Ajax-loader

kollekció: Tudomány és Természet

“A világjáró tudós élete Isten kezében van.”

(Rejtő Jenő)


Koszta László - Válság ​és megerősödés (1038-1196)
A ​harmadik kötet az István halála után kialakult belpolitikai helyzetet, a pogánylázadásokat, trónviszályokat mutatja be, majd ismerteti Szent László és Könyves Kálmán – az ország megerősítését célzó – intézkedéseit, az írásbeliség kialakulását, illetve a II. Béla külpolitikai sikerei után ismét fellángoló trónviszályokat.

C. Tóth Norbert - Luxemburgi ​Zsigmond uralkodása (1387-1437)
Rövid ​nemzetközi kitekintés után a kötet bemutatja, milyen körülmények között került a magyar trónra Luxemburgi Zsigmond, aki uralkodása első felében a török kiszorítását tekintette a legfontosabb célnak. A polgárháborús viszonyok megszüntetése, a belpolitikai konszolidáció megteremtése után a király már Európa vezető uralkodójaként ült a német-római császári trónon.

Bihari Imre - Visszérbetegség ​és kezelése
Theodor ​Mommsennek (az első német irodalmi Nobel-díjas 1902-ben) 70. születésnapjára kollégái és tanítványai átnyújtották kötetbe összegyűjtött, tisztelgő munkáikat. Mommsen megfontolt óvatossággal ezt mondta: „Gyerekek, gyerekek! Mi munkámba fog kerülni, amíg én ezt mind megcáfolom!" Dr. Bihari Imre: „A visszérbetegség és kezelése" című könyve ma nagyon modern írásnak tűnik. A kis bevezető történet tréfás formában ajánlás a szerzőnek, hogy továbbra is tartsa kezét e tudományág fejlődésén, változásán. Az olvasó ne gondolja, hogy elvont kérdésekről, esetleg esztétikai problémáról van szó. A párizsi Charles de Gaulle repülőtéren 1993 novembere és 2000 decembere között regisztrált, orvosi ellátást igénylő tüdőembóliás eseteket áttekintették. 135 jelentkező beteg közül 56 szenvedett bizonyítottan tüdőembóliát hosszú repülőút után. Nincs adat arra vonatkozólag, hány betegnek volt ezek közül már utazás előtt is elhanyagolt visszértágulata. Fontos tehát, hogy a visszérbetegségen túl olyan témákat is érint, amelyek csatlakozhatnak e betegség szövődményeihez. Még a laikus olvasónak is jelentős információt ad az ábrák és fényképek nagyon demonstratív sokasága. Szakemberként lapozgatva a nyolc fejezetben - meglepő módon - újdonságok fedezhetők fel. Ne keressen az olvasó olyan elméleti eszmefuttatásokat, amelynek praktikus jelentősége alig felmérhető. Gyakorlati indíttatású a könyv. Szerző angiológiai tevékenységének nagy részét e betegség gyógyítása köti le. Ajánlásait fogadják egy igazi szakember A véleményeként. Egyes fejezetek az „Érbetegségek" című lapban korábban már napvilágot láttak. Megmérettettek a szakmai véleményekkel. Kikristályosodott tehát mindaz, amit összefoglalóan e könyvben lehet átnyújtani az olvasónak. A szép kiállítású könyv örömet szerezhet a könyvbarátoknak is. Nekik különösen a részletekbe menő, történelmi áttekintést ajánlom. Hiányt pótol a könyv. Szerkesztésemben utoljára 1986-ban jelent meg „A vénák betegségei és kezelésük" című monográfia. Bizony azóta nekem is sok mindent revideálnom kellene, ha egy ilyen munka összeállításához fognék. Mint az Országos Érsebészeti Intézet igazgatója, meleg szeretettel ajánlom az alapellátásnak, szakorvosoknak, medikusoknak és minden érdeklődő orvosnak ezt a szakkönyvet.

Daniel Siegel - Tina Payne Bryson - Igenközpontú ​nevelés
Daniel ​Siegel és Tina Payne Bryson, a nagy sikerű _Drámamentes fegyelmezés_ és _A_ _gyermeki elme_ kötetek szerzői, ebben a könyvükben tágabb keretbe helyezik a nevelést: annak lehetőségeként írnak róla, hogy a gyermekek pozitív minőségeket megtapasztaló, a kihívásokra rugalmasan reagáló, kiteljesítő életet élő felnőttekké váljanak. A szerzők szerint ehhez az egyensúly, a reziliencia (rugalmas ellenállási képesség), az értő belátás és az empátia kifejlesztésén keresztül vezet az út, és a korszerű tudományos eredmények ismertetésén túl számos gyakorlatot is bemutatnak ahhoz, hogy a hétköznapokban adódó helyzeteket felhasználva minden szülő elősegíthesse gyermekében az igenközpontú nevelés e négy alapelemének kialakulását. Ez a könyv arról szól, hogy miként segíthetünk a gyermekeknek igent mondani a világra. Hogy miként ösztönözhetjük őket arra, hogy megnyissák az elméjüket az új kihívások, az új lehetőségek előtt, az előtt, hogy kik ők és mi mindenné válhatnak. Arról szól, hogy miként hangolhatjuk igenközpontúságra az agyukat. Siegel új szintézist hoz létre pszichológiai tudásunkban, miközben közel hozza az olvasóhoz a pszichoterápia világát. A leírt esetek nyomán képet kapunk arról, hogyan dolgozik egy terapeuta, milyen egy elfogadáson és empátián alapuló terápiás kapcsolat.

Colin E. Webb - Julian D. C. Jones - Handbook ​of Laser Technology and Applications 1-3.
The ​invention of the laser was one of the towering achievements of the twentieth century. At the opening of the twenty-first century we are witnessing the burgeoning of the myriad technical innovations to which that invention has led. The Handbook of Laser Technology and Applications is a practical and long-lasting reference source for scientists and engineers who work with lasers. The Handbook provides, in a single work, a comprehensive guide to the current status of lasers and laser systems; it is accessible to science or engineering graduates needing no more than standard undergraduate knowledge of optics. Whilst being a self-contained reference work, the Handbook provides extensive references to contemporary work, and is a basis for studying the professional journal literature on the subject. It covers applications through detailed case studies, and is therefore well suited to readers who wish to use it to solve specific problems of their own. The first of the three volumes comprises an introduction to the basic scientific principles of lasers, laser beams and non-linear optics. The second volume describes the mechanisms and operating characteristics of specific types of laser including crystalline solid - state lasers, semiconductor diode lasers, fibre lasers, gas lasers, chemical lasers, dye lasers and many others as well as detailing the optical and electronic components which tailor the laser's performance and beam delivery systems. The third volume is devoted to case studies of applications in a wide range of subjects including materials processing, optical measurement techniques, medicine, telecommunications, data storage, spectroscopy, earth sciences and astronomy, and plasma fusion research. This vast compendium of knowledge on laser science and technology is the work of over 130 international experts, many of whom are recognised as the world leaders in their respective fields.. Whether the reader is engaged in the science, technology, industrial or medical applications of lasers or is researching the subject as a manager or investor in technical enterprises they cannot fail to be informed and enlightened by the wide range of information the Handbook supplies. "This handbook covers essentially all known areas of technical applications of lasers, using simple and understandable language but also sophistication and understanding which it's many specialists have been able to provide. It should be useful both to those who want to explore the field or some related idea for the first time, and those looking for advanced and rigorous discussion along with references to scientific and technical papers on aspects of special interest. I am delighted to see this excellent and useful summary of laser technology. I expect it to be much welcomed by and useful to the technical community, and a significant factor in further generation of ideas and growth of the field." - Extract from the foreword to the handbook, by Charles Townes

Dr. Gary E. Schwartz - Dr. Linda G. Russek - The ​Living Energy Universe
With ​The Living Energy Universe, Gary Schwartz and Linda Russek explode the popular notion that science and spirituality are forever fated to be at odds. In fact, the University of Arizona scientists' model of Universal Living Memory is permanently reconfiguring both the scientific and spiritual landscape. Walking you through their own journey of discovery as well as introducing the research that got them there, Schwartz and Russek present stunning yet sober evidence that: * every idea and awareness ever experienced throughout time is still contained in the memory of the universe, * consciousness and the soul survive our body"s death, * God exists—and is evolving. Offering new fuel for the faithful, fresh insights for the undecided and experimental evidence for the skeptical, these profound and controversial conclusions will continue to inspire new research into realms once thought beyond the domain of science.

George M. Eberhart - Mysterious ​Creatures 1.
In ​the hi-tech, industrialised world of the 21st Century, monsters still loom large. Far from being relegated to the realm of myth and legend, mysterious creatures seem to be alive and well today. In this, the first of two volumes, acclaimed researcher George M. Eberhart provides a comprehensive list of the creatures that roam our monster-haunted planet. Covering 'A-M', Volume One tackles some well-known beasts as well as more esoteric creatures few will have heard of.

Paul Johnson - A ​zsidók története
Az ​1928-ban született, Oxfordban végzett, kiemelkedő angol történész rendkívül termékeny - eddig harminc kötetből álló - tudományos munkássága mellett keresett előadó, továbbá Margaret Thatcher, újabban pedig Tony Blair tanácsadói közé tartozott-tartozik. Több műve magyarul is megjelent. A legnépszerűbb, legolvasottabb, számos nyelvre lefordított két kötetet A zsidók története és A keresztéynség története, amelyek a legtöbb országban standard kézikönyvnek számítanak. Az előbbi vezető magyar judaisták szerint is a legjobb modern munka e tárgyban. A zsidók története hét nagy fejezetben tárgyalja a zsidóság 4000 évét: Az izraeliták, A judaizmus, A katedokrácia avagy a tudósok uralma, A gettó, Az emancipáció, A holokausztv és Cion. Elsősorban szellemi áramlatokkal, például az egyistenhit kialakulásával, a Tóra és a Talmud megszületésével, a kabbalával, a messianizmussal, a cionizmussal, illetve az antiszemitizmus kialakulásával és alakváltásaival foglalkozik, de ezeket beleágyazza az egyes korok esemény-, társadalom-, gazdaság- és kultúratörténetébe, és közben nagyszerű portrékat fest a zsidóság nagy egyéniségeiről, Mőzestől, Józseftől és Dávidtól Maimonidészen át a modernekig: a Rothschildokig, Disraeliig, Heinéig, Marxig, Freudig, Einsteinig, Schönbergig és Chagallig, Trockijig és Babelig. Johnson kivételes erudícióval, forrásismerettel és alapossággal megírt monográfiáját érezhető tisztelet hatja át a zsidók egyedisége, szívóssága, összetartása, hitükhöz és törvényeikhez való ragaszkodása és nagy teljesítményei iránt; ugyanakkor mindvégig megőrzi objektivitását és a zsidóság ellentmondásai iránti kritikai érzékét. A történelmen túl a zsidóság mint komplex jelenség is megvilágosodik a könyvből, melynek stílusa közérthető, szellemes és fordulatos, miközben végig figyelmet és koncentrációt kíván az érdeklődő olvasótól. A könyv minden bizonnyal nálunk is a sűrűn forgatott kézikönyvek közé fog emelkedni.

F. Várkonyi Zsuzsa - Orvos-Tóth Noémi - Popper Péter - Ranschburg Jenő - Vekerdy Tamás - Sorsdöntő ​találkozások
Szülő ​és gyermek találkozása - sorsdöntő találkozás, melynek lenyomatai egy életre ott maradnak a személyiségünkön. Vajon min múlik, hogy ez a kapcsolat szerencsésen alakul-e, vagy éppen szerencsétlenül? Hogy kiapadhatatlan erőforrást jelent-e számunkra, vagy ellenkezőleg, inkább mély fájdalmat és szinte lerakhatatlan terheket? Mi lehet az oka annak, hogy ebben a legalapvetőbb kapcsolatban gyakran hiába szeretnénk jól szeretni egymást, valahogy mégsem találjuk az utat a másikhoz? A kötet szerzői szellemi kalandozásuk során számos érdekes kérdésre kitérnek. Mi történik, ha a megszülető gyermek karaktere nem felel meg a szülő tudatos vagy tudattalan várakozásainak, reményeinek? Hogyan hatnak a kapcsolat és az életút alakulására a különböző kötődéstípusok és nevelési attitűdök, a határtartás sajátosságai? Miként alakul a nem várt, nem tervezett gyerekek sorsa? Hogyan jelennek meg a kapcsolatban a szülő saját gyermekkori tapasztalatai, traumái? Miféle sérüléseket okozhat az elmérgesedő, csúnya válás, a szülőtárs szidalmazása, a gyerekek tőle való elidegenítése? Milyen terheket jelent az úgynevezett szülősítés, amikor a gyermek felnőtt szerepbe kerül, ő hallgatja meg szülei problémáit, ő ad tanácsokat, ő hoz döntéseket, ő visel gondot anyjára vagy apjára? A Nyitott Akadémia sorozat egyik legkedveltebb, de már hosszú évek óta nem kapható kötete átszerkesztve és két további szerző vadonatúj írásaival kibővítve jelenik meg újra

Csukovits Enikő - Az ​Anjouk birodalma (1301-1387)
A ​kötet az Árpád-ház kihalása utáni évszázadot mutatja be, amikor is egy új uralkodóház, az Anjouké került a trónra Magyarországon. I. Károly ismét megerősítette a királyi hatalmat, fia, Nagy Lajos, a lovagkirály hadjáratai révén európai nagyhatalommá tette az országot.

Ross King - Brunelleschi's ​Dome
By ​all accounts, Filippo Brunelleschi, goldsmith and clockmaker, was an unkempt, cantankerous, and suspicious man-even by the generous standards according to which artists were judged in fifteenth-century Florence. He also designed and erected a dome over the cathedral of Santa Maria del Fiore-a feat of architectural daring that we continue to marvel at today-thus securing himself a place among the most formidable geniuses of the Renaissance. At first denounced as a madman, Brunelleschi literally reinvented the field of architecture amid plagues, wars, and political feuds to raise seventy million pounds of metal, wood, and marble hundreds of feet in the air. Ross King's captivating narrative brings to life the personalities and intrigue surrounding the twenty-eight-year-long construction of the dome, opening a window onto Florentine life during one of history's most fascinating eras.

Almási Kitti - Lezárás, ​elengedés, újrakezdés
Mi ​vár ránk egy szakítás vagy válás után, ,,újrakezdőként"? Milyen gátlásokat, félelmeket, kapcsolati mintákat viszünk magunkkal tovább, és mit tehetünk ezekkel a minket blokkoló tényezőkkel? Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus körbejárja a válás körüli elengedési folyamatot, megmutatja, miként gyógyíthatjuk meg a kapcsolatban szerzett sérüléseinket, és segít abban, hogy átlássuk, mi befolyásol minket egy új kapcsolatba lépve. Elárulja, mitől lesz jó élmény az első randi, miért vágyunk annyira a pozitív visszajelzésekre, és hogyan tisztázhatjuk a párválasztás során valódi, belső vágyainkat. Praxisa során szerzett tapasztalatait olvasmányos történetekkel szemléltetve kiderül, mivel érvényesülhetünk a párkeresők (olykor kegyetlen) piacán, illetve hogyan tudunk ebben az önismereti folyamatban visszatalálni a szabadsághoz és az önelfogadáshoz, vagyis önmagunkhoz.

Covers_172928
Végtelen ​Fa Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Végtelen ​Fa
A ​kötet segítségével fedezd fel a fák, e csodás élőlények világát. Az élelemtől és a növényi rostoktól az illóolajokig és a gyógyszerekig tekintsd át mindazt, amihez a fák révén jutunk, és fedezd fel, miként tisztítják meg az általunk belélegzett levegőt. Emellett ismerd meg az Északi-sarkvidéktől a trópusokig húzódó különböző erdőtípusokat, valamint azt, hogyan sikerül fennmaradniuk gyorsan változó világunkban.

Font Márta - Államalapítás ​(970-1038)
A ​második kötet Géza fejedelem uralkodásának, István királlyá választásának, megkeresztelkedésének körülményeit, az államszervezés koncepcióját, az egyházszervezet és a vármegyerendszer kiépítését mutatja be, majd összefoglalja első nagy királyunk művét: a keresztény Magyarország megteremtését.

Susanne Gernhäuser - Tűzoltók
Az ​ügyeletre segélyhívás érkezett: kigyulladt egy irodaház! A tűzoltólaktanyában megszólal a riasztó, és villogni kezdenek a fények. A tűzoltók közlekedési baleset és árvíz esetén is segítenek!

Erich Fromm - Az ​emberi szív
Akárcsak ​A szeretet művészete, párdarabja, Az emberi szív is a hatvanas években íródott. Míg az előbbiben a szeretet, az utóbbiban a gyűlölet és a rombolásvágy lélektani feltételeit veszi Fromm szemügyre. Arra keresi a magyarázatot, hogyan képes az ember - illetve némelyik embert vagy embercsoport - olyan fokú kegyetlenségre és destruktivitásra, amilyenről a napihírekben vagy a történelemkönyvekben olvashatunk. Valamennyien "báránybőrbe bújt farkasok" volnánk, és a bennünk rejtőző agresszív késztetések csak a megfelelő alkalomra várnak, hogy elszabaduljanak? Képesek vagyunk-e egyáltalán választani jó és rossz között? Frommot mindig is izgatták ezek a kérdések, amelyekre a klasszikus pszichoanalízis nem vagy csak részben kínál magyarázatot.

Michael Lewis - The ​Undoing Project
How ​a Nobel Prize–winning theory of the mind altered our perception of reality. Forty years ago, Israeli psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky wrote a series of breathtakingly original studies undoing our assumptions about the decision-making process. Their papers showed the ways in which the human mind erred, systematically, when forced to make judgments in uncertain situations. Their work created the field of behavioral economics, revolutionized Big Data studies, advanced evidence-based medicine, led to a new approach to government regulation, and made much of Michael Lewis’s own work possible. Kahneman and Tversky are more responsible than anybody for the powerful trend to mistrust human intuition and defer to algorithms. The Undoing Project is about a compelling collaboration between two men who have the dimensions of great literary figures. They became heroes in the university and on the battlefield―both had important careers in the Israeli military―and their research was deeply linked to their extraordinary life experiences. Amos Tversky was a brilliant, self-confident warrior and extrovert, the center of rapt attention in any room; Kahneman, a fugitive from the Nazis in his childhood, was an introvert whose questing self-doubt was the seedbed of his ideas. They became one of the greatest partnerships in the history of science, working together so closely that they couldn’t remember whose brain originated which ideas, or who should claim credit. They flipped a coin to decide the lead authorship on the first paper they wrote, and simply alternated thereafter. This story about the workings of the human mind is explored through the personalities of two fascinating individuals so fundamentally different from each other that they seem unlikely friends or colleagues. In the process they may well have changed, for good, mankind’s view of its own mind.

Janice Kaplan - The ​Gratitude Diaries
In ​this New York Times bestseller, Janice Kaplan spends a year living gratefully and transforms her marriage, family life, work and health. Her pioneering reseach was praised in People and Vanity Fair and hailed on TV shows including Today, The O’Reilly Factor, and CBS’s The Talk. On New Year’s Eve, journalist and former Parade Editor-in-Chief Janice Kaplan makes a promise to be grateful and look on the bright side of whatever happens. She realizes that how she feels over the next months will have less to do with the events that occur than her own attitude and perspective. Getting advice at every turn from psychologists, academics, doctors, and philosophers, she brings readers on a smart and witty journey to discover the value of appreciating what you have. Relying on both amusing personal experiences and extensive research, Kaplan explores how gratitude can transform every aspect of life including marriage and friendship, money and ambition, and health and fitness. She learns how appreciating your spouse changes the neurons of your brain and why saying thanks helps CEOs succeed. Through extensive interviews with experts and lively conversations with real people including celebrities like Matt Damon, Daniel Craig, and Jerry Seinfeld, Kaplan discovers the role of gratitude in everything from our sense of fulfillment to our children’s happiness. With warmth, humor, and appealing insight, Janice’s journey will empower readers to think positively and start living their own best year ever.

Seul-Ma-Ro Hwang (황슬마로 저) - The ​Dynastini of the World (세계 장수풍뎅이 해설)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szita Szabolcs - Magyar ​sorsok Auschwitz-Birkenauban
Szinte ​hihetetlen, de Szita Szabolcs könyve a magyar Auschwitzról az első monográfia, amely magyar történész tollából erről a témáról íródott. A deportálás általa előadott története sok tekintetben elüt attól, ahogy a történészek nálunk el szokták beszélni a magyar holokausztot. A szerző nem elégszik meg ugyanis azzal, hogy kizárólag a deportálás elhatározását, előkészítését (a gettósítást), és a deportálandók kiszállítását ecsetelje, továbbmegy ennél, hogy nyomon kövesse a deportáltakat halálos útjukon, elkísérve őket egészen a gázkamrákig. Szita Szabolcs Auschwitz-története igyekszik magába integrálni a tanúságtevők múltat illető tudását, megannyi fájdalmas tapasztalati emlékét, és egyúttal biztosítja, hogy a túlélők a saját hangjukon adják tovább a maguk történetét az utókornak. Nagyon váratott már magára ez az újmódi reprezentáció a holokauszt hazai történetírásában. A magam részéről nyugodt szívvel beiktatnám Szita munkáját az iskolai tanmenetbe, mint ajánlott olvasmányt. Már csak azért is, hogy ezzel is elejét lehessen venni a holokauszttal kapcsolatos ijesztő tudatlanság és előítéletesség jövőbeli terjedésének. (Gyáni Gábor)

Száz Pál - Fűje ​sarjad mezőknek
Száz ​Pál a füveskönyvek földi paradicsomkertjébe invitál: a legendamesék birodalmába, az átváltozások mozgalmas terepére, a nyelv és a retorika természetes kincsesházába. Megmutatja, mire képes az emberi elme a maga korlátai között, ha ki akarja betűzni az Úristen könyvét, azaz ki szeretné olvasni a földi világot, érteni szeretné a teremtést. Olyan ábécét, nyelvet ad a kezünkbe, mely természetes hangon képes megszólaltatni a létezés eredendő csodáját és lappangó rettenetét, a történelmi kataklizmák ember- és erkölcspróbáló erejét, lefőzni az ideológiák ködösítő, mérgező párlatait, felmutatni az emlékezés stratégiáit és korlátait, a kikezdhetetlen hit magasztosságát vagy épp önáltató tragikumát.

Brandon T. Snider - DC ​Comics Ultimate Character Guide
From ​Batman to Wonder Woman, the 'DC Comics Character Encyclopedia' tells you everything you need to know about all your favourite heroes and villains. Written with young comic book fans in mind, the book packs the whole of the sprawling DC Universe into one volume.

Számadó László - Gerőcs László - Matematika ​12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ara Kirakosyan - Peter B. Kaufman - Recent ​Advances in Plant Biotechnology
Plant ​biotechnology applies to three major areas of plants and their uses: (1) control of plant growth and development; (2) protection of plants against biotic and abiotic stresses; and (3) expansion of ways by which specialty foods, biochemicals, and pharmaceuticals are produced. The topic of recent advances in plant biotechnology is ripe for consideration because of the rapid developments in this ?eld that have revolutionized our concepts of sustainable food production, cost-effective alt- native energy strategies, environmental bioremediation, and production of pla- derived medicines through plant cell biotechnology. Many of the more traditional approaches to plant biotechnology are woefully out of date and even obsolete. Fresh approaches are therefore required. To this end, we have brought together a group of contributors who address the most recent advances in plant biotechnology and what they mean for human progress, and hopefully, a more sustainable future. Achievements today in plant biotechnology have already surpassed all previous expectations. These are based on promising accomplishments in the last several decades and the fact that plant biotechnology has emerged as an exciting area of research by creating unprecedented opportunities for the manipulation of biological systems. In connection with its recent advances, plant biotechnology now allows for the transfer of a greater variety of genetic information in a more precise, controlled manner. The potential for improving plant productivity and its proper use in agric- ture relies largely on newly developed DNA biotechnology and molecular markers.

Erica Spiegelman - Élet ​...újratervezés
Erica ​Spiegelman addiktológus és motivációs tréner. ÉLET... ÚJRATERVEZÉS című könyve és a hozzá tartozó munkafüzet azoknak szól, akik eldöntötték, hogy szeretnék megismerni, megérteni, majd végérvényesen félreállítani a jóllétük útjában álló mentális akadályokat. A könyvből elsajátíthatod azt a módszert, melynek segítségével önerőből pozitív irányba terelheted az életed. A szerző olyan ismeretanyagot és gyakorlati útmutatót állított össze számodra, amely részletes útmutatóul szolgál, így magad is könnyedén feltérképezheted, milyen régi beidegződések szabotálják sikereid, személyes boldogulásod az életben. Hatalmas lépést tehetsz az önismeret útján, Erica Spiegelman azonban nem engedi el ezen a ponton a kezed, tovább vezet céljaid felé. Miután felfedezted egyéni jellemzőidet, a munkafüzet gyakorlatait felhasználva egyszer s mindenkorra eltörölheted a mentális blokkokat, valamint azt is megtanulhatod, hogyan helyettesítsd őket olyan mintákkal, amelyek valóban hasznodra válnak. Hamarosan megtapasztalod, hogy működik a technika a gyakorlatban. Az agyunk rejti a megoldás kulcsát. Ez a csodálatosan rugalmas szerv folyamatosan fejlődik, tanul és alkalmazkodik. Segítségével bármikor új irányt szabhatunk életünknek, mégpedig úgy, hogy szisztematikusan, a megfelelő ismeretek birtokában átprogramozzuk agyi idegpályáinkat. Ha ez idáig nem merültél el a mentális programozás témájában, itt az ideje, hogy többet is megtudj a terület egyik legelismertebb szakértőjétől, Erica Spiegelmantől!

Vajta Gábor - Idelent
Új ​hazámat egyre gyakrabban hívják Óz földjének: de mi volt előbb, a tündérmese vagy a becenév? Az Aussie (ausztrál) szót mindig ozzinak ejtették idelent, és L. Frank Baum Óz könyveiben feltűnően sok az utalás Ausztráliára. Ha véletlen is az egybeesés, a helybéliek jobban szeretik, ha a vendég a csodák csodájával és nem a fegyencmúlttal hozza őket kapcsolatba. Húsz év tapasztalatai alapján nem tudok nem egyet érteni velük. A másik epitethon ornans, a Szerencsés ország kicsit sántít. Egy ország nem lehet kétszáz évig folyton szerencsés, vagy ötszáz évig folyton szerencsétlen. A rossz időket át kell vészelni - fogcsikorgatva, nekigyűrkőzve, hittel, önbizalommal és optimizmussal, sőt derűvel: a szerencsét pedig ki kell használni - de legalábbis nem kell elszúrni. E könyv egy szerény kísérlet arra, hogy összefoglaljam, miként történt mindez, és mire vezetett. hogyan lett egy éhhalállal küszködő nyomorult fegyenctelepből a világ (egyik?) legélhetőbb országa, hogy egyesítette a távoli kontinens az Ó- és Újvilág értékeit, és hogyan ötvöződik mindez békésen a világuralmat átvenni készülő Délkelet-Ázsia szárnyalásával. Hogy lehet a másutt vergődő eszmékkel ezerféle kutlúrát megőrizni és egyetlen gondolat jegyében összefogni. És hogyan lehet bevándoroltként (lassanként) elfeledni a görcsöket és megnyílni egy emberibb élet felé. Belős békével túltenni magunkat az itt is létező hibákon, becsülni, ami megadatott, és nem elrontani azt, ami hátravan.

John Douglas - Mark Olshaker - Mindhunter
What ​makes a serial killer? Only one man really knows. John Douglas. A man who has looked evil in the eye and made a vocation of understanding it. Now retired, Douglas can let us inside the FBI elite serial crime unit and into the disturbed minds of some of the most savage killers in the world. The man who was the inspiration for Special Agent Jack Crawford in The Silence of the Lambs and who lent the film's makers his expertise explains how he invented and established the practice of criminal profiling; what it was like to submerge himself mentally in the world of serial killers to the point of 'becoming' both perpetrator and victim; and individual case histories including those of Jeffrey Dahmer, Charles Manson, Ted Bundy and the Atlanta child murders. With the fierce page-turning power of a bestselling novel, yet terrifyingly true, Mindhunter is a true crime classic.

Sass Miklós - Összehasonlító ​anatómiai atlasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csigó Katalin - A ​Rorschach-teszt klinikai alkalmazása
A ​Rorschach-teszt a klinikai gyakorlatban a legelterjedtebb projektív diagnosztikai eszköz. A teszt értelmezése két típusú alapvető ismeretanyagot igényel: pszichopatológiai jártasságot és pszichoanalitikus alapfogalmak ismeretét. A tesztet a pszichológus/klinikai pszichológus akkor tudja a diagnózisalkotási folyamatban megfelelően használni, ha felismeri azokat a pszichopatológiai reakciókat, amelyek a válaszokban megjelennek; illetve ha a pszichodinamikus gondolkodás segítségével képes ezeket egy egységes pszichológiai véleménybe integrálni. A könyv gyakorló klinikusok számára készül, ismertnek tekinti a Rorschach-teszt alapjait, ismertnek tekinti Mérei-iskola teremtő művét. A könyv első része Mérei alapfogalmaiban való tájékozódást segíti a mai nómenklatúra, diagnosztikai rendszerek és ismeretek felhasználásának segítségével. Külön fejezet foglalkozik a klinikai pszichológiai exploráció és véleményírás szabályaival, elveivel. A könyv második része olyan betegségkategóriákat tárgyal, melyek Mérei idejében még nem léteztek, viszont a mai klinikai praxisunkban naponta találkozhatunk velük. A borderline személyiségzavar, kényszerbetegség, poszttraumás stressz-zavar, evészavar stb. diagnosztikai kategóriákat tárgyaló fejezetek a hazaitól eltérő, amerikai vizsgálati módszerbe (Exner Comprehensive System) is bepillantást engednek; emellett betegekről készült vizsgálati jegyzőkönyvek és vélemények bemutatásával segítik a tájékozódást és az elmélyülést az adott kórképben.

R. D. Laing - Az ​élmény politikája - Az édenkert madara
"Az ​emberi lét olyan csodákról és démoni áligazságokról szól, melyekben mindenki csak azért hisz, mert mindenki más is hisz bennük. Miként találhatnánk vissza önmagunkhoz?” R. D. Laing, az antipszichiátria atyja, Feldmár András mestere talán legismertebb, költői szépségű lélektani esszéjének középpontjában önmagunk és mások világának megtapasztalása áll, ami cselekvéseink mozgatórugója. Milyennek látom én a te viselkedésedet? Te milyennek látod az enyémet? Mit gondolok arról, hogy te milyennek látod az én viselkedésemet, és te mit gondolsz arról, hogy én milyennek látom a tiédet? Milyen következményei vannak annak, hogy a modern társadalomban az ember végletesen elidegenedett saját belső világától, és kizárólag a külvilág jelenségeibe kapaszkodik? Laing szerint az őrület, akárcsak az álom vagy a fantázia, a tapasztalás releváns módja; a skizofrénia sajátos stratégia, amelynek célja a túlélés egy elviselhetetlen szituációban; a pszichózis pedig egyfajta belső utazás, amelyből megfelelő segítséggel megerősödve lehet visszatérni. A HVG Könyvek Laing-sorozatának harmadik kötete, Az élmény politikája és Az Édenkert madara 1967-es első megjelenése óta mit sem veszített aktualitásából, most javított kiadásban kerül ismét a magyar olvasók elé.

Michio Kaku - El ​futuro de nuestra mente
Una ​nueva teoría sobre la conciencia y el futuro de los estudios de nuestra mente. Por primera vez en la historia, gracias a escáneres de alta tecnología diseñados por físicos, se han desvelado secretos del cerebro, y lo que un día fuera territorio de la ciencia ficción, se ha convertido en una asombrosa realidad. Grabación de recuerdos, telepatía, vídeos de nuestros sueños, control de la mente, avatares y telequinesia: todo esto no solo es posible, sino que ya existe. El futuro de nuestra mente es el relato riguroso y fascinante de las investigaciones que se llevan a cabo en los laboratorios más importantes del mundo, todas basadas en los últimos avances en neurociencia y física. Algún día podríamos llegar a tener una «pastilla inteligente» que incrementara nuestro conocimiento; podríamos cargar nuestro cerebro en un ordenador, neurona a neurona; mandar nuestros pensamientos y nuestras emociones de un lugar a otro del mundo a través de una «internet de la mente»; controlar ordenadores y robots con el pensamiento; y tal vez rebasar los límites de la inmortalidad. En esta extraordinaria exploración de las fronteras de la neurociencia, Michio Kaku plantea cuestiones que desafiarán a los científicos del futuro, ofrece una nueva perspectiva de las enfermedades mentales y la inteligencia artificial y presenta un nuevo modo de pensar en la mente.

Michio Kaku - The ​Future of Humanity
Human ​civilization is on the verge of spreading beyond Earth. More than a possibility, it is becoming a necessity: whether our hand is forced by climate change and resource depletion or whether future catastrophes compel us to abandon Earth, one day we will make our homes among the stars. World-renowned physicist and futurist Michio Kaku explores in rich, accessible detail how humanity might gradually develop a sustainable civilization in outer space. With his trademark storytelling verve, Kaku shows us how science fiction is becoming reality: mind-boggling developments in robotics, nanotechnology, and biotechnology could enable us to build habitable cities on Mars; nearby stars might be reached by microscopic spaceships sailing through space on laser beams; and technology might one day allow us to transcend our physical bodies entirely. With irrepressible enthusiasm and wonder, Dr. Kaku takes readers on a fascinating journey to a future in which humanity could finally fulfil its long-awaited destiny among the stars - and perhaps even achieve immortality.

Kollekciók