Ajax-loader

Gyombi

Rate_positive 176 Rate_neutral 4 Rate_negative 0

2086 napja velünk van ma itt járt

Orgonaaga Roger Badge-tolkien-2015-fantasy Badge-rukkaracsony2014-2 Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Plecsni300 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Mike Smith - Boko ​Haram
Háromszáz ​diáklány elrablásával sokkolta a közvéleményt 2014-ben a Boko Haram nevű nigériai iszlám szervezet, melyet ma a világ legveszélyesebb terrorcsoportjának tartanak. Rémtetteikkel A banditák videóüzenete szerint a kislányokat rabszolgaként kezelik és eladják őket, de lehetnek köztük olyanok is, akik öngyilkos merénylőkként tűnnek fel Nyugat-Európa fővárosaiban. A közösségi médiában már külön hashtag (a közösségi oldalakon használt címke) született a lányok kiszabadításáért, amely a bringbackourgirls, vagyis hozzátok vissza a lányainkat nevet kapta. Talán ez is segített abban, hogy közülük sokan megszöktek, ám több mint százan még mindig a Boko Haram fogságában vannak. Mike Smith az AFP francia hírügynökség közép-afrikai tudósítójaként éveket töltött Afrika legnépesebb országában, Nigériában. Tanúja volt a szervezet keletkezésének és felépülésének, több alkalommal járt a terroristák által elfoglalt területen is. Személyes tapasztalatok alapján, belülről mutatja be keletkezésétől napjainkig a mozgalom születését, vezetőit és cselekedeteiket. A Boko Haram ma már az Irakban és Szíriában garázdálkodó Iszlám Állam afrikai szárnyaként mutatkozik be, és kegyetlenségben, ha lehet, még felül is múlja azt. Kikből áll, kikre támaszkodhat, és milyen célokat tűzött maga elé az afrikai kalifátus? Mike Smith könyve magyar nyelven az első részletes és hiteles híradás a Boko Haramról.

217102
Top ​2000 spanyol szó Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Top ​2000 spanyol szó
A ​TOP 2000 kiadvány egyesíti a szótárak és a társalgási könyvek nyújtotta előnyöket. A spanyol nyelv legfontosabb 2000 szavának jelentését egy-egy spanyol példamondattal világítja meg. A 2000 spanyol szónak megadja a pontos magyar megfelelőjét is. Igazi újdonsága, hogy a spanyol szó jelentését bemutató spanyol példamondatot párhuzamosan magyarul is közli. A TOP 2000 kiadvány így az egyik leghatékonyabb segédeszköz a legfontosabb spanyol szavak megtanulásához, mivel a jól megválasztott spanyol és magyar példamondatok életszerű szituációkba helyezik a szavakat, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy később könnyen felidézzék őket. A könyvben található 2000 spanyol szó biztos tudásával középszintű spanyol nyelvismeret és beszédkészség érhető el. A TOP 2000 kiadvány kiejtési útmutatóval is segíti a könyv használóját, hogy egyénileg, akár tanár nélkül is gyorsan és eredményesen haladjon a spanyol nyelv elsajátításában az első lépésektől a középszintig.

Brian R. Little - Én, ​jómagam és a többiek
Miért ​viselkedünk másképp otthon, mint a munkahelyünkön? Elégedettebbek vagy esetleg kevésbé szociálisak lennénk, ha nem érdekelne minket annyira mások véleménye? Boldogságra vagyunk beprogramozva, vagy inkább tépelődésre kárhoztatva? Helytállónak bizonyulnak-e másokról alkotott első benyomásaink? Az elmúlt évtizedek tudományos kutatásai átformálták az emberi személyiség természetére vonatkozó régi elképzeléseket. Neurológusok, biológusok és pszichológusok vizsgálták felül Freud, Jung és az 1960-as évek humanisztikus pszichológusainak elméleteit, feje tetejére állítva a személyiségtípusok eddigi csoportosítását, valamint olyan új eszközöket és módszereket alkottak, amelyekkel végére járhatunk annak, kik is vagyunk valójában. Brian R. Little ebben a bölcs és szellemes könyvben a legfrissebb tanulmányok, személyes élmények és szórakoztató tesztek segítségével fejti ki, miért viselkedünk úgy, mit tudunk megváltoztatni - és mit nem. Bemutatja, hogyan alakítja a környezet a személyiségünket és a személyiségünk a környezetet, és mit jelez előre a személyiség az egészségről és a sikerről.

Dobos Erzsébet - 70 ​év után a gulágról
A ​,,gulag" szót először általános iskolás koromban hallottam, a hatvanas évek elején, amikor szabadszellemű, lenyűgözően művelt és bátor fiatal történelem tanárnőnk, Román Józsefné beszélt a sztálini Szovjetunióról, a koncepciós perekről, a koncentrációs táborokról és még sok másról is, ami akkoriban tabu volt. És mivel az irodalmat is ő tanította nekünk, rögtön könyvet is ajánlott hozzá, Szolzsenyicin: Iván Gyeniszovics egy napja című könyvét. Még aznap este végigolvastam, a döbbenettől, hogy ,,ilyen van?" le sem tudtam tenni, mint ahogyan később Lengyel József írásait sem. Édesapám is megjárta a hadifogságot, az ő korosztályából - 1918-ban született - ki nem? És nemcsak ő, mások sem nagyon beszéltek róla, nem illett, nem volt szabad, nem mertek, nem volt beszédtéma még nagyon sokáig. Olyan homályos volt az egész, miért, hogyan, hová vitték őket, miért büntették még egyszer azokat, akik közül sokan - Édesapám is - a Don kanyart is megjárták. Mennyi tragédia, mennyi fájdalom, menynyi keserűség! Mit vétettek? Kinek? Miért engedték? 2008 nyarán a kezembe kerültek Édesapám feljegyzései, melyeken 1997. június 27.-i dátummal látott el. Ez a nap orosz hadifogságból történt visszatérésének 50. évfordulója volt. Akkor persze már tudtam, mi is volt ez a hadifogság, de mégis megdöbbentett hogy még ennyi idő multán is milyen erővel dolgoztak benne és milyen pontosan megmaradtak ezek az emlékek. Édesapám akkor már nagyon rossz állapotban volt, én mentem helyette ügyet intézni, így kerültem el a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségébe. Ez olyan közösségi hely volt, ahova mindig be lehetett menni, és mentek is az idős emberek beszélgetni, megosztani, felidézni az emlékeket. Meglepett, hogy mennyi hasonlóság van a sorsok között és hogy több mint 60 év után is mennyire pontosan idézik fel a részleteket. Közben pedig eldöntöttem, hogy nemcsak végighallgatom, hanem fel is jegyzem mindenkiét aki hajlandó beszélni a hadifogság alatti megpróbáltatásokról.

Pierre Manent - Politikai ​filozófia felnőtteknek
Ez ​a 2001-ben íródott politikai filozófiai mű a modern demokratikus társadalom fejlődési irányának és belső feszültségeinek, céljaiból és jellegéből adódó, többnyire feloldhatatlan nehézségeinek mesteri áttekintése. Valóságos "látlelet", amely azonban nemcsak a jelenről szól, hanem a politikai és társadalmi modernitás egész korszakáról. Az európai gondolkodás antik és középkori (teológiai) hátteréből elindulva és az "emberiség vallásához" vezető, közönségesen felvilágosodásnak nevezett útvonalon végighaladva, a Raymond Aron műhelyéből kikerült szerző úgyszólván mindent áttekint, ami a politikai filozófia illetékességébe tartozik: a politikai formákat csakúgy, mint a háború problematikáját, az emberek közötti személyes kapcsolatok alakulását éppúgy, mint az európai „nemzet” múltjával és jövőjével kapcsolatos problémakört. Különlegesen izgalmas fejezetei a könyvnek azok, amelyek a kommunizmusról és a nácizmusról szólnak: ezekből is kiderül, hogy milyen eredeti, mennyire mélyenszántó gondolkodó az élete delén járó Pierre Manent.

Rados Jenő - Budapest ​városépítészetének története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Róheim Géza - A ​turul monda és a kazár nagyfejedelem
A ​turulmondának az Árpád-dinasztiával való kizárólagos kapcsolata kétségtelenné teszik, hogy a mondában egy igen ősi típusú, totemisztikus, koncepciós monda maradt reánk. Azonban a "totemisztikus" jelző még egyáltalában nem meríti ki mindazt, amit néplélektani szempontból a kérdésről elmondhatunk. A madár szereplését a lélekkel való kapcsolata determinálja, így tovább menve azt mondhatjuk, hogy az emberi lélek = madár, akkor az emberek királyának alteregója a madarak királya. Ezért válik a turul az uralkodó nemzetség totemállatává, hiszen mindenekfelett fontos, hogy az Árpádok háza el nem tűnjék, és ezért ejti teherbe a turul Emesét, hogy megszülhesse a kor hősét. Ez által a monda az a történet, amit a nép az eredetéről igaznak tart. Így formálva hősöket és csodás eseményeket. Elsősorban nem a szórakoztatás a cél, hanem a rejtett lelki, erkölcsi tulajdonságokon keresztüli tanítás morális tisztességről, emberségről, eredetről, ősökről. A monda nem hazudik, de az elbeszélés sodró formáját sokszor csodás elemekbe öltözteti.

Amin Maalouf - Szamarkand
Szamarkand, ​a Kelet varázsos hangulatát felidéző mesés város a nálunk is méltán népszerű író, Amin Maalouf számára mindenekelőtt Omar Khajjám XI. századi perzsa költő, filozófus, csillagász és matematikus városa. Azé az Omar Khajjámé, aki verseiben, a híres négysorosokban, a _rubáí_kban a bort, a szerelmet, a szabadságot énekelte meg egy olyan iszlám világban, mely szigorúan tiltotta a borivást, a háremek mélyére száműzte a nőket, és gyakorta véres háborúkban és öldöklésben tiporta sárba a szabadságot. Ez az ellentétektől és feszültségektől terhes, egyszerre rémisztő és igéző, hallatlanul színes és kalandos világ ihlette meg Maaloufot. No meg az a számos Khajjám-életrajzban fellelhető legenda, mely szerint az életet szerető és dicsőítő költő és tudós a barátja, sőt egy ideig szövetségese volt a halál nagymesterének, Hasszán Szabbahnak, az asszaszinok néven ismertté vált titokzatos és kegyetlen szekta szellemi vezérének, valamint Nizam el-Molknak, a korabeli szeldzsuk szultánok híres miniszterének.

Nancy Baxter - Mindörökké ​Norma
Egyszer ​volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány, akit Norma Dale-nek hívtak. Norma szép volt, de nem divatosan szép. Tudta ezt jól Norma, mint ahogy azt is, hogy ezzel a névvel labdába se rúghat egy Jessica vagy egy Ashley mellett. Harmincévesen Norma már nem remél sem szenvedélyt, sem szerelmet. Ám egy szép napon egy hajósládát talál a padláson tele pénzzel. Az apja hagyta rá. Norma ekkor elhatározza, hogy ezentúl hinni fog a mesékben. Útra kel, s meg sem áll Észak-Skóciáig, a vadregényes Orkney-szigetekig. Bármennyire hihetetlen, Norma kegyeit jóképű férfiak kezdik keresni. De ki lesz a szerencsés befutó? A tűnődő festőművész? A rámenős texasi? Vagy az érzékeny szívű egyetemi tanár? Nancy Baxter regénye egyszerre bájos és magával ragadó, vicces és megható, az ember sajnálja, hogy az utolsó oldalra ért. Pedig minden mesének egyszer vége lesz, mint ahogy Norma meséjének is.

Covers_72315
Nemzetkarakterológiák Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Nemzetkarakterológiák
Rónay ​Jácint kalandos politikai pályafutása mellett a kor tudományosságának is kiváló képviselője volt, aki a XIX. század derekán színes és ma is élvezetes nemzetkarakterológiát írt magyar nyelven. Világtörténeti folyamatok tudós közreműködőjeként vállalkozott a német és az amerikai karakter leírására Hugo Münsterberg és Kurt Lewin. A pszichológiatörténet két legendás alakját kelet-poroszországi zsidó kulturális hátterük rokonítja egymással, ugyanakkor merőben másként látják és más értékelő előjelekkel látják el a német és az amerikai ember jellemzését. Münsterberg militáns képviselője a német értékeknek és a német-amerikai egymásrautaltságnak, Kurt Lewin kritikai elemzést nyújt, amelyben a két mentalitás éles különbségét írja le személyiség-lélektani fogalmakkal. Az idők és nézőpontok változása mellett a közölt írásokban jól érzékelhető - amint ezt Hunyady György bevezetője kimutatja - a szociálpszichológia érlelődésének folyamata, a nemzeti karakter feltételezésében és megragadásában mutatkozó tudománytörténeti változás.

Vályi Ödön - Vályi Ödön - Órás ​szakmai ismeretek
A ​magyar szakmai irodalomban hiányzott olyan szakkönyv, amelyet az órások már régóta várnak, amely mindennapi munkájukhoz közvetlen segítséget nyújt, és növeli szakmai műveltségüket is. E hiányt pótolja, és az órások kívánságának tesz eleget Vályi Ödön: ÓRÁS SZAKMAI ISMERETEK c. munkája, amelyben fellelhető mindaz, amire az órásipari tanulóknak, óragyári dolgozóknak és műszakiaknak, az órásipari segédeknek és mestereknek egyaránt szüksége van. A könyv gyakorlati szerkezettana részletesen tárgyalja az álló és hordozható, a súly- és rugóhajtású órákat, szerkezeteiket és elemeiket a működés, továbbá javítás szempontjából. A szakrajzi és az elméleti szerkezettani részben lehetősége nyílik az olvasónak arra, hogy az óraszerkesztéssel, továbbá a csillagászati, mechanikai és fizikai ismeretekkel a munkájához szükséges mértékben foglalkozhasson.

Báró Dániel Ernőné - Erzsébet ​királyasszony emlékének
Erzsébet ​királyasszony emlékének. Hódolat Magyarország Nagy Királynéjának. A Királyi Ház fenséges tagjainak és a magyar nemzet jeleseinek kegyeletes közreműködésével.

Esti_%e2%80%8bmes%c3%a9k_a_boldogs%c3%a1gr%c3%b3l
Esti ​mesék a boldogságról Ismeretlen szerző
52

Ismeretlen szerző - Esti ​mesék a boldogságról
Esti ​mesék a boldogságról... ez a címe ennek a könyvnek, amely a világ különböző tájairól való népmeséket, regéket, és híres írók meséit tartalmazza. Arab, észt, lengyel, svéd, koreai és magyar, Andersen és Grimm-mesék egyaránt szerepelnek a könyvben. Más népek, más életformák, különböző történetek – de mégis sok a hasonlóság. Csupa jól ismert szavak, fogalmak: segítőkészség, jóság, őszinteség, hűség, szeretet, becsületesség, kitartás, tisztesség, barátság – ezek olyan fogalmak, amelyek mind kapcsolódnak a boldogság megteremtéséhez. Ezek a szavak a világ minden táján ugyanazt jelentik–csupán a hozzájuk kötődő történetek mások.

Tabajdi Gábor - A ​III/III. krónikája
A ​Kádár-kori titkosszolgálatok működése a rendszerváltás óta mind a mai napig a magyar közélet egyik meghatározó és kibeszéletlen témájának számít. Az 1962-ben új működési kereteket kialakító egykori szervezet legismertebb részlege elsősorban egyes közéleti szereplők utóbb lelepleződő ügynökmúltja miatt a belső elhárítással foglalkozó III/III. Csoportfőnökség lett. E részleg tényleges tevékenysége ugyanakkor ma is csak töredékesen ismert, miközben továbbra is számtalan félreértés, legenda és mítosz él a III/III-mal kapcsolatban. Tabajdi Gábor kötete az elmúlt évek kutatási eredményeinek felhasználásával a pártállami titkosszolgálatok, azon belül is a belsőreakció-elhárítás működésének átfogó krónikáját adja. A könyv az események időrendi tárgyalása során a sok esetben félrevezető ügynöktörténetek helyett magára a szervezetre helyezi hangsúlyt, így a jól dokumentálható, konkrét esetek kapcsán a belső elhárítás nagyszabású akciói mellett a III/III-asok mindennapjait meghatározó egyéb hatásokat is igyekszik bemutatni, a pártutasítások fogadtatásától kezdve a szabadidős tevékenységeken át egészen az állomány társadalmi helyzetéig. Az egyes szócikkekhez tartozó események arra is rávilágítanak, hogy a létező szocializmus világában milyen hétköznapi tevékenységi formák válhattak politikai kérdéssé, és melyek voltak azok, amelyek a hatalom megtorló intézkedéseit kiváltották. A szócikkekkel párhuzamosan futó köztörténeti kronológia és a kor hangulatát megidéző dokumentumok ugyanakkor eddig kevésbé érzékelt összefüggéseket is megvilágítanak. A Budapest a diktatúrák árnyékában című nagysikerű történelmi útikalauz szerzője új nézőpontból, a III/III szervezeti oldaláról láttatja e szűk három évtized történéseit, és ennek köszönhetően az olvasó előtt oldalról oldalra feltárul a pártállami Magyarország titkos története.

Tom Wolfe - Talpig ​férfi
"Olyan ​könyv, amelyet csak dacból lehet nem megvenni."(John Updike, The New Yorker) A Talpig férfi fordulatos, olvasmányos nagyregény, mely a háromnegyed részben feketék, negyed részben fehérek lakta Atlantában, Georgia állam fővárosában játszódik. Atlantában az egyik népszerű internetes pletykaújság web-oldalain hírül adja, a helyi futballcsapat népszerű fekete sztárja megerőszakolta a város egyik leggazdagabb fehér iparmágnásának lányát. Az eset akár etnikai konfliktusba is torkollhatna, ha...

Bujna Zoltán - A ​harmadik út
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bujna Zoltán - A ​biciklis dervis
A ​könyv egy rendkívüli teljesítményt hozó kerékpáros expedíciónak köszönhetően született meg. Napjainkban számos kalandtúra és expeditív jellegű vállalkozás indul a világ számos pontjára. A Vámbéry túrakerékpáros expedíció mégis túlmutat ezeken a vállalkozásokon. Bujna Zoltán - a 11258 kilométeres, egyszemélyes expedíció résztvevője – zarándokútjával a híres magyar utazó, Vámbéry Ármin emlékének szeretett volna emléket állítani. Elhatározta, hogy Vámbéry útját két keréken járja végig Irán fővárosáig, Teheránig. A könyv írója nyolc országot járt végig, bemutatva ezen országok jelenlegi helyzetét, történelmi, geográfiai és vallásai jellemzőit. Az olvasó végig izgulhatja Bujnával az expedíció alatti számtalan váratlan és veszélyes helyzetet. Ami pedig kortól független olvasmánnyá teszi ezt a művet, az a felismerés, amelyet Bujna csak az expedíció végére él meg: „az igazi boldogságot nem a cél jelenti, hanem az út, amelyen azt elérjük”. Létezhet-e jobb üzenet a mának, a célját kereső fiatalságnak? A262 oldalas könyvben 200 fotó és jó néhány térképvázlat segíti a kedves olvasót, hogy lelki utazása közben még közelebb kerüljön a varázslatos keleti kultúrához.

Vajta Gábor - Idelent
Új ​hazámat egyre gyakrabban hívják Óz földjének: de mi volt előbb, a tündérmese vagy a becenév? Az Aussie (ausztrál) szót mindig ozzinak ejtették idelent, és L. Frank Baum Óz könyveiben feltűnően sok az utalás Ausztráliára. Ha véletlen is az egybeesés, a helybéliek jobban szeretik, ha a vendég a csodák csodájával és nem a fegyencmúlttal hozza őket kapcsolatba. Húsz év tapasztalatai alapján nem tudok nem egyet érteni velük. A másik epitethon ornans, a Szerencsés ország kicsit sántít. Egy ország nem lehet kétszáz évig folyton szerencsés, vagy ötszáz évig folyton szerencsétlen. A rossz időket át kell vészelni - fogcsikorgatva, nekigyűrkőzve, hittel, önbizalommal és optimizmussal, sőt derűvel: a szerencsét pedig ki kell használni - de legalábbis nem kell elszúrni. E könyv egy szerény kísérlet arra, hogy összefoglaljam, miként történt mindez, és mire vezetett. hogyan lett egy éhhalállal küszködő nyomorult fegyenctelepből a világ (egyik?) legélhetőbb országa, hogy egyesítette a távoli kontinens az Ó- és Újvilág értékeit, és hogyan ötvöződik mindez békésen a világuralmat átvenni készülő Délkelet-Ázsia szárnyalásával. Hogy lehet a másutt vergődő eszmékkel ezerféle kutlúrát megőrizni és egyetlen gondolat jegyében összefogni. És hogyan lehet bevándoroltként (lassanként) elfeledni a görcsöket és megnyílni egy emberibb élet felé. Belős békével túltenni magunkat az itt is létező hibákon, becsülni, ami megadatott, és nem elrontani azt, ami hátravan.

Selmeczi László - A ​jászok eredete és középkori műveltsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lantos Mihály - Tanítsd ​meg tanulni!
A _Villámolvasás_ ​és a _Lépéselőny_ szerzőjétől. "A legtöbb, amit tehetünk a gyerekünkért, az az, hogy nem engedjük elveszíteni a tanulási képességeit! Ha hagyjuk, hogy vidáman, játékosan fedezze fel ő maga a világot, és ha kell, mutatunk neki olyan tanulási eszközöket és módszereket, amelyek az elménk működéséhez igazodnak, nem pedig az elméjét akarjuk rákényszeríteni értelmetlen szabályok alkalmazására. Ha ezt megtettük, elvégeztük a vállalt feladatunkat. A hatékony módszerek használata, vagyis a tanulás már a gyerek dolga! Meggyőződésem, hogy az agyunk éppen ugyanolyan gyerekkorunkban, mint felnőttként. Szerkezetét, működési elvét tekintve nem - vagy nem túl sokat - változik, a legfőbb változás benne nem más, mint az, ahogyan használjuk. Amikor tréningeket tartok gyerekeknek, gyakran elmondom, hogy Albert Einstein vagy Szentgyörgyi Albert agya is ugyanolyan szerkezetű volt, mint bármelyikünké, a különbség csak annyi volt, ahogyan használták. Az is meggyőződésem, hogy a hatékony tanulás alapösztönével születünk, aztán ahogyan magunkra szedünk - néha erőltetünk - módszereket, meggyőződéseket, sztereotípiákat, úgy változik az agyunk használati módja is, és néha valóságnak véljük azt, hogy az én agyam már nem úgy működik, mint régen! - holott az igazság az, hogy nem úgy használom, ahogy régen. A gyerekeknek szóló _Lépéselőny - Tanulj meg tanulni!_ című könyvet azért írtam, hogy segítsek élményt találni az elméjük kreatív világában, ez a könyv a szülőknek szól. Arról, hogy a gyerekünk után hogyan segítsük világra a sikeres felnőttet is." (Lantos Mihály)

Lantos Mihály - Lépéselőny
Lehet, ​hogy nem úgy használjuk az agyunkat, ahogyan az a legjobban működni képes? Nem aknázzuk ki a benne rejlő lehetőségeket? Lantos Mihály, a Villámolvasás a gyakorlatban című sikerkönyv szerzője, tanulás-módszertani tréner, egyetemi oktató megtanítja, hogy használjuk az elménket úgy, ahogyan az a legeredményesebben működik! Nem mutat semmi újat, csak emlékeztet bennünket arra, hogy milyen az, amikor a tanulás élmény! Ezt a módszert elsajátítva bármely korosztály élvezni fogja a tanulást és tudását.

Mozsáry Gábor - Föld ​alatti vizek mélyén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szita Szabolcs - A ​Gestapo Magyarországon
A ​könyv az első kísérlet a német Titkos Államrendőrség magyarországi történetének összefoglalására. A kötet az egyéb új kutatási eredmények mellett bemutatja az eddig feldolgozatlan komáromi kiszállítások menetét és módszerét.

Catherine Horel - Horthy
A ​neves francia történész a hazai elfogultságoktól és történelmi "emlékezetzavaroktól" mentesen, tárgyilagos távolságtartással ad teljes képet Horthy személyes, katonai és politikusi életútjáról. Eddig sem magyarul, sem más nyelveken nem született korszerű szemléletű, tudományos igényű monográfia a XX. századi Magyarország tragikus negyedszázadának meghatározó alakjáról. Catherine Horel terjedelmes kötete objektíven elemzi Horthy személyiségének ellentmondásait, történelmi szerepét és felelősségét. A forrásmunkákat illetően Horel dolgozta fel először a vatikáni levéltár anyagait, és a korábbiaknál mélyebben tárgyalja Horthy portugáliai emigrációjának időszakát is. A szerzőt Horthy életpályájának feldolgozásában mindenekelőtt az a folyamat érdekelte, hogy a dualizmus korában szocializálódott, XIX. századi értékrendet valló katonaember a XX. század történelmi viharaiban hogyan változott meg, és hogyan nem volt képes mégsem alkalmazkodni azokhoz a politikai kihívásokhoz, amelyekkel szembesült.

Catherine Horel - A ​középnek mondott Európa
Catherine ​Horel nagy, fontos és érdekes vállalkozásba fogott, amikor a lengyel, csehszlovák, osztrák, magyar, szlovén és horvát területek 1815 és 2004 közötti múltjának politika- és eszmetörténeti szempontú áttekintésére vállalkozott. A politika- és eszmetörténeti szempontokon belül a szerzőt elsősorban a soknemzetiségű térség önazonosságának dilemmája és ehhez kapcsolódóan állami megszervezésének lehetőségei, mindenekelőtt a föderalizmus kérdésköre érdeklik. Ebből adódóan munkájában diplomáciatörténeti fejezetek váltják egymást a politikai ideológiák elemzésével, a pártok történetével, és helyenként társadalom-, illetve mentalitástörténeti megfigyelésekkel. Mindezt nem német alapossággal, a szakmonográfiákra jellemző fegyelmezett logika, alaposság és gazdag forrásfelhasználás tradícióit, hanem az angolszász és a francia esszéirodalom könnyedségének, merészen asszociatív építkezésének, oldott hangvételének és szelektív forráshivatkozásainak a hagyományát követve adja elő.

Lawrence J. Andrews - Vizsgaidőszak ​könnyűszerrel
Unalmasak ​az órák? Kikészít a sok tanulnivaló? A vizsgaidőszak egyet jelent a kialvatlansággal és az állandó szorongással? Úgy érzed, túl sok energiát fektetsz olyasmibe, ami talán sosem fog megtérülni? Biztos, hogy jól van ez így? Itt az idő, hogy változtass! A közhiedelemmel ellentétben, a tanulás igenis lehet szórakozás, sőt, annak KELL lennie, hiszen másként nincs is értelme, ahogyan semmi másnak sem az életben. Nem kell mást tenned, mint kézbe venni az irányítást és olyan döntéseket hozni, melyek támogatják legfőbb céljaidat. Ez a könyv lépésről lépésre segít neked abban, hogy rálelj arra, mi motivál téged valójában, ezáltal pedig szabadjára engedd a benned lakozó zsenit. A követed e könyv tanácsait, nem csak hogy jobban fogod érezni magad az órákon, de kiegyensúlyozottabb is leszel, hatékonyabb, könnyebben veszed majd az utadba gördülő akadályokat és nagyobb sikereket fogsz elérni, mint valaha.

Beregnyei Miklós - A biskói komptragédia
A címbeli esemény Paks történetének legnagyobb tragédiája, s hazánk egyik legtöbb áldozatot követelő vízi katasztrófája volt. Beregnyei Miklós egy tervezett emlékmű kapcsán kutatott e témában, s egyre több kérdés merült fel benne. Hogy ezekre választ adjon, egy kötetbe gyűjtött minden fellelhető tudósítást, hogy az olvasó a lehető leghűbb képet kapjon az esetről, s minden áldozatnak emléket állítsanak. 1887. június 18-án „Paks község alatt a Dunán … körülbelül 300 főnyi búcsújáróval és fuvarosokkal a komp felborult, sok ember odaveszett…” idézi a szerző a tragédiáról szóló híradást. A balesetben, amelyet paksi rémesetként emlegetett a korabeli sajtó, 250 ember halt meg.

Deák Ferenc - Barangolásaim ​Székelyföldön és környékén
Sorsom ​egy Hargita-alji faluba sodort, Zetelakára, ahol lehetőségem nyílt még jobban megismerni a Székelyföldet, a maga egyszerű, becsületes és szorgalmas székelyeivel. Közel kerültem a székelyek "Szent hegy"-éhez, a Hargitához, amelynek tövében, a templom és az iskola között, mondhatni egész életemet töltöttem. Nemzedékek sorait bocsátottam útra Tamási Áron szállóigéjével: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne". És tanítványaimmal, meg turista csoportjaimmal minduntalan jártuk ezt a vidéket, a Székelyföldet és környékét, ezt a földrajzilag és néprajzilag egyaránt gazdag világot, melynek bemutatására talán túl kevés is ez a szűkre szabott útikalauz csakúgy, mint maga a hely a világmindenségben. Kis bedekker jellegű munkámban élményeimet osztom meg azzal a szándékkal, hogy az erre vetődött vándor az általam bejárt útvonalakon megismerkedjen a Székelyfölddel és környékével: a Sóvidékkel, a szovátai és a parajdi sósfürdőkkel, a korondi és a tusnádi ásványvizek különleges ízével, a Bucsin-tetővel, a Görgényi havasok szemet gyönyörködtető festői tájaival, a Gyergyói-, Gyimesi- és Csíki-medencével, a Homoród-, Kis- és Nagy-Küküllő mentével, a háromszéki- és a barcasági tájakkal és helységeivel, a Tatros völgyén felbukkanó csángó településekkel, a Székelyföld fenyveseivel és lombhullató erdőivel, és e föld önzetlen lakóinak vendégszeretetével. Meggyőződésem, hogy a kedves vendég felejthetetlen élményekkel tarsolyában, szívében szeretettel fogja megőrizni a Székelyföldet.

Bódis Istvánné - Dénes György - Jakucs László - Aggtelek
Aggtelek ​Község Önkormányzata ezzel a könyvvel olyan hiányt kíván pótolni, amely a Világörökség részét képező csodálatos barlangvilág ábrázolásán túl Aggtelek községgel is megismerteti az olvasót, mivel az eddig megjelent írásokból kimaradt, vagy csak alig kapott szerepet a község bemutatása.

Dés Mihály - 77 ​pesti recept
Fergeteges ​családregény, főzési szentháromsággal és konyhai tízparancsolattal ellátott gasztronómiai útmutató, különleges, ám - ennek ellenére - megbízható szakácskönyv, bájosan vicces képeskönyv és mindenekelőtt szeretetteljesen csipkelődő anyaportré: ennyi s más semmi Dés Mihály letehetetlen új könyve, amelyet a szerző édesanyjának, a legendás Sütimamának élete és étele ihletett.

Juhász László - Barangolás ​a magyar múltban
Juhász ​László 33 évig volt a Szabad Európa Rádió szerkesztője. több népszerű rádióműsor fűződik a nevéhez, így a "Tiszta Forrás", a "Lármafa", a "Protestáns Világ", valamint a "Barangolás a magyar múltban" című történelmi sorozat. Történelmi kutatásainak középpontjában a külföldi magyar emlékek állnak.

P. Ángyán Aurél - A ​honfoglaló pogány magyarok megtérítése a keresztény hitre és a gyűdi kegyhely eredete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Ángyán Aurél - A ​gyűdi kegyhely a történelmi események forgatagában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_528328
Az ​avarok aranya Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​avarok aranya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pap Gábor - Az ​"Atilla-kincs" vallomása
„Atilla ​udvara fényében és méltóságban vetekedett a bizánci császárokéval. És nemcsak a mi - úgymond „elfogult”, „szavahihetetlen” - krónikásaink, hanem a germán hősénekek is példátlannak írják le Atilla rangját, tekintélyét az akkori világban. Ráadásul - horribile dictu - nem mint hun, hanem mint magyar királyról tudósítanak róla. Íme: „Volt egykor Magyarországban egy nagy hírű király, kit Attilának hívtak: soha párját nem fogjuk találni. Gadagságban és bőkezűségben senki soha vele nem mérkőzhetik. 12 koronás király szolgálta, 12 királyság hódolt neki, 12 herceg, 30 gróf, lovagok, apródok, fegyveresek szám nélkül. Ez a király emberséges és igazságos volt, soha párját nem fogjuk találni!” Attila udvarában - ahogy arra már több szerző is rámutatott - a lakomáknak nem csak hétköznapi jelentésük és jelentőségük volt. Attila lakomái szakrális töltésű, mégpedig igen magas fokú szentséggel telített szertartási alkalmak voltak. Ezért lehetünk biztosak abban, hogy amennyiben az ő asztalán már ott szerepeltek a könyvben leírt és méltatott nagyszentmiklósi aranyedények, akkor a lehető legjobb helyre, a legméltóbb környezetbe kerültek. De azt is biztosra vehetjük, hogy a rajtuk lévő képi üzenetekből semmit sem értett félre a ház ura. Pedig mint látni fogjuk, elképesztően és megrendítően magas szintű világismeret letéteményesei, egyszersmind készséges közlői ezek az aranyba kalapált üzenetek...” * A címszereplő kincset 1799 - ben találták meg Nagyszentmiklóson. Ma Románia (románul Sânnicolau Mare), Temes megye legdinamikusabban fejlődő kisvárosa, jellegzetesen alföldi település. (Bartók Béla is itt született 1881 - ben.) A nagyszentmiklósi kincs összesen 23 aranyedényből áll. Ez a kötet mindössze három példányról, a Hampel - féle számozás szerinti 2. és 7. számú kancsóról, és a 19. számú szilkéről értekezik részletesebben. * A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon: • ELŐLJÁRÓBAN; • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK; • A MINDENSÉG KÉPE EGY ARANYKANCSÓN; (A nagyszentmiklósi kincs 2. számú kancsójának képrendjéről) • PÉLDÁZAT AZ EVILÁGI ÉS A TÚLVILÁGI HATALOMRÓL; (A nagyszentmiklósi kincs 7. számú kancsójának képei) • A SIKER ÚTJÁN A ROVARLÉTIG; (A nagyszentmiklósi kincs 19. számú szilkéjének „csodalényei”)

Bálint Csanád - A ​nagyszentmiklósi kincs
1799-ben ​látott napvilágot, azóta számtalan tudományos mű foglalkozott vele. A bécsi kincstárba került 23 edény formája és díszítése tekintetében páratlan; feliratait máig sem sikerült meggyőző módon megfejteni.Ezért is tisztázatlan a kincs készülésének kora, amitől részben függ az is, hogy mely nép tulajdonában lehetett. Bálint Csanád a régész, művészettörténész szemével vizsgálta a leletegyüttest, több alkalommal tanulmányozta az eredetiket is. A kutatás a Kelettel hozta kapcsolatba a kincset, ezért a szerző hosszasan tájékozódott az Eurázsia és Bizánc V–X. századi régészetével és művészetével foglalkozó irodalomban. Ennek köszönhetően első ízben született olyan összefoglalás, amely a kora középkori Irán, Közép-Ázsia, az arab kalifátus, Kína, Bizánc, az eurázsiai steppe és a Kárpát-medence fémedényművességeit együtt mutatja be. A kincs eredetével kapcsolatos két népszerű elmélet könnyen elvethető, mert az edények teljes mértékben eltérnek a dunai bolgár (IX. század) és a honfoglaló magyar (X. század)leletektől és ornamentikától. Az avar régészeti anyaggal, díszítésmóddal és ötvöstechnikával viszont apró egyezések hosszú sora mutatható ki. Ennek alapján megállapítható, hogy a nagyszentmiklósi kincs egy VII–VIII. századi avar (rész)fejedelmi család birtokában volt. A könyv nemcsak a kincs edényeiről nyújt fényképanyagot, de teljes áttekintést kínálva bemutatja a kora középkori eurázsiai fémedényleleteket és –ábrázolásokat is. Személynév- és lelőhely-névmutató segít eligazodni a könyvben feldolgozott anyagban.

Kollekciók