Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Covers_39999
Szép ​versek 1986 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1986
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - A ​virrasztók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemenczky Judit - A ​vesztő
˝Kemenczky ​Judit egy felfokozott és rendkívüli életélmény költője, melynek látszólag filozófiai, kultúrtörténeti, valójában generációs háttere van. S csak annyiban kapcsolható keleti tanításokhoz vagy az antikvitáshoz, amennyiben az elmúlt tíz év fiatalságát világszerte megérintette e kipusztul vagy egzotikus kultúrkörök légköre.˝

742943_5
elérhető
74

Kicune - Az ​ágyas
A ​középkori Japánban, miután apja hatalmi intrikák áldozatává vált, egy kamaszlány hosszú útra indul. A Császárvárosba tart, és sejti, ha útja véget ér, semmi jó sem várhat rá. Egy "tiszteletre méltó" hölgy házába kerül, ahol valóra válnak rémálmai. A megaláztatásban csak a régi mesék és versek nyújtanak neki vigaszt. Ezekből meríti a túléléshez szükséges erőt és az ötletet, hogyan változtassa meg életét - hogyan nyerje vissza szabadságát. A sorsába bele nem nyugvó lány izgalmas történetét eredeti kínai, japán és indiai romantikus és erotikus mesék, versek teszik még élvezetesebbé és színesebbé.

Rainer Maria Rilke - A ​párduc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Novalis (Friedrich von Hardenberg) - August Wilhelm von Schlegel - Friedrich von Schlegel - Johann Ludwig Tieck - A ​jénai iskola
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Wordsworth - Samuel Taylor Coleridge - Lord George Gordon Noël Byron - Percy Bysshe Shelley - John Keats - Óda ​a nyugati szélhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon István - Gyönyörű ​terhem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haiku
elérhető
7

Emil Biela - Haiku
A ​haiku, e régi japán versforma az utóbbi évtizedekben amerikai, majd európai polgárjogot nyert. E gyűjtemény is ennek bizonyítéka: játékosan elénk tárja, miként bújhat térségünk kultúrája, gondolkodásmódja távol-keleti köntösbe... Bemutatja, miként beszélhetünk három sorban, vagyis tizenkét szótagban a kereszténységről, a Tátráról, az ifjúságról és az elmúlásról, Chopinről és Charlie Chaplinről, a lufiról és egy brandys palackról...

Covers_75486
elérhető
0

Deák Csaba - Ördögmalom
Két ​furcsa alak halandzsázása egy földmélyi bunkerben, majd egy odacsalt emberke hátborzongató és mégis komikus vallatása, testi-lelki megtörése az Elhárítás figyelő szemei előtt . Mindez csak egy gyilkos hatalmi játszma része, vagy a végén felbukkanó rejtélyes űrlakók manipulálták a tragikomikus színjátékot...? – Megjelenésük után a szereplők fejei már csak ijesztő halotti maszkok. Szélsőséges terrorista csoportocska akar bosszút állni az őket frusztráló társadalmon. A katonai és polgári elhárítás csetlik-botlik az események nyomában, ám az egymással rivalizáló szervezetek nem bírnak az ördögi véletlen-láncolattal, ami szinte törvényszerűen vezet a főváros szívében egy atombomba felrobbantásához. Klinikai halál állapotából visszatért embertársunk számol be „élményeiről”, ám homályos jelentésű szavain elmondhatatlan borzalmak sejlenek át. Hogyan járhatja meg a legelszántabb állatbarát, ha egyszer a balszerencse üldözőbe veszi? – megtudhatjuk egy másik írásból. Mindezek után talán felüdülést jelentenek majd az Olvasónak a „Tündér-idő” versei.

Parti Nagy Lajos - Szódalovaglás
Vége ​ez a könyv valaminek, mégsem befejezése s kezdete, holott régen nem eleje. Pont a nulla. Átlátni rajta visszafelé s hihetni: látok rajt előre. Pedig a valódi mintamondatok, az "egy" és talán a többi nem más mint felcímkézett üres dosszié. A tevés formája és kerete, melyhez most egy Mészölytől való mondat illik mottónak: "Nem tudom, tényleg nem tudom."

Simon Márton - Dalok ​a magasföldszintről
A ​legelső vers végén egy zuhanó gépet talál az olvasó. A gépben egy alvó utast, az utas fejében egy álmot, ami nem derülhet ki soha. A kép romantikus és leleplező: ezek a versek tele vannak szenvedéllyel, pedig látszólag semmi nem áll messzebb tőlük, mint a romantikusság. Inkább tűnnek nagyon szomorú és nagyon pontos blogbejegyzéseknek. Vagyis őszinték, mint egy napló, de olvasókhoz beszélnek. Mindenkihez, aki maradt már egyedül. Aki Simon Márton verseihez fordul vigasztalásért, nem csalódik. Éppen azt fogja kapni tőlük, amivel át lehet vészelni egy magányt: igen, ez most ilyen. Meghalt egy anya. Elmúlt egy szerelem. Volt, nincs. Igen, most üresség van. De ez az üresség jó, most éppen ez kell, mert enélkül nincs jövő. Márpedig jövő igenis van. Erőt és tartást kap az olvasó ezekből a versekből. Segítenek élni.

Gyertyán Ervin - József ​Attila
Gyertyán ​Ervin József Attila-díjas (1981), Balázs Béla-díjas (1997) irodalomtörténész, filmesztéta, műfordító. 1966-ban írta József Attila - Arcok és vallomások című művét.

Albert Zsuzsa - Vargha Kálmán - Miért ​szép?
Miért ​szép egy vers? A tartalmi és az érzelmi hatás egyszerre ér bennünket. Tehát értjük a verset és esztétikai élvezetben van részünk. Akkor hát minek az elemzés, a magyarázat? Mert nem minden verset lehet azonnal és teljesen megérteni, s így az esztétikai élvezet is csonka. Meg aztán a szépség lényege sosem a felületen van, hanem benne rejlik a mű szövetében, ereiben, s ennek a kibontakozása -amennyire a magyarázó szó képes rá - fokozhatja a mű szépségét. A költeményeket a magyar vers legjobb ismerői és értői elemezték: Benedek Marcell, Bóka László, Füst Milán, Komlós Aladár, Nemes Nagy Ágnes, Ortutay Gyula, Rónay György, Simon István - hogy csak néhányukat említsük. Nem "magyarázzák" a verset, hanem segítenek a mélyére hatolni. De hát mi is ez a könyv tulajdonképpen? A XX. századi magyar költészet antológiája? Az is. - Iskolai segédkönyv? Az is. - Hivatásos és nem-hivatásos versmondók eligazítója? Az is. Egyszóval: mindenki haszonnal forgathatja, aki szereti a verset. Kiadónk ezzel a kötettel a Magyar Rádió nagysikerű kezdeményezését folytatja, illetve követi, azzal az előnnyel, hogy míg amott elszáll a szó, itt megmarad. Az élő magyar költészet csak jelzésként kapott helyet ebben a kötetben. Az utolsó húsz év magyar költészetének legszebb alkotásairól külön verselemző kötetet szeretnénk megjelentetni.

Covers_118062
Erzsébet Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Erzsébet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soós Zoltán - Aggódnak ​érted
A ​népszerű fiatal költő második könyve indulatos leleplezése azoknak a politikai és erkölcsi veszélyeknek, amiket a kispolgáriság bonyolult és összetett fogalma jelent. Soós Zoltán költészetének jellemző vonása az agitatív szándék, a meggyőzni akaró érvelés. A kötet egy musical darabba szánt songokat is tartalmaz, melyek a képzeletbeli Orchidea-bár törzsvendégeit mutatják be. Az olaszországi ciklus verseiben utazásának egyes élményeit dolgozta fel, az utca hétköznapi életére kíváncsi turista élményeit mondja el, gúnyolódva vagy egyszerűen csak tréfálkozva.

Seres József - Szappanos Balázs - Verselemzések
Verset ​elemezni szép feladat, hiszen nemcsak az értelmet kell magyarázni, be kell hatolnunk a költő lelki-szellemi világába, s feltárni ábrázolásmódjának egyéni vonásait, hogy az esztétikai élményt teljessé tegyük. Ehhez igyekeznek e kötet összeállítói hasznos, gyakorlati segítséget nyújtani, s átfogó verselemzésekkel rávilágítani azokra a szempontokra, melyeken keresztül az olvasó megértheti a kifejezés művészetét, azt, ami a költő szava mögött rejlik. A válogatás legfőbb célja gazdagítani s fejleszteni a versolvasók ítélőképességét és kritikai érzékét, de nemcsak iskolásoknak és tanároknak ajánljuk, hanem mindazoknak, akik szeretik a szép verseket.

Covers_136362
Szép ​versek 1971 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1971
Ratkó ​József (Szerző) Garai Gábor (Szerző) Illyés Gyula (Szerző) Károlyi Amy (Szerző) Rónay György (Szerző) Csoóri Sándor (Szerző) Weöres Sándor (Szerző) Simon István (Szerző) Iszlai Zoltán (Szerző) Pilinszky János (Szerző) Takáts Gyula (Szerző) Somlyó György (Szerző) Nemes Nagy Ágnes (Szerző) Benjámin László (Szerző) Devecseri Gábor (Szerző) Bede Anna (Szerző) Képes Géza (Szerző) Rába György (Szerző) Fodor András (Szerző) Simon Lajos (Szerző) Kiss Dénes (Szerző) Apáti Miklós (Szerző) Darázs Endre (Szerző) Vas István (Szerző) Fodor József (Szerző) Juhász Ferenc (Szerző) Ágh István (Szerző) Gergely Ágnes (Szerző) Jékely Zoltán (Szerző) Nagy László (Szerző) Jánosy István (Szerző) Csorba Győző (Szerző) Rózsa Endre (Szerző) Utassy József (Szerző) Mezei András (Szerző) Erdélyi József (Szerző) Baranyi Ferenc (Szerző) Pákolitz István (Szerző) Tornai József (Szerző) Hidas Antal (Szerző) Dobai Péter (Szerző) Jobbágy Károly (Szerző) Mátyás Ferenc (Szerző) Kónya Lajos (Szerző) Bella István (Szerző) Ladányi Mihály (Szerző) Petri György (Szerző) Polner Zoltán (Szerző) Raffai Sarolta (Szerző) Rákos Sándor (Szerző) Zelk Zoltán (Szerző) Hajnal Anna (Szerző) Arató Károly (Szerző) Szécsi Margit (Szerző) Vészi Endre (Szerző) Sipos Gyula (Szerző) Takács Imre (Szerző) Kertész László (Szerző) Toldalagi Pál (Szerző) Galambosi László (Szerző) Béres Attila (Szerző) Csanády János (Szerző) Héra Zoltán (Szerző) Szepesi Attila (Szerző) Vihar Béla (Szerző) Kalász László (Szerző) Várkonyi Anikó (Szerző)

Orsovai Emil - Vásott ​percek
_Idézetek ​a könyvből_: Megtalált zár öled. Nyitom s bezárulok. * Boldogok a lelki szegények, mert a zseni náluk is szegényebb. * A rácson át benézett rám a tigris. De ez még hagyján, - sírt is. * A semmi is biztos, nemcsak a halál. * Ami nem lennék, olyan semmi sincsen, ÉN ki akarna lenni itten? _Tartalom_: Vásott percek Közhelyek Képzelődések

Covers_178856
elérhető
2

Paul Géraldy - Szerelem
A ​filozófiájában letisztult, líraiságában kifinomult aforizmagyűjtemény könnyed, elegáns, mégis pontos lét-értelmezések gyűjteménye. Géraldy aforizmái tartóoszlopai egy nemesveretű lét-igazság-valóság versépítkezésnek, amelyben a pontosan felépített szerkezetelemek és a tudatosan realista, de mindvégig lírai ihletettségű leírások valójában a férfi és a nő kapcsolatának jellemzései, mikroszkopikusan pontos vizsgálatai.

Heinrich Heine - Válogatott ​versek / Németország
"Az ​utókor az előző generációk könyveiben is csak önmagát keresi, s nemcsak a saját világszemléletével nézi őket, hanem a saját világszemléletét kívánja bennük felfedezni" - írja Faludy György a kötet előszavában. Ennek megfelelően fordítás helyett Heine válogatott verseit és Németországának szokottnál is szabadabb átköltését tartja kezében az olvasó, aki bizonyára nem csalódik majd az új, átdolgozott kiadásban, ha elfogadja a Költőfejedelem hitvallását: "Minden fordítás hamisítás, és minden átköltés is hamisítás."

Szilágyi Domokos - Tengerparti ​lakodalom
Hátrahagyott ​versek 1978.

Nicolás Guillén - Gitárszóló
GUILLÉN ​BATISTA, NICOLÁS (1902-1989) kubai költő. Az afrokubai hagyományból és a spanyol nyelvű klasszikumból bontakoztatta ki eredeti hangú életművét. Apját, a volt szenátort és lapszerkesztőt 1917-ben megölték a diktatúra katonái. Guillén előbb nyomdában dolgozott, majd jogi tanulmányait abbahagyva, az újságírásnak és a költészetnek szentelte magát. A spanyol polgárháború alatt belépett a kommunista pártba. Világhírű költőként a szigetország megújuló kulturális életének vezető egyénisége. Magyarul versei a _Keserű cukornád_ (1952), a _Kubai elégia_ (1965), a _Gitárszóló_ (1975), _A szív, amellyel élek_ (1995) című önálló kötetekben jelentek meg.

Img_0004
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Fagyöngy ​- A szeretet könyve
A ​fagyöngy a karácsony jelképe, a szeretet szimbolikus növénye, mely alatt a családtagok, elfeledkezve egy hosszú, küzdelmes esztendő gondjairól, megenyhülve az ünnep meghitt hangulatában, megcsókolják egymást. Csodálatos, mély értelmű szertartás ez, azt hirdeti, hogy a szeretet él és virul akkor is, amikor semmi egyebünk nem maradt már, és hirdeti azt is, hogy a szeretet áldozatot követel, lemondást; virág, melyet önnön vérével táplál a szív, mint tölgy a fagyöngyöt.

François Villon - François ​Villon összes versei
A ​középkor legnagyobb költője, az első _modern_ francia lírikus, François Villon sohasem volt oly népszerű, mint századunkban. Kalandos élettörténetéről filmet készítettek, s modern regényeket és regényes versciklusokat is írtak. Megrendítő emberi sorsát azonban saját versei tárják fel legmélyebben, legigazibban. Verseiből ismerhetjük meg legjobban meghasonlásokkal és ellentmondásokkal teli életét. Megragadó közvetlensége, meleg őszintesége szívbe markol és ellenállhatatlan; ötszáz év távlatából felénk csengő szava ma is töretlenül eleven. Panasszal és iróniával átitatott versei kendőzetlenül festik a XV. század zűrzavaros életét, és mindennél erőteljesebben mutatják meg azt az elpusztíthatatlan életszeretetet, amely a legképtelenebb megpróbáltatások közt is betölti az emberi szívet. Villon, aki nemegyszer állt az akasztófa árnyékában is, az élet örömeinek dicsőítője. A felbomló középkor formáiban is, káromkodva és panaszkodva is, a jogaiért harcoló és mindig újjászülető ember törhetetlen erejéről tanúskodnak versei. Ezeket a verseket az tolmácsolja jól, aki a legteljesebb hűséggel adja vissza a költő eredeti szavait. A magyar műfordítás művészetének legjobbjai évtizedek óta fáradoznak azon, hogy megteremtsék az eredetihez hű s az eredetivel egyenértékű magyar Villont. Munkájuk eredményét találja ebben a kötetben az olvasó, Gyergyai Albert nemes veretű utószavával. Fordította: - Illyés Gyula - József Attila - Kálnoky László - Mészöly Dezső - Szabó Lőrinc - Weöres Sándor Az utószót Gyergyai Albert, a jegyzeteket Szegi Pál írta Bartha László rajzaival (Európa, 1979-es kiadás, Budapest)

Covers_76445
Szép ​versek 1990 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1990
Az ​előszót írta: Csoóri Sándor A kötet költői: Apáti Miklós, Ágh István, Baka István, Balaskó Jenő, Balla Zsófia, Baranyi Ferenc, Baránszky László, Bella István, Beney Zsuzsa, Benkő Attila, Bertók László, Békési Gyula, Bihari Sándor, Bisztray Ádám, Bodor Béla, Bódi Tóth Elemér, Csanádi Imre, Csengery Kristóf, Csiki László, Csorba Győző, Csukás István, Deák László, Dobai Péter, Döbrentei Kornél, Eörsi István, Faludy György, Farkas Árpád, Ferencz Győző, Imre Flóra, Jánosy István, Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kántor Péter, Kányádi Sándor, Károlyi Amy, Kenéz Ferenc, Keresztury Dezső, Keszeli Ferenc, Kiss Anna, Kiss Benedek, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Lukács Sándor, Magyar László András, Markó Béla, Marsall László, Mezei András, Mezey Katalin, Mező Ferenc, Nagy Gáspár, Oravecz Imre, Orbán Ottó, Parancs János, Parti Nagy Lajos, Pákolitz István, Páskándi Géza, Petőcz András, Petri György, Péntek Imre, Pintér Lajos, Polgár László, Rakovszky Zsuzsa, Rapai Ágnes, Rába György, Rákos Sándor, Rózsa Endre, Simonyi Imre, Simor András, Somlyó György, Sumonyi Zoltán, Szentmihályi Szabó Péter, Szepesi Attila, Szervác József, Szécsi Margit, Székely János, Szőcs Géza, Takács Zsuzsa, Takáts Gyula, Tandori Dezső, Thinsz Géza, Tolnai Ottó, Tornai József, Tóth Bálint, Utassy József, Varga Imre, Vas István, Vasadi Péter, Vári Attila, Veress Miklós, Villányi László, Visky András, Zalán Tibor

Covers_194569
elérhető
0

Garai Gábor - Nyárvég
A ​költő - válogatott verseiről: Bármily különös , azt kell hinnem, szerencsés időben szegődtem a költészet szolgálatába: tizenhét év próbálkozásaira és eredményeire, és eddig megjelent öt kötetemre visszatekintve úgy látom, egyetlen versemet sem kell - mai szemmel vagy elveim parancsára - megtagadnom vagy érdemlegesen megmásítanom. Sorokat persze, javítottam, jelzőket irtottam, képeket "restauráltam", s végleg elhagytam jó néhány tucat verset, gyengéket, unalmasakat, meg olyanokat, amelyek gondolatai, látomásai később érettebben, sikerültebben megismétlődnek. Így hát nem összegyűjtött verseimmel kínálom meg az olvasót (mint ahogy a jó háziasszony sem hozza a kéthetes, kővé szikkadt házi süteményt a vendég elé, de alig leplezett büszkeséggel tálalja fel a befőttes üvegben épen maradt tavalyi őszibarackot), hanem meglehetős szigorral és szubjektivitással összeállított válogatást teszek elébe. Mindemellett meg kell vallanom: utolsó két kötetemből, a Mediterrán ősz-ből és az Artisták-ból alig selejteztem ki valamit, az eddig még meg nem jelent versekből pedig éppenséggel semmit sem hagytam el. De ez talán megbocsátható. Sőt, alighanem ennyi "kritikátlan" alázattal tartozik is a költő tulajdon jelenének - s holnapi önkritikus felbuzdulásának: hogy tíz év múlva is hadd legyen mit eldobnia, mint elévült ifjúkori zsengét, a ma terméséből. Az efféle szövegekben szokásos ars poetica-fogalmazványtól pedig ezúttal eltekintek. Az ilyen irányú esetleges érdeklődés kielégítésére a kötetben fellelhető verseimet ajánlom. Még a költészetre vonatkozó nézeteim sincsenek elrejtve bennük.

Ady Endre - Ifjú ​szívekben élek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_53399
Századvég ​és avantgarde Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Századvég ​és avantgarde
Ez ​az antológia a modern európai líra néhány jellegzetes sítulsirányának szemléltetésére készült. Nem akar általában a modern költészetről átfogó képet adni: nem "világirodalmi antológia". Figyelmen kívül kellett hagynia mindazt, aminek a kiválasztott áramlatokhoz nincs vagy csak közvetett összefüggésekben van köze: azaz - ritka kivétellel - nemcak az egész Európán kívüli lírát, hanem az európainak is jelentős részét.

Benjámin László - Sziklarajzok
Emlékszem ​a halálra, és megemlékezem a halottakról. Amíg jelen vagyok, az élet képeit, az élet szavait vésem a város köveibe, az élők emlékezetébe. A földbe kapart, szétszórt csontokhoz, a fogatlan koponyához, ami leszek-ahhoz a jövőhöz nincs közöm. Szándékaimat-hogy velem ne temessék-én akarom hétköznapokra váltani. Jelenidőben. Terheimet senki vállára ne rakjam! A jó rendért, a jó vadászatért. , magunkért s a még eztán születőkért kerestem a bajtársi kezeket, szólítottam a rokon szenvedélyeket, gyűjtöttem fejemre a gyűlölet, s nem azért, hogy a sötétben ne féljek.

Covers_84053
Szép ​szerelmes szavak Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​szerelmes szavak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_90371
Szép ​versek 1978 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1978
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók