Ajax-loader

Keményen Dolgozó Kisember

Rate_positive 239 Rate_neutral 1 Rate_negative 0

2112 napja velünk van 3 napja láttuk utoljára

Orgonaaga Roger Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Széky János - Bárányvakság
„A ​Bárányvakságban azt próbáltam földeríteni, hogy az 1980-as évek végének erős, népes, magabiztos, összességében nyugatos, a diktatúrától szabadulni akaró magyar középosztálya és a középosztályba emelkedni akarók tömege miért mondott le – már demokratikus viszonyok között – oly nagy mértékben az autonómiáról. Miért vetette bele magát az állam ölelő karjába (főleg egy ennyire rossz hatásfokú államéba)?”

Ismeretlen szerző - Erdei ​termékek gyűjtése és feldolgozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kubinyi Ágoston - Magyarországi ​mérges növények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrési Pál - Cselekvő ​természetvédelem
"Manapság ​egyre gyakrabban derül ki, hogy a hagyományos természetvédelem önmagában nem elég. A kívánt célt csak aktív beavatkozásokkal tudjuk elérni, vagy legalább megközelíteni. E témának Észak-Amerikában és Nyugat-Európában már viszonylag bő irodalma van, hazánkban eddig e kiadványhoz hasonló nem jelent meg. A kötet szerzőjeként a növényektől kezdve a gerinctelen állatokon át a gerincesekig igyekszem bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyekkel egyre fogyatkozó élővilágunkon segíthetünk . Bármilyen aktív beavatkozást is végzünk, nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről, hogy minden természetszerető, természetvédő ember számára legfontosabb feladat az élőhelyek védelme."

Covers_139674
20

Ismeretlen szerző - Magyarország ​védett növényei
Hazánk ​botanikusainak nagy többsége vett részt abban a majd nyolc évig tartó kutatómunkában, amit nagyszabású adatgyűjtés és növényfotózás egészített ki. Erre az összegyűjtött anyagra támaszkodva csaknem harminc neves botanikus mutatja be hazánk több mint 500 védett növényét. A bevezető fejezetekben a természet és a növényvilág védelmének elveit, a növényföldrajzi, taxonómiai ismereteket és a könyv használatához szükséges tudnivalókat közlik a szerzők. Az oldalpárokon négy védett faj morfológiai leírása, élőhelye, előfordulási térképe szerepel a színes fotók mellett. A latin és magyar növénynevek mutatója zárja be ezt a páratlan összefogással készült művet.

Bihari Zoltán - Denevérhatározó ​és denevérvédelem
A ​Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két évvel ezelőtt elhatározta, hogy a gyakorlati természetvédelmet segítendő egy-egy állatcsoportról könyvet ad ki azzal a céllal, hogy azok ökológiája szélesebb körben ismertté váljon. Az állatok szokásainak jobb megismerése pedig közelebb visz a gyakorlati védelmükhöz is. E sorozat első kötetét - Gyakorlati ragadozómadár-védelem - most a denevérekről szóló követi.

Covers_42429
elérhető
14

Széchenyi Zsigmond - Năhar
India ​- az ellentétek, a szörnyű nyomor és mérhetetlen gazdagság, utcai koldusok és maharadzsák, városban élő szent tehenek és emberevő tigrisek Indiája, a Taj Mahal, márványpaloták és dzsungelek Indiája - ide visz el legkiválóbb vadászírónk útinaplója, a Năhar. Az a gyanakvó aggodalom, mellyel a vadász útnak indul, hogy az afrikai magányos táborok vadonbéli éjszakái után meglátogassa a különös, alig kiismerhető Indiát, eleinte mintha igazolódna: a tigrisek a maharadzsák erdeiben vannak, s ők vendégeiket nem engedik vadász módra, majdnem egyenlő esélyekkel szembeszállni a nagy macskákkal, hanem sokszorosan biztosítva életüket, magaslesekhez, megrendezett hajtásokkal terelik feléjük a vadat; de azután egy magányos dzsungelbeli táborban felhangzik a nagyúr, Năhar éjszakai bődülése, s a vadász mégis megtalálja azt, amiért érdemes volt Indiába jönnie: a vadászélményt és a vadászhangulatot. És nemcsak a tigrist találja meg, hanem az indiai dzsungel többi vadját, a párducot, a gaurt, chitalt. S két vadászat közt meglesi India életének egy-egy pompázó vagy szomorú pillanatát, hátra-hátra tekint a történelembe, hogy megértse és megértesse ezt a könnyeden, éles vonalakkal rajzolt izgalmas és bonyolult jelent.

Galambos Kálmán - Gombagyűjtők ​kiskátéja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivan Szergejevics Turgenyev - Egy ​vadász feljegyzései
Ivan ​Szergejevics Turgenyev (1818 - 1883) szeret vadászni, és lóháton többet láthat, aki a tájakra kíváncsi. A tapasztalatok alapján egymás után írja novelláit, amelyek az "Egy vadász feljegyzései". Ilyen címen adja át egy fővárosi kiadónak. Ott azonban a cenzúra nem engedélyezi a kiadást, mivel a könyv fő hangsúlya a dolgozó nép méltatlan megaláztatásán van. Akkor a kéziratot Moszkvában nyújtja be egy kiadónak. Ott jól ismerik a család nevét és tekintélyét. A cenzornak eszébe se jut kifogásolni a tábornok fiának a könyvét, talán el sem olvasta. A könyv megjelenik... és a főcenzort cári parancsra kidobják magas hivatalából. A szerző ellen büntetőeljárás indul lázítás címen. A könyv terjesztését is betiltják, de addigra híre széles körökben elterjedt. Kritikusok és olvasók lelkesednek érte. Hivatalnokok és nagybirtokosok fel vannak háborodva, a szülők kétségbe vannak esve. A büntetés kemény hangú, de valójában igen enyhe: egyéves száműzetés, de ezt tekintettel családjára a saját birtokán töltheti.

H. Mészáros Erzsébet - Termeszthető ​gyógynövények
Ismeretterjesztő ​kézikönyvünk közel kétszáz növény leírását, hasznosításának lehetőségeit tartalmazza. Számtalan olyan fára, cserjére, konyhakerti növényre hívjuk fel a figyelmet, amelyeket szinte észre sem veszünk, vagy nem tudjuk, hogy egyes részeik gyógyszeripari alapanyagként hasznosulhatnak. Sok ismert gyógynövény mellett bmutatunk olyanokat is, amelyeknek ma még magyar nevük sincs. Néhány év múlva bizonyára nehezebb lesz velük betörni a piacra, mint ma, annyira egyszerű és jövedelmező a termesztésük. A gyógynövény-szaküzletek hálózata, a gyógyszeripar ugyanis egre több gyógynövényt igényel, és gyűjtésésel egyre kevesebb biztosítható, mert állományaik annyira megfogyatkoztak, hogy a legfontosabb gyógynövények legtöbbjét a természetes lelőhelyeken védett növénnyé nyilvánították. A megoldás: termeszteni kell ezeket is. Úgy is érdemes, ha csak saját gyönyörűségünkre, egészségünk érdekében foglalkozunk velük. De gazdasági hasznukat szem előtt tartva is termeszthetjük őket. Kötetünk ehhez kínál útmutatót.

Paulinyi Tamás - Utak, ​mesterek
A ​kötet alapjául szolgáló interjúkat készítette és a bevezető fejezetet írta Paulinyi Tamás. A könyvben - nyilván a teljesség igénye nélkül - hazánk spirituális tanítóit szólaltatjuk meg életükről, létüket, munkásságukat meghatározó szemléletükről kérdezve őket. Megtudjuk, mit tekintenek pályafutásukban kiemelkedően fontosnak, és mi volt az a pillanat, amely meghatározta a spiritualitáshoz fűződő viszonyukat. Megismerhetjük véleményüket a sorsszerűségről, a véletlenekről, és az előző életekről, valamint gondolataikat az emberiség jelen helyzetéről és lehetséges jövőjéről. Végül pedig legbensőbb céljaikról olvashatunk és üzeneteket kapunk arról, hogy hogyan teheti az ember boldoggá és teljessé az életét... A könyvben megszólalnak: A. J. Christian, Bagdi Bella, Balogh Béla, Barkó Judit, Daubner Béla, Domján László, Egedi Kovács Melinda, Feldmár András, Héjjas István, Kalo Jenő, Kövesi Péter, Laár András, Müller Péter, Rákos Péter

Csóka György - Tóth József - Traser György - Erdészeti ​rovartan
Az ​erdészeti rovartan az erdőkben és az erdők közelében élő rovarok leírásával, életmódjával, elterjedésével, esetleges kártételével és hasznával foglalkozik. Tekintettel arra, hogy az erdő a legmagasabban szervezett növénytársulás és ismerve a rovarvilág rendkívüli fajgazdagságát, az Erdészeti rovartan c. könyv több, mint félezer fajra vonatkozóan közöl ismereteket, az ízeltlábúak törzsén belül a rovarok és a pókszabásúak osztályából. Az általános rész a rovarok külső és belső alaktanát, élettanát és környezetükkel kialakított kapcsolatrendszerüket tárgyalja, kiemelve a fajok erdőgazdasági jelentőségét. A fajok részletes tárgyalása során külön hangsúlyt kaptak a jellemzően erdei rovarcsoportok. Ugyancsak részletesen tárgyaltak a faanyagvédelmi szempontból is jelentőséggel bíró fajok.

Desmond Morris - Állatlesen ​- Az állatok viselkedésének terepkalauza
Elgondolkozott ​már azon a nyájas olvasó, hogy miért csíkos a zebra? Tudja-e, hogy egy apró, élénk színű béka az Amazonas őserdeiben olyan mérget termel, amelyből egy gramm százezer ember elpusztításához lenne elegendő? Vagy azt, hogy milyen különleges fogpiszkálót használnak a Nílus aligátorai? Mindez megtudható Desmond Morris lebilincselő könyvéből, az Állatlesen azonban jóval több, mint holmi kuriózumgyűjtemény. Logikus és könnyen áttekinthető rendben bemutatja - és nagyszerű fényképekkel gazdagon illusztrálja - az állati viselkedésmódok és szokásrendszerek valamennyi fontos területét, a csoportalkotástól a védekezés, támadás, táplálkozás, szaporodás, ivadékgondozás, tisztálkodás különféle módjain át az alvásig. Gyakran félreértjük az állatokat. Azt hisszük például, hogy piszkosak. Holott még a disznó is fontos egészségügyi, sőt higiéniai okból hempereg a sárban. Mulatságosnak találjuk a madarak udvarlási szokásait. Pedig a szertelennek ható színpompa és a bohókásnak tetsző mozdulatok egytől egyig egy olyan kommunikációs rendszer elemei, amelynek jó működésétől függ a faj fennmaradása. Mindennek, amit az állatok tesznek, oka és értelme van, s ugyanígy a legbizarrabbnak látszó testalkatnak és színezetnek is. És az állatok türelmes és alapos megfigyelője meg is tudja fejteni ezt az értelmet, noha persze felderítendő rejtély is mindig marad bőven. Ettől olyan megunhatatlanul izgalmas az állatvilág tanulmányozása. Desmond Morrist, A Csupasz majom, a Testközelben és a Miért csinálja? szerzőjét aligha kell bemutatni a magyar olvasóknak. A kitűnő állatbúvár (hivatalos nevén: zoológus-etológus), a Londoni Állatkert kurátora és évtizedeken át egy kutatócsoport vezetője, a tudósoknak ahhoz a ritka fajtájához tartozik, amelyik nem restelli és - ami még fontosabb - képes is érthető és élvezetes formában megosztani ismereteit a tudományokban járatlan olvasókkal és televíziónézőkkel. Morris, mint a bevezetőben elmondja gyerekkoráben kezdte az állatok megfigyelését, majd a csimpánzok hosszas tanulmányozása során rájött, hogy az embereket ugyanúgy lehet tanulmányozni, mint a többi állatot. Így keletkezett a csupasz majom, majd a Testközelben. Most Morris végre rászánta magát, hogy megírja azt a könyvet, amelynek az előbbi kettő voltaképpen a folytatása, vagyis hogy népszerűen rendszerezze azokat az ismereteit, amelyeknek alapján utóbb vizsgálni kezdte az ember viselkedését és szokásait. Ez a tudós azonban nemcsak ismereteket közöl. Aki jól olvassa a könyvet, az megtanulhatja maga is megfigyelni az állatokat - mi több, tisztelni is őket.

Joachim Mayer - Milyen ​fa ez?
Zsebméretű ​praktikus határozó. Előnye, hogy kis mérete és súlya lehetővé teszi, hogy magunkkal vigyük erdei barangolásainkra. A könyv az Európában előforduló 170 legismertebb, leggyakoribb faj részletes leírását tartalmazza, minden fajról látványos, színes fotóval. A különböző fák meghatározását színkód és a legfőbb jellemzők pontos leírása segíti.

Michael Tierra - Gyógyfüveskönyv
A ​könyv gyakorlati útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy miképpen vigyázzunk az egészségünkre a gyógyfüvek segítségével. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok számára, akik az egészségük megőrzésének, illetve visszaszerzésének természetes útjait keresik. A több, mint 150 rajzzal illusztrált mű abc-rendben sorolja fel a gyógyfüveket, és tárgyalja az alkalmazásukat. - A gyógyövények három funkciója, - a füvekkel való gyógyítás hagyományos módszerei, - gyógynövényes kezelések a herpesz, az akne, az ízületi gyulladás, a hátfájdalom, a testsúlygond, a megfázás és az influenza ellen, - több, mint 140 nyugati és 31 fontos kínai gyógynövény részletes leírása, használata és adagolása, - hogyan vásároljunk, termesszünk és tároljunk gyógynövényeket.

Zádori Bence - Fordul ​a bakterház
Én ​már csak azt gondolom, mégis folytatnom kell a bakterház történetét. A csépai kupec meg az ő szépséges Rozija esküvőjén még úgy gondoltam, felhagyok az írói mesterséggel, és idővel magam is kupecnek állok. Az mégiscsak előkelőbb foglalatosság. Meg aztán a kupeckedésben a bukszája is elébb vastagodik meg az embernek. Sokáig nem is fogtam a kezembe a tintaceruzát, de annyi minden megesett azóta a bakterház körül, el kell, hogy meséljem.

Elisabeth Kübler-Ross - A ​halál és a hozzá vezető út
Ez ​az érzékeny könyv a modern társadalmak egyik elhallgatott problémájáról, a halállal való emberi viaskodásról mond el sok bátor gondolatot. Megjelenése óta klasszikussá vált a "thanatológia" pszichológiai és szociálpszichológiai szakirodalmában. Az elvallástalanodott, modernizálódott társadalomban a halál eseménye, sőt puszta lehetősége heves rossz érzést vált ki, bár a "művi" halál valósággal hemzseg a képernyőn. Nehezebb a halállal való megbékélés, mint korábban. A halál közeledtére adott tipikus reakciókról s a követendő emberi magatartásokról senki sem értekezett a szerzőnél mesteribben és megértőbben. Az újabban miszticizmusra is hajló Kübler-Ross hervadhatatlan érdeme, hogy rendkívüli empatikus készséggel és nagy pszichológiai tudással elemez olyan lelkiállapotokat, amelyek alaposabb ismerete nemcsak a pszichológusok, orvosok és ápolók számára fontos, hanem valamennyiünket segítheti és gazdagíthatja. A kötetet dr. Buda Béla előszava vezeti be.

Zöldág László - A ​kutya tenyésztése és egészségvédelme
A ​kutya nemcsak a szabadidő eltöltésének szórakoztató partnere, hanem hasznos segítőtárs a vadászatban, a sportban, a vakvezetésben, a bűnüldözésben, a mentésben és a vagyonvédelemben is. A tenyésztés feladata, hogy a célnak legjobban megfelelő egyedek születését segítse elő. Ehhez genetikai alapismeretekre és tenyésztési módszerekre van szükség. Ezeken kívül a könyv ismerteti a kutya táplálását, tenyésztéshigiéniáját, etológiáját, foglalkozik az egészségtannal, valamint a tenyésztés néhány fontos jogi kérdésével is.

Kutya
A ​kutya Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​kutya
Kutyafajták ​ismertetése számos szövegközti fotóval, tartási, tenyésztési és kiképzési útmutatóval.

Kovács Péter Zoltán - Kutyabűvölés
Elbűvölő ​könyv a Kutyabűvölés: „.kicsit néprajz, kicsit kultúrtörténet, kicsit irodalomtörténet, kicsit biológia, kicsit etológia, kicsit kinologia, de valójában a különleges tapasztalatok gyűjteménye” – írja a szerző bevezetőjében. Ősi emberi tudás kincsesbányája, irodalmi néprajzi remeklések gyűjteménye, melyből megtudhatjuk, hogy mit tettek régi korok emberei azért, hogy a kutyák meg ne ugassák, meg ne harapják őket. Magát a szót – a kutyabűvölést – Szívós Béla (1849-1912) 1901-ben írta le először A kutyabűvölő című novellájában. Ember és kutya kapcsolatáról szól tehát a könyv, de nem a kutyák ellen íródott, sokkal inkább megismerésükre biztat. Időrendben haladva, Homérosztól idéz először Kovács Péter Zoltán, majd sorakoznak a magyar irodalom jelesei. Jókai Mór regényeiben, Tömörkény István novelláiban éppúgy előfordul a kutyák bűvölése, mint Krúdy Gyula varázslatos történeteiben. Foglalkoztak a kutyabűvöléssel néprajztudósok: Ecsedi István, Vajkai Aurél, Szűcs Sándor. Kovács Péter Zoltán csaknem egy évtizedig gyűjtötte anyagát, melynek során kirajzolódott e „tudomány” két hazai bölcsője: Szegedtől északra és a Debrecentől délnyugatra eső tanyavilágban ismerős igazán a kutyabűvölés tudománya. – Most közkinccsé válhat a gyűjtemény, érdemes széles körben ajánlani akár néprajzi csemegeként, akár a kutyák jobb megismerése, az is lehet, hogy bűvölése érdekében.

Félix Endre - Az ​apróvad vadászata vizslával
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füzesiné Szegvári Zsuzsa - Magyar ​vizsla
Házi ​kedvenceink sorozat negyedik részében a magyar vizsláról tájékozódhatunk. Kinek való a magyar vizsla? Szuka vagy kan a jó választás? Hogyan neveljük szobatisztaságra? Hogyan ápoljuk? És még sok kérdésre választ kaphatunk ezzel a fajtával kapcsolatosan.

Füzesiné Szegvári Zsuzsa - A ​magyar vizsla
A ​magyar vizsla, ez a sokoldalú kutyafajta az ember hű társa nemcsak a vadászatban, de a különféle kutyás sportokban is, segítője vakvezetőként, rendőrségi speciális keresőkutyaként, vagy "csak" elválaszthatatlan barátja, gyermekének pajtása... E könyv fejezetei bepillantást engednek a vizsla sokrétű munkájába, hasznos segítséget nyújtanak a kölyök kiválasztásához, neveléséhez, a mindennapok során előforduló teendőkhöz, emellett tájékoztatást kapunk a vizsla külleméről, versenyeiről és vizsgáiról is. A könyv végén pedig egy "vizslás" szótárban megtalálhatjuk a vadászati munka során előforduló szakkifejezések magyarázatát.

Kolossy Gábor - Betyár, ​a magyar vizsla
Kész ​vizsla vásárlása. A vizsla vezetése és vércsapamunkája. A kölyök vásárlása, nevelése, oktatása és bevadászása.

Ősi Zsolt - Vizsláskönyv
A ​városi kutyás emberek, ha megkérdik őket kutyapajtásuk fajtájának eredetéről, a fajta eredeti munkájáról, többnyire olyan kerek, rövid tömör előadást rögtönöznek a husky-k szánhúzó munkájáról, a border collie-k vagy pulik történetéről, a terelőtudományáról, hogy öröm hallgatni. Ezzel szemben a városi vizsla, vizsla-féle és retriever tulajdonosok jó esetben azt mondják, hogy a kutyájuk fajtájára nézve eredetileg vadászkutya. Azonban, hogy ez valójában mit jelent, hogy hogyan is vadásznak a vizslával, nem tudják, vagy ismereteik hiányosak, zavarosak. Ez vezetett arra, hogy ezt könyvecskét megírjam. A Vizsláskönyv tehát nem csak vadászoknak, különösen nem csak vizslás vadászoknak szól, hanem azoknak, akik szeretnék megismerni a vizslák és retrieverek eredeti feladatait, hogy megértsék, micsoda kincs kutyájuk. Milyen feladatokra nemesítve lett olyan intelligens, együttműködő és szeretetre méltó, amivel meghódította a világot, és amit csodálva a mellett döntöttek, hogy ilyen fajta kutyát választanak maguknak. A könyv írója olyanfajta vadász, aki ügyvédi munkájával teremti meg a vadászat feltételeit. Mindennapi élete a városhoz láncolja, ezért kénytelen kutyáit az utcán sétáltatni. Ám a hétvégeken a vadászat ünnepnapjai következnek: a fiatal vizslák tanítása. A könyvet olvasva nem csak a vizslák sokrétű munkáját ismerheti meg az olvasó, hanem a szerzővel együtt végigélheti a teljes vadászévet is.

Soltész Kálmán - A ​harcsafogás trükkjei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szeley Dezső - Sporthorgász-lexikon
A ​halászat az ember ősfoglalkozásának egyike és ennek kifinomultabb művelése a horgászat. Nálunk még nem is olyan rég, elnézően megmosolyogták a horgászt. Az utóbbi két-három évtizedben a gyárak rohamosan tökéletesítették az eszközöket és valószínűleg ezzel együtemben szaporodott a horgászok száma is. Az uj eszközök kiküszöbölték a különböző nehézségeket, könnyű kezelhetőségük sokkal nagyobb lehetőségeket nyújt s ezek nyomán a horgászat sporttá nemesedett. Ma már ennek a sportnak tekintélyes számú rajongója van a társadalom minden rétegéből. De ahogy minden más sportnak nemes vetélkedés az alapja, ahol az ellenfelek egyenlő lehetőségek mellett küzdenek, itt is tartsuk szem előtt ezt az elvet és ne felejtsük el, hogy ellenfelünk, a »hal« a küzdelemben csak ösztönétől hajtva tud védekezni, amíg mi eszes fölényünkkel tudjuk vele megvívni a harcot...

Henri Limouzin - Pierre Affre - Jacques Chavanne - Yvan Drachkovitch - Marc Sourdot - Gilbert Bordes - Halak ​és horgászok
A ​könyv fotói Magyarországon először látható, rendkívüli felvételek. A különleges technikájú és csodálatos szépségű fotókon pisztrángok, csukák, süllők, lazacok, sügérek jelennek meg természetes környezetükben. A képek segítik a halak viselkedésmódjának megismerését, megértését és bemutatják a legsikeresebb horgászati módszereket is. Hat ismert francia horgász-szakember mesél kedvenc halairól és halfogási trükkjeikről. Egy igazi horgász nem érheti be annyival, hogy beveti a zsineget a vízbe és esetleg kifog egy halat, hanem arra törekszik, hogy megkísérelje felmérni, mi történik a víz alatt horgászás közben. A könyv segítséget nyújt olvasóinak abban, hogy közelebb kerüljenek a víz, a halak és a horgászat elbűvölő világához.

Kenneth Anderson - Ilyen ​a dzsungel
Az ​angol vadász-író kilenc elbeszélését adjuk át e kötetben az Olvasónak. Anderson nemcsak híres vadász és kitűnő író, de szerelmese is az indiai dzsungelek megragadó szépségű, érintetlen, vad világának, amelynek minden növényét, minden állatfaját ismeri. Több ízben kérték fel, hogy szabadítsa meg India egyik vagy másik vidékét egy-egy vérengző és ravasz emberevő tigristől, amely olykor hosszú hónapokig páni rémületben tartotta a lakosságot. E vadászatok közben szerzett élményeit, kalandjait írja le a szerző, akit csak egész életén át szerzett dzsungelbeli tapasztalata és bámulatos ösztöne mentett meg a vadállatok karmaitól-fogaitól. A dzsungelekben nemcsak növények és vadállatok élnek, hanem emberek is, Anderson mélységes humanizmussal figyelte az erdőlakók életét - és valahányszor képes volt rá, minden módon segített rajtuk. Elbeszéléseinek főszereplői gyakran nem a vadállatok, hanem a különös életű erdőlakók. Anderson sikeres könyvét mindenkinek melegen ajánljuk, akit érdekelnek a távoli tájak és emberek, a dzsungelek állatai és a feszült izgalmú vadászjelenetek.

Terényi Andrea - Új ​utakon a nehezen kezelhető gyermekekhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csóka György - Lepkehernyók
Lepkehernyók... ​100 millió éve jelentek meg a földi élet színpadán. Evolúciójuk során a formák és funkciók olyan elképesztően gazdag tárházat hoztak létre, mely önmagában is kiválóan érzékelteti az élet sokféleségének határtalanságát. A legkisebbek és a legnagyobbak közötti méretkülönbség akkora, mint az egér és az elefánt között. Egyesek csupaszok, mások testét bizarr szőrök, tüskék, nyúlványok fedik. Sokuk színe és mintázata diavattervezőket is megihlethet. Számos fajuk az álcázás és a megtévesztés mestere. Az águtánzó araszoló hernyót még egészen közelről sem könnyű felismerni, színével és alakjával, de még testdudoraival is olyan tökéletesen olvad bele környezetébe. Mások óriási hangyára emlékeztető megjelenésükkel vagy éppen kígyószemükkel riasztják el ellenségeiket. Némelyek igen hatékony trükköket alkalmaznak a környezeti hő optimális hasznosítására. Sokan olyan kifinomult módszerekkel manipulálják tápnövényüket, hogy mi magunk is tanulhatunk tőlük. A legtöbb szárazföldi ökoszisztéma anyagforgalmának meghatározó szereplői. Több növényi anyagot fogyasztanak el, mint az összes többi növényevő állat együttvéve. A jelenleg élő zöld növények többsége felépítésében és életmódjában is egyaránt magán viseli a hernyókkal való hosszútávú együttélés nyomait. Ha jobban megismerjük őket, egy igen érdekes és elgondolkodtató világba nyerünk betekintést. A megismerés első lépéseit vezetheti ez a kis könyv. Benne 153 színes fénykép segíti 136 nálunk előforduló lepkefaj hernyójának azonosítását. Segítségével áttekinthetjük a lepkehernyók életének fontosabb, érdekesebb fejezeteit. Ajánlom könyvemet mindenkinek, aki e csodás kis lényekről munkája vagy puszta érdeklődése okán többet akar tudni. Legyen bár erdész, mezőgazdász, hobby-kertész, természetvédő, turista, vagy diák...

Csóka György - Kovács Tibor - Xilofág ​rovarok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magos Judit - Demény ​- Kóbor kalandjaim
Demény, ​az első számú magyar celEbvizsla, egyben a legsikeresebb négylábú író és véleményvezér felfedi izgalmakban bővelkedő korai kalandjait, melyek a boldog, gazdis élethez vezettek. Töpihalomnyi filozofikus kérdésre keresi és persze meg is adja a választ: Kutya-e a vizsla? Létezik a Kóborok Köztársasága? Van menekvés a macskamaffia elől? Hogyan mentsd a májadat, ha liba vagy? És természetesen a legfontosabb: van-e szerelem a kukaborogatás árnyékában? Kalandos road movie kutyaszemmel! Imádni fogod. ALAP.

Lovassy Sándor - Magyarország ​gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik.
Az ​1927-ben megjelent mű a korabeli Magyarország nagy jelentőségű természetrajzi munkája volt. Erre való hivatkozások még Fekete István Tüskevár című regényében is megjelennek. (A főhős Tutajos rendszeresen ebből a könyvből tájékozódik a berek állatairól).

Vörös István - A ​Teremtő tenyerén
Te ​jó ég! Megint egy vadászkönyv, sóhajtottam, amikor a kézirat szerkesztésére felkért a kiadó: hát már megint könyvet írt kalandjairól valaki, aki puskát vesz a kezébe, zsörtölődtem. Azután azon vettem észre magam, hogy nem tudom letenni. Szemvillanás alatt vitt át az időkapun, a kezdetekhez, a háború előtti falusi élet sajátos, mára tovatűnő világába. A különleges „vadászösztönű vércsoporttal” születetett gyermek, Vörös István belekóstoltat a világégés helyi borzalmaiba, az elmúlást siettető, értelmetlen emberi tevékenységbe. De ez sem csillapította az ősi ösztön kamaszodó vágyait a verébtől az „igazi” zsákmányig. Eredeti leíró stílusa tartja fogva az olvasót, aki a természet működésének olvasása közben azon veszi észre magát, hogy ott áll levett kalappal a zsákmány felett. Mivel az író orvos, olykor hasznos eligazítást kapunk különféle nyavalyák gyógyításához, mely nemcsak a testnek, hanem a léleknek is enyhülést ad. Mint a belügyeseket gyógyító kórház főorvosa, bepillantást ad a 10-es kórterem rejtélyén keresztül sajátos munkájába. De azért mégiscsak a vadászatról olvashatunk, s noha a zsákmány örömére éhes puskással van dolgunk, közben leckét kapunk a sokszor hiányzó vadászetikából is. Dr. Vörös István könyve tanít, nevel... elgondolkoztat. Pápai Gábor

Vörös István - Úton ​és útfélen
Vörös ​István vadászíró második könyve vadászélményeiről.

Kollekciók