Ajax-loader

Surján Péter

Rate_positive 1169 Rate_neutral 41 Rate_negative 12

3199 napja velünk van 7 napja láttuk utoljára

Rukkaracsony_2015 Supporter_300 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Plecsni300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (858)

Louis Aragon - A ​bázeli harangok
Aragon ​nagy korrajzának három nőalak a hőse. Az egyik, Diane, a társaságbeli úrilány jellegzetes életét éli: váltogatja szeretőit, házasságot köt egy gazdag pénzemberrel, s mikor a férje erkölcsi csődbe jut, elválik tőle, de ez a válás nem hoz, nem is hozhat életében igazi változást. Catherine, a szép grúz származású lány, egészen más utat jár be. Ő is gyűjti-fogyasztja a szeretőket, de a léha élet nem elégíti ki: homályos vágyat érez az értelmes, a mások sorsáért is aggódó-cselekvő életre. Puskaropogásban, egy munkáslegény halála láttán döbben rá, hogy el kell szakadnia osztályától, ha emberhez méltó sorsot akar magának. Szeme előtt zajlik a századelő nagy társadalmi-politikai drámája: agyafúrt vagy kíméletlen pénzemberek, államférfiak az egyik, sztrájkoló munkások, lázas anarchista agitátorok, merényletek szervezői a másik oldalon. Vajon hová kell állnia? Múlt, jelen, jövő zaklatott és zaklató képei közt vergődik, keresi léte értelmét. S ez az értelmes lét a regény epilógusában a munkásmozgalom nagy harcosának, Clara Zetkinnek az alakjában ölt testet.

Covers_228920
22 ​távoli történet Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 22 ​távoli történet
Vásárhelyi ​Győzőt Vasarely néven tiszteli a világ. Kutasiból indián lett, s ki ne ismerné Dienes fotóit, amelyeket szeretőjéről, Marilyn Monroe-ról készített. Amikor a torontói Művész Színházban este nyolckor felmegy a függöny, a párizsi magyar csavargó ágyát keresi, de Názáret fölött a magyar kibuc lakói már mélyen alszanak, s az ausztráliai magyar pap éppen reggeli misére készül. Vajon van-e olyan sarka a világnak, ahol ne élnének magyarok, ahol ne találkoznánk érdekes, gyakran meghökkentő sorsokkal, történetekkel?

Ponymuvesztanoda
Pony-művésztanoda Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Pony-művésztanoda
Képzelj ​el egy fogast, amelyre felakaszthatod kedvenc nyakláncaidat és sálaidat… olyat, ami igazi lópatkóból készült! Vagy egy csinos pólót, rajta álmaid lovának képével. Az a legizgalmasabb az egészben, hogy ezeket mind te készítheted el! Nem nehéz elképzelni, ugye? De hidd el, az elkészítésük is ugyanilyen egyszerű lesz! Lapozd csak át könyvünket, és győződj meg róla saját magad! Rengeteg színes, eredeti ötletet kínálunk benne mindazoknak, akik rajonganak a lovakért – ezért is írtuk meg neked ezt a könyvet, és reméljük, tetszeni fog.

Földi Pál - Titkos ​diplomácia - Német-orosz kapcsolatok a történelem tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Nagy ​Sándor háborúi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Kent - A ​to Z Bible Trivia
Think ​You Know the Bible? Do you know it backwards and forwards? Inside and out? Cover to cover? From A to Z? Here's the ultimate test of your Bible knowledge: A to Z Bible Trivia! Every letter of the alphabet is represented by a quartet of five-question quizzes... a point system for scoring... and a Bonus Question to potentially double your total. From "Abel" and "Also Known As", to "Z inside" and "Zion", more than one hundred quizzes and five hundred questions will challenge and entertain you for hours. It's a fun and fascinating way to learn the Book of books. Think you know the Bible? Find out just how well with A to Z Bible Trivia!

Translation_%e2%80%8bstudies_in_hungary
1

Ismeretlen szerző - Translation ​Studies in Hungary
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl May - Ördögi ​gaztett
Old ​Shatterhand - régi ismerősünk - a Sierra Madre lábánál ismerkedik meg egy Harry Melton nevű cégéres gazemberrel, ki békés mormonnak adja ki magát. Egy kivándorlókat szállító hajón jön rá Old Shatterhand, hogy Melton milyen gaztettet tervelt ki... Az ellenséges indiánok elfogják Old Shatterhandot, kinek sorsa nem lehet más mint a kínzócölöp. Hogy a kivándorlók megmenekülnek-e a csapdából, és Old Shatterhand élve megússza-e a kalandot attól függ, hogy sikerül-e megtalálni Winnetout az egyetlen embert, aki segíthet, mert ha nem...

James Oliver Curwood - Kazán, ​a farkaskutya
Észak ​felé tart Kazán a farkaskutya gazdájával, Thorpe mérnökkel és feleségével. Kazán ez az okos és erős kutya, megérzi a közelükben ólálkodó, ravasz és álnok Mcgreedy alattomos szándékát. Mcgreedy rátámad Thorpe feleségére, akit Kazán megvéd, de a veréstől való félelmében a vadonba menekül. Ott ébred fel vadászösztöne, és egy farkas falkához csatlakozik, ahol megismeri szürke farkast.

Arthur Koestler - Sötétség ​délben
A ​Sötétség délben 1940-ben látott először napvilágot, s a század egyik legnagyobb vihart kavart regénye lett. Arthur Koestler fiatalon a kommunista mozgalom vehemens elkötelezettje, a "hitehagyás" friss sebének fájdalmával, ugyanakkor éles logikával és az írói képzelet szenvedélyével írta meg ezt a regényt, amelyben a 30-as évek nagy szovjet pereinek emberi kérdéseit kívánta bonckés alá venni. Kulcsregényt írt ugyan, abban az értelemben, hogy a regény olvasója számára világos: a cselekmény a sztálini önkényuralom világában játszódik és hőse, Rubasov sokban hasonlít a koncepciós jogi procedúrák fővádlottjaira (Buharinra, Radekre és másokra), de a regény problematikája túlmutat a publicisztikus aktualitáson, a felületesen felfogott "politikai botrányon". Nyikolaj Szemjonovics Rubasov, a regény hőse a régi bolsevik gárda vezető alakjaihoz tartozó, a szovjet rendszert a legnagyobb külső nehézségek és belső kétségek között is hűen szolgáló, jelentős funkcionárius, egyik napról a másikra egy börtöncellában találja magát. Vádlói hajdani elvbarátai, s a három kihallgatáson keresztül folyó lelki procedúra tétje: Rubasov belátja-e, hogy az ügy a kommunista forradalom logikája és az áldozatvállalás szelleme szerint a legvégső megaláztatást, el-nem-követett bűnök vállalását, áldozatkén való önfeláldozást várja tőle. A regényíró meggyőző lélekrajzzal, a mozgalom első évtizedei hatalmi mechanizmusának tényszerű ismeretével, és természetesen a modellszerű események tanúságának megfelelően igennel válaszol erre a kérdésre, írói erényeit azonban abban csillogtatja meg, hogy mindezt képes hitelesen, emberi dimenziói szerint ábrázolni. A sztálini korszak napvilágra kerülő dokumentumai mellett a "tárgyi valóság", a "kulcsregény"-jelleg el is veszti jelentőségét - a modern társadalmi üdvtan abszurd logikájának éles kritikai analízise teremti meg a regény atmoszféráját, és ez biztosítja emberábrázolásának erőteljes hatását is. A regény olvasása revelatív élmény, nem a "perek", hanem a század politikai drámáinak egyik kulcsregénye.

Erich Segal - Hosszú ​az út a dicsőséghez
A ​regényben emberi sorsok bontakoznak ki, olyan élettörténetekbe nyerhetünk bepillantást, amelyek sok mindenben különböznek egymástól, de egyben közösek: valamennyinek a hőse tudós elme, kiváló kutató, s legtöbbjük emberségből is jól vizsgázik. Adam Coopersmith orvos és immunológus, Sandy Raven mikrobiológus és a csodagyerekként megismert Isabel da Costa, leendő elméleti fizikus elszántan, önmagukat nem kímélve dolgoznak saját területükön, megalkuvást nem ismerve törekednek a legnagyobb elismerés, a Nobel-díj elnyerésére, de legfőképpen arra, hogy hivatásukkal az emberiség javát szolgálják. Életüket a tudománynak szentelik, de mindennapjaik során szenvedélyes szerelmeik, csalódásaik, magánéletük örömei és tragédiái is megjelennek. Erich Segal (Szerelmi történet, Olivér szerelme, Az elfelejtett kaland, Hívő lelkek, Orvosok) a tudomány eredményeit felhasználva valóságos tudósokról mintázta főszereplőit, akiket, zsenialitásukat kiemelve, pszichológiai érzékenységgel és rendkívüli empátiával ábrázol.

Szász Béla - Minden ​kényszer nélkül
"...A ​nyomozó, mint az óraingát, két térde között lengette gumibotját, és akárha nem hallaná feleletemet, nyomatékosan megismételte: - Mit üzent az a Wagner? - Aztán a testes fiatal hangja csattant fel: - Mikor szervezték be az amerikaiak? - Majd kórusban kiáltották: - Ki szervezete be? Tiltakozó válaszomra mindannyian megrohantak, aztán újra kérdeztek, újra megrohantak, végül letepertek, hogy a talpamat vegyék kezelésbe. Valamiképp leráztam őket, mire egy ötödik férfi segítségével, aki addig nézőként csak a fal mellett lapult, becsavartak a szőnyegbe..." Szász Béla (Szombathely, 1910), aki egyetemistaként részt vett az illegális kommunista mozgalomban, s 1937-ben Franciaországba, majd Argentínába emigrált, 1946-ban hazatért Magyarországra. Építeni az itthoni új rendet. 1949 tavaszán, kémkedés hazug vádjával, letartóztatják, s a Rajk-per egyik mellékperében tízévi fegyházra ítélik. 1954-ben szabadon bocsátják, rehabilitálják. A felajánlott vezető állást visszautasítva kiadói lektorként dolgozik. Rajk László temetésén, 1956. október 6-án a volt fogolytársak nevében ő mond gyászbeszédet. 1957-ben ismét emigrál, családostul. Azóta Angliában él. Híres műve, mely 1963 óta magyarul és idegen nyelveken bejárta a (külföldi) világot, a Rajk-pernek és a körötte történet törvénytelenségeknek döbbenetes krónikája. De több is annál: önvizsgálat és számvetés. A szabadon választott, majd kényszerűen végigjárt személyes útnak - egyben egy egész ország útjának - újra bejárása. Lebilincselő ereje abban a szinte hűvös tárgyilagosságban rejlik, amellyel Szász Béla az átélt iszonyatot ábrázolni képes, a letartóztatás pillanataitól kezdve a magyar, majd a szovjet vallatók vezette vizsgálatok kegyetlenségén át a törvénysértő ítéletig, a börtönbeli szenvedésektől a szabadulásig. Hiteles a tényekhez való szigorú ragaszkodásban, de hiteles az összefüggéseknek, a mélyebben rejlő indítékoknak feltárásában is. Korszerű írás. Gyűlölködés nélkül, de megingathatatlan etikai meggyőződéssel ítéli meg mindazt, ami azokban a nehéz években a szerzővel és szenvedő társaival - de bizonyos értelemben mindannyiunkkal - történt.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (470)

Hazel Gaynor - Hullámok ​tengerén
Az ​óceánt átszelő utazás és a Titanic tragédiája végleg megváltoztatja egy fiatal nő életét... Írország, 1912... Egy apró falu tizennégy szülötte a jobb élet reményében Amerikába indul a Titanic óceánjáró fedélzetén. A tizenhét éves Maggie Murphy számára azonban az utazás hatalmas lemondással jár, mert hátra kell hagynia kedvesét, Séamust. Maggie egyike azon keveseknek, akiknek a harmadosztály utasai közül sikerül túlélnie a katasztrófát. Egy New York-i kórházban egyedül felébredve a lány megesküszik, hogy soha nem beszél a rettegéssel és pánikkal teli végzetes éjszakáról. Chicago, 1982... Az édesapja halála óta céltalanul sodródó Grace Butler nem találja a helyét a világban. Mikor a dédnagymamája, Maggie megosztja vele egész életében őrzött, fájdalmas emlékét a Titanicról, története magával ragadja Grace-t - így végül mindketten rálelhetnek azokra, akiket rég elveszettnek hittek. A megtörtént eseményeken alapuló regény az "addergoole-i tizennégyek"-nek emléket állítva feltárja, milyen hatással volt a Titanic tragédiája nemcsak a túlélők, hanem leszármazottaik sorsára is. A Könyvjelző magazin 2015. novemberi számában megjelent cikk: Szerelem és halál a Titanicon Olvasson bele: Részlet a könyvből

Katharina Hagena - Az ​almamag íze
Iris ​nagyanyja, Bertha temetésére érkezik a kis német faluba. A szertartás után kiderül, hogy ő örökölte az asszony házát. A régi szobák és a kert, ahol mintha megállt volna az idő, azonnal felidézik Irisben a gyermekkori emlékeket és a réges-régi családi történeteket. Ezen a helyen született és halt meg Bertha, itt nőtt fel három lánya, és itt nyaraltak minden évben az unokák, Iris és Rosmarie. A ház azonban nem csak boldog, békés, nyugodt időkről mesél; a család múltja tele van szerelemmel, csalódással, hazugsággal, tragédiával és titokkal. Minél több időt tölt Iris a házban, minél több dologra emlékezik vissza, annál több homályos és elhallgatott eseményre derül fény, annál több megfejtésre váró titok bukkan elő a múltból. Irisnek meg kell tudnia, ki volt Bertha igazi szerelme, tényleg náci volt-e a nagyapja, miért nem ment férjhez soha a nagynénje. Ám legfőképpen arra kell választ kapnia, mely események vezettek Rosmarie tragédiájához, s mit akart mondani neki a lány halála előtt. Miközben Iris a múltat faggatja, saját életét is másképp látja, és rájön, hogy a sorsa elől ő sem menekülhet…

Marcus Meadow - Célpont ​Párizsban
Victor ​Jacquard párizsi üzletembernek megszaporodtak a teendői. Biztonsági cége jelentős megrendelést kap, amely megszilárdíthatja pozícióját az üzleti életben. Magánéleti gondok is terhelik: házassága válságban van, feleségével egyre gyakoribbak a veszekedések, és feltűnik ifjúkori szerelme, Chantal is, aki a segítségét kéri. Victor minden energiájával az új feladatra koncentrál, amikor is egy emberrablási ügy kellős közepén találja magát, amelyben senki sem az, akinek látszik. A francia titkosszolgálatot élénken foglalkoztatja bizonyos mozlim közösségek tevékenysége, mert tudomásukra jutott, hogy arab terroristák akcióra készülnek. Erre utalnak a dél-franciaországi tengerparton elkövetett gyilkosságok. Sentenacnak, a tapasztalt elhárítótisztnek azonban nemcsak az idővel kell versenyt futnia, hanem a Párizsban tevékenykedő izraeli ügynökökkel is, akik szintén a potenciális merénylőkre vadásznak. Réti László izgalmakban bővelkedő, akciódús regényének hitelességét garantálja, hogy a szerző, aktív rendőrtisztként, belülről ismeri a nyomozók és terrorelhárítók munkáját.

Christina Lamb - A ​herati varrókörök
Amikor ​Christina Lamb, az egykori haditudósító 2001. szeptember 11-e után visszatér a háború sújtotta Afganisztánba, és ellátogat szeretett városába, Heratba, az utcán egy különös táblára bukkan, amely az Aranytű Női Varróiskolát hirdeti. A pezsgő szellemi életéről és liberális kultúrájáról ismert Heratban, a tálibok uralma alatt a nők csak úgy tanulhattak, ha úgy tettek, mintha varrókörbe járnának, mert az egyetlen engedélyezett női tevékenység a kézimunka volt. Az Aranytű ötlete egy irodalomprofesszor fejéből pattant ki, aki az ellenállásnak azt a módját választotta, hogy létrehoz egy álcázott iskolát, ahol a nők megszabadulhatnak burkájuktól, és tiltott tantárgyakat, többek közt külföldi irodalmat hallgathatnak. Abban a társadalomban, amelyben egy apa még a saját lányát sem taníthatta meg olvasni, a varrókörök megszervezéséhez és látogatásához halált megvető bátorság kellett. Christina Lamb könyvében számos szuggesztíven és empatikusan megírt történetet olvashatunk. Kalandjai, viszontagságai, döbbenetes tapasztalatainak mozaikkockái közé beillesztve nagyon sok mindent megtudunk az ország iszonyatos múltjáról és jelenéről. Christina Lamb angol újságíró 20 évvel ezelőtt Benazir Bhuttóval készített interjújával robbant be a világsajtóba. Azóta a The Financial Times, a The Sunday Times, a The Sunday Telegraph, a The New York Times és a Times olvasóit tudósítja Afganisztánból, Pakisztánból, Brazíliából és Dél-Afrikából. 2007-ben a brit sajtó másodjára is megválasztotta az év külföldi tudósítójának. Az ő munkássága inspirálta Paulo Coelho A Zahir című bestsellerét. Férjével és kisfiával Londonban és Portugáliában él. Magyarul ez az első könyve.

Mette Jakobsen - Minou ​szigete
Ez ​a történet egy szigetről szól, ami olyan kicsi, hogy egyetlen térképen sem szerepel. Egy kislányról, akinek az édesanyja egy évvel ezelőtt elindult otthonról a legszebb cipőjében és soha többé nem tért vissza. Szól még Tiszteletesről, aki japán tornagyakorlatokkal tölti az idejét, Ládásról, aki különleges dobozokat szállít a világ minden tájára. Meg Nevenincs kutyáról, aki nagyon szereti az almás sütit, a tüzes karikákon való átugrálást viszont annál kevésbé. Amikor a tenger egy ismeretlen fiút sodor a partra, az ő egyhangú életük teljesen felborul, Minou pedig nyomozásba kezd... Ennek az elbűvölő regénynek ott a helye a műfaj legnagyobb klasszikusai, A kis herceg és A végtelen történet mellett. Mette Jakobsen 1964-ben született a dániai Koppenhágában. Jelenleg a Sydney melletti Newportban él és kreatív írást tanít.

Eva Hornung - Kutyafiú
Egy ​négyéves kisfiú magára marad Moszkvában a tél közeledtével. Az utcán bolyongva kóbor kutyák találnak rá. Romocska a nyomukba szegődik, és követi őket a romos pincébe, ahol élnek. Ahogy a fészek szagokkal teli, hideg sötétjében, szőrös testektől, mancsoktól körülvéve a kölykök közé férkőzik, és belekortyol az anyakutya tejébe, megkezdődik Romocska kutyaélete. Bár szőrtelen, a szaglása gyenge, fogai kicsik és tompák, a falka befogadja. Romocska minden tavasszal egyre ügyesebb lesz, s a kóbor állatok veszélyekkel és nélkülözéssel teli életét élve fiatal kutyává cseperedik. Az éhség és óvatlan embertermészete azonban újra és újra a városba csalja, s lassanként meg kell tanulnia, hogyan legyen újra kisfiú, ember. A volt szovjet utódállamokban a gyermekvédelmi rendszer összeomlásával megdöbbentő számban maradtak otthon nélkül kiskorúak. Eva Hornung Kutyafiúja az állatként felnövő gyermek örök története másképp: fájdalmas, megrázó története napjaink Moszkvájában játszódik, ahol több tízezer hajléktalan gyermek tengeti életét az utcákon. "Különös erővel és éleslátással megírt regény… Elborzasztóan szép, ámulatba ejtő produktuma a képzelőerőnek: egy könyv a szeretetről és a szívet tépő fájdalomról." - Canberra Times

Pósa Ferenc - A ​betegség mint pótcselekvés
A ​betegség olyan, mint egy labirintus! Belemegyünk, bele esünk, és jól eltévedünk. Kezdetben ez fel sem tűnik! Lábunk alól fokozatosan csúszik ki a biztonságosnak hitt talaj s kétségbeesve rohangálunk a szűk járatokban. Ebben a sietségben aztán gyakran elmegyünk a kivezető út mellett. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy könyvünk segítségével biztosítsuk az Ariadné fonalát! Szerzőtársammal arra vállalkoztunk, megmutatjuk a fénybe vezető utat. Segítséget ettől a könyvtől csak az remélhet, aki már beismeri, hogy eltévedt. Neki, csak is neki van lehetősége megtalálni az egészséghez vezető utat.

Richard J. Davidson - Sharon Begley - Az ​agy érzelmi élete
Vajon ​miért van az, hogy egyes emberek nagyon gyorsan helyrerázódnak egy-egy kudarc után, míg másokat sokáig emészt a kétségbeesés? Miért van az, hogy egyesek annyira képesek ráhangolódni másokra, hogy szinte a "veséjükbe látnak", míg mások alig-alig veszik az adást? És miért van az, hogy egyesek szinte mindig feldobottak, mások meg folyton levertek? Az ismert és elismert agykutató, Richard J. Davidson e kérdések megválaszolására az érzelmeink - eredetük, erejük és képlékenységük - egészen új modelljével állt elő. Davidson szerint mindannyiunkat hat alapvető "érzelmi stílus" - a rugalmasság, a szemlélet, a társas intuíció, az öntudatosság, a kontextusérzékenység és a figyelem - határoz meg. Az egyéni érzelmi ujjlenyomatunk ezek egyéni mértékeiből áll össze. Az érzelmi stílusok nem puszta fikciók, mindegyik hátterében jól meghatározható agyi aktivitási minta húzódik meg - ezeket Davidson a laikus olvasó számára is jól érthetően mutatja be. A szerző arra is ajánl stratégiát, hogy az olvasó hogyan ismerje meg a saját érzelmi stílusát - és akár meg is változtassa azt. Davidson felismeréseit nem pusztán a tudományosságra összpontosítva, hanem igen szórakoztató önéletrajzi-tudománytörténeti keretbe ágyazva, mintegy tudományos fejlődés- és kalandregényként tárja az olvasó elé.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (775)

Hársing Lajos - Irodalmi ​játékok
A ​magyar és világirodalom legkiemelkedőbb alkotásai és alkotói kaptak helyet e rendhagyó kötet lapjain, melynek elsődleges célja,hogy játékos formában bővítse az olvasó irodalmi ismereteit.

Csabainé Cser Katalin - Régi ​magyar szólásmondások
Ön ​a Magyar Tükör sorozatcímet viselő kiadványaink első kötetét tartja kezében. sorozatunkban a régmúlt idők olyan kultúrális értékeit szeretnénk átnyújtani - elsősorban a fiatalabb nemzedéknek -, amelyek eddig még nem, vagy csak kevésbé voltak ismertek a nagynyilvánosság előtt. Ez a mesélve tanító kis könyv, a történelmi Magyarország területén élt népek mindennapi életéből és munkájából származó szólásmondásaiból tartalmaz egy gazdag válogatást, jelképes jelentésük leghitelesebbnek tetsző magyarázataival. A kötetet azoknak is ajánljuk, akik ma is fontosnak tartják, hogy a magyar nyelv régi szép kifejezései minél inkább gazdagítsák egyre jobban elsatnyuló nyelvi világunkat. A sorozat következő - előkészületbe lévő - kötetének a Történelmi magyar konyhanyelv címet adtuk, amelyben folytathatjuk a régi magyar szólásmondások felidézését, egyéb más konyhanyelvi kifejezésekkel gazdagítva.

dr. Sági Judit - Banktan
A ​"Banktan" című könyv a főiskolai és egyetemi intézményekben tanuló, ezen belül különösen a B.A. képzés és a felsőfokú szakképzés hallgatói számára íródott. A könyv ajánlható még azoknak, akik szakterületük vagy érdeklődési körük szerint foglalkoznak a banküzem valamely területével. A bevezető rész a banküzemet a mai európai trendek által diktált feltételrendszerben helyezi el. A kiadvány bemutatja a banküzemi működés keretein belül a hitelintézetek alapításának és működésének felügyeleti szempontból is értékelhető feltételrendszerét, a prudens működés alapelveit ismerteti. Külön foglalkozik a banki szervezettel és hatáskörökkel, illetve a banküzem működési kockázatával és ennek kezelésével. A szerző a műben áttekinti a hitelintézetek által végezhető passzív, aktív és semleges bankügyleteket. Ezeknek a fejezeteknek a tartalma kevésbé az ügyletek bemutatása, mint inkább annak a magyarázata: - miként valósul meg a banki forrásszerzés, - milyen feltételekkel vállal a hitelintézet kötelezettséget és utána milyen követeléskezelési technikákat alkalmaz, továbbá - hogyan bonyolítja a gazdaság fizetési forgalmának jelentős részét, és végül - milyen típusú vagyonkezelést végez. Foglalkozik azokkal a sajátosságokkal, amelyek a hitelintézeti szolgáltatások szűkebb körét kínáló szakosított és szövetkezeti hitelintézetek működését és szolgáltatói szerepét jellemzik. A könyv utolsó részében kapott helyet a fogalomtár.

Ismeretlen szerző - Híres ​üzletemberek és közgazdászok
Mindig ​érdekelte az embereket az, hogy a leggazdagabbak, a leghíresebbek honnan indultak, miből nőttek óriásokká. Századunk számtalan jelentős _üzletembere_ és _közgazdásza_ közül a száz leghíresebb életrajzát tartalmazza a kötet, azokét, akik ötleteik, vállalkozásaik révén a XX. század arculatát formálták. Vállalkozók és közgazdák munkásságát, karrierjét mutatja be a kézikönyv, akik ipari és pénzügyi birodalmakat hoztak létre, vagy csupán egyetlen ötletből csináltak óriási vagyont. Megismerhetjük többek között _Luciano Benetton, Robert Bosch, Ganz Ábrahám, Bill Gates, Szoicsiro Honda, John Maynard Keynes, Kornai jános, Ferdinand Porsche, Richter Gedeon, Törley József, Zwack Péter_ sikereinek titkát. A XX. század sorozat első kötete informatív szórakoztató és igencsak tanulságos olvasmány mindenki számára.

Oscar Halecki - Európa ​millenniuma
OSCAR ​HALECKI Lengyel történész (1891-1973), Varsóban él és működött mint egyetemi tanár 1936-ig. Ezután az Egyesült Államokba emigrált. Két New York-i egyetemen, a jezsuita Fordham Universityn és a Columbián tanított. Főbb művei: Das Nationalitätenproblem im alten Polen, 1916; Dzieje Unii Jagiellońskiej (A Jagelló-unió története) I-II., 1919; Rome et Byzance au temps du grand schisme d'Occident, 1937; A History of Poland, 1942, 1961; The Crusade of Varna, 1943; Borderlands of Western Civilizations, 1952; From Florence to Brest: 1453-1596, 1958; The Limits and Divisions of European History, 1962; Jadwiga of Anjou: the Rise of East Central Europe, 1991. Az Europica Varietas sorozat 1993-ban megjelenő kötetei: Rauch-Missiunas-Taagepera: A balti államok története Halecki: A nyugati civilizáció peremén

Z. Kárpát Dániel - EU ​tanázia
Manapság ​a média egyetlen gondolatot sugároz felénk az Európai Unióval kapcsolatban, ez pedig az Egy út van, és ez az Európába vezet. A szerző úgy véli, Magyarország jelen pillanatban is Európába található, a fenti tétel pedig megdőlni látszik. Biztos lehet bárki abban, hogy egy nagyhatalmi tömbbe való betagozódás eleve előnyös ránk, az állampolgárokna nézve? Kárpát Dániel részletesen, de mindenki számára érthető módon kifejti az uniós problematikákat, az integráció történetét, a Nizzai Szerződés visszásságait, a föld ügyét, és nem utolsó sorban a lehetséges megoldásokat. Hiánypótló műről van szó, a témakör eddigi legrészletesebb elemzéséről.

Losonczi Csaba - Magyar Gábor - Pénzügyek ​a gazdaságban
A ​közgazdaságtudomány nagyjait "leleplező" anekdoták és az élet sűrűjéből elcsent, leginkább kisvendéglők abroszain termő példázatok mellett a szépirodalmi alkotások vonatkozó részeit is segítségül hívták a szerzők, így aztán az Ady-versektől A kis hercegen át Az ember tragédiájáig számos meglepő analógiával találkozhatunk a száraz tények között elidőzve. (Népszabadság, 1993. december 6.) A szerzők friss hangúan, közérthetően szólnak az olvasóhoz, aki mint egy jó krimiben, itt is keret-történetet kap... (Magyar Nemzet, 1993. december 20.) Párisba tegnap beszökött az ősz... és a pénzügytanba az irodalom. (Magyar Hírlap, 1994. január 14.) A könyv szerzői, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola fiatal oktatói olyan irodalmi köntösbe bújtatták az amúgy igen száraznak mondható témát, hogy az iránta nem annyira érdeklődők sem fogják fintorogva arrébb vágni. (Esti Hírlap, 1993. december 15.) ---a pénzügyek területéről nem csak egy-egy témakört emel ki, hanem átfogó ismereteket is ad. (Kápé, 1994. február 3.)

Tamás Menyhért - A ​Szent Anna-tó regéje
Mint ​minden regét, ezt is a szájhagyomány éltette, őrizte századokon keresztül. Tamás Menyhért időben napjainkhoz közelebb eső változatot dolgoz fel.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (512)

John Grisham - The ​Broker
In ​his final hours in the Oval Office the outgoing President grants a controversial last minute pardon to Joel Backman, a notorious Washington power broker who has spent the last six years hidden away in a federal prison. What no one knows is that the President issues the pardon only after receiving enormous pressure from the CIA. It seems that Backman, in his power broker heyday, may have obtained secrets that compromise the world's most sophisticated satellite surveillance system. Backman is quietly smuggled out of the country in a military cargo plane, given a new name, a new identity, and a new home in Italy. Eventually, after he has settled into his new life, the CIA will leak his whereabouts to the Israelis, the Russians, the Chinese and the Saudis. Then the CIA will do what it does best: sit back and watch. The question is not whether Backman will survive - there's no chance of that. The question the CIA needs answered is, who will kill him?

Woody Allen - Mellékhatások
Tudtad, ​hogy nem csupán a gyógyszereknek, hanem magának az életnek is vannak súlyos, dermesztően hatékony, ám egyszersmind roppant vicces mellékhatásai? Netán mindezek egyszerre? Itt van például a nagy ember, Sandor Needleman, aki bele is hal, a könnyáztatta, gyászoló tömeg mégis megszakad a röhögéstől, midőn a búcsúztatását hallgatja.

Woody Allen - Na, ​ennyit erről
Vannak ​szerzők, akiknek az észjárása annyira jellegzetes (mondhatnánk azt is: jellegzetesen abszurd), hogy egy néhány szóval felvázolt szituáció vagy egyetlen rövid mondat is elég ahhoz, hogy felismerjük az illetőt. Amikor például „a négynegyedes szünet politikai fegyverként való felhasználásáról” olvasunk, vagy belebotlunk egy olyan kijelentésbe, miszerint „nemcsak hogy nincs Isten, de próbáljon meg valaki vízvezeték-szerelőt keríteni hét végén”, rögtön tudjuk, hogy Woody Allen valamelyik könyve akadt a kezünkbe. E tényből pedig az következik, hogy remekül fogunk szórakozni, hiszen a színész-rendező-zenész-író blőd, pikáns és morbid történetei vagy jelenetei sziporkázóan szellemesek, ráadásul sokat tanulhatunk is belőlük (tudták-e például, hogy Napóleonnak volt egy tenyérbe rejthető marokbizsergetője?), sőt követendő példák egész sorával is találkozhatunk bennük. Ez utóbbiak egyikével zárjuk most ajánló sorainkat: „Nem hiszek a túlvilágban, de azért viszek egy váltás fehérneműt.”

Woody Allen - Tollatlan ​jószág
Akárcsak ​előző két könyvében, Woody Allen a Tollatlan jószág szösszeneteiben is előszeretettel rántja le a leplet mindenről, amiről lerántható. Otthonosan mozog az irodalomban, a filozófiában és a művészettörténetben, nagy élvezettel figurázza ki a sznobokat. Úgy tesz mint akinek fikarcnyit sem imponál Szókratész, Kant, Kierkegaard, vagy akár Descartes... hogy Strindbergrol, Freudról és Kafkáról már ne is beszéljünk.

Mészáros Ferenc - Amit ​az autóról tudni kell
TARTALOM Előszó 11 A ​hibákról általában 13 A hibakeresésről 13 A hibák javításáról 13 A gyakoribb hibák és valószínű okaik összefoglalása 15 A motor és segédberendezéseinek hibái és javításuk 15 A tengelykapcsoló (kuplung) hibái és javításuk 18 A sebességváltó hibái és javításuk 19 A kardántengely és differenciálmű hibái 20 A futómű hibái és javításuk 21 A fékberendezés hibái 22 A világító- és jelzőberendezésk hibái és javításuk 25 A hibák javítása 27 Az akkumulátor okozta hibák és javításuk 27 Az indítási fordulatszám alacsony 27 Indításkor az előzőleg bekapcsolt tompított fény erősen elhalványodik 28 Indításkor jellegzetes hangokat hallunk 28 Nagyon röviden indítsuk a motort 28 Tisztítsuk le az akkumulátor pólusait 28 Indítás kimerült akkumulátor esetén 28 Az indítómotor hibái 31 A hiba felismerése 31 A hiba javítása 32 A dinamó-generátor okozta hibák és javításuk 32 A hiba felismerése dinamónál 33 A hiba felismerése generátornál 34 A gyújtóberendezés okozta hibák és javításuk 35 A hiba felismerése 35 A gyújtógyertya hibái 43 Következtetés a gyújtógyertya állapotáról a hibára 43 A gyújtógyertyák ki- és beszerelése 47 A hőérték fogalma 49 A gyújtógyertyákon található jelzések jelentése 49 Gyújtógyertyák összehasonlító táblázata 53 Az előgyújtás beállítása 53 Az üzemanyagellátó berendezés okozta hibák és javításuk 66 Ha kevés vagy egyáltalán nincs benzin az úszóházban 67 Az úszóházban megfelelő mennyiségű benzin van, mégis benzinszegény a keverék 71 A fojtószelep nem nyit kit 71 A gyorsítószivattyú hibája 72 Az üresjárati fúvóka dugulása 73 A főfúvóka dugulása 73 Az indítófúvóka dugulása 73 Miért lesz vizes a benzin? 74 Az üresjárat beállítása 75 Túl sok benzinszint beállítása 75 A szivatószerkezet helytelen beállítása vagy hibája 75 A levegőszűrő eldugulása 77 A benzinről 77 A porlasztó működéséről 78 A porlasztó indítóberendezéseiről 78 A kétütemű motor hidegindítása 80 A négyütemű moror hidegindítása 82 Az öngyulladás jelensége 82 Az üzemanyag-fogyasztásról 82 A hűtőrendszer hibái és javításuk 85 Az ékszíj feszítése 86 Az ékszíj cseréje a Trabant 601 típusú gépkocsiknál 88 Az ékszíj cseréje vagy feszítése Skoda típusú gépkocsinál 90 A vízhűtéses motor hengerfejtömítésének átégése 92 A termosztát hibája 93 A hűtő vízkövesedése 93 A hűtő mechanikus sérülése 94 A hűtő és néhány tartozékának javítása 94 A motor nem éri el az üzemi hőmérsékletet 95 A ventillátort kapcsoló mágnes hibája 95 Hűtőtakaró hiánya nagy hidegben, nagy sebességnél 96 A kenési rendszer hibái és javításuk 96 Elhasznált, kopott motor felismerése 98 A tengelykapcsoló hibái és javításuk 99 Csúszik a tengelykapcsoló 99 A pedál teljes benyomásakor is recseg kapcsoláskor a sebesságváltó 101 Rendellenes hang a pedál benyomásakor 102 A pedál benyomásakor alapjáraton leáll a motor 102 A pedál felengedésekor rángat a tengelykapcsoló 102 A pedál benyomása ellenére sem kapcsol ki vagy be a tengelykapcsoló 102 A kardántengely és a differenciálmű hibái 103 A futómű hibái és javításuk 103 A kerékagyból olaj vagy zsír szivárog 103 Kiegyensúlyozatlanok a kerekek 104 Nagy a kormány holtjátéka 105 Szorul a kormánykerék 106 Egyenlőtlen útszakaszon erősen beremegő kormány 106 A gépkocsi menet közben erősen oldalra húz 107 A gumiabroncsok egyenlőtlenül kopnak 107 A gumiabroncs defektje 107 A gépkocsi lengései egyenlőtlen útszakaszon való áthaladás után csak lassan szűnnek meg 108 A gumiabroncsok karbantartása és szerelése 108 A gumiabroncsok rendellenes kopása 120 Milyen gumiabroncsokat használjunk? 121 A fékberendezés hibái 122 A fékpedál teljes benyomáskor nem keményedik meg, hanem rugalmas ellenállást észlelünk 123 A fékpedál benyomásakor hirtelen, ellenállás nélkül keményedik meg (nem kielégítő a fékhatás) 124 A fékek ellenőrzése 124 A fékpedál benyomásakor a pedálon apró ütéseket, hullámzásokat észlelünk 124 Fékezéskor nyikorgó, csikorgó hangot hallunk 125 Fékezéskor a gépkocsi egyik oldalra húz 125 A folyadék tartályából (a kiegyenlítő tartályból) fogy a fékolaj 126 A fékpedál megkeményedése után fokozatosan a pedálút végéig nyomható 126 A fékdobok erősen melegednek 126 Gyenge a fékhatás a teljesen benyomott pedál esetén is 127 A kézifék behúzott állapotban nem lassítja megfelelően a gépkocsit 127 A kézifékkar kiengedése után továbbra is rögzít a kézifék 127 A kézifékkar behúzásával nem rögzíthető a gépkocsi 128 Világító- és jelzőberendezések hibái és javításuk 128 A fényszórók nem világítják meg kellően az utat 128 A fényszórók túlzottan magasra világítanak 129 Valamelyik izzó nem világít 130 Az egyik országúti vagy az egyik tompított fényszóró kisebb fényerővel világító mint a másik 130 Túl erősen világítanak az izzók 130 Gyengén világítanak az izzók 130 Időnként felvillanva világítanak az izzók 131 Az irányjelző-ellenőrző lámpa nem világít 131 Nem világít a féklámpa 131 Nem működik a tolatólámpa 132 Nem működik a kürt 132 Nem működik az ablaktörlő 132 Az ablaktörlő nem tisztítja a szélvédő üveget 133 Karbantartás 134 Az akkumulátor karbantartása 134 Az indítómotor karbantartása 137 A dinamó karbantartása 137 A generátor karbantartása 137 A hűtőrendszer karbantartása 137 A fagyálló folyadékról 138 A téli üzemeltetés előtti teendők 139 A vízkövesedés megszüntetése 140 A kipufogó rendszer karbantartása 140 A fényszórók beállítása 142 A gépkocsi egyéb karbantartásáról 148 Olajcsere 148 Felső kenőolaj alkalmazása 150 Kenőanyagok jelzéseinek értelmezése 151 A szelephézag beállítása 152 A korróziós folyamatok megelőzése 153 Általános tanácsok 154 Vontatás 154 Téli leállítás 154 Tartalék alkatrészek 155 Célszerű és kötelező tartalék alkatrészek 156 További ajánlott alkatrészek, felszerelések és anyagok, elsősorban hosszabb külföldi utazásokhoz 156 Ajánlott szerszámkészlet 157 Gépkocsitípusok egyes szerkezeti részének karbantartásához és beállításához szükséges beállítási és szerviz adatok 159

Magyarok_%e2%80%8ba_k%c3%a1rp%c3%a1talj%c3%a1n
Magyarok ​a Kárpátalján Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Magyarok ​a Kárpátalján
Errefelé ​folyók erednek. Errefelé hidegebben fúj a szél, mint másutt. Errefelé magyar emberek élnek idegen hazában. Errefelé túl sokat lövöldöztek már egymásra mindenféle nációk. Errefelé túl sok árva templom van, árva templomok vannak pap nélkül. Errefelé annyi könny folyt már, hogy könnyekkel van tele sok patak, és errefelé az útszéleken könnyekkel van tele minden tócsa. Kárpátalja földjén járunk. Rég, nagyon rég voltunk erre, de vajon voltunk errefelé valaha is? Nem önszántunkból való a távolmaradásunk. Jöttünk, ahogy lehetett. Árva-Magyarország földje ez itt ezer éve. Itt a magyaroknak testvéreik vannak, akikkel együtt élnek évek-évszázadok óta. Mert a nép a népben mindenütt testvért lát. A sokágú síp sokadik ága ez itt, ez a föld, ez a nép. Amelyikről elfeledkeztünk oly hosszú időn át. Errefelé feketébb a gyász, mint másutt. Errefelé hosszabban tartó a gyász, elhurcolt apáért, agyonvert testvérért, lágerekben harminc kilósra aszott hullákért. Itt egyik-másik gyásznak nincs se vége, se hossza, se kezdete, se befejezése. Itt fekete kendős öregasszonyok állnak a kapuban, valakit valahonnan hazavárva. Még mindig.

Losonczi Csaba - Magyar Gábor - Pénzügyek ​a gazdaságban
A ​közgazdaságtudomány nagyjait "leleplező" anekdoták és az élet sűrűjéből elcsent, leginkább kisvendéglők abroszain termő példázatok mellett a szépirodalmi alkotások vonatkozó részeit is segítségül hívták a szerzők, így aztán az Ady-versektől A kis hercegen át Az ember tragédiájáig számos meglepő analógiával találkozhatunk a száraz tények között elidőzve. (Népszabadság, 1993. december 6.) A szerzők friss hangúan, közérthetően szólnak az olvasóhoz, aki mint egy jó krimiben, itt is keret-történetet kap... (Magyar Nemzet, 1993. december 20.) Párisba tegnap beszökött az ősz... és a pénzügytanba az irodalom. (Magyar Hírlap, 1994. január 14.) A könyv szerzői, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola fiatal oktatói olyan irodalmi köntösbe bújtatták az amúgy igen száraznak mondható témát, hogy az iránta nem annyira érdeklődők sem fogják fintorogva arrébb vágni. (Esti Hírlap, 1993. december 15.) ---a pénzügyek területéről nem csak egy-egy témakört emel ki, hanem átfogó ismereteket is ad. (Kápé, 1994. február 3.)

Z. Kárpát Dániel - EU ​tanázia
Manapság ​a média egyetlen gondolatot sugároz felénk az Európai Unióval kapcsolatban, ez pedig az Egy út van, és ez az Európába vezet. A szerző úgy véli, Magyarország jelen pillanatban is Európába található, a fenti tétel pedig megdőlni látszik. Biztos lehet bárki abban, hogy egy nagyhatalmi tömbbe való betagozódás eleve előnyös ránk, az állampolgárokna nézve? Kárpát Dániel részletesen, de mindenki számára érthető módon kifejti az uniós problematikákat, az integráció történetét, a Nizzai Szerződés visszásságait, a föld ügyét, és nem utolsó sorban a lehetséges megoldásokat. Hiánypótló műről van szó, a témakör eddigi legrészletesebb elemzéséről.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

összes (10)

Katharina Hagena - Az ​almamag íze
Iris ​nagyanyja, Bertha temetésére érkezik a kis német faluba. A szertartás után kiderül, hogy ő örökölte az asszony házát. A régi szobák és a kert, ahol mintha megállt volna az idő, azonnal felidézik Irisben a gyermekkori emlékeket és a réges-régi családi történeteket. Ezen a helyen született és halt meg Bertha, itt nőtt fel három lánya, és itt nyaraltak minden évben az unokák, Iris és Rosmarie. A ház azonban nem csak boldog, békés, nyugodt időkről mesél; a család múltja tele van szerelemmel, csalódással, hazugsággal, tragédiával és titokkal. Minél több időt tölt Iris a házban, minél több dologra emlékezik vissza, annál több homályos és elhallgatott eseményre derül fény, annál több megfejtésre váró titok bukkan elő a múltból. Irisnek meg kell tudnia, ki volt Bertha igazi szerelme, tényleg náci volt-e a nagyapja, miért nem ment férjhez soha a nagynénje. Ám legfőképpen arra kell választ kapnia, mely események vezettek Rosmarie tragédiájához, s mit akart mondani neki a lány halála előtt. Miközben Iris a múltat faggatja, saját életét is másképp látja, és rájön, hogy a sorsa elől ő sem menekülhet…

Anauta Blackmore - Alea, ​az eszkimó lány
"Engedjétek ​meg barátaim, hogy bemutassam nektek a legjobb aiviktoki vadászunkat, régi pajtásomat, Aleát. Tudom, hogy ti is álmodoztok ilyesmiről titokban, hát úgy nézzetek erre a lányra, hogy nagyvadakra vadászik, mióta fel tudja emelni a puskát." - Így mutatják be a század elején a Londonba látogató eszkimó lányt. Mert Alea, a regény hőse olyan országban él, ahol a nők a természet erőivel ugyanúgy harcolnak, mint a férfiak. Az eszkimó kislány részt vesz a veszélyes vadászatban, halászatban, mint apja vagy fiútestvére. Csak tízéves, amikor anyját tragikus körülmények közt elveszti, és ez a szomorú esemény még nagyobb önállóságra kényszeríti. Viszontagságos életének megpróbáltatásait, örömeit tárja elénk a regény, amelyben az eszkimó származású írónő állít szüleinek emléket. A gazdag ismeretanyagot tartalmazó könyvet G. Beke Margit fordításában, Fekete Mária illusztrációival ismeri meg a magyar olvasó.

Arthur Koestler - Sötétség ​délben
A ​Sötétség délben 1940-ben látott először napvilágot, s a század egyik legnagyobb vihart kavart regénye lett. Arthur Koestler fiatalon a kommunista mozgalom vehemens elkötelezettje, a "hitehagyás" friss sebének fájdalmával, ugyanakkor éles logikával és az írói képzelet szenvedélyével írta meg ezt a regényt, amelyben a 30-as évek nagy szovjet pereinek emberi kérdéseit kívánta bonckés alá venni. Kulcsregényt írt ugyan, abban az értelemben, hogy a regény olvasója számára világos: a cselekmény a sztálini önkényuralom világában játszódik és hőse, Rubasov sokban hasonlít a koncepciós jogi procedúrák fővádlottjaira (Buharinra, Radekre és másokra), de a regény problematikája túlmutat a publicisztikus aktualitáson, a felületesen felfogott "politikai botrányon". Nyikolaj Szemjonovics Rubasov, a regény hőse a régi bolsevik gárda vezető alakjaihoz tartozó, a szovjet rendszert a legnagyobb külső nehézségek és belső kétségek között is hűen szolgáló, jelentős funkcionárius, egyik napról a másikra egy börtöncellában találja magát. Vádlói hajdani elvbarátai, s a három kihallgatáson keresztül folyó lelki procedúra tétje: Rubasov belátja-e, hogy az ügy a kommunista forradalom logikája és az áldozatvállalás szelleme szerint a legvégső megaláztatást, el-nem-követett bűnök vállalását, áldozatkén való önfeláldozást várja tőle. A regényíró meggyőző lélekrajzzal, a mozgalom első évtizedei hatalmi mechanizmusának tényszerű ismeretével, és természetesen a modellszerű események tanúságának megfelelően igennel válaszol erre a kérdésre, írói erényeit azonban abban csillogtatja meg, hogy mindezt képes hitelesen, emberi dimenziói szerint ábrázolni. A sztálini korszak napvilágra kerülő dokumentumai mellett a "tárgyi valóság", a "kulcsregény"-jelleg el is veszti jelentőségét - a modern társadalmi üdvtan abszurd logikájának éles kritikai analízise teremti meg a regény atmoszféráját, és ez biztosítja emberábrázolásának erőteljes hatását is. A regény olvasása revelatív élmény, nem a "perek", hanem a század politikai drámáinak egyik kulcsregénye.

Stefan Zweig - Sakknovella ​/ Schachnovelle
"... ​megírtam egy különös novellát, amely Önnek talán tetszeni fog - egy Sakknovellá-t, amelybe beépítettem a sakk filozófiáját..."; ez az idézet Stefan Zweignek egy jó ismerőséhez írt levelében áll, amelyet öngyilkossága előtt néhány hónappal írt neki. Ez a 'mesternovella' - amely keletkezése óta sok millió olvasónak nagyon "tetszett" -, Zweig utolsó szépirodalmi alkotása, és még halála évében, 1942-ben megjelent; azóta is az író egyik legnépszerűbb, legtöbbet olvasott műve. Az elbeszélés sajátságos feszültségét a főszereplők zseniális sakkpartijának izgalmas megjelenítése, és az író alteregójának is tekinthető, a Bécset megtámadó német fasizmus elől Amerikába menekülő osztrák ügyvéd alakjának különös titokzatossága adja. A novella egyik főhőse a New Yorkból Buenos Aires-be tartó óceánjáró gőzösön a majdnem végzetessé váló sakkjátszma kapcsán így meditál: 'A sakkjátékhoz, amint a szerelemhez is nélkülözhetetlen a partner, hogy ne váljunk automatává, puszta robottá -, s ezáltal végül embertelenné...' Reméljük, e lecsiszolt logikájú és felkavaró szépségű, híres novella bilingvis kiadásához - Fónagy Ivánnak az eredetihez méltó fordításában - a mindkét nyelven értő, vagy az egyiket tanuló, jó irodalmat szerető olvasó érdeklődő "partnerül" szegődik.

Márai Sándor - A ​gyertyák csonkig égnek
Az ​1942-ben megjelent, nagy indulatoktól feszülő, szuggesztív erejű regény - az író stílusművészetének remeke - vakító élességgel világít a barátság, a hűség és az árulás örvényeibe. Két régi barát évtizedek után újra találkozik, s végigbeszélik az éjszakát. A múltra visszatekintve egyikükből vádlott, másikukból vádló lesz: egyikük annak idején elárulta, sőt majdnem megölte barátját, elcsábította a feleségét, örökre tönkretette az életét. Ám a tragédiát valójában nem alkalmi gyengeség okozta: egy világrend széthullása a hagyományos erkölcsi értékek megrendülését is jelenti. Lukács Sándor előadásában Teljes játékidő: 5 óra 28 perc.

Pál Ferenc - Tükör ​által világosan
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szentkirály utcai nagyterme hetente egyszer zsúfolásig megtelik – fiatalok és nem annyira fiatalok egyaránt lelkesen hallgatják Pál Ferenc atya előadásait a hitről, Isten arcvonásairól az önismeret fényében. Mi a titka Feri atyának? Talán az, hogy sikerült ráhangolódnia a XXI. század emberének problémáira, kétségeire és reményeire egyaránt. Nagy sikert aratott a Miért hiszek? sorozatban is A jelen lévő Isten címmel kiadott beszélgetés is.

Szathmári Sándor - Kazohinia
Swiftéval ​vetekedő, fanyar "angol" humorral megírt regényében a magyar szerző szinte mindenkit és mindent kifiguráz, ami korunk és világunk társadalmait jellemezheti. Kazohiniában a hinek uralkodnak - ésszerűen, gyakorlatiasan, tudományosan -, de elviselhetetlen lélektelenséggel, érzelmek, vágyak nélkül. Előlük a szerző - "Gulliver" - az elszigetelt telepen élő behinek közé menekül, akik között viszont rémülten döbben rá, milyen hajszálvékony a határ az érzelmek, hiedelmek, babonák logikátlan, irreális világa és az elmebaj között. Az események azonban - különösen a behintelep - félelmetesen idézik mindennapi tapasztalatainkat, egy zseniális író többszörösen görbített tükrében.

Covers_117380
Magyar ​Nagylexikon I-XIX. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Magyar ​Nagylexikon I-XIX.
A ​Magyar nagylexikon (összkiadás: ISBN 9630566117) általános nagylexikon, mely kiadását 1993-ban kezdte meg az Akadémiai Kiadó. A negyedik kötet 1995-ben jelent meg. A kiadást az 5. kötettől a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. folytatta, és 1997–2004 között megjelentette a további köteteket. A lexikon 18 kötetet és egy kiegészítő kötetet tartalmaz, melyekben közel 160 000 szócikk, 19 000 színes és fekete-fehér illusztráció található.[1] Bemutatja a Föld országait térképekkel; tartalmaz több tízezer életrajzi cikket tudósokról, művészekről, politikusokról; igyekszik minden tudományterületet lefedni. Készítésében 340 szerző működött közre, ellenőrzését pedig 105 lektor végezte. A szerkesztést a főszerkesztő és a kötetszerkesztők irányításával 24 szakszerkesztő végezte.

Kollekciók