Ajax-loader

tony stark

Rate_positive 40 Rate_neutral 14 Rate_negative 11

2506 napja velünk van 2 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Buek_2013_300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Skellington_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (1763)

V. A. Kuzmiscsev - A ​maja papok titkai
Chiapas ​mexikói állam őserdeiben húsz évvel ezelőtt egy félig lerombolt templom romjait fedezték fel, amelynek belsejét csodálatos freskók ékesítettek. Ez a Feliratok-temploma volt. Az ősi, titokzatos maja nép egyik temploma. Ki volt ez a csodálatos építő nép? Honnan jöttek? Hogyan és mikor született a kultúrájuk? Ki tanította meg őket írni? Milyen tudással kellett rendelkezniük, ha a kétezer évvel ezelőtt megalkotott maja naptár pontosabb volt, mint a mai naptárunk? Ezekre és más kérdésekre ad választ a könyv.

Dr. Marék Antal - Így ​élt Albert Schweitzer
Nem ​a huszadik század szentje Albert Scweitzer, csupán kivételesen nemes erkölcsű ember, aki ellentmondásokkal terhes korában ember tudott maradni. Fehérek között, feketék között is "európai". Hosszú, munkás életében mindig azt kereste, hol van rá a legnagyobb szükség, hogyan teheti a legtöbbet az emberért. A neves orgonaművész és elismert tudós teológus pályája derekán újra beült az egyetem padjába, s orvosi diplomát szerzett, hogy az egyenlítői Afrikában kórházat alapíthasson, gyógyíthassa a beteg négereket. Az emberiség féltése, az élet tisztelete vezette el később a békéért küzdők táborába is, ez állította a háború, az atombomba legszenvedélyesebb ellenzői közé.

Albert Schweitzer - Egy ​orvos az őserdőben
Albert ​Schweitzer, neves orgonaművész, a strassburgi egyetem tanára, harminc éves korában orvosi tanulmányokba kezdett. 1913-ban friss diplomával a zsebében, ápolónővé átképzett felesége társaságában, elindult Egyenlítői-Afrikába. Elhatározásában az a cél vezérelte, hogy segítsen nyomorúsággal, betegséggel küzdő afrikai embertársain, s jóvátegyen valamit a gyarmatosítók okozta mérhetetlen szenvedésekből. "Orvos az őserdőben" című könyvében első afrikai útjáról, a lambarenei kórház megalapításáról, gyógyítómunkájának kezdeteiről ír lebilincselően érdekesen. Kiadónk a mű 1935-ös magyar kiadásának megjelentetésével tiszteleg a nagy humanista emléke előtt a Nemzetközi Albert Schweitzer Társaság 1990. évi, Budapesten megrendezett konferencia alkalmából.

Gaston de Gerlache de Gomery - Újra ​az Antarktiszon
Az ​1957-58-as Geofizikai Év alkalmából több ország - köztük Belgium is - expedíciót küld az Antarktiszra. A belga expedíció vezetője, e könyv szerzője, tartalékos repülőparancsnok, akinek apja 1897-99-ben már megjárta a Déli-sarkvidéket. Egy modern sarkvidéki expedíció egészen más természetű, mint a régebbiek. A róla írt könyvnek sem a kínszenvedés, az embertelen túlterhelés, a fagyhalál romantikája áll a középpontjában, hanem a technikai felszerelés, a szervezettség, a tudományos felkészültség, a nemzetközi összefogás másfajta romantikájával imponál. Egy modern expedíció kutatási terveit csak akkor tudja végrehajtani, ha tagjai szakemberek. A belga Déli-sarkvidéki expedíció tizenhéttagú törzscsoportja pilótákból, rádióműszerészekből, mérnökökből áll és természetesen orvos meg filmoperatőr sem hiányzik. Az expedíció tagjait és felszerelését két hajó szállítja az Antarktiszra. A járműszállítón kívül van repülőgépük, helikopterük, vannak hernyótalpas motorkocsik, kutyás szánok. Erőműtelepet, jól felszerelt műhelyeket, kutató laboratóriumokat, lakóházat építettek fel maguknak otthonról hozott, előrekészített elemekből. A kutatócsoport a hosszú sarkvidéki éjszaka idején a bázison folytatja munkáit. Ezt a nem minden nehézséget nélkülöző életet a szerző kedélyesen, jó humorral ábrázolja.

Alekszandr Sztyepanovics Jakovlev - Amundsen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bilibok Zsuzsa - Négy ​gyerek a Szaharában
Lehet-e ​kánikulában eltölteni a karácsonyt? Bármilyen különös, lehet. Ugyanis nemcsak a mesék szárnyán juthat távoli, titokzatosnak tűnő világokba egy gyerek. Olykor egy-egy magyar kisfiú, kislány igazi gépszárnyak segítségével is meglátogathatja a messzi földrészeket, mint e könyvben Peti Afrikát. Peti az algériai tengerpart káprázatos ragyogásában, az oázisok, a sivatag világában szerez ritka élményeket. Kalandjait, tapasztalatait e könyv útján megosztja minden olvasójával.

Höhnel Lajos - Teleki ​Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítő vidékein 1887-1888-ban
Az ​író Höhnel Lajos, tulajdonképpen nem is író, hanem Teleki Sámuel kérésére, útitársaként lejegyzetelte az utazás alatt történteket és így került kiadásra könyv alakban először német nyelven, majd 1891-ben magyar nyelven is füzetes formában. " A sötét kontinens, azon földrész, amely átkutatásának legtovább állott ellen, végre feltárta titkait, amelyeket oly gondosan meg tudott őrizni. Századunk dicsősége, hogy ezen szfinx le van győzve, hogy ő küldötte ki azon vándorokat, akiknek végre sikerült rejtélyeit megoldaniuk."

Szilágyi Ferenc - Így ​élt Kőrösi Csoma Sándor
" ​Minden magyarban él valami Kőrösi Csoma lelkesültségéből, a kalandvággyal párosult tudásszomjból, a világgá sodródott fiú nyugtalanságából..." - írja Illyés Gyula Kőrösi Csomára emlékezve. A "nagy vándor" születésének kétszázadik évfordulójára másodszor jelenik meg az Így élt... sorozatban Kőrösi Csoma Sándor pályájának története gyermek- és ifjúkoráról, a nagyenyedi kollégiumi évekről,a felkészülés és vándorút, majd a tudományos kutatómunka ezernyi buktatójáról. Kőrösi Csoma küzdelmekkel teli élete az elkötelezett hivatástudat eszményképét állítja a fiatal olvasó elé. Az olvasmányosan, érdekesen megírt könyvet korabeli dokumentumok gazdagítják.

Rupert Matthews - Trópusi ​esőerdők a Földön
Keresve ​sem találhatnánk fenségesebb vadont a trópusi esőerdőnél. A sűrű növényzet elképzelhetően sokféle élőlénynek nyújt otthont. Az itt található különböző állat- és növényfajok száma olyan óriási, hogy még senki sem számolta össze őket. Több ezer olyan faj van, melyeknek még nevet sem adtak. Ezek az óriási erdők évszázadokon át rejtélyes helynek számítottak. Elveszett városokról és elásott kincsekről szóló hírek szálltak szájról szájra, sőt nem egyszer rémmesékbe illő szörnyeket is emlegettek. E történetek némelyike igaznak bizonyult, de legtöbbet soha nem sikerült bebizonyítani. Azonban mindegyikük hozzájárul ahhoz, hogy az emberek képzeletében az esőerdők rejtélyes és vonzó helyként jelenjenek meg. Ma az esőerdőket riasztó sebességgel pusztítják. Többezer hektárnyi tűnik el minden évben, amint az erdők helyén szántóföldeket és legelőket hoznak létre. Ha a pusztítás a mai tempóban folyik tovább, akkor nem kell hozzá egy-két évtizednél több, és az esőerdők végleg eltűnnek a föld színéről. Ebben a könyvben az esőerdőről és állatvilágról készített legszebb felvételek válogatásában gyönyörködhetünk. Parányi rovarokról és óriás fákról készült fotók segítenek közelebb kerülni az esőerdő végtelenül változatos flórájú és faunájú, még mindig csábítóan rejtélyes és elbűvölően szép világához.

Covers_90193
elérhető
5

Jens Bjerre - Kalahári
1957-ben ​Bjerre a délnyugat-afrikai Kalahári-sivatagba indult kétszemélyes expedíciójával, és az ott lakó kung-busmanok mintegy ötven tagú csoportjával élt együtt négy hónapig a száraz időszakban. - Mintha a kőkorba csöppent volna bele az atomkor kellős közepén! A kung-busmanok a föld legprimitívebb népei közé tartoznak. Asszonyaik gyűjtögetéssel szerzik meg a mindennapra valót, a férfiak meg mérgezett nyíllal vadásznak. Félig letelepült, félig vándorló életetmódot folytatnak. Van egy telephelyük, itt rakják össze - főleg fűből - madárfészekhez hasonló enyhelyeiket, de ha rosszak az időjárási viszonyok, szárazság, vagy steppetűz pusztít, az elköltöző vadállatok nyomában ők is felkerekednek és továbbállnak. Bjerre barátságot kötött ezekkel az egyszerű emberekkel, és a busmanok is megszerették a szerzőt, aki jó szívvel közeledett feléjük. Elkísérte a férfiakat a vadászmezőkre, az asszonyokat bogyó- és lárvagyűjtögető útjaikra. Részt vett a kis csoport kultikus szertartásain, táncolt velük a holdfényes éjszakákon, amikor dallal, tánccal könyörögtek esőért a hosszú száraz évszak után. Elbeszélgetett a varázslóval hiedelmeikről, plasztikus képet mutat a kis csoport megkapó közösségi életéről, szokásairól. Ismerteti a busmanok családi és temetkezési szertartásaikat. Érdekes például, hogy csak minden harmadik-negyedik újszülöttet hagynak életben, a többit születésük után elpusztítják. Az anya ugyanis - megfelelő táplálék hiányában - négyéves koráig szoptatja gyerekét, és a közben született kicsinyeit nem tudná felnevelni. Bjerre sok szép busman mesét, naív költeményt közöl könyvében.

Reinhold Messner - Az ​én utam
"A ​szabadság, hogy útra keljek, ahová csak akarok." "Napjainkban a kinti világot műholdak szelik fel teljesen áttekinthető darabokra. Belsőmben azonban még mindig ott lakozik az ismeretlen világ. Tudni akarom, mi történik lelkem beláthatatlan zugaiban. Mit csinálok a sivatagban, ha nincs már több vizem? Mit teszek az Antarktiszon, ha hasadékos környékre érek se előre, se vissza nem tudok menni? Mi történik a sziklafalon, ha elvesztem a kapaszkodót? A válaszokat ezekre és az ehhez hasonló kérdésekre csak úgy kaphatom meg, ha önszántamból lemondok szinte minden technikai eszközről, és egyedül csak magamra számíthatok." Messner legnagyobb kifejezőerejű interjúinak és személyes vallomásainak áttekintésével a határok meghódítója közelebb kerül hozzánk, mint eddig bármikor. Reinhold Messner, a magát "határon járóként" meghatározó hegymászó, író és alpesi gazda 1944. szeptember 17-én született Dél- Tirolban, Olaszországban. A hegymászással már 19494-ben kezdett megismerkedni, és 1969 óta száznál is több expedíción vett részt Földünk hegységeiben és sivatagjaiban. Ezek során számos sikeres első megmászást hajtott végre, mind a tizennégy nyolcezres csúcson járt, illetve hosszában áthaladt Grönlandon. Reinhold Messner sohasem rekordokat kergetett, azt tartotta lényegesnek, hogy lehetőleg érintetlen vidékeken szembesüljön a természet kihívásaival, minimális felszerelést használva. Előadásokat tartott Európa-szerte, az USA-ban, Japánban, Asuztráliában, Dél-Amerikában, dokumentumfilmeket forgatott, és sikkei jelentek meg többek között a Stern, a Spiegel, a GEO, az Epoca, az Espresso és a National Geographic kiadványaiban. Több mint 40 kiadott könyvét számos nyelvre lefordították.

Dr. Kenneth Kamler - Orvos ​az Everesten
Az ​1996. tavaszi hegymászószezonra úgy emlékszik a világ, mint e veszélyes sport történetének egyik legtragikusabb idényére. Számos beszámoló született az 1996. május 10-én a Mount Everesten történt eseményekről, amelyek megpróbálták feltárni a 7 hegymászó halálához vezető okokat, és egyben közel hozták a mindennapok emberéhez is ezt a veszélyes, de gyönyörű sportot. Szomorú, de igaz: az 1996-os Everest-tragédia, vagyis 7 ember halála irányította rá a szélesebb közvélemény figyelmét is a hegymászásra. Világszerte milliók olvasták és olvassák a témával kapcsolatos könyveket, nézik a könyvek filmfeldolgozásait, és közülük sokan indulnak el a hegyek felé, hogy aztán ott olyan kalandok, sikerek és tragédiák részesei legyenek, amelyekre az 1996-os eseményekről szóló izgalmas, drámai beszámolók nélkül soha nem került volna sor. Ebben a könyvben az a résztvevő osztja meg az olvasókkal a hegymászással, azon belül pedig az 1996-os tragédiával kapcsolatos gondolatait, aki talán a leginkább fel tudta mérni a magashegyi mászással kapcsolatos veszélyeket: a tragédiában érintett egyik expedíció orvosa. Dr. Kenneth Kamler számos magashegyi expedícióban vett részt hegymászóként és orvosként, ám ő sem tudta megakadályozni a 8000 méter feletti magasságban egyik óráról a másikra kibontakozó tragédiát. Szenvedélyes és alapos beszámolója az események olyan részleteire világít rá, amelyek a témával kapcsolatban eddig magyar nyelven megjelent könyvekből kimaradtak. Könyve az angol nyelven történt megjelenés óta a nemzetközi hegymászó-irodalom egyik legtöbbet forgatott alapművévé, a biztonságos hazaérkezést is célul kitűző hegymászók kötelező olvasmányává vált.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

összes (96)

Dacre Stoker - Drakula, ​az élőhalott
Huszonöt ​évvel azután, hogy néhány rettenthetetlen ifjú angol halált megvető bátorsággal legyőzte Drakula grófot, minden idők legfélelmetesebb vámpírját, Londonban furcsa dolgok történnek. Sötét sikátorok mélyén kegyetlen gyilkosságok zajlanak, megjelenik a tehetséges román színész, Basarab, aki mintha a vesékbe látna, és felbukkan egy gyönyörű, férfiruhás asszony is, akit valami furcsa hidegség övez. A Lyceum színházban pedig a szerző felügyelete alatt folynak a Bram Stoker-regény, a Drakula színpadi átdolgozásának próbái. Drakula hajdani bátor ellenfelei tisztes polgárokká idősödtek, ám a fenyegető események láttán úgy döntenek, ismét harcba szállnak a gonosz ellen. Vajon sikerül-e megmenteniük a világot az újabb vámpírtámadástól? "Sodró, lendületes és hihetetlenül fordulatos természetfölötti thriller - a várva várt vérátömlesztés a Drakula-mítosz számára." - Publishers Weekly

Salome Al-Saffin - Szeress, ​hercegnőm!
A ​regény egy fiatal lány életének első 17 évéről szól. Salme hercegnő - későbbi Salome vagy Saloma, a híres énekesnő - az uralkodó lányaként látta meg a napvilágot a XX. században. A hazája nevét tapintatból elhallgató, azt csupán "Risztánnak" nevező hölgy megismeri a titkolt, majd beteljesülő törvénytelen szerelem csúcsait és a meghurcoltatás, a bánat pokoli mélységeit. Útja a háremből a szabadságba gyors, de véres és könyörtelen...

Buday László - Jakabfi László - Angol ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stephen Molstand - Dean Devlin - Roland Emmerich - A ​függetlenség napja
A ​kérdés, hogy mi, emberek egyedül vagyunk-e a világegyetemben, már évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. Az ősrégi talány egyszer és mindenkorra megoldódik, amikor harminchat gigantikus űrhajó érkezik a Föld legnagyobb városai fölé és az is hamar kiderül, hogy a látogatók szándékai ellenségesek. A fejlettebb civilizáció célja: kiirtani az emberi fajt... Vajon sikerül-e virágzó Földünket apokaliptikus tájjá változtatni? Képes-e az emberiség felülemelkedni nemzetiségi, vallási és politikai különbségein, hogy összefogjon egy olyan ellenséggel szemben, amelynél hatalmasabbat a világ még nem látott? A Függetlenség Napja a Csillagkapu készítőinek legújabb közös filmje. Már bemutatójának első hat napján minden elképzelhető filmes rekordot megdöntve elérte a 100 000 000 dolláros bevételt és azóta is töretlenül vezeti a listákat.

Balázs Anna - Az ​első asszony
Balázs ​Anna írja válogatott novelláinak kötete elé: A legnehezebb és egyúttal a legizgalmasabb írói feladat az emberi lélek megismerése. Vagyis az, hogy szavakkal kifejezzük, ami az életben megfoghatatlan, ám az ember jellemzésénél nélkülözhetetlen. Pedig a gyorsan alakuló, fejlődő világban az embernek is fejlődnie, alakulnia kell. Ha az író kutatómunkája folyamán úgy tapasztalja, hogy az általa megismert emberek fejlődése rossz irányba halad, eltorzult vagy érthetetlenné vált, mert a körülmények nem idokolják, olyan helyzetbe kerül, mint a barlangász, aki úgy tudta, feltárt barlangban fog előre vezetni az útja, és az mégis elzárult előtte. Minél gyorsabb a társadalom fejlődése, annál nehezebb megtalálni azokat az embereket, akik ezt a fejlődést követni tudják. Vannak, akik begubóznak, ellenségesen szemlélik a zavaró, életüket megnehezítő fejlődést. Vannak, akik félreértik, úgy hiszik, minden szabaddá vált, hiszen az ember már a világűrben repül: ő is a huszadik századvégiek közé tartozik, leveti hát a gátló tulajdonságokat, szertelenné lesz, és mivel széttépi az erkölcs kötöttségeit, erkölcstelenné válhat. Vannak olyanok, akik átlátják a fejlődés ésszerű és szükséges voltát, igyekeznek lépést tartani vele, ahogy erejükből és tehetségükből telik. Az író nemcsak kutató; megértő embertérs is, akinek gyengédségre, tapintatra van szüksége ahhoz, hogy alakjait megalkossa. Egy pillanatig sem felejtheti el, kinek ír: olvasóit is magával kell ragadnia, hogy megértsék, vele érezzenek. Engem sosem hagyott el az emberek iránti szánalom. Az késztetett íróvá válni, és kísér minden munkámban. A legrosszabb ember is szánandó, hiszen született és meghal. De ha szánom is az embereket, nem egyezhetem bele, hogy elromlott lényük másokat bajba döntsön. El kell ítélnem őket, ez épp annyira az író dolga, mint a bíróé, aki elítéli a bűnök elkövetőit, akkor is, ha talál mentséget számukra. A novellistának nehezebb a dolga, mint a regényíróé, aki néhány emberről ír, a novellák mindegyikében más-más lelkű, cselekményű, életű figurákat alkot. Mindegyik története egy külön dráma. Ez a legnehezebb műfaj, és nem minden olvasó tudja élvezni. Engem az izgat minden novellában, hogy elérjem, amit a téma megkíván: megmutassam azokat az embereket, akik éppen így és csakis így cselekedhettek adott körülmények között. Ha sikerül, akkor a lélekrajz volt megfelelő, abban lelni meg mindennek a magyarázatát. Ennek a rajznak a kialakítása a novellista legnehezebb feladata. Ha sikerült megoldania, akkor haladt a korral, akkor modern is volt, bár ennek a fogalomnak sokszor zavaros, félremagyarázott értelemzése nem mindenki számára egyforma tartalmú. Mégis: nem az a modern, aki úgy akar változtatni az írásművészeten, hogy belekever oda nem illő kifejezéseket, hanem, aki amai embert meg tudja alkotni.

Françoise Sagan - Kushadó ​kutya
A ​színhely egy észak-franciaországi iparvároska, a főhős egy megfélemlített, megalázott fiatal kistisztviselő, aki vagyont érő rablott ékszereket talál. Beleéli magát a gyilkos szerepébe, és egy csapásra megváltozik körülötte a világ... A népszerű írónő, akinek viharos emlékű Jó reggelt, búbánat című regénye világsiker volt, ezzel a könyvével is nagy port vert fel a francia irodalmi életben. Egyrészt a kisregényt körüllengő plágiumgyanú, másrészt Sagan újból nyilvánvalóvá váló írói erényei miatt. Még ellenfelei is elismerik, hogy a Kushadó kutya igen hatásos mű. Fordulatos, "krimis" cselekmény, könnyed stílus, sűrű atmoszféra, igazi "saganos" lélekrajz jellemzi.

David Ambrose - Leslie Watkins - Összeesküdt ​ellenségek
Azonosítatlan ​repülõ tárgyak nyomába erednek a pilóták, de hamarosan szem elõl veszítik õket. Ûrhajósok különös benyomásai a Holdon: jártak volna itt elõttünk emberek? Kiváló képességû szakemberek eltûnnek, mint a kámfor, de továbbra is küldenek haza leveleket. Tucatjával tûnnek el háziállatok és hétköznapi emberek, mások felbukkannak, s fogalmuk sincs róla, honnan is érkeztek. Kiszáradás vagy újabb vízözön fenyegeti a Földet? Ezek a látszatra egymástól független tények mind-mind apró, de árulkodó mozaikdarabkák, melyekbõl egy valószínûtlen méretû, nemzetközi terv sejlik fel: az emberiség jobbik részének elköltöztetése a katasztrófa felé szágudó Földrõl. Egy angol televíziósdokumentum-adás nyomán kötetünk szerzõi merész, mégis valószínû következtetésekkel leplezik le az összeesküdt hatalmak e roppant tervének iszonyú embertelenségét.

Max Brand - Át ​a Rio Grandén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James Oliver Curwood - A ​kutyafarkas
"Mikor ​a fölfelé vezető ösvényhez ért, hirtelen megállt. Idegen lábnyomok friss, meleg szaga csapott az orrába. Elejtette a nyulat. A szőre fölborzolódott. Nem nyulat szagolt, se sünt, se rókát. Párnás karmú ellenség mászott előtte erre. Azután hangokat hallott a Naphegy csúcsa felől hangokat, amelyekre hangosan felüvöltött. Mikor fölért a csúcsra, dermesztő látvány fogadta. A szikla szélén Szürke Farkas hempergett élet-halál-küzdelemben egy óriási hiúzzal. Szürke Farkas volt alul, és fájdalmasan nyöszörgött. Kazán átugrott a sziklán. Sebesen, zajtalanul támadott, mint a farkas, de azzal az elszánt, vak dühvel, ami az északi vadkutyák sajátsága. Ha egy másik farkas lett volna az ellenfe, azzal már az első ugrásra végzett volna. De ez nem volt kutya, se farkas, se róka - hanem fürge hiúz, a vadon legügyesebb bestiája." Ebben a könyvben gyönyörű farkaspár játssza a főszerepet, az emberek mellettük csak epizódszereplők lehetnek.

Louis L'amour - Az ​ezüst kanyon
Aláereszkedtem ​a nagy kék hegyekből, s a bozótos lapályon át belovagoltam Hattan's Pointba, a város nyüzsgő poklába, a házak közé, melyek szertelen összevisszaságban épültek egy rőtvörös plató sziklás oldalában. Férfinak való vidék volt ez, tágas és szabad, ahol mindenki a maga ura, és egy új világ gazdagsága várja. Micsoda óriási érzés, ha az ember fiatal és kemény, teste csupa izom, szíve csupa gyilkos tűz, s keze mint a villám! S tudni, hogy a városban biztosan akad valaki, aki arra vár, hogy összemérhesse veled az erejét, akár puszta kézzel, akár pisztollyal.

Charles Berlitz - Sárkány-háromszög
A ​Bermuda-háromszög és az Atlantisz című világsikert aratott könyvek szerzője, Charles Berlitz e művében is olyan kérdésekre keres választ, amelyekre nincs magyarázat. A bennszülöttek évszázadok óta úgy tartják, hogy mindenféle szörnyek élnek a Csendes-óceán Japán partokhoz közeli részén, s elnyelik az e vizekre tévedt hajósokat. Ezért nevezik az óceán e szakaszát Ördög-tengernek vagy Sárkány-tengernek. A Sárkány-háromszöget 8-12 km mély tengeri árkok határolják, s az idetévedt hajókat három oldalról támadják a hullámok. A legenda úgy tartja, hogy nyugtalan sárkányok ragadják el a hajlókat, s víz alatti búvóhelyeikre hurcolják őket. Megmagyarázhatatlan, hogy soha nem került elő egyetlen hajóroncs sem, s a katasztrófáknak egyetlen túlélője sem maradt. Berlitz hosszú éveken át kutatta a Sárkány-háromszög titkát, amely épp a Bermuda-háromszög átellenében helyezkedik el a földgömbön, ugyanazon szélességi körön. Megtudhatjuk, hogy a Sárkány-háromszög vonzásának még a repülőgépek sem tudnak ellenállni, s hogy a térség felett elromlanak a műszerek, s felgyorsul az idő. A szerző megpróbálja kideríteni, milyen erők felelősek azért, hogy ennyi hajó és repülőgép tűnt el a legénységestől ilyen nyomtalanul. A világ egyik legnagyobb rejtélyét tárja fel előttünk a Sárkány-háromszög.

Charles Berlitz - Lélegzetelállító ​történetek
Ugyanazok ​az erők, amelyek a távoli múlt titkait kutatják, kifürkészhetik a végtelen jövőt. A Bermuda-háromszög, Atlantisz, a Sárkány-háromszög és a Furcsa jelenségek című könyvek szerzője, Charles Berlitz a legújabb kötetében ismét megdöbbentő és megmagyarázhatatlan érdekességek sokaságával lepi meg olvasóit. A könyv felöleli az emberiség egész történetét. Az érdekfeszítő esetek elviszik az olvasót a ˝normális˝ valóság határain túlra és feltárják előtte az ismeretlen világ beláthatatlan és alig feltérképezett területeit.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (64)

Andreu Carranza - Esteban Martín - A ​Gaudí-kulcs
Misztikus ​elemekkel átszőtt kultúrtörténeti thrillerregény. A 20. század eleji Barcelona növekszik, a modernizmus szelleme ellenállhatatlan hatással van a sötét oldal híveire. A szabadkőműves páholyok, a titkos társaságok révén a város az ezotéria központjává növi ki magát. Antonio Gaudíról, az építészről pedig kiderül, hogy a Moria-lovagok nagymestere és egy évezredeken átívelő jóslat kulcsfigurája.

Graham Hancock - Robert Bauval - A ​Szfinx üzenete
Az ​ősi rejtély őrzője, minden titkok tudója, a Nagy Szfinx évezredek óta mozdulatlanul mered a végtelenbe, kelet felé, hogy a csillagokból olvassa ki az emberiség rég feledésbe merült üzenetét. Ma, amikor civilizációnk egy újabb nagy ciklus vége felé közeledik, egyre fontosabbá válik, hogy megértsük ezt az üzenetet. A kirakójáték utolsó darabja is a helyére került. A geológusok és az archeo-asztrológusok már régóta állítják, hogy a Szfinx jóval régebbi, mint ahogy eredetileg azt feltételezték. Az egyiptológusok szerint az alkotás i. e. 2500-ból származik, ám mi tudjuk, hogy jóval előbb, i. e. 10500-ban, az Oroszlán jegyének korában kezdték építeni. Már abban is biztosak vagyunk, hogy a Szfinxtől fél mérföldre található három gizai piramis sem holmi megalomániás fáraók síremléke, hanem az Orion-öv három csillagának 15 millió tonnányi kőbe ágyazott precíz földi térképe. Akkor viszont valaki üzenni akart nekünk valamit? És ha igen, mit? A Szfinx üzenetében Robert Bauvel és Graham Hancock a legmodernebb komputeres szimuláció segítségével tudományosan megalapozott időutazásra repítik az olvasót, hogy együtt törjék fel a műemlékekbe ágyazott ősi titkosírás kódját, és hogy új elméleteket fogalmazzanak meg a piramisszövegek és más ősi egyiptomi írások értelmezéséhez. Részt vehetünk tehát ebben az intellektuális kincsvadászatban, amely egymás mellé állította a témában jártas legjelesebb egyiptológusokat, kormányhivatalnokokat és mágnásait. Vajon mit keresnek? Mi található szeizmikus felmérésekkel felfedezett Szfinx alatti kamrában? Mi rejtőzködik a Nagy Piramis zárt ajtaja mögött? És vajon milyen sors vár az emberiségre? Tényleg a végzetünkbe rohanunk?

Jackson Galaxy - Pokoli ​macskák
Jackson ​Galaxy az Animal Planet népszerű sorozatának macskaguruja, leginkább egy motoros banda tagjára emlékeztet, mégis különleges képességgel rendelkezik: nem létezik a világon olyan zűrös cica, akivel ne tudna "szót érteni", és akinek ne tudna segíteni - az állatok idegileg kikészült gazdáiról nem is beszélve. Most megjelenő könyvében Jackson Galaxy elmeséli tizenhárom éven át tartó barátságának történetét Bennyvel, egy kistermetű, rövidszőrű, szürke-fehér kandúrral, illetve tanácsokat és tippeket ad, hogyan élhetünk egy fedél alatt, harmonikus kapcsolatban nehéz természetű kedvenceinkkel. Jackson Galaxyt többek között nevezték már macskaidomárnak és macskapszichológusnak is. Egyedülálló "Cat Mojo" módszerével segít rávilágítani a macskatulajdonosoknak, miért viselkedik úgy a kedvencük, ahogy. Galaxy tanácsadóként dolgozik, és "Cat Mojo" órákat tart magánembereknek valamint menhelyi dolgozóknak. Célja, hogy beszüntessék az egészséges menhelyi állatok elaltatásának gyakorlatát. Los Angeles mellett él három cicájával, Caroline-nal, Chippyvel és Velouriával, valamint kutyájával Rudyval.

Robert Bauval - Adrian Gilbert - Az ​Orion-rejtély
Évezredek ​óta állnak a tiszteletet parancsoló és rejtélyes piramisok anélkül, hogy eddig elárulták volna titkukat. Valójában miért építettek az egyiptomiak ilyen írdatlan kőgúlákat? Mi az a félelmetes titok, ami többezer éve láthatatlan a világ számára? A szerző több, mint tíz évet töltött a piramisok rejtélyeinek kutatásával, és következtetései alaposan megosztották a tudományos közvéleményt. A könyvet a tekintélyes Observer című lap meggyőzőnek és tudományos ígényűnek tartja. Az Evening Standard szerint "Ez a piramisokkal kapcsolatos felfedezés megváltoztathatja az emberiség történetéről alkotott egész eddigi szemléletünket".

Terry Pratchett - The ​Light Fantastic
'What ​shall we do?' said Twoflower. 'Panic?' said Rincewind hopefully. He always held that panic was the best means of survival. When the very fabric of time and space are about to be put through the wringer - in this instance by the imminent arrival of a very large and determinedly oncoming meteorite - circumstances require a very particular type of hero. Sadly what the situation does not need is a singularly inept wizard, still recovering from the trauma of falling off the edge of the world. Equally it does not need one well-meaning tourist and his luggage which has a mind of its own. Which is a shame because that's all there is...

Steve Perry - MIB ​– Sötét zsaruk
Miközben ​szinte mindenki izgatottan kémleli az eget egy földönkívüli civilizáció felbukkanása reményében, kiválasztott férfiak csoportja tudja az igazságot: azt, hogy földönkívüli lények - itt és most - szabadon sétálnak közöttünk, embereknek álcázva. Ezek a férfiak a földönkívüliek itt tartózkodását figyelő és irányító szupertitkos ügynökségnek dolgoznak, amelynek tagjait mindenki csak így emlegeti: MEN IN BLACK SÖTÉT ZSARUK. James Edwards belevaló New York-i utcai rendőr, akit K ügynök felvesz a Sötét Zsaruk soraiba. James belép egy világba, ahol az addigi énje megszűnik létezni és ahol kizárólag olyasmit tapasztal, amire legvadabb álmában sem gondolt volna. Legelső bevetéskor mindjárt ezt a feladatot kapja: mentse meg a Földet attól, hogy az egymás ellen harcoló földönkívüliek csatatere legyen ...mely harc után szeretett bolygónk még úgy sem nézne ki, mint négymilliárd évvel ezelőtt...

Marie Darrieussecq - Malacpúder
Rózsaszín ​malac - fekete humor. Marie Darrieussecq, Párizs legújabb nagy irodalmi felfedezettje huszonhét éves egyetemi oktatónő. Malacpúder című, első regényének kiadásáért többen is versengtek, nem véletlenül: könyve hatalmas siker lett. A történet hősnője egy parfümériában vállal munkát, ahol hamar ostrom alá veszik a boltba látogató férfivásárlók. Az eladókisasszony egy nap furcsa tüneteket észlel magán: szokatlanul meghízik, de a teste egyre "pneumatikusabb" lesz, mellbimbói megszaporodnak, hajszálai furcsán megvastagodnak. Különös átváltozása immár baljós következményekkel fenyeget...

Peter Lemesurier - A ​nagy piramis rejtélyének megfejtése
A ​gízai Nagy Piramis négy évszázada okoz fejtörést és ejti zavarba az emberiséget. Mi is ez az építmény valójában? Királyi sír? Asztronómiai megfigyelőállomás, vagy maga a kőbe vésett biblia? Esetleg egy korábbi civilizáció emléke, ami régebbi az egyiptomi kultúránál is? A szerző olyan szokatlan adatokkal igyekszik megkérdőjelezni eddigi ismereteinket, amit nehéz lenne figyelmen kívül hagyni.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (82)

A. F. Laktyionov - Az ​Északi-sark meghódítása
A ​ködös ókorba, az ősi indiai legendákig nyúlik vissza "a Föld hideg sarkai" iránt való érdeklődés. Ezeknél a legendáknál kezdi el krónikáját Laktyionov, hogy érdekfeszítő könyvében végigvezessen a sarkkutatás hősi eposzán. Izgalmas kalandok, diadalok és kudarcok hosszú sorozata ez a mű. Évszázadokon át lebeg az emberiség vakmerő úttörői előtt a vágy: elérni a titokzatos sarkot. Elindulnak az ostromlók vitorláson, majd gőzhajón, szánokkal, kutyákkal, tengeralattjárón, léghajón és repülőgépen. A merész ostromlók feje felett örök fenyegetésként lebeg a fehér-halál, annyi társuk elpusztítója. Ez a fehér halál még a huszadik században is szedi áldozatait, pedig ez a győzelem százada. Az ember eléri a sarkot, és az utóbbi évek folyamán rohamos ütemben indul meg a sarkvidék tudományos leírása a jégmezőn állított állomások segítségével. Laktyionov könyve lebilincselő történeti összefoglalása ezeknek a küzdelmeknek. Az első nagyszabású összefoglaló mű, amely magyar nyelven az Északi-sarkról megjelenik.

Kittenberger Kálmán - Vadászkalandok ​Afrikában
A ​híres utazó ezekben az írásokban élményszerűen meséli el vadászkalandjait, az őserdő legkülönbözőbb állatfajtáinak elejtési módjait, az ezzel járó veszélyt, izgalmat. Az európai ember számára érdekes világ tárul az olvasó elé ezekből a színesen, lebilincselően megírt visszaemlékezésekből, olyannyira, hogy olvasás közben szinte ott érezzük magunkat az ember nem járta vadonban vagy Abesszínia, Szudán és Uganda regényes tájain. A népszerűen megírt könyv feledhetetlen olvasmány. A kötetet Szőnyi Gyula illusztrációi díszitik.

Covers_238024
Dr. ​Oetker - Fondü Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Dr. ​Oetker - Fondü
Fondünek ​először a finom, sajtból készített ételt nevezték, amelyet a tálból villával és fehér kenyérdarabkákkal tettek a tányérra, illetve fogyasztottak el. Ez a pompás étkezési mód az ötvenes években kezdte meg világkörüli diadalútját. Manapság már nemcsak sajtfondüt, hanem annak számos változatát is elkészítették.

Reinhard Delau - Mecsetek ​és mandulafák
Líbia ​több mint két évig volt a szerző vendéglátója. Megismerkedett tengerpartjával, a tripoli és bengázi bazárokkal, a Szahara forró szeleivel és porszürke oázisaival. Része volt hangos estékben, amikor a városokon úrrá lett a csúcsforgalom zűrzavara, s a ramadán hónap csendjében, amikor az emberek az egész napi böjt után a naplementére vártak, hogy ételt és italt vehessenek magukhoz; járt a sivatagtól elhódított területeken, ahol érett búza ringott. De legfőbb élménye az volt, ahogyan az ország Mohamed próféta zöld zászlaja alatt és a forradalom vezetőjének, Moammer al-Kadhafinak irányításával nemzeti identitásáért harcol, és a jövőbe vezető útját keresi.

Michael Asher - A ​negyvennapos út
Egy ​romantikus lelkületű, kalandos életű angol fiatalember bolyongásai. Örök életveszélyben. Nomád arabok közt, járatlan utakon a sivatag hajóján.

Sveva Casati Modignani - A ​maffia lánya
Aki ​a maffia ügyeiben nyomoz, nem él elég soká ahhoz, hogy a végére is jusson.. Szicília eldugott kis falujában egy titokzatos apáca szenzációs interjút ad egy mindenre elszánt amerikai újságírónak. Anna nővért valódi nevén Nancy Pertinacénak hívják, és mielőtt "elnyelte" volna a kolostor homálya, ő volt New York egyik legsikeresebb asszonya, sőt a polgármesteri szék várományosa. Ki valójában ez az asszony? Egy álruhába öltözött apáca, egy sikeres ügyvédnő, netán a maffia lánya? Szicília kék ege alatt olyan titokra derül fény, amelyek minden korábbi feltételezést megcáfolnak...

Jámbor Mariann - Ínyenc ​fogások
Már ​a cím is sejteti, hogy ebben a kötetben különleges ízű ételek receptjei sorakoznak. Azok, akik a gasztronómiában is kedvelik a változatosságot, minden bizonnyal izgalommal fedezik majd fel az ételek elkészítése után az egyedi ízek harmóniáját. A zömében húsos variációk között igencsak érdekes, például csokoládés, tequilás, mentás ízvilág is található. Bár első hallásra meghökkentőnek tűnhet, mégis érdemes kipróbálni ezeket a recepteket is, mert a hússal remekül kombinálhatóak, meglepően nagyon finomak.

Burchard Brentjes - Izmael ​fiai
"A ​szerző elsősorban a két nagy dinasztia, az Omajjádok (650-750) és az Abbészidák (750-1100) korszakaira koncentrál. A dinasztiák története kapcsán bemutatja a középkori mohamedán művészetet is a granadai Alhambrától a mekkai nagy mecsetig, egyszerre rajzolva meg az iszlám művészetének különös és általános vonásait. A kötet térben és időben szorosan kapcsolódik Brentjes egy másik munkájához (Kánok-szultánok-emírek), amelyet szintén megjelentettünk. E két mű együttesen tartalmazza az iszlám világ történetét a Hidzsrától a XX. század elejéig."


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

A. F. Laktyionov - Az ​Északi-sark meghódítása
A ​ködös ókorba, az ősi indiai legendákig nyúlik vissza "a Föld hideg sarkai" iránt való érdeklődés. Ezeknél a legendáknál kezdi el krónikáját Laktyionov, hogy érdekfeszítő könyvében végigvezessen a sarkkutatás hősi eposzán. Izgalmas kalandok, diadalok és kudarcok hosszú sorozata ez a mű. Évszázadokon át lebeg az emberiség vakmerő úttörői előtt a vágy: elérni a titokzatos sarkot. Elindulnak az ostromlók vitorláson, majd gőzhajón, szánokkal, kutyákkal, tengeralattjárón, léghajón és repülőgépen. A merész ostromlók feje felett örök fenyegetésként lebeg a fehér-halál, annyi társuk elpusztítója. Ez a fehér halál még a huszadik században is szedi áldozatait, pedig ez a győzelem százada. Az ember eléri a sarkot, és az utóbbi évek folyamán rohamos ütemben indul meg a sarkvidék tudományos leírása a jégmezőn állított állomások segítségével. Laktyionov könyve lebilincselő történeti összefoglalása ezeknek a küzdelmeknek. Az első nagyszabású összefoglaló mű, amely magyar nyelven az Északi-sarkról megjelenik.

Kittenberger Kálmán - Vadászkalandok ​Afrikában
A ​híres utazó ezekben az írásokban élményszerűen meséli el vadászkalandjait, az őserdő legkülönbözőbb állatfajtáinak elejtési módjait, az ezzel járó veszélyt, izgalmat. Az európai ember számára érdekes világ tárul az olvasó elé ezekből a színesen, lebilincselően megírt visszaemlékezésekből, olyannyira, hogy olvasás közben szinte ott érezzük magunkat az ember nem járta vadonban vagy Abesszínia, Szudán és Uganda regényes tájain. A népszerűen megírt könyv feledhetetlen olvasmány. A kötetet Szőnyi Gyula illusztrációi díszitik.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók