Ajax-loader

A ​legismertebb magyar porcelángyár sikerekkel és megpróbáltatásokkal teli teljes történetét kínálja az olvasónak ez a könyv. Mindazoknak szól, akiket vonz a porcelán szépsége és titokzatos anyaga, akik érdeklődnek az iparművészet e különleges területe iránt.

Herendi porcelán. A magyar műipar és örökség világhírű része, gyűjtők kincse, a nagymama nászajándéka: kinek-kinek tapasztalata és érdeklődése jelentheti valamelyiket vagy mindezt együtt.

Fényképekkel gazdagon illusztrált album a könyv első része: történeti sorrendben mutatja be a herendi porcelán történetét az “első alapító” Stingl Vincétől a porcelángyártás szenvedélyének elkötelezett Fischer Móron át napjaink manufaktúrájáig.

A nemes kerámia Magyarországon című fejezet az asztali kultúra, a terítés, étkezés történetét gazdag történelmi, kulturális, ipartörténeti háttér előtt mutatja be a magyar királyság kezdeteitől egészen a reformkor nagy fellendüléséig, a polgári Magyarország kialakulásáig.
A herendi gyár alapítása különös és mindmáig alig ismert érdekes eseményekbe avatja be az olvasót: feltárja a kezdeteket, bemutatja Stingl Vincét és kalandos életű családját. Stingl volt az, aki, ha gazdaságilag sikertelenül is, de először rendezett be kerámiaműhelyt a “herendi népes pusztán”, a Veszprémet és Pápát összekötő országút melletti vidéken.
Hőskorszak, fénykorszak. Fischer Mór gyára. A 19. század magyar kerámiatörténetében meghatározó szerepet játszott a Fischer család, nevükhöz számos kerámiagyár alapítása és működtetése fűződik. A szenvedélyes törekvés, a minőség iránti elkötelezettség és az üzleti józanság tette sikeressé Fischer Mórt. Ezeknek az adottságoknak a segítségével lett ő az első magyar porcelán manufaktúra létrehozója, a magyar porcelán megteremtője.
Jeles megrendelések és vásárlások. Herend művészi arculatát történetének kezdetén a megrendelések határozták meg. Fischer Mór megbízói iránt érzett nagyrabecsülése és tisztelete jeléül jellegzetes díszítményeit a megrendelőkről nevezte el. Legfőbb támogatója és megrendelője az Eszterházy család volt, az ő nevüket minta is őrzi, akár sok már híres megrendelőét. Habsburg Miksa, I. Ferenc József öccse Trieszt melletti kastélya számára rendelt készletet, ekkor született a Miramare minta. Számos híres család mellett a legnevesebb megrendelők közé tartozik az angol Viktória királynő, akinek a nevét a mindmáig legismertebb herendi díszítés őrzi.
Ajándékok Fischer Mórtól – ez a fejezet ismerteti azokat a kiemelkedő darabokat, melyeket Fischer személyes tisztelete jeléül vagy józan megfontolásból közismert személyeknek, közgyűjteményeknek ajándékozott.

Távol-keleti minták egész sorát sikerült Herenden egyéni hangvétellel, de az eredeti szépséget megőrizve, kialakítani és elterjeszteni. Ez a mintakincs máig a Herendi manufaktúra egyik legfontosabb öröksége.
A manufaktúra Fischer Mór visszavonulása után nehéz időszakot élt át, fiainak a megelőző korszaknál nehezebb külső, gazdasági feltételek mellett kellett a gyárat tovább működtetni. A manufaktúra részvénytársasággá változott, az új vezetés hibái és a nehezedő feltételek veszélybe sodorták az első magyar porcelánmanufaktúra létét.
A századforduló – Farkasházy [Fischer] Jenő. A művészeti íróként is ismert unoka a hagyományok tiszteletben tartása és követése mellett új technikákat vezetett be, új formákkal, mázakkal és tárgytípusokkal, például a máig emblematikus kis figurákkal, szobrokkal gazdagította a Herendet. De az első világháború utáni gazdasági helyzet a nehézségeivel nem tudott megbirkózni, halála előtt három évvel, 1923-ban ismét részvénytársasággá alakult a cég.
Herend a két világháború között. Ezt a nehéz korszakot egy kitűnő szakember, Gulden Gyula neve fémjelzi. Neves, jó művészeket alkalmazott művészeti tanácsadóként, a fejezet bemutatja, hogyan születtek meg Herend máig legközismertebb kisplasztikái, a Déryné, Táncoló paraszt, ifj. Vastagh György Csikós szobra, Kisfaludy Pengéjét néző huszárja.
Az államosított porcelángyár. A háborút követően az államosítás egy jól szervezett jó irányba haladó, képzett szakmunkásgárdával műkődő porcelángyárat vett át. Az olvasó megismerkedhet a Rákosi korszak ideológiáját, politikai légkörét dokumentáló porcelánfigurákkal; például az Alkotmány és az Öt éves terv címűekkel, vagy a Rákosi Mátyásné tervezte, a korszak jeles ipari létesítményeit ábrázoló teáskészlettel. A hagyományokban gazdag üzem szerencsésen vészelte át a legnehezebb éveket, és jól használta ki az 1968 utáni új gazdasági lehetőségeket.
A manufaktúra az ezredfordulón. A sikeres, munkavállalói tulajdoni formában működő manufaktúra legújabb termékeinek, újításainak, fellendülésének bemutatása zárja a könyv történeti sorrendben haladó, képekben gazdag első részét.

A mélyebb ismeretekretörekvő olvasók, köztük a régi és új herendi porcelánokat gyűjtők igényeit a Jegyzetek mellett a Függelék szolgálja. Ebben az album jellegű első részt – ugyancsak fényképekkel – a herendi szakképzés története, a herendi porcelánmúzeum bemutatása, az anyagokat és technikákat ismertető fejezet, időrendi áttekintés, a bemutatott tárgyak adatai és jelzései valamint részletes bibliográfia egészíti ki.

A Herend című, 281 színes 106 fekete-fehér képpel és 163 jegyfotóval illusztrált könyv – a szerző és kiadó szándéka szerint – a herendi porcelán történetét, művészetét részleteiben és átfogóan is bemutató, sokak érdeklődését felkeltő munka.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók