Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Balla D. Károly - Hóban ​és homokon
Balla ​D. Károly jelen kötete válogatás a költő eddig megjelent verseiből. Az ungvári születésű és lakhelyű költő, író, műfordító, lapszerkesztő mintegy ego - ját, költői és emberi alkatát, fejlődési útját foglalta benne össze. "Ego sum via, veritas et vita" (Én vagyok az út, az igazság és az élet) - írhatnák e kiadvány homlokára a bibliai mondatot. Nem a költő elbizakodottsága rejlik benne, hanem a kényszer, amivel minden alkotó szemben találja önmagát: önmagunk megismerésének, a minden emberben ott vergődő rejtelmek feltárásának kényszere a továbbhaladás érdekében. A kötet címadó verse is ezt az utat és kínt fogalmazza meg. Ezt a tendenciát látom érvényesülni a versek elrendezésében is, ami egyben a kötet érdekességét is adja: bár írásait ciklusokba foglalja a szerző (összesen háromba), de betartja a születés kronológiáját, s ettől mindvégig nem szakad el. http://www.fintaeva.extra.hu/hataguasip.htm

El Kazovszkij - Homokszökőkút
„Egy ​öntörvényű zseni titkos versei.” A Kossuth-díjas képzőművész mindig azt hangoztatta, hogy őt elsősorban nem is a festészet érdekli: „nekem vér helyett az ereimben is nyelv folyik.” Oroszul írt verseit azonban soha nem publikálta, halála után viszont megnyíltak a lezárt fiókok. Egy szokatlanul őszinte hangú szellem szól belőlük, miközben megrendítően emberi a sorok közül kiérződő vágy egy, a gondokat vele megosztó társ után. A verseket a mai magyar költészet kiemelkedő alkotói fordították: Balázs Imre József, Borbély Szilárd, Csobánka Zsuzsa, Fekete Vince, Győrffy Ákos, Háy János, Kemény István, Krusovszky Dénes, Lanckor Gábor, Oravecz Péter, Rakovszky Zsuzsa, Takács Zsuzsa, Térey János, Tóth Krisztina, Váradi Péter. El Kazovszkij 1948-ban született Leningrádban (ma Szentpétervár), és Budapesten hunyt el 2008-ban. Kossuth-díjas festőművész, grafikus, díszlet- és jelmeztervező. 1965-től kezdve élt Magyarországon.

Covers_210287
Koszorú Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Koszorú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pablo Neruda - Válogatott ​versek
Eredeti ​neve: Neftali Ricardo Reyes Basoalto. Számos országban dolgozott, mint konzul. 1945-ben kommunista párti szenátor, majd 1948-ban a jobboldal hatalomra kerülése után külföldre menekült. 1952-ben tért haza, támogatta a Népi Egység kormányát. Költészetének első szakaszát pesszimista életérzés hatja át, ebben az időszakban a szürrealizmus képviselője volt. A spanyol polgárháború és Garcia Lorca költészetének hatására érlelődött forradalmárrá. Költeményeiből, melyeket merész képek és asszociációk, szabadon szárnyaló kötetlen forma jellemez, a dél-amerikai népek szabadság szeretete, békevágya, a népek közötti barátság szelleme hatja át, belőle a latin-amerikai föld, a szabadság, és a nép szeretete árad.

Rakovszky Zsuzsa - Egyirányú ​utca
„Nincs ​múltidő. A múlt múlik el. Megőrizzük, ahogy a régi leégett erdők virágporát a tómeder iszapja. Ami volt, nem ér sohasem véget: megszűnik és nem tud megszűnni mégse. Mint a málnadzsemben rekedt darázs nem tudni, honnét hangzó zümmögése, mint mikor távoli rádióállomás sercegése szüremlik a két szó közti résbe, míg végül átszakad valami gát, egy ponton a jelen szövete enged."

A_%e2%80%8bmegszolg%c3%a1lt_%c3%b6r%c3%b6kk%c3%a9val%c3%b3s%c3%a1g
elérhető
0

Ismeretlen szerző - „A ​megszolgált örökkévalóság”
Költők ​- sokan közülük kortársaink - vallanak ebben a válogatásban történelemélményükről, a magyar századok jelenünket is alakító és faggató eseményeiről. Egyéni alkatuk, szülőföldi-tájbeli kötődéseik, a szembesítő találkozások ihletadó indíttatásaival, a mából kérdezve és a mának felelve vallanak a magyarság ezer évéről, a sorsfordító pillanatokról, kiemelkedő nagyjainkról. Mulasztásainkról, kudarcainkról, győzelmeinkről, a nemzeti önismeretről s fehér foltjairól. Tudomásul kell vennünk, hogy soha nincs lezárt tudásanyagunk a régvolt időkről: egyrészt a múlt feltárandó tartománya bővül az újabb és újabb kutatásokkal, a föld barázdáinak hullámaiból felmerülő "palackposták" üzeneteivel, másrészt nekünk magunknak kell mindig újraértékelni a megtörténteket - a jelen kényszereinek megfelelően s a jövő távlatában.

Csoóri Sándor - Lekvárcirkusz ​bohócai
Ebben ​a kötetben ilyen címeket talál az olvasó: _Ősember és ősgyerek, Moziba megy a Hold, Lekvárcirkusz bohócai._ És ilyen sorokat: "De érdekes volna, ha kutyabál volna, s farsang napján minden kutya bálba kutyagolna." Csoóri Sándor, aki a modern magyar költészet egyik jeles képviselője, kísérletező kedvű költő. Gyerekverseiben például a modern világ, a városi élet kifejezéseit lopja be a képzettársításokba, és a varázsolás, a népi mondókák hangulatát ötvözi egybe olyan fogalmakkal, melyeket eddig gyerekversekben nemigen alkalmaztak. Versei mulatságosak, groteszkek, költői képei a gyermeket a modern vers, a természet, a jókedv szeretetére nevelik. "Régebben a költészetet a csodálkozás eszközének tekintettem, világhoz kötöző aranyláncnak" - írja utolsó verseskötetének zárszavában. S akik gyerekverseit olvassák, ma is rátalálnak a csodálkozó, valóságot "aranylánccal kötöző" gyermeki lélekre. Orosz János Munkácsy-díjas festő illusztrációi nagyszerűen egészítik ki a már második kiadásban megjelenő kötet hangulatát játékosságukkal, magas művészi színvonalukkal.

Covers_239754
elérhető
0

Miroslav Válek - Szó
Miroslav ​Válek költészete ma vitathatatlanul a szlovák líra egyik vezérszólama. Új versciklusa, a Szó a kommunista elkötelezettségű modern költő ars poeticája s egyúttal a szerző művészi vívmányainak (az imaginációnak, a racionális megismerésnek, az iróniának, a provokáló szójátékoknak s a tüntető külső formának, például a csengő-bongó rímeknek) a szintézise is.

Covers_156085
Fiatal ​magyar költők Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Fiatal ​magyar költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Éluard - A ​körülmények és a költészet
Arról ​szólok, ami engem élni segít, ami jó. Nem tartozom azok közé, akik mindenáron eltévelyednének, megfeledkeznének önmagukról, akik nem szeretnek semmit, akik leegyszerűsítik szükségeiket, hajlamaikat, vágyaikat, életüknek pedig, vagyis az életnek haláluk undort keltő végállomását teszik meg céljául. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy a világot egyedül az értelem magában rejlő hatalmán keresztül fogadjam be: azt szeretném csupán, hogy minden érzékelhető, valóságos, hasznos legyen a számomra, mivel csak ez esetben látom a magam létezését. Az ember csak tulajdon valóságában létezhet. Ennek tudatában is kell lennie. Mert ha nem, akkor mások számára csak mint halál, mint kődarab, vagy mint szemétdomb létezik. Éluard

Covers_129486
Tovatűnt ​percek Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Tovatűnt ​percek
A ​magyar irodalom legjelesebbjei szólnak az öröm és a meghatottság, az elfogódott búcsúzás pillanatairól. A kivételesen szép művekben költők és írók emlékeznek diákéveikre, egykori iskolájukra és hajdani tanáraikra. Ebben az apró könyvecskében hasznos olvasnivaló mellett elmélkedni valót és sokáig böngészhető útravalót kínálunk minden ballagónak.

Marosi Judit - Magyar ​irodalmi alkotások elemzése
Ez ​a gyűjteményes kötet elméleti és gyakorlati eligazitásul szolgál a versek mélyebb befogadásához és alaposabb megértéséhez. Elsősorban azonban a ma és a holnap középiskolásai számára adnak mintákat neves íróink, irodalomtörténészeink, középiskolai tanáraink egy-egy alkotás megközeítése, végiggondolása során.

Covers_177511
Vallomás Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Vallomás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_31572
Édes ​bánat Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Édes ​bánat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babits_mihaly__ford__erato2
Erato Ismeretlen szerző
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Erato
Az ​Erato a bécsi Hellas Verlagnál jelent meg 1921-ben, 500 számozott példányban és terjesztése csak előzetes feliratkozás alapján történt. A könyvbarátok számára készült kiadást az akkoriban nagyon népszerű Bayros metszeteivel díszítették, és bibliofil értékének megfelelő áron juthattak hozzá az érdeklődők. Magyarországon először 1947-ben jelenhetett meg a budapesti Officina kiadó gondozásában, kétnyelvű kiadásban. Babits meglehetősen hajszolt körülmények között készítette el az antológiát. Annak ellenére, hogy az erotikus világirodalom remekéből választott verseket, sokféle vád és támadás érte, sokszor még barátai részéről is. Tóth Árpád és Szabó Lőrinc azonban végig támogatták munkájában, és bár a fordítások mindegyikét Babits szignálta, néhányat ők készítettek el. A mai olvasó nyilván csodálkozva hall e rég elvonult viharokról. Ma főként azokra a kiváló fordításokra figyel, amelyek aligha jöttek volna létre a kötet kínálta alkalom nélkül.

Krusovszky Dénes - A ​felesleges part
,,mégis ​ők múlnak el hamarabb, nem a délután Krusovszky Dénes a fiatal költőgeneráció egyik legtehetségesebb költője, akinek immáron harmadik kötete a Magvető Kiadónál jelenik meg. A szerző előző könyve, az Elromlani milyen Artisjus Irodalmi Díjat kapott. Krusovszky Dénest azon költők közé sorolják, akinek már az első köteteiben is új versnyelv jelenik meg, és akinek líráját a visszafogottság, a pontosság és a fájdalom szépségének megragadása jellemzi. A felesleges part folytatja a megkezdett utat, a versek összetéveszthetetlen stílusban és a történetmesélés igényével repítenek egy nem is olyan távoli világba, a költészetébe.

Szv89-e
Szép ​versek 1989 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1989
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergely Edit - A ​boszorkánymester
Boszorkányok ​márpedig vannak. Mindenek felett röpködnek, el-elsurrannak az ősi tűzhely mellől, ahelyett hogy Hesztiához hűen őriznék a lángját. Kiismerhetetlenek, be- és megfoghatatlanok, kisiklanak a keretek közül. A gyergyói havasok lábától, egy archaikus nyelvi világból röpít Budapest szlengtereibe Gergely Edit versregénye. Szerelemben is határokat hág át, akárcsak az irodalmi műnemekben. Nincs le- és kiszállás, érzelmek feszülnek, nyelvi világok keresztezik egymást, és tartják boszorkányröpülésben olvasójukat. Dánél Móna

Fazekas Anna - Fényes ​telehold van
Fazekas ​Anna nevét minden gyerek ismeri. Az "Öreg néne őzikéje" már lassan két évtizede hódítja meg a mindenkori óvodások szívét. De a költő többi gyerekverse és számtalan sikerült fordítása is ott él a gyerekek könyvespolcán, antológiákban, Rigónóta című verskötetében. Fazekas Anna jól ismeri a gyerekeket, vágyaikat, örömeiket, apró gondjaikat, azt is, hogy a természetről, tájról mit szeretnek tudni, s azt is, hogy mennyire szeretnek a szavakkal, a képzeletükkel játszani. A gyerekek kedves költője most a kis verses könyvek sorában adja közre új verseit, fordításait és a legkedvesebbeket a régiek közül. Lukáts Kató derűs, gyermekien naiv és vidám illusztrációi teszik még színesebbé a verseskötetet.

Berda József - Száguldj, ​szabadság!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Osztályrészem
„Az ​igazi poézis nem egyes színeit, hanem egészét mutatja a világnak… Inkább írom nevemet egy jó rend (sor) alá, mint üres foliántok homlokára… Aki a virtust, a férfiúi okosságot, az emberi nem javát kívánja terjeszteni, azt nevezd isteninek s szentnek.” (Berzsenyi Dániel) „A poétat, ki többnyire mint egy álomjáró lebeg a tetőkön, hamar lehull onnat, hová tudta nélkül emelkedett, s vagy elnémul, vagy más utat választ, melyen korántsem tehet annyi jót, mint geniusa első intése szerint tehetett volna. ” (Berzsenyi Dániel) „Végtelen lenne a nép ereje, ha egyítve s mindenkor cél szerint használtatnék… Vadság szaggatta külön az embereket, s a culturának legfőbb célja: azokat egyesíteni.” (Berzsenyi Dániel)

Covers_217016
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Átvilágítás ​- Elbeszélések és versek
A ​magyar irodalom egyik jellegzetessége a szüntelen "múltba való visszatekintés"; a történelmi események fel- és megidézése azzal a céllal, hogy bennük magyarázatot találjunk a nemzeti sors történelmi fordulataira. Ez a számvetés - amennyiben a tanulságok megfogalmazására irányul - a társadalmi felemelkedés motorja is lehet. Ennek szellemében készült el a Magyar Honvédség és a Magyar Írószövetség közreműködésével ez az antológia is, amely történelmi és katonai témájú irodalmi művek segítségével a legtágabb értelemben vett honvédelem gondolatkörét közvetíti az olvasóközönségnek. A kötet negyedszáz alkotása - versek, elbeszélések, filmetűdök forgatókönyve, esszék stb. - hitelesen és magas művészi színvonalon idézik a történelmi múltat. Cseres Tibor novellája a Don mellett játszódik 1943 hideg januárján; a "határőr székelyek" 1849-es kilátástalan küzdelmének állít emléket Beke György elbeszélése; a mohácsi csatavesztést idézi Czegő Zoltán; de olvashatunk Mátyás király politikai csalódásairól, az egri vár védőinek későbbi drámáiról, Kossuth és Metternich összecsapásáról és a Trianon után kisebbségi sorsba taszított magyar közösségek üldöztetéséről és széthullásáról is. Az írások szólnak még a közelmúlt meghatározó eseményeiről, illetve a jelen aktualitásairól, Szakonyi Károly, Görgey Gábor és Lázár Ervin novellái vagy Mészöly Miklós elgondolkodtató írása, amely a dunántúli svábok 1945-1946-os kiűzetésének szomorú históriáját eleveníti fel. Nemzeti históriánkat teszik átfogóvá azok az elbeszélések is, amelyek a szlovákiai és a jugoszláviai magyarok történelmi megpróbáltatásait idézik elénk (pl. Gál Sándor, Kontra Ferenc, Majoros Sándor és Tari István írásai). A prózai elbeszélőkhöz kapcsolódva a nemzeti történelem nagy "drámáit", az azokat megélni kényszerülő emberek sorsát mutatják meg a kötet lírai visszatekintései is, Bella István, Brasnyó István, Györe Imre és Kiss Anna költeményein keresztül. A válogatás alkotói nemcsak a hadi eseményeket vagy a katonai életet mutatják be, hanem sokszor átfogó képet rajzolnak az emberi közösségekről is; a témaválasztás azt is jelenti, hogy a honvédelem általánosabb, szélesebb fogalom: az ország, a nemzet védelmét és biztonságát szolgálja, sőt a fejlődés irányát is megmutatja - különösen a jelenben, amikor nem elsősorban a fegyvereknek, hanem az eszméknek és a "műveknek" kell megszólalniuk, mert egy elgondolkodtató, önismeretre és felelős közös cselekvésre mozgósító irodalmi alkotás (költemény vagy elbeszélés) már önmagában "szellemi honvédelem" - ezt az üzenetet - közvetíti a válogatás, amely alapvető céljain túl igényes irodalmat is nyújt közönségének. Széles körben ajánlható.

Faludi Ferenc - Fortuna ​szekerén okossan ülj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_135433
Mai ​magyar költők Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Mai ​magyar költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz%c3%a9p_versek_2002
Szép ​versek 2002 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 2002
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás Pál - Gulyás ​Pál válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Rózsa ​és Ibolya
Egy ​klasszikus népmese Arany János feldolgozásában.

Juh%c3%a1sz_judit__horv%c3%a1th_l%c3%advia_-_ki_vagy_te
Ki ​vagy te? Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Ki ​vagy te?
Az ​olvasó olyan gyűjteményt talál ebben a kötetben, amely az ókortól napjainkig a széles világirodalom legjobbjainak vallomását közvetíti a nőről. Többnyire férfiak szólnak a líra vagy a próza nyelvén, kisebb részben vallanak alkotó asszonyok saját sorsukról, érzelmeikről, küzdelmeikről. Hiszem, hogy ez az igényes válogatás nem csupán alkalmi kézikönyv a nők ünnepeire, hanem elgondolkodtató, az asszonyi szerep különbözőségeit, változásait tükröző szellemi anyag is. Természetes szándéka irodalmi ismereteink gyarapítása. Az érdeklődőnek nem kell attól félnie, hogy egy óvatlan pillanatban talmi csillogású giccset dédelget, mert a könyvben - a képillusztrációkkal együtt - eleve csak kipróbált értékeket, időtálló műveket talál, egymáshoz simuló harmóniában, máskor pedig egymással egészségesen feleselve. Az olvasó szabadon választhat, az ízlésének legmegfelelőbb versekkel, prózákkal barátkozhat össze. A kötetben talán több olyan művészi indulattal találkozunk, amely az asszonyi létezés hagyományos, számunka néha már egyoldalúnak tűnő eszményét sugallja. Hiszen mi naponta megharcoljuk harcunkat "házon kívül", gyakran kemény munkában. S a jövő asszonya még kevésbé elégedhet meg a bájos, gyöngéd babaideállal. De a világirodalom nagyjai általában ilyennek látták a nőt. S ahogyan változik - anélkül, hogy nemének eredendő varázsát odadobná - oly forrongó, határozott arcát még kereső folyamat, hogy ennek ábrázolása a kortárs irodalomban sem eléggé hangsúlyos, mivel felelős áttekintése igen bonyolult. Kevés még a régi robotmunka kényszerűségében sínylődő asszonyalakok mellett a munka gyönyörét átérző női figura.

Ablak_%e2%80%8ba_tavaszi_t%c3%a9rre
Ablak ​a tavaszi térre Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Ablak ​a tavaszi térre
Ennek ​a versgyűjteménynek a címe akár jelkép is lehet: tavaszi térre - tágas, fiatal költészetre - szeretné magával vonni az olvasó tekintetét. A költők nevei közül néhány magyar fülnek is ismerősen cseng, de nagyobb részük gyűjteményben most jelenik meg először magyar nyelven. Természetesen nem teljességében látjuk itt az új szovjet lírát, hanem változatosságában, amennyire ilyen szűkre szabott terjedelem megengedi. A válogatás és a fordítás a szovjet költészet első számú hazai népszerűsítőjének, Rab Zsuzsának nagyszerű munkáját dicséri.

Áprily Lajos - Fegyvertelen ​vadász
Áprily ​Lajos népszerű költészetébnől kínál ízelítőt ez a válogatás a gyerekolvasóknak. Nem gyerekeknek írt versek ezek, de bennük a költői élmény emberi általánossága s ugyanakkor megragadó, sugallatos megfogalmazása mindenkihez szóló költészetet teremt. A tavasz nyílása, az ősz közeledése, az éjszakai zápor, a madarak tarka villódzása, a havasok kéklő köde, a családi élet melegsége - mindnyájunk közös éplménye. ezekről a közös, gyereket és felnőttet egyaránt megérintő érzésekről Áprily Lajos kivételes költői mélységgel és tisztasággal vall, olyan lehiggadt, gyönyörködtető formaművészettel, amely a klasszikusok nemes egyszerűségét juttatja eszünkbe.

Besze Imre - Lélekharangszó
... ​mindig úgy hittem: a művészet világra sóhajtott-rajzolt-kalapált-komponált-énekelt-írt gyermekei, a művek - tehát a versek is - megváltoztathatják a mikro- és makrokozmosz esendő teremtményeit, az embereket. Naív és indulatos hitem volt ez a "tévedés", a szenvedő és alkotó betűvető tévedése. Mert eddig úgy tudtam: csak hinni kevés, szenvedni fölösleges, a magunk fájdalmát pohárba lehet fojtani olykor és újra módosíthatjuk jellemünket - a rólunk alkotott képletet. Megannyi bús panaszkodás, bánatfojtás részese voltam e röpke fél évszázad alatt és igyekeztem azt a képletet módosítani egy sóhajjal, egy kalapácszajjal - vagy egy versnyi gyónással... ... most már úgy hiszem, a költő azért szenved, hogy az emberek ne tévedjenek: épüljön be tudatalattijukba a versíró indulataiból fakadó, megannyi őszinte vallomás. Most már tudom, csak hinni nem kevés és szenvedni sem fölösleges. Mert kell az embereknek az a versnyi gyónás. Mert bűnt elkövetni egyetlen verssel is lehet - de megbocsátást nyerni hetvenhét költeménnyel is nehéz. Azok bocsánatát remélem tehát, akik elolvassák ezt a hetvenhét bűnömet és lelkiismeretük puha párnája lesz valamelyik verssorom...

Gellén-Miklós Gábor - Rossz ​alvó
Van ​valami nyugtalanító Gellén-Miklós Gábor verseiben: a hibátlannak tetsző vershomlokzatról lépten-nyomon kiderül, hogy díszlet. A szerző a hagyományból átvett paneleket a fölismerhetetlenségig átfesti, mögéjük lépve a lehető legmeglepőbb versterekbe érkezünk. Alakoskodik, amikor egy-egy kortárs hangján szólal meg, de aztán visszavonhatatlanul átcsúszik abba a hangfekvésbe, ami csakis az övé. Hosszú évekkel ezelőtt találkoztam legelőször egy versével a Holmi című folyóiratban. Ragacsos lények – olvastam. Bizarr volt, egyszerre melankolikus és ironikus. Mélyen belém ivódott, ahogy későbbi képei is, a plüssállatok damilbajusza, a kígyóként tekergőző csillár vagy a bőrlabda megfejthetetlen morzejelei: ott lüktet egy-egy mondat a tudatban akkor is, amikor már rég csönd lett, és "homok helyett fáradt olaj kezd csepegni a homokórában." _Tóth Krisztina_

Kollekciók