Ajax-loader

Az ​Apostolok története igazi bepillantást tartalmaz mindennapi életükről, hitbeli küzdelmeikről s leírt tanácsaikról egyaránt, valamint teljes Krisztus iránti odaadásukról egészen a mártírhalálig.
Pál, Néró előtt- micsoda ellentét! A gőgös uralkodó – előtte pedig: Isten gyermeke, aki hitéért felel. Néró a világi hatalom, tekintély és gazdagság csúcspontját érte el, de egyszersmind a bűn és gonoszság mélységét. …Az agg fogoly, pénztelenül, barátok, tanácsadók nélkül állt ott Néró előtt … Ő (Néró) sem hallotta még úgy az igazságot, mint ez alkalommal…
Akkortájt Rómában borzalmas tűzvész ütött ki, mely majdnem a fél várost elpusztította. Az a hír járta, hogy Néró a gyújtogatással a keresztényeket vádolta meg. Fondorlata eredményes volt: Krisztus követőinek ezreit – férfiakat, nőket és gyermekeket – gyilkoltak le a legborzalmasabb módon…
Isten gondviselése volt, hogy Péter apostol Rómában fejezhette be lelkipásztori szolgálatát: Néró császár elrendelte bebörtönzését, Pál utolsó fogsága idején. Így tehát a küzdelemben megőszült két apostolnak, kiket eltérő működési körük hosszú éveken át elválasztott egymástól, most együtt kellett bizonyságot tenni Krisztusról, a világ fővárosában… Ezután nemsokára Néró határozott: Pált vértanúhalálra ítélte. Mivel római pogárt kínpadra nem vonhattak, az ítélet: fejvételre szólt… Mártírhalálának szemtanúi számára – akik látták készségét, amellyel gyilkosainak megbocsátott, a Krisztusba vetett rendíthetetlen bizalmát – Pál az "élet illata" volt.
Péter, aki a rómaiak szemében zsidó és jövevény volt, megkorbácsolásra és keresztre feszítésre ítélték.. Hóhéraitól mint utolsó kegyet, azt kérte, hogy fejjel lefelé szegezzék keresztre, és ezt a kérelmét teljesítették is. Miért? Az az érzése volt, hogy reá nézve, aki Urát megtagadta, túl nagy megtiszteltetés olyan halállal kiszenvedni, mint ahogy Ura meghalt… Így halt meg Péter, a nagy apostol.
János magas kort ért meg…Őt is megidézték Rómába, hogy ott hitéért felelősségre vonják… világosan és meggyőzően védekezett… minél meggyőzőbb volt bizonyságtétele, annál jobban izzott ellenfelei gyűlölete. Dimitián császárt dühroham fogta el… Forró olajjal telt üstbe dobták: Az Úr azonban megőrizte életét.
Nemsokára a szászár parancsára Patmos szigetére száműzték… "Haszontalan anyagra a Mester nem áldoz gondos, alapos munkát. Csak az értékes köveket csiszolja fényesre…" Azért vagyunk e világon, hogy fölvegyük az önmegtagadás keresztjét. Mikor hátunkra emeljük a keresztet, észrevesszük majd, hogy az is emel minket.
Péter és az apostolok értékes kövekként éltek Isten kezében, kövessük mi is a példájukat.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

5.5
átlagos pontszám i
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ

Címkék

Kollekciók