Ajax-loader

kollekció: Albumok

“A kíváncsi turista olyan, mint a szerelmes férj. Mindent elhisz és semmit sem lát.”
(Rejtő Jenő)


Kass János - Ötven ​év képben és írásban
Kass ​János grafikus, szobrász és iparművész egy diszharmóniától terhelt korban hozott létre önmagukban is érvényes és összhangot sugárzó alkotásokat, amelyek plakátként, könyvillusztrációként, tipográfiai megoldásként mindig túlmutattak magukon. Nem csupán grafikák voltak, hanem festmények, a grafika eszközeivel. A költészethez, magas rend, shakespeare-i irodalomhoz, klasszikus-modern, madáchi bölcselethez, bartóki zenéhez, múltbeli gyökerekből jövőbe sarjadzó Juhász Ferenc-i költészethez kapcsolódnak ezek a munkák, és általuk is lehetett Kass János a kor magyar művészete meghatározó egyéniségévé a 20. század második felén keresztül.

Kiszely István - Hankó Ildikó - Szokatlan ​szokások
Testdíszítések ​és más biológiai és társadalmi furcsaságok Milyen szokásaik voltak az embereknek a testükkel kapcsolatban az évezredek alatt? A szerző, A Föld népei sorozat készítése közben rengeteg furcsa testszokással találkozott: a koponyatorzítástól a tetováláson át a testfestésig, a legkülönösebb ruházkodásig, Ezeket gyűjtötte egy kötetbe és készített rendkívül érdekes látleletet az emberi hiúság és feltűnni vágyás évezredeiről több mint 800 fekete-fehér és 180 színes képpel.

Flint Dille - Diablo ​III: Book of Cain
Since ​the dawn of time, the Eternal Conflict has raged between the High Heavens and the Burning Hells. If the Prophecy of the End Days holds true, mankind will soon find itself trapped in the middle of this never-ending war. Here renowned scholar Deckard Cain has combined excerpts, illustrations, and firsthand knowledge to pen a history of the world of Sanctuary. His writings depict the insidious Prime Evils (Diablo, Mephisto, and Baal), shed light on Tyrael and the other archangels of the Angiris Council, and illuminate humanity's hope and enduring heroism in the face of overwhelming terror. Revealed also are the untold mysteries, from the origins of mortals and the secrets of the nephalem to the gathering darkness of the End of Days. So take heed, dear reader, and bear witness to the truths that lie within.

Robert Gurbo - André ​Kertész - A korai évek
"Én ​egy amatőr vagyok, és életem végéig az is kívánok maradni, visszautasítok minden professzionális okoskodást és virtuozítást..." André Kertész, 1930 André Kertész a fényképezés történetének legeredetibb, legnagyobb hatású és legtermékenyebb alkotói közé tartozott. Művészete, amelyben a modern látásmód költői szellemiséggel társult, fényképészek nemzedékeinek szemléletmódjára gyakorolt tartós hatást. Amikor a 31 éves Kertész Andor 1931-ben Párizsba indult, batyujában e könyvecskében látható fényképei lapultak. Andréként érkezett meg, és olyan művészek körébe csöppent jó időben, ahol rajta kívül nem volt fotográfus. Néhány képe megjelent már Magyarországon az 1920-as évek Érdekes Újságjában. Ezek alapján az "apró semmiségek" fotográfusaként jellemezték őt. Nem rohant riporterként az események után, sokkal inkább "érezve", mint "látva" kereste a poézist abban, amit fényképezett. Ez a könyv, amely elsőként vállalkozik kizárólag Kertész korai, Magyarországon készült fényképeinek bemutatására, egyedülálló bepillantást nyújt egy kivételes tehetség fejlődéstörténetébe. A művész hagyatékában őrzött ezernél több kontaktkópia közül kiválasztott hatvanhat kép felnagyítása a jelenlegi méretre kivételes gondossággal történt. Ezek a kontaktképek és negatívok a huszadik század egyik jelentős fotóarchívumának a magját alkotják és kivétel nélkül Magyarországon készültek, 1912 és 1925 között.

Benkő Imre - Szürke ​fények
Benkő ​Imre, a városépítő. Akiről az itt következőkben szó lesz, nem mérnök. Nem is volt az soha. Mégis felépített egy várost - képekből. S ez az ő városa. Az ő Budapestje. Mindenkinek megvan a maga Budapestje. Aki itt él, annak éppúgy, mint aki dolgozni jár ide, vagy csupán vendég, netán menekült és bujkál. Mind őriz valamit: arcokat, hangokat, illatokat, ízeket, de leginkább mégiscsak képeket. Millió és millió képet tárol emlékezetünk, nehéz volna megmondani, kié hitelesebb. A darukezelő fentről, a koldus térdmagasságból ismeri a várost. A hajósok mindig a víz felől látják, az utcalányok meg a járdáról, ahonnan felszedik őket...

Csóka Gáspár - Szovák Kornél - Takács Imre - Pannonhalma ​- Képes kalauz a Bencés Főapátság történetéhez és nevezetességeihez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mandel Róbert - Klasszikus ​és romantikus hangszercsodák
A ​szabadalmi rajzokkal, korabeli fotográfiákkal és az eredeti példányokról készült műtermi hangszerfotókkal gazdagon illusztrált kötetben olyan hangszerritkaságokat csodálhatunk meg, amelyek egyrészt esztétikai megjelenésük miatt különlegesek, másrészt megszólaltatásuk módja és agyafúrt működésük miatt érdemelnek figyelmet. A világ jelentősebb gyűjteményeiben többnyire elhanyagolt állapotban fellelhető hangszerritkaságok újrafelfedezése és kalandos történetük megismertetése talán segíthet abban, hogy az egykor találmányaikon évtizedeken át kitartóan dolgozó feltalálókra visszaemlékezzünk és életművüket átmenthessük a jövő zenekedvelői számára.

Bodor János - 88 ​színes oldal a kerti károsítókról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh László - A ​turista színes diái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cseri Rezső - A ​természet múzeumai
Duna, ​Tisza árhullámai járta területek, láperdők, a pusztai szelekben vándorló homokbuckák, végeláthatatlan szikes legelők, ahol birkanyájak, hatalmas tülkű rideg marhák tépték, taposták a sovány füvet - ez volt valaha a Kiskunság, amit Petőfi Sándor olyannyira szeretett. És milyen ma? Milyen kincseket rejteget a többi nemzeti park, természetvédelmi terület, amiket méltán nevezhetünk a természet múzeumainak? Barlangokba, futóhomokra, régi tűzhányókráterbe, ősi pusztákra és bükkerdőkbe, lápvidékre és karszthegyekbe kalauzol el ez a szépen illusztrált kötet, hozzásegítve a felismeréshez: természeti ritkaságaink éppoly közös kincseink, mint a múzeumokban őrzött érzékek. Észhez és szívhez egyaránt szól a Móra Kiadó színes képeskönyve, amely nemcsak féltőn óvja természetünket, de a hazai gondokon kívül a világ környezetvédelmének általános kérdéseire is választ keres.

Covers_33879
A ​Millenniumi Magyarország Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - A ​Millenniumi Magyarország
A ​képes album közel 150 korabeli fényképet tartalmaz, amelyeket Az ezeréves Magyarország című, a millenniumra megjelent díszkiadványból válogatott össze a kötet szerkesztője. A könyv magyar, angol, német és francia nyelven ismerteti mindazt, amit az ország legszebb tájairól, városairól, épületeiről és az 1896-os évfordulóra emelt történelmi kiállítás palotáiról tudni lehet. *-* Előszó: "Rövid kor az idő soha meg nem pihenő folyamában és mégis mily óriási időszak egy nemzet fejlődéstörténetében! Ezer év viharzott el azóta, hogy a nemes magyar nép elhagyván ős hazáját, Árpád a honalapító vezérlete alatt átlépte ez erdős, bérczes, napsugaras ország határait s millió szívek ujjonganak most a roppant jelentőségű évforduló felé. Mert ime, nemzetek és népek születtek és haltak el ez ezer esztendő alatt. A múlt idők ölében sok nemzet tragikus sorsa van eltemetve; forradalmak és testvérháborúk dúltak az egyes népek között s nem egy törzs bukott le a fényes magaslatról, a melyen állott. A korszakok romjain új korszakok támadtak, a népek sírján új népek keletkeztek, de Magyarország erősen állott e harczok és viharok közepette. Életfájának gyökerei mélyen és erősek valának, mint a nemzet lelke. Igaz, hogy a mióta Árpád és belső villogások tépték a nemzet szívét; török-tatár pusztította, testvérharczok rázkódtatták meg az országot, de a magyar nép szent törekvéssel óvta meg nemzeti jellegét, a honszeretet és nagyjaink kultuszát, ősi tradiczioit és naggyá lett külső és belső ellenségei daczára."

Steve Parker - Dinoszauruszok ​bolygója
A ​dinoszauruszok 150 millió évig uralták a Földet. E könyv bemutatja ezeknek a különleges teremtményeknek a történetét, és az is kiderül belőle, hogy mi vetett véget uralmuknak. A könyvhöz ajándék poszter jár!

Robert Mapplethorpe - Polaroids
Robert ​Mapplethorpe's black-and-white Polaroid photographs from the 1970s--a medium in which he established the style that would bring him international acclaim--are brought together in this exquisite volume for the first time.Prestel Publications

Ismeretlen szerző - 1001 ​könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz
Egy ​remek és bátor kézikönyv a világ képzeletét megragadó regényekről és szerzőkről. Hasznos kalauz a könyvekhez, amelyek - akár kritikai sikerként, akár kultuszműként - hatást gyakoroltak ránk. Az írókból, kritikusokból, tudósokból álló nemzetközi szerzőgárda eklektikus válogatása új megközelítést ad a régi klasszikusokhoz, és eligazít a kortárs szépirodalom hatalmas dzsungelében. Több mint 600 színes illusztráció – könyvborítók, plakátok és fakszimile oldalak -, a regényekből vett idézetekkel kiegészítve: íme az ideális segédkönyv az olvasás szerelmeseinek.

Matthias Arnold - Toulouse-Lautrec
Művészeti ​album

Kahlo
Frida ​Kahlo Ismeretlen szerző
45

Ismeretlen szerző - Frida ​Kahlo
Frida ​Kahlo 1925-ben súlyos közlekedési balesetet szenved, melynek következtében hosszú időre ágyhoz kötött marad, ekkor kezd el festeni. Festményein életének állandó küzdelmei jelennek meg. A mexikói festőnő művészi pályáját és életét mutatja be az album, képekkel életrajzi adatokkal.

Balázs Viktor - Szocialista ​autók
Tudja-e, ​mibõl készült valójában a papírjaguár? És azt, hogy melyik autóról másolták az impozáns Csajkát? Vagy hogy melyik szovjet kocsinak volt híres olasz formatervezõje? Ha elolvassa Balázs Viktor könyvét, nemcsak ezekre a kérdésekre kap választ, hanem számtalan érdekes történet révén arról is képet alkothat, miképp mûködött a "béketábor" autóipara. A könyv részletesen elmeséli minden jelentõsebb szocialista autómárka történetét a Csajkától kezdve a Skodán és a Trabanton keresztül a Zsiguliig. A szöveget tökéletesen restaurált vagy eredeti állapotában megmaradt jármûvek képei illusztrálják a legapróbb részletekig. A különbözõ márkák típusválasztékával és különlegesebb darabjaival pedig korabeli fényképek ismertetik meg az olvasót. A Szocialista autók azoknak szól, akik nosztalgiával gondolnak vissza szüleik vagy fiatalkoruk autóira, de azoknak is érdekes olvasmány, akik ezt a korszakot már csak a történelemkönyvekbõl ismerik. 80 oldalas, színes, nagyalakú, kemény borító.

Mark Cotta Vaz - Twilight ​- Alkonyat
Stephenie ​Meyer regénye több mint 30 hétig vezette a New York Times bestseller-listáját. Emellett elmondható, hogy mára világszerte igazi kulturális jelenséggé vált. 2008-ban a Twilight saga első részéből nagysikerű filmet forgattak. Az alapos, gazdagon illusztrált kötet segítségével megtudhatod, hogyan született film az Alkonyatból, ebből az olvasók millióit magával ragadó történetből. Az igényes kiállítású krónikáskönyv bemutatja, miként varázsolta mozivászonra Catherine Hardwicke díjnyertes rendezőnő és csapata Meyer lélegzetelállító világát. Az ismert szerző, Mark Cotta Vaz eddig be nem mutatott fényképek, exkluzív interjúk és személyes beszámolók segítségével kalauzol minket a színfalak mögé. Megismerkedhetünk a rendező, a producerek és a díszlettervezők munkájával, így szinte magunk is részesévé válunk az alkotás folyamatának. A könyvből sok egyéb kulisszatitok és anekdota mellett az is kiderül, hogyan született meg a Cullen család címere, miként forgatták a film legdrámaibb jeleneteit, sőt még az is, hogy miért szikrázik a napsugaraktól olyan csodálatosan a vámpírok bőre. És a film forog tovább...

Robert Capa - Kissé ​elmosódva
„A ​valóságot megírni mindig nagyon nehéz, így hát az igazság kedvéért megengedtem magamnak, hogy néha egy kicsit túllépjek rajta vagy egy kicsit eloldalazzak mellette. Ennek a könyvnek minden eseménye és szereplője a képzelet szülötte, de van valami köze az igazsághoz is.” Ezekkel a szavakkal ajánlotta könyvét az olvasók figyelmébe 1947-ben a legendás fotóriporter, Robert Capa. Az eredetileg filmforgatókönyvnek készült írás valójában egy szerelmi történet, melyet át- meg átszőnek Capa második világháborús haditudósítói munkájának eseményei – pergő cselekményével, szellemes és humoros párbeszédeivel valóban filmvászonra kívánkozik. De sokat elárul az eleinte írónak készülő, világvándor fotósról is, akiről már életében tudták ismerői: bármily hihetetlen kalandokba keveredjék, bármennyire közel kerüljön is a halálhoz, számára a valóság még mindig nem elég érdekes. Vérbeli mesemondó volt, szellemes társalgó, csak úgy ontotta a remek sztorikat. Imádták őt a nők, hírességek vették körül, mint például nagy szerelme, Ingrid Bergman, vagy a barátai Steinbeck, Hemingway, John Huston, Billy Wilder és Picasso. A Kissé elmosódva című, stílusában itt-ott Rejtő Jenő-i ízeket felvonultató háborús memoárt a szerző több mint száz, fekete-fehér fotója illusztrálja. Robert Capa (1913-1954) magyar származású fotóriporter és haditudósító 1936-ban a spanyol polgárháborúban készített, A milicista halála című fotójával vált világhírűvé. 1941 és 1945 között az amerikai hadseregben volt haditudósító, az olasz- és németországi hadszíntereken, a szicíliai és normandiai partraszállásról készült híres felvételei a Life-ban és a Collier’sben jelentek meg. 1947-ben többekkel megalakította a ma is működő Magnum fotóügynökséget, melynek haláláig elnöke volt. Utolsó riportját az indokínai harcokról készítette. A vietnami Thai Binhben aknára lépve vesztette életét. Tekintélyes hagyatékából (felvételeinek száma 70 ezer körül mozog, s egyre újabbak kerülnek elő) 88 fotó ma a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum tulajdonában van.

Form%c3%a1k
Formák Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Formák
Az ​Első pillantásra izgalmas képeskönyvsorozat a legkisebbek számára. Minden oldal egy-egy szemet gyönyörködtető kincsestár, teli ismerős és ismeretlen tárgyak színpompás fényképével. Így tanul a kisgyerek! Életre kelnek a mindennapi tárgyak. A képaláírások gyarapítják szókincsét.

Termek213
Színek Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Színek
Az ​Első pillantásra izgalmas képeskönyvsorozat a legkisebbek számára. Minden oldal egy-egy szemet gyönyörködtető kincsestár, teli ismerős és ismeretlen tárgyak színpompás fényképével. Így tanul a kisgyerek! Életre kelnek a mindennapi tárgyak. A képaláírások gyarapítják szókincsét.

Covers_150624
Tapintás Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Tapintás
Így ​tanul a kisgyerek! Életre kelnek a mindennapi tárgyak! A képleírások gyarapítják a gyermekek szókincsét!

Fergus Greer - Portrék
Az ​album a nemzetközi fotósvilág legelismertebb alkotóinak munkáit gyűjti össze: megragadó portrékat a világ legszebb modelljeiről, a leghíresebb sztárokról, politikusokról és az uralkodóházak tagjairól. Az alkotókkal készített interjúk bemutatják magukat a fotósokat, megismerhetjük a fotóművészettel kapcsolatos gondolataikat, elmesélik, hogyan jutottak fel a szakma csúcsára. A képekhez mellékelt rövid képaláírások olyan sztorikat fednek fel, melyek egyébként alighanem rejtve maradnának a nagyközönség előtt.

Normantas Paulius - Csepregi Márta - 14 ​testvér
Ismertető: Az ​uráli, azaz a finnugor és a szamojéd népek közös gyökerei a történelem előtti múltba nyúlnak vissza. Több, mint 5000 éwel ezelőtt élt egy nép az Urál hegység vidékén, az Északnyugat-Szibériától a Baltikumig terjedő erdőövezetben. Ezeket az egymástól ezer kilométerekre lakó és kulturálisan is nagyon különböző népeket mára egyetlen dolog köti össze - a nyelvrokonság. A litván fotóművész, Normantas Paulius tíz éven át készítette felvételeit a tizennégy testvér - a számukban erősen megfogyatkozott, gyakran a fennmaradásukért küzdő tizennégy rokon nép - mindennapjairól. Csepregi Márta finnugor nyelvész tanulmányából pedig megismerhetjük e népek, nyelvrokonaink múltját, jelenét, illetve hogy miképpen próbálják újraéleszteni őseik hagyományait és újra megtalálni saját kulturális identitásukat.

Lázár István - Képes ​magyar történelem
„Lovasok, ​hegyek között, sűrű fenyőerdővel szegett úton kaptatnak fölfelé, csatakossá izzadt, rövid lábú, bozontos szőrű, inas lovakon. Megállnak a hágó magasán, a vízválasztó nyergében. Előre figyelnek, visszafelé fülelnek. Csak az előőrs, vagy ez, a főerő?... Hódítóan törnek előre? Megverten menekülnek?" 1100 éve, a népvándorlás egyik kései hullámaként érkezik keletről a Kárpát-medencébe az alapjában finnugor nyelvű, ám inkább türk eredetű, a nomadizáló állattartást és a földművelő gazdálkodást egyaránt ismerő magyar törzsek szövetsége. Európát sokáig rettegésben tartó, kalandozó hadjáratai, végleges megtelepedése, lehiggadása és összeötvöződése a kelet-közép-európai tájon; 1000 év előtti államalapítása, csatlakozása a latin kereszténységhez, és az azóta eltelt tíz évszázad oly sok területvédő és szabadságküzdelemmel gazdag, tragédiákkal teljes története, egészen a történelemként még nem taglalható máig — ennek roppant tömör, korszerű összefoglalását adja könyvünk, ez a színes esszé a magyar történelemről, ahogyan azt sok-sok forrás alapján, ámde egyvalaki látja. A kötet képanyaga - Buzinkay Géza történész válogatása - az események olykor szokatlan, kevéssé ismert összefüggéseire vet fényt, szabadon szárnyalva a korhű ábrázolások és a történeti tudat áttételei közt, a szerző képmagyarázatai pedig nem pusztán leíró jellegűek, hanem a történelmi esszét számos kiegészítő információval teszik még gazdagabbá.

Bihari-Horváth László - A ​hímzett képes-feliratos falvédő
A ​hatvani Hatvany Lajos Múzeum Falvédőgyűjteményének tárgytipológiai leírását és katalógusát adja Bihari-Horváth László, a múzeum munkatársa. A hímzett falvédőkből először 1980-1981-ben nyílt kiállítás, akkor meglehetősen ellentmondó visszhangokat kiváltva, hiszen ezeket a konyhai díszítéseket a giccs kategóriájába sorolta a korabeli tudomány. Azonban mint a népi lakáskultúra része, beépült a mindennapokba. A szerző tanulmányában a használatot, illetve a falvédőképeket és szövegeket is elemezve, típusokra osztott gazdag fekete-fehér fotómelléklet és tárgyleírás kíséretében dolgozta fel az anyagot - a modernizálódó népi lakáskultúra iránt érdeklődő laikus és szakközönség számára.

Kabar Vivien - Sors-ok
"Egy ​olyan könyvet tarthatunk a kezünkben, ami a maga nemében egyedülálló és újszerű, elhagyván a szokványos gondolkodásmódot, ami megmutatkozik magában a képi világban, és a szavak kimagasló megjelenítésében is. A képek és a szavak együttesen nyitnak meg olyan szintet tudatunkban, ami egy másik létsíkra visz át, és ha azonosulni tudunk a szavak erejével, amik a verssorokban rejlenek, akkor igazi spirituális út nyílik meg előttünk, ahol a belső énünk, és a külső világ egyesülhet. Ez a mű egy igazi kuriózumnak számít, aminek elolvasása csodálatos élményt nyújthat mindenki számára, hát ne vonjuk meg magunktól ezt az érzést." (Frabato)

139419987
Petőfi ​album Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Petőfi ​album
A ​Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás.

Budaházi Brigitta - Különleges ​albumok - Scrapbooking
Anyagok ​és eszközök, Alapvető tudnivalók, Az oldalak tervezése, Papír, Fényképek, Címfelirat, Képaláírások és jegyzetek, Díszítés, Összeállítás, Albumok gyűjteménye, Születésnap, Nyaralás, Esküvő, Nagymamának, Receptgyűjtemény, Kisfiunk, Babaszületés, Kirándulás, Családi öröknaptár, Képeslapgyűjtő, Karácsonyi emlék

Deák Ferenc - Betű ​és rajz
A ​kötet az 1999 évi Frankfurti könyvvásárra készült, három nyelvű kiadvány. Valamennyi szöveg a magyar mellett angolul és németül is olvasható Banner Zoltán könyvajánlása Deák Ferenc (Kökös, Románia, 1935. június 17.) az abszolút zenei hallás kivételes természeti ajándékának megfelelő abszolút rajzi érzékkel született, vagyis az a grafikai világrend, ami benne adva van, tökéletesen egybevág a Világegyetem mélyében működő szerkezeti Renddel. De mind a modern zene, mind a modern képzőművészet története arra utal, hogy minél több, ezzel a Kozmogóniai Renddel ellentétes, tőle idegen, zavaró körülmény takarja el előlünk törvényeit, annál nehezebb felülemelkedni a káoszon, homályon, hangzavaron s érvényesíteni az abszolút látás kontrollját. Életműve: e homállyal vívott küzdelem és dialógus egyik lehetséges forgatókönyve. Erdély virtuális (szellemi) fővárosában, Kolozsvárott, a művészeti akadémia elvégzése után különös szakmai és művelődéstörténeti kihívásnak kellett eleget tennie: a többévszázados tipográfiai kultúra hagyományai, s a második világháborút követően minden addiginál gazdagabban, autentikusabban felvirágzó erdélyi magyar írásművészet kettős elkötelezettségét felvállalva, számos kitűnő erdélyi grafikus tevékenységét bekapcsolva ERDÉLYI MAGYAR KÖNYVKÉNT megjeleníteni egy nemzetrész (a romániai magyar nemzetiség) szellemi önfenntartását. Deák Ferenc aki mindent tud, amit a század legkiválóbb európai grafikusainak a keze tud a vonalról, a foltról, a kompozícióról, a sokszorosító technikákról, a mini- és a maximűfajokról (a díszítő `mütyürtől` az ex librisen és az illusztráción át a festett kazettás famennyezetig), s az emberi lélek és tudat arckifejezéseiről (a népmesei elbűvöltségtől a groteszk és intellektuális fintorokon át az Ember tragédiáinak elszemélytelenítő fájdalmáig) az elmúlt négy évtizedben könyvek százait tervezte saját kezével, s könyvek ezreinek a testet öltését vezényelte le a kézirattól a könyv-látványig a Kriterion Kiadó tipografikusi pulpitusán/pulpitusáról. Ebben a folyamatban érlelődött az a sajátos memoár, a grafikus emlékirata, valóban Betű és Kép szerelmes története, amely ugyan `csupán` a tipografikai műterem asztalára enged rálátást, de ha alaposabban körülnézünk, kiderül: a művész valamennyi műfaja ezen a keverőasztalon lényegül át egy új minőséggé, ama bizonyos könyv-látvánnyá, s ugyanakkor ennek az új műformának az esztétikai megjelenéséből visszavezetnek a szálak a légies, a tárgyias, az elvont vagy a drámai vonalrajzhoz, a metszetlapok eleganciájához vagy a kisgrafikák emblematikusságához. Amikor a szabadkézi rajz, a látványfestészet és a figuratív forma ennyire lappangva és áttételesen vesz csak részt a műalkotásban, mint most, a huszadik század utolsó pillanataiban, Deák Ferenc adottságai és ismeretei rendkívüli módon felértékelődnek egyrészt a tipografikusi nyelvi hagyomány folytonosságának a biztosításában, másrészt a könyvművészet távlatainak a vonatkozásában.

Simon András - Életed ​üzenet
Simon ​András egyedülálló művészetében szinte a végletekig igazolódik, amit egy festőművésztől hallottam: "A művész átenged a szívén egy üzenetet, amely őt megragadja, és amely ki akar fejeződni benne és általa. Az meg már valóságos természetfeletti kegyelem, hogyan egy olyan világot alkot, amelyben minden összefügg, és minden a végső világosságban ragyogva a helyén van, azon az egy bizonyos helyen, ahová a teremtő és megváltó Isten állította. A szimbólumokat kísérő rövid írásokban benne van a pusztai atyák szinte nyers tömörsége, a középkori misztikusok himnusztöredékei, és Istent kereső és szerető kortársaink modernsége." (Fr. Barsi Balázs OFM)

Karacsony-regi-kepeslapokon_original_5750
24

Ismeretlen szerző - Karácsony ​régi képeslapokon
Ilyen ​gyűjteményt minden család összeállíthatott volna. Ha beléphetnénk dédanyáink lakásába, kedvünk szerint kutatgatva, mennyi iratot, feljegyzést, cédulát, fotográfiát, levelet és képeslapot találnánk a sublót mélyén, bőrmappás íróasztalok fiókjában, ruhaszekrények alján, pincében, padláson. A nippek, kancsók, vázák, poharak összetörtek, a ruhákat elajándékozták, kidobták, a megkopott huzatú kanapékatm fotelokat elvitte az ócskás, de a papírféle, ez a könnyen sérülő semmiség állta az idők viharát. Szolidan megsárgult, széle rojtos lett, a tintával rárótt sorok megfakultak, a papír megöregedett, de átélt generációkat, mert fontos volt. Mint mindennek, a karácsonyi képeslapnak is története van.

Kollekciók