Ajax-loader

Attila (dec. közepéig nem vagyok)

Rate_positive 841 Rate_neutral 23 Rate_negative 7

3372 napja velünk van 1822 napja láttuk utoljára 1861 napja hibernálva van

Orgonaaga Roger Badge-scifihet-2014 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Csatarlanc_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (3937)

Bakcsi György - Dosztojevszkij ​világa
Fjodor ​Dosztojevszkij mindmáig a világirodalom egyik legizgalmasabb, s bízvást mondhatjuk: egyik legrejtélyesebb alakja. Ki ez a zseniális regényíró valójában? Megszállott titoklátó? Tévelygő forradalmár? Isten dicsőségét hirdető teológus? Epileptikus őrült? Mániákus rulettbolond?... Immáron egy évszázada megannyi tudós irodalmár munkálkodik, érvel és szenvedélyes vitákban csap össze, hogy megfejtse „a nagy orosz” titkát. Pedig Dosztojevszkij jószerével olyan művész és gondolkodó, aki minden misztifikáció és belemagyarázás nélkül is megérthető – sőt, talán csupán így érthető meg valójában. Kötetünk szerzője e gondolat szellemében szólaltatja meg magát az írót, elemzi remekmívű regényeit, ellentmondásos világnézeti koncepcióját, s végigkíséri Dosztojevszkij magánéletét: küzdelmeit, szerelmeit, szenvedélyeit, vívódásait.

Bogár Zsuzsa - Az ​örökbefogadás lélektana
"Igazi ​hiánypótló mű. Eddig ugyanis semmilyen összefoglaló magyarnyelvű irodalom nem állt rendelkezésre az örökbefogadás témájában. Gyakorlatias, könnyen érthető és olvasmányos. Bátran ajánlom mindenkinek, akit a téma kicsit is érdekel vagy érint. Szakembereknek, érdeklődőknek, de természetesen mindenekelőtt nekünk, leendő és már gyakorló örökbefogadó szülőknek." Lassúné Pogonyi Éva, örökbefogadó szülő "Rengeteget köszönhetünk az Ágacska Alapítványnak. Sokat segítettek abban, hogy valóban felkészült szülőkként várjuk gyermekeinket. Örülök, hogy végre könyv formájában is eljuthat az érintettekhez a számos jó tanács, hasznos iránymutatás és az a szemlélet, amit az Ágacska Alapítvány képvisel az örökbefogadással kapcsolatban." Vidáné Horváth Magdolna, örökbefogadó szülő Bogár Zsuzsa pszichológusként 12 éve foglalkozik örökbefogadással, örökbefogadó családok lelki támogatásával. Munkája során sokszor tapasztalta, hogy az örökbefogadásban érintettek mennyire egyedül vannak problémáikkal, és nehezen találnak olyan közegre, ahol nyíltan fel merik vállalni az örökbefogadással kapcsolatos aggodalmaikat, örömeiket, bánataikat. E tapasztalatok alapján, az ő kezdeményezésére jött létre 2003-ban az Ágacska Alapítvány. Az alapítvány, amellett, hogy folyamatosan szervez leendő örökbefogadó szülők számára felkészítő tanfolyamot, a lassan egy évtizedes működése során komplex pszichés szolgáltató központtá vált, segítve ezzel az örökbefogadás előtt állókat, a gyakorló örökbefogadó szülőket és az örökbefogadott gyermekeket.

Ibn Khaldún - Bevezetés ​a történelembe
A ​muszlim gondolkodástörténet óriása, Ibn Khaldún volt az, aki Bevezetés a történelembe (Al-Muqqadima) című művében a világról való ismeretszerzés több fajtáját különböztette meg. Ennek legalacsonyabb szintje szerinte az érzékelés útján történő tapasztalatszerzés, mely nem csupán az emberre, hanem más élőlényekre is jellemző. Az embernek azonban gondolkodó képesség is megadatott, amely „azokkal a képekkel foglalkozik, amelyek túl vannak az érzéki észlelésen és azon a tevékenységen, amelyet az ész végez azokkal az analízis és a szintézis során. Erre, a gondolkodás képességére Ibn Khaldún szerint akkor tesz szert az ember, ha az „állati jelleg” már teljesen kifejlődött benne. Ezen belül leírta a megkülönböztető, a tapasztalati és az elmélkedő értelmet. Művében az emberi értelemből eredő (caklijját) tudást elkülönítette attól, amelyik a hagyományokból származtatható (naklijját). Ez utóbbi esetében nincs helye az értelemnek, ezt a fajta tudást egyszerűen tovább kell adni nemzedékről nemzedékre (kivéve azokat az ismereteket, melyek tartalmának vallásos alapelvekhez való kapcsolódása csak analógiás úton érthető meg). A tudás átadása véleménye szerint külön mesterség (szináca), ahhoz tehát nem ért bárki. A diákoknak fokozatosan, szellemi képességeikhez mérten kell „adagolni” az ismereteket, és törekedni kell a beható (nem rövidített vagy tömörített, nem felszínes) ismeretszerzésre. Ibn Khaldún is síkraszállt a sokszínű tudásanyag elsajátításáért, ennek előmozdítása érdekében ő is készített egy, a tudományok hierarchikus rendszerét bemutató leírást.

Dr. Henry Cloud - Dr. John Townsend - Randikalauz
Milyen ​határvonalakat kell meghúznunk a randevúzásban ahhoz, hogy kapcsolataink ne fájdalmakhoz és csalódásokhoz, hanem érettebbé válásunkhoz vezessenek, és segítsenek életre szóló társra találni? A másik nemmel való ismerkedés és a társkeresés sok csapdáját és buktatóját elkerülhetjük, ha megtanulunk felelősséget vállalni érzéseinkért, viselkedésünkért, életünkért. Hogyan fejlődhetnek a tartós és egészséges kapcsolatokhoz szükséges képességeink, miért nem tolerálhatjuk a hazugságot, hol a határ a randevúpartnerek testi kapcsolatában, hogyan állapíthatjuk meg, hogy ki illik hozzánk, és ki nem - ilyen és ehhez hasonló gyakorlati kérdéseket tárgyal könyvében a szerzőpáros sok esetleírással szemléltetve mondanivalóját. Valószínűleg sokan tapasztalni fogják, hogy miközben a könyvben ismertetett alapelveket és útmutatásokat olvassák, gyökeresen átalakul az emberi kapcsolatokról való gondolkodásuk.

Adrian G. Gilbert - Maurice Cotterell - Maja ​próféciák
2012. ​december 22-én jelenkori világunk megszűnik létezni! - ezt jövendölték 5000 esztendővel ezelőtt a maják. E titokzatos népnek a közép-amerikai esőerdők mélyén rejtőző romvárosai, templomai, piramisai még olyan feliratokat őriznek falaikon, amelyek századokon át zavarba hozták a tudósokat. Kik voltak a maják? Honnan érkeztek és miért tüntek el váratlan hirtelenséggel a történelem színpadáról? Valóban özönvíz, vulkánkitörések és káosz vár ránk 2012-ben? Ez az izgalmas, polemikus mű minden kérdésre meghökkentő válaszokkal szolgál, amelyeket az akadémikus tudomány képviselői mereven elutasítanak - mégis a maja asztrológia komplex rendszerének megfejtése előrevetíti a jövö katasztrófáit, s a következő felismerésekhez vezet: a történelem nagy korszakainak és civilizáicóinak felemelkedése, majd hanyatlása összefügg a napfolttevékenység ciklusaival,a lecsökkent napfolttevékenység váltotta ki a maja népesség termékenységének gyengülését, civilizációjának hirtelen elhalását, az ókori egyiptomiak és az elsüllyedt Atlantisz katasztrófájának túlélői hozták létre Közép-Amerika ókori civilizácóit... E rendkívüli mű meglepő felfedezései nyomán rádöbbenünk arra, hogy világunk új korszak küszöbén áll - az ezredfordulóhoz közeledvén, akarva, nem akarva tudomásul kell vennünk üzenetét!

Andrassew Iván - Csapdalakó
A ​Csapdalakó c. novellagyűjtemény többnyire rövid groteszkeket, megdöbbentő, abszurd történeteket tartalmaz. Andrassew nehezen, küszködve ír, mégis könnyen, élvezettel olvashatók írásai. A legelképesztőbb történetet - például, amikor eleven emberekkel bombáznak egy várost - is a leghétköznapibb, a legtermészetesebb módon, egyszerű eszközökkel, minden feltűnőt vagy kirívót mellőző leírással vagy párbeszéddel beszéli el, mintha a dolgok természetes rendjéről szólna. Figurái, hősei köztünk élnek, mégis szeretnénk, ha sohasem találkoznánk velük. Pedig ez elkerülhetetlen, mert mindegyik egy kissé valamennyiünk alteregója. A magyar novellán a modern, az avantgarde törekvései alig változtattak, lényege többnyire ma is az anekdota, mint Mikszáthnál. Andrassew groteszkjei, nonszenszei, amelyek olyan természetesen ábrázolják a képtelent, amely azonban igencsak otthon van e században, új fejezetet nyitnak a magyar kispróza történetében. Egyike ő azoknak az íróknak, akik bizonyítják: irodalmunkban tektonikus mozgások tanúi vagyunk.

Bombera Krisztina - Felhőkarcolat ​- New York 2001.09.11
Rémülten ​tekerem tovább a rádió keresőjét a Szép Új Világról. A szomszédos adón épp egy prostituálttal beszélgetnek. Hatalmas lett a forgalma közvetlenül szeptember 11-e után, meséli. »Mindenki tudni, érezni akarta, hogy él, és a szex ebben sokat segít. Én is helyt akartam állni a tragédiában. Ilyen nehéz időkben maximális színvonalon kell dolgozni. Sokat kerestem, és ezúton szeretném felajánlani az összeg felét a mentésben életüket vesztett tűzoltók családtagjainak.«\" Ez a könyv Bombera Krisztina naplója New York-ból 2001. szeptemberétől 2002. februárjáig. Újságírósors, mondhatnánk: az ember elutazik a férjéhez, egy kicsit visszaváltozna feleséggé - az események azonban követik őt. Nevezhető-e naplónak egy olyan könyv, amely sokmillió ember történetét meséli el? De nevezhető-e hírnek egy olyan esemény, amely többmillió ember életét változtatta meg egyik napról, egyik percről a másikra?

Sz%c3%a9p_versek_2004
Szép ​versek 2004 Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 2004
A ​kötet szerzői többek között: Aczél Géza, Acsai Roland, Antal Balázs, Balla D. Károly, Balla Zsófia, Bari Károly, Bertók László, Bogdán László, Czifrik Balázs, Csoóri Sándor, Dobai Péter, Erdős Virág, Gellén-Miklós Gábor, Győrffy Ákos, Háy János, Jász Attila, Karafiáth Orsolya, Karácsonyi Zsolt, Király László, Kukorelly Endre, Lövétei Lázár László, Nagy Gáspár, Nádasdy Ádám, Oravecz Imre, Petőcz András, Petri György, Rába György, Schein Gábor, Somlyó György, Szakács Eszter, Szepesi Attila, Szilágyi Ákos, Takács Zsuzsa, Tandori Dezső, Tábor Ádám, Térey János, Tolnai Ottó, Tóth Krisztina, Tőzsér Árpád, Utassy József, Varró Dániel, Vasadi Péter, Vitéz György, Vörös István, Zalán Tibor.

Vjacseszlav Siskov - A ​munka
"Ülj ​le, te, haramiaképű mögém, aztán szorosan kapaszkodj a nyakamba, amíg a fülednél fogva, mint egy békát, a mocsárba nem hajítlak. Mert én mérges természetű ember vagyok!...A jellemem nagyon is szúrós...Elintézlek!" A haramia megrémült, ismét összerondította magát, mint a mi Zsorzsikunk...Markolavna, forduljon egy kicsinység félre, én most a férfi népségnek mesélek. Teljesen és egészében. - Nem, nem. Nem szükséges. Folytasd csak - biztatták a férfiak s a nevető Markolavna is. - Na, jól van. Elindultunk tehát a haramiával. Nos megyünk és megyünk...Hogy mi történt aztán, rögtön eszembe jut... Pfuj! - Tetveskin Mérnök szipogni kezdett, piszkos kezével megvakarta fejét, s tüstént észbe kapott. - Vagy úgy! Szóval megyünk, megyünk... A haramia ott ül mögöttem, az övemet fogja. S érzem, srácok, hogy mindkét szeméből záporzik a hátamra a könnye, a hátamra, vállamra - kopp-kopp-kopp. Erre annyira megsajnáltam, hiszen mégiscsak a dolgozó osztály gyermeke, egy lovas gazda. S bár sajnálom, gondoltam, rá kell ijeszteni. Így szólok hozzá: "Ne szipogj. A proletár Moszkva nem hisz a könnyeknek. Jobb, ha téged, te bandita, elviszlek a Vasorrú Bába kunyhójához, s mint a mesében, borcsot főzök belőled" Erre ő: "A Vasorrú Bába másodízigleni nagynéném." Mit tagadjam, egy pillantara elfogott a félsz, a programot azonban minimum teljesítenem kell: "Mostanság rendeleti úton megszüntették a nagynéniket."

Vjacseszlav Siskov - Elszállt ​a sötétség
"-Felteszem ​saját aranyfogamat - jelenti be komoran, kitátja száját, s megmutatja partnereinek hat aranyfogát. A fogait sorban gyorsan eljátssza. A valutázó hájas képén könnycseppek peregnek, a kétségbeesés ráncai szabdalják gyöngyöző homlokát. Fekete kecskeszakálla szánalomraméltóan remeg. - Legyen szíves, Andrej Andrejics, feküdjék le egy kis időre. Legyen oly nagylelkű, s tátsa ki a száját. Szélesebbre...Még jobban! Tátsd már ki teljesen! A szakértő egy szöggel villámgyorsan kipiszkálja az aranyfogakat. A cella röhög. Andrej Andrejics arccal lefelé, nyögve az ágyra zuhan. Válla remeg. A játék változatlan hévvel folyik tovább. A Gróf váratlanul kifigyelte, hogy Ducus Pjotr, aki a bankot adja, anélkül hogy a paklira pillantott volna, elkapta a legfelső lapot, s a pakli aljára dugta. - Csalsz! - üvöltötte a Gróf, s torkon ragadta Ducus Pjotrot. A bankot adó játékos hadonászni kezdett, hörgött. Egyszerre öten estek neki Ványka Grófnak, Csecsetka lázasan cibálta fel magára elvesztett ingét. A Gróf perdült egyet, s mind az öten lerepültek róla, akár medvéről a kutyakölykök. Egyik markával a gallérjánál, a másikkal a gatyájánál megragadta Ducus Pjotrot, s olyan erővel vágta neki az illemhelyet eltakaró spanyolfalhoz, hogy a deszkák, akár az üveg, száthasadtak, s a bankos feje beleragadt a keletkezett lyukba. - Őrség! Tolvajok! - üvöltötte Ducus Pjotr."

Kertész Erzsébet - Fiút ​vártak, lány született
"Talán ​azért lettem író, mert bizonyítani akartam. Megmutatni apámnak, hogy nem olyan nagy szerencsétlenség, ha nincs fia." Kertész Erzsébet több mint hat évtizede tucatnyi regénnyel bizonyít. Történelmi hősnőinek személyisége mögé rejtezve végigélte a XIX. századot, és végigélte a huszadikat is. Ám ez egyszer ő maga a regényhős, a régimódi kisasszonyból lett modern, független szellemű íróasszony, a szeretteiért rettegő anya és feleség. Aki kilencven évesen is őriz valamit kamaszkori önmagából. Megrendítően őszinte legújabb regényével talán még az ifjúkori barát, Szerb Antal elismerő szemhunyorítását is sikerülne elnyernie.

Iain M. Banks - Félemmetes ​géjpezet
Sessine ​gróf halni készül, ezúttal utoljára. Gadfium, a tudós, különös üzenetet kap a Vándorkövek völgyéből, amire már évek óta várt. Mindeközben pedig Latra, a látó, egy elveszett hangya után kutat, egyre mélyebbre merülve a kód káoszában. Aztán egy csapásra minden megváltozik. Sűrűsödik a naprendszerben terjeszkedő köd, s bár még pislákol némi fény Serehfa falai fölött, a katasztrófa megállíthatatlanul közeledik. Tudja ezt a király, tudják a tanácsnokai is, mégis folytatják a mérnökök ellen vívott, esztelen háborújukat. A kód titokzatos teremtményei tisztában vannak a helyzet súlyosságával, és mindent egy lapra tesznek fel: követet küldenek az emberek világába.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (343)

Bart István - Walter ​Scott világa
Ritka ​alkalom az irodalom történetében, hogy egy műfaj eredetének pontos naptári dátuma legyen. A történelmi regény esetében semmi kétség: 1813 őszén fedezte fel Walter Scott, a napóleoni háborúk kábulatából ocsúdó Európa legnyugatibb csücskében, ahol a kérlelhetetlenül előretörő jelenben is még oly valóságosnak tetszett a múlt. Annak idején fél Európa találgatta, ki lehet a páratlan sikerű regények szerzője, hiszen Scott, aki nemcsak író volt, hanem lelkiismeretes tisztviselő és várúr is egy személyben, elrejtőzött a nyilvánosság elől. Évtizedekig vetélytársa sem igen volt a népszerűségben, sikerének nem ártott se nap, se szél, se a kiábrándítóan prózai tőzsdei krach – csak az idő tudta kikezdeni. Újabban azonban Scott szinte reneszánszát éli. Ne csodáljuk, hiszen Rob Roytól, a nemes haramiától az ingatag Waverleyig, Ivanhoe-tól Lucy Ashtonig, azaz Lammermoori Luciáig jó néhány halhatatlan alakot teremtett, és a fordulatos, romantikus mesének, a nagy s igaz történelmi kalandnak máig se született hozzá fogható mestere. Bart István könyve gondosan megrajzolt társadalom- és gazdaságtörténeti hátteret von Scott alakja és irodalmi munkássága mögé, s így valóban lehetőséget ad az olvasónak, hogy a scotti életmű törvényszerűségeit józanul, világosan értékelhesse.

Kaszás György - Amit ​a tigrisekről feltétlenül tudni kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entr%c3%b3pia
Entrópia Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Entrópia
"Korunkban ​az író - az olyan író, aki pontosan érzi az életet, amelynek maga is része - kénytelen újra a semmiből kezdeni: számára nem létezik sem a realitás, sem az idő, sem pedig a személyiség" - írja Ronald Sukenick, a hatvanas években feltűnt, új és sok tekintetben újat is hozó amerikai prózaíró-nemzedék egyik legérdekesebb alakja A regény halála és más elbeszélések című s már címében is programot hirdető kötetének egyik tanulmányában. Élcsapatnak - "avantgarde-nak" - vagy utóvédnek, a modernizmus utolsó rajának kell-e tekintenünk ezt a nemzedéket? Hogyan értelmezzük kísérleteiket? Az irodalom megújításának vagy éppenséggel az irodalom felszámolásának? A vita még nem dőlt el, kötetünk írásaiban - melyeket a szó hagyományos értelmében "novellának" aligha nevezhetünk - mindkét álláspont találhat érveket.

Günther Krupkat - Amikor ​meghaltak az istenek
A ​kozmikus társkeresés örök a világegyetem körforgásában... Még a XXI. században is a sumérok magas szintű kultúrájának titkát és a baalbeki terasz építésének rejtélyét kutatja egy régész csoport - de most már eredményesen! A Meju bolygó kozmikus katasztrófája miatt új hazát kereső mejuániak jártak a Földön - milyenek voltak ők, s milyen társadalmat találtak Libanon és Mezopotámia földjén...

Bálint György - Mesterfogások ​kezdő és haladó kertészkedők számára
Mindenki ​örül annak, ha fortélyokról, trükkökről olvashat, hiszen ez azzal a kellemes, jóleső tudattal tölti el, hogy beavatást nyert valami féltett titokba. Szívesen olvas a szakma mesterfogásairól az is, aki birtokában van ezeknek az ismereteknek, de azok is, akik majd csak most fogják megtanulni. A könyv 75 "mesterfogás" leírását tartalmazza, amelyet az évszakok sorrendjében gyűjtött össze a szerző. Ilyenek: Az őszibarack-csemete házi felnevelése, ma is korszerű a vetésforgó, harc a babzsizsik ellen, begóniagumók tárolása, a gyümölcsfák sebkezelése, ha lyukas a mogyoró, a lugasparadicsom, a difenbahia szaporítása , egy gyümölcsfán több fajta, a vakondkérdés, károsak-e a hangyák, rózsadugványozás, a diólevél nem komposztálható, a must tartósítása, szárazvirágok kezelése, festése stb.

William Golding - A ​vétkes visszanéz
A ​Nobel-díjas író pályája első szakaszában írt regénye a felelősség, az emberi szolidaritás, az egyértelműen megformált világszemlélet kérdését feszegeti. Főhőse, a német hadifogságból hazatérő festőművész, Sammy Mountjoy drámai felfedezést tesz: cserbenhagyott szerelmese, Beatrice megőrült, és már hét esztendeje egy elmegyógyintézet lakója. Mountjoy úgy érzi, minden valószínűség szerint az ő árulása billentette ki Beatrice lelki egyensúlyát, s végiggondolja az életét, azt kutatva, hol is követte el a végzetes lépést, amely Beatrice-t az áldozatává tette. Megrendítő költői allegória a szabad akaratról, amely most a Golding Művei sorozat záródarabjaként csaknem 30 év múltán jelenik meg ismét. A magyar szöveget az eredetivel egybevetette Osztovits Levente.

206
Galaktika ​206. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Galaktika ​206.
6 ​ Murray Leinster: Oldalvást az időben (befejező rész) 20 Játék... és PR 22 Robert J. Sawyer: Örökké 28 Becsapódás 36 Alexandr Kazancev: A robbanás 50 Filmajánló 52 Antal József: A harmadik fázis 60 Megvalósult sci-fi 54 Barbara Rosenberg: Bunkersztori 68 Megvalósult sci-fi 70 „A kisbolygóvadászat születési rendellenesség” 74 Barok Márk: Az őszinte 84 Könyvajánló 86 Eric Frank Russell: Tucat Jay

Lothar-Günther Buchheim - A ​hajó
Atlanti-óceán, ​1941: az UA betűjelű német tengeralattjáró egy franciaországi föld alatti dokkból bevetésre indul. Hónapok múlva fog hazatérni. Roncs lesz, a kikötőig még elúszó roncs. A kikötőben érik utol az angolszász bombák, a föld alatti dokkal, a betonbunkerokkal együtt semmisül meg, emberei ott pusztulnak el, egy deszkapallónyira a parttól. Művészettörténész-esszéíró, képzőművészeti könyvkiadó és neves expresszionista képgyűjtő különös, szokatlan dokumentumirodalmi és szépirodalmi kalandja ez a regény, amely második világháborús haditengerész-szolgálatának egy tengeralattjárós kalandjáról számol be. Regényt írt L.-G. Buchheim, de a képzelt út, a képzelt portyák, támadások és menekülések, a hazatérésés a pusztulás minden részlete igaz. Az az eszelősség is, amellyel a hitleri-dönitzi hadvezetés biztos halálba küldött egy fegyvernem 40 000 katonájából 30 000 katonát. A céltalanság, a kiszolgáltatottság, az acélhengerbe bezártak nyomorúsága, a szüntelen halálfélelem, a félelem emberségbomlasztó hatása is igaz. Ötven ember mint ötven néma csavar a haditechnika egy hidegen-pontosan működő gépébe becsavarozva, és ötven ember, aki hónapokon át csak zabálással, káromkodással, már rögeszmés obszcénduma-pótkiéléssel, álhős durvasággal védekezik hadigépezet-csavar és hullajelölti minősége ellen: mindez igaz. Dokumentum-vádirat és olyasféle vádirat a háborúk embertelenítő hatása ellen, mint Norman Mailer világsikerű könyve volt, a "Meztelenek és holtak" - azzal a különbséggel, hogy annak hősei fölött még volt égbolt, a talpuk alatt még föld, ezek a halálraítéltek viszont egy acélpáncél hengerbe zárva vergődnek egymás hegyén-hátán, egymás teste és félelme bűzében, süllyednek el a tenger fenekére, küzdik föl magukat életösztönük végső erőfeszítésével még egyszer, hogy meghalhassanak.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (565)

Fazekas László - Villantó
- ​Te Csaba, ugye te szerelmes vagy a Varga Boriba? - kérdezte a Bolyos hirtelen. Mit feleljen neki? Csaba rádöbbent, hogy ő még sohasem tette fel így magának ezt a kérdést. Hülyeség! Mi az, hogy szerelmes? Természetesnek vette, hogy jóban van Borival, hiszen ez így volt, amióta csak az eszét tudja. Jó volt együtt, meg néha rossz is volt, de hogy ő szerelmes volna belé! Egy intő és egy Balatonon töltött tavaszi szünet kapcsán villant fel először Csabában és Boriban, hogy egymás iránti rokonszenvük talán több is, mint pajtásság. De amíg eljutnak idáig, többször szembe kell fordulniuk egymással és önmagukkal. Az élet bizony tizenéves korban sem mindig egyszerű!

Tordai Zádor - Közösséges ​emberi dolgok
Az ​igen sokoldalú, széles érdeklődési körre valló tanulmánykötet valamennyi írása - személyesebb hangú esszéi és objektív, igényes marxista tanulmányai egyaránt - az emberi közösségek különböző lehetőségeit és megvalósulásait járja körül. A tanulmánykötet első részének szép esszéi arról adnak hírt, milyen nagy egyéniségek, értékes művészi és tudományos alkotások jöttek-jönnek létre a romániai magyar művészi-kulturális közösség keretében. A második rész két igen jelentős francia teoretikus, Lucien Goldmann és Teilhard de Chardin munkásságával foglalkozik. Mindkét esetben az a kiindulópont: mit jelent e két életmű a marxista társadalomtudomány, a marxista gondolat s e gondolatot vallók számára. E két első részt a közösség fogalmát, megvalósulásának eddig adott történelmi lehetőségeit (vallási közösség, nemzet stb.), új perspektíváit elemző tanulmányok követik. Az alapgondolatból szükségképpen következik a nemzetiség, a történelmi kisebbség, az egy adott nemzeten belül élő "idegen" réteg problémája, melyet Tordai Zádor elfogulatlanul, tudományos tárgyilagossággal, ugyanakkor rokonszenves szenvedélyességgel tár fel és elemez.

Covers_122456
A ​megragadott idő Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​megragadott idő
A ​film - mindannyiunk kortársa - szemünk láttára magasodott művészetté. Akadhat-e izgalmasabb szellemi kaland, mint tetten érni, meglesni egy születő művészet új törvényeit? Ezt az élményt - felső fokon - kínálja e kötet minden tanulmánya. Beavat a filmesztétika titkaiba. Feltárja a strukturalizmus és filmművészet kapcsolatát. Összegezi a montázs, a filmmetafora korszerű élményét. Elemző tanulmány ismertet meg a filmvalóság - a cinéma vérité és cinéma direct - esztétikai problémakörével, Eizenstein műveinek strukturális összefüggéseivel, továbbá a társadalmi és filmstruktúrák dialektikus kapcsolatával. Avatott szakértő kalauzolja az olvasót Bergman, Fellini és Antonioni filmjeinek bonyolult világában. E kötet a korszerű filmek korszerű megítéléséhez nélkülözhetetlen!

Rolf Hochhuth - Egy ​szerelem Németországban
Helyszín: ​egy isten háta mögötti, látszólag idillikus német falucska a svájci határon. Idő: 1941. Cselekmény: egy lengyel civil munkás meg egy német asszony szerelme és tragédiája. Az író a regényben e tragédia okait kutatja. Ez az írása a hatalomtól manipulált vagy a hatalomnak kiszolgáltatott átlagemberekről, és a hatalom egyik eszközéről a hitleri Németország esztelen törvényhozásáról szól. Ennek egyik "dicső" tette volt, hogy az ember legelemibb jogát, a szerelemhez való jogot tagadta meg, amikor kimondta hogy német nőnek nem lehet viszonya idegen nemzetiségű férfival. Ha mégis volt, és ez kitudódott, a férfit felakasztották, a nőt koncentrációs táborba vitték. Így került akasztófára a lengyel Stasiek, a regény egyik főszereplője és koncentrációs táborba a német Pauline.

Michel Jobert - Hella ​Schuster élete
"Minél ​többet tűnődöm Hella Schuster sorsán, annál megfoghatatlanabbak számomra azok a kardinális pontjai, amelyek szerintem meghatározták. Azt sohase gondoltam, hogy Hella Schuster élete egyszerű eset, hogy úgy beszélhetem el, mint a történetét egy nőnek, aki... (és egy-két vonatkozó mellékmondatba össze is sűríthetem létének aranyporát vagy hamuját)" - szögezi le az első lapon Jobert. Ki hát ez a titokzatos Hella Schuster, aki annyi tagadó mondattal, annyi bizonytalansággal, annyi feltételes móddal és talán-nal rajzol körül az író? Egy kivételesen szép és okos nő, aki kivételes életutat jár be, csak saját gondolatainak visszhangjára figyelve bámulatos akarattal, intelligenciával és munkabírással maga vezérli sorsát, és semmit sem bíz a véletlenre. Zavarba ejtő éleslátással mér föl mindent és mindenkit, könyörtelen józansággal és mégis szenvedéllyel térképezi föl a szellemi és testi örömöket. Az egyszerre magával ragadó és riasztó, hideg és izzó Hellát Jobert szép, képekben gazdag, költői és filozofikus prózával állítja elénk.

Ezekiel Mphahlele - Hontalanok
A ​dél-afrikai Timi Tabene angol irodalmat tanít, de elkeseríti a feketék iskoláira kényszerített színvonal, és tanári pályájának hátat fordítva riporternek szegődik. Hamarosan bajba kerül: kényes ügyben igazat szól. Hogy a fejét be ne törjék, szöknie kell. Városról városra, országról országra vergődik, de otthonra nem talál sehol. Hiába kér segítséget, csak süket fülekre talál. Fekete-Afrikában megtűrik a fekete emigránst, de szava nincs. A gyökértelenség, a csalódottság, a szorongások továbbkergetik az Egyesült Államokba. Ezekiel Mphahlele 1919-ben született Pretoriában (Dél-Afrika). Hazáját 1957-ben hagyta el, emigránsként Zambia, Nigéria és Kenya egyetemein tanított. Végül az Egyesült Államokban telepedett le, és a denveri egyetemen az angol nyelv és irodalom professzora.

A. J. Christian - Mit ​keresett Isten a nappalimban?
Egyszerűen ​csak láss. Ha már tele a fejed a tudományokkal, ha már betéve tudod a lexikonokat, ha már csípőből lököd a válaszokat, de még mindig boldogtalan vagy az Életben, akkor… Egyszerűen csak láss. Ha már elvégeztél minden tanfolyamot, ha már meghallgattál minden gurut, ha már eleget analizáltak a heverőn, de még mindig bizonytalan vagy az Életben, akkor… Egyszerűen csak láss. Ha már meghallgattál minden papot, ha már kívülről fújod a szent szövegeket, ha már megjártad az egyházakat, de még mindig csalódott vagy az Életben, akkor… Egyszerűen csak láss - mert csak Te találhatod meg a boldogságod, csak Te teremtheted meg a biztonságod, csak Te láthatod meg az igazságod, csak Te élheted az Életed. Te. Senki más.

A. J. Christian - Mit ​keresett Isten a hálószobában?
"Bevallom, ​sokat hezitáltam e könyv kiadásán: nem tudtam eldönteni, hogy a mennyet vagy a poklot adja-e az emberek kezébe. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy nem állhatok az Élet útjába, rájöttem, nem dönthetek senki helyett. Úgyhogy olvass bátran, de tudd, hogy az érzelem, a párkapcsolat vagy a szexualitás tényszerűen, kényelmes hazugságoktól mentesen jelenik meg a lapokon. Vigyázz, mert az őszinteség mindig megváltoztatja az életedet, az igazság mindig felkavarja lelked szunnyadó parazsát - de ne félj, mert míg e kötet a hamis tüzet eloltja, a valódit fellobbantja." (A. J. Christian) Az elmúlt két év egyik legnagyobb könyvsikere, a Mit keresett Isten a nappalimban? második, befejező kötetét veheti a kezébe az olvasó, amelyben A. J. Christian a párkapcsolatok, a szerelem és a szexualitás témakörében felmerülő kérdésekre ad választ sajátságos, eredeti stílusában.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Rob MacGregor - Indiana ​Jones és az unikornis öröksége
Egy ​kőkori barlangrendszerben bolyongva Dr. Jones utalásokat talál egy mitológiai lényre, mely húszezer évnél is régebben létezett - öt esztendővel később pedig szembesül a legendával, valamint a nővel, akinek feltett szándéka megszerezni az Unikornis szarvát. A szarvra azonban Indy egy makacs ellensége is igényt tart...

Réz Pál - Apollinaire ​világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók