyaránt elmélyült figyelemmel fogják forgatni lapjait." (Robert A. Scalapino)

Horgas Béla - A ​kilenckerekű almafa
Az ​almafa azért kilenc kerekű, mert az abc betűit sorra táncoltató, a hónapok neveit és nyelvtani figurákat játékos-nyelvöltögetős versekben bemutató, a képzelet és a nyelv bakugrásait követő költőnek kilenc unokája van. A négy ciklusba tagolt, a szerző saját (színes) rajzaival készült könyv a fogékony képzeletű gyerekek és még inkább a felnőttek olvasmánya lehet.

Ghislaine Saint-Pierre Lanctot - Mi ​a fenét keresek én itt tulajdonképpen?
Mindenféle ​megosztottságot, háborút, szegénységet, éhínséget, terrorizmust, félelmet, betegséget, szenvedést, öregedést és halált tapasztalok. Az életnek nincs semmi értelme. Ez maga a Pokol itt a Földön! Egyszerűen véget vethetnék az egésznek itt és most, s visszatérhetnék oda, ahonnan jöttem. De ehelyett kitartok, és megpróbálom elodázni az elkerülhetetlen végítéletet... Miért tűröm mindezt? Mert lelkem mélyén tudom, hogy ez az egész értelmetlen badarság egy mesterségesen létrehozott illúzió. Egy kis hangocska azt súgja nekem, hogy élhetek békében, hogy ez a bolygó képes eltartani mindannyiunkat, hogy a szeretet képes futótűzként terjedni, s hogy a boldogság csak arra vár, hogy kinyújtsuk érte a karunkat, és magunkhoz engedjük. Én csak rendületlenül hallgatózom tovább és kitartok. Próbálok túlélni bármi áron... Szeretném megismerni a Paradicsomot itt a Földön. DE HOGYAN? Erről szól ez a könyv.

Lónyay Menyhért - Lónyay ​Menyhért naplója
Lónyay ​Menyhért (1822-1884) élete jelentős történelmi korszakokon és eseményeken ível át: a reformkor kezdetén volt gyermek, országgyűlési követként az 1840-es években ismerkedett meg a politikával, a forradalom és szabadságharc idején már ott találhatjuk a kormányzat második vonalában (pénzügyi államtitkár volt a Szemere-kormányban), az 1861-es országgyűlés időszakára a hazai politikai élet meghatározó tagjává vált, az 1860-as évek közepétől pedig már ő volt a kiegyezés egyik gyakorlati előkészítője. 1867-től kezdődően három éven át miniszterként a magyar pénzügyek irányítója lett, majd a magyar politikusok közül elsőként a Monarchia közös kormányában kapott helyet. Politikusi pályájának csúcsát azonban miniszterelnöki kinevezése jelentette. Egy évi közös pénzügyminiszteri működés után - és immár a grófi cím birtokában - 1871 végén került a magyar kormány élére. Lónyay mindemellett egyik alapítója, majd elnöke volt az 1862-ben létesült Magyar Földhitelintézetnek, tevékenyen részt vállalt az Első Magyar Biztosítótársulat vezetésében és világi főgondnokként a Dunamelléki Református Egyház életében, ezenkívül 1861 végén a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta, 1871-től haláláig pedig a tudós testület elnöki tisztségét is betöltötte. Lónyay Menyhért politikai és pénzügyi tevékenységéről a kortársak véleménye erősen eltért. A méltató mondatok és a tárgyilagos kritika mellett Lónyayt számos éles támadás is érte. A bírálók kapzsisággal, erőszakos vagyonszerzési törekvésekkel vádolták, kétségbe vonva a miniszterelnök erkölcsi feddhetetlenségét. A sorozatos támadások aláásták tekintélyét a Deák-párton belül is, Lónyay elveszítette pártja bizalmát, ezért 1872 decemberében beadta lemondását. Ugyan még közel egy évtizedig képviselői mandátumot vállalt, ám a remélt erkölcsi rehabilitáció és a politikai visszatérés mindörökre elmaradt. Lónyay a miniszterelnökségének egy éve alatt elszenvedett kudarcokat és a személyes tisztességét megkérdőjelező támadásokat élete végéig nem tudta feldolgozni, hátralévő évei lényegében a magánbecsületének helyreállításáért folytatott küzdelmekkel telt el.

Albert Soesman - Tizenkét ​érzék
Az ​ember érzékszerveinek és az érzékelés folyamatának vizsgálatával több tudományág foglalkozik. A kutatások hihetetlen mennyiségű adatot halmoztak fel egy-egy érzékszerv felépítéséről, működéséről, az érzékelés szerepéről a gyermek fejlődésében, a felnőtt ember életében. Albert Soesman különös utat választott az emberi érzékelés bemutatására. Mint orvos, rendkívül sok megfigyelést gyűjtött az érzékszervek anatómiai, fiziológiai és pszichológiai működéséről. Tanulmányozta Rudolf Steiner különböző műveit, amelyekben széles körű antropozófiai ismereteket talált az érzékszervek kialakulásáról, az ember fejlődésének és a kozmosz erőinek kapcsolatáról. Végül a témához illő kultúrtörténeti és mitológiai utalásokkal átszőtt kommentárjaiban az emberiség múltbeli fejlődési állapotait is fel-felidézi. Előadásaiban ezekre a forrásokra támaszkodva jutott azokhoz az összefüggésekhez, szokatlan megállapításokhoz, amelyek nem egyszer meglepik az olvasót. Az emberi érzékelés Soesman könyvében bemutatott új megközelítése hasznos tanulmány tanároknak, orvosoknak, terapeutáknak, tanácsadóknak, pszichológusoknak és kutatóknak. De minden elfogulatlan olvasó érdekesnek találhatja ezt a könyvet gyermekei és saját maga érzékelési folyamatainak megfigyeléséhez, tudatosabb fejlesztéséhez: a mindennapok élményvilágának hallatlan kitágításához meríthet belőle gondolatokat.

Img162
Szent ​Biblia Ismeretlen szerző
elérhető
10

Ismeretlen szerző - Szent ​Biblia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badár Sándor - Horváth János - Jappán
Badár ​Sándor és Horváth János - ma két ünnepelt filmcsillag - valamikor réges-régen, 1987-ben, egy különös ötlettől vezérelve elindultak Szentesről Moszkva érintésével Tokióba... Vállalkozásuk érthetetlen módon sikerült! A földgolyó azóta akkorát változott, hogy kalandjaik ma már időutazásnak is beillenek. Könyvük hangoskönyvnek is beillik, elsősorban az olvasás során feltörő hangos kacagás okán... Másrészt azért, mert a sok-sok eleven történetben elmerülve szinte halljuk Badár és Horváth félreismerhetetlen orgánumát.

Mán-Várhegyi Réka - Mágneshegy
Börönd ​Enikő, harmincas éveiben járó szociológus, 1999 nyarán tér vissza New Yorkból Budapestre. Kutatni és írni akar, most mégis leblokkolt. Miért nem jutsz végre egyről a kettőre, Enikő? Az ugyancsak szociológus Bogdán Tamás, első generációs értelmiségi szakmai karrierje szárnyal. Viszonyt kezd a tanítványaival, kapcsolatba bonyolódik Börönd Enikővel. Lehet ennek jó vége? Az egyetemista Réka az értelmiségivé válás és a nőként való írás buktatóiról töpreng. Mi a megoldás? Mán-Várhegyi Réka a Boldogtalanság az Auróra-telepen (2014) után ezúttal is nagy ívű tablót rajzolt. Párhuzamos vagy éppen egymást keresztező életek. Nézőpontok, amelyekből bárki látszódhat nevetségesnek vagy esendőnek. Érzékeny pillanatfelvételek sorozata, egyúttal súlyos állítás mindannyiunk tegnapjáról.

Arlene Eisenberg - Sandee Hathaway - Heidi Murkoff - Az ​a 9 hónap
Minden ​terhesség más, mint a többi, és alig foglalható szabályokba, hogy mi vár a várandósra. Annyi biztos: lelkiismeretes terhesgondozással, egészséges étkezési szokások, életmód kialakításával jelentősen befolyásolhatja mindazt, ami a terhesség és a szülés során történik. A mai anyáknak sokkal jobbak az esélyeik rá, hogy egészséges gyermeket szülnek, mint a történelem során valaha is. Reméljük, hogy ez a könyv minden kérdésére választ ad, oldja a szorongásokat, hozzásegít ki-ki nyugodtabb éjszakai álmához. Aki tudja, mire várhat, azt kevesebb csalódás és több öröm fogja érni. Amikor e könyvet írtuk, arra törekedtünk, hogy egyetlen kérdést se hagyjunk megválaszolatlanul. Nemcsak saját személyes tapasztalatainkra támaszkodtunk, hanem a több száz, gyermeket váró szülőére is, akikkel kapcsolatba kerültünk és akiket megkérdeztünk.

Wass Albert - Kard ​és kasza
"Hont ​foglalni alkalmas a kard, s annak védelmezésében hasznos. Megtartani a hont azonban csak kaszával lehet. Kaszával, ekével, izzadságos, becsületes munkával. Hont veszejt, ki másra bízza a munkát." "- Kétféle ember van ezen a világon,/.../ egyik karddal farag világot magának, a másik ekével. De a karddal faragott világot egy másik kard ledöntheti, s újjá faraghatja nagyon is gyorsan. Maradandót csupán az eke farag." (Részlet a regényből.) Wass Albert ebben a kétkötetes remekművében saját ősi nemzetségének állít emléket, elvezetve története szálait a közelmúltbeli Mezőség jelen idejéig, visszatérve mintegy a vasasszentgothárdi táj- és időkezdetekhez, az Istent-tudó látóemberi bölcsességhez.

Umberto Eco - Mutatványszám
hátul ​mindig ott sunyít valaki A kilencvenes években egy új politikai revolverújság próbaszámának szerkesztője megdöbbentő információ birtokába jut, mely nem csupán a kor titkosszolgálati botrányait és terrorcselekményeit értelmezné újra, hanem a háború óta eltelt évtizedek egész történelméhez is sajátos kulcsot adna; ráadásul egy és ugyanazon történet részesévé tenné a CIA-t, a régi és új fasisztákat és a Vatikánt, a szabadkőműveseket és a Vörös Brigádokat, sőt még az erdőrendészetet is. A sztori kiindulópontja, központi motívuma pedig egyetlen kérdés: lehet-e, hogy annak idején, 1945. április 28-án nem a kivégzett Mussolini hulláját tették közszemlére a milánói Loreto téren? Hihető állítás-e ez vagy paranoia? És ha az, akkor vajon nyugodtan alhat-e a hírhozó? Mindennek a tetejébe pedig: sikerül-e annak, aki mindezt felidézi az elbeszélőnek tehát , kereket oldania (kik elől is?), miután? Történelmet krimivel, hideglelős izgalmakat bővérű humorral elegyítő, hamisítatlan Eco-könyv a mester immár sajnos legutolsó hetedik regénye is.

Audrey Niffenegger - Az ​időutazó felesége
Amikor ​először találkoztak, Clare hatéves volt, és Henry harminc. Amikor összeházasodtak, Clare huszonkettő, és Henry még mindig harminc. Henry idő-eltolódási rendellenességgel született. Genetikai órája a legváratlanabb pillanatokban visszaáll, és még abban a másodpercben eltűnik. Ilyenkor elmúlt és eljövendő élete érzelmi csomópontjain találja magát, meztelenül, védtelenül. Sohasem tudja, mikor történik meg újra, sohasem tudja, hol köt ki legközelebb. Az időutazó felesége a világirodalom egyik legkülönösebb szerelmi története. Clare és Henry felváltva meséli el történetüket. Rajongva szeretik egymást, megpróbálnak normális családi életet élni: biztos állás, barátok, gyerekek. Mindezt olyasmi fenyegeti, amit sem megakadályozni, sem irányítani nem képesek, történetük ettől olyan megrendítő és felejthetetlen. „Azoknak, akik azt mondják, nincsenek igazán új történetek, szívből ajánlom Az időutazó feleségét, ezt az elragadó regényt, amely irodalmilag kiváló, szédítően fantáziadús, és észbontóan romantikus.” Scott Turow

Covers_164315
elérhető
5

José Pierre - Magritte
A ​belga René Magritte a szürrealizmus egyik legjelentősebb és egyben legtitokzatosabb alakja, pedig látszólag nincs benne semmi zavarbaejtő. Úgy élt, mint bármelyikünk, olykor még egyszerűbben. Kitartóan dolgozott, kerülte a feltűnést, egyetlen nőt szeretett egész életében, akihez mindvégig hűséges maradt. A keménykalapos, hivatalnok külső mögött azonban különös ember és művész áll. Magritte a valóság naturalista hűséggel megfestett részleteiből teremt valóságon túli világot. Képeinek álmatag, sokszor kifejezéstelen arcú vagy a nézőnek hátat fordító szereplői meghatározhatatlan nyugtalanságot és komorságot árasztanak. Olyan rejtvényeket adnak föl nekünk, amelyeknek nincs megfejtésük. Magritte megszállottan kutatta a hétköznapi tárgyak és jelenségek fantasztikus metamorfózisait, nyelv és kép kapcsolatát. Szóképeket, nyelvi fordulatokat festett meg, képcímei szándékosan kérdőjelezik meg az ábrázolást; egyik leghíresebb műve a pipa, amely alá ezt írta: "Ez nem pipa". Látszólagos naivitása mögött kifinomult szellem rejtőzik, s talán épp ezért választhatta egyik elődjéül a konceptuális művészet és merített oly sokat tőle a reklámok világa. José Pierre könyve minden eddigi magyar nyelven olvasható tanulmánynál részletesebben és teljesebben, számos képpel illusztrálva mutatja be Magritte sokoldalú művészetét - festményeit, szobrait, s ad ízelítőt kevéssé ismert irodalmi munkásságából.

Popper Péter - Az ​önmagába térő ösvény
Érdemes-e ​végigmenni az önmagába visszatérő ösvényen? Hiszen ugyanoda érkezünk, ahonnét elindultunk. Mégis, útközben sok minden történhet velünk. És bár világossá válik, hogy nincs Start és Cél, megérkezéskor mégis sokfélét másképp látunk, mint elinduláskor. Nem a világ alakul át, hanem mi változunk meg. Mit élt át a pszichológus szerző többszörös indiai tartózkodása során? Mit őrzött meg magában egyfajta kultúra levegőjéből? Mihez kezd ezzel az élményvilággal Európában, ha nem akar hindut játszani, indiai jelmezt ölteni, mert éppen Indiában jött rá, hogy ő mennyire nyugati ember. S éppen, mert alázattal tekint a Távol-keletre, egyre szilárdabb a meggyőződése, hogy aki nem találja meg a szellemi útját hazájában, az a Himalája hegyei között vagy a Gangesz partján sem fogja megtalálni.

Kollekciók