Ajax-loader

Húsz ​éve, amikor az osztrák-magyar hatá ron elvágták a vasfüggönyt, és megnyílt a berlini fal, új korszak kezdődött a kelet-európai autóiparban és könyvkiadásban is. Miközben a korábban népszerű, ám korszerűtlen szocialista modellek többsé ge eltűnt a szalagokról és az utakról, töme gével jelentek meg a polcokon a Trabant és Wartburg könyvek, mert Németország újraegyesítése után a szakírók lázas mun kával dolgozták fel az NDK járműiparának addig igencsak homályos történetét. Az autókínálatában szegényes, és sok részle tében titkolt, de izgalmas krónikák gom bamód szaporodtak. Továbbra is maradtak a nagyközön ség által kevéssé ismert területek, hiszen még a szaklapokban sem sok információ jelent meg például a bolgár kocsikról.

A Kelet-európai autóregény szerzőgárdája nemcsak az egykori európai szocialista országok jár műiparát és a márkák történetét mutatja be, hanem a korszakot is, melyben sokak nak inkább önkényuralmi jelkép volt az autó. Az ötvenes években párthatározat ok születtek a hadiüzemek polgári célú hasznosításáról, ám a kelet-európai or szágokban nehezen valósult meg a nép autó-álom, amit sokáig a magántulajdo nú gépkocsikat tiltó rendelet is fékezett. Évtizedeken át csak ígéret maradt a gyorsan elérhető családi kocsi, melyre milliók vágytak, miközben sok autó in­kább félelmet ébresztett megjelenésével. A sötét Pobjedák korszakát dolgozza fel a Leváltott modellek című könyv, mely nyolc egykori szocialista ország autóiparát és piacát mutatja be márkakrónikákkal, gyártási és értékesítési adatokkal, vala mint több száz fotóval. Sokáig eltitkolt, de a magyar autó ipart és az ország életét is jelentősen be folyásoló politikai döntéseket kutattak fel, és ismertetnek a szerzők, akik Bulgáriában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Len gyelországban, Magyarországon, NDK-ban, Romániában, Szovjetunióban megélt autósélményeiket írták meg, és az autótör ténelem sokáig elzárt és feltáratlan terüle tére vezetik el az Olvasót, nemcsak szakírói szemmel.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók