Ajax-loader

Török Attila

Rate_positive 4 Rate_neutral 2 Rate_negative 0

2466 napja velünk van 190 napja láttuk utoljára

Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Silly_walk_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (40)

Katerin Katerinov - Maria Clotilde Boriosi Katerinov - Bravo!
BRAVO! - grammatica italiana per stranieri - corso di lingua italiana e civiltá, livello elementare e avanzato Edizione Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1992. 'Bravo' è un corso di italiano pensato per studenti che, da un livello di principianti assoluti o falsi principianti, vogliano acquisire efficaci strumenti comunicativi in lingua italiana. Questo risultato è garantito dall'atenzione allo sviluppo delle quattro abilità, dai criteri di gradualità e frequenza delle struture linguistiche, dai numerosi esercizi e dai chiari schemi grammaticali. Il corso si articola in una unità introduttiva più ventuno unità di lavoro. Ciascuna unità è suddivisa in sette sezioni - Dialogo - presentazione delle strutture linguistiche in situazione comunicativa; Proviamo Insieme - esercizi strutturali per la fissazione; E Ora la Grammatica - schemi grammaticali; Ascolta e Rispondi - attività di ascolto con esercizi di comprensione; Ditelo in Italiano - attività per la comunicazione; Facciamo il punto - test di verifica sulle quattro abilità; Alla Scoperta - di testi e immagini della società italiana.

Nagy Vendelné - Udvarhelyi Károly - Geographie ​8
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Aranyhíd
Lipták ​Gábor a magyar tájakhoz és történelmi emlékekhez fűződő rege- és mondafeldolgozásaival egy régi műfajt keltett új életre: "Munkám célja nem a halott történelmi anyag feltámasztása, hanem múltunk eleven hagyományainak olvasmányos, érdekes formában történő megírása és népszerűsítése. Olvasóimat honismeretre, műemlékeink megbecsülésére, az ország szép tájainak megkedvelésére, a jó értelemben vett hazaszeretetre szeretném buzdítani" - vallja az író.

Erzsébet Forgács - Morphologie ​des Deutschen im Überblick (Die Wortarten des Deutschen mit Ausnahme des Verbs)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kedvenc_rec_gomba
Kedvenc ​receptjeim gombával Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kedvenc ​receptjeim gombával
A ​Kedvenc receptjeim sorozat jelen kötetében gombával készített ételek leírásait találjuk. Például: Laskagombaleves, Kertészleves, Tavaszi parádéleves, Gombás sajtleves, Csiki mártás, Sampinyon sajtszószban, Bélszín Colbert módra, Marhafartő burgundi módon, Borjújava Creol módon, Pirított őzérmék májas-gombás-mandulás raguval, stb.

Arthur Golden - Egy ​gésa emlékiratai
Elbűvölő, ​lélegzetelállító történet egy titokzatos világról, amely egy letűnt kultúra rejtelmeibe, egy japán gésa életébe enged bepillantani. A történet egy szegény halászfaluból elkerülő 9 éves, kék szemű kislányról szól, akit eladnak egy gésa házba . A hű önéletrajzi leírásból tanúi lehetünk élete átalakulásának, miközben beletanul a gésák szigorú művészetébe, ahol a szerelem csak illúzió, ahol a szüzesség a legmagasabb áron kel el, ahol a nő feladata, hogy szolgáljon és tudásával elbűvölje a befolyásos férfiakat. Átélhetjük a háború okozta változást, amely egy új életforma kialakítására kényszeríti a gésákat, nem hoz szabadságot csak kétségbeesést és vívódást.

Csáki György - A ​nemzetközi gazdaságtan alapjai
E ​kötet elsősorban a felsőfokú oktatás céljaira készült tankönyv, de haszonnal forgathatják mindazok az olvasók is, akik szeretnék megismerni és megérteni napjaink világgazdasági történéseinek, a pénzügyi világ eseményeinek hátterét. A szerző a „Nemzetközi gazdaságtan - nemzetközi pénzügyek" témakörében tartott kurzusok tapasztalatai alapján állította össze a „nemzetközi gazdaságtan" elnevezésű tudomány megalapozó ismereteit. A kötet fejezetei a következő témaköröket ölelik fel: az első fejezet a világgazdaság fejlődéstörténetének vázlatát adja, és megismertet a nemzetközi gazdaságtan mint tudomány főbb elméleti irányzataival. A második fejezet a nemzetközi kereskedelem témakörét, a nemzetközi munkamegosztás és szakosodás alapelveit, a nemzetközi munkamegosztásból származó előnyöket tárgyalja, de bemutatja a tényleges kereskedelempolitikai gyakorlatot is a második világháborútól egészen napjainkig. A harmadik fejezet a napjainkban oly aktuálissá vált és vitatott globalizálódással, a fejlődő országok világgazdasági helyzetével, valamint a regionális integrációkkal, többek között az Európai Unió szerepével foglalkozik. A negyedik fejezet az erőforrások nemzetközi áramlását, a termelési tényezők országok közötti mobilitását mutatja be, különös tekintettel a külföldi működőtőkeberuházásokra; e fejezet mutatja be a világgazdasági folyamatokat alapvetően meghatározó transznacionális társaságok felépítését, működését és stratégiáit. A kötet ötödik fejezetét a szerző a nemzetközi pénzügyi rendszer sokak érdeklődésére számot tartó kérdéskörének szentelte. Megismerkedhetünk e rendszer egyes fejlődési szakaszaival - köztük az arany- standard- és az aranydeviza-rendszerrel -, a nemzetközi mérlegek, az árfolyam-politika fogalmával, a nemzetközi pénz- és tőkepiac jellemzőivel az ezredfordulón, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer intézményi kereteivel, a többi között a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és társintézményei működésével. A kötet számos ábrával, táblázattal és a klasszikus és modern szakirodalomból válogatott szemelvényekkel is segíti a logikusan felépített ismeretanyag átláthatóságát és elsajátítását.

Maria Teresa Angelini - Fábián Zsuzsanna - Olasz ​igei vonzatok
A ​tankönyvjegyzéken nem szerepel. Egy idegen nyelv tanulása során a legnagyobb nehézséget az anyanyelv és a tanult nyelv eltérő igei vonzatai okozzák. Ezért nagyon örvendetes, hogy az ismert szerzőpáros külön szótárban gyűjtötte össze a legfontosabb olasz igék vonzatait, és azokat példamondatokkal látták el. Az Olasz igei vonzatok első, nívódíjas kiadását átdolgozták a szerzők a mai élő olasz beszédben leggyakrabban előforduló igékkel és a ritkább, esetleg írók által használt variációkkal. Ezeket az eseteket azonban jelölték, megadva az író és az idézett mű adatait. A címszóanyag felfrissítésén kívül a kötet olasz előszóval, gyakorlatsorokkal, a gyakorlatok megoldásaival és magyar-olasz mutatóval bővült. Az átdolgozott Olasz igei vonzatok a közép- és felsőfokú nyelvoktatás nélkülözhetetlen kézikönyve.

Regina Leeds - One ​Year to an Organized Financial Life
One ​Year to an Organized Financial Life offers a simple week-by-week, month-by-month plan to manage your money effectively and live more calmly and richly on less. In this unique guide, you will find everything you need to bring clarity, simplicity, and order to your finances, helping you feel secure for the future no matter what life throws at you (or your bank account).

David Attenborough - Az ​első édenkert
Alcím: ​A Földközi-tenger világa és az ember 1989 (1987) - Fordította Sárközy Elga Előszó (részlet) A Paradicsom - mondják egyesek - feltétlenül egy földrajzilag pontosan meghatározható helyen terült el, mégpedig alighanem a Vörös-tenger valamelyik homokos, kicsiny szigetén. De a gondolatvilágunkban, mítoszainkban élő Édenkert egészen bizonyosan az őskori vadon, ahol először kószáltak emberek, ahol, mint a Bibliában áll, megtermett mindenféle fa, melyben az embernek szeme gyönyörködhetnék és mely eledelre jó volna. Ott, ahol Ádám névvel neveze minden állatokat. Ott, ahol egyik fia megtanulta megszelídíteni a juhokat, ahol másik fia művelni kezdte a földet és először termelt kenyérnekvalót. S ha ez így igaz, nem kevés okunk van rá, hogy a Földközi-tenger térségének egészét tekintsük az emberiség első Édenének, mint én is tettem – könyvem címében. Tartalom: Előszó Az éden születése - Feltelik a tenger; A vizek lakói; A szigetek állatvilága; Az éghajlat változásai; Túlélni a nyarat!; Egy új jövevény: az ember Járomba hajtott istenek - Az őskor szent állatai; Egyiptom állatistenei; A bikaisten birodalmai; Az istenek lemészárlása A háború pusztításai - A ló megszelídítése; Az iszlám győzelmei; Európa állatmítoszai; A kereszteshadjáratok; Keleti állatok útja Nyugatra; Az erdők letarolása Idegenek az édenben - Keleti megszállók a tengerben; Nyugati hódítók a földeken; Embervész; Megrabolt állatvilág; Az Éden maradványai Köszönetnyilvánítás A forgatócsoport munkatársai Bibliográfia Név- és tárgymutató

Ladányi Mihály - Kedvesebb ​hazát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koscsó László - A ​grafika
Könyvből ​természetesen nem lehet megtanulni rajzolni, e könyv sem rajztanításra vállalkozik. Szándékom viszont, hogy az olvasó betekintést nyerjen egy alkotói folymatba a stúdiumrajzoktól a sokszorosító grafikai eljárásokig. Ha valaki már túlvan a tanulmányrajzok készítésének időszakán- és további grafikai techniká izgatják-, lehetősége legyen ezeket megismerni. Akit pedig új eljárások, módszerek, anyagok érdekelnek, a könyv birtokában alkalma legyen ezeknek utánanézni. Igyekszem sok-sok praktikus tanáccsal szolgálni, bemutatni olyan megoldásokat, amelyek egyszerű körülmények között, saját magunk által készített eszközökkel, kevés ráfordítással megvalósíthatóak.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Sásdi Sándor - A ​várakozó
Sásdi ​Sándor regénye egy dunántúli parasztlány sorsát kíséri végig a huszas évektől a felszabadulást követő első esztendőkig. Katicát huszonhárom éves korában feleségül veszi egy kisvárosi férfi, a vagányság és szélhámosság határán egyensúlyozó egykori fehérterrorista. A fiatalasszony hamarosan elválik megbízhatatlan, hazudozó férjétől, Pécsre, majd Pestre kerül, gyárba, cselédnek. Munkába ölt életében ritkán ragyog fel egy-egy szomorú szerelem: Józsi, a gimnáziumi tanárt visszakönyörgi tőle felesége, Gréczi asztalos pedig elesik a fronton. Katica 1945 után is tovább cselédeskedik, s egyre bizonytalanabbul várja a késlekedő boldogságot, míg meg nem ismerkedik egy özvegy munkásemberrel, akiben végre igazi párjára talál.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (102)

László Gyula - Őstörténetünk
Ennek ​a kis könyvecskének az a summája, hogy mi, magyarok, nem vagyunk egyedül, hanem úgyszólván egész Eurázsia részt vett néppé tömörödésünk folyamatában. Rokonai vagyunk tehát sok-sok - múltban élt és jelenben is élő - népnek. A "Sem utódja, sem boldog őse" szemlélet, az elszigeteltség érzése helyett sikerült a szerzőnek kitágítania kapuinkat Eurázsia felé. A "Sem rokona" felfogást a mindenütt ővelük találkozunk megállapítása és bizonyítása váltja fel. Természetesen ugyanígy van ez nagyjából valamennyi népnél. És ha ez az életérzés belehatol a köztudatba, hatalmas megújulást jelenthez: kiteljesednék bennünk az összetartozás tudata, a humánum, az emberség.

Anton Pavlovics Csehov - Szakadékban
Aki ​Anton Csehov elbeszéléseit olvassa, szomorú késő őszi napot érez maga körül, amikor olyan áttetsző a levegő, s élesen kirajzolódnak a pőre fák, a szürke házak, a szürke kis emberek... Az író szelleme, akár az őszi nap, könyörtelen világosságot vetít a kitaposott utakra, a görbe utcákra, a szűk és piszkos házakra, ahol szánalmas kis emberek fuldokolnak unalmukban és tétlenségükben, miközben oktalan és álmos sürgés-forgással töltik be a házakat... A tehetetlen emberek e szürke, unalmas tömege mellett elhaladt egy mindent látó, okos, nagy ember, végignézett hazája unalmas polgárain, és szomorú mosollyal, szelíd, de mélységes szemrehányással teli hangon, arcán és szívében reménytelen fájdalommal, bensőséges, szép hangján így szólt hozzájuk: - Siralmasan élnek önök, uraim!

Kokas Klára - A ​zene felemeli a kezeimet
Sorozatunk ​eddigi köteteihez képest különleges ez a könyv, mint ahogy a szerzőjének személyisége, életműve is különleges. Szívet melengető írásaiban a tudományos megfigyelés a lélek szárnyalásával, az érzelem áradása a legtágabban értelmezett kultúra kiterjesztésével párosul, kritika és líra váltogatja egymást a humanizmus jegyében. A gyermeket-felnőttet egyaránt elvarázsoló szerző a zene hangjain mélységekbe hatoló analitikus gondolkodásával feltárja a gyerekek viselkedésének hátterét és elvezet a megoldásokig.

Spira György - Négy ​magyar sors
Spira ​György 1959-ben írott Széchenyi-esszéjében arra tett kísérletet, hogy egy ellentmondásokban bővelkedő életet a maga ellentmondásosságában jelenítsen meg. Hasonlóan járt e azután Petőfi, Kossuth és Batthyány alakjának megidézésekor is. Az eredmény pedig olyan portrécsokor lett, amely az egyes írások főszereplőjének erényeit és gyengéit egyaránt szemünk elé tárja, úgy, hogy hű képet adjon hősei ellentéteiről - anélkül azonban, hogy akár az egyiket akár a másikat valamiféle prekoncepció alapján előnyben részesítse ellenfele, vitapartnere rovására. Végül is: igaz emberséggel, tiszta magyarsággal mind a négyen egy modern Magyarország alapjainak a lerakásáért vívott harcban égették el magukat.

Carl Gustav Jung - Emlékek, ​álmok, gondolatok
A ​modern pszichológia egyik igen jelentős, sokat vitatott vezéralakja, Freud tanítványa - ellenlábasa - és művének, részben, folytatója, a svájci Carl Gustav Jung memoárjaiban számos belső - lelki - "emléket", megfejtett-megfejtetlen "álmot", gondolkodásra serkentő "gondolatot", néhány izgalmas esettanulmányt, valamint természeti népek körében szerzett úti élményt hagyott az utókorra. Dr. Buda Béla írja a kötethez csatlakozó, Jung munkásságát a mai lélektan tükrében elemző tanulmányában: "Jung - ez nem kétséges - európai örökségünk része. Hatása a pszichológián, a pszichoterápián túl a művelődéstörténetben, a társadalomfilozófiában, az irodalomelméletben, sőt kiváló szépírók alkotásaiban is lemérhető. Elég, ha a Svájcban letelepedett Kerényi Károly munkásságára utalunk. [...] Visszaemlékezéseinek most megjelenő gyűjteménye plasztikusan mutatja személyiségét. Olyan ember áll az olvasó elé, aki mélyen átélte egyedi sorsát, igyekezett megérteni önnön lényegét és megvalósítani önmagát; a szó legteljesebb értelmében európai volt. Élete - az említett buktatókkal is - példázatos és keresésre sarkalló. Bízunk benne, hogy itt közreadott gondolatai fölkeltik majd az olvasó érdeklődését a szerző többi műve iránt is, s hogy ezek ismeretében maga is tehet néhány lépést előre az objektív önmegismeréshez vezető úton."

Jack Kerouac - Maggie ​Cassidy
"When ​someone asks 'Where does [Kerouac] get that stuff?' say: 'From you!' He lay awake all night listening with eyes and ears. A night of a thousand years. Heard it in the womb, heard it in the cradle, heard it in school , heard it on the floor of life's stock exchange where dreams are traded for gold." - Henry Miller One of the dozen books written by Jack Kerouac in the early and mid-1950s, Maggie Cassidy was not published until 1959, after the appearance of On the Road had made its author famous overnight, Long out of print, this touching novel of adolescent love in a New England mill town, with its straight-forward narrative structure, is one of Kerouac's most accessible works. It is a remarkable, bittersweet evocation of the awkwardness and the joy of growing up in America.

Steph_paul_michael_bush
elérhető
6

Paul Michael Bush - Steph
A ​Steph az Alkonyat sorozat írónőjének, Stephenie Meyernek a beceneve. Ez a könyv tehát a „twilighterek”, a Twilight saga olvasóinak és Steph rajongóinak könyve. Az ifjú és kevésbé ifjú olvasó itt nemcsak Bella és Edward, a halandó arizonai iskolás lány és a halhatatlan vámpírfiú szerelméről tudhat meg új dolgokat, hanem a világ egyik legnépszerűbb írónőjéről, a Twilight könyvek és filmek keletkezéséről is. És az írói műhelytitkokról, például arról, hogyan kell három pici gyermek mellett könyvet írni. Vagy: hogyan ír slágerkönyvet a vámpírokról valaki, aki soha életében egyetlen horrorfilmet sem látott?

Claudia Gray - Evernight ​- Örökéj
Bianca ​szökni akar. Bianca új diák az Evernight Akadémián, egy háborzongató, gótikus bentlakásos iskolában, ahol az osztálytársak valahogy mind túlságosan tökéletesek: okosak, elegánsak, jófomán olyanok, mint a ragadozók. Bianca tisztában van vele, hogy nem illik közéjük. Ekkor találkozik Jareddel, aki szintén kilóg a sorból, s aki szemmel láthatólag mindent megtesz azért, hogy ne legyen olyan, mint a többi evernightos. Kettejük között tagadhatatlanul van valamiféle vonzalom. Bianca minden veszélyt vállalna, hogy a fiúval lehessen, de sötét, régesrégi titkok elszakítják őket egymástól. Bianca ekkor megkérdőjelez mindent, amit eddig igaznak hitt. Claudia Gray rossz csillagzat alatt született szerelmi története, és a veszélyes szövetségeket felvonultató izgalmas események lélegzetelállító modern vámpírmese a mai olvasónak. Claudia Gray New Yorkban él és dolgozik. Az Evernight az első regénye.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (88)

Baricz Rezső - Róth József - Könyvviteltan
A ​kötet tartalmából: a számvitel alapfogalmai, a könyvvitel alapfogalmai, a könyvelés alapfogalmai, fajtái és eszközei, a könyvviteli elszámolások körének bővítése, költség és eredmény, számlaelméletek, a számlakeret.

Hal R. Varian - Mikroökonómia ​középfokon
Az ​utóbbi években több mikroökonómiai témájú mű jelent meg a magyar könyvpiacon. Hal R. Varian Mikroökonómia középfokon című tankönyvének legújabb átdolgozott kiadásában is elsősorban az elemzést, a problémák vizsgálatát és azok megoldását helyezi a középpontba. A szerző célja az, hogy az összefüggéseket analitikus eszközök és módszerek - példákkal illusztrált - bemutatásával fejlessze az olvasók és diákok elemző és problémamegoldó képességét. A könyv moduláris szerkezetű, fejezetei egy adott téma köré csoportosulva épülnek egymásra. A matematikai nyelv és a matematikai módszerek elősegítik a pontos, precíz vizsgálatot, alkalmazásuk a legjobb út a tananyag megértéséhez és továbbgondolásához. A könyv elsősorban diákoknak készült, de a gyakorlati, illetve elméleti munkát végző közgazdászok és a téma iránt érdeklődők figyelmébe egyaránt ajánlható.

Ismeretlen szerző - Német ​kisokos - Beszédfordulatok
A ​Kisokos sorozatban megjelent füzet a legfontosabb német beszédfordulatokat foglalja össze. Zsebméretű nagysága lehetővé teszi, hogy bármikor, bárhová magunkkal vigyük és használhassuk.

Pál Uzonyi - Phonetik ​und Phonologie des Deutschen
A ​Német fonetika és fonológia legfőképpen a német nyelv és irodalom szakos egyetemi és főiskolai hallgatóknak, német szakos tanároknak és mindazoknak íródott, akik valamilyen más okból érdeklődnek a német nyelvészeti tudományok iránt. Azok a német nyelvtanulók is haszonnal forgathatják a könyvet, akik fejleszteni kívánják kiejtésüket. Különösen a fonológiai fejezetek generatív szemléletről tanúskodnak, de a szerző mindvégig szem előtt tart és megemlít egyéb megközelítési módokat is. Ugyancsak a hangtan különböző megközelítési módjait tükrözik a szöveggyűjteményben található szemelvények is. A szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének fonetika- és fonológiatanára. A kötet tartalma megtalálható a Deutsch - immer höher című CD-ROM kiadványon is.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Szövegértés, ​fordítás, tömörítés és képleírás a közép-és felsőfokú német nyelvvizsgákra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kurt Seelmann - Gólya ​hozza...?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mike Hadoke - Dr. Fritz Kerndter - Iker Bertalan - Német-magyar ​/ Magyar-német gasztronómiai szótár
- ​Összesen mintegy 2500 aktuális szakkifejezés nyelvenként, kb. 3000 fordítással irányonként - Szakterületek: általános gasztronómia, elkészítési módok és főzési fortélyok, hozzávalók, fűszerek, gyümölcs- és zöldségfajták, ételek és italok stb. - Függelék: német és magyar étlapok, német, osztrák és magyar receptek fordítással, országismereti információk, hasznos címek a vendéglátóipar és gasztronómia területéről - A szakszótár különösen ajánlott vendéglátóiparban dolgozók, vendéglátóipari képzésben résztvevő diákok és oktatók, munkavállalók, fordítók, újságírók és turisták részére, illetve mindenkinek, aki munkája során szembesül a gasztronómiai szaknyelv okozta problémákkal.

Covers_126306
A ​100 legjobb gombás étel Ismeretlen szerző
elérhető
4

Ismeretlen szerző - A ​100 legjobb gombás étel
A ​gomba szó hallatán alighanem a legtöbb ember valamiféle tönkös-kalapos növényre gondol. Holott valójában a gombák a növényvilág egyik legváltozatosabb törzsét alkotják, s Földünkön körülbelül annyi gombafaj él, mint amennyi magvas növény. Bármennyire is változatos a gombák törzse, egyvalami közös mindenféle gombában: nem rendelkeznek klorofillal, ezért fotoszintézisre nem képesek; táplálékukat más élőlényekből vagy elhalt szervezetekből nyerik. Az emberi táplálkozás szempontjából fontos gombák közül itt csak érintőlegesen foglalkozunk azokkal, amelyek fontos táplálék-átalakítók (élesztőgombák, mint pl. a sörélesztő, vagy a bor erjedéséért felelős gombák, vagy akár a sütőélesztő), de részletesebben foglalkozunk az úgynevezett tömlősgombákkal és a bazídiumos nagy-gombákkal, melyek a gombák törzsén belül önálló növényrendszertani osztályokat képeznek: ezek volnának azok a bizonyos tönkös-kalapos növények. Legendák övezik az arannyal felérő értékű szarvasgombát, melynek illegális szedését egyes helyeken ha¬lállal büntették, s számos gomba neve önmagában is ínycsiklandó élvezetet ígér: ízletes tinóru, Édesnyelű ti-nóru; de méltán híres a Réti csiperke, a Májusi pereszke, a kajszibarack illatú Sárga rókagomba vagy a Nagy őzlábgomba is. Legtöbben persze a sampinyon gombát (ez egy nemesített csiperkegomba, amit világszerte tenyésztenek) ismerik, és nem is járnak rosszul vele, mert talán ez az egyetlen „univerzális" gomba: akár rántva, akár töltve, akár párolva vagy salátának elkészítve, sőt levesbe főzve is kiváló. Őzlábgombához (ez is csiperke-féle) ritkábban juthatunk, pedig rántva olyan finom, mint a legzsengébb csirkehús. A friss laskagomba rántva is, de pörköltnek is elsőrendű. A szegfűgombából pedig olyan pörkölt vagy gombapaprikás készíthető, hogy a legínyencebbek is megnyalják utána a tíz újjukat. Nagyjából ennyi a hazánkban fellelhető frissgomba-kínálat, de konzervként vagy szárítva egyéb, egzotikus gombákhoz is hozzájuthatunk.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók