Ajax-loader

Kerekes Sándor

Rate_positive 24 Rate_neutral 3 Rate_negative 0

119 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jomunkas

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (93)

Ismeretlen szerző - Stúdió ​'81-'84 - interjúk, vitairatok, portrék
„1980. ​november 18-án a Magyar Televízió emlékezetes nagy botrányainak egyike zajlik: útjára indul a Stúdió '80, a televízió kulturális hetilapja. Azóta eltelt több mint öt esztendő. Ilyen komoly múlttal a hátunk mögött, játszani kezdtünk a gondolattal, hogy a beszélgetésekből kiválogatunk egy kötetrevalót. Íme, az eredmény. Újraolvasva ezeket a beszélgetéseket, mi öten - Kepes András, Szegvári Katalin, Baló György, Petrányi Judit, Érdi Sándor -, e kötet összeállítói ismételten köszönjük beszélgetőpartnereinknek azokat a perceket, melyeket társaságukban tölthettünk."

Victor F. Weisskopf - Tudás ​és csoda
E ​könyv kísérlet arra, hogy korunk legnagyobb kulturális eredményeiről képet adjon az... előképzettséggel nem rendelkezőknek. Ma különböző természettudományok már egyáltalán nem függetlenek egymástól. A kémia, fizika, geológia, csillagászat és biológia mind összefüggésben állnak... A legnagyobb hangsúlyt a fizikára helyezzük, mely az összes természettudomány alapja; különösen az atomfizikával foglalkozunk sokat, mert a természetben minden atomokból áll. A könyvben bemutatjuk, hogy a tudomány az egyetemesség irányába halad, az atomot alkotó elemi részektől az élővilág felé; az egységes szemlélet kialakulása az atomok, csillagok és az élő sejtek tulajdonságainak megértésében az utóbbi néhány évtizedben bekövetkezett látványos fejlődésnek köszönhetően ma már közelebbinek tűnik.

Feleki László - Mindenféle ​híres emberek
Feleki ​László nem tartozik irodalmunk legszabályosabb jelenségei közé. Ismert sportújságíró (erre máig büszke), de - saját kifejezését használva - vannak "melléktermékei" is. Írt regényeket, novellákat, szatíraköteteket, tévé- és rádiójátékokat, színpadi műveket, egy szatirikus mesekönyvet, két kötetre való verset, természetesen sportkönyveket, s a leghosszabb magyar könyvek egyikét: négykötetes Napoleon-életrajza kereken 2500 oldal. Ugyanakkor kedveli az irodalom legrövidebb műfaját, az aforizmát. Mostani gyűjteményében sajátos nézőszögből újította meg az ősi formát: szatirikus író szól az olvasóhoz, nem pedig prédikátor. Ehhez a Mindenfélé-hez csatlakozik Feleki szintén aforisztikus tömörítésű "Ki-kicsodája": a világtörténelem közel 900 személyiségéről szóló Híres emberek. A Mindenféle Híres Emberek 1966-ban jelent meg először. Az új kiadás alaposan kibővült új gondolatokkal, továbbá új személyiségekkel. Egy kis portörlés a régieknek sem ártott. Az aforizma sem időt álló. Feleki példának említi azt az aforizmáját, mely szerint "Még nem tudni, ki lesz az első ember a Holdon és az utolsó ember a Földön". Ma már tudjuk, hogy ki volt az első ember a Holdon, de hogy ki lesz Földünkön az utolsó ember, azt - reméljük - még a harmadik kiadás sem tudja megmondani.

Hegedüs Géza - A ​magyar irodalom arcképcsarnoka
Kereken ​száz, röviden megfogalmazott irodalmi arckép a magyar múlt századaiból, Janus Pannoniustól Radnóti Miklósig. Nem több és nem kevesebb, mint arcképcsarnok. Tehát nem valamiféle rendszeres irodalomtörténet, de nem is anekdotagyűjtemény hajdani írókról, költőkről. Arra jó, hogy az olvasó emlékezetébe idézze az ismert nevű vagy elhomályosodott szerepű írástudókat, a szó magyar művészeit, akik úgy sorakoznak itt, mint képtárban a festmények. A könyv célja: az olvasás gyönyörűségén át érdeklődést kelteni számos író és költő művei iránt, hogy nem csak róluk, hanem tőlük is olvassunk, hogy érzékeljük irodalmunk gazdagságát, és élvezzük szépségeit.

Bayer Zsolt - Hol ​a pofátlanság határa? II.
Bayer ​Zsolt vagyok, 1963-ban születtem Budapesten. Meglepő módon előbb általános iskolába jártam, majd utána gimnáziumba. Pontosabban a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba, éppen öt évig, mert orosz nyelvből nem tudtam abszolválni elsőre a harmadik évet. Érettségi után voltam segédmunkás, képesítés nélküli tanító, miegymás. Majd elvégeztem az ELTE TFK magyar-történelem szakát. Közben 1988-ban alapítója voltam a Fidesznek, kenyeremet pedig műtősfiúként kerestem. Diploma után újságot írtam. Előbb az akkor induló Mai Napnál majd az akkor induló Kurírnál dolgoztam (Istenem, de hülye is tud lenni az ember!), innen hívott el a Fidesz, hogy legyek a sajtófőnökük. Az lettem. Három évig. 1993 nyarán hosszas egyeztetéseket követően a Népszabadság munkatársa lettem. Ne kérdezzék miért, ma már én sem tudom. Hirtelen jó ötletnek tűnt. Egy évig voltam ott, majd a Magyar Televíziónál dolgoztam. Ezután saját céget alapítottam, és elkészítettem az 1100 év Európa közepén című sorozatom első 14 epizódját. Ezt követte a Kamaszkorunk legszebb nyara - Amerika című sorozat, és következett az 1100 év... második, Nagy-Magyarországot bemutató része. Eddig megjelent köteteim: Tündértemető (novellák, 1994), Falig érő liberalizmus I-II (tárcák és publicisztikák 2000), 1956... „Hogy legyen jel (2000), 1100 év Európa közepén I (2001), Hol a pofátlanság határa? (2001). És most ez. Tényleg, Önök tudják, hogy hol van a pofátlanság határa?

K%c3%b6rk%c3%a9p_90
Körkép ​90 Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Körkép ​90
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gilles Deleuze - Félix Guattari - Mi ​a filozófia?
Qu’est-ce ​que la philosohie?Az 1991-ben megjelent (Mi a filozófia?) a Deleuze–Guattari szerzőpáros legismertebb és legolvasottabb könyve. Az 1968-as francia diákmegmozdulások egyik szimbolikus eseménye Gilles Deleuze és Félix Guattari találkozása, majd a barátságukból születő közös alkotások sora. A mintegy két évtizedes együttes munka utolsó szisztematikus művét tarthatja kezében az olvasó. Mi a filozófia?A természetesen nem csak a filozófia mibenlétéről szól: a szerzőpáros különböző tudatformák (filozófia, logika, tudomány, művészet) vizsgálatán keresztül a filozófiai gondolkodás alapfeltételeire kérdez rá. A könyv utolsó nagyobb fejezetében a művészet érzéki rehabilitációja, egy komplex és újszerű művészetfilozófia körvonalai bontakoznak ki. A szerzők álláspontja szerint a filozófiát nem illeti meg különleges hely, státusa mellérendelő. Mind a tudomány, mind a filozófia, mind a művészet gondolkodik, de mindegyik másképpen: a filozófia feladata, hogy fogalmakat teremtsen, a tudomány tételeket hoz létre, míg a művészet az érzeteken keresztül láttatja a világot. Gilles Deleuze (1925–1995) francia filozófus, esztéta, filmteoretikus Félix Guattari (1930–1992) pszichoterapeuta, filozófus, politikai aktivista

Nigel Warburton - A ​filozófia világa
Sok ​éves előadói tapasztalatának birtokában a cambridge-i filozófiaprofesszor fontos és nemes célt tűzött maga elé, amikor elkezdte írni Bevezetés a filozófiába című könyvét. Elérhető közelségbe kívánta hozni a filozófiát, ismertetni a filozófia legalapvetőbb problémáival kapcsolatos különféle álláspontokat, érveket és ellenérveket, s mindezt tömören és közérthető stílusban. Elkerülte a laikus számára riasztó szakzsargon felesleges használatát. Nyelvezete egyszerű és közvetlen, helyenként talán túlságosan is közvetlen. Magyar nyelvű filozófiai írásokban szokatlan, hogy a szerző tegező stílusban szólítsa meg az olvasót, valószínű, hogy ez a fordítás stílustalanságának tudható be. A könyv szerkesztése kitűnő, nagyon jól tagolt, nincsenek több oldalas alcím nélküli egybefüggő szövegek, a mélyenszántó gondolatokból föleszmélve egy pillanat alatt látja az olvasó, hogy hol tart. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy Warburton egyszerűsítő törekvését siker koronázta: a könyv valóban közérthető, olvasmányos, elolvasható mindenféle filozófiai előismeret vagy műveltség nélkül is, ugyanakkor mégis igényes, korrektül ismerteti az egyes problémákra adott különféle filozófiai válaszokat, s lehetőséget ad az olvasó számára a gondolkodásra, saját véleményének kialakítására. Olyan problémákkal foglalkozik, amelyeken mindannyian elgondolkodtunk már, s a korábbi filozófusok érvrendszerének bemutatásával eszközöket kíván nyújtani az olvasó számára, a filozófiai kérdésekről való önálló gondolkodáshoz. Minden érvrendszer bemutatása után ismerteti az adott érveléssel szemben felhozott bírálatokat, sőt, többnyire a bírálatokra adott védekezéseket is. Az előforduló idegen szavakat, szakkifejezéseket mindig világosan megmagyarázza. Megjegyzendő, hogy Warburton sohasem foglal állást abban a kérdésben, hogy a bemutatott álláspontok közül melyik a helyes. Bár némelyik fejezetnél eléggé világos, hogy melyik felfogás adja a valóság legelfogadhatóbb magyarázatát. Warburton elfogulatlanul mutatja be a különféle érvrendszereket, s mindig az olvasóra bízza a végső szó kimondását. A Bevezetés a filozófiába nem egy filozófiatörténeti alkotás: fejezetei problémák, kérdéskörök köré szerveződnek, az egyes fejezetek pedig az adott kérdéskörrel kapcsolatos különféle álláspontokat, érveket, ellenérveket és bírálatokat ismertetik. A történetiségnek alig találjuk nyomát a könyvben, sőt még a filozófiatörténet nagy alakjainak nevével se nagyon találkozunk. Nincs olyan érzésünk olvasás közben, hogy most tanulunk valamit, ismereteket szerzünk; soha nem érzünk olyan késztetést, hogy most megjegyeznünk, memorizálnunk kellene valamit. Ennek a könyvnek az olvasása inkább gondolkodást jelent: töprengést, a különféle érvek, ellenérvek folyamatos mérlegelését. Olvasás közben szüntelenül érezzük azt a nyugtalanító késztetést, hogy mi magunk is kialakítsuk saját álláspontunkat. Ez néha könnyebben, néha nehezebben megy. A filozófia természete olyan, hogy többnyire mindegyik álláspontnak van valami hibája, de mindegyikben van valami igazság is. A könyvnek fő erénye az, hogy a történetiségtől függetlenül mutatja be a különféle gondolkodásmódokat, de ez egyben a hátránya is. Az ember sokszor szeretné tudni, hogy az éppen ismertetett érvrendszert mely filozófusok képviselték, az adott érvelés mely korban keletkezett, s az idők során hogyan fejlődött. Sajnos ezt csak kivételes esetekben tudhatjuk meg a könyvből. Az érdekes tartalom azonban elegendő ösztönzést ad az olvasónak ahhoz, hogy a könyv elolvasása nyomán kedvet kapva a filozófiához, valamilyen filozófiatörténeti művet is fellapozzon. Az igényes olvasó legcélszerűbb olvasási technikája az, hogy egy filozófiai lexikont vagy enciklopédiát is kikészít maga mellé, és a fölmerülő kérdéseket abban keresi meg. A további tájékozódást szolgálja a könyv végén található, a szerző által ajánlott angol nyelvű olvasmányok jegyzéke, illetve a kiadó által összeállított magyar nyelvű olvasmányok jegyzéke.

Bayer Zsolt - Falig ​érő liberalizmus
Békés ​a derék angol polgár, eltűr mindent - majdnem mindent. Utoljára akkor lett elege, amikor felújították a Nemzet Könyvtárát. Közadakozásból újították fel, adott pénzt a polgár, kemény fontot, mert fontos volt neki valamiért, hogy szép legyen az a könyvtár. Szép is. Klasszicista épület, homlokzatának timpanonján a hajdani brit birodalom allegóriája, középen az uralkodó, mellette sorakoznak két oldalt a birodalom alattvalói, a háromszög csúcsában az Indiát jelképező alak térdepel. No, jöttek egyszer csak az angol liberálisok, és támadt egy remek ötletük: hogy véssék le a timpanonról a domborművet, mert az sérti az indiai bevándorlók érzékenységét. Hát akkor azért földhöz vágta korsóját pubban a jó angol, elküldött mindenkit az anyja keservébe (lehet, hogy nem a keservébe), és kijelentette, ha levésik azt a rohadt domborművet, ő bizony visszakíséri a pénzét, az utolsó penny-ig. Igaza van az angol polgárnak. És a dombormű maradt...

Covers_63590
Körkép ​89 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Körkép ​89
23 ​mai magyar elbeszélés (Bólya Péter, Csaplár Vilmos, Csiki László, Csurka István, Duba Gyula, Esterházy Péter, Ferdinandy György, Gion Nándor, Gyárfás Miklós, Hernádi Gyula, Karinthy Ferenc, Koppány Zsolt, Mándy Iván, Mátyás B. Ferenc, Mészöly Miklós, Pályi András, Rákosi Gergely, Szakonyi Károly, Szántó Piroska, Szilágyi István, Tandori Dezső, Vathy Zsuzsanna, Vári Attila

Nick Mason - Pink ​Floyd Inside Out – Kifordítva
A ​Pink Floyd minden idők egyik legkreatívabb, legsikeresebb és legmaradandóbb együttese. Az Inside Out - Kifordítva az első könyv, melyben a Pink Floyd egyik tagja saját szemszögéből írja meg a zenekar történetét. Nick Mason az egyetlen, aki végig részese volt a Floyd negyvenéves történetének. Így a dobok mögül az együttes életének minden szakaszát végig tudta követni: a késő hatvanas éveket, amikor a londoni underground kedvencei voltak, Syd Barrett állapotának romlását és távozását, a klasszikus Floyd-hangzás kialakulását, a The Dark Side Of The Moon világra szóló sikerét, az együttesen belüli feszültségek és problémák növekedését, a szakítást Roger Watersszel, és a David Gilmourral közös döntést, hogy hírnevüket kockára téve Pink Floyd néven folytatják a munkát. Mikor Nick Mason megírta beszámolóját a rock egyik legragyogóbb és legötletesebb zenekaráról, nemcsak saját memóriájára és kutatásaira támaszkodott, hanem igénybe vette a Pink Floyd-sztori legfontosabb szereplőinek gondolatait és emlékeit is. Terjedelmes fénykép- és grafikagyűjteményének sok különösen ritka darabja ebben a könyvbenjelenik meg először. A történetet Nick szubjektív kronológiája egészíti ki.

Feleki László - A ​világ közepe
,,Feleki ​ízig vérig modern író. Szemlélete korszerű, műveltsége át meg át van szőve természettudományos elemekkel. (...) Abszurd ötleteinek, mindig filozófiai mondanivalót hordozó, fanyar, néha egyenesen keserű humorának régi tisztelője és élvezője vagyok. (Galgóczi Erzsébet: Félek, tehát vagyok; Élet és Irodalom, 1965)


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Cseres Tibor - Felhők ​fölött száll a sas...
Öles ​betonvasak dőltek a vízmerő hely kávájának, hogy kéznél legyenek a hajnali jégtöréshez, mert éjente mindennap arasznyira befagyott a kút. Reggeli szürkülettel a konyhára kiparancsolt hadifoglyok ezekkel a hegyes végű vasakkal körbeállták a vízmerő helyet, s az éjszaka megkövéredett jeget minden meglévő, tehát maradék erejükkel döfködni kezdték, hogy a szakácsok számára kimerhessék a habos vizet. Abból a korai merítésből egyedül Novikov kapitány kapott mosdóvizet, mert az őrlegénység is meg a hadifoglyok is hóval tisztálkodtak - mostak kezet és arcot. Már akinek a dermesztő hidegben igénye maradt efféle tisztálkodásra. Az éjszakai hideg harminc fok alá süllyedt mindig, s a nappali fagy sem enyhült tizenöt-húsz fok fölé. Thormay Béla naponta, sőt óráról órára figyelte az idő szigorát, köpenyhajtókáján megőrizte a tavaly nyáron Budapesten szerzett kicsi hőmérőt. Ezt a német ipar gyártotta frontkatonák számára. A konyha érdekében betonvasakkal szorgoskodó magyar katonák eleinte még teát is kaptak, de úgy a második-harmadik héten már csak a híg kásaleves készítéséhez (no meg a táborparancsnok mosakodásához) meregették a jeges vizet.

Victor F. Weisskopf - Fizika ​a huszadik században
Victor ​Frederick Weisskopf személyében a huszadik századi fizika egyik fontos és érdekes alkotójával ismerkedhetünk meg. Neve csak ritkán került a nyilvánosság reklektorfényébe, annak ellenére, hogy munkássága jelentősen befolyásolta az atomi energianívók , az elektrodinamika és az atommag elméletének fejlődését. E furcsa, de egyáltalán nem ritka helyzet kialakulását több ok is magyarázza. Csak kettőt kiragadva, idézzük először a szerző önéletrajzából a diákos elkeseredést: "1926 őszén iratkoztam a Bécsi Egyetemre, ekkor kezdtem el a fizikát tanulni. Alig néhány évet késtem el ahhoz, hogy aktívan részt vehessek a korai kvantummechanika megteremtésében. És sok jó barátom is csak néhány évvel volt idősebb, Hans Bethe például és Félix Bloch, Rudolf Peierls vagy Walter Heitler. Három év igen nagy különbséget jelentett azokban az időkben." Természetesen ezt a "lemaradást" behozni nem lehetett és nem is kellett. Helyette új célok felkutatása volt a feladat. Weisskopf megtalálta céljait. Hatalmas lendülettel végzett munkája olyan részletkérdéseket tárt fel, amelyek a fizika alapjait érintő kulcskérdésekké váltak. De a nagy hozzáértést, töretlenül megtartott logikát, egységes szemléletet tükröző árnyalt szakmai meggondolások a nagyközönség számára többnyire hozzáférhetetlenek maradtak. Weisskopf itt közölt tanulmányai részben e kérdések lényegét mutatják meg az érdeklődő olvasóknak. Az Európa legjobb iskoláiban, Bécsben, Göttingenben, Koppenhágában és Zürichben nevelkedett tudós 1937 óta az Egyesült Államokban dolgozik. Európához kötődő szemléletmódja, bizonyos értelmű kívülállósága, értő, fogékony embersége különösen alkalmassá tette arra, hogy az emberek közötti kapcsolatoktól a lényegesebb tudománypolitikai kérdések megfogalmazásáig és eldöntéséig mindenütt közvetítse a haladó, békés tudományos együttműködés szándékát. 1960-ban az európai viszonyokat jól ismerő, immáron amerikai tudóst választották az Európai Atommagkutató Központ (CERN) főigazgatójává. Ettől az időtől még nagyobb hatékonysággal fáradozhatott tudományszervezői munkálkodása fő céljának, a legteljesebb nemzetközi együttműködésnek megvalósításán. Weisskopf tanulmányainak itt közölt válogatása a fizikához kapcsolódó témák széles területét mutatja be. Néhány esszé a fizika egy-egy nagyobb területét ismerteti meg az olvasóval, mások inkább filozófiai ihletésűek, a tudomány, az etika, a társadalom problémáit taglalják. A szűkebb értelemben vett szakmai cikkek mellett találunk olyanokat, amelyek általános kérdésekkel, a tudományos kutatás emberi vonatkozásaival, magával a fizikai elmélettel, a biológiával vagy tudománytörténeti kérdésekkel foglalkoznak. A Nobel-díjas H. Bethe szavai szerint: Weisskopf "összefoglaló cikkei népszerű írások a legjavából. Úgy egyszerűsítik a tárgyat, hogy megérthessék a más területen dolgozó fizikusok és a művelt közönség is, ugyanakkor egy szemernyit sem enged az alapvető pontosságból..."

Immanuel Kant - Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A ​tiszta ész
"Hogy ​a gyakorlati filozófiát önmagával egységessé tegyük, szükséges a következő kérdést eldönteni: Miből kell kiindulni a gyakorlati ész feladataiban? Vajon annak materiális elvéből, a célból: mint az önkény tárgyából? Vagy a formálisból? (Amely csupán a külső viszonyban való szabadságon alapul?)"


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (9)

Ravi Roy - Carola Roy - Öngyógyítás ​homeopátia segítségével
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michel Tournier - A ​Rémkirály
Abel ​árva gyermekként a Szent Kristóf Internátusban nevelkedik. Mivel szeretet nélkül él, korán megtanul védekezni. Meggyőződése, hogy Isten feladatot adott neki. "A sors kegyetlen, de az én oldalamon áll" - vallja, s ez a gondolat átsegíti a megpróbáltatásokon. Felnőve autószerelő lesz Párizs külvárosában. Környezete furcsa embernek tartja, de mit sem sejtenek a gyermekek iránti vonzódásáról. Amikor egy autó elüti az utcán játszó kislányok egyikét, Abel rohan oda, és veszi karjaiba a sérült gyermeket. Ekkor döbben rá küldetésére, a gyermekhordozásra... Kitör a második világháború, Abel előbb a frontra kerül, majd a németek fogságába esik. Kelet Poroszország erdeiben, tavainál elveszett gyerekkorának sokszor megálmodott vidékére talál. Szinte felszabadulást jelent számára a fogság, főleg, akkor, amikor megnyílnak előtte Kaltenborn gróf ősi fellegvárának kapui, ahol a német arisztokrácia gyermekei számára létesült katonaiskola működik. Igazi küldetése ekkor teljesedik be: fiatal gyerekeket gyűjt össze, hogy a kastély falai közt kiképezzék őket a Birodalom jövendőbeli elit hadseregének katonáivá. Abelre ekkor ragad a Rémkirály név...

Marek Gitlin - Légy ​ura idődnek!
Senki ​sincs bővében az időnek. S kinek nem okoz gondot, hogy helyesen gazdálkodjon vele? Marek Gitlin könyve eltér a megszokottól: arra buzdít, hogy először is keressük meg az okát, miért folyik ki kezünk közül az idő. Talán nem nekünk való, amit csinálunk? A Légy ura idődnek! arról szól, hogy a helyes időgazdálkodás nem csupán módszer, hanem szemlélet kérdése. Bárki megtanulhatja: - hogyan mérje fel valódi igényeit? - hogyan vizsgálja eddigi időbeosztását? - hogyan értelmezze a vizsgálat eredményeit? - hogyan tűzzön ki pontos és elérhető célokat?

Harvey Mackay - Cápák ​közt sértetlen avagy a kapitalizmus iskolája
A ​"Cápák közt sértetlen, avagy a kapitalizmus iskolája" első kiadása nagy siker volt hazánkban is. Mackay könyve üzleti húzásainak története, a talpon maradás trükkjeinek tárháza, amelyeket a szerző három évtized alatt gyűjtötte össze, és amelyeknek mai sikereit köszönheti.

George Mikes - Hogyan ​legyünk szegények
"Életem ​során mindig igyekeztem minél távolabb kerülni a pénztől. Általában sikerült." Talán meglepő, de a pénz roppant kellemetlenségekkel jár: a gazdagok állandóan aggódhatnak, hogy esik a tőzsdeárfolyam, betörnek értékes festményekkel zsúfolt dél-francia villájukba, vagy váltságdíj reményében elrabolják családtagjaikat. Ezzel szemben a szegényekre leselkedő legnagyobb veszély az, hogy esetleg meggazdagszanak. George Mikes, az Angliában élt, magyar származású író és humorista a rá jellemző bölcs humorral és éleslátással járja körül a pénzhez való viszonyunkat, a milliomoslét gyötrelmeitől az alkudozás művészetén át a szegénység világtörténetéig, s bebizonyítja, hogy a szegénység nem kerülni való, hanem kifejezetten kívánatos állapot. A könyvet Sárközi Mátyás Mikesre emlékező utószava és Kelemen István illusztrációi egészítik ki.

Marie-Claude Monchaux - Nekem ​két születésnapom van
Andrisnak ​hívnak. Júniusban múltam négyéves. Nekem minden évben kétszer van születésnapom: egyszer, amikor világra jöttem, másodszor, amikor hazajöttem - amikor örökbe fogadtak. Sokszor kérem anyut vagy aput, mondja el az én mesémet. A mesét, amelyet oly kedvesen írt és rajzolt meg A sehány éves kislány francia szerzője.

Szabó Magda - Az ​ajtó
Álmában ​nem, de életében egyszer kinyílik az ajtó az írónő előtt. Szeredás Emerenc ajtaja, amely mások számára örökre zárva marad. A megingathatatlan jellemű, erkölcséhez és hiedelmeihez tántoríthatatlanul ragaszkodó asszony házvezetőnőnek áll az írónőhöz, ám első perctől nyilvánvaló, hogy ő diktál. Gazdája megmérettetik, és nem találtatván könnyűnek, Emerenc nem csupán otthona, hanem lelke ajtaját is megnyitja előtte, ha csak résnyire is. Így sejlik fel Magyarország huszadik századi történelmének kulisszái előtt egy magára maradt nő tragikus, fordulatos sorsa. Vajon mit őrizget az idős asszony a hét lakatra zárt ajtó mögött? Az ajtó a ki- és bezártság, a születés és a halál ősi jelképe. Állandó kettősség jellemzi a két főhős áhítatosan odaadó, máskor szinte gyűlölködő kapcsolatát is. A szeretet kapujában állnak. Sikerülhet-e végül beljebb vagy elengedni egymást? Az ajtó Szabó Magda talán legismertebb regénye: Szabó István forgatott belőle filmet, és 2015-ben felkerült a The New York Times sikerlistájára.

Boldogsag
elérhető
89

Müller Péter - Boldogság
Az ​első szó, amit Jézus kimond, amikor tanítani kezdi az embereket: a boldogság. Ez életünk főszava. Mindennél mélyebb vágyunk, hogy boldogok legyünk mégis boldogtalanok vagyunk manapság. Boldogság az, ami életem minden percéből hiányzik! - ezzel a mondattal indul el felfedező útjára Müller Péter és így szól olvasójához: Keressük együtt az elveszett boldogságot! Én előremegyek, s igyekszem hangosan érezni és gondolkodni, hogy a sötétben ne veszítsük el egymás kezét. Könyve különös szellemi kalandot kínál: az együttes gondolkodás és a közös rátalálások élményét. A felfedezőút a hétköznapi örömökből indul. Szó lesz az önfeledtségről, a mámorról, a beteljesülésről, az élet céljáról, a szenvedések értelméről, az újjászületésről, s ahogy a boldogság szó mélyebb értelmet kap: a Teremtés titkairól és Istenről is. Az író ebben a könyvében tárja először olvasói elé azt a világképét, amelyet a sok évtizedes keresés, a magas szellemvilág inspirációja, a sivatag homokjába elrejtett - s csak néhány évtizede fölbukkant - őskeresztény írások megérleltek benne.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (16)

Earl Derr Biggers - Charlie ​Chan esete a kínai papagájjal
Charlie ​Chant, a honolului rendőrség főfelügyelőjét látszólag egyszerű feladattal bízzák meg: vigyen el egy értékes gyöngysort Mr. Maddennek, az ismert pénzembernek. Váratlanul üzenet érkezik a milliomostól: ne New Yorkba, hanem sivatagi rezidenciájába hozzák az ékszert. Vajon mi az oka ennek a hirtelen módosításnak? Miért kiabálja a tanyán lévő papagáj éjnek évadján: "Segítség!... Segítség!... Gyilkos!"? Milyen segítséget nyújt a papagáj az álruhás detektívfelügyelőnek? A könyv végén valamennyi kérdésre választ kapunk. Charlie Chan félelmetes logikája ezúttal is diadalmaskodik.

Earl Derr Biggers - Charlie ​Chan zavarba jön
Eva ​Durand 15 évvel ezelőtt tűnt el az indiai Peshawar város környékén. Marie Lantelme első nagy sikerét aratta a nizzai színházban - többé nem látta senki, pedig azóta öt év telt el. Jennie Jerome manöken volt, hét éve kilépett a divatszalon kapuján - és nyoma veszett. A Scotland Yard nyugalmazott főnöke tovább nyomoz, amíg... De ott van Charlie Chan, a kínai detektív, aki türelemmel bogozgatja a bűnügy egyre bonyolultabbnak tűnő szálait.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Párbeszéd ​a sorssal
A ​regény egy megindító szerelem körül bonyolódó erkölcsi-lélektani nyomozás története. Faluról Pestre vetődik egy fiatal rendőr, s beleszeret egy kalandos sorsú leányba. Ahhoz hogy feleségül vehesse fölöttes hatóságától kell engedélyt kapnia. Tehát elmondja szerelme történetét a parancsnokának. Mielőtt döntene az őrnagy meghallgatja Zsófit a menyasszonyt, és Zsófi életének koronatanúit. A vallomások sokszor egymásnak ellentmondó mozaikjaiból lassanként egységes kép alakul ki, megvilágosodnak Zsófi züllésének okai és körülményei, s kiderül hogy a tiszta élet iránti vágyát minden hányattatás közepette érintetlenül őrizte meg szívében. A regényben az érzelmes szeretet és az igaz emberség harcol e két szerelmes érdekében a gyűlölettel és a gonosz ostobasággal. A könyv egyik legérdekesebb figurája, mondanivaló és szerkezet szempontjából egyformán: a rendőrőrnagy, aki személyesen soha nem jelenik meg, nem szól egy szót sem, csupán hallgatja az elbeszélőket, mégis mindvégig jelen van a történetben.

Hovanyecz László - Értékteremtők ​2011
Az ​Értékteremtők idei kötetében Erdős Tibor, Halász Judit, Kaján Tibor, Kántor Lajos, Ranschburg Jenő, Romány Pál és Szakcsi Lakatos Bélával ismerkedhet meg az olvasó.

Mesterházi Lajos - Visszaemlékezések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Változó ​felhőzet
A ​kötet időben is, térben is rendkívül változatos gazdag világot tár fel előttünk, melyben múlt és jelen, szerelem és kaland, az ifjúság nagy szenvedései és az idősebb kor csendes nosztalgiái fonódnak össze. A líraibb hangvételű elbeszélések mellett a könyv zömét a szatirikus írások teszik ki, az író az egykori középosztály hamis erkölcsi nézetektől, magatartásformákról, illúzióktól megfertőzött alakjait éppúgy megörökíti, mint korunk karrieristáinak bürokratáinak öntelt kispolgárainak, álszent képmutatását, törtető butaságát, vad önzését.

K%c3%96rk%c3%89p_88
Körkép ​88 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Körkép ​88
Szerzők: Bertha ​Bulcsu Bólya Péter Cseres Tibor Csiki László Esterházy Péter Grendel Lajos Karinthy Ferenc Kertész Ákos Kolozsvári Grandpierre Emil Kőbányai János Krasznahorkai László Lázár Ervin Lengyel Péter Mándy Iván Mészöly Miklós Nádas Péter Osztojkán Béla Ottlik Géza Ördögh Szilveszter Rákosy Gergely Simonffy András Sütő András Szakonyi Károly Szentkuthy Miklós Tandori Dezső Thiery Árpád Tolnai Ottó

Mesterházi Lajos - Sempiternin
Mesterházi ​Lajos csöndben és szinte mellékesen, a műfaj megújulását jócskán megelőzve - a legjobb magyar sci-fi író lett. A jelenből az alig-jövőbe váltó novellák és kisregények kötetünkbe gyűjtött hősei feltalálták azt a tökéletes rakétaelhárító rendszert, amely még a világűrből segítségünkre érkező vendéget is megsemmisíti: rájöttek a gyorsan ölő méreg titkára, amely jobb, mint az elavult atombomba, ugyanis dehidrál, tehát a halottaknak nem marad nyomuk; feltalálták a halhatatlanság csodaszerét, amelyet VIP-ek (Very Important Person) máris megkaphatnak, a többség meg él, ameddig él; megszervezték a hepisipet, amelynek utasai boldogan hajóznak a nemlétbe. Mesterházi hősei "derűs, realista pesszimizmusban" élnek, melyből hisszük, hogy hittel és a jövőben bízva törnek ki.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (16)

Earl Derr Biggers - Charlie ​Chan zavarba jön
Eva ​Durand 15 évvel ezelőtt tűnt el az indiai Peshawar város környékén. Marie Lantelme első nagy sikerét aratta a nizzai színházban - többé nem látta senki, pedig azóta öt év telt el. Jennie Jerome manöken volt, hét éve kilépett a divatszalon kapuján - és nyoma veszett. A Scotland Yard nyugalmazott főnöke tovább nyomoz, amíg... De ott van Charlie Chan, a kínai detektív, aki türelemmel bogozgatja a bűnügy egyre bonyolultabbnak tűnő szálait.

Earl Derr Biggers - Charlie ​Chan esete a kínai papagájjal
Charlie ​Chant, a honolului rendőrség főfelügyelőjét látszólag egyszerű feladattal bízzák meg: vigyen el egy értékes gyöngysort Mr. Maddennek, az ismert pénzembernek. Váratlanul üzenet érkezik a milliomostól: ne New Yorkba, hanem sivatagi rezidenciájába hozzák az ékszert. Vajon mi az oka ennek a hirtelen módosításnak? Miért kiabálja a tanyán lévő papagáj éjnek évadján: "Segítség!... Segítség!... Gyilkos!"? Milyen segítséget nyújt a papagáj az álruhás detektívfelügyelőnek? A könyv végén valamennyi kérdésre választ kapunk. Charlie Chan félelmetes logikája ezúttal is diadalmaskodik.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Párbeszéd ​a sorssal
A ​regény egy megindító szerelem körül bonyolódó erkölcsi-lélektani nyomozás története. Faluról Pestre vetődik egy fiatal rendőr, s beleszeret egy kalandos sorsú leányba. Ahhoz hogy feleségül vehesse fölöttes hatóságától kell engedélyt kapnia. Tehát elmondja szerelme történetét a parancsnokának. Mielőtt döntene az őrnagy meghallgatja Zsófit a menyasszonyt, és Zsófi életének koronatanúit. A vallomások sokszor egymásnak ellentmondó mozaikjaiból lassanként egységes kép alakul ki, megvilágosodnak Zsófi züllésének okai és körülményei, s kiderül hogy a tiszta élet iránti vágyát minden hányattatás közepette érintetlenül őrizte meg szívében. A regényben az érzelmes szeretet és az igaz emberség harcol e két szerelmes érdekében a gyűlölettel és a gonosz ostobasággal. A könyv egyik legérdekesebb figurája, mondanivaló és szerkezet szempontjából egyformán: a rendőrőrnagy, aki személyesen soha nem jelenik meg, nem szól egy szót sem, csupán hallgatja az elbeszélőket, mégis mindvégig jelen van a történetben.

K%c3%96rk%c3%89p_88
Körkép ​88 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Körkép ​88
Szerzők: Bertha ​Bulcsu Bólya Péter Cseres Tibor Csiki László Esterházy Péter Grendel Lajos Karinthy Ferenc Kertész Ákos Kolozsvári Grandpierre Emil Kőbányai János Krasznahorkai László Lázár Ervin Lengyel Péter Mándy Iván Mészöly Miklós Nádas Péter Osztojkán Béla Ottlik Géza Ördögh Szilveszter Rákosy Gergely Simonffy András Sütő András Szakonyi Károly Szentkuthy Miklós Tandori Dezső Thiery Árpád Tolnai Ottó

Kolozsvári Grandpierre Emil - Változó ​felhőzet
A ​kötet időben is, térben is rendkívül változatos gazdag világot tár fel előttünk, melyben múlt és jelen, szerelem és kaland, az ifjúság nagy szenvedései és az idősebb kor csendes nosztalgiái fonódnak össze. A líraibb hangvételű elbeszélések mellett a könyv zömét a szatirikus írások teszik ki, az író az egykori középosztály hamis erkölcsi nézetektől, magatartásformákról, illúzióktól megfertőzött alakjait éppúgy megörökíti, mint korunk karrieristáinak bürokratáinak öntelt kispolgárainak, álszent képmutatását, törtető butaságát, vad önzését.

Mesterházi Lajos - Visszaemlékezések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hovanyecz László - Értékteremtők ​2011
Az ​Értékteremtők idei kötetében Erdős Tibor, Halász Judit, Kaján Tibor, Kántor Lajos, Ranschburg Jenő, Romány Pál és Szakcsi Lakatos Bélával ismerkedhet meg az olvasó.

Kodolányi János - A ​vas fiai
A ​tatárjárás ideje, IV. Béla tragikus küzdelme országa világi és egyházi nagyjaival, a "hűséges" szövetségessel, Harcias Frigyes osztrák herceggel, Batunak, a hódításra éhes, mégis megfontolt mongol vezérnek pusztító hadjárata elevenedik meg Kodolányi János jelentős regényében, e szélesen hömpölygő, művészi hitelű krónikában. Gyöngéd szerelem és erőszak diplomáciai cselfogások és belső viszályok, hazaszeretet és árulás, emberi nagyság és önzés váltják egymást, és szövődnek össze a könyv lapjain, mely felidézi történelmünk egyik legválságosabb, de ugyanakkor legérdekesebb korát. Kodolányi írói vállalkozása igen jelentős alkotást hozott létre, mely megjelenése idején alkalmas volt arra, hogy a történelmi regény eszközeivel intse, figyelmeztesse az országot, annak haladó és hazaszerető erőit a német fasizmus terjedésének veszélyére. A könyv értékei, művészi szépségei ma is élvezetet nyújtanak az olvasónak.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók