Ajax-loader

A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni.
A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett – olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei – tehát önéletrajzok.

TARTALOM
Előszó
Benedek Elek 1
Benedek Elek: Mikes Kelemen 5
Berzeviczy Albert 13
Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15
Császár Elemér 25
Császár Elemér: A hid 28
Ferenczi Zoltán 41
Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43
Herczeg Ferenc 55
Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55
Hevesi Sándor 72
Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73
Kern Aurél 102
Kern Aurél: A magyar zene problémája 104
Pekár Gyula 124
Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124
Pintér Jenő 136
Pintér Jenő: Bírálatok – Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139
Rákosi Jenő 144
Rákosi Jenő: Tavasz 148
Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158
Surányi Miklós 163
Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163
Voinovich Géza 180
Voinovich Géza: Jókai 182

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
kívánságlistán
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Nincsenek címkék.

Kollekciók

  • Nem szerepel egyetlen kollekcióban sem.