Ajax-loader

kollekció: Műszaki

“Nem a végső siker a diadal, hanem az első.”
(Rejtő Jenő)


Dr. Ternai Zoltán - Személygépkocsivezetők ​tankönyve
Rohamosan ​nő hazánkban is a gépkocsik száma. Egyre többen tanulják a gépkocsivezetést. A könyv célja, hogy tartalmazza azokat a műszaki ismereteket, amelyek elsajátítása szükséges a gépkocsivezetői engedély megszerzéséhez, ill. a gépkocsivezetői vizsga sikeres letételéhez. Az Autóközlekedési Tanintézet tanterve alapján készült könyv az eddigi szakkönyvektől eltérően kevesebbet foglalkozik a gépkocsi részletes ismertetésével, és bővebben tárgyalja a közlekedés biztonságát befolyásoló berendezések kezelését, ellenőrzését és a vezetéstechnikai tudnivalókat.

Csabai Dániel - Magnókapcsolások ​1972-1976
A ​Magnókapcsolások új kötetében az 1972 és 1976 között nagyobb mennyiségben hazai forga lomba került közhasználatú mágneses hangrögzítő műszaki leírását és kapcsolási rajzát gyűjtöttem össze. A gyűjteményben négyféle csoportosítás szerint találhatók meg a különböző magnótípusok. Amint a könyv sorozatjellegéből is kitűnik - a már megjelent más témakörű könyvekhez hasonlóan -, ez is szervizcélokat szolgál.

H. J. Tischer - Tranzisztor ​kapcsolások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_112373
Tények ​könyve '88 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Tények ​könyve '88
...nincs ​kész! Hogyan is lehetne? Az Alföldi Nyomda türelmével, különleges segítőkészségével visszaélve, 1987. július 1-jéig húzzuk a kézirat lezárását. Augusztusban küldjük az utolsó 900 kéziratoldalt, szeptemberben még külön az év sportját, az adótörvény ismertetését, a legújabb AIDS-helyzetképet... és bánkódunk, hogy nem várhatjuk meg az új útlevél-rendelkezéseket. De már a tavasz végétől sokszor érezzük: csak újság, televízió, rádió ne lenne - napról napra, percről perce történik valami, amit még bele kellene venni, ami megváltoztathat valamit, ami már benne van... Idegesek vagyunk ebben a "holtidőben", ami csak nekünk az, a leadástól a megjelenésig. Szovjet-amerikai rakéta megállapodás, a szupravezetés legújabb fejleményei, világcsúcsok, találmányok, hónapok óta keresett és hirtelen előkerülő tények, statisztikák, adatok járnak vitustáncot a fejünkben. Először csináljuk. Nagyon sok éve szerettem volna megpróbálkozni egy ilyen könyvvel, 1986 tavaszán elmentem Lipovecz Ivánhoz: társulna-e? Azonnal benne volt. Kiadót kerestünk. Százhúsz oldalas könyvvázlatot írtunk. És nekiálltunk - tényeket, szerzőket, adatokat keresni. Elsősorban persze tényeket, számokat - de úgy gondoltuk: a szerintünk legfontosabb témákról esszékre, illetve magyarázó-ismertető leírásokra is szükségünk van. talán ez volt a könnyebb. A nehezebb: a tények, az adatok, nevek címek, telefonszámok. Hatóságokkal, szervezetekkel, intézményekkel tárgyalni-levelezni egy-egy adatért; meggyőzni őket, hogy a kért információ közzétételével közszolgálatot teszünk, és erre ma Magyarországon szükség van. Adataink egy része most jelenik meg először, vagy pedig új és következtetések levonására módot adó csoportosításban kerül az olvasó elé- természetes, hogy pontosságra és gondosságra törekedtünk. De - nekünk, immár, sajnos - az is természetes, hogy sokszor ahány forrás, annyiféle adat - ugyanarra. Újra és újra választani kellett. Viták, viták, viták. Főleg és mindenekelőtt: mekkora és milyen legyen ez a könyv, kinek szóljon, mi legyen benne, illetve amikor kiderült, hogy ez tíz könyv, mi maradjon ki? Mennyiben kézikönyv és mennyiben évkönyv? Mennyi múlt és mennyi jelen? Mennyi világ és mennyi Magyarország? Mennyi tudomány és technika (amit könnyű számszerűsíteni, ráadásul jövőnk kulcsa), és mennyi kultúra és művészet (amit nehéz számszerűsíteni, de ami nélkül nincs jövő)? Közöljünk-e forrásokat, Ki-ki el tudja-e viselni, hogy kedvenc témáit rövidítjük, kedvenc tényeiből kihagyunk, kedvenc "őrületével" nem foglalkozunk? Mit mondjak? Sokat tanultunk, és megismertük egymást. Főleg az éjszakákba húzódó "apró" vitákban: milyen nyelven beszélnek Luxemburgban, hány grammos egy gulyásleveskocka, lehet-e az elektronikus alkatrészek integrálását a számítástechnika fejlődésével párhuzamosan szemléltetni, mi a keresztneve egy 1908-as olimpiai bajnoknak, szabad-e megkocáztatni, hogy érték szerint válogassunk a közelmúlt egyetemes és magyar művészetéből, mit kezdjünk a valuták egymásnak ellentmondó keresztárfolyamaival... Vitáink eredményei, a válaszok - itt következnek. Szeretnénk hinni, hogy minden magyar háztartásban szükség van egy ilyen könyvre, s ha tapasztalatainkat, az Ön véleményét hasznosítani tudjuk, jövőre még inkább szükség lesz. Forrásokat helytakarékosság miatt nem közlünk: úgy gondoltuk, helyettük további tényeket találunk. Részben a múltról, részben arról: hol tartunk, merre tartunk- és merre tart a világ? Mert úgy gondoljuk - és ez ezernyi vitánk egyikének sem volt tárgya -: a felzárkózás, a világ követése 1988 Magyarországának elsőszámú teendője. ez a tény döntötte el, mi kerüljön a Tények könyvébe, és erről szeretnénk a jelenlegi örvendetesebb tényeket közölni - a Tények könyve '89-ben.

Farkas Tamás - A ​holnap autója
A ​gépjárműtechnika újjászületése Az ember-gépkocsi-rendszer vizsgálata A gépkocsik automatikus berendezései Az automatikus forgalomirányítás és járművei A biztonsági gépkocsi A környezetrongáló hatások csökkentése Az élettartam-vita háttere A holnap szállítójárművei A holnap autóbuszai Mi hajtja a holnap járműveit?

Pongor György - Szabványos ​Pascal - Programozás és algoritmusok
A ​tankönyv a szabványos PASCAL nyelv leírását tartalmazza. Elsősorban egyetemek és főiskolák számára készült, de az érdeklődő középiskolások is használhatják.

Kiss L. György - S. Németh György - A ​repülő bicikli
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Earle Castledine - Craig Sharkie - jQuery: ​Novice to Ninja
jQuery: ​Novice to Ninja will show you how to unleash the amazing power of jQuery. In this easy-to-follow guide, you’ll master all the major tricks and techniques that jQuery offers—within hours. jQuery has quickly become the JavaScript library of choice, and it’s easy to see why. This JavaScript framework dramatically improves how you add interactivity and animation to your website. Are you ready to release your inner jQuery ninja?

Bogdan Jakubowski - Tadeusz Tomiczek - Polski ​Fiat 126p
A ​könyv bemutatja a méltán közkedvelt városi miniautó, a lengyel gyártmányú Polski Fiat 126p szerkezetét, műszaki berendezéseit. Foglakozik a fejlesztésekkel, az egyes modellek eltérő berendezéseivel. Hasznos segítséget nyújt a karbantartáshoz, hibakereséshez és -javításhoz egyaránt. Az ábrákkal gazdagon illusztrált könyv mind szakemberek, mind érdeklődő laikusok számára megfelelő eligazítást ad ahhoz, hogy a kiváló adottságokkal rendelkező Polski Fiat üzemeltetése megbízható és költséghatékony legyen.

Covers_206713
Kapaszkodó Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Kapaszkodó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Theisz Péter - Texas ​TTL receptek
Ez ​a könyv - a TTL Receptek - amelyet a T. Olvasó a kezében tart, egy olyan teljes mértékben átdolgozott kiadás, amely mindenben megfelel az új magyar szabványokban lefektetett irányelveknek. E kötet megvásárlása azok részére is indokolt, akik az első kiadás birtokában vannak. A kiadás kivitele nemcsak magyar, hanem európai viszonylatban is újszerű.

Sidó Ferenc - Autók ​fékberendezései
Az ​utóbbi évtizedek jelentős változást hoztak az autógyártásban, ami elsősorban az egyes szerkezetek korszerűsítésében, fejlesztésében jelentkezik. Ez nagymértékben érvényesül a gépjárművek fékberendezéseire is. A biztonságosabb és jóval bonyolultabb fékszerkezeteket mind a karbantartóknak, mind az üzemben tartóknak szükséges alaposan megismerni. Ehhez nyújt segítséget a könyv, amely az egyes fékrendszerek szerkezeti ismertetésén túl, részletesen foglalkozik az ellenőrzés, karbantartás, hibakeresés és javítás kérdéseivel is. A könyv elsősorban azoknak szól, akik az alapos szakmai megismerés igényével kívánják tanulmányozni az autók fékberendezéseit és átfogó, rendszerezett ismeretekre törekszenek.

C. West Churchman - Rendszerszemlélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szücs Ervin - Komputervilág
A ​világ és az ember című kiváló sorozat új kötetében korunk egyik legdivatosabb technikai eszköze, a számítógép áll a figyelem középpontjában. A pontos, közérthetően megfogalmazott ismereteket közlő kiadvány 77, ábécérendbe sorolt szócikke megismerteti a gyerekolvasókat a számítógép történetével, működésével, alkatrészeivel és felhasználásának sokféle lehetőségével. A témák között szerepelnek többek között a különböző utasításkódok, számítógépes programnyelvek, -rendszerek (BASIC, WINDOWS). Felbukkannak mindazon területek, amelyekkel a számítástechnika néhány évtizedes története során kapcsolatba került (bűnüldözés, játék, iskolai oktatás, közlekedés, sport, a zene világa). A könnyen érthető, jól követhető magyarázatok mellett színes rajzok és színes fényképfelvételek mutatják be a gyerekeknek a számítógép egységeit, részeit (a gép működését vezérlő clock, a számítógép rajzgépe, a plotter stb.). Érzékletes, ötletes hasonlatok segítenek megvilágítani a komputervilág műszavait (hardver, szoftver, menü, editor). A szakterület számos alapfogalma részletes, olvasmányos szócikket kapott (informatika, mikroelektronika). Figyelmet szentel a kötet napjaink sci-fi irodalma kulcsfigurájának, a robotnak; történetét a régmúlt különféle mozgó automatáitól vezeti le. ; A kötetzáró összeállítás (Híres emberek a komputervilágban) közel húsz életrajza többek között Asimov és Edison, Kepler és Neumann János rövid pályaképét rajzolja meg. Az igényes kiállítású, bevezető jellegű kötet tankönyv-kiegészítő lehet - az általános iskola 4. osztályától.

G. V. Vojsvillo - Erősítéstechnika ​amatőröknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

W. K. Killer - Építőipari ​képes szótár
A ​nagy sikerű, évek óta hiányzó háromnyelvű képes szótár újra kapható! Az építőipari szakma alapvető fogalmait rajzokkal illusztráló könyvben a szakkifejezések angol, német és magyar megfelelői találhatók. A több mint 1600 szakkifejezés keresését a könyv végén háromnyelvű betűrendes szójegyzék könnyíti. A kiadvány nem csupán az építőiparban dolgozó szakemberek, hanem a közép- és felsőoktatásban részt vevők számára is elengedhetetlen segédeszköz.

Kókai Tamás - URH- ​és TV-antennarendszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_230876
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Mikroelektronika ​és társadalom
... ​a Római Klub központi feladatának tekinti "az emberiség nehéz helyzetének" vizsgálatát, és azt, hogy hogyan tud az ember ezen a "nehéz helyzeten", amely az elkövetkezendő években esetleg tovább romlik, felülemelkedni. A Római Klub "A növekedés határai"-val kezdődő valamennyi korábbi jelentése erre a tárgykörre összpontosult. Ez alól a jelenlegi könyv sem kivétel. Egy olyan új jelenséget vesz szemügyre ‒ az új mikroelektronikán alapuló technikákat ‒, amely életünket már most is jelentősen befolyásolja, és a jövőben méginkább befolyásolni fogja. A mikroelektronika és a miniatürizálás, az automatizálás, a számítógépesítés és a robotok terjedése alapvetően átalakítja életünket és hatást gyakorol rá minden tekintetben: a munkahelyen és otthon, a politikában, a tudományban, a háborúban és békeidőben egyaránt.

Molnár Csaba - Sági Gábor - Programozás ​Turbo Pascal nyelven - Kezdőknek
Ez ​a tanfolyamokon és önálló tanulásnál is alkalmazható számos példát, feladatot és mintaprogramot is tartalmazó könyvünk az igen elterjedten alkalmazott Turbo Pascal programozási nyelvet ismerteti meg olvasójával. A könyv egy nyelvfüggetlen programozáselméleti rész után oly módon tárgyalja a Turbo Pascal alapjait, hogy azt bárki megértheti, annak ellenére, hogy ez a nyelv nem tartozik a legegyszerűbbek közé. Mindez annak köszönhető, hogy e könyv nem csupán a Turbo Pascal parancsait ismerteti, hanem folyamatosan példák bemutatásával, magyarázatokkal, megjegyzésekkel, a hibázási lehetőségek ismertetésével vezeti olvasóját a legegyszerűbb feladatoktól a fájlokat, grafikákat is tartalmazó bonyolultabb programokig, s mindemellett megtaláljuk a gyakrabban használt alkalmazások, feladatok megoldásához szükséges programlistákat is. A nagyszámú feladat pedig mindezek ellenőrzésében, gyakorlásában segít. Ez a könyv tehát elsősorban azoknak szól, akik még nem próbálkoztak programírással, de érdeklődnek a számítógépük iránt, vagy olyan problémát szeretnének megoldani, amire a meglévő szoftverek nem felelnek meg igazán. Mindezen felül a programok írása megtanít bennünket sok olyasmire - logikus gondolkodásra, pontos tervezésre, a kis részletek el nem hanyagolására, stb. -, amit az élet egyéb területein is alkalmazhatunk. Reméljük, hogy mindenki talál benne kellő számú érdekes és hasznos feladatot, hiszen célunk az volt, hogy a kezdőkkel megszerettessük a programírást és ne legyen elriasztó sem a fogalmazás, sem a feladatok, hiszen a programozás nagyon jó és kreatív játéknak is tekinthető.

Kovács Csongor - Elektronikus ​áramkörök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csákány Antal - Mit ​tud a zsebszámológép?
Ez ​a könyv azokról az eszközökről szól, amelyek egyre több embernek kerülnek a zsebébe, munkaasztalára: a zsebszámológépekről. A zsebszámológépek árának csökkenése, képességeik fokozódása növeli népszerűségüket. A zsebszámológépek olyan lehetőséget nyújtanak, amelyre eddig még nem volt példa: a számolási "munka" személyre szóló, bármely időpillanatban könnyed billentyű érintésre kiváltható gyors, pontos elvégzését. Érthető tehát, hogy jelentőségüket - mint az új dolgokét általában - különféleképpen értékelik. Egyesek szerint néhány éven belül már az iskolapadokba ugyanúgy beépítik őket, mint valaha a tintatartókat. Mások szerint a zsebszámológépeket használó tanulók úgy nevelkednek fel, hogy még saját ujjaikat sem fogják tudni összeszámolni, annyira leszoknak az önálló gondolkodásról. E vélemények eltérő, esetleg lelkes vagy akár indulatos hangja is mind a zsebszámológépek jelentőségét bizonyítja.

Covers_261253
elérhető
1

Franz Meissner - Trabant
A ​növekvő mértékű motorizáció a lakosság életszínvonal-emelkedésének mindenképpen pozitív következménye. Ezzel egyidejűleg azonban a javítóhálózattal szemben támasztott követelmények is nőnek. A javítóüzemek egyre fokozódó terhelése a korlátozott munkáslétszám miatt alig csökkenthető. Emiatt inkább ésszerűsítő intézkedések szükségesek, amelyeknek már a gépjárművek tervezése és szerkezeti kialakítása során el kell kezdődniük. Szükséges a típusválaszték csökkentése, és a javítóüzemekben nagy termelékenységű munkamódszereket kell alkalmazni. Miután ezek a feladatok nyilvánvalóan nem oldhatók meg rövid idő alatt, a javításra várakozás ideje pedig már most is gyakran bosszantó mértékben megnövekedett, ezért ezzel a javítási segédkönyvvel szeretnénk a Trabant-tulajdonosok egy részének segítséget nyújtani. Mindenekelőtt azon Trabant-tulajdonosokhoz fordulunk, akiknek kedvük van ahhoz, hogy a javításokat maguk végezzék el.

Pete Lászlóné - Készítsünk ​levélképet!
A ​Készítsünk... sorozat valamennyi tagja hasznos időtöltést kínál óvodásnak, iskolásnak, pedagógusnak és szülőnek. Jól hasznosíthatják az óvónők és tanítók a gyereke rajz-, technika- és környezetismereti gyakorlatain. A kicsiknek szánjuk ezeket a füzeteket és azoknak, akik értenek nyelvükön, a játék közös nyelvén. Polcokra, fiókokba, zsebekbe, játéksarkokba szeretnének férkőzni azok a hasznos és szép játékok, tárgyak, melyek elkészítésére a szerző buzdít.

Jónás Pál - Kisfilmes ​fényképezés
A ​fényképezés fejlődése az utóbbi években szinte egyértelmű a kisfilmes fényképezés fejlődésével. Ezen a téren a legnagyobb a fejlődés a géptípusok tekintetében s a fényképezési módszerek kérdésében egyaránt. Ez a könyv azokat a különleges szempontokat tárgyalja, amelyekben a kisfilmes fényképezés a nagyobb negatívmértű gépek módszereitől különbözik. Melyek ezek a szempontok? Elsősorban a negatív szemcsézettségének előtérbe kerülése, a gradáció kérdései, a negatívok tisztaságának tényezői. Tárgyalja az életszerűség, a mozgékonyság, a mozgásfényképezés, a mélységi kompozíció stb. területét is, és részletesen foglalkozik a cserélhető objektívekben rejlő lehetőségekkel. Műszaki ábrákkal és művészi rangú felvételekkel teszi teljesebbé mondanivalóját a szerző.

Jókai Mór - A ​jövő század regénye
Szegedy-Maszák ​Mihály utószavával A hivatalos magyar kultúrpolitika a második világháborút követően meggátolta (egy korlátozott példányszámú, csakis a szakembereknek szánt kritikai kiadás kivételével), hogy Jókainak ezt az 1872–74-ben írt regényét a magyar olvasók új kiadásban olvashassák. S nem véletlenül, hiszen e regényben Jókai minden társadalmi utópiája ellenére megjósolta a huszadik századnak azokat a borzalmait is, melyeket a cárizmust megbuktató, ateista-kommunista Oroszország idézett elő Magyarország megtámadásával, saját népének kiirtásával. De itt említhető akár Boszniának Szerbia által történt bekebelezése vagy a szerb-magyar háború is… Magyarország egykor és talán ma is legnépszerűbb, európai hírű írója jósként is bevált, s ráadásul utópiájával Orwellt is megelőzte, noha a mű sokkal inkább Jules Verne munkásságával rokon.

Holló Dénes - Amatőrfilmes ​kellék ábécé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_284402
Rádiótechnikai ​kislexikon Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Rádiótechnikai ​kislexikon
Könyvünk ​célja a rádiótechnikában és a rádiótechnikával határos területeken előforduló alapfogalmak rövid ismertetése. A fontosabb áramkörök felépítésének megértését elvi kapcsolási rajzok közlésével is megkönnyítjük. A címszavak sorrendjében a magánhangzók rövid és hosszú változata, vagyis az a és á, az e és é, az i és í, az o és ó, az u és ú, továbbá az ü és ű között nem tettünk különbséget, tehát például az áramerősség előbb van a sorrendben, mint az automatikus erősítésszabályozás. A szövegben mindenhol nyíllal (--->) és kurzív szedéssel utalunk arra a címszóra, amely alatt a kérdéses fogalom részletesebb ismertetése megtalálható.

Magyari Béla - Elektronikai ​minilexikon
Ez ​a könyvecske kb. 1500 fontosabb elektronikai vonatkozású fogalomnak adja magyarázatát. A könyv terjedelmét megfelelő keretek között tartva, a fogalmak magyarázata olyan tömör és rövid, amilyen csak lehet a megértéshez. A fogalmak és azok meghatározása nem mindig szabványos, ebből következik azután, hogy olyan szakkifejezések magyarázata is megtalálható, amelyek nem fordulnak elő a szabványokban. Inkább azon van a hangsúly, hogy minden használatos, fontosabb fogalom szerepeljen, utalással a helyes szóra, és hogy a hozzá tartozó magyarázat gyorsan megtalálható legyen.

Gregor Béla - Nagy László - Műhelygyakorlatok ​V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközi Zoltán - Fotószámtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Géza - Tapétázás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_300374
elérhető
1

Négyesi Pál - Suzuki
Kedves ​Olvasó! A híres autómárkák köteteinek segítségével most megismerkedhet kedvenc autómárkája történetével. Az első kötetből a Suzuki múltja, jelene és jövője tárul fel.