Ajax-loader

Katona Andi

Rate_positive 1528 Rate_neutral 5 Rate_negative 0

1932 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Rukkaracsony_2015 Badge-rukkaracsony2014-2 Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Covers_75864
1

Ismeretlen szerző - A ​világ leghíresebb amazonjai
Miután ​1493-ban Kolumbusz visszatért Európába, különös legendák kaptak szárnyra "India" csodálatos világáról. Sokan kételkedtek e történetek hitelességében, ám még többen hittek az új földeken élő óriásokban, félelmetes szörnyetegekben, értelmes madárlényekben vagy éppen az amazonokban, akiket földrajzilag hol ide, hol oda helyeztek. A legenda szerint viszont a karibok által lakott Karib-szigeteket kizárólag nők lakják, ők őrzik a kincseket. Férfiaknak évente csak egyszer szabad a szigetre lépniük, ekkor gondoskodnak az utódokról. A fiúkat aztán átadják az apának, a lányok pedig anyjuknál maradnak... Ez az amazonlegenda első amerikai változata. Könyvünkben megkíséreljük követni az amazonlegenda útját térben és időben egyaránt; az őskortól napjainkig és Ázsiától Afrikán át Amerikáig, ahol a mítosz olyan népszerű szórakoztatóipari alkotásokban él tovább, mint a Xéna című fantasy sorozat, melynek alkotói tudósok kutatásaira alapozva állítják, amazonhercegnők szerte a világon léteztek és harcoltak sajátos eszméikért meg a gyengékért és elesettekért. Ha pedig így volt, elmondhatjuk, hogy az amazonok voltak az első lovagok, akik ráadásul jócskán a lovagkor kezdete előtt léptek fel a történelem nagy színpadára. Érdemes megismerkednünk velük.

Ismeretlen szerző - A ​világ legzseniálisabb elméi
A ​zsenit pusztán egy hajszál választja el az őrülttől, szoktuk volt mondani bizonyára azért, mert a zseniket is éppoly kevéssé értjük, mint az őrülteket. Szívesen vesszük találmányaikat, hasznot húzunk teljesítményeikből, mégis van bennünk valami rossz érzés a nagy tehetség láttán. Irigykedünk is persze, ez természetes, nem szívesen ismerjük el érdemeiket, gyakran elutasítjuk új, korszakalkotó gondolataikat. A legtöbb társadalom azért felismeri a tehetséget, és lehetőséget teremt kibontakoztatására speciális programokkal, valamiféle tehetséggondozás útján. Sokan úgy vélik: a zseniknek ez a világ túl lassú. Mi, egyszerű embertársaik, túl lassan gondolkodunk, túl lassan fogjuk fel azt, ami az ő számukra szinte kezdettől, a megismerés pillanatától fogva nagyon is érthető. Egy ilyen világban ők nem érzik jól magukat... Márpedig ők azok, akik egyszer egy leírhatatlan, szinte megfejthetetlen pillanatban hirtelen megértenek valamilyen összefüggést, amire előttük senki sem jött rá - pedig milliárd és milliárd ember élt a Földön, és él velük egy időben! Hogy miért éppen ők fedezik fel azt a dolgot, és nem más valaki más - az ma még ismeretlen a kutatók előtt. Ez a könyv a zsenikről szól, nekünk, egyszerű átlagpolgároknak... Elméjük bonyolultságát talán sohasem érthetjük meg, de legalább megtudjuk, mikor, hol, milyen körülmények között alkottak valami maradandót az egész emberiség számára.

Ismeretlen szerző - A ​világ legtitokzatosabb alkimistái
Az ​alkimista szóról legtöbbünknek alighanem a mesékből és legendákból ismert csúcsos süvegű, bő köpönyegbe burkolózó öreg mágus jut az eszünkbe, aki lombikokkal, tégelyekkel és titokzatos rendeltetésű üvegcsékkel telezsúfolt laboratóriumában fáradozik az aranycsinálás tudományán. Ritkán gondolunk arra, hogy ezek a különös emberek "mellesleg" megalapozták a modern kémia és részben a fizika tanait. Ez a gondolkodásmód természetes is, hiszen az alkímia valóban a mágia részét képezte valamikor. Beavatottak szerint az igazi alkimista valójában saját magával kísérletezik; önmagát akarja arannyá, azaz tökéletessé változtatni. Legfontosabb törekvéseiket öt pontban összegezték: - a közönséges fémek arannyá változtatása - a bölcsek köve előállítása - az öregedést megállító és minden betegséget gyógyító életelixír előállítása - a mesterséges ember, a homunculus létrehozása - a világegyetem és az ember (a makro- és mikrokozmosz) egységének visszaállítása Ha alaposabban megvizsgáljuk ezt az öt pontot, azt látjuk, hogy többé-kevésbé megegyezik napjaink néhány filozófiai irányzatának és természeti vallásának (pl. a wicca-kultusz) főbb céljaival. Sőt, mint látni fogjuk, az aranycsinálás sem ment ki még a divatból. Természetesen ez nem jelenti, hogy napjainkban is csúcsos süvegű, ősz-öreg alkimisták tevékenykednek közöttünk, de arra felettébb alkalmas ez az időpont, hogy emlékezetünkbe idézzünk néhány legendás tudóst. Hiszen ahogyan azt a téma elkötelezettjei mondják: az alkímia kutatása az ember isteni eredetének kutatása...

Covers_76079
3

Ismeretlen szerző - A ​világ legtitkosabb X-aktái
Talán ​sosem fejlődött még világunk olyan gyors ütemben, mint manapság. Mégis, eme elképesztő sebesség ellenére többször fordul elő velünk, hogy televíziót nézve, rádiót hallgatva, újságot vagy könyvet olvasva hihetetlennek tetsző hírekkel találkozunk. Most, az ezredforduló után döbbenünk csak rá igazán, hogy a világ milyen fantasztikusan bonyolult és összetett. Szinte nincs olyan pontja a Földünknek, ahol legalább egyszer ne történt volna valamilyen rendkívüli, megmagyarázhatatlan esemény! Akár a múltban, akár a jelenben vizsgálódunk, megdöbbentő jelenségek ezreivel találhatjuk szembe magunkat. Nem győzzük kapkodni a fejünket, amikor idegen lényekről, földönkívüli találkozásokról, megmagyarázhatatlan jelenségekről, időutazókról, csodákról, hihetetlen gyógyulásokról, szellemekről, reinkarnációról, testen kívüli élményekről, halottlátásról, hipnózisról, telepátiáról, távollátásról, valóra vált jóslatokról vagy éppen elveszett világokról és történelem előtti civilizációk megdöbbentő létezéséről hallunk. Úgy tűnik, ma már nincs lehetetlen, csupán hihetetlen! S eme hihetetlen dolgokat immáron tíz éve összefoglaló néven X-aktákként emlegetjük. Tíz éve 1993. szeptember 10-én a Fox társaság tévécsatornáján először lépett a nyilvánosság elé Scully és Mulder ügynök az X-akták sorozat Sebhelyek című epizódjában. A többi már - ahogy mondani szokták - történelem. Rengeteg író-producer tető alá hozhatott volna egy hasonló sorozatot, ám Chris Carter különleges tehetségére volt szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a XX. század utolsó évtizedének legmarkánsabb és legmeghatározóbb tévéprodukciója, amely egy kicsit valóban megváltoztatta a világot. Könyvünk, noha egyfajta tisztelgés a sorozat előtt, mégsem a filmekről szól. A magunk szerény módján így emlékezünk az X-aktákról, s igyekszünk olyan eseményeket és jelenségeket bemutatni, amelyek bizonyára felkeltenék Mulder és Scully ügynökök kíváncsiságát is.

Covers_75888
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legszerencsésebb emberei
A ​világ legszerencsésebb emberei - kik is ők valójában? Talán a világ leggazdagabb emberei? Vagy azok, akik először lottóznak életükben, és azonnal telitalálatot érnek el? Talán azok, akik túlélnek egy tornádót, esetleg egy fehér cápa támadását? Netán a világ legokosabb emberei lennének a legszerencsésebbek? De kit tekinthetünk szerencsésnek? Van, aki azt szeretné, hogy ne legyen több gondja az életben, és van, aki a kihívások kedvéért él: s mind a ketten a szerencse fiának tarthatják magukat. Akadnak olyanok is, akik születésüknél fogva szerencsések, velük kapcsolatban szoktuk emlegetni: biztos "burokban születtek". A szerencse persze néha forgandó, és itt tényleg érvényesül az elv, hogy "egyszer lenn, egyszer fenn". Ebben a könyvben olyan embereket mutatunk be Önöknek, akik életében főszerepet játszott a szerencse, akár úgy, hogy egész életükre melléjük szegődött, akár úgy, hogy egy csapásra megváltoztatta a mindennapjaikat.

Ismeretlen szerző - A ​világ legrejtélyesebb halálesetei
Ahogy ​mondani szokták; az élet a legbonyolultabb és legizgalmasabb krimiket is felülmúlja. Ne higgyük azonban, hogy ez csak mostanában van így. Az emberiség történelmének útját végigkísérik a merényletek és gyilkosságok. A legtöbb nagy bűnügynek sikerül a végére járni. Nyomozást folytatnak, a gyanúsítottat letartóztatják, és az elkövetőt megbüntetik. Akadnak azonban kivételek. Gyakran a kimerítő nyomozás, az időt és energiát nem kímélő vizsgálatok nem vezetnek eredményre. Ezek az esetek az igazi krimik. Jelen kötetünk hasonló történeteket mutat be, amelyek nem fikción, hanem a valóságon alapulnak. Megtörtént tragédiák döbbenetes tényeit tárjuk Olvasóink elé, igyekszünk számba venni azokat az apró részleteket és hiányzó láncszemeket, melyek annak idején zavarba hozták mind a törvény képviselőit, mind a közvéleményt.

Kiss Gabriella - Trethon Judit - A ​világ legnagyobb történelmi rejtélyei
Az ​elmúlt századokban számos olyan esemény történt, aminek többsége ugyan szerepel a történelemkönyvekben, de egyáltalán nem biztos, hogy úgy zajlottak le, ahogy írva vagyon... A kötetben szereplő személyiségek életét titkok és rejtélyek övezik. Az események háttere homályban marad, s bár ezek egy részére fény derült már, mások megoldása viszont a mai napig várat magára. Miért ölték meg Cristopher Marlow drámaírót, ki végzett Dian Fossey-vel, a gorillák életének hírneves kutatójával, miért lőtték le a koreai légitársaság utasszállító repülőgépét az oroszok és így tovább. Kötetünk egyedülálló válogatást nyújt a históriai érdekességekből amiket időrendben követhet végig az olvasó.

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb történelem előtti rejtélyei
Mi ​történt tíz-tizenötezer évvel ezelőtt a Földön? Honnan jövünk? Hogy alakult ki az emberiség, a Föld, a Naprendszer és a világegyetem? Olyan történeti kérdések ezek, amelyekre egyetlen tudományág - a történelem - már nem képes választ adni. Az érdeklődőnek újabb és más - fizikai, biológiai - ismereteket kell megszereznie, ám gyakran ez a tudás sem elegendő kíváncsiságunk kielégítésére. Történelem előtti kornak általában azt az időszakot tekintik, amelyből nem maradtak fent írásos emlékek, így a kutatók egyéb tárgyi leletekre alapozzák elgondolásaikat. Jelen könyvünk bepillantást kíván nyújtani nemcsak az emberiség, hanem a világegyetem és Földünk történetébe is, abba a nagyszerű folyamatba, amely 15-20 milliárd évvel ezelőtt kezdődött és napjainkban is tart. Felidézzük az univerzum és a Homo sapiens születését és igyekszünk megvilágítani az emberi történelem néhány homályos foltját. Valljuk, hogy ahhoz, hogy tisztában legyünk a világban elfoglalt helyünkkel, éppúgy ismernünk kell bizonyos fizikai folyamatokat, mint például Európa, vagy a többi kontinens történelmének az évszázadok viharaiban eltűnt népeit.

Covers_215972
elérhető
3

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb szökései
A ​világirodalom számtalan jeles alkotásában olvashatunk különböző szökésekről, izgulhatunk és borzonghatunk a hősök kálváriáján. A szökés mindig remek téma, nemcsak az írók, de a zsurnaliszták is gyakorta ezzel fogják meg az olvasót. Gondoljunk csak bele: a whiskys rabló néven elhíresült Ambrus Attiláról sohasem hallhattunk annyit, mint éppen akkor, amikor senki semmit nem tudott róla, mivelhogy szökésben volt. De miért is ez a nagy érdeklődés? Mi az a halvány, megfoghatatlan misztikum, ami körüllengi a témát? Miért érzünk jóleső izgalmat, ha meghalljuk ezt a szót: szökés? Hol az a gyerek, akinek legalább egyszer ne fordult volna meg a fejében, hogy megszökjön valami elől?... Hiába, a kaland utáni vágyakozásunk kiapadhatatlan! George Blake, D. B. Cooper és Buster Edwards, az angliai vonatrabló kalandjairól regényeket írtak, filmet forgattak - modern korunk romantikus hőseiként tiszteli őket sok millió ember. Rudolf főherceg és Benyovszky gróf már bevonult a történelembe, Lucan lordról szóló rémmesékkel ijesztgetik még napjainkban is az angol gyerekeket, Otto Skorzeny a mai kommandósok példaképe, míg Rudolf Hess szökése vagy az ODESSA-hadművelet a titkok és kincsek után szimatolók fantáziáját mozgatja meg.

Covers_152237
A ​világ legnagyobb szektái Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb szektái
Napjainkban ​mintegy öt-hatszáz féle keresztény szektát, kisebb egyházat tartanak számon. A szekták elméleti forrása az a protestáns alapelv, amely szerint a Bibliát mindenki szabadon magyarázhatja. A szekták általában élesen szembefordulnak a történelmi vallásokkal és egyházakkal, sőt gyakorta a társadalomnak is hátat fordítanak. Rendszerint a közelinek tartott világvégét várják és általában fanatikus, erőszakos módon hirdetik tanaikat. A szekta kifejezést azonban nemcsak vallási, hanem néha politikai csoportokra is alkalmazzák. A könyvben természetesen róluk sem feledkezünk meg, hiszen ha nem is teljes, de nagy vonalakban átfogó képet szeretnénk nyújtani a felekezetek sokaságáról.

A_vil%c3%a1g_legnagyobb_s%c3%a1m%c3%a1n
4

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb sámánjai
A ​samanizmus a lélekhitnek az a változata, amely szerint vannak természetfeletti lények, akik a közönséges halandókat már születésük előtt arra választották ki, hogy emberfeletti képességük személyekké, sámánokká legyenek. Ezek már azzá születtek, ami abban nyilvánul meg, hogy a mindennapi emberekhez viszonyítva bizonyos jelekkel, éspedig a normálisnál több csonttal (foggal, fogsorral, haj ujjal) jönnek a világra. Tehát nem az lehet sámán, aki akar, mert nem a sámán kap szellemeket, hanem a természetfeletti lények választják ki őt, még megszületése előtt. Feladatát a természetfölötti lényekkel való tetszés szerint és közvetlen érintkezés alapján éri el. Vagyis a sámán akkor teremtheti meg azokkal a kapcsolatot, amikor a számára szükséges, és nem kell valami médiumszerű közvetítőt közbeiktatnia. A természetfeletti lényekkel kétféle módon érintkezhet: vagy azok költöznek belé, vagy a sámán megy a birodalmukba. Ilyen módon teljesítheti feladatait, vagyis megtudhat térben és időben távoli dolgokat, valamint gyógyíthat. Könyvünkben több kontinensre is ellátogathatunk, hogy megismerhetjük a távol-keleti, afrikai-, vagy éppen indián sámánokat.

Covers_36970
elérhető
3

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb románcai
Sok ​legendás szerelem tarthatna igényt a "világ legnagyobb" jelzőjére, de mi csak azokat a történeteket válogattuk össze kötetünkben, amelyek a legviharosabbak, leglángolóbbak és a maguk korában leginkább foglalkoztatták a közvéleményt. Olyan híres történelmi személyiségek kerültek be a válogatásunkba, akiknek többnyire viharos szerelme birodalmak sorsát határozta meg, remekműveket ihletett vagy éppen világraszóló pletykaáradatot indított el. Kezdetben persze ez nem ment olyan gyorsan, mint manapság. Cleopatra és Antonius viszonyáról csak nagy vonalakban értesült a birodalom népe, a hírek tág teret biztosítottak a fantáziának. Napjainkban a felgyorsult információ-áramlások és a közerkölcsök romlásának köszönhetően szinte azonnal értesülhetünk a hírességek valamennyi intim pillanatáról. Ennek ellenére reméljük, hogy kötetünkben sok olyan ténnyel találkozhat, amelyről eddig nem is lehetett tudomása. Elvégre még a legjobban értesült olvasó sem ismerhet minden apró titkot.

Covers_75876
A ​világ legnagyobb mágusai Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb mágusai
Mágusok ​valószínűleg azóta léteznek, amióta az ember öntudatra ébredt... A XXI. század küszöbén hajlamosak vagyunk arra, hogy technikai tudásunk és materializmusunk birtokában fölényesen mosolyog a történelem hajnalán élt mágusok és varázslók trükkjein. Pedig ők nem lehettek elveszett emberek, hiszen rájöttek, hogy társadalmi igényt elégítenek ki működésükkel, ráadásul ezzel megkönnyíthették saját életüket is. Remekül megéltek abból, hogy istenekkel, földöntúli erőkkel álltak összeköttetésben. Ezek - illetve ezek tisztelete - aztán meg is védte őket, és a törzs többi tagja kellő áhítattal és megfelelő mennyiségű ajándékkal igyekezett elnyerni a varázsló jóindulatát. Az idő múlásával természetesen ez a státusz fejlődött, finomodott s gyakran az emberek feletti uralomra tört. Nem hiába mondják, hogy a tudás hatalom... A mágiát általában két különböző szemszögből szokták vizsgálni. A tudósok szakirányú kérdésekkel foglalkozó művei speciális típusokra, korszakokra vonatkoznak s általában a tudományos igényű olvasóknak íródnak. A másik csoportba azon kiadványok tartoznak, amelyek nem a tényekre alapozott eszméket ismertetnek, hanem az igazságot egy sajátos, szűk rendszerbe terelik. Ezek az úgynevezett okkult könyvek. Jelen művünk egyik csoportba sem kíván tartozni, noha bemutatunk néha tudományos igényű magyarázatokat, és elvétve elkalandozunk az okkultizmus birodalmába is. Célunk azonban nem más, mint viszonylag tárgyilagos munka keretében bemutatni néhány olyan mágust - vagy mozgalmat - amelyek befolyással bírtak az emberi gondolkodás történelmére.

Covers_72734
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb legendái
Mindenki ​ismer olyan régi történeteket, amelyekről tudjuk, hogy nem igazak, de érezzük, sejtjük: valami valóságtartalmuk mégis lehet, vagy lehetett az idők kezdetén, az emberi nem magára eszmélésének korában. Ha istenek, természetfölötti lények alakjában is, ezek a regék rólunk szólnak és kultúránk szerves részét képezik. Kutatásukkal, magyarázatukkal egy egész tudományág foglalkozik. A mitológia alakjai valószínűleg mind jelentős emberek lehettek, akik rányomták egyéniségük bélyegét a világra, és haláluk után istenként kezdték tisztelni őket. Az ilyen emberekről elmesélt történetekből lettek azután a mítoszok, legendák. Sok legendának viszont bizonyíthatóan nincs köze a történelemhez, ezért véli úgy számos kutató, hogy a legendák alapjául valójában a vallások és a rítusok szolgálnak. A különböző elméletek képviselői egy dologban egyetértenek: a legendák azokból az időkből származnak, amikor a kultúráknak még nem volt más eszközük ahhoz, hogy tudásukat átörökítsék egyik nemzedékről a másikra.

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb kurtizánjai
Uralkodók, ​arisztokraták, magas rangú katonatisztek, gazdag üzletemberek és vezető politikusok gyakran keveredtek szerelmi kalandokba kurtizánokkal. Ezek a vonzó, számító és okos nők a prostitúció képzeletbeli piramisának csúcsán élték világukat. Ókori császárt, középkori királyt és jelenkori minisztert egyaránt sikerült az ágyukba csábítaniuk... A titokban folytatott szerelmi viszonyok persze előbb-utóbb kitudódtak, és akkor ezekről a szaftos ügyekről szóló írások nyomban a bulvárlapok címoldalára kerültek. Századunkban több politikus karrierje futott zátonyra a puha párnák között eltöltött légyottok miatt. De ennek ellenére úgy tűnik, a jeles férfiak vágyai a jövőben is erősebbnek bizonyulnak a józan észnél...

Covers_60510
A ​világ legnagyobb kincsei Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb kincsei
A ​fejlett technika óriási üzletté avatta a kincsvadászatot, melynek ugyanakkor megvan a maga romantikus bűvereje is. Emberek millióinak fantáziáját izgatják létező és elképzelt kincsek. Gondoljunk csak a világirodalom klasszikus alkotásaira. A Tom Sawyer kalandjai, A kincses sziget vagy Az aranybogár hosszú ideje generációk kedvenc olvasmányai. S hogy ezek a történetek modern korunkban is hatással bírnak az emberiségre, arra a legjobb példa az Indiana Jones sorozat, melynek hatására számos expedíció szerveződött a Biblia kincseinek felkutatására!... Ebben a könyvben egy fantasztikus kincskereső utazásra invitáljuk Önöket. A biblia időktől napjainkig végigkísérjük a világ legnagyobb kincseinek keletkezési körülményeit, és utána megpróbálunk fényt deríteni arra is, hol találhatók manapság ezek a legendás aranyak, gyémántok és más drágakövek, valamint szinte felbecsülhetetlen értékű műalkotások.

Img_0064
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb kihívásai
Emlékeznek ​még, gyermekkorunkban hányszor sóhajtottak fel egy kalandregény olvasása vagy egy izgalmas film megtekintése után azon keseregve, hogy modern korunkból kivesztek a kalandok, eltűntek a kihívások? Hányszor vágyódtunk vissza a vadnyugatra vagy a lovagkorba azt gondolván, hogy csak ott és csak akkor tudnák bizonyítani bátorságunkat, rátermetségünket... Nos, valahogy igy gondolkoztak azok is, akik szerint a Himalája meghódítása után nem maradt újabb kihívás az emberiség számára. A pesszimistáknak azomban hamarosan csatlakozniuk kellett várakozásaikban, hiszen rengeteg kihívás várja ma is a vállalkozó kedvű embereket.

Covers_105508
elérhető
4

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb kérdései
Tiszta ​éjszakákon nagyon sokan felpillantottunk már az égboltra, s bizonyára eltűnődtünk azon, hogy miből is lett mindez. Ilyenkor ragadja magával az embert a végtelen felemelő és félelmetes érzése. Csillagvilágok milliárdjainak jeges szikrázása zsugorítja törpévé a szemlélődőt; a kezdet és a vég elképzelhetetlensége szorítja össze szívünket. Filozófusok és teológusok sokasága töprengett már el a kérdésen, ám a tudományos vizsgálódás lehetősége csak a XX. században érkezett el. A kezdetek kezdetétől kialakult kép azonban még ma sem egységes. A természet számtalan olyan kérdéssel szolgál, amelyekre általában leegyszerűsített feleletet adunk, holott valójában nem vagyunk tisztában a válasszal. Ez nem baj ugyan, de talán már mindenkivel előfordult, hogy egy tiszta nyári éjszakán a csillagokra tekintve felötlött benne a nagy kérdés: hol a helyünk a világegyetemben? Könyvünk azon érdeklődő olvasók részére készült, akik szeretnének pontosabb választ kapni kérdéseikre, akik szeretnék jobban megismerni szűkebb s tágabb környezetüket és benne az embert. Mindenki számára elfogadható válaszokkal természetesen mi sem rendelkezünk, célunk inkább az volt, hogy érdekes véleményeket, nézeteket mutassunk be Önöknek. Ha lesz köztük olyan, mely ellenérzéseket ébreszt, gondoljunk arra, milyen sokszínű a világ és az emberi gondolkodás. Nem kell elfogadnunk egyik nézetes sem, de megismerkedni azért nem árt velük.

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb hamisításai
Legtöbbünknek, ​ha meghalljuk ezt a szót: hamisítás, beindul a fantáziája. Hatalmas vagyonok, mesés paloták, csillogó estélyek jutnak az eszünkbe, furfangos szélhámosok kalandjairól ábrándozunk. Ha jobban utánagondolunk, nehéz lenne felsorolni, hogy az emberiség történelme során miket hamisítottak eddig!... Évezredek óta dívik a történelemhamisítás, kétes eredetű történelmi ereklyék ezrei bukkannak fel a világ minden pontján. Óriási haszonnal kecsegtet a pénzhamisítás, bár napjaink technikai lehetőségei mellett erre egyre kevesebb lehetőség kínálkozik. Rendszeresen felbukkannak híres-hírhedt történelmi személyiségek ál-naplói is, ezek néha még a legkomolyabb szakértőket is megtéveszthetik! A bankjegynyomtatás meglehetősen jól jövedelmező "üzletág", így nem csodálkozhatunk, ha a nemzeti bankok mellett kisebb-nagyobb csoportok is szívesen vállalkoznak erre... Egy aláírás akár milliárdok sorsáról is dönthet, így sokan és sokféle módon próbálkoztak hamis szignók alkalmazásával. Manapság virágzik a (videó)kazetta, CD- és DVD-hamisítás, hamis márkajelzéssel ellátott termékek milliárdjai kerülnek nap mint nap forgalomba. Érdemes persze áttekinteni azokat a szélhámosságokat is, amelyek nem sorolhatók be a történelem-, műtárgy- és pénzhamisítások közé. A furfangos katonai akciók, eltüntetett életrajzok és utólag mosolyt fakasztó nagy átverések ismertetésével azt szeretnénk elérni, hogy olvasóinkban ne csak keserű szájíz maradjon, hanem a témához kapcsolódó néhány humoros jelenet is...

Covers_72735
A ​világ legnagyobb babonái Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb babonái
Hol ​kezdődik a hit, a vallás és hol ér véget a babona? Hol a határ a természetfeletti jelenség és az irracionális, megalapozatlan hiedelem között? Az angolok mérvadó tudományos-ismeretterjesztő munkája, az oxfordi értelmező szótár szerint babona nem létezik. Csupán olyan emberek, akik használják ezt a kifejezést, amikor egy adott hiedelmet vagy véleményt tévesnek tartanak. A franciák hasonló kiadványa szerint a babona irracionális vallásos hit vagy gyakorlat. Csakhogy ki dönti el egy hiedelemről, hogy irracionális-e vagy sem? Vagyis ami az egyik embernek vallás, az a másiknak babona. Azok a modern emberek, akik megbotránkoznak rajta, hogy faluhelyen az újszülött csecsemőt megköpködik, nyugodt lélekkel megteszik ezt első keresetükkel, biztosítva ezzel a pénz maradandóságát. Mert megköpködés ősi jelentőségű, oltalmat és szerencsét jelentő cselekedet minden ártó szellem ellen. Sőt még rá is olvasnak a pénzre, amikor azt mondják: Apád, anyád ide jöjjön! Ezért is bízunk abban, hogy a kötetünkben nyújtott áttekintés mindenki számára rejt valami érdekességet. Hiszen talán nincs ember a Földön, aki valamikor ne cselekedett vagy mondott volna valamit, ami babonának tekinthető.

Covers_89338
3

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb aranylázai
Az ​arany története a spanyolországi barlangok leletanyagai alapján legalább 40 ezer éve, vagyis a homo sapiens sapiens megjelenésével kezdődött. A megmunkálása immár 6 ezer éve tart. Az azóta kitermelt körülbelül 125 ezer tonna arany kilencven százalékát 1848 után bányászták. Az utóbbi 20 évben az Egyesült Államokban tizenkétszeresére emelkedett a kitermelése. Az arany a természetben rendszerint színállapotban található. Az aranytartalmú kőzetek szétmállása folytán kiszabaduló aranypor, esetleg rög a folyók homokjába kerül, és a nagy sűrűségénél fogva leülepszik. Sok helyen innen mossák ki. A tengervízben ugyancsak kimutatható. Kitermelésére még nincs gazdaságos műszaki megoldás. A bányaarany kitermelése már akkor kifizetődik, ha a kőzet tonnánként 5 gramm aranyat tartalmaz. A történelmi és a mai Magyarország területén az ókor óta ismeretesek aranylelőhelyek. Az első írásos adat Hérodotosztól származik, aki a Maros mentén élt agatiriszekről említi, hogy aranyat bányásznak, írásos emlékek szerint Pannónia földjén a mai Mosonmagyaróvár és Győr közötti Duna-szakaszon rabszolgákkal évente mintegy 800 kilogramm fövenyaranyat mostak. A két leghíresebb aranyláz Amerikában tört ki. Az első Kaliforniában, a számunkra oly emlékezetes 1848. évben, a második pedig 1897-ben, Alaszkában. Mindkettő egész embertömegeket mozgósított, a könnyű meggazdagodás, amelyben reménykedtek, azonban csak álom maradt, míg az aranyásás embertelen munkájába sokan belepusztultak. Mivel az arany unciánkénti ára 1980-ra 850 dollárra emelkedett, újabb és újabb bányákat nyitottak Dél-Afrikában, Kanadában, Ontarióban, Kaliforniában, Ausztráliában, Alaszkában és új országok is bekapcsolódtak a bányászatba: Kína, Új-Guinea, Fülöp-szigetek, Brazília, Peru, Chile, Zaire és Zimbabwe. Az ezredforduló előtt csak a Sierra Nevada folyóiban megközelítőleg egymillió ember kutatott arany után; többen, mint a két nagy aranyláz idején... Vágyaink csillogó tárgya tehát egyáltalán nem veszített jelentőségéből és népszerűségéből az elmúlt évezredek során...

Covers_76078
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legmagányosabb robinzonjai
Amikor ​1719-ben Daniel Defoe megjelentette a Robinson Crusoe élete és különösen meglepő kalandjai című könyvét, aligha gondolta, hogy történelmet ír - legalábbis irodalomtörténetet. Műve nemcsak az első modern angol regény lett, hanem rövid időn belül ha nem is műfajt, de irányzatot teremtett, amit azóta is robinzonádnak hívunk. Könyvünk természetesen nem ilyen robinzonádokat tartalmaz, hiszen az itt következő elbeszélések hitelesek. Ezek a történetek valóban megtörténtek. Mégis, mint irodalmi párjaiknál, ezekben is rengeteg első szám első személyben írt idézettel fognak találkozni. Nem azért, hogy hihetőbbé tegyük a kalandokat, hanem mert ezek a "robinzonok" maguk írták le élményeiket s hisszük, hogy saját szavaikkal tudjuk leginkább visszaadni azt, amit átéltek. Egy-egy rövid részletből jobban megismerhetjük az embert, mint öt-hat oldalnyi mások által írt életrajzból. Talán azt is könnyebben megértjük, hogy miért vállalkoznak a sorsdöntő kalandra. Találkozhatunk pilótákkal, akik léggömbbel kerülték meg a Földet, egyszemélyes vitorlásversenyek résztvevőivel, hegymászóval, aki egyedül kóborolt a Himalája csúcsai közt vagy éppen egy asszonnyal, aki gyalog tette meg a Déli-sarkra vezető utat. Ők mindannyian emberpróbáló körülmények közt értek el kiemelkedő teljesítményeket, sorsuk gyakran jóval mostohábban alakult, mint Defoe hőséé. Éppen ezért megérdemlik, hogy az emberi helytállás, a természettel folytatott küzdelem antológiájában elfoglaljanak néhány lapot. S talán viszontagságos életükről olvasva mi is erőt meríthetünk mindennapi megpróbáltatásaink elviseléséhez.

Ismeretlen szerző - A ​világ legkülönösebb teremtményei
Bárhol ​is él Ön ezen a bolygón, biztos lehet abban, hogy lakhelye 200 kilométeres körzetében belül valaki már szemtől szembe találkozott egy olyan ijesztő szörnnyel, amelyről eddig azt hitte, hogy csak a mesekönyvek lapjain létezik. Évszázadok óta ismertek azok a történetek, amelyekben szőrös óriásokról, víz alatti szörnyekről, pusztító démonokról, repülő macskákról, vagy éppen félig ember, félig állati lényekről esett szó. Emberek millióit félemlítették meg váratlan felbukkanásukkal erdők mélyén, tengerpartokon, elhagyatott éjszakai országutakon, vagy éppen nagyvárosok csendes mellékutcáin. Az elmúlt évszázadokban több ezer ilyen jellegű esetet jegyeztek fel a krónikások, ezekből kaphat egyedülálló válogatást ebben a kötetben.

Ismeretlen szerző - A ​világ leghírhedtebb titkosszolgálatai
A ​kémkedés, akárcsak a háború, történelmi jelenség, a különféle korokban nyilvánvalóan megfelelő színezetet ölt. A kémek és hírszerzők típusai és jellemző tulajdonságaik ugyancsak változnak, függően attól a közegtől, amelyet szolgálnak. Módosult a társadalom viszonya is azokhoz, akik közvetlenül titkos feladatokat hajtanak végre. Egyes időkben ezek láthatatlan, de bátor és követésre méltó hősök, máskor meg alávaló és alattomos emberek. Volt idő, amikor a felderítés munkája iránt elsősorban a nemesi körökből érdeklődtek. Sokakat rabul ejtett a kaland, a foglalkozás különlegessége, a titkos fronton folyó harc, amely megelőzi a háborút, és folytatódik a békekötés után. A XVIII. századi francia polgári forradalom és az amerikai függetlenségi háború korában nem egy hazafi felderítőt találunk, aki önfeláldozóan szolgálta a szabadság ügyét. A felderítés és a kémkedés központi figurája idővel azután az ügynökhálózat szervezője lett. Bonyolultabbá vált maga a hírszerzői tevékenység is. Megszülettek a robbantás, a gyilkosság, a gyújtogatás specialistái. S a XX, század végére a világ leghírhedtebb titkosszolgálatai már több tízezer ügynököt irányítanak a világ minden pontján.

Terroristai
elérhető
4

Ismeretlen szerző - A ​világ leghírhedtebb terroristái
2001. ​szeptember tizenegyedike megváltoztatta a világot. Lassan közhellyé válik a mondat, ám ahogy múlik az idő, az élet újabb és újabb területén látjuk be igazát. A történtek számvetésre késztetnek szinte mindannyiunkat, hiszen ez a nap végérvényesen és visszavonhatatlanul beírta magát az emberiség történetébe. Átértékelhetjük elveinket, világnézetünket és el kell gondolkodnunk nemcsak a jövőnkön, de a múltunkon is. Rá kell döbbennünk, hogy a terrorizmus korunk társadalmi betegsége, amelyre még nem találtak orvosságot. Az okokról és jelenségekről könyvtárnyi munka jelent már meg; ezek áttanulmányozása után néhány kérdésre választ kaphatunk, de legalább ugyanennyi, ha nem több kérdőjel marad. Az igazság az, hogy a politikatudomány még nem dolgozta ki a politikai terrorizmusnak akár csak valamennyire is elfogadható magyarázatát, illetve meghatározását, így nincs igazán eredményes módszertani eszköz a vizsgálathoz. Walter Laqueur, angol történész, a terrorizmus kérdésének szakértője szerint a terrorizmus nem más, mint "az erőszak alkalmazása csekély kisebbség által, az állam, vagy osztályok, vagy egy kisebbség ellen, legtöbbször politikai célból, de nem mindig". A XX. század második felében Nyugat-Európában tomboló terrorhullám a kilencvenes évekre kifulladt. Az emberek fellélegeztek, kezdték elfelejteni a rettegett szervezeteket; felnőtt egy generáció, amelynek már semmit sem jelentett a Vörös Hadsereg Frakció vagy az Action Directe neve. Az idő azonban nem áll meg, és napjainkban a világnak egy újabb terrorista kihívással kell szembenéznie. A harc folytatódik.

Covers_19587
elérhető
6

Ismeretlen szerző - A ​világ leghírhedtebb kalózai
A ​fekete-fehér képekkel illusztrált kötet lapjain a kalózkodás története elevenedik meg az ókortól a 19. századig. A regényes hangvételű fejezetekben olvashatunk a Julius Caesart foglyul ejtő kilikiai kalózokról és a vikingekről is, majd olyan hírhedt és kevésbé ismert tengeri rablók sorsa elevenedik meg, mint: Mary Read, Walter Raleigh, Francis Drake, Jean Nau, Frédéric Misson, Henry Morgan, William Kidd, William Dampier, Edward Teach, Bartholomew Roberts vagy Sandokan.

Ismeretlen szerző - A ​világ leghírhedtebb démonjai
Bizonyára ​vannak, akik szerint a harmadik évezredben démonokról beszélni kissé idejétmúlt dolog. A techno-mítoszok korában holmi gonosz szándékú szellemi lények nem jelenthetnek különösebb szenzációt, mondhatják, holott mint látni fogjuk, a démonoknak igen érdekes és izgalmas történetük van. Az emberi fantáziának még ma is szüksége van a letűnt korok homályába vesző titkokra, régi hősökre és ősi borzalmakra. Ekkor kezdődik újra Atlantisz és a piramisok rejtélyeinek kutatása, és ekkor láthatunk a mozivásznon félelmetes történeteket a démonok hatalmáról. A legismertebb démonok a keresztény hitvilág szereplői. A görög felfogás szerint ezek istenhez hasonló lények, akik az emberekkel szemben lehetnek jó és gonosz szándékúak. Nekik tulajdonítják a betegségeket, amelyeket démonűzéssel igyekeznek gyógyítani. Máté és Lukács evangélista szerint láthatatlanok, test nélküliek és egész birodalmat alkotnak. Emberfeletti intelligenciával rendelkeznek, harcban állnak Istennek, és rabul tudják ejteni az embereket. Két osztályuk van: szabadok és elzártak. Az Ószövetségben ritkán esik szó a démonokról, a gonosz, ártó hatalmasságokról. Ennek magyarázata a szigorú és következetes monoteizmus. Az alvilág a démonok börtöne, ahol a pusztító uralkodik. Innen jönnek felszínre a démoni vadállatok. Emberi vagy vadállati alakot ölthetnek magukra, a test nyílásain át behatolva fejtik ki ártó hatásukat. A természeti elemeket is hatalmukba akarják keríteni. A tűz, a víz, a levegő is ártó hatalmukkal szennyezett. A démonok erejének megtörése Isten e világba betörő uralmának jele. Jézus nevében a tanítványok is uralkodnak a tisztátalan lelkek felett. Krisztus kereszthalála és feltámadása által Isten lefegyverezte a démonokat. Az ő hatalma alá vettetett minden hatalom már most mennyben és földön.

Ismeretlen szerző - A ​világ leghíresebb történetei - Pokoli merényletek
A ​merényletek és politikai gyilkosságok végigkísérték az emberiség történelmét. Már a fáraók ellen is követtek el politikai akciókat önkényuralmuk ellen tiltakozva, de sajnos a demokrácia beköszöntével sem múlt el a merényletek korszaka. Sokan próbálták már elemezni a terrorizmus lélektanát, tökéletesen megfejteni azonban máig sem sikerült. A merényleteket általában közéleti személyiségek ellen elkövetett politikai támadásnak tekintjük, ám ez a megfogalmazás sem pontos, hiszen a merénylők nemcsak politikai indíttatásból cselekszenek, még ha politikusok ellen lépnek is fel. Akadnak közöttük bűnözők, vallási fanatikusok, eszelős megszállottak, de még hírnévre áhítozó öngyilkosjelöltek is. Gyűlölet, bosszú- és becsvágy keveredik ezekben az esetekben. A támadó célja amúgy nem feltétlenül a gyűlölt személy puszta halála; tettének elkövetésével esetleg figyelmeztetni kíván az elviselhetetlen viszonyokra, megkísérli felrázni a közvéleményt, óvni akar vagy éppen megfélemlíteni.

Ismeretlen szerző - A ​világ leghíresebb történetei - Jézus titkos élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_89337
2

Ismeretlen szerző - A ​világ leghíresebb szellemei
A ​keleti vallások, mint például a hinduizmus, úgy tartják, hogy halála után minden élőlény újjászületik. A nyugati vallások szerint viszont a lélek örökké él, csupán a test pusztul el. Bármelyik nézetet fogadjuk is el, a lényeg ugyanaz: bízunk abban, hogy halálunk után valamilyen formában mégis folytatódik életünk. Minden ember tisztában van azzal, hogy egyszer meg kell halnia, éppen azért kutatjuk olyan állhatatosan, hogy mi történik valójában a halál bekövetkeztével. A magyarázatok keresése, a remény, hogy az életnek talán mégis van folytatása a halál után, alapvető kérdése valamennyi filozófiai irányzatnak és vallásnak. A halálközeli élményekről szóló beszámolók egyforma érdeklődésre tarthatnak számot a világ minden táján. Rendkívül érdekes, hogy ezek az élmények mennyire hasonlóak, mégis különböznek egymástól. Alig két-három sémát követnek: alagút, vakító fény, boldogság. Néhány kutató ebből a tényből azt a következtetést szűri le, hogy "a halálközeli élmény azt bizonyítja, hogy nincsen halál, hanem csak átmenet van egy másik, kellemesebb állapotba." Dr. Kenneth Ring, amerikai pszichológus még tovább megy, és egy új, magasabb tudatállapotú ember kialakulása felé tett evolúciós lépésről beszél. Vajon mit bizonyít, hogy ezek a betegek a halál közelségét megtapasztalván, többé már nem félnek az elmúlástól? A túlvilágon szerzett csodálatos élményeik alapján bizonyosak abban, hogy van élet a halál után. Sokaknak gyökeresen megváltozik az élete, másképpen tekintenek testükre és lelkükre is. Számukra a tudás és a szeretet válik a legfontosabbá. Könyvünkben bemutatunk Önöknek néhány történetet, amelyben egyetlen magyarázat lehetséges: létezik a túlvilág, és ott különös szellemlényeket találhatunk.

Covers_76076
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ leghíresebb ereklyéi
Minél ​messzebbre megyünk vissza a múltunkba, annál nehezebb igazolni egy-egy történelmi esemény hitelességét. Éppen ezért rendkívüli jelentőségűek a tárgyi bizonyítékok és ebből fakadóan rendkívüli értékűek is egyben. Eldönthetik egy régi legendáról, hogy igaz vagy sem, megoldhatnak történelmi talányokat, pontot tehetnek különböző nézetek közti viták végére. Elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy általuk megismerhessük múltunkat. S e fontos tárgyak közül a legbecsesebbekből válhatnak ereklyék. A tudomány már a XX. század elején is elég pontos módszerekkel rendelkezett, amelyekkel többé-kevésbé hibátlanul megkülönböztethették a kegyes célú vagy egyéb hamisítványt a tudomány érdeklődésére számot tartó eredetiktől. Napjainkig ez a megkülönböztetés még könnyebb, mert a régészeti munka módszerei jóval pontosabbakká és tökéletesebbekké váltak. Hamis régészeti leletek ennek ellenére még napjainkban is szép számmal tűnnek fel a világ minden pontján. Sokan úgy érzik, a csalás kockázatát is vállalniuk kell, hogy bizonyítsák elméletük helyességét. Ne felejdük, egy ilyen hír hetekig szerepel a világlapok címoldalán, és óriási tekintélyt kölcsönöz a "szenzációs történelmi lelet" bemutatójának. Jelen kötetünkben a legnagyobb érdeklődésre számot tartó ereklyéket vizsgáljuk meg, melyek eredetiségében (és néha a létezésükben) számosan kételkednek ugyan, de több milliárdnyian hisznek bennük. S e relikviák esetében úgy tűnik, a hit jóval fontosabb, mint a tudomány. Ezt az elvet szem előtt tartva mutatják be az itt következő szent tárgyakat, ám a realitás védelmében a hamisításokkal kapcsolatos fenti sorainkat sem hagyhattuk el. Ítéletet mondani felettük azonban nem tisztünk, hiszen a kérdésben mindenkinek saját hitére kell támaszkodnia.

Covers_75865
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ leghíresebb antikrisztusai
A ​harmadik évezredre, a fogalmak összemosódásának korára az Antikrisztust sokan összekeverik magával a Sátánnal. Pedig a két név nem egy személyt takar! Számos kutató szerint az Antikrisztus jelenik meg az Apokalipszisben, bár itt a Fenevad névvel illetik. A holt-tengeri - vagy qumráni - tekercsekben az Antikrisztus már két alakban szerepel, mint istentelen főpapa és hamis próféta. Amikor megérkezik a Földre az Antikrisztus, azt fogja hirdetni magáról, hogy ő Isten megtestesülése. Hogy ez nyilvánvaló legyen, csodákat tesz majd; halottakat támaszt fel, meggyógyítja a betegeket. A középkorban a római katolikus egyházzal szembeni protestáns ellenérzés vezetett oda, hogy a pápát jelölték ki Antikrisztusnak. A XIX. században Napóleonból lett Antikrisztus, a XX. században pedig - Nostradamus jóslata szerint - Hitler a második Antikrisztus. Sok szövegmagyarázó állt elő olyan értelmezéssel, hogy az Európai Uniónak a felemelkedése is csak egy további jel azon előjelek sorában, melyek az apokalipszis eljövetelét sejtetik. Olyan elmélet is született, miszerint lehet, hogy az első Fenevad az EU diktatórikus vezetőjének képében fog megjelenni. Végezetül meg kell említenünk az Antikrisztus XX. századi általánosan elfogadott meghatározását, mely szerint, ahogyan Jézust Isten fiának tartják, úgy az Antikrisztust a Sátán emberi megtestesülésének, esetleg fiának fogadják el.

Ismeretlen szerző - A ​világ legbizarrabb találmányai
A ​gondolkodó ember eszközei éppúgy történelmi fejlődés eredményei, mint a társadalom változása. Ez a fejlődés meglehetősen bonyolult folyamat, aprólékos és lassú, ráadásul az emberiség igényei határozzák meg. Az előzmény nélküli zseniális találmányok ritkák, ezért feltűnőek, bizarrak. Akadnak persze tévedések, és nagy átverések is e téren! Az még hagyján, hogy úgy tudjuk, Stephenson alkotta meg az első gőzmozdonyt és Fulton az első gőzhajót, hiszen tévesen ezt tanítják a legtöbb iskolában. Egy ismert anekdota szerint azonban az 1970-es években egy nagy amerikai újságban valaki eladásra kínált egy rádiókészüléket, amelyet már Kolumbusz Kristóf is használt Amerika felé hajózva!... A hirdetésre közel harmincan jelentkeztek, akik komolyan érdeklődtek a relikvia iránt... Könyvünk összeállításakor nem egyszerűen izgalmas olvasnivalót szerettünk volna az Önök kezébe adni, de az idegenkedőket is közelebb akartuk hozni a technikához. Érdekességeket mutatunk be, felkeltve talán azok figyelmét is, akik félnek az újtól. Hiszen gyakran egy-egy érdekességen keresztül lehet eljutni a különböző technikai folyamatok egységes szemléletéig, meggyőződve arról, hogy az elvek, törvényszerűségek felismerésén át vezet az út a technika elfogadásáig.

Daniel Kahneman - Gyors ​és lassú gondolkodás
Vajon ​mi vezérel bennünket: a gyors (intuitív) vagy a lassú (racionális) gondolkodás? Az elfogadott tudományos nézet szerint az ember természettől fogva racionálisan gondolkodik, érzelmei és intuíciói pedig csak megzavarják. Ez a mainstream közgazdaságtan alfája és ómegája, a racionális döntéshozatal és ítéletalkotás. Mindannyian igyekszünk ennek megfelelni, azt hisszük, többnyire logikusan gondolkodunk, és ha kudarcot vallunk, másokban vagy magunkban keressük a hibát. Daniel Kahneman feje tetejére állította a racionalitásba vetett hitünket. Néhai kollégájával és barátjával, Amos Tverskyvel három évtizeden keresztül folytatott pszichológiai kísérleteikből azt a következtetést vonták le, hogy elménk nem mindig olyan racionális, mint feltételezzük. Intuícióink, érzelmeink, benyomásaink – hibáival, torzításaival és zsenialitásával együtt – lényeges szerepet kapnak elemző logikánkban. Gyors és lassú gondolkodásunk kölcsönösen hat egymásra, és ha kitüntetett szerepet tulajdonítunk a racionalitásnak, önmagunkat csapjuk be. Ahogy Kahneman fogalmaz: „Rendszerint túlbecsüljük a világ működésével kapcsolatos tudásunkat, és alábecsüljük a véletlen és a szerencse szerepét.” Gondolatai nagy hatással voltak számos tudományterületre, beleértve a pszichológiát, a közgazdaságtant, az orvostudományt, a pénzügyi viselkedéstant és a politológiát, de csak most először adja közre összefoglalóan egész életművét.

Ben Aaronovitch - Föld ​alatti suttogás
A ​londoni rendőrök holttestre bukkannak a Baker Street-i metróállomás távoli végénél: az áldozat egy amerikai cserediák, James Gallagher, akinek politikailag befolyásos családja érthető módon mielőbb a végére akar járni a hátborzongató gyilkosságnak. A probléma csak az, hogy senki sem tudja, ehhez milyen mélyre kell ásniuk – senki, kivéve a közrendőr és mágustanonc Peter Grantet. Nightingale főfelügyelő, Anglia utolsó bejegyzett varázslójának támogatásával Peter neki is áll feltérképezni a legnagyobb, legrégibb, és újabban legveszedelmesebb metróhálózat bugyrait. Ráadásul segítséget is kapnak az FBI-tól Kimberley Reynolds különleges ügynök személyében, aki azonban nem repesne az örömtől, ha tudná, mi minden zajlik a felszín alatt.

Ben Aaronovitch - London ​folyói
A ​Londoni Rendőrség kötelékébe tartozó Peter Grant közrendőr alapvetően két célt szeretne megvalósítani: el akarja kerülni az áthelyezést a papírmunkáért felelős Ügyfeldolgozó egységhez, és le akarja venni a lábáról hetyke kolléganőjét, Lesleyt. Aztán, amikor nyomozást folytat egy gyilkosság ügyében, találkozik egy szemtanúval, aki már halott, ennek ellenére igen közlékeny. Így ismerkedik össze Nightingale főfelügyelővel, Anglia utolsó varázslójával. A mágustanoncnak szegődő Grant az ő irányítása alatt folytatja az egyre különösebbé váló gyilkosságsorozat felgöngyölítését, amelynek során többek között azt is megtudja, hogy a Temzének van istene és istennője is, akik egyáltalán nincsenek jóban egymással. Ben Aaronovitch urban fantasybe oltott krimije szellemes stílusával és ötletgazdag történetével hatalmas sikert aratott Angliában.

Kollekciók