Ajax-loader

Tartalom

Előszó
ELSŐ ​RÉSZ: MÓDSZERTANI BEVEZETÉS
Bevezető
Alapfogalmak, módszerek
Történelem, őstörténet, korai történelem
Nép, etnikum, nyelv, népnév, kultúra, nemzet
Időrend és időrendi megállapítások
A földtörténeti korszakok
A növényföldrajzi övezetek
A kő- és a fémkorszakok
Néhány világtörténeti koordináta
Időrend és időtartam
A természettudományok szerepe az időrend megállapításánál
A kormeghatározás
Az eredetmeghatározás
A környezetmeghatározás
A termelés és a technika meghatározása
Egyéb segédtudományok az időrend megállapításánál
Az éremtan
A régészet
A nyelvészet
Irodalom
A források
A forrás fogalma
A forráskritika
Az írott források
A bizánci források
A latin források
A szláv források
A középiráni források
A muszlim szerzők által írt források
A szír források
Az örmény források
A grúz források
A török források
A tibeti források
A kínai források
A héber források
A nyelv mint forrás
A régészeti források
A néprajzi források
Az antropológiai források
Irodalom
A rokonok
A nyelvrokonság
Az uráli nyelvek és népek
Az alapnyelv
A szamojéd nyelvek és népek
Az obi-ugor nyelvek és népek
A permi nyelvek és népek
A volgai finnugor nyelvek és népek
Kihalt finnugor nyelvek és népek
A balti finn nyelvek és népek
Irodalom
A szomszédok
A régi indoeurópai nyelvek és népek
Az indoeurópai nyelvek kialakulása és korai vándorlások
A tochár nyelv és nép
Az iráni nyelvek és népek
Az alánok
A krími gótok
A hsziungnuk és a hunok
A régi török népek
Az ogur népek megjelenése és az avarok
A szabirok
A zsuanzsuanok és az európai avarok
A türkök Európában
A bulgárok
A kazárok
A besenyők
A szláv népek
A déli szlávok
Az alpesi és a nyugati szlávok
A pannóniai szlávok, a morvák és a szláv térítés
A keleti szlávok és a kijevi Rusz
Irodalom
MÁSODIK RÉSZ: A HONFOGLALÁS
A magyarság nevei az államalapításig
A népnevek, sajátosságaik és eredetük
Türk
Onogur, ungar, hungarus
Szavarti aszfali
Baskír
Madzsgar
Magyar
A magyarság egyéb nevei
Szkíta
Hun
Avar
Egyéb nevek
Történeti összefoglalás
Irodalom
Őshazák és népvándorlás
Általános kérdések
Az előmagyarság vándorlásai
A magyarság vándorlása az Uráltól a Kárpátokig
Irodalom
A honfoglalás
Az avarok a Kárpát-medencében
A honfoglalás történeti előzményei
A Kárpát-medence a honfoglalás előestéján
A magyarok Etelközben
A honfoglalás
Irodalom
A honfoglaló magyarság
A honfoglaló magyar törzsszövetség neve
Politikai szervezet
Társadalmi szervezet
Gazdálkodás
Vallás, műveltség, kultúra
Irodalom
A magyarság beilleszkedése Európában
A népek beilleszkedése, a középkori népalakulások típusai
A magyarság harmadik beilleszkedése
Irodalom
Összefoglaló áttekintés
Újabb kutatások és tanulmányok
A korai magyar történelem kutatásának áttekintése
A legkorábbi magyar krónika és a Levedi-kérdés
Irodalom
A történeti hagyomány, Attila és a hun-magyar rokonság
Irodalom
A keleti magyarok, a baskíriai törzsnevek és Jugria
Irodalom
A székely rovásírás
Irodalom

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók

  • Nem szerepel egyetlen kollekcióban sem.