Ajax-loader

A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete által közreadott Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae sorozat egyetemi tankönyv alsorozatának (manualia) második kötetét tarthatja a kezében az olvasó. Már az Újszövetség is több helyen utal arra, hogy a keresztények egymás közötti vitáikra ne a világi bíróság előtt keressenek megoldást, hanem saját maguk bírálják el azokat. A középkorra az egyházi bíróságok működését különböző szintű egyházi törvények, a római perjog átvétele és az egyedi szokásjog szabályozta. Az egyetemi oktatás nyomán megjelenő jogtudó értelmiség és az elkészülő glosszák és summák nagy segítséget nyújtottak az egyes egyházi bíróságok színvonalas tevékenységéhez, ahogy maga a kialakuló Corpus iuris canonici is. Az egyházi bíróságok illetékességi köre a XII. századra egyre nagyobb területre terjedt ki, ami azonban a XV. századra jelentősen lecsökkent, a XVII. századtól pedig leginkább a végrendeletek alakisági kifogásaira, valamint házassági ügyekre korlátozódott. A XIX. századra elenyészik az egyházi bíróságok előtt folyó perek polgári jogi relevanciája, de a katolikus Egyház tagjai tekintetében a jogok védelmére és érvényesítésére mind a mai napig önálló eljárásjoggal rendelkezik, saját szakrális jogrendjén belül. Ennek egyetemes normája jelenleg a hatályos Egyházi Törvénykönyv VII. könyvében, illetve a Keleti Kódex XXIV-XXVI. tit.-ban kerül kifejtésre. A házassági perek tekintetében pedig a Dignitas Connubii kezdetű instrukció.
Hársfai Katalin, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének tanszékvezető docense, ennek a hatályos egyházi perjognak a szisztematikus bemutatására vállalkozik. A mű nemcsak az egyházi jogszolgáltatásban tevékenykedőket segíti, hanem mindazok számára hasznos, akik érdeklődéssel fordulnak az Egyház élő jogrendje felé.

A.R.D. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók