Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Arany János - Bolond ​Istók / A nagyidai cigányok
A ​szabadságharc bukását követő megtorlás éveiben írta legnagyobb epikus költőnk a Bolond Istókot, álcázott önéletrajzát, amely csupa "öngúny, éleslátás, égig kiáltó kétségbeesés" (Kosztolányi Dezső jellemzése), és egy 18. századi, akkoriban közismert adomára építve A nagyidai cigányokat. A nagyidai cigányok, szerzője önvallomása értelmében abból a lelkiállapotból született, amelyben "meghasonolva torzképek festésében akartam kárpótlást keresni", azzal a humorral, mely "halndó létünk cukrozott epéje". A kortársak azonban inkább az epét érezték ki "a költői önkínzás remekművéből" (Kosztolányi), s a "pesszimizmus nyelvöltögetését" látták benne. A Bolond Istók alakjában és sorában pedig azt a személyes gondját jelenítette meg Arany János, amely egész életén át nyugtalanította, hogy "mint vész el mostoha körülmények közt egy költői természet."

Covers_260491
Eurovízió Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Eurovízió
___Ez ​a kötet, melynek ambíciója nem több és nem kevesebb, mint hogy egy - 2004. május elsejéhez köthető - fontos korszak reprezentatív irodalmi lenyomata legyen. Afféle nyelvemlék, kordokumentum, ami kortárs irodalmunk legjobb színvonalán segít megérteni, mi történt itt általunk, s velünk. A _litera,_ a magyar irodalmi portál arra kért fel közel száz hazai s határokon túli írót, hogy ossza meg az olvasókkal a belépéssel - s magával Európával - kapcsolatos érzéseit, gondolatait, valós vagy kitalált történeteit. Olyan, kifejezetten e kötet számára készülő, tetszőleges műfajú kéziratot kértünk, mely tematikájában közvetlenül vagy átvitt értelemben a csatlakozás tényéhez kapcsolódik: felméri, hogy kik közé érkeztünk, milyenek vagyunk mi őhozzájuk képest, s ők hozzánk képest milyenek. Elképzeli, mi vár ránk közöttük, és mi vár rájuk innentől velünk. ___A beérkezett írások.közül néhány - így a ciklusok élére helyezett hat _"csatlakozási nyilatkozat" s az utolsó fejezet néhány dalátirata - elhangzott a _litera_ május elsejei irodalmi fesztiválján. Most, amikor a megszerkesztett anyag a _Litera-könyvek_ első darabjaként megjelenik, már csendesebb az utca, múlóban van az eufória, lehiggadtak a taxisok, a közírók és politikusok - az olvasáshoz minden feltétel adott. S akkor már miért ne egy olyan könyv legyen az olvasás tárgya, mely pont olyan, mint a kortárs magyar irodalom legjava: komoly, okos, igényesen színvonalas és élvezetesen szellemes? ___Semmi okom rá, hogy ne tudjam jó szívvel ajánlani. _Keresztury Tibor_

Magyar_h%c3%basv%c3%a9t
Magyar ​Húsvét Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​Húsvét
Húsvéti ​olvasókönyvet tart kezében az olvasó: szentírási szövegeket, imádságokat, katolikus papok, protestáns lelkészek elmélkedéseit, népi énekeket, költők verseit, írók elbeszéléseit, hívő emberek gondolatait, töprengéseit, ünnep- köszöntő rigmusokat, locsolóversikéket... Húsvét! Néhány nap ünnep: örökre búcsúzunk és újra találkozunk, kétségbeesünk és boldogok leszünk, meghalunk és feltámadunk.

Lykophrón - Alexandra
"Lykophrón ​a hellenisztikus kor egyik rejtélyes költője: személyéről roppant keveset tudunk, lényegében annyit, amennyit szövegmagyarázatai bevezetőjében XII. századi kommentátora, a tudós Tzetzés összefoglalt, illetve a Suda-lexikon pár sora ír. Műve pedig, az Alexandra nemcsak a hellenisztikus kornak, hanem az egész ókornak egyik legkülönösebb irodalmi alkotása: egy csaknem 1500 soros vers - nevezzük most egyszerűen versnek, hiszen a műfaját megállapítani külön kaland -, amelyből első olvasásra egy árva szó nem érthető. Természetesen szándékosan!" "De Lykophrón bárgyú mitikus katyvaszáért ne nyisd ki a jelképek zsákját, mert elég csak a mondai történetek teljességét elmondani; mert ha allegorizálnók ezt a mondai történetet, valaki még azt akarná, hogy a többit is teljességében meghallhassa. És a többi nekem nagyobb járulékos munka lenne a[z egész] munkánál, ha a teljes Odysseia jelképeit elmagyaráznám a Lykophrón rövid részleténél, és a többi más történetet is; ezért soknak el kell hagyni a jelképes elmondását, néhányat pedig, amelynek rövid az igazságtartalma, fejtsünk ki."

Sepsi Sándor - Szikrák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füzesi Magda - Ima ​mindenkor
Verseskötet Hibernáció Kiszór ​zsáklyából az idő valami nyirkos ingoványon poromból egyszer nyírfa nő. Virágmag-tavaszt ringatok, titkosírást az őszi ég alatt: Nagyvárad, Árkos,Egeres,Arad.

Csorba Győző - Szabadulás
Aggódva ​válogatsz: nem méltó az sem, ez sem, hogy versbe-fogd. Csodák villámlására vársz. Tárulkozó eget fürkészel: onnan essen eléd költői tárgy: magos nyilatkozás. Bozótok, dzsungelek fordulnak útjaidra, - ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozót, s a jámbor dolgok is! figyelj álarcaikra! és zúgva rajzanak szájad köré a szók. Az észrevétlenül növekvő semmiségek omló, alaktalan homokba rejtenek, igékre őrzött torkod zizegve eltömik, s ki hajthatatlanul lesed jelét az égnek, már-már mozgatni is felejted nyelvedet, s a némaság lekúszik didergő lelkedig.

George Machbeth - The ​Penguin Book Of Sick Verse
I ​have arranged the poems in this anthology to constitute a return voyage in the black ship: a voyage from morbid obsession with illness of the mind and body, through nightmare and vision to despair with the world, on to perverted action and extravagant emotion, and finally to that grim enjoyment of the voyage in retrospect which is the essence of the sick joke. Many of these poems will horrify, some will frighten, a few may disgust; several, I hope, will seem intentionally or unintentionally funny. The eight sections - Illness, Mental Breakdown, Visions of Doom, World-Weariness, Corpse-Love, Lovesickness, Cruelty, Sick Jokes - are by no means mutually exclusive. Any reader who works through the book from beginning to end is likely to understand better why each poem is where it is, as well as why it is in at all.

Catherynne M. Valente - A ​Guide to Folktales in Fragile Dialects
Structured ​around a series of folktale motifs, Valente's eloquent second full-length poetry collection dissects the perceived roles of women in Earth's and otherworldly fable and myth. One prevailing theme is women's subjugation by tradition and ritual in male-dominated societies, as in How Comes This Blood Upon the Key? wherein a wife imprisoned in her own home protests: I did not look/ for a house to become my limbs,/ for cast iron pans to become my joints,/ for doors and keys to become/ the stuff of my blood,/ for a bed to become my face. The young title character in The Child Bride of the Lost City of Ubar is ruthlessly and needlessly sacrificed, and in Glass, Blood, and Ash, a woman's dream of falling in love with a prince is shattered by harsh reality. Fans of Valente's Orphan's Tales duology will find this collection similarly embittered, enlightening and enthralling.

Catherynne M. Valente - Apocrypha
Apocrypha: ​Catherynne M. Valente's first full-length poetry collection, where freaks, emperors, bodhisattvas, beasts, witches, wicked stepmothers, Greek heroes, told seductively and wickedly in poem and prose, jostle and vie for supremacy . . .

Catherynne M. Valente - Oracles: ​A Pilgrimage
The ​Oracles of the ancient world spoke for the gods, they spoke for the future: but they could not speak for themselves. Here, their voices bubble up from the depths, enraged and sardonic, sorrowing and wild, finding themselves on new ground -- scattered across the American continent, marking a path for the seeker to follow, from New England universities to Hawaiian volcanoes, from dilapidated factories to Chinatown kitchens, from the Old East to the New West...

Stefano De Bartolo - Trame
In ​una selezione antologica di poche pagine non é possibile dare un'immagine esauriente di un secolo della produzione poetica di un popolo, delle sue tendenze e delle sue generazioni. Ho cercato tuttavia di fornire un panorama significativo di autori e stili del Novecento ungherese, comprendendo Endre Ady non soltanto per motivi cronologici, ma perché con lui sono entrate anche in Ungheria le poetiche del decandentismo e del simbolismo. Con Ady ho inserito il piú intimista Miklós Radnóti e Dezső Kosztolányi, altra personalitá fondamentale. Accanto a questi poeti ho voluto dare spazio a voci meno conosciute, come quelle di Margit Szécsi e György Rába, e agli sperimentasmi di Géza Képes. Kálmán Szőcs, poeta ungherese di Transilvania, rappresenta qui la numerosa minoranza magiara all'estero, che ancora combatte per gli elementari e inalienabili diritti all'uso della propria lingua. _Stefano De Bartolo_

Brittainy C. Cherry - Kandi Steiner - A ​Love Letter from the Girls Who Feel Everything
Bestselling ​authors Brittainy C. Cherry and Kandi Steiner come together for the first time in an emotional compilation of poetry and prose. Written and collected over the course of more than two years, A Love Letter from the Girls Who Feel Everything is an intimate, honest, and raw assemblage of two women's feelings in a modern world that often quiets any kind of emotion past indifference. Discussing themes of love, worth, loss and hope, A Love Letter from the Girls Who Feel Everything is a journey of discovery and healing. "We are the girls who feel everything. And this is our love letter. To you, to them, to us, to the world, to no one at all. Whether it's the brightest, sunniest day where everything is perfect, or the darkest, dreariest night of rain where life seems unbearable -- we have lived it, we have survived it, and we have felt every, blissful, aching second. Here's to embracing the feels, to the brave souls that listen to the way their hearts beat and aren't afraid to ask someone else if they feel those same beats, too. Here's to the girls, the boys, the love we sometimes share and the love we all-too-often conceal.

Dénes Csaba Antal - Álomjárók
Ajánló Kettős ​megmérettetés előtt álló küzdőszellemű emberrel ismerkedik meg az érdeklődő olvasó. Jelenleg a Szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont matematika-informatika szakos diákja, érettségire készül, de az irodalom is érdekli. Informatika tantárgyverseny, sakkozás, versírás által logikai gondolkozását, szellemi és lelki életét gyarapítja. Figyelmükbe ajánlom Dénes Csaba Antal első, nyomtatásban megjelent verses kötetét. Költeményei a magasztos eszmék sodrása, a „világfájdalom” (Felvértezvén) balladaszerű áramlása (Látogatás), a bimbózó szerelem megélése (Álomjárók) kimagasló tehetségű költőink, klasszikusaink, hagyományaink követését észleltetik. Verseiben “Fénypor” csillan: régen használt szavaink, sajátos szószerkezetek, egyéni művészi jelzők, gyakori metafora és az allegória alkalmazása. Tehetségét nemcsak a vers, hanem a regény – és rövidpróza írás gyakorlásával fejleszti. Ismerkedésükre szolgálhat a „Ki vagyok én?” színvalló költeménye. Székely mivoltát nyílt őszinteséggel vállalja: „Székelyföld szülöttje” aki hazájában idegen. Fennen hirdeti, hogy „gondolat, érzés, akarat” megvalósulásához megfogható tettek szükségesek. A „megtört, elgyötört, sóvárgó szív” éltetéséért, a túlélésért a Hit, Akarat, Remény-hármas csillagfény hívó szava vezérli.

Dénes Csaba Antal - Álomjárók
Ajánló Kettős ​megmérettetés előtt álló küzdőszellemű emberrel ismerkedik meg az érdeklődő olvasó. Jelenleg a Szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont matematika-informatika szakos diákja, érettségire készül, de az irodalom is érdekli. Informatika tantárgyverseny, sakkozás, versírás által logikai gondolkozását, szellemi és lelki életét gyarapítja. Figyelmükbe ajánlom Dénes Csaba Antal első, nyomtatásban megjelent verses kötetét. Költeményei a magasztos eszmék sodrása, a „világfájdalom” (Felvértezvén) balladaszerű áramlása (Látogatás), a bimbózó szerelem megélése (Álomjárók) kimagasló tehetségű költőink, klasszikusaink, hagyományaink követését észleltetik. Verseiben “Fénypor” csillan: régen használt szavaink, sajátos szószerkezetek, egyéni művészi jelzők, gyakori metafora és az allegória alkalmazása. Tehetségét nemcsak a vers, hanem a regény – és rövidpróza írás gyakorlásával fejleszti. Ismerkedésükre szolgálhat a „Ki vagyok én?” színvalló költeménye. Székely mivoltát nyílt őszinteséggel vállalja: „Székelyföld szülöttje” aki hazájában idegen. Fennen hirdeti, hogy „gondolat, érzés, akarat” megvalósulásához megfogható tettek szükségesek. A „megtört, elgyötört, sóvárgó szív” éltetéséért, a túlélésért a Hit, Akarat, Remény-hármas csillagfény hívó szava vezérli.

Jacques Prévert - Paroles
Rappelle-toi ​Barbara Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là Et tu marchais souriante Epanouie ravie ruisselante Sous la pluie Rappelle-toi Barbara... Oh Barbara Quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenue maintenant Sous cette pluie de fer De feu d'acier de sang Et celui qui te serrait dans ses bras Amoureusement Est-il most disparu ou bien encore vivant... Né en 1900 á Neully, Jacques Prévert est à la fois, par ses poèmes et ses chansons, le poète le plus populaire et le scénariste de _L'affaire est dans le sac_, du _Crime de monsieur Lange_, de _Drôle de drame_, de _Quai des brumes_, du _Jour se lève_, des _Visiteurs du soir_, des _Enfants du paradis_.

Gilbert le Mouel - Isten ​a metrón
A ​könyv is, egy kicsit olyan, mint a horgászás: a végére tartogatja a meglepetést. Valahogy úgy, mint amikor a metróban utazunk.

Img_0006
Fájó ​Trianon Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Fájó ​Trianon
Lehetne ​az is a könyv címe, hogy Trianon képekben. Ez a kötet olyasmit is elénk tár, amit eddig nemigen láthattunk: Trianon, az irredenta, a revízió vizuális emlékeit. Az irredenta nagy emlékművei, a szobrok, a félárbócra eresztett országzászlók mellett ebben a könyvben helyet kaptak a mindennapok tárgyai is. "Nem, nem soha!" feliratú ceruzák és hamvvedrek, porcelánszobrocskák, Trianon rajzszeg és Trianon injekciós tű, irredenta jelvények és jelvényárusok, bélyegek és bélyegzők, emlékérmek, zászlók, konyhai falvédők és képeslapok, irredenta frizura. Érdekes mindez? Nagyon. És szánnivaló. Már-már nevetséges. Egyszersmind borzasztóan fájdalmas. Akár így, akár úgy, egy korszak hétköznapjainak tárgyai. A történelmünk. A könyvben képek, szövegek egyformán fontosak: a magyar irodalom legjobbjai szólalnak meg az oldalain. Rövidebb publicisztikák, versek, riport- és novellarészletek. Trianonról, irredentáról és revízióról. Ady, Babits, Bibó, Füst Milán, Gárdonyi, József Attila, Illyés, Juhász Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Krúdy, Márai, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Németh László, Cs. Szabó László... És nem mindig letörten. Nem mindig kétségbeesetten. Legalább annyiszor dühösen, számonkérően, vádlón. Leginkább önnön restségünket, kishitűségünket, közönyünket ostorozva, keresve az okokat, előrevetítve a jövőt… Végül a kronológia, ami ezt a kis könyvet nemcsak érdekessé, de praktikussá is teszi. Az időrend, a többé-kevésbé rövid és szenvtelen sorok egymásutánja érdekes összefüggéseket világiít meg. A Trianon-kronológia 1918-ban kezdődik. És hogy meddig tart? Hogy hol ér véget? Azt ma még senki sem tudja. A könyvben 2011-es az utolsó dátum.

Ismeretlen szerző - From ​Prague Poet to Oxford Anthropologist: Franz Baermann Steiner Celebrated
Franz ​Baermann Steiner is increasingly being recognized as one of the leading poets and anthropologists of the mid-twentieth century. The present volume collects the papers delivered at a Symposium held at the Institute of Germanic Studies (University of London) to commemorate the fiftieth anniversay of Steiner's birth. The symposium brought together all the major scholars working on Steiner, as well as several younger ones. The papers take a fresh look at Steiner's life and work, locating him more precisely against his Prague background and the English émigré community, whilst at the same time placing him in the context of mid-twentieth century culture, and specifically in his relation to the Shoah. The volume's foundational readings of his literary and anthropological works enable a rich and multi-facetted view to emerge of a writer who, as an anthropologist, belonged to the English-speaking world, but as a poet formed part of the German literary tradition.

Kalász Márton - Megszámított ​vigasz
A ​költő írja gyűjteményes verseskötetének megjelenése alkalmából: "Amikor vagy húsz esztendeje A szökött ló elégiája című versemet írta, pontosan végiggondoltam a vágtató ló útját, indulástól megérkeztéig. Ha térkép van akkor kezem ügyében, s összekötöm egymással a jól ismert helységeket, nagyon célszerű út került volna ki szülőhelyemtől N. városáig. Később döbbentem rá, mindig is e "térképes" módszer szerint dolgozom - talán így lehetséges, hogy bármennyire elrugaszkodom (ha ugyan) ama konkrét világtól, a vers elemei, a részletek mindig onnan valók, néha már kínosan földhöz-szülőföldhöz-ragadottaknak érzem őket. Lehet, hogy kéne rónom magam érte, mégis örülök, hogy ezt éreztem. S a tény, hogy oly hosszú verset, mint a szökött lovamat megsirató volt, azóta sem írtam, az egyre rövidülő ábra a papíron, bízom, nem azt jelenti, verseimben az "útvonal" is megrövidült. Sőt, félelem tölt el, az útvonal hosszabb lett, indulat s kockázat kihívóbb - s az új térkép N. városa a réginél jóval (néha reménytelenül) messzebb."

Toldalagi Pál - Ámulattól ​döbbenetig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stefan Zweig - Örök ​ritmusok
Az ​örök ritmus, amely a világmindenséget mozgatja, a szárnyaló szellem, a zengő föld, a tenger dala, a lélek csodája, a természet lenyűgöző akarata a humánum szintézisében formálódik egységes és egész képpé a nagy írónak azokban az írásaiban, amelyek e kötet köntösében jelentkeznek a magyar irodalom egén. Minden tanulmánya egy-egy gránittömbje az emberi humánum hatalmas dómjának: akár New-York ritmusáról, Benareszről, a Panama-csatorna építéséről, Salzburgról, Tolsztoj sírjáról vagy Braziliáról beszéli el mélyen járó éleményeit, akár Rainer Maria Rilke, Dante, Rimbaud, Theodor Herzl alakjait vési szoborrá. Magával ragadó, új horizontokat feltáró, gondolkodtató és önmagukra eszméltető Stefan Zweig minden sora. Megnyilatkozása nemcsak egy nagy írónak, hanem egy nagy léleknek is, mely az emberiség legszebb és legnemesebb céljai felé szárnyal és a boldog felemelkedés gyönyörűségével ajándékozza meg az olvasót.

Jánossy Gábor - Engesztelő ​imádságok
Hazánk ​erkölcsi romlásának láttán, a lelki-szellemi megújulás elősegítésére, az egyéni és közösségi imádságok támogatására készült ez az összeállítás. A könyvben a „hazánk" téma köré csoportosítható imákat és énekeket igyekeztünk összegyűjteni. Megtalálható benne 12 féle litánia, hazánkért könyörgő imák, egy óra szentségimádás és két keresztút. A magyar szentek és boldogok (62 fő) ismertetése általában néhány mondatra korlátozódik. Ebben a csokorban helyeztük el a boldoggá avatásra váró 18 fő bemutatását is. Ezt követően a szentekhez szóló imák és énekek, 5 féle rózsafüzér, valamint felajánló és röpimák kerültek összegyűjtésre. Az „Isten, hazánkért" című ének dallamára a szentekről 22 új versszakot kínálunk.

Charles Bukowski - The ​Night Torn Mad With Footsteps
This ​collection of previously unpublished poems offers the author's take on squabbling neighbours, off-kilter lovers, would-be hangers-on, and the loneliness of a man afflicted with acute powers of observation. The tone is gritty and amusing, spiralling out towards a cock-eyed wisdom.

Gabriela Mistral - Madwomen: ​The "Locas mujeres"
A ​schoolteacher whose poetry catapulted her to early fame in her native Chile and an international diplomat whose boundary-defying sexuality still challenges scholars, Gabriela Mistral (1889–1957) is one of the most important and enigmatic figures in Latin American literature of the last century. The Locas mujeres poems collected here are among Mistral’s most complex and compelling, exploring facets of the self in extremis—poems marked by the wound of blazing catastrophe and its aftermath of mourning. From disquieting humor to balladlike lyricism to folkloric wisdom, these pieces enact a tragic sense of life, depicting “madwomen” who are anything but mad. Strong and intensely human, Mistral’s poetic women confront impossible situations to which no sane response exists. This groundbreaking collection presents poems from Mistral’s final published volume as well as new editions of posthumous work, featuring the first English-language appearance of many essential poems. Madwomen promises to reveal a profound poet to a new generation of Anglophone readers while reacquainting Spanish readers with a stranger, more complicated “madwoman” than most have ever known.

Sarah Stewart - The ​Library
Elizabeth ​Brown doesn't like to play with dolls, and she doesn't like to skate. What she does like to do is read books. Lots of them, all the time. Over the years, her collection has grown to such enormous proportions that there's not even room in Elizabeth's house for Elizabeth. The way she solves the problem will warm the hearts of book lovers, young and old.

Tóthné Pánya Marianna - Esik ​eső, fúj a szél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Rege ​a csodaszarvasról
Ősi ​mondáink krónikás hagyománya szól Arany János gyönyörű magyar nyelvén. A regében régi történelmünk és hitvilágunk emlékei lappanganak: a két testvér a régmúlt kettős királyságát, a leányrablás a más nemzetségből való házasodás törvényét. a csodaszarvas pedig eleink istenasszonyát idézi. A kezdő- és záróképek valamint a „Száll a madár” kezdetű szakaszok képei ősi szkíta szarvasminták nyomán készültek.

A_sz%c3%a1zadel%c5%91_gondolkod%c3%b3i
A ​századelő gondolkodói Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​századelő gondolkodói
Ismerjük ​azt a jóleső érzést, amikor kezünkbe veszünk egy-egy szép kötetet, amelyben Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Babits Mihály és Tóth Árpád versei, novellái és a világról alkotott gondolatai mellett megismerhetünk más kiváló szerzőket is, és általuk felfedezhetjük a 20. század első néhány évtizedének magyar irodalmát. Mi, az utókor az ilyen antológiák segítségével ismerhetjük meg átfogóan egy korszak irodalmát, hogy aztán ki-ki a maga által választott költő vagy prózaíró műveivel húzódjon félre kedvenc olvasósarkába. Az év versei, Az év novellái és Az év esszéi antológiákat 2002 óta megjelentető Magyar Napló Kiadó kivételes és nagy ívű vállalkozásba fogott A századelő irodalma című trilógia kiadásával. Tizenhat év irodalmi terméséből, versekből, novellákból, esszékből válogatták ki a legjobbakat, hogy megismerhessük korunk magyar irodalmát. A három kötet együttesen közel négyszáz szerző írásait gyűjti egybe nagyon gondos szerkesztői munkát követően és nyújtja át három csokorban (A századelő költészete, A századelő novellái, A századelő gondolkodói) az olvasóknak, a tájékozott, a saját kora művészeti életére figyelő embernek és - szándékoltan - az utókornak. A századelő irodalma kötetei a jövő olvasóinak és szerkesztőinek is készült, megmutatva, hogyan látja önmagát e kor az irodalom tükrében. A költészet, a próza és a művészi gondolatok szerelmesei a kortárs magyar irodalom e legnagyobb gyűjteményében biztosan megtalálják új barátaikat, ahogy történt ez az előző évszázad kezdetének költőivel, íróival. Mert látni fogják: a magyar irodalom semmit sem veszített fényéből. A századelő gondolkodói 70 költő, író, és tudós gondolatait tárja az olvasó elé, s ezzel mintegy a Feszty-körképhez hasonlóan felvonultatja századelőnk irodalmi, társadalmi gondolkodóinak legjavát. Az idős mestertől az ígéretes tehetségekig, az emberi viszonyok megjelenítésétől a társadalmi kérdések bemutatásáig, a művészetről és művészekről, a művekről szóló írások között megtalálja az olvasó a maga számára kedves szerzőket és témákat. És nem mellékesen: megismerhetjük a kötetből azokat, akiket majd az utókor fog kiválasztani magának, hogy klasszikusként legyenek jelen irodalmi és tudományos életünkben.

A_sz%c3%a1zadel%c5%91_k%c3%b6lt%c3%a9szete
A ​századelő költészete Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​századelő költészete
Ismerjük ​azt a jóleső érzést, amikor kezünkbe veszünk egy-egy szép kötetet, amelyben Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Babits Mihály és Tóth Árpád versei, novellái és a világról alkotott gondolatai mellett megismerhetünk más kiváló szerzőket is, és általuk felfedezhetjük a 20. század első néhány évtizedének magyar irodalmát. Mi, az utókor az ilyen antológiák segítségével ismerhetjük meg átfogóan egy korszak irodalmát, hogy aztán ki-ki a maga által választott költő vagy prózaíró műveivel húzódjon félre kedvenc olvasósarkába. Az év versei, Az év novellái és Az év esszéi antológiákat 2002 óta megjelentető Magyar Napló Kiadó kivételes és nagy ívű vállalkozásba fogott A századelő irodalma című trilógia kiadásával. Tizenhat év irodalmi terméséből, versekből, novellákból, esszékből válogatták ki a legjobbakat, hogy megismerhessük korunk magyar irodalmát. A három kötet együttesen közel négyszáz szerző írásait gyűjti egybe nagyon gondos szerkesztői munkát követően és nyújtja át három csokorban (A századelő költészete, A századelő novellái, A századelő gondolkodói) az olvasóknak, a tájékozott, a saját kora művészeti életére figyelő embernek és - szándékoltan - az utókornak. A századelő irodalma kötetei a jövő olvasóinak és szerkesztőinek is készült, megmutatva, hogyan látja önmagát e kor az irodalom tükrében. A költészet, a próza és a művészi gondolatok szerelmesei a kortárs magyar irodalom e legnagyobb gyűjteményében biztosan megtalálják új barátaikat, ahogy történt ez az előző évszázad kezdetének költőivel, íróival. Mert látni fogják: a magyar irodalom semmit sem veszített fényéből. A századelő költészete 260 költő verseit tárja az olvasó elé, s ezzel mintegy a Feszty-körképhez hasonlóan felvonultatja századelőnk költészetének legjavát. Az idős mestertől az ígéretes tehetségekig, a klasszikus versformák művelőitől a prózavers képviselőiig, a tömör, végletekig csiszolt műveken át a könnyed mélységekig, az emberi viszonyok megjelenítésétől a társadalmi kérdések bemutatásáig megtalálja az olvasó a maga számára kedves alkotókat, verseket. És nem mellékesen: megismerhetjük a kötetből azokat, akiket majd az utókor fog kiválasztani magának, hogy klasszikusként legyenek jelen irodalmunkban, ahogy a már említett nagyságok az előző század elejéről.

Carlos Salem - Con ​un pájaro de menos
Poemas ​de amor y rabia de mano de uno de los poetas más transgresores. Los poemas de Carlos Salem destilan amor, rabia, soledad, sexo. Escribe en negro, no en color pastel. El negro de la noche, donde se esconden miles de historias. Salem transmite los sentimientos más ocultos de las personas, envueltos en erotismo, muerte y alcohol. Como dice él mismo: «La poesía no es una camiseta que te pones, ni una chapa que te pegas en lasolapa. Es algo que te grabas en la frente sin darte cuenta, que se graba por dentro». Escritor y periodista argentino residente en España, Carlos Salem es conocido tanto por su obra poética como por sus novelas de género negro, algunas con importantes reconocimientos, especialmente en Francia. Salem trabajó como periodista en Argentina y en España ha sido responsable de medios como El Faro de Ceuta o El Telegrama, además de ser colaborador habitual en otros de carácter nacional e internacional, como El País. Ha publicado varios poemarios y varias antologías de relatos. Entre los premios que ha obtenido destacan el Silverio Cañada, el Ciudad de Seseña o el Valencia Negra, gracias a las novelas Camino de ida, Matar y guardar la ropa, Pero sigo siendo el rey, Cracovia sin ti o Muerto el perro. Su obra ha sido publicada en francés y en inglés.

Carlos Salem - Si ​Dios me pide un Bloody Mary
Recuerdos ​y vivencias, intensidades que siempre han disparado sin miedo a la nocturnidad. Versos que arañan.

Kollekciók