Ajax-loader

kollekció: Filozófia

“Tévedni emberi dolog, de azért velem is előfordulhat.”
(Rejtő Jenő)


Jenei György - Bevezetés ​a filozófiába / Társadalomelméleti alapismeretek a gimnázium és szakközépiskola IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bujtor László - Borges ​és a fraktálok
Bujtor ​László gondolatai Földünk körül, annak múltja és földtörténeti távlatai körül kalandoznak. Egy-egy pillanatkép a földtani múltból ütközik az emberiség által jelenleg diktált változás tempójából fakadó következményekkel. Ezen esszékötete az elmúlt tizenöt év legjobb esszéiből ad válogatást. Egy tudósember gondolatai ezek a jelenről, gyermekeink jövőjéről, a civilizáció lehetséges irányairól, meghökkentő, évmilliós földtörténeti perspektívából vizsgálva. Az esszék színvonalára jellemző, hogy a kötetbe beválogatott egyik írás 2008-ban "Az év esszéi" című antológia részeként is megjelent.

Matthew Arnold - Culture ​and Anarchy
My ​foremost design in writing this Preface is to address a word of exhortation to the Society for Promoting Christian Knowledge. In the essay which follows, the reader will often find Bishop Wilson quoted. To me and to the members of the Society for Promoting Christian Knowledge his name and writings are still, no doubt, familiar; but the world is fast going away from old-fashioned people of his sort, and I learnt with consternation lately from a brilliant and distinguished votary of the natural sciences, that he had never so much as heard of Bishop Wilson, and that he imagined me to have invented him. At a moment when the Courts of Law have just taken off the embargo from the recreative religion furnished on Sundays by my gifted acquaintance and others, and when St. Martin's Hall [iv] and the Alhambra will soon be beginning again to resound with their pulpit-eloquence, it distresses one to think that the new lights should not only have, in general, a very low opinion of the preachers of the old religion, but that they should have it without knowing the best that these preachers can do. And that they are in this case is owing in part, certainly, to the negligence of the Christian Knowledge Society. In old times they used to print and spread abroad Bishop Wilson's Maxims of Piety and Christianity; the copy of this work which I use is one of their publications, bearing their imprint, and bound in the well-known brown calf which they made familiar to our childhood; but the date of my copy is 1812. I know of no copy besides, and I believe the work is no longer one of those printed and circulated by the Society. Hence the error, flattering, I own, to me personally, yet in itself to be regretted, of the distinguished physicist already mentioned.

Révai Gábor - Beszélgetések ​az elmúlásról
Az ​én jelszavam, hogy ,,Halottnak kuss!". Ami alatt azt értem, hogy aki meghal, az ne szóljon bele, hogy mi lesz utána. Csányi Vilmos Az eutanázia egyértelműen pártolandó. Természetesen arra vigyázni kell, hogy ne öldössék az embereket ezzel az ürüggyel. Vekerdy Tamás Két elismert magyar gondolkodó és közéleti személyiség Révai Gábor írónak vallott az egyik legszemélyesebb és leginkább tabunak számító, de mindenkit foglalkoztató témáról: a halálról. Csányi és Vekerdy személyesen nem ismerik egymást, így megfontolandó, ugyanakkor gyakran provokatív nézeteik a kérdező közvetítésével, látatlanban csapnak össze. Bár a beszélgetések apropója az elmúlás, a két vitapartner az élet legnagyobb kérdéseit ugyanúgy érinti, mint azok hétköznapi vonatkozásait. És mi más is adhatna mindennek keretet, mint egy tartalmas beszélgetés?

Daniel Goleman - A ​jóság hatalma
XIV. ​Dalai Láma több mint ötven éve segíti az emberiséget tanításaival. Régi barátja, a pszichológus és újságíró Daniel Goleman kérdéseire válaszolva most feltárja, hogyan gondolkodik a jövőnkről és a jelenkor legégetőbb kérdéseiről: a gazdasági helyzetről, a háborúkról, a fenyegető ökológiai katasztrófákról, a társadalmi egyenlőtlenségekről. A jóság hatalma nem csupán a tibeti buddhizmus legmagasabb rangú spirituális tanítójának példa értékű életútját beszéli el, de a legfontosabb gondolatait is közvetíti, amelyeket igaz történetekkel támaszt alá olyan emberekről, akik a láma elképzeléseit, tanításait a gyakorlatban is megvalósították. A történelem menete, a jövőnk a 80. születésnapját a könyv megjelenésével ünneplő Dalai Láma szerint még megváltoztatható. A kulcs: az emberi tudat átalakítása, a romboló érzelmek száműzése, az együttérzés, az egyetemes erkölcs és a felelősségvállalás megerősítése. A jóság olyan hatalom vallja a láma , amely boldogabbá teszi az életünket, és célt is ad neki. Ha a jövőben egy békésebb és harmonikusabb világban szeretnénk élni, meg kell, hogy szívleljük ezt a tanítást.

Vlagyimir Szavcsenko - Monomah ​sapkája
"...Amikor ​beléptem a laboratóriumba, a felső világítás égett, csak a nagyfeszültségű áramkör sérült meg. A helyiségben olyan bűz terjengett, mint a kórházakban szokott lenni, erős hányingert kaptam. Az első, amit észrevettem: egy meztelen ember fekszik egy felborult tartályban, a feje és a karjai kilógnak, a fején egy fémből készült berendezés. A tartályból valami folyik, leginkább sűrű vérre emlékeztetett. A második egy diák, új fiú, látásból ismerem, mellette fekszik, arccal fölfelé, kezeit szétdobva. Odarohantam a tartályban fekvőhöz, kihúztam. Még meleg volt, és az egész teste síkos, alig lehetett megfogni. Megrángattam: úgy tűnt, már nem él..." - így kezdődik a regény egyik szereplőjének bírósági vallomása, majd az azután kezdődő rendőrségi nyomozás értetlenül áll a tudományos kutatóintézetben történő rejtélyes események előtt. A szovjet sci-fi író a fantasztikus irodalom egyik alaptémáját, az ember mesterséges reprodukálását dolgozza föl, mely örökké izgatta az alkotók fantáziáját. Az ezzel kapcsolatos természettudományos, erkölcsi, filozófiai veszélyek végiggondolása izgalmas szellemi kalandot ígér az olvasónak.

Louis Evely - Szerelem ​és házasság
A ​könyvben szó van a szerelemről, a hűségről, az emberi élet értelméről, a házastársak párbeszédéről, az érett szeretetről, az apaságról - és végül, de nem utolsósorban: a szeretet egyetemességéről.

Dr. Blasszauer Béla - Orvosi ​etika
A ​kötet többek között a következő témákat járja körül: Orvosi etika Az orvosi etikett Általános orvosetikai elvek Nővéretika Gyógyszerészetika Fogorvosi etika Az orvos beteg viszony Az orvosi műhiba Betegjogok - az egészségügyi források elosztása Emberen végzett kísérletek

Zeley László - A ​pillanat fogságában
Korok, ​társadalmak, válságok és az ember

Ethien Quoi - Hol ​van Daniel
Daniel ​történetét én csak leírtam, aki lediktálta nekem az az Élet volt! Az élet, ami épp annyira az enyém, mint a tiéd. Daniel története a Te történeted. Rólad szól! Rólad, rólam … rólunk emberekről. Na de mit jelent embernek lenni? Mi tesz minket azzá akikké váltunk? Emberré, önmagunkká válásunk folyamata tényleg csak egy felvillanás az univerzum végtelen terében? Egyáltalán mi a valóság és mi az illúzió? Elveszünk, hogy felfedezhessünk önmagunkat? Erről szólna? Daniel története nem mondja ki a választ és nem teszi fel a kérdést! Ezt neked kell megtenned, neked kell felfedezned a saját kérdéseidre a saját válaszaidat. Hiszen a kérdést ismered, fel tudod tenni, így a válaszod is felfedezhető. Megtanultad a betűket, le tudod azokat írni, ki tudod azokat ejteni. Semmi mást nem kell tegyél, csak sorba rendezned őket, amik így előbb szavakká rendeződnek, majd mondatokká, előbb kérdő, majd kijelentő mondatokká. Daniel megtette! Emberré vált, így jobbá vált, ezért többé vált és végül szabad lett. Hol van Daniel? „Ő” benned van, benned él és arra vár, hogy megtaláld!

Bud Spencer - Lorenzo de Luca - Eszem, ​tehát vagyok
Aki ​nem eszik, nem tud gondolkodni, következésképp létezni sem, ez biztos – legalábbis Bud Spencer szerint. Ebben a rendkívüli könyvben a híres filmsztár és sikerszerző humorral fűszerezve ötvözi a gondolkodás művészetét a főzés művészetével. Egyik legnagyobb szenvedélye, az evés, számára a létezés középpontja. Véleményét tizenkét tekintélyes gondolkodó előtt védi meg, akik álmában látogatják meg. Humorral és iróniával teli, káprázatos szellemi párbajt vív olyan neves filozófusokkal, mint Szókratész, Konfuciusz vagy Immanuel Kant. Ha pedig cserbenhagyják a szavak, akkor ínycsiklandó olasz ételkülönlegességeket készít vendégeinek, a tészta- és halételektől a jellegzetes nápolyi süteményekig, mire jóllakottan és elégedetten kiegyeznek. Bud Spencer különleges könyve arra ösztönöz, hogy együtt nevessünk és főzzünk vele, miközben egyre inkább elhiteti velünk, hogy teli hassal minden könnyebb.

Hermann István - Az ​értelemig és tovább
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Termek_cimlapfoto
elérhető
1

Tom Query - Nekrológ
„Hát ​nem vetted észre, hogy a betűk mögött egy tükör van elrejtve? A saját képmásodat látod. Ez a tükör megmutatja az igazi arcod, mert a maszk mögé lát. Akkor követted el a legnagyobb hibát, amikor olvasni kezdtél. Így lettél cinkosommá.” – Tom Query nem kegyelmez az olvasónak sem. A szerző első önálló kötete olyan borzalommal teli rémmesék, thrillerek és fantasztikus történetek gyűjteménye, melyek túlmutatnak az öncélú vérontáson. A Poe és Lovecraft nyomdokaiba lépő ötször három novella a halál állomásait járja végig, de a bennük felmerülő konfliktusok és gyötrelmek forrása egészen hétköznapi, mulandó létünkben keresendő. A szereplők szó szerint kerülnek kés alá egy-egy filozófiai-pszichológiai kérdés boncolgatása közben, testileg is megjelenítve ezzel az elme és a lélek pusztulását. Az események hátterében meghúzódó okok viszont mindannyiunkat érintő problémákra vezethetők vissza. Ettől válnak Tom Query írásai egyszerre hátborzongatóvá és emberközelivé, legyen szó valós vagy túlvilági lényekről, gépszörnyekről vagy virtuális teremtményekről.

E. J. Bregelʹ - A ​polgári gazdaságtan új irányzatai és a mai kapitalizmus
Minden ​szociálökonómiai formációt meghatározott termelési viszonyokkal jellemzünk. Ez nemcsak az emberiség nagy történelmi korszakaira, a. termelési módokra (őskommunizmus, rabszolgatartó társadalom, régi ázsiai termelési mód, feudalizmus, kapitalizmus, kommunizmus) érvényes, hanem minden meghatározott társadalomalakulatra – fejlődésük valamennyi fázisában. A történelmi materializmus alapmeghatározásának tagadása, ha elvitatjuk a létezést egy meghatározott társadalomalakulat specifikus termelési viszonyaitól. A politikai gazdaságtan bírálatához előszavának híres passzusában, amelyben Marx a történelmi materializmus alapdefinícióját adja, nem arról van szó, hogy az emberek minden termelési módban meghatározott termelési viszonyokba lépnek, hanem: „Életük társadalmi termelésében az emberek meghatározott, szükségszerű, akaratuktól független viszonyokba lépnek, termelési viszonyokba, amelyek anyagi termelőerőik meghatározott fejlődési fokának felelnek meg.” A könyv a mai kapitalizmus fejlődési jellegzetességeinek marxi alapokon való aktuális bírálata

Farkas Endre - Erkölcs, ​érték, nevelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. N. Fedoszejev - A ​filozófia és a tudományos megismerés
A ​felgyorsult történelem, a tudományok viharos fejlődése, az ember, az emberiség sokrétű lehetőségei új kérdéseket tesznek fel az elméletnek. Újra kell fogalmazni a filozófia, a világnézet, a tudományos, az emberi megismerés helyét, szerepét. Erre tesz kísérletet ebben a kötetben P. N. Fedoszejev.

Immanuel Kant - Beobachtungen ​über das Gefühl des Schönen und Erhabenen
Die ​verschiedenen Empfindungen des Vergnügens oder des Verdrusses beruhen nicht so sehr auf der Beschaffenheit der äußeren Dinge, die sie erregen, als auf dem jedem Menschen eigenen Gefühle, dadurch mit Lust oder Unlust gerührt zu werden. Daher kommen die Freuden einiger Menschen, woran andre einen Ekel haben, die verliebte Leidenschaft, die öfters jedermann ein Rätsel ist, oder auch der lebhafte Widerwille, den der eine woran empfindet, was dem andern völlig gleichgültig ist. Das Feld der Beobachtungen dieser Besonderheiten der menschlichen Natur erstreckt sich sehr weit und verbirgt annoch einen reichen Vorrat zu Entdeckungen, die ebenso anmutig als lehrreich sind. Ich werfe für jetzt meinen Blick nur auf einige Stellen, die sich in diesem Bezirke besonders auszunehmen scheinen, und auch auf diese mehr das Auge eines Beobachters als des Philosophen.

Immanuel Kant - Über ​die Vulkane im Monde
Im ​Gentleman's Magazine, 1783, befindet sich gleich zu Anfang ein Sendschreiben des russischen Staatsrats Herrn AEPINUS an Herrn PALLAS über eine Nachricht, die Herr MAGELLAN der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Petersburg mitgeteilt hat, betreffend einen vom Herrn HERSCHEL am 4. Mai 1783 entdeckten Vulkan im Monde. Diese Neuigkeit interessierte Herrn AEPINUS, wie er sagt, um destomehr, weil sie seiner Meinung nach die Richtigkeit seiner Mutmaßung über den vulkanischen Ursprung der Unebenheiten der Mondsfläche beweise, die er im Jahr 1778 gefaßt und 1781 in Berlin durch den Druck bekannt gemacht hat(1); und worin sich, wie er mit Vergnügen gesteht, drei Naturforscher einander ohne Mitteilung begegnet haben: er selbst, Herr AEPINUS in Petersburg, Herr Professor BECCARIA zu Turin und Herr Prof. LICHTENBERG in Göttingen. Indessen da durch den Ritter HAMILTON die Aufmerksamkeit auf vulkanische Kratere in allen Ländern so allgemein gerichtet worden, so sei jene Mutmaßung mit einer überständig reifen Frucht zu vergleichen, die in die Hände des ersten besten fallen müssen, der zufällig den Baum anrührete. Um endlich, durch Ansprüche auf die Ehre der ersten Vermutung, unter Zeitgenossen keinen Zwist zu erregen, führt er den berühmten ROBERT HOOKE als den ersten Urheber derselben an, in dessen Mikrographie (gedruckt 1655) im 20sten Kapitel er grade die nämlichen Ideen angetroffen habe. Sic redit ad Dominum –

Darholcz Kristóf - Utolsó ​trombitaszó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Immanuel Kant - Was ​heißt: sich im Denken orientieren
Wir ​mögen unsere Begriffe noch so hoch anlegen und dabei noch so sehr von der Sinnlichkeit abstrahieren, so hängen ihnen doch noch immer bildliche Vorstellungen an, deren eigentliche Bestimmung es ist, sie, die sonst nicht von der Erfahrung abgeleitet sind, zum Erfahrungsgebrauche tauglich zu machen. Denn wie wollten wir auch unseren Begriffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgendeine Anschauung, (welche zuletzt immer ein Beispiel aus irgendeiner möglichen Erfahrung sein muß), untergelegt würde? Wenn wir hernach von dieser konkreten Verstandeshandlung die Beimischung des Bildes, zuerst der zufälligen Wahrnehmung durch Sinne, dann sogar die reine sinnliche Anschauung überhaupt weglassen: so bleibt jener reine Verstandesbegriff übrig, dessen Umfang nun erweitert ist und eine Regel des Denkens überhaupt enthält. Auf solche Weise ist selbst die allgemeine Logik zustande gekommen; und manche heuristische Methode zu denken liegt in dem Erfahrungsgebrauche unseres Verstandes und der Vernunft vielleicht noch verborgen, welche, wenn wir sie behutsam aus jener Erfahrung herauszuziehen verständen, die Philosophie wohl mit mancher nützlichen Maxime, selbst im abstrakten Denken, bereichern könnte.

Immanuel Kant - Beantwortung ​der Frage
Der ​Text stammt aus: Immanuel Kants Werke. Band IV. Schriften von 1783–1788. Herausgegeben von Dr. Artur Buchenau und Dr. Ernst Cassirer. Berlin: Bruno Cassirer 1913. S. 167–176 und 538–539 (Lesarten).

Margitay Richárd - Igazi ​gazdagság
Ez ​a könyv azért íródott, hogy útmutatásul szolgáljon mindazon emberek számára, akik még nem találták meg a helyes irányt a valódi boldogsághoz. A kötet szociológiai, pszichológiai és filozófiai gondolatmeneteken keresztül próbálja bemutatni világunk átláthatatlannak tűnő összefüggéseit. A könyv célja ezzel nem más, mint megvilágítani azokat az ismeretlen dimenziókat, amelyek a többség előtt mind ez ideig rejtve maradtak.

Immanuel Kant - Von ​der Macht des Gemüts
Der ​Geist allein lebt – Das Leben des Geistes allein ist wahres Leben. Das Leben des Leibes muß jenem immer untergeordnet und von ihm beherrscht werden, nicht umgekehrt der Geist sich den Launen, Stimmungen und Trieben des Körpers unterordnen, wenn das wahre Leben erhalten werden soll. Diese große Wahrheit wurde von jeher von den Weisesten dieser Welt als der Grundpfeiler aller Sittlichkeit, aller Tugend, aller Religion, genug alles dessen, was groß und göttlich ist im Menschen, und sonach auch aller wahren Glückseligkeit, betrachtet und gepredigt. Sie kann aber nicht oft genug wiederholt werden, da es dem natürlichen Menschen immer näher liegt und bequemer ist, leiblich zu leben als geistig, noch mehr, wenn, wie in den neuesten Zeiten geschehen, selbst die Philosophie, sonst die Trägerin des geistigen Lebens, in dem Identitätssystem den Unterschied zwischen Geist und Körper ganz aufhebt, und sowohl Philosophen als Ärzte die Abhängigkeit des Geistes von dem Körper dergestalt in Schutz nehmen, daß sie selbst alle Verbrechen damit entschuldigen, Unfreiheit der Seele als ihre Quelle darstellen, und es bald dahin gekommen sein wird, daß man gar nichts mehr Verbrechen nennen kann.

Dr. Vankó Gergely - A ​tér dialektikája
A ​Mindenség alapvető eleme a tér, az egység princípiuma. A tér látszólag maga az üresség, éppen ezért mindent magában foglal. A létezés alapfeltétele, semmi sem létezhet rajta kívül. Ezért a tér öntudatunk lényegi tulajdonsága. A teret, amelyben élünk, öntudatunk határozza meg. A tér és az öntudat végtelensége identikus. A tér az anyag megjelenési formája. Amikor öntudatra ébredünk, a tértudat is felébred bennünk. - Különös, ismeretlen világokba vezetem az Olvasót... Könyvem sokrétű, látszólag eklektikus formázást mutat. A részek azonban végül összeállnak tanulságos egésszé...

Śrī Durvāsapāda - Śri ​Durvāsapāda Krama Shaivizmus A Kashmiri Tantrák realizációjának fokozatos útja
Minden ​doktrína saját filozófiája és technikája, hogy elérjék a legmagasabb igazságot. Minden filozófia célja azonos cél - az Abszolút megvalósítása. A keresőnek egyetlen tennivalója van, hogy az érintett doktrínával elérje az igazságot. Kövesse azt bármilyen technikával, de a lényeg az, hogy realizációja megvalósuljon, ahol a látó és a tapasztalat egybeforr az Egység minden aspektusával. Remélem látható módon a Kashmiri Krama Tantrizmusa segít a keresőknek megvalósítani ezt a célt.

Georges Didi-Huberman - Túl ​a feketén
Egy ​ismert filozófus moziba megy, majd megrendítő élménye nyomán ír egy hosszú levelet a film alkotójának. Mindez lehetne kettejük magánügye, ám amiről ez a nyilvános levél beszél, az a bennünk lakozó fekete lyuk, vagy más néven a Soá. Didi-Huberman és Nemes László közös kérdésfelvetése arra irányul, hagynunk kell-e, hogy ez a fekete lyuk belülről aknázzon alá minket, némán, mindenhol? Vagy próbáljuk meg kifordítani és megszemlélni, vagyis fényt deríteni rá, túl a feketén? Túl lehet-e lépni a holokausztreprezentációk hagyományos képi paradigmáin? A színes poklot annak pánikképeivel ábrázoló Saul fia dokumentarista meséjének ez kétségkívül sikerült. A túllépés azonban az ellenállás elágazásaiba vezet, ahol nekünk nézőknek is, akár Didi-Huberman útmutatása nyomán, kérdőre kell vonnunk önmagunkat és a történelemhez való viszonyunkat. Georges Didi-Huberman (1953) francia művészettörténész és filozófus, napjaink egyik meghatározó teoretikusa, a párizsi EHESS oktatója, fő kutatási területe a képelmélet és a kép esztétikája.

Makkai István - A ​lélek története
Filozófiai ​kérdések, és lehetséges válaszok. Mi az élet értelme? Mi határozza meg sorsunkat? A vallások létjogosultsága, a világvallások összehasonlítása.

Tatiosz - Életed ​könyve
Lelkedhez ​szóló üzenetek az életbölcsesség és a szeretet mesterétől. "Szereteted legyen emberséged - csak az jó magához, aki jó mindenkihez." A könyv fejezetei: -Érezd a lelkeddel (gondolatok) -Teremteni jöttél (írások) -Minden, ami emberi (tanítások) -A Lélek és az Ember (üzenetek).

Śrī Durvāsapāda - Sāṃkhyakārikā
A ​Számbavétel Megalkotása. A Sāṃkhya az emberiség egyik legősibb filozófiai rendszere: az indiai gondolkodás, sőt, talán az egyetemes filozófiatörténet egyik legszebb alkotása. A világunk nem a létezők világa, hanem a létrejövésé. Ez a szüntelen létesülés az, amelynek mind résztvevői mind teremtői vagyunk, ez az, amit valóságként átélünk.

Oscar Wilde - Dorian ​Gray képmása
Amikor ​a Dorian Gray képmása 1890-ben először megjelent egy irodalmi folyóiratban, a viktoriánus közvélemény azonnal hatalmas felháborodással fogadta. Olyannyira, hogy az 1891-es könyvváltozatot már maga Wilde dolgozta át és bővítette ki úgy, hogy valamelyest elhallgattassa gyújtó hangú kritikusait. Azt viszont még ők sem sejthették, hogy a regény ősváltozata, ahogyan azt Wilde eredetileg elküldte a folyóiratnak, még ennél is nyíltabban beszélt a regény szereplőinek érzelmi viszonyairól, különösen a festő és modellje, Basil Hallward és Dorian Gray közötti homoerotikus vonzalomról. Az erre utaló mondatokat ugyanis a magazin szerkesztői Wilde tudta nélkül még az első megjelenés előtt kihúzták a regényből, a legelső változat szövegéről pedig több mint egy évszázadon át csak néhány Wilde-kutató tudhatott. Jelen kiadásunkban ezt a 2011-ben megjelent, cenzurázatlan ősváltozatot tárjuk a magyar olvasók elé Dunajcsik Mátyás új, ihletett fordításában, hogy végre megismerhessék Dorian Gray történetét abban a formában is, ahogy azt Oscar Wilde eredetileg elképzelte. ,,Az emberek néha azt mondják, a Szépség csak a felszín. Lehet, hogy így van. De legalább nem annyira felszínes, mint a Gondolat. Csak a sekélyes emberek nem ítélnek a külső alapján. A világ igazi misztériuma a látható, és nem a láthatatlan. Igen, Mr. Gray, az istenek jók voltak önhöz. De amit az istenek adnak, gyorsan el is veszik. Az idő féltékeny önre, és háborút visel az ön liliomai és rózsái ellen. Valósítsa meg az ifjúságát, amíg még megvan! Éljen! Élje a csodálatos életet, ami önben van! Ne hagyjon veszni semmit önmagából. Mindig keressen új és új élményeket. Ne féljen semmitől. Egy új Hedonizmus! Erre van szüksége a mi évszázadunknak. Ön lehetne ennek a látható szimbóluma. Az ön személyiségével nincs semmi, amit ne tehetne meg. Egy évszakra öné a világ." Oscar Wilde (1854-1900) Halhatatlan zseni és kibírhatatlan pojáca; a művészet apostola és az ifjúság megrontója; Anglia legszellemesebb embere és legmegvetettebb szexuális bűnözője - Oscar Wilde élete éppúgy tele volt szélsőségekkel, ahogy a művei, melyekkel megváltoztatta a XIX. század arculatát. Dublinban született, Oxfordban tanult, legnagyobb sikereit Londonban aratta, és végül Párizsban halt meg száműzetésben. Életét és művészetét is meghatározta a szemforgató viktoriánus erkölccsel való küzdelem, melynek nevében 1895-ben kétévi börtönre és kényszermunkára ítélték ,,súlyos szeméremsértés" vádjával. Sziporkázó színpadi műveit, fájdalmas szépségű meséit és elmés mondásait azonban máig olvassák világszerte, és ma is épp olyan frissen és lenyűgözően hatnak az olvasóra, mint száz évvel ezelőtt.

Darai Lajos Mihály - Búvárlat ​a kor ütőerében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Roth - A ​hamis súly
Mint ​mondottuk: naplopók és gazemberek jártak Jadlowker határcsárdájába; csavargóknak, koldusoknak, tolvajoknak és rablóknak adott szállást. És annyira ravasz volt, hogy a törvény sose tudta rajtakapni. Iratai és vendégei mindig rendben voltak. A hivatalos spiclik, akik csak úgy rajzottak a határ környékén, semmi rosszat, semmi tilalmasat nem tudtak jelenteni róla. Azt rebesgették Leibusch Jadlowkerről, hogy ő minden gaztett értelmi szerzője az egész zlotogrodi járásban - és a gaztett nem volt kevés: gyilkosságok történtek, rablógyilkosságok és gyújtogatások is, a lopásokról nem is beszélve. Az osztrák katonaszökevényeket, akik Oroszországba, s az oroszokat, akik Ausztriába menekültek, mondhatni, kicserélte. Akik pedig nem fizettek, azokat - állítólag - lelövette az osztrák vagy az orosz határőrökkel...

Kollekciók