Ajax-loader

Margit

Rate_positive 1201 Rate_neutral 31 Rate_negative 0

1798 napja velünk van ma itt járt

Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Mehecske Badge1_300 Badge-supermom Herlocksholmes_300 Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Skellington_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.


Edgar Allan Poe - A ​Morgue utcai gyilkosság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joó Katalin - Kulcs ​a madzagon
Csapó ​Péter és szülei egy városszéli kertes házikóban laktak, szűkösen, de az aranyszívű nagymamával. És most egyszerre megkapták a szép, tágas lakótelepi lakást; a család önálló életet kezd. Péter ráadásul új iskolában kezdi az ötödik osztályt, és meg kell szoknia, hogy a nap egy részében magára van hagyatva; a lakás kulcsát nyakába kötve, madzagon viseli. Szokatlan ez az új életforma, nem ritkák az apróbb zökkenők, de egy jó eszű, derűs kedélyű fiú, akinek a szíve is helyén van, sok-sok érdekeset és izgalmasat is talál benne. Mire vége az iskolaévnek, a családi kör is alaposan kibővül, és kevés boldogabb gyerek él a telepen Csapó Péternél.

Boldizsár Iván - Téli ​párbaj
Boldizsár ​Iván kisregénye 1943-ban játszódik a Don-kanyarban. Egy visszavonuló magyar csapatot megtámadnak és megszégyenítenek a németek. A legtragikusabb pillanatban a magyar katonák rádöbbennek arra, hogy a magyarság valódi ellensége az, akit eddig szövetségesnek véltek. A Téli párbaj honvédei azon nyomban le is vonják a következtetést és egyetlen megmaradt ágyújukat most már az igazi ellenség ellen fordítják. A nagy feleszmélés óráiban két tartalékos tiszt drámai beszélgetéséből kirajzolódik a Horthy-korszak magyar középosztályának gyengesége, árulása és egy izgalmas szerepet vállaló ukrán partizánlány erős és derűs profilja.

Villányi László - Gyertek ​már, megjött Ödi fényképezni!
Mi ​minden történhet hét jó baráttal egy gyönyörű nyári napon? Szinte hihetetlenül sok az a kaland, amely a Lomb utcai fiúkkal megesik Villányi László regényében. Kedves, szívderítő gyerekkalandok ezek, melyeknek gyönyörű, romantikus színtere a rét és a nádas, a folyópart és az erdő. A kedves, melegszívű fiúk tele vannak energiával, buzog bennük a tenni vágyás, fantasztikus terveket szőnek - mint minden hús-vér gyerek. S a mozgalmas nap betetőzéseként focimeccst vívnak az örök ellenféllel, a Hold utcaiak csapatával - és mire győznek, Ödi is megérkezik, hogy lefényképezze a boldogságban, porban és málnában úszó kis csapatot.

Lawrence Ferlinghetti - Egyes ​szám negyedik személy
Lawrence ​Ferlinghetti regénye különös átmenet a szimbolikus költemény és a pikareszk regény közt. Mondhatnánk úgy is: "beat-eposz" - az örök kamaszfantázia modern, nagyvárosi odüsszeiája. A téma önéletrajzi fogantatású: egy magányos fiatalember bolyongása az éjszakai Párizs elhagyott utcáin, illetőleg: allegorikus vándorútja, melynek során keresztül-kasul járja emlékekből és előérzetekből kikerekedő teljes élettörténetét. A zarándok célja: mindenekelőtt a társkeresés, a homályos utcasarkokon s a tudattalan őszösztönök hasonlóképpen homályos mélyeiben időnként fel-feltűnő arc nélküli Nőalak követése, s önmaga titokzatos Egyéniségének, az "Egyes Szám Negyedik Személynek" fölfedezése. Lawrence Ferlinghetti a beat-mozgalom legnagyobb hatású teoretikusa, s egyben legradikálisabb, az aktuális politikai és társadalmi kérdések iránt legfogékonyabb képviselője. Az Egyes szám negyedik személy újabb híradás, hiteles és érdekes információ a beatekről.

Bános Tibor - Sárdy ​János
Az ​első teljes életrajz és pályakép Sárdy Jánosról, a század közepi magyar opera- és operett-éneklés különleges alakjáról, a magyar zenés film első sztárjáról. "Mivel ezek szerint Sárdy János úr a szabályszerű követelményeknek megfelelt, Őt magyar tannyelvű elemi népiskolákban való tanításra képesítettnek nyilvánítjuk." "Csak a csizmámat kellett kidugnom a kulisszák mögül, máris olyan taps volt, hogy széjjelrepedtek a díszletek." "Édes fiam! Ne akarj te színész lenni. Egészséges vagy, van szép kabátod, százhatvan pengő havi fizetésed, mit akarsz te a színészettől?" "Új a tenorista is. Sárdy Jánosnak hívják, megjelenése pompás. Arca amolyan apollói arc, alakja kifogástalan. hangja egyes, éneklése egyketted, kis jóakarattal év végére megadhatjuk neki az egyest." "A Schubert-zenékből összeállított Három a kislány előadásában Schubert Ferencet játszottam harmincéves koromban. Nem mondom, kicsit nehéz szerep volt, amennyiben Schubert akkoriban kezdett pocakosodni, és így én mindig a kisvánkosommal együtt léptem föl..." "A cigánybáró megjelent először gyalog, később lóháton, de csak Saffit, a szép cigányleányt sikerült meghódítania, a közönséget nem." "Gyerekek! Fáj a lábam és nyugodtan sántíthatok! - itt senki sem ismer! A kutya sem törődik velem. Tudjátok, milyen gyönyörűség nyugodtan sántítani?" "Akinek a halálhírét költik, az sokáig él! Velem már többször megtörtént ez. Volt már úgy is, hogy Kolozsváron egyik filmem felújítását a mozi gyászkeretben hirdette. Akkor - ha jól emlékszem - autókarambol áldozata voltam."

Tabi László - Őszintén ​szólva
Humoreszkeket ​és vígjátékokat tartalmaz a kitűnő humorista új kötete. Tabi vérbeli szatirikus író, aki szenvedélyesen érdeklődik a mai élet, a mindennapok ügyes-bajos dolgai iránt, magától értetődően talál rá azokra a köznapi jelenségekre, amelyek kínálva kínálják a szatirikus ábrázolást. Ez jellemzi vígjátékait is. A két vígjáték közül A kalózt az ötvenes évek elején láthatta a színházat kedvelő közönség. Jellegzetesen korabeli téma, vállalati törtetőket, bürokratákat leplez le benne az író. A nagy mutatvány cselekménye napjainkban játszódik; a túlhajtott karriervágynak, rosszul értelmezett érvényesülési törekvéseknek a más emberi gyengeségek szelleme karikatúrája. A sajátos Tabi László-i humoros szemlélet jól érvényesül a vígjátékokban s a humoreszkben egyaránt. A hideg, a lényegre törő okfejtések módszerével leplezi le a látszat és a lényeg közötti komikus ellentmondást, az emberi hibákat, mai életünk fonákságait.

Covers_242141
A ​slepp Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​slepp
A ​szovjet írók új elbeszéléseinek tizenharmadik kötete tizenegy szerző írásait foglalja magában. A válogatás régi elvéhez hűen most is az elmúlt egy-két év novellatermésének legjavával kívánjuk megismertetni olvasóinkat. Tizenegy szerző, tizenegy különböző alkotómódszer, írói temperamentum, látásmód, megfogalmazás. A sajátos megközelítési mód például Petrusevszkajánál egészen szokatlan megvilágításban villantja elénk "az isten markából kipottyant törleszkedőket", Iszkander "Széleshomlokú"-jában az döbbent meg, hogy az állatvilág milyen különös és elgondolkoztató adalékokat szolgáltat az emberek világának jobb megértéséhez. S Rumarcsuk novellájának olvasása közben is önkéntelenül merül fel a kérdés: két ember csak szenvedéseken, gyötrelmeken keresztül érheti el az egyszerű, hétköznapi boldogságot? De vehetjük a válogatás bármelyik darabaját, mindegyik a mai ember problémáinak ad hangot, híven tükrözve az örökké változó, de mindig előre hömpölygő élet eseményeit.

Galsai Pongrác - Hulló ​karácsonyfák
A ​"hulló karácsonyfák" nem a tűleveleiket hullató karácsonyi fenyők: e díszeitől megfosztott, kopár örökzöldek valóban zuhannak-forognak-hullnak: egy tízemeletes bérház magasából le, az utca kövezetére. Jeléül annak, hogy vége az ünnepek évadának. És jelképesen is: hogy mindnyájunkra ugyanez a sors vár. Három esztendeje egy óbudai panelház hetedik emeletén lakom. A modern lakótelepek mindössze ötven év "garanciával" épültek. Mi lesz belőlük már a jövő század közepén? A Hulló karácsonyfák novelláit jórészt az elmúlt három esztendőben írtam. Csak a kötet összeállításakor ébredtem rá: újabb írásaimban több az érzelem, a rosszkedv, a mérges irónia, és kevesebb a derű, mint korábbi munkáimban. Gyönge vigasz, hogy több a sokat szorgalmazott "társadalmi elkötelezettség" is. Vajon mi teszi ezt? Szavamat adom, hogy semmi eleve eltökélt, agyafúrt szándék nem volt benne. Sőt. Ügyeltem is, hogy ne cáfoljam meg joviálisnak képzelt alaptermészetemet. Ezért a novellákat úgy raktam sorba, hogy a színképük egyre jobban kivilágosodjék. Kárpótlásul még egy Irodalmi kávéházat is elhelyeztem a kötetben. Ezenkívül három hangjáték szerepel a könyvben.

Jennifer Crusie - Ízlések ​és pofonok
A ​józan és törekvő ügyvéd, Nick szinte mindenben az ellentéte Tessnek, aki meggyőződéses világmegváltó, mégis heves vonzalom ébred bennük egymás iránt. Kapcsolatuk nem túl kiegyensúlyozott, megismerkedésük pillanatától kezdve szakadatlanul civakodnak. Miután összekülönböznek a férfi maradi nézetei miatt, szakítanak. A sors azonban úgy rendeli, hogy Nicknek égető szüksége lesz egy menyasszonyra…

Milan Korejs - Dobroslav Foll - Szia? ​Jó napot!
Hogy ​jól megértsétek: ez a könyv arról szól... Vagy mondjuk inkább így: ez a könyv azoknak szól, akik... - de nem kell ide sok beszéd, úgyis meglátjátok. Csak annyit mondunk: ha a könyv szereplői esetleg hasonlítanának ismerőseitekre, vegyétek tudomásul, hogy szó sincs véletlen hasonlatosságról. Ugyan, dehogy! Foll úr és én nagyon jól ismerjük ezeket a lányokat és fiúkat. Könyvünk is főleg miattuk és nekik készült.

Lakatos Menyhért - A ​hosszú éjszakák meséi
A ​gazdag és drámai életanyagot feldolgozó, művészi erejű, látomásos híradás - az immár több kiadást megért Füstös képek - a cigányság életének évszázadokon át őrzött szokásaival ismerteti meg olvasóit. Lakatos Menyhért most új műfajban jelentkezik. A folklór elemeit a maga művészi eszközeivel kiteljesítő, felnőtteknek szóló meséje, A paramisák ivadékai, csak egyik gyöngyszeme a készülő, nagy mesefüzérnek, melyet A Hosszú éjszakák meséi címmel foglal keretbe. Ez a mese az érdemtelenül mellőzött, kitaszított szegényekről szól, s nekik szolgáltat igazságot. A mesebeli "jó király" felemeli az elnyomottakat, akik erejükkel, tudásukkal a hatalom mellé állnak, s attól kezdve az igazság és a jog uralkodik a paramisák országában.

Tobak Tibor - Pumák ​földön-égen
... ​A légvédelem eléggé pontos pamacssorozata lobban föl, közel hozzánk. A négymotorosok sok száz csőből ugyancsak minket lőnek. Kötelékünk sajnos szétszóródik. Én ragadok Bob gépéhez, de mást nem látok. Lehetséges, hogy csak ketten maradtunk? Gondolkozni nincs idő.- Bob gépének orra villog, én is nyomom a billentyűket. A mélységben lépcsőzött hatalmas repülőtestek között rohanunk. Hirtelen szörnyű látvány: egy Liberatort az orrunk előtt talál el egy 88 mm-es ágyúlövedék, az egész bal szárny, rajta a két motorral, lerobban a törzsről, és már lángol minden... Fekete pontok válnak el a törzstől, nyílnak a fehér gombák, de - mily borzalmas! Majdnem mindnek ég az ernyője és a ruhája!...

Victoria Holt - Júdáscsók
Francine ​és Philippa szüleik elvesztése után kénytelenek egy olaszországi szigetről zsarnok nagyapjuk angliai kastélyába költözni. Francine, az idősebb nővér szembeszegül nagyapja akaratával, s a rá váró érdekházasság elöl szerelmével német földre szökik. Philippa, a húga csak évek múlva, véletlenül tudja meg, hogy nővérét abban az idegen országban megölték, a házasságát kétségbe vonták, s kétéves fiáról senki nem tud semmit. Miközben Philippa egyetlen vágya, hogy kiderítse Francine halálának körülményeit, s megtalálja a gyereket, viharfellegek gyülekeznek az ő feje fölött is. Egyik csapás a másik után szakad rá, míg végül egyszál maga marad a világban, s elindul, hogy utánajárjon a rejtélynek. Nem sejti, hogy az igazi veszedelem, az ármány és szerelem azon az ismeretlen kontinensen várja. Fordulatokban, meglepetésekben és fondorlatokban bővelkedik Victoria Holtnak ez a romantikus kalandregénye is, hogy aztán az utolsó oldalakon végre megoldódjon a rejtély.

Victoria Holt (Philippa Carr) - Ikrek ​tánca
Angelet ​és Bersaba, a két cornwalli iker külsőre úgy hasonlít egymásra, mint két tojás, ám a természetük akár a tűz és a víz. Angelet ártatlan, szelíd teremtés, akit mindenki kedvel közvetlenségéért, Bersab viszont zárkózott; egyéniségének meghatározó vonása és cselekedeteinek mozgatórugója a mély érzékiség, amely szüntelenül űzi-hajtja. Olthatatlan vágy ég bennem, hogy valakié legyek - vallja magáról. Választása unokatestvérükre, Bastianra esik, de az idillt váratlanul megzavarja egy régi "rokon", Serana felbukkanása, aki magával hozza egy spanyol nemestől született lányát, Carlottát. A gyönyörű teremtés elcsábítja Bastiant, ám miután magához láncolta, más férfihoz megy feleségül. Bersabának meggyőződése, hogy vetélytársnője ereiben boszorkányvér csörgedez, és bosszút esküszik ellene, de mégis megmenti az életét, amikor a felajzott tömeg meg akarja ölni, így Carlotta újdonsült férjével Londonba menekülhet. A vidéken végigsöprő himlő Bersabát is ledönti a lábáról. Az anyjuk úgy dönt, hogy Angelet utazzon Londonba, Carlottához, míg ő a testvérét ápolja. Az ikrek életükben először szakadnak el egymástól. Hogyan alakul a sorsuk? Mit kezd Angelet az érdekfeszítő kalandokat kínáló, ám a csöndes vidékhez képest romlott nagyvárosban? Átvészeli-e Bersaba az iszontytató betegséget? A két lány élményeiről és csalódásairól szól a könyv, s fordulatokban gazdag történetükhöz az angol polgárháború, a Gavallérok és Kerekfejűek harca, az udvari intrikák, a kiélezett vallási ellentétek szolgáltatnak érdekfeszítő hátteret.

Covers_26990
elérhető
1

Maria Brown - Horizont
Holly ​Baxter sikeres reklámszakemberként arra törekszik, hogy minél feljebb kerüljön a ranglétrán. Igyekszik tisztességes módon élni az életét, annál is inkább, nehogy abba a hibába essen, mint az apja. Minden lépését kiszámítja, nehogy meglepetések érjék. Ebbe a jól elrendezett világba csöppen bele Jack Fieldmann, a "magányos farkas", aki nem akar senkihez sem közel kerülni. Mégis különös módon ragaszkodik Holly apjához, aki a lány szerint nem érdemel meg ennyi figyelmet. Egyikük sem érti, mi sodorja őket egyre közelebb egymáshoz. Talán a félelmeik, vagy a magányosság, ami mindkettőjük életében gyökeret vert?

Kis Péter - Világjáró ​Krisztina
Minden ​bajnak az a kis kutyus az oka... Miért kapta el Krisztina labdáját, miért futott ki vele az utcára? Krisztina soha, de soha nem ment volna, ki hiszen szófogadó gyerek, s tudja, hogy az utca: tilos. De kutyus kivitte a foga közt az ő szép piros labdáját! Így aztán Krisztina nagyon, de nagyon megbántódott, hogy az édesanyja megszidta. Nem is állta meg, bánatában világgá bujdosott. No, azért az utcára nem ment ki, csak úgy a házban bujdosott világgá. Hogy mi minden történt vele bujdosása délutánján abban az ötemeletes nagy házban, arról mesél színes, megkapó történetet Kis Péter. Bizonyos, hogy míg emeletről emeletre, kalandról kalandra követjük, közben meg is szeretjük Krisztinát, akinek világjárását Molnár Ágnes hangulatos, bájos rajzai teszik még elevenebbé.

Tótfalusi István - Shelley ​világa
Shelley ​mindössze harminc évet élt. Élete és műve azonban - Petőfihez meg a többi maga-máglyáján elégő költő-titánhoz hasonlatosan - a legendák fénykörében él tovább. A nagy angol romantikus triász tagjaként ő sem csak költőnek, de mindennek jött: a társadalmi haladás előmozdításának, a világ emberarcúvá formálásának mélyen átérzett kötelessége lett költészete egyik legtisztább forrása. Joggal tekintette magát "törvényhozónak". Tótfalusi István könyve beszédes dokumentumok bőséges felhasználásával bizonyítja be e romantikus forradalmárról és költőről, hogy művészete és a művészetét hitelesítő magatartás ma aktuálisabb, ihletőbb erejű, mint valaha.

Clara Nast - Csöpike, ​a pajkos kisleány
A ​mai dédnagymamák, nagymamák és anyukák egykori kedvence Zsuzsika, vagy becenevén Csöpike, ez a kedves, örökké izgő-mozgó kisleány, aki mindig újabb és újabb kalamajkákba keveredik… Az ötkötetes sorozat főhőse, reméljük a mai lányoknak is kedvence lesz.

Kenéz Ferenc - Az ​átvilágított földgömb
"Pontos ​felismerésre és annak maradéktalan megfogalmazására csak versben vagyok képes. Nyilatkozván éppen ezért írok verset. A vers egyetlen esélyem a tökéletességre. Így hát – mint az egyetlen esély mindig – a vers rendkívül kockázatos.... A költészet csoda és dokumentum, kitáruló látvány és bezáruló gondolat, megnyilatkozás és elrejtőzés egysége. A költészet nem harci eszköz – hanem a harc maga." A költő, aki ily pontosan fogalmazza meg az ars poeticáját, már első könyvében (Fekete hanglemezek, 1968) egy nemzedék törekvéseinek és gondjainak a hű krónikásaként mutatkozott be, s hogy ez nála nem csupán múló szenvedély, azt újabb kötetei is (Ólomtánc, 1970; Homok a bőröndben, 1972) kellően bizonyítják. S közben természetszerűleg egy költői világ építésének is tanúi lehettünk; jelen kötetben pedig – melyre Kenéz megkapta a KISZ Központ Bizottsága 1975-ös díját – már a szintéziségigényre és e költészet belső ökonómiájára is felfigyelhetünk.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése
Egy ​kötetben adja ki most a Magyar Helikon Balassi Bálint összes verseit és Szép Magyar komédiá-ját. Első klasszikus költőnk sok szövegromlást elviselt és részben évszázadokig lappangó műveit Eckhardt Sándor rendezte ezúttal is sajtó alá. A szakadatlan és termékeny kutatói munka eredményeként minden eddiginél teljesebb és tisztázottabb szöveget nyújtunk át az olvasóközönségnek. A szép kivitelű, gazdagon illusztrált kötetben új életre kelnek Balassi örökszép versei, bámulatos lelki gazdagságot s csodálatos nyelvi erejű költőóriást idézve az olvasó elé.

Wilfrid J. Harrington - Az ​Írás hősei és hősnői
Wilfrid ​J. Harrington könyve egyszerre jelent meg Dublin és Auckland, Delhi, Gaborone, Hamburg, Harare, Hongkong, Johannesburg, Kuala Lumpur, Lagos, London, Manzini, Melbourne, Mexico City, Nairobi, New York, Singapore, Tokió könyvesboltjaiban. A világhírű ír teológiaprofesszor - a Trinity College, a Milltown Institute tanára - olyanoknak szánta a művét, akik tüzetesen nem ismerik a Bibliát, de függetlenül minden újmódi divattól és konjunktúrától - őszinte érdeklődéssel szeretnének elmélyedni benne. A szerző éppen ezért tárgya előadásához irodalmi formát választott, rövid történetekben, arckép-vázlatokban mutatja be az _Ó-_ és _Újtestamentum_ központi alakjait és eseményeit. Miután Harrington hosszú időn át missziós tevékenységet is folytatott, alaposan megtanulta azt, amelyet csak nagyon kevesen az úgynevezett "tudományos ismeretterjesztés" művelői közül: a rövid és precíz, ámde mégis érzékletes és élvezetes előadásmódot. Könyvét ezért a legkülönfélébb korosztályok, más és más igényt támasztó olvasók egyaránt haszonnal és élvezettel forgathatják. _Az Írás hősei és hősnői_ iskolai segédkönyvként is jól használható - irodalom, történelem, hittan oktatásához egyaránt.

Lengyel László - Micsoda ​év!
Lengyel ​Lászlót esszéistaként ismerte meg a hazai érdeklődő közvélemény. És széles látókörű politológusként, aki otthonosan mozog a társadalom és a társadalomtudományok egész közegében. És irodalmárként, aki megállapításait plasztikus, kifejező nyelven közvetíti olvasóihoz és metaforákért gyakran fordul a klasszikus és a kortárs irodalomhoz. Írásait - első közlésben - nagyobbrészt a 2000-ben olvashattuk. Másokat a Magyar Napló-ban, a Világ-ban, a Figyelő-ben, a Századvég-ben, a Kritiká-ban, a Társadalmi Szemlé-ben, vagy éppen a Népszabadság-ban. Már ez a felsorolás is dokumentálja, hogy Lengyel független, nem "pártosodott" elme. Hazája az egész progresszió. Gondolataival valamennyiünket megszólít.

Dr. Alexits György - Bolyai ​János világa
175 ​évvel ezelőtt született Bolyai János, az a lángész, akinek tanítása ma már az egész világon alapvetőnek számít. Élete folytonos küzdelemben telt. Saját szavai szerint "semmiből egy új, más világot" szeretett volna teremteni, de szembetalálta magát az előítéletek seregével, az akkori Magyarország elmaradottságával, az egész szűk látókörű, kicsinyes eszmevilággal. Ez a kötet Bolyai János óriási felfedezésével, eszméivel, nézeteivel foglalkozik. Bemutatja Bolyai ifjúságát, zsenijének üstökösszerű fellángolását, majd úgy tárgyalja világraszóló felfedezését, hogy azt a matematikában járatlan olvasó is megértse.

Zelk Zoltán - Reménykedem ​és rettegek
Ez ​a kötet - az Egyszervolt ember-ben olvasható tárcák kivételével - Zelk Zoltánnak az 1960-as évektől 1981-ig keletkezett prózai írásait gyűjti egybe. "Emlékező alkat vagyok" - mondta magáról a költő. És aki verseit ismeri, tudja, hogy így van. Aki most ezeknek az éveknek prózáját olvassa, emlékek közt lapoz: a Főbajtárs a túlvilágra című fejezet minden írása emlékezés régi írókra, költőkre, barátokra, társakra. De az emlékezés mindig önvallomás is. Olvashatunk a kötetben kritikákat, cikkeket, glosszákat is, amelyek egyrészt lírai hangulatú, egyszersmind pontos ismertetését-elemzését adják a költő legkedvesebb olvasmányainak, másrészt mindig egyéni, szellemes, hol ironikus, hol fájdalmas jegyzetek korunk fonák jelenségeinek margójára. Meglepetés a gyűjteményben szereplő két egyfelvonásos színmű, amely mindeddig csak folyóiratban jelent meg. A Négy perc múlva beáll az ősz és Az emlékezés napszaka a szürrealizmus játékosságával és szabad képzettársításaival idézi meg a költő életének legfájdalmasabb és legszebb emlékeit, sorsfordulóit és apró eseményeit.

Baróti Géza - Mátray László - Mámor?
És ​megint bejött a szép arcú, fáradt nő az orkánkabátban. Arca még az álomtól piroslott, szemében keskeny és ingerült fény, mint a zsákmányra leső macska szemében. A pénztárosnő kérdezés nélkül lezongorázta a rendelést, az orkánkabátos nő felhajtott egy deci cseresznyét. Még mindig nem tudtam, honnét ismerem.

Szilágyi Ferenc - Kőrösi ​Csoma Sándor élete nyomában
"Földrajzi ​értelemben már nyomon követte őt egykor Baktay Ervin, aki sok értékes adattal és megfigyeléssel gazdagította ismereteinket a nagy vándor pályájának ázsiai szakaszáról- Mi most filológiai utazásra hívjuk az olvasót Kőrösi Csoma élete tájaira, ahol mindmáig akad fel- vagy újratérképezendő terület. S hisszük, ez az utazás sem kevésbé izgalmas, már csak azért sem, mivel a kötetet úgy építettük fel, hogy belőle - időrendben haladva a tudós egész életpályája kikerekedjék..."

Barta János - A ​pálya végén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arkagyij P. Gajdar - A ​dobos története
A ​címadó kisregény gajdarnak egy kevésbé ismert írása. Gazdag cselekményével, remekül megrajzolt figuráival méltó társa a Timur és csapatának, A hóvár parancsnokának és a többi népszerű történetnek, amelyeket szintén megtalálhat az olvasó ebben a kötetben. A válogatás a nagy szovjet ifjusági író, Arkagyij Gajdar születésének 70. évfordulójára készült. A kötetet Kass János fekete-fehér és színes illusztrációival jelenteti meg a kiadó.

Dora Schulz - Heinz Griesbach - Deutsche ​Sprachlehre für Ausländer 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Matula Ilona - Knausz Imre - Az ​ember nyomában
A ​társadalomismeret újszerűen építkező tantárgy. Minden témát külön kötetben bocsátunk a tanulók és a tanárok rendelkezésére. A szerzők felfogása szerint a 13 évesnél fiatalabb kisdiáknak nem annyira az elsajátítandó tényismeretre, mint inkább a megismerés örömére van szüksége. A tényanyag közlése mellett a könyvek feladatokkal kívánják fejleszteni a tanulók ismeretszerző és problémamegoldó képességét, gazdagítani akarják szókincsüket, és nem utolsósorban föl szeretnék kelteni érdeklődésüket azon szellemi izgalmak iránt, amelyeket a társadalom és a történelem tanulmányozása nyújt.

Szentmihályi Szabó Péter - Űrkrimi ​/ Látogató a végtelenből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_91631
Magyar krónika Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Magyar krónika
Csák Gyula: Mélytengeri áramlás Csoóri Sándor: Tudósítás a toronyból Karinthy Ferenc: Ezer év Moldova György: Tisztelet Komlónak Nemeskürthy István: Requiem egy hadseregért Örkény István: Lágerek népe

Probáld Ferenc - Európa ​regionális földrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Előd - Magyar-német ​kéziszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tari János - Pettyes ​labda a világkupában
Csala ​Mihály edző 1990-ben csodálatos futballtehetséget fedez fel egy Balaton környéki faluban. A nyurga fiú tizennégy éves csupán, de már mindent tud, amivel csak egy felnőtt futballcsillag tündökölhet. Úgy tesz, mintha tovább rúgná a labdát, de villámgyorsan eléje lép, s levegőbe lendülő másik lábával puhán tolja odább; meglepő cselekkel szökteti társait, valósággal tömi őket jobbnál jobb labdákkal; mozgásában van valami az esetlennek látszó cirkuszi bohócok csodálatos ruganyosságából és ügyességéből. De vajon milyen jellem ez a Bokányi Feri? Helytáll-e a gyötrelmes, fárasztó edzéseken is? Hűséges marad-e egyesületéhez és ahhoz az edzőhöz, aki felkarolta, és apjaként szereti? Elég állhatatos-e ahhoz, hogy visszautasítsa azokat, akik akár sportrajongásból, akár piszkos anyagiak miatt elcsábítanák őt? Ezekre a kérdésekre felel meg a regény, egy tüneményes pályafutás története a közeljövő már félig-meddig fantasztikus világában.