Ajax-loader

kollekció: Számítástechnika, Internet

“Mert ha a balszerencsés ember azt mondja, hogy kétszer kettő az négy, mire odanéz, látja, hogy kétszer hárommal volt dolga, és időközben az is hat lett.”
(Rejtő Jenő)


Rozgonyi-Borus Ferenc - Számítástechnika ​5-6 - Informatika tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rozgonyi-Borus Ferenc - Számítástechnika ​8. - Informatika tankönyv
Ez ​a kiadvány bemutatja a programozás alapjait, valamint megtalálhatók benne a hálózatokkal és egyes irodai alkalmazásokkal kapcsolatos alapismeretek.

Fazekas Sándor - Számítástechnikai ​alapismeretek - DOS - tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Benkő László - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Objektum-orientált ​programozás Turbo Pascal 6.0-ban - Turbo Vision
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szücs Ervin - Komputervilág
A ​világ és az ember című kiváló sorozat új kötetében korunk egyik legdivatosabb technikai eszköze, a számítógép áll a figyelem középpontjában. A pontos, közérthetően megfogalmazott ismereteket közlő kiadvány 77, ábécérendbe sorolt szócikke megismerteti a gyerekolvasókat a számítógép történetével, működésével, alkatrészeivel és felhasználásának sokféle lehetőségével. A témák között szerepelnek többek között a különböző utasításkódok, számítógépes programnyelvek, -rendszerek (BASIC, WINDOWS). Felbukkannak mindazon területek, amelyekkel a számítástechnika néhány évtizedes története során kapcsolatba került (bűnüldözés, játék, iskolai oktatás, közlekedés, sport, a zene világa). A könnyen érthető, jól követhető magyarázatok mellett színes rajzok és színes fényképfelvételek mutatják be a gyerekeknek a számítógép egységeit, részeit (a gép működését vezérlő clock, a számítógép rajzgépe, a plotter stb.). Érzékletes, ötletes hasonlatok segítenek megvilágítani a komputervilág műszavait (hardver, szoftver, menü, editor). A szakterület számos alapfogalma részletes, olvasmányos szócikket kapott (informatika, mikroelektronika). Figyelmet szentel a kötet napjaink sci-fi irodalma kulcsfigurájának, a robotnak; történetét a régmúlt különféle mozgó automatáitól vezeti le. ; A kötetzáró összeállítás (Híres emberek a komputervilágban) közel húsz életrajza többek között Asimov és Edison, Kepler és Neumann János rövid pályaképét rajzolja meg. Az igényes kiállítású, bevezető jellegű kötet tankönyv-kiegészítő lehet - az általános iskola 4. osztályától.

Jack L. Hursch - Carolyn J. Hursch - dBASE ​IV SQL
A ​mirkoszámítógépek adatbázis-kerezlő rendszerei sorában Magyarországon az Ashton- Tate dBASE termékei aratták a legnagyobb sikert. E kötet a relációs adatbázisok legnépszerűbb lekérdező nyelvét, az SQL (Structured Query Language)-t és annak dBASE IV-beli megvalósítását ismerteti. A szerzők a dBASE IV és az SQL közötti elvi összefüggések tárgyalását az adatbázis-kezelés alapfogalmainak (adatbázisok objektumai, file-ok, táblázatok, katalógusok, látványok, indexek stb.) ismertetésével kezdik. Ezt követően az SQL "szemszögéből" elemzik és magyarázzák az adatokat leíró utasításokat, műveleteket, a táblázatok szerkesztésének módszereit. Ezután lépésről lépésre, fokozatosan vezetik be az olvasót az összetettebb adatkezelési, lekérdezési módszerek, ill. a biztonságos adatkezelés és az adatintegritás megőrzési lehetőségeinek rejtelmeibe. Végül a dBASE alkalmazásokba beépíthető SQL programok készítésébe is betekintést nyújtanak. Ez a könyv hasznos forrás a kezdő dBASE IV alkalmazók és programozók számára egyaránt.

O7
elérhető
0

Bártfai Barnabás - Office
Tisztelt ​olvasó! Könyvünk mindazok számára ajánlott, akik meg szeretnék ismerni az Office programcsomag, azaz a Word, az Excel, a Powerpoint, az Outlook, az Access és a Publisher használatát, kezelésének fortélyait. Ez a könyv a kezdő felhasználók számára is könnyedén érthető, hiszen a leírtak tanfolyamok tapasztalataira épülnek. Mottónk az, hogy a felhasználónak ne azt mutassuk meg, hogy egy adott programfunkció mire szolgált, hanem azt, hogy egy elvégezni kívánt tevékenységet milyen programfunkció segítségével tud megvalósítani. További előnye még e könyvnek, hogy olyan témákat is tárgyal, amely a programkezeléshez szorosan nem tartozik, de az esztétikus dokumentumkészítéshez és a kényelmes munkához viszont szükséges. Könyvünk párhuzamosan tárgyalja az Office különböző magyar nyelvű verzióit. Így e könyv mindenki számára ajánlható, aki az Office bármely verziójával foglalkozik, de különösen hasznos azok számára, akik új verzióra állnak át, vagy akik egy tanfolyamon megtanulták (vagy éppen most tanulják) a program valamely konkrét verziójának kezelését, és az életben egy másik verzióval kell dolgozniuk (esetleg azoknak, akik nem is tudják pontosan, hogy milyen verzióval dolgoznak). Mivel azonban az elvek szempontjából nem kell sok eltéréssel számolni, hosszútávon sokkal kifizetődőbb ha például ismerjük a Word egy adott verziójának szolgáltatását. Természetesen számos olyan szolgáltatás ismertetése megtalálható e kiadványban, amely csak az újabb verziók sajátja, így tehát tökéletesen használható akár egy Office 2000 kézikönyvként is.

Ugry Kornélné Hegedüs Annamária - Feladatgyűjtemény ​a számítógépes szövegszerkesztéshez
Kedves ​Olvasó! Ön most egy olyan könyvet tart a kezében, melynek segítségével gyakorolhatja a szövegszerkesztést, felkészülhet a vizsgára. Munkája közben megismerkedhet a titkárnői munka fortélyaival és bővítheti általános műveltségét is, mert a szövegek témaválasztása ezt lehetővé teszi. Feladatgyűjteményünk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium: Javítási útmutató a mintafeladatok a szövegszerkesztés, a táblázat- és adatbázis-kezelés vizsgához (1997.) kiadvány figyelembevételével készült. Bizonyára már megismerte a számítógép működését, most pedig egy szövegszerkesztő program alkalmazását tanulja meg. Feltételezzük, hogy rendelkezik az alapvető számítástechnikai ismeretekkel, be tudja hívni a lemezen lévő adatállományokat, és munkáját menteni tudja. Biztosan alkalmazza a különböző kijelölési módokat, tudja, mit jelentenek a lapszélre berajzolt korrektúrajelek.

Vágó Árpád - Visual ​FoxPro 3.0
A ​könyv megírásával az volt a célom, hogy azoknak a fejlesztőknek nyújtsak segítséget. akik a Visual Foxpro 5.0 vagy 6.0 verziójával dolgoznak. Feltételeztem, hogy már tisztában vannak az adatbázis-kezelés elméleti alapjaival, sőt kisebb-nagyobb ménékben a dolog gyakorlati oldalával is. Azt is feltételeztem továbbá, hogy ismerik a Visual Foxpro beépített builder-eit, azok működését, és azokat a lehetőségeket, melyeket ezen eszközök biztosítanak a fejlesztő számára. Ez az a pont, ahonnan a könyv kezdődik. A következő fejezetek ugyanis arról szólnak, mi van a háttérben. Hogyan működik Visual Foxpro? Hogyan érdemes fejleszteni benne? Hogyan kell programozni?

Gazsó Zoltán - Adatbáziskezelés ​dBASE 5.0 for Windows rendszerben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazsó Zoltán - Adatbáziskezelés ​FoxPro-ban
Adatbáziskezelés ​FoxPro-ban

Ferenczy Pál - Kommunikációs ​eszközök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Agárdi Gábor - Hadi János - Fókuszban ​a Pentium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kris Jamsa - Steven Nameroff - Turbo ​Pascal programozói könyvtár
A ​Borland cég által kifejlesztett Turbo Pascal programozási nyelv az elkövetkezendő években valószínűleg az egyik legszélesebb körben alkalmazott programozási nyelv lesz. Ez a könyv közel 200 Turbo Pascal eljárás, függvény, ill. program bemutatásával igen hasznos eszközt jelent valamennyi "kezdő", "haladó" programozási szakember számára. A könyv további előnye, hogy nemcsak a Turbo Pascal Graphix Toolbox (Turbo Pascal grafikus programcsomag), ill. a Turbo Pascal Database Toolbox (Turbo Pascal adatbáziskezelő programcsomag) 4.0-ás verziójának használatát is bemutatja. A programozói munka további megkönnyítésére a könyvhöz lemezcsomag (2 db lemez + kiegészítő füzet) vásárolható, amely a programozói könyvtár valamennyi rutinját unit-okban szervezve tartalmazza és rövid tesztprogramokkal segíti elő azok alkalmazását.

Pétery Kristóf - Windows ​NT 4.0
A ​könyv egyaránt foglalkozik a Windows NT önálló és hálózatos működésével. Sok példa és fogalomtár segíti az olvasó tájékozódását.

Nagy Sándor - Perjés László - A ​számítógépes grafika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Inotai László - Egyszerűen ​Word 2000 for Windows
Ez ​a könyv azoknak szól, akiknek a hivatali és üzleti életben szokásos leveleket, jelentéseket, tanulmányokat és ezekhez hasonló dokumentumokat kell írniuk és szerkeszteniük. Lépésről lépésre megtanulhatják, hogyan írjanak be szöveget, hogyan javíthatják és szerkeszthetik azt, hogyan formázhatnak meg egy dokumentumot úgy, hogy külalakra is esztétikus legyen, hogyan helyezhetnek egyszerűbb ábrákat, táblázatokat az irataikba, hogyan nyomtathatják ki az irataikat stb. A tanulást számos ábra és a gyakorlatban is kipróbálható példa segíti.

Kiss Zoltán - Tamás Péter - MS-DOS ​6, 6.2, 6.22 kiegészítés felhasználói szemmel
Könyvünkben ​igyekeztünk az MS-DOS 6 rendszer teljes felhasználói leírását adni. A könyv két nagy részre bontható. Az első részben úgy igyekeztünk az MS-DOS 6 rendszert áttekinteni, hogy a kezdő, gyakorlatlan felhasználók annak alapján képesek legyenek eligazodni a számítógép és az operációs rendszer rejtelmeiben. A könyv második része tartalmazza az összes, MS-DOS használatához szükséges, felhasználói szintű információt.

Kövegy Anna - Mandel György - Zolnai Mihály - Internet ​kisszótár
A ​szótár mindig kéznél lévő és könnyen használható információs forrás, tömör és lényegre törő tájékoztatást nyújt a mindennapi internetezéshez.

Sztech
Számítástechnika Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Számítástechnika
A ​Sulizsebkönyvek-sorozatban több témát is érintettünk, a hagyományokat követve elsősorban ez is a felső tagozatos diákoknak szól, de természetesen a középiskolások számára is hasznos segédeszköz lehet, hisz ők újra találkoznak a benne foglaltakkal. Elég néhány perc, akár óraközi szünet is, és máris kikereshető az adott fogalom magyarázata, a szabály, a rövid életrajz, az időpont és esemény, ami az órai munka közben, feleltetéskor vagy dolgozatírásnál szóba kerülhet. Nem árt tehát ha a sulizsebkönyv az iskolában is ott lapul a táskádban.

Aarron Walter - Keresők ​és webhelyek
Ez ​a könyv nem egyszerűen egy azok közül a keresőmotor-optimalizálással (SEO) foglalkozó kiadványok közül, amelyek alapvetően marketingeseknek íródtak. A lényeges eltérés az, hogy ebben azok a szakemberek találhatnak a való életből vett példákat és gyakorlati tanácsokat, akik a webhelyek megvalósításával, fejlesztésével foglalkoznak, és szeretnék eljuttatni üzenetüket a célközönséghez. Minden fejezete egy-egy újabb nézőpontból vizsgálja meg a kereshetőség és megtalálhatóság kérdését. Az érintett témakörök nagyjából a következő három alapvető kérdésre adják meg a választ: - Hogyan tegyük lehetővé, hogy minél többen találjanak rá webhelyünkre? - Hogyan segítsük hozzá a felhasználót ahhoz, hogy magán a webhelyen megtalálja az őt érdeklő információt? - Hogyan segítsük elő azt, hogy aki egyszer megtalált bennünket, az vissza is térjen? A könyv foglalkozik a webes szabványokkal, a hozzáférhetőség kérdéseivel, valamint az olyan korszerű technológiákkal, mint az Ajax, a különböző programozási felületek (API), a Flash vagy a mikroformátumok. Mindegyiknél bemutatja, hogy tulajdonképpen mi is volt az a nagy ötlet, ami az adott technológia megszületéséhez vezetett, illetve mindegyikkel kapcsolatban bemutat számos olyan, a való életből vett alkalmazási példát, amelyek valamennyien azt illusztrálják, hogy a felhasználói élmény és a kereshetőség néhány ügyes fogással mindig összeegyeztethető. Bár a kötet a kereshetőséggel kapcsolatos témakörök és megoldások igen széles körét mutatja be, van egy olyan, röviden megfogalmazható üzenete, amely végigvonul valamennyi fejezeten: Webes szabványok + Impozáns tartalom = Megtalálhatóság = Sikeres webhely A könyvhöz egy a szerző által fönntartott webhely is tartozik, ahol (angol nyelven) további módszereket és tanácsokat, valamint 5 kiegészítő fejezetet találhatunk a témával kapcsolatban: http://buildingfindablewebsites.com

Nógrádi László - PC-iskola
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_76306
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Oxford ​számítástechnikai értelmező szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tringer Éva - Fodor Ildikó - Adatbázis-kezelés
Egyedül ​is megy című sorozatunk új kiadása az ECDL (Európai Számíhasználói Jogosítvány) vizsgákon 2004. február elsejétől érvényes új követelmények, azaz a Syllabus 4.0 előírásainak megfelelően készült. A kötetek a Windows 2000 és Windows XP operációs rendszerek használatával történő felkészüléshez íródtak a korábbi - Windows 95/98/ME-kompatibilis - kiadáshoz képest megnövelt terjedelemben. Az ECDL ismereteinek köre nagyon közel áll az Országos Képzési Jegyzékben szereplő számítástechnikai szakmák gyakorlatias követelményrendszeréhez, ezért az OKJ-vizsgákra való felkészülésre is alkalmas. Kötetünkből az olvasó felkészülhet az ECDL ötödik moduljának vizsgájára. Az adatbázis-kezelési vizsgafeladatok sikeres megoldása érdekében részletesen bemutatjuk az Access 2002 program használatát. A Kossuth Kiadó honlapjáról letölthetők a könyv gyakorlatainak elvégzéséhez szükséges kiinduló adatbázisok, továbbá - az összehasonlításhoz - ezek feldolgozott állapota fejezetenként és végső formájukba. A megszerzett ismeretek önállóan megoldandó feladatokkal ellenőrizhetők, ezek megoldása a kötet végén található. A kiadvány az Access korábbi változatai (95,97,2000) kezelésének elsajátítására is alkalmas. A SOROZAT KÖTETEI Daró Ildikó: Az információtechnológia fogalmai Bárány Márta: Operációs rendszerek Mogyorósi Istvánné: Szövegszerkesztés Mészáros Tamásné: Táblázatkezelés Tringer Éva-Fodor Ildikó: Adatbázis-kezelés Jókúti György: Prezentáció Csórián Sándor: Információ és kommunkáció

Covers_235949
elérhető
0

Tóth Dezső - Multimédia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_190956
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Informatika ​középiskolásoknak
Az ​Informatika középiskolásoknak a szakiskolák, szakközépiskolák és az alap óraszámban oktató gimnáziumok számára készült.

Racskó Péter - Bevezetés ​a számítástechnikába
A ​könyv hat jól elkülöníthető részből áll, s a következő elemeket fejti ki részletesen: 1.Informatikai alapismeretek: - alapfogalmak - az analóg és digitális technika - digitális adatábrázolás a számítógépeken 2.A mikroszámítógép 3.Hardver alapismeretek -Mikroprocesszor -A mikroprocesszor alapú rendszer 4.Szoftver alapismeretek 5.Az utasításkészlet és felhasználása a programozásban 6.Az IBM PC a gyakorlatban

Gerő Judit - Reich Gábor - Word ​for Windows 6.0.
Kedves ​Olvasó! A szerzők, akik hétköznapi életükben többnyire maguk is olvasók, mélyen átérzik azt az aggodalmat, amit egy ilyen testes, majd 500 oldalas szakkönyv kézbe vétele okoz. Különösen a kezdő olvasok, akiket még nem edzett meg a WinWord 2.0, vagy más szövegszerkesztő használata, teszik fel magukban azt a kérdést, vajon képes leszek-e mindezt elsajátítani? Had nyugtassuk meg Őket már az ismerkedés elején: egy kis akarattal biztosan. Olyan ez mint amikor a kezdő turista a megmászandó hely lábánál feltekint a csúcsra. Tőle függ vajon egyhuzamban fel akar-e futni a tetejére, vagy kényelmesen sok-sok pihenővel kívánja-e megmászni. Van olyan is, akinek az is elegendő, ha csak a hegy közepéig jut el, hogy onnan gyönyörködjön a kilátásban. (Hogy azokról ne is beszéljünk, akik az első kocsmánál letáboroznak.) A szerzők törekedtek arra, hogy ezt a kirándulást kényelmessé és vonzóvá tegyék. A meredek kaptatókat kényelmes sétautak, jelzett ösvények helyettesítik, alkalmas helyen kialakított pihenőkkel, ahonnan vissza lehet pillantani a megtett útra. A könyv az alapoktól kezdve példák sokasága segítségével végigvezet minket a napi munka leggyakoribb feladatain keresztül az egyre speciálisabb szolgáltatásokon át a profiknak ajánlott finomságokig. Az Ön feladata az, hogy jól mérje fel az erejét, mindig csak annyit haladjon előre, amennyi még nem megerőltető. A hegy nem fut el, ha kipihente magát és messzebbre szeretne látni folytassa tovább az utat, és ne szegje kedvét, ha a hegy csúcs mind messzebb és messzebb látszik vagy tán a ködben el is tűnik. Bízunk abban, hogy ez a könyv sok hasznos segítséget nyújt Önnek mindennapi munkájában és a sikerélmény bőségesen kárpótolja a ráfordított időért és energiáért. Ha ez így lesz nem dolgoztunk hiába, sem Ön sem mi a Szerzők

Markó Imre - PC ​Hardver - Konfigurálás és installálás
Ez ​a kétkötetes könyv hosszas előkészítő munka eredménye. Elsősorban a GDF PC-k konfigurálása és installásása tantárgyához nyújt segítséget. Ma a piacon létezik néhány könyv, mely az adott témával foglalkozik, azonban ezek témaválasztása nem ilyen célratörő.

Gál István - Dallos Endre - Quick ​Basic
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Margaret Stephens - Rebecca Treays - A ​számítógépről kezdőknek
Mi ​az a virtuális valóság? Mire jó a Cd-Rom? Tudod, miként kell bánni az egyes alkatrészekkel? Ezekre és még sok más kérdésre is választ kapsz ebben a vidám könyvben, amely a számítógéptechnológia gyorsan változó világát tárja fel előtted. A szöveg közérthető szavakkal határozza meg a szakkifejezések jelentését, egyszerűen magyarázza el a számítógépek müködését, és megismertet a legeslegújabb technológiai vívmányokkal.

Fenyős Zoltán - Fenyősné Kircsi Amália - Nyolcadikos ​informatika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók