Ajax-loader

A ​mű, melyet az olvasó a kezében tart, átfogó képet próbál adni a keresztény erkölcstan konkrét, speciális kérdéseiről egy olyan korban, amikor az erkölcsi értékek válsága miatt egyre többen érdeklődnek az Egyház tanítása iránt, ugyanakkor a liberális szellemi irányzatokat követve sokan támadják a Kinyilatkoztatásra épülő és örök értékeket hirdető katolikus erkölcstant.
A keresztény etika sosem korlátozódott csupán olyan általános témák tárgyalására, mint a törvény, a lelkiismeret vagy az „erkölcsiség forrásai". Sohasem félt a konkrét kérdésektől és problémáktól, sőt mindenekelőtt ezek érdekelték.
Az első etikai eszmélkedések az ősegyházban arra irányultak, hogy mit kell az adott pillanatban tenni vagy éppen elhagyni: hogyan viszonyuljanak a keresztények a császárkultuszhoz, az antik színházhoz, a fürdőkhöz, vagy hogy az üldözések idején meneküljenek-e? A válaszokat az Egyház vezetői a Biblia szelleméből kiindulva, praktikus és konkrét cselekvésre szólítva adták meg. A morál alapjait kifejtő általános témák és összefüggések csak később kerültek előtérbe.

A könyv szerzője – az említett okokra hivatkozva – gyakran tekint a történelmi dimenzióra: a korábban képviselt nézetek és ítéletek fejlődésére. Ha ugyanis látjuk, milyen régiek egyes elképzelések és hogyan változtak az idők során, korunk téziseit sem tartjuk teljesnek vagy egyetlennek.
Weber számára az emberi cselekedetek megszabásánál fontosabbnak látszik a konkrét témakörök szélesebb összefüggésbe ágyazott megértetése: hogyan lehet az adott kérdést teológiailag nézni vagy spirituálisán kezelni? Emellett hangsúlyozottan törekszik arra is, hogy a könyv fejezetei logikailag egymásra épüljenek. A témakörök szerves egymásutánja és kapcsolódási pontjainak kimutatása ugyanis világossá és könnyen érthetővé teszi a tárgyalt területet.
A mű, bár minden etikai problémát nem érinthet, kimerítően ismertet olyan témákat, mint az őszinteség az orvosi tevékenységben, a politikai életben vagy a médiumok területén. Külön fejezetet szentel a bioetika kérdéseinek (mesterséges megtermékenyítés, géntechnika, kísérletek az emberen stb.), hosszan tárgyalja a házasság és a nemiség problémakörét, s érint olyan örök-aktuális területeket is, mint a háború és a béke erkölcsteológiai vonatkozásai.
Reméljük, hogy Helmut Weber könyve a keresztények és minden érdeklődő számára lehetőséget nyújt az Egyház erkölcsi tanításának megismerésére, a felmerülő etikai kérdések mélyebb vizsgálatára és megoldására.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók