Ajax-loader

kollekció: Életrajzok, visszaemlékezések

“Hol voltam ennyi ideig, hogy nem látott?”
(Rejtő Jenő)


Jan Kerouac - Baby ​Driver
Just ​as Jack Kerouac captured the beat of the '50s, his daughter captured the rhythm of the generation that followed. With a graceful, often disturbing detachment and a spellbinding gift for descriptive imagery, Jan Kerouac explores the tortured, freewheeling soul of a woman on her own road. From an adolescence of LSD, detention homes, probation, pregnancy, and a stillbirth in the Mexican tropics at age 15; to the peace movement in Haight-Ashbury and Washington state; to traveling by bus through Central America with a madman for a lover, Baby Driver moves with the force of a tropical storm.

Maria Bellonci - Lucrezia ​Borgia (olasz)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kádár Judit - Engedelmes ​lázadók
A ​még a huszadik század elején is a feudalizmus struktúrái alapján működő magyar társadalom uralkodó elitje legsikeresebben egyházi segítséggel, a papság által irányított oktatási intézményekben terjesztette a továbbra is az úr és szolga, a férfinak alárendelt nő dichotómiáiára épülő feudális hierarchia évszázadok óta változatlan normarendszerét. Szabályai olyan mélyen interiorizálódtak a társadalom női tagjaiban, hogy műveikben még az egyenlőtlenség ellen tiltakozó írónők is eltántorodtak a női egyenjogúság következetes képviseletétől. Az új nő identitáskrízisére nem tudtak adekvát választ adni, így annak megoldását, hogy miként lehetséges egyszerre modern nőként élni, azaz tanulni és függetlennek lenni, és a tradicionális női szerepeket alávetettség nélkül megtartani, az őket követő írónő generációkra hagyták.

Görgey Gábor - Görgey
Különleges ​emlékkönyv: Görgey Gábor, a dédunoka emlékezik Görgey Artúrra egy nem szokványos, különleges kötetben. Benne az Artúrról írt, nagy sikerrel bemutatott dráma eddig kiadatlan szövege is helyet kapott, a személyes tárgyakról és a Görgey Artúr-hagyaték egyéb relikviáiról és dokumentumairól írt feljegyzések, természetesen képek és korabeli fotók kíséretében. Tíz írás mutatja be e hagyatékot, először kerül bemutatásra a Kossuth-féle kinevezés, Görgey Artúr pipája, pecsétgyűrűje, levelek és rajzok a hadvezértől, akinek emlékezete igencsak furcsa és vegyes képet mutat, miután Kossuth valósággal megvádolta őt ama bizonyos vidini levélben. Hogy ki volt valójában Görgey Artúr, az kiderül e személyes emlékezésből, mely nem a családi kötelék okán fogant elfogultság leirata, hanem a kivételes portré sajátos nézőpontú megrajzolása. A Kossuth-díjas Görgey Gábor, aki mellesleg szintén Artúr, ezúttal vegyes műfajú kötettel rukkolt elő. Egyedi, különleges és személyes hangú mementó ez, tele korábban kiadatlan dokumentumokkal, képekkel. És titkokkal. "...legfontosabb, hogy a nemzet a bukott szabadságharc után ne veszítse el önbizalmát. Ehhez pedig bűnbakra van szüksége: hogy nem a nemzet az oka a bukásnak, hanem egy gaz áruló. Ön vállalta ezt a szerepet, hordta a terhet kilencvenkilenc esztendős koráig, tragikus boldogtalanságban. És én ezt legalább akkora stratégiai bölcsességnek, de mindenekelőtt hősiességnek tekintem, mint a hadtörténetben máig példaértékű téli és tavaszi hadjáratát, amelyekben Európa egyik legerősebb hadseregét verte meg, vagy Pákozdot és Isaszeget, vagy amikor az ácsi csatában lélektani szempontból fontosnak vélte, hogy katonái ott lássák, tábornoki egyenruhástól az első vonalban, és olyan fejsebet kapott, hogy szemtanúk szerint látszott az agyveleje. Igen, a nemzet önbecsülését mentő bűnbak szerepének fájdalmas vállalása ugyanilyen hősiesség volt."

Covers_330295
Az ​én vándorlásom Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​én vándorlásom
Az ​emlékkötet a paraszti sorból érkezett Horváth István költőnek állít emléket, bemutatva életútját, munkásságát, kortársai írásait, vele készült interjút, költészetének legszebb darabjait.

Nabeel Qureshi - Allahot ​kerestem, Jézusra találtam
„Mert ​ez nem rólad szól” – hallja miértjeire Nabeel a döbbenetes választ, és ezzel gyógyul ki jogosnak tűnő önsajnálatából. Egy szenvedélyes apologéta nem apologetikus, hanem személyes vallomásán át éri el szívünket-agyunkat: ezért hiteles, ezért emberi, és ezért isteni ez a könyv. Qureshi Allahot keresve Jézust találta meg – így igazi önmagát is –, könyve tehát rólad és rólam szól. _Horváth Levente lelkész, a Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány vezetője_ A fiatalon elhunyt Nabeel Qureshi könyve intim betekintést nyújt egy pakisztáni származású, nyugaton letelepedett muszlim család életébe. A tengerésztisztként dolgozó apa ʼUmar ibn al-Khattábig, a négy kalifa egyikéig vezeti vissza származását, és Nabeel édesanyja is neves muszlim hittérítő felmenőkkel büszkélkedhet. Így hatalmas tragédiaként élik meg fiuk növekvő érdeklődését a kereszténység iránt. Minden tiltakozásuk ellenére azonban Nabeel egyre közelebb sodródik a végleges-végzetes döntéshez. A muszlim hittérítőből lett keresztény egyetemista srác életútja nemcsak arra döbbent rá, hogy milyen kockázatokkal kell számolnia annak, aki muszlimként enged Jézus hívásának, hanem személyes tapasztalatai révén mutatja be a két hitrendszer és vallásgyakorlat közötti különbségeket. Belső és külső küzdelmei, álmai és sajátos istenélményei mellett lenyűgöző annak az egy-két keresztény barátnak az őszinte szeretete és állhatatos ragaszkodása, amellyel kitartottak mellette a legsötétebb órákban is.

Hermann Hesse - Sziddhárta
Nyugat-Európában ​sokan úgy tartják, hogy Hermann Hesse a huszadik század legnagyobb német írója. Sziddhárta című műve - melyet az első világháború után írt és Romain Rolland-nak ajánlott - ma is valódi bestseller az angolszász világban, de több millió példányban adták ki Japánban is, s ami a legérdekesebb: tizenkét különböző indiai nyelvjárásra fordították le. A keleti filozófiák örökösei tehát magukénak ismerték el az európai író "hindu regéjét", és szívükbe fogadták Sziddhártát, német fejlődésregények hőseinek hindu fivérét. Mert akárcsak amazok - például Wilhelm Meister vagy Hans Castorp -, az ifjú bráhmana is útra kel apja házából, hogy megismerje - nem a világot, hanem tulajdon életének értelmét. Az aszkétáktól éhezni, várni és gondolkodni tanul, s megismeri a nagy Buddhát, akit nem tanításáért csodál, hanem egyéniségének kisugárzásáért. A szerelem, a gazdagság, a játékszenvedély mind-mind állomásai az életútnak, mely csak az önzetlen szeretet és a fájdalmas lemondás megtapasztalása után ér el a végső bölcsességhez - ami egyúttal az igazi boldogság. Az örök folyó partján mosolyogva szemlélődő, vénséges vén Sziddhárta egy személyben testesíti meg mindazt az értéket, amivel a keleti bölcselet és a keresztény tanítás megajándékozta az emberiséget.

Khassan Baiev - The ​Oath
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ma-Ling Lee - The ​Education of a Very Young Madam
Full ​of juicy details about what really goes on behind the bedroom door, The Education of a Very Young Madam is a provocative exposé of the newest developments in the world's oldest profession. A stripper at age fifteen, involved with majorleague gang members before she was twenty, and a madam raking in over $20,000 a day only a few years later, Ma-Ling Lee has a tale to tell about life. The Education of a Very Young Madam is the compulsively readable, fast-paced story of how Ma-Ling Lee went from living in a comfortable Connecticut suburb to founding a lucrative but illegal "escort service." Korean born and adopted by an American family, Ma-Ling began her career in the sex business at the age of thirteen. "Taken in" by strippers, pimps, and prostitutes, she soon became an expert at negotiating the hard-and-fast ways of life on the streets. Ma-Ling's natural knack for marketing and managing a business led her to open her first brothel at the age of sixteen. After the police shut her down, she knew it was time to take advantage of the opportunities afforded by the anonymity of the Internet. She bought her first Internet mailing list, set up an offshore server, and targeted a huge middleclass clientele. And business thrived. In her own frank and candid voice, Ma-Ling describes the difficulties -- and the economic advantages -- of running an illegal business. From clients' outrageous and often hilarious fetishes to the hardships of living off the grid to the heartbreak of watching friends get destroyed by drug addiction, Ma-Ling refuses to shy away from the truth of what the prostitution business has become. The madam explains how technology has not only revolutionized the sex industry but also regulated business by ensuring quality, safety, and efficiency. The business has never been better.

Gonda Zsuzsanna - Repülési ​informatika
Aki ​elolvassa ezt a könyvet, megtudhatja, miképpen jöttek létre és hogyan üzemelnek a gyakorlatban a polgári légi közlekedés informatikai rendszerei. Milyen automatizált rendszereket használnak a légitársaságok és a közforgalmú repülőterek például az utashelyfoglalásban, a jegy- és poggyászkezelésben? Miként kapcsolódnak ezek egymáshoz, létrehozva az első globálisan integrált automatizált környezetet? A kötetből az is kiderül, milyen jelentős szerepet játszottak Magyarország szakemberei és repülési szervezetei ebben a folyamatban. A témáról mind ez ideig nem készült ilyen összefoglaló munka.

Virginia Vallejo - Szerettem ​Pablót, gyűlöltem Escobart
Bensőséges ​portré a gyönyörű kolumbiai tévébemondónő, Virginia Vallejo és a hírhedt ,,Kokainkirály", Pablo Escobar kapcsolatáról, amely hamarosan Penelope Cruz és Javier Bardem főszereplésével a mozikban is látható. 2006 júliusában a DEA, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal repülőgépe kimenekítette Virginia Vallejót Kolumbiából. Veszélyben forgott az élete, miután koronatanúja lett két, az ország 20. századi történelmét meghatározó bűncselekménynek: egy elnökjelölt meggyilkolásának és az Igazságügyi Palotában lezajlott túszdrámának. 1983-ban Virginia Vallejo, a szépségéről is híres médiaszereplő, akinek kegyeiért milliomosok versengnek, megismeri Pablo Escobart. Négy évig tartó románcuk egy olyan világba enged bepillantást, amelyet a kábítószer, a korrupció, erőszakos hatalmi harcok és páratlan gazdagság ural. A borzalom és a szégyen krónikájába torkolló szenvedélyes szerelmi történet korunk egyik legsötétebb bűnöző elméjének fejlődéstörténete is egyben. A legendás drogbáró elképesztő kegyetlenséggel építi birodalmát, amelyet nemcsak az illegális üzleti világhoz fűznek erős szálak, de természetesen a politikához is.

Jász Dezső - Hasznok ​és keserűségek
Jász ​Dezső (Brenner Dezső) naplóját éppen a napló- és memoárírás, illetve -olvasás időszakában veheti kézbe az olvasó. Az olvasás időpontja nagyon is lényeges, hiszen a kulturális átrendeződés igényével fellépő olvasó a kritikai szigorra és az érzékeny gondolkodóra összpontosít. Az „energiátlanság" ugyanis szigorú ítélet, amely egy egész városra, egy egész nemzedékre vonatkozik. A bírálat főként a fiatalokat érinti, mégpedig a modernitás legapróbb mozzanataira is reflektáló fiatal gondolkodó nézőpontjából. Csáth Géza gyógyszerész öccsének feljegyzései a naplóírói pozícióból eredő spontaneitás jegyeit hordozzák. A személyesség retorikája kapcsán Pilinszky János gondolatai merülnek fel: „A naplót én írom, s később - megérkezve az igazságba - a napló kezd írni engem." Jász Dezső naplójának olvasója (a regionalitás megkerülhetetlen kérdései mellett) pontosan a Pilinszky által említett szerepcserére figyel, és azt is pontosan tudja, hogy a helyhez és időhöz kötött, hol kihagyásos, hol reflexív szöveg nem a széles olvasóközönség számára készült. 1908. január 7-én kezdődik (folytatódik?) a Fecskelányból már ismert történet, amelynek „új" nézőpontja megkérdőjelezi és kiegészíti a Lányi Heddával kapcsolatos ismereteket. Az első bejegyzés tehát a Nyugat indulásának idejéhez kötődik, ugyanebben az évben jelent meg Csáth Géza első kötete is. Brenner Dezső (akkor még szabadkai gimnazista) négyes művészként gondolkodik; az irodalom, a zene és a képzőművészet mellé az ő esetében a színművészet is felzárkózik, amely Csáth írói opusában szintén jelentős helyet kapott. A fiatal gimnazista naplóíró (bennlakóként) kívülről szemléli Szabadkát, amelyet a távolból érkezők töltenek meg művészlevegővel. Valódi kívülállóként "játékváros"-nak minősíti szülővárosát. Jász Dezső - az író és kritikus - olvasói reflexiói esszéértékű szövegek/szövegrészletek. A modernitás rezdüléseire reagáló naplóíró különösen Adyt értékeli, majd később ellenszenvvel nyilatkozik róla, de Bródyt is méltatja. Vajda, Arany, Mikszáth, Kosztolányi társaságában a világirodalom nagyjai jelennek meg: Turgenyev, Gorkij, Heine, Maupassant, Dickens és Dosztojevszkij. Jász Dezső Dosztojevszkij-élménye Pilinszkyéhez, a modern francia írók olvasataihoz és Bahtyin dialóguselvéhez közelít. Az eseményeket 1910-ig követő bejegyzésekből Kosztolányi Dezső itthoni és otthoni portréja is kikerekedik. Az interpretálhatóság szabadságélménye és az őszinteségre való törekvés a naplói beszédmód sajátossága. Az önismeret hiányosságaival szembesülő olvasóban minden bizonnyal a tágasság szellemét sugalló részletek hagynak nyomot.

Kim Leine - Kalak
Élet ​és irodalom különbözőségével mindenki tisztában van. Habár, természetesen, ismerünk regényes életeket, valamint életregényeket is. Kim Leine műve nem a különbözőség jegyében fogant. Élete és szavai egységben állnak. Ha nem volna ennyire regényes - regényszerű -, amit ír, akár memoárnak is tekinthetnénk e művet. Családon belüli erőszak, promiszkuitás, alkoholizmus, drogfüggőség, elidegenedés - Leine minden rémálmot végigélt, hogy aztán papírra vethesse az ébredés tiszta mondatait. Minden szenvedéstörténet szükségszerűen túlmutat önmagán: az ég és a föld, Isten és ember kapcsolatát szimbolizálja. Teremtéstörténet. És mint ilyen: közös. Mindannyiunk ügye. "Fent vagytok. Tudom, hogy odafent vagytok" - írja Leine. A feloldozás pedig már az olvasó dolga.

Kunt Gergely - Kipontozva…
Ez ​a könyv a nők szexuális kizsákmányolásának második világháború alatti történetét mutatja be, hiszen ez az áldozati csoport, amelynek a hangja legkevésbé hallható, ugyanakkor felvillantja az elkövető férfiak perspektíváját és motivációját is. A nemi erőszakot elszenvedett nők nézőpontját és tapasztalatait három napló összehasonlító elemzésén keresztül tárgyalja a kötet. Az unitárius Bodó Róza 36 évesen, a római katolikus, de az antiszemita törvények által zsidónak minősülő Gyarmati Fanni 33 évesen, az ugyancsak római katolikus Bicskey Erzsébet 22 esztendősen számolt be 1944–45-ben a nemi erőszak borzasztó tapasztalatáról és emlékéről. Privát feljegyzéseik elemzésén keresztül azt mutatja be a könyv, hogy milyen eltérő stratégiákkal próbáltak a nemi erőszak többszörösen elbeszélhetetlen traumájával megküzdeni és életüket a sorsesemény után tovább folytatni.

Melissa G. Moore - M. Bridget Cook - Shattered ​Silence
Melissa ​always knew that her family wasn't perfect, but she never suspected the shocking truth]] In Shattered Silence Melissa Moore shares the true story of her life as the daughter of the notorious "Happy Face" serial killer. As she slowly realizes the full extent of the gruesome crimes her father has committed, Melissa also begins to realize that she cannot change her fatherall she has control ...

Eric Schmidt - Jonathan Rosenberg - Alan Eagle - How ​Google Works
Google ​Executive Chairman and ex-CEO Eric Schmidt and former SVP of Products Jonathan Rosenberg came to Google over a decade ago as proven technology executives. At the time, the company was already well-known for doing things differently, reflecting the visionary--and frequently contrarian--principles of founders Larry Page and Sergey Brin. If Eric and Jonathan were going to succeed, they realized they would have to relearn everything they thought they knew about management and business. Today, Google is a global icon that regularly pushes the boundaries of innovation in a variety of fields. HOW GOOGLE WORKS is an entertaining, page-turning primer containing lessons that Eric and Jonathan learned as they helped build the company. The authors explain how technology has shifted the balance of power from companies to consumers, and that the only way to succeed in this ever-changing landscape is to create superior products and attract a new breed of multifaceted employees whom Eric and Jonathan dub "smart creatives." Covering topics including corporate culture, strategy, talent, decision-making, communication, innovation, and dealing with disruption, the authors illustrate management maxims ("Consensus requires dissension," "Exile knaves but fight for divas," "Think 10X, not 10%") with numerous insider anecdotes from Google's history, many of which are shared here for the first time. In an era when everything is speeding up, the best way for businesses to succeed is to attract smart-creative people and give them an environment where they can thrive at scale. HOW GOOGLE WORKS explains how to do just that.

Havas Henrik - A ​magyar keresztapa
H. ​H.: Így utólag nem bánja, hogy a környezetében ennyi erőszakos, durva dolog történt, a végtagtöréstől akár a kivégzésig? R. L.: Hát most erre mit mondjak? Annak idején egész Magyarországot megrázták a '90-es, 2000-es évek véres maffialeszámolásai és megdöbbentő merényletei. Az új könyvvel jelentkező Havas Henrik az események túlélője, a "magyar keresztapaként" emlegetett Radnai László segítségével mutatja be a korszak hírhedt magyar alvilágát és annak félelmetes szereplőit. A könyvben eddig soha nem hallott sztorik elevenednek meg Radnai László saját, keresetlen szavai révén. Szembesülhetünk a szervezett bűnözés kegyetlen, durva világával, és megismerhetjük az embert a rettegett maffiaikon mögött. H. H.: Ha hazamegy, nem lehet, hogy lelövik magát? R. L.: De. Benne van a pakliban...

Michelle Marly - Édith ​Piaf és a szerelem dala
"A ​BOLDOGSÁGÉRT KÖNNYEKKEL KELL FIZETNI." ÉDITH PIAF Párizs, 1944. Miután véget ér Franciaország német megszállása, Édith Piafot kollaborációval vádolják a francia hatóságok, és az énekesnő attól tart, hogy fellépési tilalommal fogják sújtani. Miközben bizonyítani igyekszik, hogy ártatlan, megismerkedik Yves Montand-nal, egy sete-suta, de tehetséges fiatal énekessel. Tanítani kezdi, és a két sanzonénekesből hamar szerelmespár lesz. Az Yves oldalán megélt boldogság Édithet egy dal írására inspriálja. Így születik meg a La vie en rose (Az élet rózsaszínben) - a sanzon, amely legendássá teszi az énekesnőt. Édith Piaf - akihez foghatóan senki sem testesítette meg az élet bátor akarását, és aki sem a művészetében, sem az életében nem ismert korlátokat.

Mendöl Zsuzsanna - Forbát ​Alfréd (1897-1972)
"Régi ​adósságomat törlesztem e könyvvel én is, aki pályakezdőként levélben segítséget kértem Forbát Alfrédtól azzal az ígérettel, hogy munkáiról tanulmányt írok. Jóllehet műveinek listáját és a Der Aufbau című folyóiratban (1957/6.) róla megjelent pályakép összefoglalót megküldte, mégis csak rövid, főleg pécsi épületeire vonatkozó részpublikációkra futotta erőmből. A remélt utazást, hogy műveit a helyszínükön tanulmányozzam, és a felsorolt publikációihoz hozzájussak és lefordítsam, nem tudtam megvalósítani. E mulasztásaimat részben pótolva, ez a Forbát emlékének szánt könyvem kései tiszteletadásként kívánja jóvátenni mindazt a méltánytalanságot, mellőzést, amiben a második világháború felé sodródó időben, a szülővárosában menedéket kereső, akkor már neves építésznek része volt." (A szerző)

Georg Hauptfeld - Heller ​Ágnes
A ​világhírű magyar filozófus regényes életrajza, amely németül a 2018-as Frankfurti Könnyvásárra jelent meg hatalmas sikerrel. Ez a kötet kerül most a magyar olvasó kezébe Bartók Imre értő műfordításában. A szerző előszavából: "Heller Ágnes hosszú és mégis örökifjú élete során négy különböző politikai rendszert nézhetett végig testközelből: az autokratikus osztálytársadalmat, a totalitárius nácizmust és kommunizmust, illetve a liberális demokráciát. Ma saját korábbi tapasztalatai miatt fordul szembe az ismét megerősödő nacionalizmussal és az illiberális demokráciával. Miután annyi éven át harcolt a totalitarizmus ellen, és miután az egész világot többször is bejárta, többé már nem hisz a nagy változás álmában. Meggyőződése szerint inkább azon kell munkálkodnunk, hogy a szűkre szabott lehetőségeink között megtegyük, amit megtehetünk. Senki sem tudhatja, hogy mi sül ki ebből, és éppen ezért fontos, hogy ne várjunk a másikra, hanem saját magunk vegyük kezünkbe az életünk irányítását.

Joseph Heller - Most ​és egykor
Joseph ​Heller saját történetét meséli el ebben a könyvben, ami egyszerre szeretetteljes felidézése egy elveszett Amerikának és elragadó bemutatása az élet és az irodalom egymásra hatásának. Megismerhetjük belőle Joe Hellert, aki apa nélkül nőtt fel Coney Island utcáin, itt áll előttünk a fiatal bombázó pilóta, aki a háborús időkben Olaszország felett cikázik. Mindazt, amivel ekkor találkozik - katasztrófákkal, terrorral, abszurditással, szerelemmel - később A 22-es csapdájában írja meg. Itt áll előttünk az egyik legnépszerűbb amerikai író, aki akadályokon és elutasításokon átgázolva vívta ki az elismerést magának. Röviden - itt áll előttünk egy élet tele zökkenőkkel, indulatokkal és humorral. A Most és egykor az idős Heller legjobb műve.

Kiss Dénes - Hét ​gömb rendje
"A ​világ?" - Anyám leült egy kis fatörzsből faragott padra. - A világ, fiam, hét gömbön áll - mondta váratlanul hangosan, ellentmondást nem tűrően. Úgy is nézett rám. Arcán ott volt a szent és végleges meggyőződés ereje. - Hét gömbön?!... - Most aztán igazán meglepődtem, s hiába igyekeztem ezt eltitkolni, nem nagyon sikerült. - Bizony azon! - tette hozzá nagy meggyőződéssel, majd halkabban, tűződve folytatta, mintha csak magának mondaná. - Csak azt tudnám, hogy az a rengeteg csillag miből van?... De hát azt mondom, kár ezen törni az ember fejét."

David Kushner - Masters ​of Doom
Masters ​of Doom is the amazing true story of the Lennon and McCartney of video games: John Carmack and John Romero. Together, they ruled big business. They transformed popular culture. And they provoked a national controversy. More than anything, they lived a unique and rollicking American Dream, escaping the broken homes of their youth to produce the most notoriously successful game franchises in history—Doom and Quake— until the games they made tore them apart. This is a story of friendship and betrayal, commerce and artistry—a powerful and compassionate account of what it's like to be young, driven, and wildly creative.

Jacqueline Wilson - My ​Secret Diary
Have ​you ever wondered what Jacqueline Wilson was like as a teenager? Did she have crushes on boys, argue with her parents and get embarrassed at school? Was teen life fifty years ago very different from today? Read this totally engaging memoir to discover the innermost thoughts and feelings of fourteen-year-old Jacqueline, later become Britain's best-loved children's author. As compelling as any of her novels, it includes extracts from her own real diary and original photos of Jacqueline and her friends!

Lev Grossman - The ​Connector
We ​have entered the Facebook age, and he is the man who brought us here. For connecting more than half a billion people and mapping the social relations among them, for creating a new system of exchanging information, Facebook's Mark Zuckerberg is TIME's 2010 Person of the Year. Amazon Kindle brings you an extended version of the cover profile by TIME senior writer Lev Grossman, with an introduction by TIME managing editor Richard Stengel. Read how the Person of the Year has changed how we live our lives in ways that are innovative and even optimistic.

Christina Rickardsson - Soha ​ne add fel!
Christina ​Rickardsson a brazil utcákon nevelkedett, életében folyamatosan jelen volt az éhezés, halál és a félelem. Nyolcévesen fogadták örökbe Svédországba, ahol bár új életet kezdett, múltja folyamatosan kísértette. Könyvében mesél életútjáról és arról, miként jutott el oda, hogy saját alapítványt hozzon létre a szegénységben élő gyerekek megsegítésére.

Tom Robbins - Wild ​Ducks Flying Backward
Known ​for his meaty seriocomic novels–expansive works that are simultaneously lowbrow and highbrow–Tom Robbins has also published over the years a number of short pieces, predominantly nonfiction. His travel articles, essays, and tributes to actors, musicians, sex kittens, and thinkers have appeared in publications ranging from Esquire to Harper’s, from Playboy to the New York Times, High Times, and Life. A generous sampling, collected here for the first time and including works as diverse as scholarly art criticism and some decidedly untypical country- music lyrics, Wild Ducks Flying Backward offers a rare sweeping overview of the eclectic sensibility of an American original. Whether he is rocking with the Doors, depoliticizing Picasso’s Guernica, lamenting the angst-ridden state of contemporary literature, or drooling over tomato sandwiches and a species of womanhood he calls “the genius waitress,” Robbins’s briefer writings often exhibit the same five traits that perhaps best characterize his novels: an imaginative wit, a cheerfully brash disregard for convention, a sweetly nasty eroticism, a mystical but keenly observant eye, and an irrepressible love of language. Embedded in this primarily journalistic compilation are a couple of short stories, a sheaf of largely unpublished poems, and an off-beat assessment of our divided nation. And wherever we open Wild Ducks Flying Backward, we’re apt to encounter examples of the intently serious playfulness that percolates from the mind of a self-described “romantic Zen hedonist” and “stray dog in the banquet halls of culture.”

Ahdaf Soueif - The ​Map of Love
At ​either end of the twentieth century, two women fall in love with men outside their familiar worlds. In 1901, Anna Winterbourne, recently widowed, leaves England for Egypt, an outpost of the Empire roiling with nationalist sentiment. Far from the comfort of the British colony, she finds herself enraptured by the real Egypt and in love with Sharif Pasha al-Baroudi. Nearly a hundred years later, Isabel Parkman, a divorced American journalist and descendant of Anna and Sharif has fallen in love with Omar al-Ghamrawi, a gifted and difficult Egyptian-American conductor with his own passionate politics. In an attempt to understand her conflicting emotions and to discover the truth behind her heritage, Isabel, too, travels to Egypt, and enlists Omar's sister's help in unravelling the story of Anna and Sharif's love.

Lynsey Addario - It's ​What I Do
War ​photographer Lynsey Addario’s memoir It’s What I Do is the story of how the relentless pursuit of truth, in virtually every major theater of war in the twenty-first century, has shaped her life. What she does, with clarity, beauty, and candor, is to document, often in their most extreme moments, the complex lives of others. It’s her work, but it’s much more than that: it’s her singular calling. Lynsey Addario was just finding her way as a young photographer when September 11 changed the world. One of the few photojournalists with experience in Afghanistan, she gets the call to return and cover the American invasion. She makes a decision she would often find herself making—not to stay home, not to lead a quiet or predictable life, but to set out across the world, face the chaos of crisis, and make a name for herself. Addario finds a way to travel with a purpose. She photographs the Afghan people before and after the Taliban reign, the civilian casualties and misunderstood insurgents of the Iraq War, as well as the burned villages and countless dead in Darfur. She exposes a culture of violence against women in the Congo and tells the riveting story of her headline-making kidnapping by pro-Qaddafi forces in the Libyan civil war. Addario takes bravery for granted but she is not fearless. She uses her fear and it creates empathy; it is that feeling, that empathy, that is essential to her work. We see this clearly on display as she interviews rape victims in the Congo, or photographs a fallen soldier with whom she had been embedded in Iraq, or documents the tragic lives of starving Somali children. Lynsey takes us there and we begin to understand how getting to the hard truth trumps fear. As a woman photojournalist determined to be taken as seriously as her male peers, Addario fights her way into a boys’ club of a profession. Rather than choose between her personal life and her career, Addario learns to strike a necessary balance. In the man who will become her husband, she finds at last a real love to complement her work, not take away from it, and as a new mother, she gains an all the more intensely personal understanding of the fragility of life. Watching uprisings unfold and people fight to the death for their freedom, Addario understands she is documenting not only news but also the fate of society. It’s What I Do is more than just a snapshot of life on the front lines; it is witness to the human cost of war.

Paula Butturini - Keeping ​The Feast
When ​Paula Butturini's husband was shot and nearly killed, it marked the abrupt end of what the couple had known together and the beginning of a phase of life neither had planned for. A story of food and love, trauma and healing, Keeping the Feast is the triumphant memoir of one couple's nourishment and restoration after a period of tragedy, and the extraordinary sustaining powers of food, family, and friendship.

John Douglas - Mark Olshaker - Mindhunter
What ​makes a serial killer? Only one man really knows. John Douglas. A man who has looked evil in the eye and made a vocation of understanding it. Now retired, Douglas can let us inside the FBI elite serial crime unit and into the disturbed minds of some of the most savage killers in the world. The man who was the inspiration for Special Agent Jack Crawford in The Silence of the Lambs and who lent the film's makers his expertise explains how he invented and established the practice of criminal profiling; what it was like to submerge himself mentally in the world of serial killers to the point of 'becoming' both perpetrator and victim; and individual case histories including those of Jeffrey Dahmer, Charles Manson, Ted Bundy and the Atlanta child murders. With the fierce page-turning power of a bestselling novel, yet terrifyingly true, Mindhunter is a true crime classic.

Brian J. Robb - Heath ​Ledger: Hollywood's Dark Star
Heath ​Ledger was one of the most charismatic actors of his generation. After establishing a high-profile Hollywood career at the age of 21 with the lead in A Knight’s Tale, Ledger pursued a series of increasingly diverse, often subversive roles that belied his image as a teen idol. Edgier films such as Monster’s Ball gave tantalizing hints of his talent, but it wasn’t until Brokeback Mountain that he proved beyond question the full extent of his abilities. His sudden death rocked the film industry and threw a poignant shadow over the body of work that has now become his legacy. Here, Brian J. Robb explores Ledger’s relationships with actresses Michelle Williams, Naomi Watts, and Heather Graham, recounts the making of Brokeback Mountain and the film’s impact, and charts Ledger’s increasingly troubled state of mind. Heath Ledger: Hollywood's Dark Star paints a memorable portrait of a compelling and intense young man whose loss will be felt for years to come.

Kollekciók