Ajax-loader

A ​kötet a középiskolai nyelvoktatásban legelterjedtebben használt latin nyelvkönyvsorozat záró darabja. A sorozat korábbi köteteit a kiadó felmenő rendszerben mind megújította az elmúlt években, részben esztétikai szempontok, részben a kétszintű érettségi vizsga megváltozott követelményrendszerének figyelembe vételével. Talán a legjelentősebb a tartalmi változás a IV. kötet esetében, amely jelenlegi formájában kiválóan alkalmas a többnyire 4 évig tartó tanulmányok lezárására, a különböző szintű vizsgákra történő felkészítésre.
A kötetben bemutatott latin szerzők közt szerepel a középszintű érettségi vizsgán is ismerendő Horatius és Tacitus, illetve az emelt szinten ismerendő Lucretius és Seneca. A terjedelmi szempontok és a tanítási órakeret nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével olyan a nemzeti és az európai kultúrában számos alkalommal motívumaikban újra felbukkanó költemények és prózarészletek kerültek az olvasmányok közé, amelyek megismerése nemcsak a latin nyelvismeret szempontjából fontos, hanem általában hasznos az irodalmi és képzőművészeti alkotások alaposabb megértéséhez. Így nemcsak az idegen nyelvi, hanem az anyanyelvi kompetencia és az interdiszciplináris szemlélet fejlesztésére is alkalmasak.
A kétszintű érettségi rendszer követelményei közt szerepel, hogy a vizsgázó legyen képes megszerzett ismereteit a gyakorlatban alkalmazni régészeti vagy képzőművészeti tárgyú képek elemzésében. A jelen kötet azzal igyekszik erre felkészítési lehetőséget nyújtani, hogy a szövegekhez kapcsolódóan számos ábrát közöl, közöttük nagyméretű, színes lapokat is. Így a szövegfeldolgozással párhuzamosan tanítható az ábraelemzés technikája és a képbemutatás mint nyelvi feladat.
Szintén az érettségi vizsgarendszer követelménye, hogy a tanulók legyenek képesek a megismert szerzőktől megfelelő terjedelemben fejből idézni akár összefüggő idézeteket, akár szállóigévé vált önálló mondatokat. Ezért a kötet gyakorlatai közt több alkalommal fordul elő bölcs mondások gyűjteménye megfelelő értelmezési feladatokkal. Tanítási tapasztalataim szerint a diákok kedvelik ezeket a szentenciákat, esetenként szívesebben tanulják meg kívülről, mint az összefüggő idézeteket.
Mind a kétszintű érettségire, mind az akkreditált nyelvvizsgára való felkészülésben igen jól használhatóak a kötetben közölt művelődéstörténeti összefoglaló fejezetek. Megújult az antik filozófiát bemutató, a korábbi kiadásokban esetenként megbírált fejezet, újdonságként bekerült a római irodalom korszakait, a korai császárság dinasztiáit bemutató táblázat.
Nagyon hasznos újdonsága a kötetnek a tanulmányok magasabb szintű rendszerezéséhez a kommunikációs szándékok szerint csoportosított nyelvi jelenségek táblázatos bemutatása (pl. az általános alany, a cél, a felszólítás, a tiltás kifejezési lehetőségei stb.) Hasonlóképpen jól használhatóak az új áttekintő táblázatok (pl. a névmások általában, a névmási határozók általában stb.)
Egészen új és megint a megújult vizsgakövetelmények szem előtt tartásával készült gyakorlatok jelentek meg a szóképzéssel kapcsolatban. A főnevesülés, a prefixumok és más szóképzési jelenségek bemutatása és az ezekhez kapcsolt gyakorlatok eddigi tapasztalataim szerint részint élvezetesek a diákok számára, részint sokat segítenek a modern európai nyelvek szókincsének elsajátításában. A diákok és a tanár idegen nyelvi ismereteinek függvényében kitágíthatóak ezek a gyakorlatok az angol, német, francia, spanyol szókincsre is.
A kötet kezelhetősége szempontjából fontosnak tartom a nyelvtani tárgymutató megjelenését, a táblázatok kiemelését szürke háttérszínnel, az oldalak esztétikusabb megtervezését, a jobb minőségű papír és kötés alkalmazását.
A szórakoztató mellékletek a diákok számára teszik vonzóbbá a kötet forgatását. Gondolok itt a különféle formájú szórejtvények, gondolkodtató képfeladatok megjelenésére a belíveken, és a kiadó honlapjára kerülő appendixre. Ebben olyan szövegek, magyarázatok és ábrák találhatók, amelyek terjedelmi okokból nem fértek el a kötetben, de feldolgozásuk többlet-élvezetet jelenthet, és az informatikai kompetenciát is fejleszti.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

5.0
átlagos pontszám i
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ

Címkék

Kollekciók