Ajax-loader

Kónya ​Lajos szülöhelyének nevét hiába ke-
ressük újabb térképeinken: Felsõgallát a
nagyarányú építkezések során magába ol-
vasztotta Tatabánya. Az emberi emléktájak
azonban maradandóbbak: szinte érintetle-
nül megőrzik a gyermekkor utcáit, fasorait,
a fasorokban fel-felbukkanó arcokat. Kó-
nya Lajos is maradéktalan épségben hor-
dozza magában, s menti át költészetébe
szülõföldjének hangulatait, színeit éppúgy.
mint hányatott gyermek- és ifjúkora továb-
bi állomásait.
Elsõ verseskötete 1936-ban látott napvi-
lágot, az akkor még utolsó éves tanító-
képzős diáknak. Az Úti sóhaj-t ugyan rö-
videsen követte két további kötete, de
költészete csak a felszabadulás után tudott
valójában kibontakozni. 1950-ben kapja
első Kossuth-díját, s ekkor lett az Írószö-
vetség lektorátusának vezetője, majd ké-
sőbb főtitkára. A korábban a társadalom
igazságtalanságait ostorozó volt néptanító,
költő ekkor már a bizalom hangján szól;
verseit a közvetlen élmény frissessége, me-
legsége jellemzi. 1953-ban másodszor is
Kossuth-díjjal jutalmazzák verseit. 1954-
től bizakodó hangja komorabbá válik, egy
ideig el is hallgat, de 1958 óta ismét rend-
szeresen jelennek meg versei s prózai kö-
tetei. 1959-ben újból tanári állást vállal.
Jelenleg a Petőfi Irodalmi Múzeum mun-
katársa. Legújabb írásai közül kiemelkedõ
a Szálló magvak cimű verseskötet, valamint
a Kicsi a világ önéletrajzi prózai alkotása.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
kívánságlistán
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók