Ajax-loader

Gembiczki Zoltán

Rate_positive 33 Rate_neutral 2 Rate_negative 0

3969 napja velünk van 746 napja láttuk utoljára

Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (41)

Ungváry Rudolf - Utána ​néma csönd
Ez ​a könyv a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 1956-os diákparlamentjének története: a felnőtté válásról és megaláztatásról szól. A diákparlament egyetemi forradalmi testület volt, és többfélét jelentett. Jelentette egyrészt azt a nagygyűlést 1956. október 22-én délután 3 és éjfél után 2 óra között, amelyen szinte az egész egyetem jelen volt, és megfogalmazták a követeléseket. Jelentette másrészt azt a 10-15 hallgatóból és tanárból álló csoportot, amely az egyetemet képviselte, és a megyei munkástanáccsal együtt vezető szerepet játszott a forradalomban Északkelet-Magyarországon. Jelentett minden hallgatót és tanárt, aki valamit tett azokban a napokban akár fegyveres nemzetőrként, akár azzal, hogy valamit szervezett, vagy valamilyen helyzetben fellépett. A forradalom idején az egyetemi diákparlamentben minden betöltetlen hely megtalálta a maga emberét.

Pfliegler J. Ferencz - Életem ​- Egy miskolci polgár visszaemlékezései - 1840-1918
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Régészeti ​tanulmányok Miskolc korai történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sugár Ildikó Judit - Miskolci ​nosztalgikus séták
Sétáljon ​velem Miskolcon, nem fogja megbánni. De unatkozni sem fog, ezt megígérem. Színes történeteimmel és a város bemutatásával gondoskodom mindezekről. Remélem, elkísér.

Para-Kovács Imre - A ​mamut dala
Para-Kovács ​Imre most megjelenő második kötetébe sikeresen emelte át az eddigi munkáit jellemző világvége-hangulatot és a miskolci punk mentalitását. Olyan lendületes punk regényt alkotott, mely - miközben magával sodorja olvasóját - saját illúziótlanságát nemcsak a múltra, a hetvenes-nyolcvanas évekre, hanem a jelenre, a rendszerváltás utáni Magyarországra is kiterjeszti. Vicces és keserű, szellemes és kegyetlen könyv - hangulatjelentés a korról, amelyben élünk.

Pogány Frigyes - Marjalaki Kiss Lajos - Vákár Tibor - Leszih Andor - A ​diósgyőri vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mező László - Ötven ​éves a Miskolci Honvéd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berecz József - Borsod ​megye és Miskolc múzeumügye a helyi sajtó tükrében 1892-1949
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobrossy István - A ​miskolci vendégfogadók és a vendéglátás története 1745-1945
A ​„bujdosó-pohár" rigmusa — Szendrei J. 19. századi gyűjtésében — Miskolc szimbólumának, az Avasnak, s az itteni középkori eredetű pincékbeli poharazgatásoknak hangulatát idézi. Az Avas borpincéi évszázadokon át nem­ csak a helyi és környékbeli jó minőségű bor tárolását, érlelését szolgálták, hanem — a jelentős borkereskedelem és a kapcsolódó iparágak kifejlődése mellett — a vendégvárás—vendéglátás szimbólumává is váltak. A pincesorokat — még az 1950—60-as években is — esténként a „régi bortermelők" hagyomá­ nyos fogadásai jellemezték, s a környéket a borozgató társaságok jó hangulata töltötte be. Talán a rigmusban is megénekelt bujdosó-pohár szokása táplálta és terjesztette a miskolci vendégszeretet kiemelkedő hírét, s ösztönözte mara­ dásra, vagy visszatérésre annak olyan jeles híveit mint pl. Móra Ferenc, Lévay József és Móricz Zsigmond. Ők alapították - többek között - azt az irodalmi asztaltársaságot az Avason, ahol* a tagoknak névre szóló gravírozott feliratú borospoharai voltak. A pincetulajdonos ezekben a poharakban tette eléjük — természetesen a helyi ételspecialitások mellett — az „édes nedű"-t, amely bora és vendéglátása jól hírének terjesztésére kötelezte a kedves vendégeket.

Pál István - Amiről ​a Kubik mesél
A ​Miskolci Vasutas Sport Club 75 éves történetének, sportágai működésének fontosabb feltárt eseményeivel, adataival találkozik az olvasó ebben a kötetben. A húsz fejezet tizennyolc szakosztály tartósabb történetét foglalja magába, melyet az Egyesület és a tömegsport egészítenek ki.

Varga Lajos - A ​Miskolci Vasutas Sport Club története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_164383
A ​Célváros Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​Célváros
"... ​A villanyrendőr az egész objektum: a jelzőlámpák és az ürgetorony. [...] Amikor már nagyobb volt a forgalom, ott volt benne az ürge reggeltől délutánig. Váltották egymást." "Ott, hát, én eléggé csavargó életmódot folytattam középiskolás koromban, mert sokat mentem. Főutcán volt a Forint, [...] a Városháztéren volt a Dominó nevű elhíresült presszó, és akkor ott tanyáztunk minden délután. [...] Forint volt, igen, a színház oldala a villanyrendőrtől a Városház térig. És akkor az volt a Korzó egyébként. Ott mindenki megtalált mindenkit. [...] Fillér ez nem volt annyira... én nem emlékszem, de a Forint az Forint volt. Meg a Villanyrendőr. Ugye, ezek voltak a találkozási helyek, pontok. Meg a Dominó." "Marha keveset [jártam be a városba az egyetemről]. Amikor randevúra mentem, mert az mindig a Villanyrendőrnél volt. Az volt a fix pont. Hát, néha moziba, színházba. Csak úgy sétálni, úgy ritkán, annyira nem volt szép az a belváros. [...] és ott állt mellette egy másik lány, az pedig a [későbbi] feleségem volt. De jó volt, mert vele lehetett beszélgetni, táncoltunk ugyan, de aztán beszélgettünk majdnem reggelig, nem is táncoltam mással, ő sem. Így, elsőre. Aztán utána Villanyrendőr meg minden. Így ismerkedtünk meg."


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (33)

Karel Čapek - Abszolútum-gyár
"Bondy, ​a Karburátorom óriási dolog. Műszaki és társadalmi szempontból átalakítja a világot; végtelenül olcsóvá teszi a termelést; megszünteti a nyomort és az éhséget; egyszer majd a fagyhaláltól is megmenti bolygónkat. Másrészt viszont melléktermékként Istent zúdítja a világra. Könyörgök, Bondy, ne becsüld ezt alá; mi nem szoktuk meg, hogy a tényleges Istennel számoljunk; nem tudjuk, hogy jelenléte mit idézhet elő - például kulturális téren, erkölcsi téren és így tovább. Barátom, itt az emberi civilizációról van szó!" Így próbálja Marek mérnök lebeszélni G. H. Bondyt, a nagy gyárost és üzleti vállalkozót. Hiába. Bondy megvásárolja a találmányt, és gyártani kezdi a csodálatos teljesítményű "karburátorokat", s ezzel valóban a világra szabadítja az "abszolútumot", az Istent. Hogy ebből mekkora bonyodalmak támadnak, s végül mekkora világfelfordulás, azt ilyen szellemes és szórakoztató formában csak Čapek írhatta meg, műfaji kötöttségeknek fittyet hányva, humort, iróniát, szatírát, paródiát szertelen kötetlenséggel vegyítve, úgy, ahogy arra talál csak egy fiatal, de az írásnak immár minden csínját-bínját ismerő író merészkedhet. Ez volt az első regénye.

Marcel Proust - Swann
Jellegzetes ​alakjai, Swann a léha műkedvelő, Guermantes hercegnő, a nagyvilági dáma, Francoise, a szakácsnő, Verdurinék, a társasági élet zsarnokai, és rabszolgái, Bergotte, az író, Berma a nagy színésznő és még mások oly eleven típusok, hogy már bevonultak a Rastignacok, a Goriot-k, a Sorelek, a Bovarynék társaságába. A mai olvasót talán a századvégi francia társadalom prousti ábrázolása köti le elsősorban, az író aprólékosan elemző, megjelenítő módszere, amely a tájak, a tárgyak, az emberek pontos és árnyalatos rögzítésében, az élet valóságának sajátos érzékletességével tárja fel egy letűnt korszak arisztokratáinak semmittevő, hívsággal teli, önző és üres életét, és mint Rembrandt fényárnya az alakokat és tárgyakat - mindent a mesélés, az emlékezés, a költészet légkörébe burkol.

Herman Melville - Moby ​Dick
Ahab ​kapitány az északi és déli óceánok ezernyi áramlatán át üldözi megszállott lélekkel ősi ellenfelét, a legendás Fehér Bálnát, Moby Dicket. Mindenfelé süllyedő szigonyosnaszádok, tört bálnázó csónakok, vízbe fúlt, mélybe rántott matrózok hullái jelzik a csapását, azt az irtást, melyet évek óta vágott vadászai között Moby Dick. Ahab életének átka ő: fiatal kapitánykora óta, mikor is első összecsapásuk alkalmával lemetszette fél lábát a bőszült fehér szörnyeteg, hajszolja hasztalanul és egyre megrögzöttebb tébollyal ez a bosszúért sóvárgó híres hajós Moby Dicket. Ahab életének értelme és célja ennek a veszélyességében hírhedett fenevadnak az elejtése, de hiába mind a legkörültekintőbb üldözés, a legszilajabb hajsza, hiába törnek a szigonyok a bálna oldalába, akárhányan vetik is nyomába magukat a legveszekedettebb, halálmegvető bátorsággal, minden küzdelemből győztesen kerül ki a sátáni értelmű és erejű óriási Moby Dick. Ahab elpusztul ugyan, de törhetetlen akarata, gigászi erőfeszítésének hősiessége mégis az ember diadalát jelenti a természet erői felett, melynek megszemélyesítője a bálna: Moby Dick. Szász Imre mesteri átültetésében kapja kézhez az olvasó a klasszikus amerikai irodalomnak ezt a több mint százéves remekművét.

Piers Paul Read - Életben ​maradtak
Négyezer ​méternél is magasabban az Andok kietlen hómezején. Élelem, meleg ruha, orvosi segítség sehol. Egy rádiót sikerül rendbe hozniuk. Éppen híreket mond: mivel már semmi remény sincs, hogy a Fairchild uruguayi repülőgép szerencsétlenségét bárki is túlélhette, a roncs keresését nem folytatják tovább... 1972. októberében az uruguayi Keresztény Öregfiúk rögbicsapata bérelt repülőgépen ötfőnyi személyzettel és számos szurkolóval útnak indul Chilébe, hogy néhány meccsen megmérkőzzék az ottani Öregdiákok csapatával. A rossz látási viszonyok miatt a gép az Andok egyik csúcsába ütközött, szárnya, farka letörött, a roncs pedig lefele száguldott a havas lejtőn, majd nagy zökkenéssel megfeneklett a hómezőn. A pilóta és több utas szörnyethalt. Néhányan súlyosan megsérültek. Élelmük mindössze ennyi maradt: pár tábla csokoládé, némi gyümölcsíz és néhány tubus fogpaszta. Vizet a napon olvasztottak a hóból. Tizenhatan mégis megmenekültek hetven napi szörnyű szenvedés árán. A páratlan eset híre 1973-ban az egész világot bejárta, és az erről készült drámai feszültséggel teljes könyv számos nyelven eljutott az olvasókhoz.

Ernest Hemingway - Novellák
"Ha ​a prózaíró eléggé ismeri azt, amiről ír, kihagyhat dolgokat, amiket ismer, s az olvasó, ha az író becsületesen ír, éppoly erősen érzi a kihagyott részleteket, mintha az író kimondta volna. Egy jéghegy mozgásának méltósága éppen annak tulajdonítható, hogy csak egy nyolcada áll ki a vízből..." - vallja Hemingway, akinek novellái nagyobb együttműködést kívánnak az olvasótól, mélyebben felzaklatják hasonló rejtett emlékeit, és a restségre hajlamos érzelmeit működni kényszerítik - éppen az elhallgatások révén. Ezek az elhallgatások teszik lírai íróvá Hemingwayt.

Ernest Hemingway - Az ​öreg halász és a tenger / Elbeszélések
Hemingway ​életművének tanulsága egyetlen mondatba tömöríthető. „Az ember nem arra született, hogy legyőzzék – az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem lehet soha.” Az embernek, ha ember akar maradni, szembe kell szállnia a fenyegetésekkel: fasisztákkal a spanyol hegyekben, oroszlánokkal Afrikában, cápákkal a nyílt tengeren. Hemingway erkölcskódexének legfőbb parancsa a bátorság és a helytállás, ha ez látszólag hiábavalónak bizonyul is. A legtiltottabb magatartás pedig a gyávaság és a meghátrálás, történjék bár a legreménytelenebb helyzetből. Ma már bizonyos, hogy Ernest Hemingway a huszadik század legkiválóbb prózaíróinak egyike. Művészete, mely legtisztábban talán éppen elbeszéléseiben kristályosodik ki, a modern próza történetében vízválasztó jelentőségű. Iskolát teremtett az utána következő írónemzedék jó része számára; de hatása alól azok sem mentesek egészen, akik a huszadik századi irodalom más lehetőségei felé, más útjaira indultak. A könyvben megtalálható művek: - Az öreg halász és a tenger - Indián tábor - Bérgyilkosok - Ötven rongy - Wyomingi bor - Francis Macomber rövid boldogsága - A Kilimandzsáró hava - Aki nem adja meg magát

Heinrich Böll - És ​száját nem nyitotta szóra
A ​Nobel-díjas író kötetünkben szereplő hat kisregénye írói pályájának és egyben az elmúlt harminc év nyugatnémet valóságának keresztmetszete. Hienrich Böll az egyik legjelentősebb és legnépszerűbb író napjainkban. Műveiben mindig azokkal az időszerű kérdésekkel foglalkozik, melyeket a kor változásai és a történelmi fejlődés állít a gondolkodó, politizáló, az emberi sorsokért felelősséget érző író elé. Az 1949-ben írt, A vonat pontos volt című kisregény még a háború nagyon is közeli emlékeit eleveníti fel, a halálát biztosan megérző, szabadságáról a galíciai hadszíntérre visszautazó katona történetében. Továbbá három, 1953 és 1964 között keletkezett kisregényének (És száját nem nyitotta szóra, Korai évek kenyere, El a csapattól) is a háború témája, de közvetetten. Böll sorsokat ábrázol itt, a nyomor, majd a kezdődő prosperitás idején - sorsokat, szerelmeket, kapcsolatokat, melyek valamiképpen eltorzultak; embereket, akik nem tudnak egymásra találni, és magukra sem, mert a történelem torz korszaka - a háború évei - kitörölhetetlen nyomot hagytak bennük. Azonban ahogy változik a világ, ahogy újabb és újabb kérdéseket vet fel a fejlődés, úgy változnak Böll témái is. A hatvanas évek végétől már nem a háború és ennek hatása foglalkoztatják, hanem az újra talpra állt, az anyagi jólét magas színvonalára eljutott nyugatnémet társadalom egyéni életekben és a közéletben megmutatkozó ellentmondásai. Az Egy szolgálati út vége azt firtatja, miféle törvények, miféle igazságszolgáltatás alapján ítélhetnek el jóravaló polgárokat, a hatalommal való legcsekélyebb szembefordulás esetén. A Katharina Blum elveszett tisztessége is végső soron az egyéni lét biztonságát kérdőjelezi meg egy szilárdnak látszó társadalomban. Böll művei a nyugalmas felszín alatt csak az éles szemű és kritikus elméjű megfigyelő számára érzékelhető, lassan-lassan feszültségeket teremtő válságjelentéseket tudatosítják az olvasóban. Teszik ezt mindig magas művészi színvonalon, változatos formai megoldásokkal, mert az író egyaránt könnyedén kezeli a hagyományos formát és a modern regény legújabb módszereit.

Alan Alexander Milne - Micsoda ​négy nap!
A ​bájos szőke, tizennyolc esztendős Jenny Windell egy szép napon visszatér őseinek immár fél éve elhagyott hajlékába - és voltaképpen nem is csudálkozik különösebben, amikor a szalonban egy holttestre bukkan. Még az sem lepi meg nagyon, hogy a takaros hullában tulajdon nénikéjére, az örökifjú, és nem kevéssé kétes hírű Jane Latour művésznőre ismer. A címben foglalt négy nap így kezdődik - és talán még kalandosabban folytatódik. A Micimackó világhírű szerzőjének ez a regénye a vidám kalandokat és humoros fordulatokat kedvelő felnőtt olvasók szórakoztatására íródott. A regény megihlette Karinthy Frigyest, aki nem sokkal az eredeti mű megjelenése után fordította le. Jenny Windell kalandjait most új kiadásban, új köntösben olvashatják Micimackó szerzőjének és fordítójának kedvelői.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (38)

Lipták Gábor - A ​miskolci kalmár
Három ​izgalmas történetet gyűjt egybe a népszerű ifjúsági író kötete: A miskolci kalmár A kék virágos kályha A mesterjegy Az első a 19. századi Tátra vadregényes erdeibe kalauzol el, ahol rablókkal küzdve szerzi vissza szerelme vagyonát egy talpraesett ifjú kereskedő. A második Sárospatakon játszódik, s a művész fazekasmester kék virágos kályhájának eltűnt tervrajza áll az események középpontjában. Egy tehetséges, igazságtalanul háttérbe szorított fiatal ötvösmester a harmadik történet hőse, aki a romos Boldogkővár omladékai között talált kincset használja fel remekműve megalkotására.

Illyés Gyula - Puszták ​népe
A ​Puszták népe voltaképpen egy avantgárd gesztusból, André Gide 1927-es Kongói utazásának ösztönzésére született. Illyés Gyula a magyar "tengerfenék titkai közé reflektorfényt vető" (Babits) írószociográfiájával, máig nem múló hatású remekműben ábrázolta a két háború között a hazai hitbizományok és nagybirtokok vergődő cselédnépének életét, saját pusztai gyerekkora világát.

Tamási Áron - Ábel ​a rengetegben
Ábel ​népmesei ihletésű hős, az ő sorsát kiséri végig Tamási Áron trilógiája - Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában - küzdelmét a létért, a megmaradásért. Csavaros észjárású, furfangos emberke, aki kalandjai során talpraesettségével, humorával, emberségével, segítőkészségével úrrá lesz a nehéz helyzeteken. Megjárja a rengeteget, a várost, Amerikát, hogy aztán visszatérjen szülőföldjére, a havasokhoz, mert ahogy a könyvben található, már szállóigévé vált mondat állítja: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne".

Walter Scott - Waverley ​(angol)
Waverley ​is set during the Jacobite Rebellion of 1745, which sought to restore the Stuart dynasty in the person of Charles Edward Stuart (or 'Bonnie Prince Charlie'). It relates the story of a young dreamer and English soldier, Edward Waverley, who was sent to Scotland in 1745. He journeys North from his aristocratic family home, Waverley-Honour, in the south of England (alleged in an English Heritage notice to refer to Waverley Abbey in Surrey) first to the Scottish Lowlands and the home of family friend Baron Bradwardine, then into the Highlands and the heart of the 1745 Jacobite uprising and aftermath.

Jack London - The ​Sea Wolf
The ​Sea Wolf is Jack London’s powerful and gripping saga of Humphrey Van Weyden, captured by a seal-hunting ship and now an unwilling sailor under its dreaded captain, Wolf Larsen. The men who sailed with Larsen were treacherous outcasts, but the captain himself was the legendary Sea Wolf–a violent brute of a man. Jack London was a worshipper of the strong and virtuous hero, and a firm believer in the inevitable triumph of good. The master storyteller nowhere demonstrates this theme more vividly than in this classic American tale of peril and adventure, good and evil.

Dalai Lama XIV - The ​Path to Freedom
FREEDOM ​IN EXILE - Here, in his own words, The Dalai Lama describes what it was like to grow up revered as a deity among his people, reveals his innermost feelings about his role, and discusses the mysteries of Tibetan Buddhism. He tells of secret deals struck with the CIA as Tibet continued to struggle for independence, talks freely of the many world leaders he has known, and talks of the West's malaise from his standpoint as a spirtual and temporal figure of world reknown. ANCIENT WISDOM, MODERN WORLD - With wit, gentle good sense and with penetrating insight, the Dalai Lama shows how the truths that have stood the test of generations of practise can provide us with the tools to live happy, fulfilled and meaningful lives. In the process, it becomes apparent that he does not merely espouse the 'feelgood' religiosity some accuse him of. The reader is left admiring not just the wisdom of the author, but the wisdom of the culture he represents. In ANCIENT WISDOM, MODERN WORLD, His Holiness the Dalai Lama addresses these issues, in a spiritual complement to his autobiography FREEDOM IN EXILE.

Bovaryn%c3%a9
elérhető
30

Gustave Flaubert - Bovaryné
Flaubert ​első megjelent regényében, a Bovarynéban, Emma a főhős életének és szerelmi csalódásainak leírásával a romantikus illúziók kudarcáról fest ironikus, tragikus képet. Emma sorra kiábrándult férjéből és szeretőiből is, mert felismeri, hogy viselkedésük csak felvett póz, s nem hősök, hanem valójában kisszerű, közepes átlagemberek. Írói mestermunka, ahogy a szerző az érdektelen köznapi eseményeket ábrázolja, úgy, hogy egyúttal a kor jellemző vonásait is visszatükrözi. Flaubert-t első regénye, a Bovaryné teszi híres íróvá. Realista regény; tája a leghétköznapibb francia kisváros, emberei valamennyien átlagemberek; nem típusok, mint Balzac alakjai, hanem olyan még csak nem is tipikus emberek, akikkel az olvasó mindennap találkozik. A regény meséjét adó tragédia is mindennapi tragédia.

Sir Arthur H. Rostron - Home ​from the sea
When ​he retired Sir Arthur Rostron was captain of the greatest vessel afloat, the Berengaria. In this book he tells the adventures of over forty years at sea, in sail and steam ; of the race to aid the ill-fated Titanic ; of the heroic Gallipoli tragedy ; of the Mauretania as hospital ship ; of the interesting people who have dined at his captain's table. There is a wide appeal in these pages to readers of all tastes.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók