Ajax-loader

A ​szerző kiemelkedő kötetének tartalma egyértelmű válasz a címbe foglalt látszóla­gos dilemmára: ,,emberbarát vagy hazafi" kérdésföltevésre; a nagy korforduló nemze­ti mozgalmainak és a társadalmi haladás fejlődéstörténeti tényezőinek tanulmányo­zása elválaszthatatlan egymástól, ahogy a ,,haza és haladás" is elszakíthatatlanul összefonódtak a reformkori küzdelmekben, vagy általában a „népek tavasza" forra­dalmi törekvéseiben. A nemzeti múlt korszerű vizsgálatának igényét és tudományos hasznosságát tá­masztja alá a szerző művelődéstörténeti szemszögből is igen tanulságos gyűjtemé­nyes kötete; könyvét olvasva valóban közel érezzük magunkhoz a felvilágosodás év­tizedeit, hiszen ki tagadhatná azokat az indításokat — hangsúlyozhatjuk vele együtt —, amelyek kulturális, tudományos világ­képünk, politikai és filozófiai gondolkodá­sunk alakulásában a felvilágosodásból ered­nek és napjainkig hatnak. Különösen érté­kesek megfigyelései irodalomszociológiai és eszmetörténeti oldalról, a politikai poron­don küzdő korabeli írói értelmiség szem­szögéből, ti. hogyan alakultak társadalmi, világnézeti, műveltségi és ön tudati össze­tevői, s hogyan került szembe egymással a polgári átalakulás korában a hagyományos és az új, felfogásban és magatartásban, az írói tevékenységben és a politikai gondol­kodásban.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók