Ajax-loader

Gyombi

Rate_positive 173 Rate_neutral 4 Rate_negative 0

1771 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Orgonaaga Roger Badge-tolkien-2015-fantasy Badge-rukkaracsony2014-2 Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Plecsni300 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Pálos Frigyes - A ​tereskei templom
A ​könyv szerzője, Pálos Frigyes hatvani prépost-plébános, a Váci Egyházmegye őrkanonoka, művészettörténész akkor volt Tereske plébánosa, amikor megtörtént a középkori bencés apátság és templomának régészeti feltárása, majd műemléki helyreállítása. Az olvasó megismerkedhet az apátság történetével, az értékmentő helyreállítás során feltárt és megőrzött román, gót, reneszánsz és barokk építészeti elemekkel. Bár a megtalált és feltárt legapróbb kő- és tégladarab is építészeti emlék, a múlt féltve őrzött tárgya, azért a XII. században létesített és folyamatosan fejlesztett apátságnak kiemelkedő értéke a templomban látható középkori falfestmény, a Szent László legenda, a szép reneszánsz pasztofórium és az épségben megmaradt altemplom. A Nógrád megyei kis templom a magyar kereszténység ezer éves történetének, Jézus Krisztus Örömhírének nagyszerű hirdetője.

Balázs Béla - Játékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gundel Károly - Reichhardt György - A ​felszolgálás kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erich Wulffen - Ruttner Kálmán - Wilhelm Steckel - A ​nemi abnormitások és büntettek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dan Ariely - Motiváció
„A ​motiváció valódi természetének dzsungelét térképezem fel, miközben rámutatok a furcsaságával és a bonyolultságával szembeni vakságunkra is. A jutalmat kereső patkány leegyszerűsített képlete helyett remélhetőleg sikerül bepillantást nyújtanom egy gyönyörű, mélységesen emberi és pszichológiai szempontból összetett világba.” Mi indít cselekvésre, miért vesződünk hálátlannak tűnő feladatokkal, miért csináljuk? – teszi fel a kérdést Dan Ariely, az amerikai Duke Egyetem professzora, aki a motivációt és a racionális közgazdasági szemléletmódhoz képest irracionális emberi viselkedést kutatja. Tökéletes válasz természetesen nem létezik, ám a háttérben rejlő okok és mozgatórugók feltárása, a motivációink megértéséhez vezető út izgalmas, érdekes és hasznos, vagyis igen motiváló. „Kiderült, hogy a pénz nem az az egyszerű és nagyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi.”

Paul Hoffman - A ​prímember
Ismered ​azt a történetet, amelyben két filozófus a Naprendszeren kívüli élet lehetőségeit mérlegeli? Az egyik megjegyzi, hogy ha élnek értelmes lények más bolygókon, valószínűleg intelligensebbek, mint az emberek, ezért jogosan gondolhatjuk, hogy bizonyára már meg is látogatták a Földet. "De hol vannak erre a bizonyítékok? - teszi fel végül a kérdést. Mire a másik közelebb hajol, és az előző fülébe súgja: "Pszt! Tudja, itt magyaroknak hívjuk magunkat." Ezt a viccet igazából csak Erdőst ismerve érthetjük meg.

Mitch Albom - Az ​Idő Ura
Amióta ​az ember elkezdte mérni az időt, az élet egyszerű öröme odalett. Mindez az Idő Atyja, Dor lelkén szárad. Meg is kapta érte méltó büntetését: egy barlang falai között kell hallgatnia az emberiség szüntelen zokszavát. Az emberek egyetlen dolgot akarnak mindennél jobban: időt. Amikor az Idő Ura már feladja a reményt és lélekben megtörik, felvillan előtte a szabadulás lehetősége. Ehhez annyit kell tennie, hogy teljesíti a rá kiszabott küldetést, és megtanítja két embernek, mit is jelent az idő valójában. Dor visszatér a Földre, az állandó időhiányban szenvedő emberek közé, és megkezdi utazását két lélek - egy reménytelenül szerelmes tizenéves lány és egy örök életre vágyó rákbeteg milliomos - oldalán. Ahhoz, hogy Dor sorsa beteljesedhessék, meg kell változtatnia az életüket. A szívhez szóló, izgalmas regény arra készteti az olvasót, hogy eltöprengjen, mit is jelent számára az idő, és talán át is értelmezze mindazt, amit eddig gondolt róla.

Borhi László - Magyarország ​a hidegháborúban
A ​hidegháború történetét kutató legújabb művekből kiderül, hogyan látták a korszakot, mit éreztek és mit tapasztaltak a konfliktus szenvedő alanyai. A szerző betekintést nyújt a magyar levéltári anyagokba, vizsgálja a szovjet modell erőszakos térhódítását Kelet-Európában és az 1956-os forradalom kitörését. A hidegháborús évek száraz tényeit olyan részletekkel gazdagítja, melyek új megvilágításba helyezik az eseményeket és mindazt, ami mögöttük állt. Borhi László feltárja azokat a gazdasági tényezőket is, amelyek Sztálin és követői számára fontossá tették egy olyan kis ország leigázását, mint Magyarország. A könyv igaz meglepetésekkel is szolgál: napról napra, összecsapásról összecsapásra követi az eseményeket, amelyek 1956 őszén a szovjet beavatkozáshoz vezettek, megmutatja milyen ellentétes, bizonytalan, néhol félreértésen alapuló feltételezések befolyásolták Hruscsov és a Politikai Bizottság döntését, és hogy milyen meghatározó szerepet játszott az 56-os forradalom bukásában a szuezi helyzet.

Szadeq Hedáját - A vak bagoly
A modern iráni irodalom talán legfontosabb műve _A vak bagoly_. Szadeq Hedáját írása tele van erős szimbólumokkal és ijesztő szürreális képiséggel, míg az események szintjén egy fiatalember kétségbeesése kerül elbeszélésre, miután elveszítette titokzatos szerelmét. A számos nyelvre lefordított művet sokszor hasonlítják Edgar Allen Poe írásaihoz.

Nyáry Éva - Egy ​pillanat az örökkévalóságból
Az ​ősi magyar nemesi családban 1906-ban a felvidéki, ma szlovákiai Túrócszentpéteren született Nyáry Ernő a papi hivatásban kiteljesedett, világháborúkon, földrészeken átívelő élettörténete tanulságul szolgál hitről, toleranciáról, kritikus pillanatokban történt döntésekről, s főképp emberségről.

Charles Duhigg - A ​szokás hatalma
Nap ​mint nap meghozott döntéseink többségükben megfontolt választásnak tűnnek, pedig egyáltalán nem azok – csupán szokások. És bár az egyes szokások önmagukban viszonylag jelentéktelenek, idővel óriási hatást gyakorolnak az egészségünkre, a termelékeny­ségünkre, a pénzügyi biztonságunkra és a boldogságunkra. Évszázadok óta próbálják megfejteni, miért alakulnak ki a szokásaink, de a neurológusok, pszichológusok, szociológusok és piackutatók csak az elmúlt két évtizedben kezdték megérteni a szokások működését – és ami ennél is fontosabb, azt, hogy miként változnak a szokásaink. A szokás hatalma című könyvében Charles Duhigg, a New York Times díjnyertes újságírója, izgalmas tudományos felfedezésekről mesél nekünk, amelyek magyarázatot adnak arra, miért léteznek a szokásaink, és megmutatja, hogyan változtathatunk rajtuk, hogy átalakítsuk üzleti vállalkozásainkat, közösségeinket – és az egész életünket.

Kerekes Dóra - Diplomaták ​és kémek Konstantinápolyban
Korunk ​egyik építőköve az információ, amely nélkül nem létezne média, könyvek, de kapcsolati hálók sem, nem lenne tőzsde, nem működne a gazdaság, más szegmensekről nem is beszélve. A digitális társadalom korában információhoz jutni gyorsan és könnyen lehet, a nehézséget inkább az jelenti, hogy túl sok, egymásnak gyakran ellentmondó értesülés birtokába kerülünk, amelyek között a valóság megismerése egyre nehezebbé válik. Nagyon hasonló problémákkal küzdött a kora újkor embere. A könyvnyomtatás feltalálását követő információrobbanás, az uralkodók és államok információéhsége, a köz érdeklődése mind abba az irányba hatottak, hogy Európa országai hatékony információszerző tevékenységet folytassanak a számukra politikailag vagy gazdaságilag fontos területeken. Ehhez a hivatalos formát, az állandó követségek ekkorra kiforró rendszerét, de az illegális megoldásokat, azaz a kémkedést is igénybe vették. A hírszerzés egyik központja a kora újkori világ egy sokszínű, hol ázsiainak, hol európainak tekintett városa, Konstantinápoly volt. Minden fontosabb uralkodó és állam tartott itt informátorokat, vagy szerzett be innen híreket. Milyen lehetett ebben a városban élni? Hogyan tudtak egy idegen, vallásilag és kulturálisan tőlük távol álló világban az európaiak hatékonyan működni, információt szerezni? Hogyan vált ez a világ mind kevésbé idegenné a kontinens hatalmai előtt? Kik voltak a kémek és hogyan dolgoztak mintegy háromszáz évvel ezelőtt? És az oszmánok? Tettek valamit a kémek ellen? Erről szól ez a kötet.

Medgyes Péter - Varga Koritár Péter - Diplomaták ​mesélik
Noha ​tudnivaló, hogy a diplomaták felelősségteljes munkát végeznek, rejtélyes figuráknak tartják őket. Mert ugyan mi végre töltik pályafutásuk jó részét külföldön ahelyett, hogy itthon szorgoskodnának? Egyáltalán, mit csinálnak odakinn? Hogy mit? Nos, afféle szürke eminenciásként, fehér asztal mellett hazájuk érdekeit képviselik, szép szóval igyekeznek elhárítani a bajt, szelíd, de öntudatos harcosként, gyakran súlyos nemzetközi konfliktusok sodrásában is teszik a dolgukat. Ez a kötet a mindennapjaikba nyújt bepillantást. A szerzők valamennyien tapasztalt diplomaták, akik derűsen, olykor görbe tükörbe nézve anekdotáznak kalandos életükről.

Elisabeth Haich - Beavatás
A ​misztikus önéletrajzi regény keretbe foglalja az óegyiptomi nagy beavatást és válogatást ad Ptanhotep főpap tanításaiból, amelyek az univerzum, az emberi lélek és a sors okkult törvényeibe engednek bepillantást. A történet fiatal hősnője számtalan lélegzetelállító lelki kalandon át ismeri fel belső vezetőjét, reinkarnációs élményében azonosítja őt háromezer évvel korábbi tanítójával, a tisztánlátó főpappal, akitől annak idején mint a fáraó elszánt de éretlen lánya kicsikarta a beavatást. Az első kötetben elkezdődött tanítás folytatását és azt, hogy élettapasztalatok híján milyen sorsra jut a fáraólány, ebből a második kötetből ismerheti meg az olvasó. A misztika egész területét átfogó, és a karma, valamint a reinkarnáció törvényeit érzékletesen megjelenítő gondolatok, élmények és tapasztalatok egész tárháza nyílik meg előttünk.

Jordánszky Elek - Magyar ​országban 's az ahoz tartozó részekben lévő Bóldogságos Szűz Mária kegyelem' képeinek rövid leírása
A ​régi nagy Magyarország területén található Szűz Mária ábrázolásoknak gyűjteménye magyarázó szövegekkel.

Csáky Károly - Nógrádi ​tájakon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vigyázó János - Hefty Gy. Andor - Mervay Sándor - Komarnicki Gyula - Serényi Jenő - A ​Magas Tátra részletes kalauza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Slatin Rudolf pasa - Tűzzel-vassal ​a Szudánban
Slatin ​pasa (született Bécsben, 1860-ban) másként Slatin bej, Afrika-utazó. Elvégezve a reál- és kereskedelmi iskolát, Kairóba ment ügynöknek, ahol Heuglin utazóval megismerkedett, akit azután Nubiába és Szudánba elkísért. Azután, mint önkéntes szolgált Bécsben; 1878-ban részt vett Bosznia okkupációjában. 1879-ben újra Afrikába ment, ahol egyiptomi szolgálatba lépett, Gordon pasa alatt Darfur tartomány helytartója lett. 1883-ban Hicks pasa alatt a Mahdi ellen harcolt, de a mahdisták elfogták. 1895 februárjában, tíz évi fogság után sikerült Slatinnak megszöknie , és Kaszalába és onnan Aszuánba menekült, ahonnan azután Alexandriába és hazájába utazott. Mint a Mahdi-mozgalom szemtanúját és hős ellenfelét mindenütt nagy kitüntetéssel fogadták. 1895 októberében Bath-rendjellel tüntették ki. 1896-ban adta ki egy munkáját: Feuer und Schwert im Sudan, melyet csakhamar szinte minden nyelvre lefordítottak. 1896 őszén Slatin visszatért Egyiptomba, ahol pasa címmel és ezredesi ranggal az angol hadsereg soraiban részt vett a Dongola visszafoglalására kiküldött expedícióban.

Marlo Morgan - Vidd ​hírét az Örökkévalónak
A ​világhírű kultuszkönyv, a Vidd hírét az Igazaknak folytatása! Az amerikai írónő, akárcsak Vidd hírét az Igazaknak című első regényében, most is Ausztrália különös, ősi kultúrákat őrző világba kalauzolja olvasóit. A történet főhőse egy bennszülött ikerpár, akiket már a születésükkor elszakítottak egymástól, és akik évekkel később, a Föld két különböző pontjáról útra kelve újra egymásra és törzsi gyökereikre találnak. A Vidd hírét az Örökkévalónak olyan értékeket fedeztet fel velünk, mint a kölcsönös elfogadás, az ítélet nélküli odafordulás, a határok nélküli nyitottság és az őszinte kíváncsiság teremtő ereje. A szemléletbeli változtatás szükségessége egyszerűnek hangzik, de csak egy kultikus erejű szöveg képes cselekvésre ösztönözni bennünket. Az írónő üzenete pedig most is az, mint az első könyvében: lehet máshogy, lehet jobban élni.

444_%e2%80%8bj%c3%b3_hely_budapesten
444 ​jó hely Budapesten Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - 444 ​jó hely Budapesten
A ​444 útikönyve mindenhez, ami jó ebben a városban. Több mint 4 éve indítottuk el a 444-et, és most megint van egy jó ötletünk. Ennyi idő alatt Budapest nagyon sokat változott: sokkal több helyen lehet jót enni, jót inni, lényegesen erősebb a kulturális kínálat, jobbak a sportolási lehetőségek, gazdagabb a boltok kínálata. Ami viszont nem változott, hogy továbbra sincs olyan kalauz, ami segítene biztosan eligazodni ezen a Budapesten. Ezért most csináltunk egyet. A 444 jó hely Budapesten a 444 útikönyve mindenhez, ami jó ebben a városban. Benne lesz hogy hova kell menni enni, kirándulni, inni, sportolni, szórakozni, kulturálódni, és még egy rakás hasonlóan jó tanács.

Gary Chapman - Változzunk ​együtt!
Dr. ​Gary Chapman, a kapcsolatok ismert szakértője egyszerű, hatásos megközelítést javasol a párkapcsolatban élők közös változására. A három lépésből álló program konfliktus, küzdelem és manipuláció nélkül teremt lehetőséget arra, hogy a pár együtt-fejlődése a kölcsönös szeretet és tisztelet jegyében történjen.

Hollai Imre - Út ​az elnökséghez
Nem ​életrajzot szándékozom írni, csak az életről, a saját életemből egy-egy fölvillanást, amelyből a jó szándékú érdeklődő kiérezheti, honnan jöttem, hová jutottam, milyen gyötrelmek árán és milyen mélyről indulva értem el a diplomáciai pályán olyan eredményt, amely a magyar diplomaták közül eleddig csak nekem adatott meg; milyen út vezetett az ENSZ Közgyűlés elnöki székéig. Ez az út nehéz, küzdelmes éveket jelentett egy olyan ember életében, aki sohasem gondolhatott arra, hogy olyasmit ér el, amit végeredményben nem remélt, de mégis elért. A könyv célja, hogy rávillantson arra, hogyan lehet olyan valakiből is sikeres ember, aki egész mélyről jött, és aki mindig kisebbségi érzésekkel küzdött. Akiben mindig ott volt a gondolat, hogy fölkészültsége, tanultsága, olvasottsága, elméleti, kulturális ismeretanyaga mindig kevesebb volt, mint szerette volna. És az volt az érzése, többet kellene tudnia ahhoz, amilyen feladatot éppen el kellett látnia. Minden sikeres pálya elérésének feltétele a szorgalom, a helytállás, sok más ember jó példája és az ezekből levont tanulság sokszor úgy, hogy később jön rá az ember, mit miért volt érdemes nem elfelejteni. Magyarország 1955 decemberében lett az ENSZ tagja. Az ezzel kapcsolatos diplomáciai munkában a kezdetektől részt vettem. Ez a könyv ENSZ tagságunk 55. évfordulójára és életéveimre is emlékeztet. A szerző 1925-ben született és fiatalon ipari munkásként dolgozott. Továbbtanulva 1949-ben a Külügyminisztériumban kezdett dolgozni. 1956-ban kezdődött külügyi szolgálata New York-ban mint Magyarország ENSZ képviseletének helyettes vezetője. Itt 1960-ig dolgozott, majd 1963-tól Görögországban teljesített diplomáciai szolgálatot nagykövetként. 1970-től külügyminiszer-helyettes volt, majd 1974–1980 között ismét az ENSZ-ben képviselte Magyarországot mint nagykövet. 1982-ben az ENSZ Közgyűlés elnökévé választották. Eddig egyetlen magyar elnökként fényképe az ENSZ székháza csarnokában, az elnökök falán látható.

Philippe Pozzo di Borgo - Életrevalók
„Soha ​nem ismeri be, annyira hiú, rátarti, brutális, szeszélyes, emberi. Nélküle már szétestem volna, halott volnék. Abdel szünet nélkül ápolt, mint egy csecsemőt. A legkisebb jelre is figyelt, ott termett minden ájulásomnál, védelmezett, ha gyenge voltam. Megnevettetett, ha összeomlottam. Ő lett az én ördögi őrizőm.” Egy gazdag, de mozgássérült arisztokrata és egy fiatal, külvárosi bevándorló igaz története. A könyv, mely az itthon is elsöprő sikerű Életrevalók című filmet inspirálta. 1993-ban a Pommery Pezsgőgyár ügyvezető igazgatója, Philippe Pozzo di Borgo nyaktól lefelé megbénult egy siklóernyős balesetben. 42 éves volt. Két nagy múltú francia család örököseként szembe kell néznie a kirekesztettség és a tehetetlenség érzéseivel - mindörökre. Abdel bevándorló, Philippe ápolója és „ördögi őrizője”, immár tíz éve. Ez a könyv az ő történetük.

Vahebzadeh Hasszán - Perzsa-magyar ​kéziszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Ágnes - Rohonyi István - Magyar-angol-perzsa ​társalgási könyv
A ​könyv célja kedvet csinálni a "Kelet franciája"-ként aposztrofált nyelvhez, a perzsához. A kezdő számára a perzsa nyelv - arab betűs írása miatt - riasztónak tűnhet. Azonban a 32 írásjel - összevetve a kínai írás "végtelen" ideogrammáival - nem indokolja ezt az aggodalmat. Alapfokon a nyelv elsajátításának nehézségi foka az angoléhoz mérhető, hasonló módon építkezik. Kiejtése könnyen elsajátítható, a magyar fülnek nem idegen. Az utazás teljes szabadsága is követelményként állítja elénk a könyv megjelentetését, mivel a célnyelv országaiba utazó magyar turista és az ott munkát vállaló vagy tanuló segítségére lehet.

Covers_44617
Tolvajok ​kútja Ismeretlen szerző
23

Ismeretlen szerző - Tolvajok ​kútja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróf Kinskyné Pálmay Ilka - Emlékirataim
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dana Berry - Rendhagyó ​galaktikus útikalauz
Dana ​Berry varázslatos utazásra invitálja olvasóit: a Földről elindulva a kozmosz legtávolabbi vidékeire kalauzol el bennünket. A NASA archívuma, a Hubble- űrtávcső és a Chandra Röntgen Obszervatórium legfrissebb adatai, valamint számos űrprogram anyaga segíti az írót abban, hogy példátlanul látványos felvételekkel és eredeti színekben pompázó illusztrációkkal mutassa be a legnagyszerűbb csillagászati jelenségeket. Mindezt pedig a legújabb felfedezések és elméletek érthető, világos magyarázatai egészítik ki – kezdve a Világegyetemünk eredetétől a számtalan párhuzamos világegyetem létezéséig.

Ismeretlen szerző - A ​globális világ politikai földrajza
„A ​globális világ politikai földrajza” című egyetemi tankönyv elsődlegesen a hazai felsőoktatási intézmények földrajz szakos hallgatóinak készült, de a globális folyamatok részletes elemzése révén e könyvből a rokon társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók is megismerhetik világunk múltjának és jelenének kiemelt politikai földrajzi és geopolitikai kérdéseit. Napjaink új szemléletű politikai földrajzi irányzata egyre inkább interdiszciplináris tudomány területnek minősül, így e könyv minden olyan olvasó számára hasznos ismereteket fog nyújtani, akik szeretnék megérteni jelenlegi világunk „működését”. „A világpolitikai iránytű kezelésének elsajátítása” semmihez sem fogható élményt jelent. Ehhez kívánnak nagyon sok sikert a Tisztelt Olvasóknak a szerzők!

Ken Blanchard - Sheldon Bowles - Hajrá!
"Kedden ​ígéretet tettem Andy Longclaw-nak. A szavamat adtam arra, hogy elmesélem, miképpen mentettük meg vállalatunkat a bezárástól. Hogyan értünk el azután rekordteljesítménnyel rekordnyereséget. Miképpen ösztönözhetik mások is teljes erőbedobásra valamennyi dolgozójukat... Megígértem, hogy elmesélem a hajrátörténetet. A mókusszellemet, a hódmódszert és a lúd adományát." Peggy Sinclair

Abafi_borito
elérhető
4

Jósika Miklós - Abafi
A ​rossz társaságba keveredett, korhelykedő lovag úrfit egy fogadalma jó útra téríti. Rádöbben arra, mivel tartozik hazájának, és meg is tesz Erdélyért mindent, mind a közéletben, mind a csatamezőn. Derekasságáért el is nyeri három asszony és egy lány szerelmét. A törökellenes harcok és a lovagi párbajok hősének a szíve azonban Krisztierna fejedelemasszonyé... Hogyan áll helyt a szilárd jellemű, vitéz nemesifjú ebben a minden eddiginél veszélyesebb helyzetben? Hogyan sietnek segítségére szerelmei, ezek az áldozatos szívű, kitűnő teremtések? Nem kétséges: a kedves, szép, romantikus történet ma is szórakoztat, és tanulságul szolgál, számíthat a fiatal olvasók érdeklődésére. Hiszen valamikor - csaknem százötven éve - hatalmas sikert aratott, és nemzedékek nevelkedtek rajta egy évszázadon át. Most felújított és megfrissített szövegével ismét népszerű olvasmánya lehet közönségünknek.

Zbigniew Brzezinski - Stratégiai ​vízió
A ​szerző lengyel származású amerikai politológus, politikus, geostratéga. 1977 és 1981 között Jimmy Carter amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt, jelenleg a Center for Strategic and International Studies tanácsadója és kurátora, valamint a Johns Hopkins University School of Advanced International Studies professzora. Washington DC-ben él. Számos könyve jelent meg, többek között a New York Times bestsellere, a Second Choice: Three Presidents and the Crisis of American Superpower, a The Choice: Global Domination or Global Leadership és a The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imeratives. Utóbbi A nagy sakktábla címen jelent meg magyarul. "Brzezinski legújabb könyve ismét tanújelét adja annak, hogy a szerző milyen magabiztosan lát át és magyaráz bonyolult történelmi kérdéseket, és javasol hosszú távú megoldásokat azokra." JIMMY CARTER, az Egyesült Államok 39. elnöke "Zbigniew Brzezinski egy élet átfogó tudósi munkájával, valamint diplomáciánk és nemzetbiztonságunk első vonalában töltött sok évének tapasztalatával a Stratégiai vízió című könyvben egy sikeres tervezés és végrehajtás átfogó tervét tárja elénk." RICHARD LUGAR szenátor "Zbigniew Brzezinski elméleti tisztánlátását páratlan gyakorlati tapasztalattal ötvözi, amikor provokatív és meggyőző képet fest a jövőről, egyben hasznos térképet ad arra nézve, hogy miként navigáljunk abban." JOSEPH S. NYE, JR., a Harvard Egyetem professzora és a The Future of Power (A hatalom jövője) szerzője

Zbigniew Brzezinski - A ​nagy sakktábla
Zbigniew ​Brzezinski könyve geopolitikai látlelet világunk ama állapotáról, amelybe 1989 után került. Fogalmazhatunk úgy is: Amerika magányosságáról szól, azt kővetően, hogy a nagy nyugati óriás - vetélytársak nélkül - hirtelen a világ és az események középpontjába került. Meghatározó, kizárólagos nagyhatalom lett, amihez maradéktalanul meglennének fizikai, szellemi kapacitásai. Hiányzik azonban - legalábbis sokak szerint - e szerep betöltésének lelki elhivatottsága. A szerző azok közé tartozik, akik elérkezetnek látják az időt, hogy ismét felébresszék e kontinensnyi hatalmat, illetve ráébresszék arra a feladatra, amit a világpolitikában betölteni hivatott

Patrice Karst - A ​láthatatlan fonál
Azokat, ​akik szeretik egymást, összeköti egy láthatatlan fonal. Akkor is, ha éppen távol vannak egymástól. Sőt, még akkor is, ha az egyikük már nem is él. Aki szeret valakit, soha nem lesz egyedül. A szeretteinktől való elszakadás és távollét mindannyiunknak nagyon nehéz élmény, de a gyerekek számára különösen ijesztő és fájdalmas. Márpedig az élet bőségesen teremt olyan alkalmakat, amikor ezt a félelmet és fájdalmat meg kell tapasztalniuk, legyen szó a szülők válásáról, valamelyikük külföldi munkavállalásáról, egy barátság megszakadásáról, vagy egy családtag haláláról. Sőt, van, hogy semmi különös nem történik, a gyermek mégis nagyon szorong a hozzá közelállók elvesztésétől, az egyedül maradástól. Néha annyira, hogy még az elalvástól is fél. Ezt a félelmet enyhíti Patrice Karst lírai szépségű, szívmelengető meséje, mely a világ minden táján meghódítja a kicsiket és nagyokat. Beavat a láthatatlan és elszakíthatatlanul erős fonal titkába, amit csak azok ismerhetnek, akik szeretik egymást. Megnyugtat, vigasztalást és biztonságérzetet ad, segít átvészelni a nehéz korszakokat is. "Ha hiszel a láthatatlan fonal létezésében - van; megjelenik és rángatni is tudod. Próbáld ki! Csodálkozni fogsz..." Vekerdy Tamás

Ramita Navai - City ​of Lies
Rich, ​absorbing, and exotic—City of Lies travels up and down Vali Asr Street, Tehran’s pulsing thoroughfare, from the lavish shopping malls of Tajrish through the smog that lingers over the alleyways and bazaars of the city’s southern districts. Ramita Navai gives voice to ordinary Iranians forced to live extraordinary lives: the porn star, the aging socialite, the assassin and enemy of the state who ends up working for the Republic, the dutiful housewife who files for divorce, and the old-time thug running a gambling den. In today’s Tehran, intrigues abound and survival depends on an intricate network of falsehoods: mullahs visit prostitutes, local mosques train barely pubescent boys in crowd control tactics, and cosmetic surgeons promise to restore girls’ virginity. Navai paints an intimate portrait of those discreet recesses in a city where the difference between modesty and profanity, loyalty and betrayal, honor and disgrace is often no more than the believability of a lie.

Marjane Satrapi - Persepolis ​- Gyerekkorom Iránban
Az ​utóbbi évtizedek legnagyobb hatású és legsikeresebb felnőtt képregénye egyszerű, mégis szívhez szóló képi és nyelvi világgal mutatja be az iszlám forradalom sújtotta Iránt egy kislány szemszögéből. Azt a kort, amikor a fejkendőt kötelezővé tették az országban, és a diktatúra átvette a hatalmat. Satrapi a legtermészetesebb módon ábrázolja az iráni mindennapokat, saját családját és gyermekkori önmagát.

Kollekciók