Ajax-loader

Gyombi

Rate_positive 169 Rate_neutral 4 Rate_negative 0

1680 napja velünk van 12 napja láttuk utoljára

Orgonaaga Roger Badge-tolkien-2015-fantasy Badge-rukkaracsony2014-2 Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Plecsni300 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Báró Kemény Jánosné Augusta Paton - Önéletrajzi ​emlékezések
"Valahogy ​átvészeltük 1945 nyarát is." Talán a legfontosabb erdélyi női emlékírás Augusta Paton eddig kiadatlan önéletrajza, amelyben a két világháború közötti és az azt követő időszak páratlan krónikáját olvashatjuk Görögországtól Erdélyig, "Marosvécstől Brâncoveneşti-ig". Vagyis az 1945 utáni román időszak ugyanúgy része az írásnak, mint a görög szigetvilág, ami a gyermekkor helyszíne volt. A román államosítás, a szekuritáté, a Duna deltába hurcolások és a kitelepítések történeteinek bemutatása sem maradt ki, ahogy a színházi és kulturális élet megnyomorítására tett pártállami kísérletek részletezése is helyet kapott az emlékezésben. A skót-görög származású Augusta Marosvécs urához, báró Kemény Jánoshoz ment feleségül a mezőségi Gyekén, s hosszú időn keresztül, 1944-ig együtt szervezték az Erdélyi Helikon találkozóit. Tudjuk: ez egyben Erdély legfontosabb kultúrtörténet időszaka is. A kultúrhistória mögött Bánffy Miklós, Kós Károly, Makkai Sándor, Dsida Jenő, Berde Mária, Szilvássy Karola is megjelenik számos más erdélyi híresség mellett, ugyanakkor a korabeli Kolozsvár, Marosvásárhely és Marosvécs pezsgő életének részleteiről is sokat elárul az eredetileg angolul lejegyzett memoár. A marosvécsi találkozók hátterében kibontakozik egy kivételes női sorstörténet is, hiszen Augusta Erdélyben tanult meg magyarul, Bánffy és Kós mellett képezte magát irodalomból, kultúrából, s olyannyira megszerette Erdélyt, hogy a kommunizmus idején sem hagyta el a Maros vidékét: egészen haláláig Marosvásárhelyen élt szegénységben. Kiadatlan naplója felbecsülhetetlen érték, nem csak Erdély és Erdély története iránt érdeklődőknek. "1945: Mielőtt János visszajött volna, fogtam a gyerekeket és beköltöztem Vécsre, a gazdasági intéző kicsi házába, ami üresen állt. Szalmát tettünk a földre, és azon aludtunk. Másnap mindenki tetvesen ébredt. Még mindig tele volt tetűvel, amit az oroszok hagytak maguk után. De sikerült kitakarítani. Visszakaptunk a falusiaktól néhány bútordarabot, amit elvittek a kastélyból megőrzésre. Vettem egy tehenet, és elkezdtünk élelmet termelni. Idős hozzátartozóink is oda költöztek, hárman egy szobába. Mi egy másikban voltunk. De legalább tisztaság volt. A kastélyból mindent kirámoltak. A németek, mielőtt elmentek volna, kiürítettek minden tollpárnát és lószőr-matracot, gondolom azért, hogy az oroszok ne alhassanak olyan kényelmesen, mint ők. Eltűnt a teljes könyvtár. Heine versei a földön feküdtek, összetépve. Szívszorongató látvány volt. Később, amikor elmentem húst venni a mészárszékbe, szörnyülködve láttam, hogy a mészáros, Creciu, a román papnak a testvére, az antik köteteinkbe csomagolta a húst. Meg se tudtam szólalni."

Charles Martin - Hegyek ​között
Egy ​viharos éjszakán két idegen várakozik a Salt Lake City-i repülőtéren. Ashley Knox vonzó, sikeres újságíró, az általa olyannyira várt esküvőjére igyekszik. Dr. Ben Payne ortopédsebész és nem mellesleg tapasztalt hegymászó éppen egy orvosi konferenciáról tart hazafelé, hogy a másnapra előjegyzett műtétjét elvégezhesse. A közelgő hóvihar miatt azonban valamennyi járatot törölték. Az egyetlen kiutat egy idős ember, Grover charterjárata jelenti így keresztezi egymást a két fiatal sorsa. Ám olyasvalami történik, amire a legrosszabb rémálmukban sem gondoltak. Repülőjük lezuhan, és hamarosan szembe kell nézniük a kegyetlen valóssággal: a faggyal, az éhséggel, a szédítő magassággal, a reménytelenséggel, önmagukkal és egymással is. Egy szívszorító és minden erejüket felemésztő küzdelem kellős közepén találják magukat, amelyet a hegyekkel és saját érzelmeikkel vívnak.

Philippe Pozzo di Borgo - Életrevalók
„Soha ​nem ismeri be, annyira hiú, rátarti, brutális, szeszélyes, emberi. Nélküle már szétestem volna, halott volnék. Abdel szünet nélkül ápolt, mint egy csecsemőt. A legkisebb jelre is figyelt, ott termett minden ájulásomnál, védelmezett, ha gyenge voltam. Megnevettetett, ha összeomlottam. Ő lett az én ördögi őrizőm.” Egy gazdag, de mozgássérült arisztokrata és egy fiatal, külvárosi bevándorló igaz története. A könyv, mely az itthon is elsöprő sikerű Életrevalók című filmet inspirálta. 1993-ban a Pommery Pezsgőgyár ügyvezető igazgatója, Philippe Pozzo di Borgo nyaktól lefelé megbénult egy siklóernyős balesetben. 42 éves volt. Két nagy múltú francia család örököseként szembe kell néznie a kirekesztettség és a tehetetlenség érzéseivel - mindörökre. Abdel bevándorló, Philippe ápolója és „ördögi őrizője”, immár tíz éve. Ez a könyv az ő történetük.

Kalmár Zoltán - Egy évtized Khomeini vonzásában
Jelen kötet a politikai iszlám ázsiai és európai előretörését elemzi. Az 1970-es években megerősödtek az iszlám megújulásáért küzdő mozgalmak. Élharcosai azt akarták elérni, hogy a muszlim civilizációkhoz tartozó országok a régi iszlám köpenyébe burkolózzanak. Khomeini ajatolláh ez idő tájt hetvenes éveiben járt. Aki csak fényképeire pillantott, aligha tudott nála kevésbé forradalmi jelenséget elképzelni. Mégis ez a deres szakállú, hajlott korú férfi volt az, aki a sorsdöntő 1979-es esztendőben győzelemre vitte a sah uralmát elsöprő iszlám forradalmat Iránban. Ezt követően az "iszlám láz" nemcsak a Hindukus-hegy lábainál, a Perzsa-öbölben, a Nílus-völgyben vagy Algériában ütötte fel a fejét, de bizonyos hullámai Európát is elérték. Khomeini forradalma hatására a korábban marginalizált iszlamista mozgalmakból sokszínű, egymással is rivalizáló társadalmi-politikai erőközpontok formálódtak az iszlám világában.

Kalmár Zoltán - Nincs ​béke a Közel-Keleten
E ​könyv főhőse két 20.századi nagy formátumú, vitatott államférfi akik mélyen nyomot hagytak a Közel-Kelet II. világháború utáni történelmében.

Rostoványi Zsolt - Mit ​kell tudni az iszlámról?
1979. ​február elsején hosszas huzavona után megkapta a leszállási engedélyt, és így földet érhetett Teherán nemzetközi repülőterén az a repülőgép, amelyen 15 évi száműzés után Khomeini ajatollah és kísérete tért vissza Iránba. Ez az esemény része volt annak a folyamatnak, amely a "harmadik világ" egyik legszilárdabbnak tartott rendszerének, a sah uralmának váratlan, látványos és gyors bukását eredményezte. A külföldi megfigyelők értetlenül álltak szemben az iráni iszlám forradalom viharos győzelmével, nem sok jövőt jósolva neki. Több mint négy év után azonban az Iráni Iszlám Köztársaság a várakozásokkal ellentétben nem omlott össze, sőt helyzete sok szempontból megszilárdult. Az iráni események talán a legjelentősebb összetevői annak a folyamatnak, amelyet nagyon sokan az iszlám reneszánszának neveznek. Irán mellett Pakisztánban is létrejött az "iszlám állam", sőt itt is alkalmazzák az iszlám által előírt büntetések Szaúd-Arábiából ismert fajtáit. Afganisztánban egyes törzsek az iszlám fundamentalista szervezetek tevékenysége: Törökországban felléptek Atatürk "szekularizált" állama ellen, a Muzulmán Testvérek arabvilágszerete kampányt kezdtek az iszlám "eredeti" értékeinek visszaállításáért, Szíriában nagyszabású fegyveres összecsapásokra is sor került köztük és a kormány csapatai között. Egyiptomban már Szadat szólt az alkotmány "iszlamizálásának", az ortodox jogrendszer bevezetésének szükségességéről, végül azonban maga is áldozatul esett egy szélsőséges, fanatikus iszlám terrorista csoport merényletének. A líbiai alkotmány értelmében a törvénykezés egyedüli alapja a Korán, Marokkóban, Tunéziában, Szudánban de más országokban is egyre erőteljesebben hallatják szavukat különböző iszlám szervezetek és pártok. Még maga az "iszlám fellegvárának" számító Szaúd-Arábiában is - ahol az iszlám két legszentebb városa, Mekka és Medina található - véres összecsapások színtere volt 1979 novemberében, amikor egy szélsőséges, még a szaúdi államot is túl "modernnek" tartó szervezet tagjai megkísérelték a mekkai nagymecset elfoglalását.

Rostoványi Zsolt - A ​Közel-Kelet története
A ​XX. század a nagy várakozások kora volt. A sorozat kötetei az úgynevezett rövid XX. század (1914–1991) történéseit ölelik fel, vagyis az első világháború végétől a bipoláris rendszer felbomlásáig tartó hét évtizedes periódust. Az egyes monográfiák a Föld összes nagy, illetve nagyságától függetlenül Magyarország számára fontos országának vagy régiójának eseményeit villantják fel. Bemutatják, hogy ebben az időszakban mi történt az egyes országokban, az ekkor kialakult vagy megerősödött intézmények, társadalmi és politikai eszmék mennyiben határozzák meg életünket. Gyakran érezzük úgy, hogy jó lenne teljesen új alapokon építkezni, mindent újra kezdeni, és ennek érdekében megszabadulni a múlt béklyóitól, sőt a múlt ismeretétől is. Lehet, hogy ez kívánatos, de nem lehetséges. A múltat nem lehet eltörölni. Amit tehetünk: próbáljuk kissé megérteni. Éppen a jobb megértés céljából indul útjára ez a könyvsorozat, melynek szerzői a tudományosságot, a közérthetőséget és az olvasmányosságot szem előtt tartva részrehajlás nélkül összegzik a század történéseit.

Rostoványi Zsolt - Az ​iszlám a 21. század küszöbén
Kezdetleges ​eszközök, szegénység, írástudatlanság az egyik oldalon, szupermodern technika, műholdas távközlés a másikon - a világnak talán nincs még egy olyan régiója, ahol a hagyományok ennyire befolyásolnák az élet minden területét, ezzel együtt ilyen radikális változások mennének végbe. Tradicionalizmus és modernizáció, hagyomány és modernség: kiáltó ellentétek, olyan kihívások, amelyekkel az iszlám, az iszlám világ nap mint nap szembesül. A szerző az iszlámot a maga komplexitásában és sokszínűségében, egyúttal a változáshoz, az újhoz, a modernhez való viszonyában kívánja bemutatni, mint civilizációt, mint társadalmi-politikai rendszert, mint mindennapi életmódot, objektív elemzést adva az iszlámról, elősegítve a különböző civilizációk és kultúrák párbeszédét.

Rostoványi Zsolt - Együttélésre ​ítélve - Zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért
Rostoványi ​Zsolt professzor, Közel-Kelet szakértő új könyvében a palesztin-izraeli kapcsolatok történetét és jelenét vizsgálja. Az elemzést a bibliai időkbe visszanyúlva, "Ábrahám fiai"-nál kezdi, részletesen bemutatva a "Szentföldet", Palesztinát, a zsidó honfoglalástól az iszlám hódítás koráig. Szót ejt az iszlám és a zsidók kapcsolatáról, a judoizmus és az iszlám mitikus színhelyéről. A következőkben a diaszpórával, a zsidóság szétszóródásával foglalkozik, felvetve a kérdést: létezik-e zsidó civilizáció? Ezután - Theodor Herzl és a korai teoretikusok munkássága nyomán - a cionizmus problémájára tér át, eljutva a 20. század első feléig, Palesztina brit megszállásáig. Nyomon követhetjük, miként alakult meg Izrael állam, és ezzel együtt hogyan bontakozott ki a palesztin nemzeti mozgalom. Kitér az arab-izraeli háborúkra, a hatvanas évek különféle békeszerződéseire, béketerveire. A szemben álló felek részletes jellemzésénél kényes témák is szóba kerülnek: így a szélsőséges zsidó radikalizmus vagy a palesztin mozgalom megosztottsága. Mindezeket a jelenségeket a szerző szervesen beilleszti a nemzetközi folyamatokba, jellemezve a nagyhatalmaknak a közelkeleti folyamatokban játszott szerepét, az USA-nak a térségben folytatott politikáját vagy az Európai Unió és a Közel-Kelet viszonyát. Vizsgálódásában eljut egészen napjainkig, feltéve a kérdést: hogyan tovább, van-e megoldás a palesztin-izraeli (és egyáltalán a közel-keleti) válság rendezésére? Az elemzés egész sor problémát vet fel: Jeruzsálem státusát, a menekültkérdést, a zsidó telepek helyzetét, a gazdaság állapotát stb. Vajon eljön-e valaha az az idő amikor a közel-keleti válságról már múlt időben beszélhetünk? Könyvének záró részében ennek megválaszoIására tesz kísérletet a szerző. Munkájában számos dokumentumot közöl, hatalmas szakirodalommal dolgozva fel a témát. A kötetet több térkép teszi szemléletessé.

Rostoványi Zsolt - Az ​iszlám világ és a Nyugat
Az ​iszlám világ és a Nyugat csaknem tizennégy évszázada tartó együttélése meglehetősen ellentmondásos, hiszen a "békés egymás mellett élés", sőt az egymást megtermékenyítő kölcsönhatások időszakai váltakoztak a konfliktusokkal, a "dzsihád és a keresztes háború" konkrét összecsapásaival, illetve szellemiségével. Rostoványi Zsolt, a Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, nem mellőzve a történelmi, illetve eszmetörténeti utalásokat sem, alapvetően a hidegháború utáni időszakra koncentrálja elemzéseit.

Covers_270460
Az ​iszlám Európában Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Az ​iszlám Európában
Ez ​a kötet a Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnöki Hivatal _Korunk és az iszlám_ című stratégiai kutatásának keretében, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetben, Rostoványi Zsolt vezetésével működő kutatócsoport által készített tanulmányokat adja közre, a kutatás eredményeit összefoglaló sorozat második köteteként. A kutatás középpontjában az elmúlt időszak és napjaink egyik legaktuálisabb kérdése, az európai iszlám problematikája állt. Ha ugyanis egyáltalán létezik huntingtoni értelemben vett „civilizációs összecsapás” az iszlám és a nyugati civilizáció között, annak elsődleges színtere kétségkívül Európa, ahol az iszlám – eltérően az iszlám világtól – eleve sajátos helyzetben, kisebbségben van. Feltehető a kérdés: beszélhetünk-e az iszlám fő áramlatától (ha van ilyen egyáltalán) különböző „európai iszlám”-ról, vagy csupán az iszlám európai – mind szembetűnőbb – jelenlétéről? Van-e realitása egy, az európai felvilágosodás értékein alapuló „euro-iszlámnak” – amint azt Bassam Tibi feltételezi? A kötet első része az iszlám nyugat-európai jelenlétéből fakadó általános/elméleti, illetve gyakorlati kérdésekre és problémákra fókuszál, kitérve a fontosabb ütközési pontokra, vitákra (multikulturalizmus vs. integráció, fátyol/kendő-viselet stb.), eltérő értékrendekre és diskurzusokra, hangsúlyozva az európai muszlim közösségek sokszínűségét. A kötet második részében szereplő tanulmányok három nyugat-európai országban (Franciaország, Németország és Nagy-Britannia) és két európai régióban (Közép-Európa és a Balkán) elemzik az iszlám és a muszlim kisebbségek helyzetét.

Gary Chapman - Változzunk ​együtt!
Dr. ​Gary Chapman, a kapcsolatok ismert szakértője egyszerű, hatásos megközelítést javasol a párkapcsolatban élők közös változására. A három lépésből álló program konfliktus, küzdelem és manipuláció nélkül teremt lehetőséget arra, hogy a pár együtt-fejlődése a kölcsönös szeretet és tisztelet jegyében történjen.

Laurent Gounelle - A ​férfi, aki boldog akart lenni
Balin ​nyaral, és nem sokkal a hazaindulása előtt kíváncsiságból, minden különösebb ok nélkül felkeres egy öreg gyógyítót, akiről már rengeteget hallott. A diagnózis egyértelmű: ön tökéletesen egészséges, ám boldogtalan. Kiderül, hogy a végtelenül bölcs öregember jobban ismeri önt, mint ön saját magát. Új megvilágításban látva az életét, ön különös és lenyűgöző kalandba - önmaga felfedezésébe - vág bele. Az eközben átélt tapasztalatok fenekestül felforgatják az életét, és eljuttatják oda, hogy megpróbálja megvalósítani az álmait. A férfi, aki boldog akart lenni egészen új lehetőségekkel teli világot nyit meg az olvasó előtt. Mire végére érünk a magával ragadó történetnek, megtanuljuk, hogyan szabaduljunk meg mindattól, ami megakadályozza, hogy igazán boldogok legyünk.

Csáky Károly - Nógrádi ​tájakon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Viktor E. Frankl - Pinchas Lapide - Istenkeresés ​és értelemkérdés
Viktor ​E. Frankl (1905-1997), orvos, filozófus, a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia és egzisztenciaanalízis megalapítója. Pinchas Lapide (1922-1997), teológus és vallástudós. Izraelben, Németországban és Svájcban tanított. Munkásságának középpontjában a zsidó-keresztény párbeszéd áll. "Franki: nézze csak, talán ez az egyetlen mód, amellyel személyes tiszteletemet kifejezhetem Önnek, hogy olyan dolgokat mondok, amelyeket még sohasem mondtam, sőt nem is gondoltam, s ezeket Ön elé tárom. Mert Önnek is meg kell értenie a helyzetemet. A logoterápiát szívesen leértékelnék azáltal, s ez könnyen megy, hogy azt mondják, ez világnézet, ez személyes ideológia, ez Franki úr személyes vallásossága, ő nem is tudós; a hátsó kisajtón be akarja engedni a vallást, miután végre megszabadultunk a csuhásoktól, stb. Nos, bizonyos értelemben ebben is van valami igazság. Mert a logoterápia nyitotta transzantropológiai - akarattal nem mondok transzperszonális - dimenzióra. (...) Lapide: Isten láthatatlan és bebizonyíthatatlan. Egyetértek. De a szeretet, a remény, a bátorság és a lelki nemesség létezése is kibújik a fényképészet, az objektív tudomány és a logikus bizonyítás elől - azonban nem a hit elől, amely gyakran sokkal mélyebb belátásra juttat. Életünkben a legszebb és a legnagyobb dolgok, úgy tűnik, éppen nem a racionalitás diktátumának engedelmeskednek. (...)"

Stoner
elérhető
65

John Williams - Stoner
Ötven ​évvel azután, hogy John Williams írt az ügynökének, a Stoner bestseller lett. Teljesen váratlanul. Bestseller Európa-szerte. Maguk a kiadók sem értik. Bestseller a szó legtisztább értelmében - az a fajta, amely úgy születik, hogy az olvasók adják szájról szájra. ,,Csodás felfedezés mindazoknak, akik szeretik az irodalmat." Ian McEwan ,,Briliáns, gyönyörű, hajthatatlanul szomorú, bölcs és elegáns regény." Nick Hornby ,,Ilyen fantasztikus regénnyel ritkán találkozni az életben." Tom Hanks A történetről: William Stoner tizenkilenc évesen beiratkozik a Missouri Egyetem agrártudományi karára. Később tanár lesz ugyanott. Rosszul nősül. Csendes, észrevétlen életet él, és halála után ritkán jut eszébe kollégáinak. A Stoner univerzális értékű történetet tár elénk: őszintén, részvéttel, átható erővel. Az ember konfliktusairól, kudarcairól és diadalairól mesél, a szürke hétköznapokról, amelyeket nem szokott megörökíteni a történetírás. Az egyedi élet jelentőségének állít emléket. Páratlan olvasmány, dicshimnusza az irodalom erejének, olyan regény, amelynek minden mondatát élvezni kell.

Christian Pahlavi - A ​homokóra szemcséi
Az ​iráni uralkodóház titkai, avagy az iráni sah unokaöccsének elképesztő sorsa. A kuriózum könyv 2011 őszén jelent meg Franciaországban, a szerző szülőhazájában. Az 1941-ben, Párizsban francia anyától és egy ott állomásozó német katonaorvostól született Christian nagyon is későn szerez csak tudomást az eredendő „bűnről”, amelynek létezését köszönheti. Mikor ötéves lesz, sugárzóan szép anyja feleségül megy az iráni sah öccséhez, Ali-Reza Pahlavi herceghez, a császári hadsereg századosához. Ali-Reza saját gyermekeként ismeri el Christiant, aki így a perzsa korona potenciális várományosa lesz… Tízéves korában a „kis fritzképű francia fattyú” családjával Párizsból Teheránba költözik, ahol a sah udvarában alaposan belekóstol a keleti kényelembe, és a perzsa főváros kozmopolita aranyifjúságának életét éli egészen az 1979-es iszlám forradalomig... A memoár, amelyet az olvasó a kezében tart, egyszerre kor- és családtörténet, fotó a hidegháborús időkről és bepillantás az iráni uralkodó elit mindennapjaiba. Christian Pahlavi írásában mesterien elegyedik az elegancia és a humor, tanúságtétele segítségével jobban megérthetjük ezt a titokzatos és hermetikusan zárt országot, Iránt. Christian Pahlavi ma Nizzában él, abban a házban, amelyben 1904 tavaszán Jókai Mór utolsó regényét megírta. A ház falán emléktábla áll…

Ismeretlen szerző - Az ​Ezeregyéjszaka legszebb meséi
Seherezád ​mesél, ezer és egy éjszakán át mesél az álmatlan, haragos szultánnak. Meséit akkor kezdi, amikor a szultán kertjében megszólalnak a bülbülszavú fülemülék. És a mese csak akkor ér véget, mikor fölhangzik a rigók hajnali pityegése. Ezeregy mesét mond Seherezád, de egyetlen meséje is több színnel ragyog, mint a mesék szépséges úrnőjének koronája; pedig abban olyan gyémántok csillognak, amiket Szindbád, a mesék hajósa hozott a Kígyók Szigetéről. Seherezád mesél, és amikor meséit hallgatjuk, mi is Szindbáddal együtt hajózunk csodálatos szigetekre.

Az_ezeregy%c3%a9jszaka_mes%c3%a9i_i
76

Ismeretlen szerző - Az ​Ezeregyéjszaka meséi I-VII.
A ​világirodalom e remekművének korábban nem jelent meg tisztességes magyar kiadása. A gyenge minőségű, meghamisított és töredékes „fordítások” nyomán a magyar olvasó még a veszteséggel sem lehetett igazán tisztában. Az igazi szöveg lenyűgöző irodalmi alkotás, pontosabban alkotások egész füzére, a középkori keleti népi költészet és a magas irodalom sajátos kombinációja, egyben páratlan kultúrtörténeti, társadalomtörténeti, vallástörténeti és tudományos kincsestár. A kiváló arabista és műfordító, Prileszky Csilla tizenöt évi munkával elkészítette az egyetlen autentikus, XIX. század eleji kalkuttai arab nyelvű kiadás teljes magyar fordítását, mely a szakma megítélése szerint vetekszik az eddigi legjobb nyugati kiadásokkal, s bizonyos tekintetben, pl. a mesteri versfordításokban többet is nyújt azoknál. A verseket Prileszky szövege alapján Tótfalusi István fordította. Kommentárok és jegyzetek: Simon Róbert. E kiadást a megjelenés évében olvasói a legjobb magyar műfordításnak választották.

Gloria Polo Ortiz - Akit ​villámcsapás ért
A ​kolumbiai orvosnő villámcsapás következtében a klinikai halál állapotába került. A több napon át tartó kómában megrendítő élményekben részesült. Látta felszínes, hitetlen, világias életét az örökkévalóság mérlegén. Az Úrral való találkozása teljesen megváltoztatta. Felgyógyulása is csoda volt, ahogy orvosai tanúsítják, de lelkének megváltoztatása a legnagyobb csoda. Ma járja a világot, és mindenütt tanúságot tesz arról, amit látott és halott. Szavai nyomán hallgatói felismerik, hogy milyen fontos Isten parancsai szerint élni. Plébánosa és püspöke tanúsítják, ahogy ami történt vele az valóság. Áldásukat adják rá, hogy evangelizációs munkáját végezze, Ajánlom mindazoknak, akik komolyan akarnak Isten parancsa szerint élni. (Katona István ajánlása)

Gary Chapman - Nyerő ​páros
Az ​élő kapcsolat konfliktusok keletkezésének és megoldásának folyamata. De vajon az egyenlőség és a különbözőség feszültségével megterhelt emberi viszonyokban hogyan lehet kölcsönös megelégedést szolgáló egyetértésre jutni? Miképpen lehet leszállni a "fájdalom mozgólépcsőjéről", amely a konfliktusban álló feleket mindaddig fogva tartja, míg az a céljuk, hogy ugyanakkora fájdalmat okozzanak, mint amekkorát nekik okozott a másik? A nemzetközileg ismert és elismert pszichológusszerző a párkapcsolati problémákra olyan lehetőségekként tekint, melyek alkalmat adnak a társ iránti szeretet, tisztelet és nagyrabecsülés kinyilvánítására. Saját párterápiás eseteinek ismertetésével a közös kötelék megerősítéséhez vezető megoldásokra irányítja a figyelmet. A fejezeteket záró önismereti gyakorlatok segítségével ki-ki könnyen azonosíthatja saját konfliktusmegoldó stratégiáját.

Ismeretlen szerző - Kastélyok ​évszázadai, évszázadok kastélyai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luif Otmár - Luif ​Otmár OSB füveskönyve
Luif ​János Otmár bencés szerzetes 1930. november 28-án született a Győr-Moson-Sopron megyei Zsira községben. A gimnáziumot a Soproni Bencés Gimnáziumban kezdte, majd az egyházi iskolák feloszlatása után 1949. augusztus 6-án Pannonhalmára került, ahol már mint novícius 1951-ben érettségizett. 1953-ban tett ünnepélyes szerzetesi fogadalmat, majd 1956. július 3-án szentelte pappá Pannonhalmán Papp Kálmán győri megyéspüspök. Egyetemi tanulmányokat folytatott 1955–1959 között Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar biológia és földrajz szakán. Tanári pályáját 1959-ben kezdte Pannonhalmán, 1969–1972 között gimnáziumi igazgatóhelyettes, diákotthoni igazgató, 1972–1980 között gimnáziumi igazgatóhelyettes és főprefektus, 1980–1982 között gimnáziumi tanár. 1982–1985 között Győrött házfőnök, gimnáziumi és diákotthoni igazgató, 1985–1987 között gimnáziumi igazgató. 1987–1998 között helyettes házfőnök és gimnáziumi tanár volt. Nyugdíjas éveit szorgos lelkipásztori és kétkezi munkával töltötte az „Ora et labora” szellemében. Vasárnaponként rendszeresen misézett és gyóntatott a győri bencés templomban, valamint lelkiismeretes gondnoka volt egészen 2008. október 7-én bekövetkezett haláláig a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium pinnyédi sporttelepének melyet halála után 2009-ben róla neveztek el. Kiváló pedagógusi munkáját Szent Gellért-díjjal, valamint Apáczai Csere János-díjjal ismerték el. „Boldogok a holtak, akik az Úrban halnak meg. Így van, …pihenjék ki fáradalmaikat.” (Jel 14,13)

David McRaney - Rejtett ​énünk
Miért ​emlékszünk tévesen a velünk történt eseményekre? Miért van túl sok barátunk a Facebookon? Miért adjuk fel idő előtt a fogadalmainkat? Miért szeretjük jobban az Apple-t, mint a Microsoftot? Miért nem merjük megmondani a véleményünket munkahelyünkön? Azt hisszük, ismerjük önmagunkat és mindig racionálisan döntünk. Pedig egyre több pszichológiai kísérlet bizonyítja, hogy egyáltalán nem vagyunk olyan okosak, mint gondolnánk. Legtöbbször csak utólag találunk ki logikusnak tűnő történeteket, hogy összeálljon bennünk valamilyen elfogadható magyarázat, miért viselkedünk, döntünk és gondolkodunk úgy, ahogyan. A szerző az önbecsapás legjellemzőbb módjait gyűjtötte össze, amelyekkel nap mint nap áltatjuk magunkat. Szellemes stílusban szembesít tévképzeteinkkel, és tárja fel rejtett énünket, hogy jobban megértsük önmagunkat és egymást.

Ferrani Antal - A ​szuggesztív erők hatása a férfi és nő közötti vonzalom kifejlődésére
Ez ​a könyv Kasmutra, a XII-ik században élt hindu bölcselő és lélekbúvár tanításai és magyarázatai felhasználásával készült. Bölcs mondásai s a két nemről felállított sajátságos tételei egy más, a hindu szellemtől teljesen idegen világban is ugyanazt az értelmet nyerik, mert az emberi lélek rejtelmeivel és a titokzatos, egymásra ható szuggesztív erők magyarázatával foglalkozik.

Jaap Scholten - Spengler ​törvénye
A ​szerző, akárcsak nagy sikerű előző könyvében, a Báró elvtársban, ismét Erdélybe kalauzol minket, de most nem a régi arisztokrácia nyomát keresi, hanem saját családjának múltját igyekszik feltárni ebben a vallomásos dokumentumregényben. Miközben feleségével és Géza nevű intézőjével próbálja a birtokot igazgatni, gyakran vissza kell térnie szülőföldjére, Hollandiába is, mivel komoly betegség fenyegeti legidősebb bátyját. A szerepek tisztázásához, a lelki béke megtalálásához elszánt nyomozásra van szüksége, és le kell ásnia egészen a gyermekkorig, ahol is előtűnnek nagyszülei, a holland "iparos arisztokrácia" tagjai és az elszegényedett, de vasakaratú édesanya alakja is

Cseplák György - Pap Ildikó - Szikossy Ildikó - A ​váci múmiákról
A ​könyvben számos, a kutatók számára is meglepőnek bizonyult érdekesség olvasható. A leírt, lefényképezett megfigyelések hozzájárulnak a titokzatos 18. század megértéséhez. Csodálatos élmény az elmúlt évszázadokba visszamenni. Például a hang színét meghatározó pajzsporc méretéből következtetni lehet a múmia hangjának hangszínére. A súlyos betegségben szenvedők ápolatlan körmei a betegség elhúzódását bizonyítják. A már akkor is lyukasztott fülcimpákon a lyukak vallanak a lyukasztás a halál előtti időpontjáról. Megfigyelhetjük a korabeli kötszerek minőségét, a kötözések módjait. Olvashatunk a könyvben a ritkán előforduló, méhen belüli keresztelésről is, amely a közelgő, vagy beállt anyai halál miatt válhat szükségessé. Azt is bizonyítani lehetett, hogy császármetszéses szülést is végeztek. Igazságüggyel, igazságügyi orvostannal foglalkozók, és izgalmakat kedvelők figyelmét felkeltheti a zsinegeléssel halálba küldött, majd a halál okát fel nem fedve a templom alatti kriptába temetett embertársunk esete. A könyv érdekes lehet a történelem iránt érdeklődők, az embertanászok, muzeológusok, orvosok, történészek, igazságügyi szakemberek számára.

Miklovicz Norbert - Meggyőzés, ​befolyásolás, megnyerés az üzleti életben
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tudod, ​hogy napjainkban a marketingeszközök ismerete már nem jelent piaci előnyt? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A cégvezetőnek, a marketing-döntéshozónak ma már azt kell tudnia, hogy melyik eszközt milyen módon használja a másik fél meggyőzése érdekében. Tartalmi komplexitását tekintve ez egy kézikönyv, mely sokéves hiányt pótol. Legyen az asztalodon, hogy naponta használhasd! Eddig eltitkolt trükkök és praktikák először magyar nyelven magyar esettanulmányokkal, az üzleti élet minden szituációjára. Testbeszéd, elektronikus, telefonos vagy szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika, offline-online hirdetések, weboldal- és internetes értékesítés hatékonyságnövelés. Vajon gyorsabban elolvasod, mint a konkurensed? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A szerzőről ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Miklovicz Norbert marketingstratéga, az üzleti meggyőzési technikák magyarországi specialistája. A Marketing112 kkv-marketingügynökség tulajdonosa, marketingszakértő. Az Akadémia112 kkv oktatási rendszer alapítója, a Business112 kkv-vezetőknek, -döntéshozóknak szóló üzleti portál főszerkesztője. Publikációi rendszeresen megjelennek a hazai szakmai sajtóban, konferenciák érdemi előadója, és szakmai tréningjei minden hónapban telt házat vonzanak. Ügynöksége kis- és középvállalkozások marketingterveit, marketingstratégiáit alkotja és valósítja meg. Ügyfelei hazai és külföldi kis- és középvállalkozások, de ügynökségekkel is együtt dolgozik. Gyakran kérik véleményét kkv-k üzleti és marketing témáival kapcsolatban gazdasági tévéműsorok, rádiók. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kinek ajánljuk a könyvet? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - cégvezetőknek - döntéshozóknak - marketingeseknek - vállalkozóknak - tanácsadóknak - hallgatóknak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mit ad a könyv neked? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A könyv elolvasásával megismered a legújabb, leghatékonyabb meggyőzési-, megnyerési technikákat, amit a világ legsikeresebb értékesítői alkalmaznak. Képes leszel kontrollálni a tárgyalásaidat és értékesítéseid sikeres lezárásait. Sok tipp, tanács és gyakorlat vár arra, hogy felfedezd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vélemények ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Miklovicz Norbert első könyve a marketing és az értékesítés modern magyar enciklopédiája. Tömören minden olyan régi és új szociálpszichológiai ismeret benne van, amelyikre egy marketingesnek, értékesítőnek vagy cégvezetőnek szüksége lehet. Ha biztosak szeretnénk lenni a dolgunkban – mielőtt kimegy egy reklámüzenet –, érdemes mintegy ellenőrző listaként felütni ezt a könyvet, hogy ne rontsunk el semmit. Ha pedig kifogytunk az ötletekből, esetleg valami nem akar működni, akkor ebből a könyvből kaphatunk új, kreatív, általunk eddig nem használt megoldást. A könyv külön erőssége a hazai való életből merített sok példa." Polló László szervezetfejlesztési tanácsadó, Lilium Konzultáns Kft. "Norbi egy hihetetlenül erős és ütős eszköztárat állított össze, amelynek alkalmazásával egy mai vállalkozó megtöbbszörözheti a kommunikációja és marketingje hatékonyságát. A példák és az esettanulmányok konkrétabbakká teszik az eszközöket, és segítenek abban, hogy ezeket a saját cégünkben megvalósítsuk. Ajánlom minden tanulni vágyó vállalkozónak!" Kozák Mihály főszerkesztő, 108.hu Magazin

Györe Balázs - Barátaim, ​akik besúgóim is voltak
A ​könyv, mint Györe korábbi regényei is, a barátság, a megcsalt barátság könyve - dokumentumokon, jelentéseken, értékeléseken, a szerző korábbi írásaiból vett idézeteken át mutatja be egy bizalmas nyomozás történetét.

Bányai István - Zoom
Utazás ​egy kis tanyától egy hajóig, a hajóról tovább a városig, a városból egy szigetig, és így tovább, és tovább... Ez a ZOOM. Olvasó, ha azt hiszed, tudod, hol vagy, lapozz egyet: a csalóka, titokzatos tájak képről képre változnak - semmi nem az, aminek elsőre látszik. Bányai István, a magyar származású, Amerikában élő illusztrátor ZOOM című könyve az 1995-ös első kiadása óta több mint húsz országban jelent meg. Most végre a magyar közönség is kezébe veheti az Egyesült Államokban kultusz-könyvvé vált, szavak nélküli művet.

N. Kósa Judit - Szablyár Péter - Föld ​alatti Pest
Míg ​az őskeresztény közösségek városfalak szorításába zárt településeiken az elhunytakat helyezték el föld alatti temetőikben, a 20. század mobilizált metropoliszaiban különösen azok zsúfolt belvárosaiban az autókat igyekeznek minél nagyobb számban a föld színe alá rejteni. Bár kézenfekvő, és több szempontból olcsóbb megoldást jelentenek a parkolóházak, ezek azonban jellegtelen külsejükkel óhatatlanul stílustörést okoznak környezetükben. A korszerűsített építési szabályzatok az épülő szállodák, irodaházak és lakóházak esetében már kötelezték az építtetőket az épületek alatti parkolóhelyek kialakítására, de ezeket zömében csak az épületben lakók, vagy dolgozók vehetik igénybe.

N. Kósa Judit - Szablyár Péter - Föld ​alatti Buda
Budapest ​föld alatti csodáinak zömét sem a város lakói, sem az évente ide látogató több millió turista nem ismeri. Ikerköteteinkben (Föld alatti Buda, Föld alatti Pest) ezeket a különös helyszíneket mutatjuk be az Olvasónak.

Szablyár Péter - Eltűnő ​Budai hegyek
Szablyár ​Péter - bár eredeti szakmája geológus és kohómérnök - amatőr helytörténész, barlangkutató, természetbúvár, múzeumalapító. 2007-ben a részére adományozott Kós Károly-díj átadásakor reneszánsz polihisztorként méltatták. Írt már könyvet a föld alatti Budáról és Pestről, a főváros magas épületeiről és lépcsőiről, de a föld alatti Magyarországról is. Évtizedek óta figyeli szülőföldje, a budai hegyek változásait, kutatja múltját. A főváros budai oldalának huszadik századi gyors ütemű beépülése azt a képzetet alakította ki, hogy a Budai-hegység valahol a Normafa-János-hegy vonulatainál kezdődik, hiszen az urbanizáció egy huszárrohammal elfoglalta az addig elterülő lankákat, kisebb hegyeket. Pedig a Budai-hegység a Dunánál kezdődik, része a Gellért-, a Nap-, a Sas-, a Vár- és az Orbán-hegy is. A kötetben összegyűjtött mozaikokat összerakva a szerző egy olyan - árnyaltabb, nagyobb felbontású - képet kíván az olvasó elé tárni, amely bemutatja a múltat, valamint újabb, eddig ismeretlen úti célokat jelöl ki. Vágjunk neki, fedezzük fel együtt fővárosunk budai oldalát!

Michael Ondaatje - Az ​angol beteg
A ​toszkanai Villa San Girolamo, az egykori apácazárda előbb német erősség, majd szövetséges kórház. Ahogy a háború észak felé mozdul, a betegeket elviszik. Csak Hana, a fiatal kanadai nővér marad ott, és megszállottan ápolja a feketére égett "angol" betegét, Almássy László grófot, akit beduinok szabadítottak ki lángolva lezuhant repülőgépéből a sivatagban. Aztán megjelenik Caravaggio, a tolvaj, Hana elesett apjának barátja, akinek két hüvelykujját kémkedés gyanúja miatt lecsapták a németek, és a fel nem robbant bombák után kutató Kip, az angol hadsereg szikh utásza. Négyük világa egyszerre zárt és nyitott. Mert minden gondolat és mozdulat kapcsolódik valamilyen korábbi érzéshez, élményhez. Minden megnyilvánulásának nagyobb a jelentősége önmagánál. Keveredik múlt és jövő, képzelgés és valóság. Négyük sorsa - múltban, jelenben, jövőben - találkozik és szétválik. Számukra a vallomások, beszámolók, az önvizsgálat ideje ez: iszonyú sok minden történik a világban és a lélekben. A Villa San Girolamo egy sziget a háborúban, egy sziget a reménytelenségben és reményben.

Martin Seligman - Amin ​változtathatsz... és amin nem
Lámpással ​sem találnánk olyan embert, aki ne szeretne így vagy úgy megváltozni. De vajon sikerül-e neki? Képes lesz-e lefogyni, pozitívabban gondolkodni, könnyedén kezelni a stresszt és a konfliktusokat, sikereket elérni ott, ahol eddig sikertelen volt? A pszichológusokból, kommunikációs szakemberekből és szerencsevadászokból összeverődött „önfejlesztési iparág” szerint egyértelműen igen. Ám Martin Seligman, az Amin változtathatsz… szerzője (és mellesleg a fenti iparág nevének megalkotója) szerint ez nem ilyen egyszerű. Ő úgy véli: nemcsak azt kellene felmérnünk, min változtathatunk, hanem azt is, hogy min nem. A változások előre visznek, ám a megváltoztathatatlan sem okvetlenül dönt minket depresszióba, ha megtanulunk együtt élni vele. Márpedig Seligman alighanem tudja, mit beszél, hiszen 1996-ban sosem látott szavazati többséggel választották meg az Amerikai Pszichológiai Társaság elnökévé – most pedig világos gondolatvezetéssel magyarázza el, hogyan fogadjuk el azt, amin nem lehet változtatni, és hogyan oldjuk meg, hogy mindez ne mérgezze tovább életünket és lelkünket.

Szvetlana Alekszijevics - Elhordott ​múltjaink
Milyen ​embert hozott létre a "szocialista" társadalom? Milyen, akár pozitív, akár negatív ösztönöket épített belénk a szabadság elementáris hiánya évtizedeken keresztül? Meg tudtunk, meg akartunk-e változni a bukása óta, vagy továbbra is makacsul magunkban hordozzuk az akkor kialakult reflexeinket? És milyen emberi tragédiák rejtőznek az egyszerű szókapcsolat, "a kommunizmus bukása" mögött? Szvetlana Alekszijevics efféle kérdésekre keres választ könyvében, de nem száraz fejtegetésekben, hanem számtalan emberi sorson keresztül. Évtizedek óta gyűjti ezeket a történeteket, a közelmúlt fáradhatatlan krónikásaként, és az emberek megnyílnak neki, mert látják, hogy igazi empátiával találkoznak. Ez a könyve immár az ötödik darabja "Az utópia hangjai" című ciklusának: ezekben a "polifonikus regény-vallomásokban" emberek százai mesélnek arról, mit tett velük a kegyetlen huszadik századi történelem, vagy épp az azóta eltelt két és fél évtized. A világhírű belarusz írónő könyvei harmincöt nyelven jelentek már meg (kettő magyarul is: A háború nem asszonyi dolog; Fiúk cinkkoporsóban), számtalan díjat kapott, és a Nobel-díj legnagyobb esélyesei között is számon tarják. Könyvei alapján világszerte számos film, színdarab és rádiójáték készült.

Kollekciók