Ajax-loader

kollekció: Lexikon, enciklopédia

“Bagoly mondja az asszonyról, hogy ingatag…”
(Rejtő Jenő)


Img086
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Puskalexikon ​- irodalom, nyelvtan, történelem
A ​könyv a magyar irodalom és nyelvtan, az egyetemes és a magyar történelem tanulásához készült lexikon felépítésű ismerettár. A négy fő rész további témakörökre bomlik, amelyekben a keresést tartalomjegyzék segíti. Az alcímek alatt található témákat betűrendben közlik a kötet összeállítói. Az irodalommal foglalkozó részben a műnemek és műfajok meghatározásától a magyar és külföldi írók, költők fotókkal kiegészített életrajzáig az ismertebb alkotások felsorolása is olvasható. A nyelvtan témakör követi az egyes osztályok tananyagát. A történelmi ismeretek rendező elve az időrendiség volt. Eseménynaptár tájékoztat a legfontosabb eseményekről, a Ki kicsoda? című fejezet az adott korszak történelmi személyiségeit mutatja be. A Fogalomtár és a Melléklet további információkkal segíti a tanulást.

Covers_69195
Ki ​kicsoda - Színészek Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Ki ​kicsoda - Színészek
A ​színpad és a filmvászon leghíresebb magyar és külföldi művészeit mutatjuk be olvasóinknak kislexikonunkban. Nem foglalkozunk a szöveg- és forgatókönyvírókkal, operatőrökkel, díszlettervezőkkel, producerekkel, dramaturgokkal - bár tudjuk, nélkülük nem születhettek volna meg a felsorolt alkotások. A rendezők közül azokat említjük, akik aktív színészként is ismertek. Igyekszünk e sztárok minden fontos szerepét felsorolni - természetesen az összest nem tudjuk, erre három kislexikon is szűkös lenne. Könyvünket iránytűnek szánjuk az élő és már halhatatlan eladóművészek világába: - reméljük, hogy sikerül az alaptájékoztatást megadni olvasóinknak a több, mint 300 szócikk segítségével.

Hermann Römpp - Vegyészeti ​lexikon I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Ki ​kicsoda a II. világháborúban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img087
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Sulilexikon ​- Idegen szavak suliszótára
Új ​kiadványunk azoknak az idegen szavaknak a magyar megfelelőjét tartalmazza, melyek az iskolai tananyagban előfordulnak. Könnyebbé, gyorsabbá válik a tanulás, ha nem kell különböző szótárakban, lexikonokban kutakodni, hisz a szükséges információ ebben a könyvben pillanatok alatt megtalálható. Egy szóhoz több magyarázat is tartozhat, a szövegkörnyezet határozza meg, hogy számunkra melyik a megfelelő. A periódusos rendszer elemeinek rövid jellemzése is helyet kapott a Suliszótárban. Ezek között magyar elnevezések is megtalálhatóak, ezért a teljesség igénye miatt szintén bekerültek a szótárba. Bár a szavak elsősorban az iskolai tananyagot ölelik át, az általános műveltséget fejlesztő kifejezések is szerepelnek a könyvben. Reméljük, hogy az Idegen szavak suliszótára hasznos segítőtárssá, és a szókincs bővítésének eszközévé válik mindenki számára.

Img089
Sulilexikon ​- Ki kicsoda? Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Sulilexikon ​- Ki kicsoda?
Mikor ​született Kossuth Lajos? Mit talált fel Torricelli? Melyik Rodin leghíresebb alkotása? Ki volt Cillei Ulrik? Nem tanultad még, vagy csak nem jut az eszedbe? Ezen könnyen segíthetsz. Lapozz a könyv megfelelő oldalára, és máris választ kapsz a kérdésedre! Könnyebben, gyorsabban tanulhatsz, fejlesztheted a műveltségedet, ha legújabb kiadványunkat a segítőtársadul választod!

Rainer Köthe - Komputer ​lexikon
Kétszáznál ​több színes képpel, ezernél több címszóval.

Nigel Taylor - Videokamerások ​kézikönyve
A ​kézikönyvbõl megtudhatjuk, hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet kameránkból, milyen felszereléseket vegyünk, és miként használjuk õket, hogyan tervezzük meg a forgatást. Foglalkozunk felvételi technikákkal, megvilágítással, hanggal, vágással, különleges hatásokkal és archiválással, sõt még egy rövidfilm forgatásának kulisszatitkaival is megismerkedhetünk. Az egyszerre informatív és könnyed hangvételû szöveget gazdag fényképanyag és színes illusztrációk egészítik ki. E kiváló kalauz útmutatásai nyomán olyan felvételeket készíthetünk, amelyek méltán maradnak emlékezetesek - és nem lesznek unalmasan hosszúak vagy jellegtelenek. A tartalomból: felszerelés, szalagok és idõkódok, tervezés és elbeszélés, felvételi technikák, megvilágítás, felvételek készítése, rövidfilmek készítése, hangfelvétel, képszerkesztés, zenei és hangeffektus, hangvágás, transzfer és utolsó lépések, archiválás.

Img202
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​történelmi ki kicsoda?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdélyi István - Magyar ​őstörténeti minilexikon
Kötetünk ​az első kísérlet arra, hogy nyomtatásban megjelenhessen magyar őstörténeti lexikon. Szemben a közel két évtizeddel ezelőtt már tervezett, de meg nem jelent magyar őstörténeti lexikonnal, kötetünket minilexikonnak neveztük el. Megtalálhatók benne röviden az eddig jobbára már ismert, a témára vonatkozó írásos források, régészeti emlékek, nyelvészeti, néprajzi, embertani stb. adatok, a fellelhető földrajzi támpontokkal együtt, amelyek a honfoglalás előtti magyarságra vonatkoznak elsősorban. Bemutatjuk benne azokat is, akik a magyar őstörténet bármely vonatkozású oldalával foglalkoztak vagy foglalkoznak, elsősorban hazai személyeket.

Gwr2005
Guinness ​World Records 2005 Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Guinness ​World Records 2005
A ​Guinness World Records idén ünnepli 50. születésnapját! Jubileumi kiadás a legizgalmasabb rekordokkal és a legmegdöbbentőbb képekkel a világ minden tájáról. Ezenfelül exkluzív interjúkat olvashatnak a rekorderekkel, továbbá külön fejezeteket szentelünk minden idők legnagyobb hatású teljesítményeinek. Többek között megtudhatjuk: melyik a világ leggyorsabb autója, mekkora a valaha élt legmagasabb ember, melyik a világ legnagyobb pókja, melyik minden idők legsikeresebb popegyüttese stb.

Covers_309733
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Új ​magyar életrajzi lexikon 1-6
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mit_hagytak_r%c3%a1nk_a_sz%c3%a1zadok
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Mit ​hagytak ránk a századok?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_231627
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Munkásmozgalomtörténeti ​lexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Timár György - Nevető ​lexikon
Mindenki ​tudja, mi az: lexikon. A "lex" (törvény) és az "ikon" (szentkép) szavakból alkotott fogalom, más szóval: magasztos törvénytár, törvényes rendszerbe foglalt magyarázata mindannak, ami szent és érthetetlen. Igaz, van olyan elmélet is, mely szerint a fogalom egy bizonyos Kohn Lexiről vette nevét. ám e teóriát nem sikerült cáfolhatatlan tényekkel alátámasztani. Maradjunk tehát a szent törvénytárnál. Egy szent törvénytárat az ember nem úgy olvas, mint egy regényt, mely - mint tudjuk - a közepén kezdődik, a végén folytatódik és az elején fejeződik be, legalábbis magukra valamicskét adó modern szerzőknél. Törvénytárat föl-fölüt az ember, bele-belelapoz, egy-egy címszavának utánanéz, s közben meglehet az a jóleső érzése, hogy mit sem vesztett, nem maradt le semmiről, ez a mű minden címszónál úgyszólván elölről kezdődik, és megannyiszor tüstént véget is ér. Következésképp ajánlatos, hogy az olvasó (főleg a gyakorlatlanabbja) ne olvasson egyszerre többet - mondjuk - egy-két ezer címszónál, hiszen együltő (vagy fekvő) helyünkben ennyi művet elolvasni amúgy sem csekély teljesítmény, meg aztán sokkal több címszót különben sem találunk e kötetben. Ezzel szemben előnyös, ha nem jövünk ki a gyakorlatból, és minden áldott nap elolvasunk a lexikonból lefekvés előtt egy-egy evőkanállal. Ez részint a rekeszizmok kellő megmozgatása és ennek révén a könnyebb emésztés végett fontos, részint azért, mert rohanó világunk annyi információval halmoz el bennünket naponta, hogy ezek megemésztése is csupán így válik lehetővé. Íme, ezt célozza művecském, melyet költséget és fáradságot megkímélve állítottam össze hasonló, bár - valljuk meg - jóval unalmasabb kézikönyvek alapján nemzetem épülésére, szellemi gyarapodására.

Covers_101662
Könnyűzenei ​lexikon Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Könnyűzenei ​lexikon
A ​klasszikus zenével szemben a könnyűzene sokkal nehezebben körülhatárolható fogalom, amely felöleli mindazokat a zenei irányzatokat, amelyeknek célja a tömegek szórakoztatása. A könnyűzene, vagy populáris zene azoknak a legkülönbözőbb zenei formáknak, irányzatoknak, kifejezésmódoknak összessége, amelyek megegyeznek abban, hogy mindegyik tömegekhez szól, széles körben terjesztik és az emberek életében jelentős igény mutatkozik irántuk. Ide sorolhatjuk az alkalmazott zenék különböző formáit, az indulóktól a tánczenéig. A hazai könyvkiadásban már igen sok olyan mű jelent meg, amely a könnyűzene valamelyik ágazatáról adott részletes vagy hézagos ismertetést a könnyűzene kedvelőinek. Az egész könnyűzenét átfogó, lexikális ismereteket nyújtó könyv megjelentetésére azonban eddig még nem került sor. Nehéz feladatra vállalkozott ezért a szerzői gárda, amikor ilyen irányú előzmények nélkül megpróbálkozott egy hézagpótló lexikon kiadásával. Nem törekedhettek természetesen a teljességre. Ahhoz tíz ilyen kötet sem lett volna elegendő. A könnyűzene az elmúlt mintegy két évszázados történelme során - különösen az utolsó fél évszázadban - olyan mennyiségben termelte ki a szerzőket, eladókat, hogy mindenkit nem lehet, s nincs is értelme megemlíteni. A szerkesztők arra törekedtek, hogy mindazok, akik valami érdemlegeset alkottak, maradandót nyújtottak, helyet kapjanak a lexikonban. A szerzők, előadók mellett ismertetjük azokat a producereket, hangszerelőket, menedzsereket, hanglemeztársaságokat, amelyek gyakran a világrahozói, megteremtői voltak a sikereknek. Igyekeztünk az egyes irányzatok meghatározásával, kialakulásuk körülményeinek ismertetésével is segíteni az eligazodást. Nem rangsoroltuk a műfajokat, ezt nem tartottuk feladatunknak. Így egyaránt helyet kaptak a szórakoztató zene különböző műfajai az operettől, a rockoperáig, a különböző dalformák, a kabarék zenéje, az esztrád zene, az afroamerikai zene formái a jazz-ig bezárólag, s természetesen mint a mai kor legelterjedtebb, legpopulárisabb zenéje a rock, a maga súlyának megfelelően. A könnyűzene célja elsősorban a szórakoztatás. Ez azonban nem jelent igénytelenséget. A könnyűzenének is megvannak a maga klasszikusai, ezek esetenként olyan remekműveket hoztak létre, amelyek ugyanolyan részei az emberiség kultúrtörténetének, mint a zeneirodalom más területeinek alkotásai. Igyekeztünk ezt az egyes kiemelkedő szerzők, alkotások esetében érzékeltetni. Nem mindig zenei magaslatokról van itt szó, - bár Gershwin, Webber Lloyd és mások esetében arról is - inkább arról, hogy Louis Amstrong, Bing Crosby, Elvis Presley, a Beatles és mások még ha a könnyűzene területén értek is fel olimposzi magaslatokra, elévülhetetlen részei az emberiség kultúrtörténetének. Természetesen nem mindig akadtak Beatles-ek, Presley-k, Joplin-ok, Gershwin-ek. Voltak azonban olyanok, akik ennek ellenére színvonalas jó zenét produkáltak a szórakozni vágyó közönségnek. Ezeket kívántuk a könnyűzene klasszikusai mellett bemutatni, ismertetni. Könyvünket elsősorban a fiataloknak szántuk. Akik ezernyi levéllel ostromolják a Rádiót, hogy kedvenceikről ismereteket szerezzenek, egy-egy számukat, lemezüket magnóra vehessék. Az eligazodást, a tájékozódást akartuk számukra megkönnyíteni. Természetesen az idősebb korosztályok is megtalálják kedvenceiket. A nosztalgia hullám növekedőben van, s nemcsak az idősebbek, de a fiatalabb korosztályok, a 20-40 év közöttiek is felfedezik, hogy mennyi szépség van a régi évtizedek könnyűzenéjében is. Így reméljük minden korosztály szívesen fogadja és forgatja kis lexikonunkat, hogy az új ismeretek birtokában minél több szépséget fedezzen fel a könnyűzenében is.

Covers_99115
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Aranykönyv ​- Mindennapi bölcsességünk
Bölcsességek ​lexikona A-tól Z-ig "Az emberi szellem teljessége a tiéd is, élj vele mindennap, ahogy lélegzik az ember." Az "Aranykönyv" a legszebb és legmélyebb gondolatok gyűjteménye. Évezredek tudását tárja fel előttünk: a boldog és a teljes élet záloga bennünk rejlik.

Covers_171625
Idegen ​szavak kislexikona Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Idegen ​szavak kislexikona
A ​Diák-Kiskönyvtár a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen és gyorsan lehet tájékozódni. Hasznos segítség lehet nemcsak feleletek és dolgozatok előtt, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre több kötetes lexikon, vagy kevés az idő a bővebb információ megszerzéséhez.

Covers_347642
Szexikon Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szexikon
Van, ​aki könnyen veszi, és van, aki belepirul, egy dolog biztos, ezt a témát nem lehet megkerülni, mert a szexuális ismereteink kihatnak az egész életünkre. A szexuális felvilágosítás ciki? Persze, hogy az. Senki nem vállalja be szívesen, ha valamit nem tud! Ilyenek az emberek. De hidd el, mindenkinek van olyan kérdése, amit nem mer megkérdezni! Ez a könyv nem akar rád erőltetni semmit, ez a könyv azért született, hogy kedvere keresgélj benn, és megtaláld, amire kíváncsi vagy. Ez a könyv érted van. Ugye érted? A Szexikon elsősorban fiataloknak szóló hiánypótló mű, mely felöleli a szexualitás témakörének egészét, a biológiai háttértől annak pszichológiai vonatkozásáig.

Pintér Zoltán - Izmusok ​könyve
Az ​iskolai tananyagban, olvasmányokban, a médiákban és sokszor a köznyelvben is használunk olyan idegen szavakat, amelyek "izmusra" végződnek. Használatuk olykor pontos, olykor pedig kevésbé az, sokuk jelentését pedig egyáltalán nem ismerjük. Valljuk meg, kicsikét néha mindenki zavarba jön e szavak használatakor. Ez szülte a Kiadó ötletét, hogy egy kis könyvecskét adjon ki az "izmusokról", belefoglalva azokat közülük, amelyekkel a diák az iskolában és az iskolán kívül a leggyakrabban találkozik. A mintegy 300 fogalom összeállításánál - az egyes szaktárgyakat oktató pedagógusok véleményének kikérésén keresztül - éppen az iskolai szempontokat helyeztük előtérbe, másodlagosan pedig azt a megfoghatatlan fogalmat, amit "általános műveltségnek" szoktunk nevezni.

Fodor Miklós - Ne ​felejtsek!
Napjainkban ​egyre nagyobb tért hódít a számítógép, s a jövő még nagyobb távlatokat nyit használói előtt. Eljön az az idő, amikor már nem lesz olyan munkakör, amelyek betöltéséhez nem lesz szükség számítógépes ismeretekre. A világháló egymástól távol élő emberek számára biztosít gyors, kommunikációs kapcsolatot. A játékprogramok pedig gyerekeknek, felnőtteknek nyújtanak kikapcsolódást, szórakozást. Mindezekből következik, hogy bizony a számítógép használatát érdemes megtanulni. Ez az emlékeztető kislexikon és példatár olyan segédletként készült, amelyet jól hasznosíthattok az informatika tanulása közben.

Covers_355779
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Guinness ​rekordok könyve 1996
40 ​éve, 1955-ben jelent meg először Londonban a Guinness Rekordok könyve, a furcsaságok, különlegességek, természeti és tudományos legek gyűjteménye - amely egyre növekvő népszerűségévei hódít - most már világszerte több mint 35 nyelven nemzeti kiadásokban is. Ez a könyv ékes bizonyítéka az örökké többre, nagyobbra, gyorsabbra törekvő Ember vállalkozó szellemének, hogy önmagát legyőzve ostromolja a csúcsokat, de izgalmas adatok forrása a csodálatosan gazdag természet, élővilág érdekességeinek és a szüntelenül fejlődő tudomány legújabb eredményeinek is - bőven kínálva a magyar kuriózumokból is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt élvezetes olvasmány és nagyszerű látványosság a közel 400 képpel illusztrált kötet.

Jodál Endre - Számítástechnikai ​alaplexikon I.
Az ​Alaplap Könyvek sorozaton belül egy új sorozatot indítunk útjára, az ALAPlexikon sorozatot. Annak ellenére, hogy az elmúlt években több számítástechnikai szótár látott napvilágot, úgy gondoljuk, hogy a mi sorozatunk hiánypótló. Tapasztalataink szerint ugyanis a számítástechnika alkalmazásának számos részterülete - így például a PC-k rohamosan bővülő világa - mostohán van ellátva lexikon jellegű kézikönyvekkel. Az elmúlt évtizedben a számítástechnika rohamosan terjedt, nagyon sok vállalatnál már számítógépen dolgoznak, egyesek csak szövegszerkesztővel, mások táblázatkezelőkkel is, sokan autodidakta módon tanulják a gép használatát - nekik különösen hasznos lehet lexikonsorozatunk. A Számítástechnikai alaplexikon abban különbözik az eddig megjelent többi szótártól, hogy értelmező, tehát a szerző minden kifejezést megmagyaráz. A Kiadó törekvése elsősorban az volt, hogy olcsó áron minél több érdeklődőhöz eljuttathassa a könyvet. Ennek érdekében a lexikon szóanyagát témakörökre bontottuk, és most e témakörök közül az elsőt, az Általános fogalmak kötetet tartja kezében az Olvasó. A lexikon további kötetei 1992-93-94-ben folyamatosan jelennek meg. Aki e lexikont kézbe veszi, nyíllal jelzett utalásokat talál benne, ezek az utalások olyan módon vannak a szócikkekben elhelyezve, hogy ha egy kifejezést, szót nem értünk, az utalások nyomán végiglapozva a könyvön az egész vele kapcsolatos témakört megismerhetjük. Ennélfogva a lexikon tanulásra is alkalmas.

Walter Kolneder - Bach-lexikon
GONDOLAT ​- BUDAPEST, 1988 Új típusú könyvet nyújt át az olvasónak a kiadó: benne ábécérendben, lexikoncikkekben kaphat felvilágosítást a Johann Sebastian Bach életével, munkásságával összefüggő számos kérdésről és személyiségről. A Bach zenéjével kapcsolatos zenei műszavak magyarázatát éppúgy megtalálja benne, mint a neves Bach-előadók és -életrajz- írók adatait. Hangverseny-látogatóknak, hanglemez- és rádióhallgatóknak, zenét tanulóknak éppoly hasznos, mint vetélkedőkre készülőknek, rejtvényfejtőknek. Szerzője, a karlsruhei egyetem nyugalmazott professzora nem ismeretlen a magyar olvasóközönségnek: Vivaldiról megjelent nagy sikerű monográfiája már két kiadásban jelent meg a Gondolat Kiadó gondozásában.

Magyari Béla - Elektronikai ​minilexikon
Ez ​a könyvecske kb. 1500 fontosabb elektronikai vonatkozású fogalomnak adja magyarázatát. A könyv terjedelmét megfelelő keretek között tartva, a fogalmak magyarázata olyan tömör és rövid, amilyen csak lehet a megértéshez. A fogalmak és azok meghatározása nem mindig szabványos, ebből következik azután, hogy olyan szakkifejezések magyarázata is megtalálható, amelyek nem fordulnak elő a szabványokban. Inkább azon van a hangsúly, hogy minden használatos, fontosabb fogalom szerepeljen, utalással a helyes szóra, és hogy a hozzá tartozó magyarázat gyorsan megtalálható legyen.

Covers_377643
Idegen ​szavak szótára Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Idegen ​szavak szótára
Az ​Idegen szavak szótára - ami a Black & White kiadó gondozásában készült - könnyen áttekinthető, a vastagított kifejezések pedig a könnyebb kezelhetőséget teszik lehetővé.

Radó Antal - Idegen ​szavak szótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gecse Gusztáv - Horváth Henrik - Bibliai ​kislexikon
Előszó A ​Biblia a hivatalos statisztikák szerint a világ egyik legelterjedtebb könyve. Egyedül a Brit és Külföldi Bibliatársulat több mint hétszáz nyelven jelentett meg teljes bibliafordítást, illetve bibliai részleteket. A keresztény egyházak és részben a zsidó vallás (Ószövetség) ezt tekintik - Istentől sugalmazott szövegként - hitük legfőbb alapjának. Az emberiség történetének a Biblia ugyanakkor olyan több ezer éves kultúrtörténeti és irodalmi dokumentuma, amely keletkezésétől kezdve napjainkig érezteti hatását. Hatott a társadalomra, befolyásolta a gondolkodást, politikai, hatalmi harcok igazolásául szolgált, inspirálta az irodalmat és a művészetet. A Biblia - éppen az említett hatása miatt - a mai kor felvilágosult, tudományos világnézetet valló emberek számára sem elhanyagolható alkotás. Nemcsak azért, mert ismerete ugyanúgy hozzátartozik az általános műveltséghez, mint az Iliász és Odüsszeia vagy Shakespeare művei, hanem azért is, mert a helyes tájékozottság hozzásegít saját világnézetünk, ideológiánk megerősödéséhez. Tudnunk kell, hogy a tudomány mai állása szerint mit tartsunk erről az egyházak által misztifikált könyvről. Ehhez a tisztánlátáshoz ad segítséget ez a kislexikon, amely a Biblia keletkezési problémáira, a benne szereplő személyekre, történetekre úgy vet fényt, hogy a legújabb kutatási eredményeket is felhasználja, és esetenként a megfelelő társadalmi és vallástörténeti előzményeket is figyelembe veszi. A cél az volt, hogy a "Vallástörténeti Kislexikon"-hoz hasonlóan, olyan könyvet adjunk az olvasó kezébe, amely - úgy mutatván be a Bibliát, mint emberi, irodalmi alkotást - lehetőség szerint választ ad a legtöbb kérdésre, amely a Bibliával kapcsolatban felvetődhet.

Carol Varley - Lisa Miles - Földrajzi ​kisenciklopédia
Otthonunk ​a földgolyó átfogó bemutatását kínálja minden érdeklődő diáknak ez a könyv­. Áttekinti a Föld fejlődéstörténetét, kőzeteit és ásványait, hegyeit és vizeit, az időjárás és az éghajlat összefüggéseit. A legtávolabbi földrészeket is közel hozza olvasójához állat- és növényvilágukkal, lakosságukkal, gazdasági életükkel együtt. Naprakész világatlasz, bőséges adattár, kislexikon és könnyen kezelhető mutatórendszer teszi teljessé a földrajzi ismeretek e kincsestárát.

Hontvári László - Siklós András - Lexikon ​az újhullámról
A ​kötet szerzői alaposan feltérképezték a pop- és rockvilág egy jelentős szeletkéjét. Egyáltalán nem voltak könnyű helyzetben, hiszen e napjainkban még mindig formálódó új művészet legifjabb képviselőit és legfrissebb eredményeit kellett mérlegre tenniük. Az adott lehetőségek keretein belül e megméretést tökéletesen végezték el. A lexikon megszerkesztésével és összeállításával egy közhasznú kézikönyvet sikerült letenniük az asztalra, amelyet haszonnal forgathat a rockzenében, ezen belül az új irányzatokban jártas és laikus egyaránt. E kötet nálunk nemcsak hiánypótló lesz, hanem úttörő is. Olyan értelemben, hogy a rockvilág egy szűkebb körét igyekszik reflektorfénybe állítani, s ennek megfelelően módja nyílik a korábbi kiadványoknál alaposabb, informatívabb és szakszerűbb összeállítást kínálni.

Fonó Györgyné - Kis Tamás - Ki ​kicsoda?
Életrajzi ​lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Az 1972-ben megjelent 2. kiadás több, mint 7000 személy adatait tartalmazza, vannak köztük tudósok, művészek, írók, költők, politikusok, sportolók

Jan St. Kopczewski - Henryk Samsonowicz - Volt ​- vagy nem volt?
Volt ​- vagy nem volt? Vidám történeti lexikon

Kollekciók