Ajax-loader

“…ez ​a könyv arra tesz kísérletet, amire a 19. század eleje óta kevesen vállalkoztak: néhány alapfogalomból, a tapasztalatok által általános közelítésben alátámasztott egyetemes elvekből, alaptörvényekből kiindulva hipotetikus deduktív rendszert alkosson, mégpedig olyan rendszert, amely a szerző véleménye szerint képes átfogni a való világ egészét, a kozmológiától az élettelen és élő természeten át egészen a társadalomig, miközben a konkrétabb tudományos tételeket beépítve az általánostól a konkrétabb megismerés felé haladás elvét követi.
Egy ilyen rendszer kifejtése természetesen messze meghaladná a kézbe vett könyv terjedelmét. Ezért itt inkább csak ízelítőt kapunk a fenti gondolkodásmódból, különösen összpontosítva az élővilágra, s azon belül is az ivaros szaporodásra. Arra azonban mindenképpen alkalmas, hogy betekintést nyerjünk egy sajátos elméletbe, módszerbe, amely egyrészt a többnyire ismert és elfogadott tudományos eredményeket tényeknek tekintve, azokat új megvilágításba helyezi, saját rendszere részének tekinti, fogalomrendszerébe és terminológiájába beépíti, másrészt – elmélete, módszere heurisztikusságából következően – a szaktudományokhoz képest új fogalmakat, törvényeket ragad meg.
(Dr. Harsányi Ernő)

Arra a világra, amiben élünk a sokféleség mellett magas szintű egység is jellemző. Engem régóta irritál, hogy ennek ellenére a szaktudományok egymástól kvázi függetlenül tükrözik annak különböző területeit. Ennek okát alapvetően abban láttam, hogy a szaktudományok által történő részekre bontás nem a világ, mint egész egyetemes, általános sajátosságait, tényleges felépülését figyelembe véve történik, ezért alkalmatlan arra, hogy bázisán a szétválasztás után az egységes értelmezésre is lehetőség nyíljon. Ebben a munkában olyan elmélet megalkotására törekedtem ami – szerintem – kiküszöböli a fenti hiányosságot.
A monográfiában kifejtett, a szaktudományok irányában nyitott elmélet: a tőle elszakíthatatlan módszerrel együtt szerintem – heurisztikussága folytán – egyrészt jelentős segítséget is ad a tudományok továbbfejlődéséhez. Másrészt bázisán sikerül sok olyan összefüggést, törvényt is felfedeznie, amire a biológiai tudományok – szemléletmódjuk konkrétabb volta miatt – nem jöttek rá.
Mivel a különböző filozófiai diszciplínák már lemondtak a tudományok integrálásáról, egy ilyen integratív elmélet napjainkban sem a filozófiák, sem a szaktudományok közé nem sorolható. Sem elméleti biológiának, sem természetfilozófiának nem tekinthető.(Ez utóbbinak azért nem, mert az elméleti, módszertani közelítése a társadalmi tények, összefüggések integrálására is képessé teszi.)
Szerintem a kritikákra adekvát választ adó egységes elméletnek a filozófia tudomány részének kellene lenni. Egy ilyen elmélet a korábbi időszak filozófiai közelítésénél hatékonyabban kapcsolja össze az általános filozófiai tételeket a szaktudományokkal.
(A Szerző)

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók