Ajax-loader

kollekció: Filozófia

“Tévedni emberi dolog, de azért velem is előfordulhat.”
(Rejtő Jenő)


Fyodor Dostoevsky - Crime ​and Punishment
A ​dark and compelling study of a young intellectuel tempted towards crime through severe penury.

Tomka János - Bőgel György - Mit ​hagyunk magunk után?
A ​mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével mi lesz az ember szerepe a jövőben? Az önvezető autóban számítógép fogja a volánt, a banki hitelkérelmekről mesterséges intelligencia mond véleményt. Az ember morális szempontokat is mérlegelhet, de vajon így járnak el a gépek is? Ki írja be a programjukba, hogy mi a jó és mi a rossz? A kommunikáció modern világában döntéseinket és tetteinket sokan, sokféle érdekből igyekeznek befolyásolni. Milyen eszközökkel élhet az, aki kereskedelmi, politikai vagy egyéb céllal manipulálni akar másokat? Józan és jóindulatú polgárokat nevelünk, vagy könnyen manipulálható, egyszerű trükkökkel becsapható bábokat? Hány embert képes élelemmel és vízzel ellátni a Föld? Mi lesz, ha egy-két milliárddal többen leszünk? A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mezőgazdaság termelékenysége fokozható, de meddig, és mi az ár? Miközben egy vezető döntéseket hoz, cselekszik és számon kér, a jövőt is alakítja. A Biblia és a menedzsment trilógia harmadik kötetében a szerzőpáros olyan általános sorskérdésekre kereste a választ, amelyek kapcsolódnak a vezetői munkához, sokakat érintenek, többféle lehetséges kimenetelük van, összefüggenek egymással, és komoly dilemmák elé állítják ma a vezetőket. Ilyenek például a mesterséges intelligencia ugrásszerű fejlődése kapcsán felmerülő gazdasági és etikai kérdések, a meggyőzés és a manipuláció, de a családi vállalkozások sikerei és buktatói, az etikus programozás, vagy akár a „sharing economy” térhódításának kérdései is terítékre kerülnek. Mindezek a modern menedzsment szemszögéből és többezer éves bibliai történetek tapasztalataiból is merítve. Ez a kettős látószög adja meg a választott területek feldolgozásának különlegességét, és készteti gondolkodásra, saját álláspontjának átgondolására az olvasót.

Marcus Tullius Cicero - Cicero ​válogatott művei
"A ​történelmi kritika képromboló dühe aligha sújtott még egy klasszikus szoborra olyan szenvedéllyel, mint arra, amelynek talapzatán Tullius Cicero neve olvasható" - írja Trencsényi-Waldapfel Imre professzor a legnagyobb római szónokról. Valóban, Cicero életművét még egy Mommsen is lebecsülte, s szinte páratlan hatásának titkát csupán abban látta, hogy szónoki tehetségének varázsa alá tudta vonni kortársait és az utókor nemzedékeit. A legújabb tudományos kutatások alapos revízió alá vették a Cicero alakja köré fonódott nézeteket, s ma már tisztázták azt a szerepet, melyet a római lovagrendnek ez a nagy tehetségű képviselője kora politikai és társadalmi küzdelmeiben betöltött. A tudományos világ tavaly mindenütt megemlékezett Cicero halálának 2000. évfordulójáról. A Gondolat Kiadó ezzel a kötettel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Cicero történeti alakját és egész életművét hazánkban is a hiteles valóság fénye sugározza be. A kötet Trencsényi-Waldapfel Imre mélyenszántó, magvas tanulmányán kívül Cicerónak két kis remekművét is tartalmazza (Beszéd Archias, a költő védelmében és Az idősebb Cato, vagy az öregségről), továbbá néhány magánlevelét, végül egy magyarázó névjegyzéket, mely megkönnyíti az olvasó tájékozódását.

Molnár Tamás - Igazság ​és történelem
Molnár ​Tamás (1921) filozófus idén, 2000. március 15-én nemzetközileg elismert tudományos, írói és közéleti munkásságáért Széchenyi-díjat kapott. Ez a kötet tisztelgés korunk nagy gondolkodója előtt. A könyvei és tanulmányai alapján készített válogatás keresztmetszetét adja a szerző nagy életművének. Molnár Tamás, aki az elmúlt fél évszázadban földünk legnevesebb egyetemein is előadott, 1991 óta mindben évben egy szemesztert Magyarországon tölt, filozófiát és történelmet tanít több itthoni egyetemen és főiskolán.

Covers_334917
Modern ​Literary Theory Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Modern ​Literary Theory
Covering ​the key theoretical approaches in modern literary theory, the text includes essays and documents that are essential reading for students of literature and critical theory. The original structure of the book has been improved and new material has been added, including extracts from the writings of Marx, Freud, and de Beauvoir, and a new section devoted to contemporary critical debates and issues.

Paulo Coelho - The ​Devil and Miss Prym
A ​community devoured by greed, cowardice and fear. A man persecuted by the ghosts of his painful past. A young woman searching for happiness. In one eventful week, each of them will face questions of life, death and power, and each of them will have to choose their own path. Will they choose good or evil? The remote village of Viscos is the setting for this extraordinary struggle. A stranger arrives, carrying with him a backpack containing a notebook and eleven gold bars. He comes searching for the answer to a question that torments him: are human beings, in essence, good or evil? In welcoming the mysterious foreigner, the whole village becomes an accomplice to his sophisticated plot, which will forever mark their lives. In this stunning new novel, Paulo Coelho dramatizes the struggle within every soul between light and darkness, and its relevance to our everyday struggles: to dare to follow our dreams, to have the courage to be different and to master the fear that prevents us from truly living. The Devil and Miss Prym is a story charged with emotion, in which the integrity of being human meets a terrifying test.

David Abram - Becoming ​Animal - An Earthly Cosmology
David ​Abram’s first book, The Spell of the Sensuous—hailed as “revolutionary” by the Los Angeles Times, as “daring and truly original” by Science—has become a classic of environmental literature. Now Abram returns with a startling exploration of our human entanglement with the rest of nature. As the climate veers toward catastrophe, the innumerable losses cascading through the biosphere make vividly evident the need for a metamorphosis in our relation to the living land. For too long we’ve inured ourselves to the wild intelligence of our muscled flesh, taking our primary truths from technologies that hold the living world at a distance. This book subverts that distance, drawing readers ever deeper into their animal senses in order to explore, from within, the elemental kinship between the body and the breathing Earth. The shapeshifting of ravens, the erotic nature of gravity, the eloquence of thunder, the pleasures of being edible: all have their place in Abram’s investigation. He shows that from the awakened perspective of the human animal, awareness (or mind) is not an exclusive possession of our species but a lucid quality of the biosphere itself—a quality in which we, along with the oaks and the spiders, steadily participate. With the audacity of its vision and the luminosity of its prose, Becoming Animal sets a new benchmark for the human appraisal of our place in the whole.

Tatiosz - A ​szeretet nyelvén
A ​szeretet nyelvén az életről... Akinek szívét a szeretet mozgatja, szépnek látja a világot. Akinek a világ szépségei megnyílnak, nem köti magát a múltjához, és nem féli a jövő bizonytalanságát. Most él. Most és itt elfogadja, hogy minden olyan, amilyennek lennie kell éppen. Ehhez nincs szükség szavakra. De szükség van a szemek csöndes villanására, amely üzeni: látlak, figyelek rád, érezlek. Ezt tudja a szeretet. És csak a szeretet tudja ezt A mosoly az öröm szava, és az öröm a szeretet nyelve, amelyet mindenki ért.... Tatiosz és Kalimonasz léleküdítő életkalauza, a hioszi Szeretet Tanításai iskola szellemében.

Weiner Sennyey Tibor - Hamvas ​Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve
Ki ​volt valójában Hamvas Béla? Mit gondolt életről és irodalomról? Mi volt a véleménye a politikáról? Milyen volt a kapcsolata a nőkkel, a kortársaival, a zsidósággal? Milyen volt a barátsága Weöres Sándorral és Szepes Máriával? Milyen vitája volt Lukács Györggyel? Miről szóltak legfontosabb művei és milyen művei vesztek el? Hamvas Béla életéről és életművéről az elmúlt években számos előadást tartott és esszét közölt Weiner Sennyey Tibor. Ebben a könyvben összegyűjtöttük ezen esszék és előadások javát.

Weiner Sennyey Tibor - Hamvas ​Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve
Ki ​volt valójában Hamvas Béla? Mit gondolt életről és irodalomról? Mi volt a véleménye a politikáról? Milyen volt a kapcsolata a nőkkel, a kortársaival, a zsidósággal? Milyen volt a barátsága Weöres Sándorral és Szepes Máriával? Milyen vitája volt Lukács Györggyel? Miről szóltak legfontosabb művei és milyen művei vesztek el? Hamvas Béla életéről és életművéről az elmúlt években számos előadást tartott és esszét közölt Weiner Sennyey Tibor. Ebben a könyvben összegyűjtöttük ezen esszék és előadások javát.

Lengyel László - Kis ​politikai erkölcstan
A ​Kis politikai erkölcstan, a KPE a nagyon kis politikusok, nagyon kis erkölcséről és mindnyájunk erkölcsi kereséséről szól. És szól a politikai énünkről, amelyet napról napra szülünk, és amelyet hatalmak kijelölnek nekünk. A politikai megromlásról és megjavulásról, a politikai halálról, a trumpi és az orbáni ember születéséről. Mit tegyünk, amikor apánk, anyánk, fiunk, lányunk, testvérünk vagy barátunk visszaél, zsarnokoskodik a hatalommal, lopni kezd, besúgóvá válik, politikai okból szakít velünk. És amikor mi áruljuk el magunkat, engedünk a kísértéseknek, elhallgattatjuk saját belső kételyeinket. Amikor egy ország csak polgárainak egymás iránti gyűlöletében létezik. Honnan merítsünk politikai erkölcsi értékeket? Istenhitből, társadalmi szerződésből, nemzetállamból, nagy nemzeti vezetőből – önmagunkból? A KPE szerint úgy kell élned, hogy „egy politikai rendszer századokig is eltarthat akár, de van, hogy csütörtök délutánra összeomlik”.

Lengyel László - Kis ​politikai erkölcstan
A ​Kis politikai erkölcstan, a KPE a nagyon kis politikusok, nagyon kis erkölcséről és mindnyájunk erkölcsi kereséséről szól. És szól a politikai énünkről, amelyet napról napra szülünk, és amelyet hatalmak kijelölnek nekünk. A politikai megromlásról és megjavulásról, a politikai halálról, a trumpi és az orbáni ember születéséről. Mit tegyünk, amikor apánk, anyánk, fiunk, lányunk, testvérünk vagy barátunk visszaél, zsarnokoskodik a hatalommal, lopni kezd, besúgóvá válik, politikai okból szakít velünk. És amikor mi áruljuk el magunkat, engedünk a kísértéseknek, elhallgattatjuk saját belső kételyeinket. Amikor egy ország csak polgárainak egymás iránti gyűlöletében létezik. Honnan merítsünk politikai erkölcsi értékeket? Istenhitből, társadalmi szerződésből, nemzetállamból, nagy nemzeti vezetőből – önmagunkból? A KPE szerint úgy kell élned, hogy „egy politikai rendszer századokig is eltarthat akár, de van, hogy csütörtök délutánra összeomlik”.

Sári László - A ​nő máshol van
Kezdetben ​a földi világ minden művét a férfi alkotta meg. A hitet, a filozófiát, a történelmet. Ő hozott létre műalkotásokat, ő gondolta ki a tudományt. Sokan állítják, hogy minderre semmi szükség. A férfi elkeseredésében, tehetetlen kínjában művelte ezt, mert nem találta a nőt. Lám, a nő hiánya teremtette az egész emberi civilizációt. A vágy és a keresés fájdalmas játéka ölt testet benne. Minden miatta van. A nő miatt. "Igen! Siklani a lét fölött! Ez az! Ez volna az! Minden nagy zajban a távolba és a csöndbe menekítjük boldogságunkat. Ha egy férfi saját zaja, saját tetteinek és terveinek hullámtörése kellős közepén találja magát, ő is varázslatos és csöndes lényeket lát elsuhanni maga mellett, és sóvárog az ő boldogságuk és tartózkodó lényük után – ők az asszonyok." A sajátos asszonyi létezésmód vizsgálata és ábrázolása mindig is lázas izgalomban tartotta a gondolkodó férfielmét. Mi jellemzi a női létezést? Miben különbözik a férfi létmódjától? Hol vannak a létezésük terei, határai? Tényleg máshol vannak a női terek és határok? Vajon hol? Valóban a lét fölött?

Sean Carroll - The ​Big Picture
Sean ​Carroll, one of the most eloquent and deepest humanist thinkers of his generation, delivers a dazzling, unprecedented worldview revealing the difference between how the world works at the quantum scale, the cosmic scale, and even inside our own heads - and how they all naturally connect. Astounding scientific discoveries in the past few hundred years have transformed how we live and what really matters to us. Carroll's tour de force shows that while we seem dwarfed like never before by the immensity of time and space, our capacity to comprehend it and give it meaning is our redemption.

Varga Béla - Bölcseleti ​írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - A ​hitvitától a drámáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ludwig Feuerbach - Válogatott ​valláskritikai írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tony Judt - Timothy Snyder - Thinking ​the Twentieth Century
"Ideas ​crackle" in this triumphant final book of Tony Judt, taking readers on "a wild ride through the ideological currents and shoals of 20th century thought.” (Los Angeles Times) One of our most brilliant historians, Tony Judt brings the past century vividly to life in this unprecedented and original history. Structured as a series of intimate conversations between Judt and his friend and fellow historian Timothy Snyder, Thinking the Twentieth Century presents the triumphs and the failures of the twentieth century's most prominent intellectuals and their ideas, guiding readers through the debates that defined our world. Spanning an era with unprecedented clarity and insight, Thinking the Twentieth Century is a tour de force: a masterful analysis of the life of the mind and an unforgettable guide to leading the mindful life.

Pascal Bruckner - Egy ​elképzelt rasszizmus
Az ​„iszlamofóbiára” hivatkozva már több mint harminc éve elfojtanak minden, az iszlámmal szemben kritikus hangot. A fogalom hallgatásra készteti a nyugatiakat, a reformer muzulmánokat pedig ellehetetleníti. Az iszlám világvallás, egyetemes küldetéssel bír, és nem egyszerűsíthető le egyetlen népre. Akik meg akarják kímélni azoktól a próbatételektől, amelyeken a kereszténység és a judaizmus évszázadok alatt keresztülment, éppen attól a lehetőségtől fosztják meg, hogy felülkerekedjen jelenlegi nehézségein. Az iszlám hívőket így örökre az áldozat szerepére kényszerítik, akik mentesülnek a vallásuk nevében elkövetett erőszak felelőssége alól. A könyv célja, hogy leleplezze ezt a csalást, bemutassa, hogy a fanatizmus visszatért, és fennen hirdesse azt a rendkívüli szabadságot, amelyet Franciaország biztosít állampolgárai számára, akik szabadon eldönthetik, hogy hisznek-e Istenben vagy sem.

Ryan Holiday - Sztoikus ​nyugalmat a mindennapokra!
Sztoikusnak ​lenni a 21. században egészen mást jelent, mint a nagy hatású filozófiai irányzat megszületése idején az ókori Görögországban és Rómában. Vagy mégsem? Ryan Holiday új könyve 365 oldalról járja körbe a kérdést a legnevesebb sztoikus bölcsek fennmaradt intelmeiből szemezgetve. A szerző rövid, elgondolkodtató magyarázatokkal egészíti ki Epiktétosz előadásait, Seneca leveleit és Marcus Aurelius híres elmélkedéseit, amelyek a 21. század olvasói számára is frissek és hasznosak lehetnek, nem beszélve a modern sztoicizmus praktikus, a mindennapi életben is megtérülő gyakorlatairól. Lelki nyugalomra, kiegyensúlyozott életre vagy belső szabadságra vágysz? A Sztoikus nyugalmat a mindennapokra! című kötet mindenkihez közelebb hozza az egyik legnagyobb hatású, ókori filozófia kiváló mestereinek gondolatait. "Ez a könyv talán még nagyobb siker lesz, mint Az akadály maga az út. Egész évre bőséges útravalót ad: frappáns idézeteket és megfontolandó életleckéket a három nagy sztoikus gondolkodó szellemi örökségéből." - The Wall Street Journal "Gyakorlatias bölcsességek tárháza, nincs jobb és szerethetőbb kalauz: a könyvet olvasva világosan fogsz látni, és önkéntelenül állhatatosabbá válsz. Az a vicc benne, hogy még akarnod se kell." - Jack Canfield "Akár egy irodában gályázol, akár szenátor vagy, ez a könyv segíteni fog, hogy megnyugvást és békét találj a mindennapokban." - Gregory Hays, Marcus Aurelius Elmélkedések című művének angol fordítója A Sztoikus szemlélet a mindennapokban egy olyan biztos pont, amely kiállja az emberre zúduló szellemi terhelést. Ezzel a könyvvel a tarsolyodban akkor is erős maradsz, ha nehéz napok jönnek. Igazi kincs, felér a gondviseléssel." - Sharon Lebell, Epiktétosz életbölcsességének kommentátora

Fred Craddock - A ​prédikálás
Fred ​Craddock (1928−2015) homiletikai munkája a 20. századi homiletikai gondolkozás meghatározó műve, ugyanakkor az újkori angolszász homiletikai mozgalom egyik elindítója. A sort ebben a folyamban olyan homiletikai gondolkodók folytatják, mint Eugene Lowry, David Buttrick, Thomas Long. Sorozatunk célja éppen az, hogy a teológiai hallgatók és az igehirdetés szolgálatát végző lelkipásztorok, valamint a homiletika tudománya iránt érdeklődők ne csak másodkézből ismerjék ezeket a homiletikai koncepciókat, hanem legyen lehetőségük az eredeti művet tanulmányozni. Mindamellett Craddock rendszerező igényű munkája nemcsak a lelkészeket, a teológusokat találhatja meg, de az igehirdetés csodája iránt érdeklődő laikus hívőket is. Hiszünk az igehirdetésben, ezért fontosnak tartjuk az igehirdetés tudományának, a homiletikának népszerűsítését és ezzel az igehirdetés csodájáról való felelős együtt-gondolkozás kiterjesztését minél szélesebb körben. Éppen ezért reménykedünk abban, hogy Craddock művének magyar nyelvű fordítását követik a felsorolt szerzők műveinek lefordításai és kiadásai. Ezzel egyben a magyar nyelven olvasható angolszász homiletikai irodalom terén keletkezett óriási hiányosságot is pótolni szeretnénk. Számos publikáció és doktori disszertáció foglalkozik Craddock homiletikai koncepciójával, értékelésével, méltatásával és kritikájával egyaránt. Craddock tézise, hogy a prédikálás ma is, egy igen változó világban is érvényes műfaj, nélkülözhetetlen szó, amely csendből elinduló, suttogásban meghallott és háztetőkről kiáltott Ige. Éppen az Ige szentsége motivál bennünket arra, hogy emberileg is mindent megtegyünk azért, hogy legjobb tudásunk szerint prédikáljunk. „Biztatásul szolgál, hogy van legalább egy személy a templomban, aki figyel, aki e prédikációnak köszönhetően tisztább látásmódra, tündöklőbb reménységre, mélyebb hitre és teljesebb szeretetre tehet szert. Ez a személy maga a prédikátor.”

Covers_525718
Emergencia ​és tudomány Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Emergencia ​és tudomány
Az ​emergencia fogalmát a különböző tudományos diszciplínákban jellemzően azokra a magasabb szintű, átfogó jelenségekre alkalmazzák, amelyeknek a leírása nem vezethető vissza alapvetőbb, végső soron fizikai elvekre. Ilyen értelemben beszélhetünk emergenciáról különböző biológiai egyedek speciális területi eloszlása, az elme átfogó, funkcionális tulajdonságai, a részleges Hall kvantumeffektus vagy akár az olyan egyszerűbb jelenségek, mint a Conway-féle "Életjáték" lenyűgöző alakzatai esetében. Mára az emergencia fogalma mindenütt jelen van a tudományos diszciplínákban, ám ennek van egy sajátos következménye: nincs általánosan elfogadott elképzelés arról, hogy igazából melyek is pontosan az emergens jelenségek. Az emergencia fogalma eredetileg egy önálló lételméleti állásponthoz kapcsolódott, amely a tudományban ma széles körben elterjedt a materializmus álláspontjával szemben elfogadta az átfogó, magasabb szintű jelenségek önálló valóságosságát, de azt tagadta, hogy ez egy önálló szubsztancia következménye lenne. Ebből kifolyólag az emergencia fogalma szorosan összekapcsolódott az evolúció gondolatával: az emergens jelenségek egy evolúciós fejlődés során bontakoztak ki specifikus, emergens elveknek megfelelően a kezdeti anyagi világból. A 2012-ben megjelent Emergens evolúció című kötet, amely ennek a kötetnek az előzménye, leginkább az evolúció gondolata felől közelítette meg az emergencia fogalmát. Ez a kötet sokkal inkább a tudomány és a hagyományosabb filozófiai nézőpont felől teszi meg ugyanezt.

Mark Amadeus Notturno - Science ​and the Open Society
This ​text is a defence of the philosophy of Karl Popper. In it the author, who was the man chosen by Popper to research and edit his archives, argues that Popper's ideas about science and open society are still largely misunderstood in the west, but are now very important in providing inspiration for the people in Central and Eastern Europe and Middle Asia, who are struggling to open up their closed societies. This volume draws together themes from Popper's epistemology and social philosophy - showing, for example, the connections between his distrust of communism and inductivism, his resistance to institutionalized science and logical positivism, and his opposition to intellectual authority and bureaucracy. Notturno discusses Popper's disagreements with Wittgenstein, Freud, Carnap, Gruenbaum and Kuhn, while developing the implications of his view for a wide range of contemporary issues, including politics, education, logic, critical thinking and the history of 20th century philosophy.

Magos István - „Továbbra ​is reformálódjatok!”
A ​reformáció ötödik centenáriuma jó alkalom a számvetésre és az önvizsgálatra, a további tennivalók tisztázására. A múlt történéseinek ismerete, tanulságainak levonása mindehhez elengedhetetlen. Amint a XVIII. század jeles tudósa, Bod Péter is megállapította egyetemes egyháztörténete bevezetésében: az ember ezáltal „a régiekből újságot, az elmúltakból jövendőket” tanulhat. Ehhez kíván hozzájárulni ez a könyv, amely a magyar reformáció kibontakozásától a jelen helyzetig kalauzolja az olvasót. A kötet lapjain nemcsak az előző százados évfordulók ünnepi hangulata elevenedik meg, hanem a magyarországi reformáció olyan nagy alakjainak élete is, mint Szegedi Kis István és Szenci Molnár Albert, illetve a későbbi, kevésbé ismert protestáns szerzők közül a kolozsvári professzor, id. Szilágyi Ferenc, vagy a kisújszállási prédikátor, Nagy István munkássága. A könyv második részében két felvilágosodás kori nagy író, Kazinczy és Goethe gondolatait ismerhetjük meg Lutherről, a reformáció szükségességéről és az igazi protestantizmusról, olvashatunk a XIX. század eleji vallási egységtörekvésekről, és a mindennapi reformációt szorgalmazó debreceni prédikátorról, Diószegi Sámuelről.

Zán Coaskórd - A ​Valóság Hit és Lélek rejtett csodája
Vajon ​képes-e elménk a hétköznapi érzékelésen alapuló racionális leképezés nyújtotta véges dimenziók kitágítására? Nyithat-e új távlatokat a lélek erőforrásainak hatékony kiaknázása, amit agyműködésünk és lelki folyamataink kapcsolatának összehangolásával érhetünk el? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni a 80-as évek kultikus underground zenekarának egyik alapítója különleges varázsuk elemzésével és népszerűségük titkának feltárásával. Reklám- és marketingtevékenység nélkül érték el sikereiket, rendszeresen több ezer néző előtt léptek fel itthon és külföldön egyaránt. A titok a zenekar egyedülálló alkotási folyamatában rejlik, amellyel különleges lelki azonosulási élményt, illúziót idézett elő. A könyv egyedi értelmezést ad az emberi agy sajátos működési lehetőségeiről, amelyek a katartikus hatást kifejtő alkotási folyamatok során valósulhatnak meg.

Gálosi Adrienne - Művészet ​mindenek dacára
Amióta ​a szépség csak lehetősége, de egyáltalán nem feltétele a műalkotásnak, mióta az esztétikai funkciókat nagyon sikeresen veszik át az élet más területei, mióta inkább illik a műalkotásokat összetett, érdekes tárgyaknak és nem emancipáló gépezeteknek tekinteni, azóta nem szívesen teszi fel nyíltan az ember a kérdést, hogy mire is való a műalkotás, azon túl, hogy ül a fenekén a múzeumban – ahogy Claes Oldenburg mondta. Sokféle válasz lehetséges természetesen. Azt remélem, hogy az e könyvben burkoltan megjelenők között is talál olyat az olvasó, amely a művészet felé vonzza – mindenek dacára.

Bodai Zsuzsa - A ​pénz filozófiája 1.
"A ​pénz filozófiája" c. könyvsorozat az európai bölcselet történetében fellelhető fontosabb pénzelméletek történeti rekonstrukciójára vállalkozik. A könyvsorozat első kötetének első négy fejezete a közgazdasági gondolkodás modernitást megelőző korszakait fogja át. Bemutatja az ókori, középkori és a kora újkori szerzők gazdaság- és pénzelméletét mint a modern közgazdaságtudomány, a modern pénzelméletek elméleti előzményeit. Az ötödik fejezet a brit felvilágosodás két képviselőjének, J. Locke-nak és D. Hume-nak a pénzelméletét rekonstruálja.

Benedek István - A ​tudás útja
Nehéz ​lenne meghatározni Benedek István könyvének műfaját. A természettudomány története az ókortól a 20. századig? A tudósok működésének bemutatása? Aligha - Az emberi gondolkodás legkiválóbb vagy legjelentősebb, legnagyobb hatású képviselőinek gondolkodásmódját igyekszik Benedek István írásai felfűzni, hogy elolvasása után az olvasóban megmaradjon a kép: ilyen utat tett meg az emberi tudás. Ez a könyv nem elégíti ki azt az igényt, hogy belőle mindenről részletesen olvassunk. De megtudjuk azt, hogy miként vélekedik a gondolkodásról, a természettudományos szemlélet alakulásáról a szerző. S persze közben magunk is végigjárjuk az utat nem aprólékos részletekben, inkább valahogy úgy, amint a kíváncsi turista végigszalad a múzeumok termein.

Ismeretlen szerző - Herbert ​L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban
Herbert ​L. A. Hart életműve az angol jogelmélet filozófiai megújításának, a jogtudományi elméletalkotás és kutatás filozófiai megalapozásának, összességében a jogfilozófia diszciplináris elismertetésének programja köré szerveződött, és fordulópontot jelentett a filozófia és jogtudomány viszonyának angolszász felfogásában. Hart kutatási programjának kinyilvánított célja az angolszász és a kontinentális jogelméleti hagyományban uralkodó tanácstalanság megszüntetése az általános és leíró jogelmélet kidolgozásával, amely a jogot mint társadalmi-politikai intézményt a maga teljességében képes megragadni. A harti vállalkozás eredetisége annak bizonyításában rejlik, hogy szemléletmódját, előfeltevéseit, módszertani és elméletalkotási eljárását tekintve pozitivista jogelmélet meggyőző formában csak a filozófiai (fogalomelemző-leíró) és a szociológiai (struktúraelemző-leíró) megközelítés egyesítésével dolgozható ki. A nyelvfilozófiai és szociológiai megközelítés egyesítésével Hart kitágította s egyúttal relativizálta a 19. századi empirikus, döntésközpontú és a 20. századi normatív, szabályközpontú pozitivizmusok fogalmi kereteit. A látásmód eredetisége, az életmű tematikai horizontjának szélessége, a művek problémafelvetéseinek mélysége, szintézisre való nyitottsága folytán Hart jogfilozófiája egyszerre tekinthető az angolszász jogi hagyományok folytatásának és az összeurópai hagyomány kritikai továbbgondolásának, gazdagításának.

Tőzsér János - Az ​Igazság Pillanatai
„A ​filozófia nem vezet el bennünket igazságok megismeréséhez. De ha így van, mégis mi értelme filozófiát művelni?” A filozófiában előbb-utóbb elérkezik az igazság pillanata. Tőzsér János szerint ilyen pillanatból több is van: minden filozófus – magányosan, elméjének csendjében – ráismerhet saját vállalkozásának sikertelenségére, és ha jól csinálja a dolgát, szkeptikussá válik. Ehhez persze végig kell járnia az utat, amelyet a könyv ajánl: megérteni, miben áll a filozófiai problémák természete, őszintén szembenézni a filozófiai megismerés sikertelenségével, és átgondolni, milyen meggyőződéseit kell felfüggesztenie a szkeptikus kétely jegyében. Az igazság pillanatai provokatív és elmemozgató könyv kristálytiszta érveléssel, sok-sok példával és részletes filozófiai esettanulmányokkal. A kötet visszatérő szereplője Szofi, az éles eszű outsider, aki minden fontosat tud a filozófiáról – és Philonusz, a profi filozófus, aki jószerivel semmit. A szerző szerint „amikor a filozófia nevet viselő 2500 éves episztemikus vállalkozás sikertelenségéről lehull a lepel, nyoma sincs eleganciának vagy szellemességnek – a vég valójában csak csúnya lehet”. Ne higgyünk neki.

Kocsis László - Az ​igazság elméletei
Az ​igazság fogalmának tisztázása a filozófia egyik nagy, ha nem a legnagyobb vállalkozása. Ha azt állítjuk, hogy minden tudományos vizsgálódás célja az igazság elérése, vagyis a világ igaz módon való leírása, akkor nyugodtan állíthatjuk azt, hogy a filozófia (egyik) célja annak kiderítése, hogy mit jelent szert tenni az igazságra, mit jelent igaz módon leírni valamit, mit jelent az, hogy valami igaz. Az igazsággal kapcsolatos filozófiai vizsgálódások jelentősége, ahogy a nehézsége is, annak köszönhető, hogy az igazság egyike fogalmi rendszerünk legalapvetőbb fogalmainak, amelynek tisztázása során elengedhetetlenül tisztáznunk kell más, szintén alapvető jelentőségű fogalmakat is, mint amilyen a jelentés, a tudás, az igazolás és nem utolsósorban a valóság. Arra a kérdésre, hogy mi az igazság, számos különböző válasz született, amelyek részletes áttekintése szinte lehetetlen vállalkozás. Azonban az elmúlt száz év eredményeiből válogatást közölni talán nem az. Ezt a célt tűzte ki maga elé ez a kötet is: bemutatni, hogy hova fejlődtek, milyen kérdéseket vetnek fel, és próbálnak megválaszolni az igazság elméletei. A könyv, amellett, hogy általános bevezetést nyújt a modern igazságelméleti vitákba, olyan filozófiai szövegek gyűjteménye, amelyek megjelenésük óta a legtöbbet hivatkozott és legjelentősebbnek tartott tanulmányokká váltak az igazsággal kapcsolatos filozófiai szakirodalomban.

Umberto Eco - Foucault's ​Pendulum
"As ​brilliant and quirky as THE NAME OF THE ROSE, as mischievous and wide-raning....A virtuoso performance." Three clever book editors, inspired by an extraordinary fable they heard years befoe, decide to have a little fun. Randomly feeding esoteric bits of knowledge into an incredible computer capable of inventing connections between all their entires, they think they are creating a long lazy game--until the game starts taking over.... Here is an incredible journey of thought and history, memory and fantasy, a tour de force as enthralling as anything Umberto Eco--or indeed anyone--has ever devised.

Kollekciók