Ajax-loader

Ez ​a könyv az olvasók széles táborának készült. Célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik egyénileg vagy szervezett csoportokban meg akarják ismerni és el akarják sajátítani a latinból származó újlatin nyelvcsalád keleti változatát, a román nyelvet, amely olyan világnyelvekkel tart szoros rokonságot, mint a francia vagy a spanyol. A könyv gyakorlati szempontokat vesz figyelembe, és így nyelvtani anyagát tekintve nem törekszik teljességre. Használatához az általános iskolai ismereteken kívül semmiféle előképzettség nem szükséges. A harmincöt lekcéből, román-magyar és magyar-román betűrendes szójegyzékből és nyelvtani összefoglalóból álló hármas tagozódású anyagot hangtani bevezető, nyelvtani tárgymutató, a feladatok megoldását tartalmazó kulcs és – függelékként – a leggyakrabban előforduló román személynevek és igék táblázata egészíti ki. Az előkészítőnek és alapozónak számító első kilenc lecke rövid áttekintést ad a román kiejtés, hangsúlyozás és az elemi nyelvtani törvények ismeretéből. Szókészlete, az alapszókincshez tartozó szavakon kívül, néhány közismert, a magyar nyelvben is gyakran használt neologizmust tartalmaz. A nyelvet ízlelgető kezdőké a tíztől húszig tartó második rész, amelynek lexikai anyaga a mindennapi életből ellesett párbeszédek szókincsére épül. A nyelvtani ismeretek felölelik – a már vázolt szempont szerint – az alaktant, amelynek középpontjában az állandó ismétlést kívánó névszó- és igeragozás áll. A tizenöt olvasmányból álló harmadik rész leckékben elbeszélt rövid történetek sorozata, amelyek megismertetik az olvasót a román mondattan elemeivel, a mondatrészek és a mondatok közötti kapcsolatokkal, a szóképzéssel és a román szavak eredetével. Az így megtanult anyag jó alapot és biztos segítséget jelent azoknak, akik román nyelvi ismereteiket még tovább óhajtják gyarapítani.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

11.3
átlagos pontszám i
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ

Címkék

Kollekciók