Ajax-loader

Kökönyei Rita

Rate_positive 14 Rate_neutral 4 Rate_negative 1

3387 napja velünk van 2251 napja láttuk utoljára 2212 napja hibernálva van

Badge-stoppos-1 10000fb_300 Buek_2013_300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (240)

Ursula Klinger-Raatz - Angyalok ​és drágakövek
Új ​segítőket kapunk, hogy rajtunk keresztül gyógyítani kezdhessenek itt,a Földön Léteznek olyan angyalok, akiket kifejezetten a drágaköveken keresztül érhetünk el. Számunkra ők az angyalvilág új dimenzióit képviselik, pedig már sok száz éve szeretetteljes türelemmel és isteni bölcsességgel várnak, hogy most, amikor megérett rá az idő és tudatunk fejlettsége, eljöjjenek, és rajtunk keresztül munkálkodjanak a Földön. A kövek világát eleven erő alkotja, minden kő, minden hegy állandó energetikai rezgésben van, még ha számunkra kívülről dermedtnek és élettelennek tűnnek is. A drágakövek és a kristályok titokzatos erőket rejtenek, amelyek azonban az avatatlan szem előtt rejtve maradnak. A szerzőnő, aki hosszú évek óta foglalkozik drágakövekkel és kristályokkal, nagyon jól ismeri őket, s könyvében a drágakövek angyalaival kapcsolatos személyes tapasztalatait írja le. Néhány téma a kötetből: Hogyan viseljük a drágaköveket? Miként juthatunk gyógyító erő birtokába a kövek által? A drágakövekhez kapcsolódó angyalok Milyen jelentősége van a kövekben lévő szivárványlenyomatnak, és milyen hatása van életünkre? A különböző kövek eltérő erői Hogyan léphetünk kapcsolatba a drágakövek angyalaival? Melyik kő mitől véd meg minket? Legyünk szabadok és fogékonyak mindarra az újra, ami most feltárul előttünk! A drágakőangyalok kinyilatkoztatásaival a tudattalan új energiája áramlik életünkbe, és ezt az erőt a szerző segítségével alkalmazni tudjuk hétköznapjainkban is. Működjünk együtt a drágakőangyalokkal az emberiség és a Föld gyógyítása érdekében!

Laura Areias - Bernadette Godinho - Lantos Vera - Portugál ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dubravszky László - dr. Eörssy János - A ​tradicionális asztrológia tankönyve
A ​könyv az asztrológia ezoterikus tudományán vezet végig bennünket az alapoktól a haladó szintig. Áttekinti az asztrológia kislakulásának és fejlődésének történetét, a bolygók és csillagok hatásait, a különböző házak jelentéseit. Az író külön fejezetet szentel az egészségügyi asztrológiának, mely az önismeret fejlesztése mellet az egészség megőrzésében is fontos szerepet játszik. A kötet az asztrológia 6000 éves tudományának részleteit ismerteti, annak mélységébe hatol. Dubrovszky László (1905-1999) az asztrológia és a szellemtudományok terén összesen több, mint tízezer oldalas életművet hagyott hátra - jelen könyv egyik legfontosabb alkotása, melynek e második, javított és bővített kiadásának lektorálását halála előtt néhány nappal fejezte be. Egyszerűen AZ ALAPKÖNYV

Takács Erika - Asztrológia
Évezredek ​óta kutatják, tanítják az asztrológiát, mégsem jellemző e tudáság teljes ismerete. Évezredeken át az asztrológia csupán az arisztokrácia vagy csak az uralkodó különleges jóseszköze volt: csupán nekik járt ki a jövő csillagok jósolta ismerete. A modernkori világ azonban ezt is felfedezte a nagyközönség számára, és ma már igen széles körűen használatos: sokan az utazásaikat, a munkaváltást, de még a gyermekvállalást is ettől teszik függővé. Az asztrológia azonban nemcsak Európában használatos: a világ minden részén évezredek óta alkalmazzák, s tisztelete szinte a vallásos hittel egyenlő. Vajon valóban befolyásolnak-e a csillagok? Milyen hatásokat tulajdonítottak és tulajdonítanak nekik a csillagok tudói? Ezekre és más asztrológiai kérdésekre kaphatnak választ könyvünkből.

Stephen Arroyo - Asztrológia, ​karma és átalakulás
Arroyo ​új könyve a jungi pszichológia és a keleti filozófia egyesítésének tökéletes példája a humanisztikus asztrológia keretei között. Figyelemre méltó a sokrétű gondolatok egyszerűsége és tisztasága; még a kezdő számára is a megértés gazdagságát nyújtja... és jelentős pszichológiai alapokat kínál az asztrológia megértéséhez. (Library Journal) Nagyon jól és tömören, modem nyelvezettel megírt, nyílt és tiszta asztrológia. Az egyik legjobb modem szakmunka. (CAO Times) Arroyo fantasztikus munkát végzett az Asztrológia, karma és átalakulással. Ez a könyv növelni fogja a tudatosságot az asztrológia terén. Őszintén üdvözlöm könyve tudatosságának mélységét és szellemi meglátásait. (Isabel Hickey, A kozmikus tudomány írója) Minden eddig olvasott asztrológiakönyvnél jobbnak tartom. Rendkívül jelentős anyag, nagyon érthető és gyakorlatias nyelven; ezért diákjaim számára föltétlenül kötelezőnek tekintem e könyvet. (Robert S. Kimball - asztrológiakutató és tanár) Nem kitaláció, vagy mesterséges koholmány, amikor Arroyo a horoszkópról mint a lélek jelenlegi karmikus állapotáról beszél. Semmi erőltetettség. Az asztrológiai elvek magyarázatai harmonikusan áradva következnek egymásból. Valóban nincs egyetlen mondat vagy gondolat sem a könyvben, amely ne lenne őszinte, értelmes és méltó az emberi lét csodájához. E minőség mögött kiváló, alapos asztrológiai tudás rejlik. Nagyszerű könyv, ajándék az asztrológia számára. (Lore Wallace - Astrology Now)

Stephen Arroyo - Asztrológia, ​pszichológia és a négy elem
A ​modern asztrológiának ez az elismert klasszikusa kétségkívül úttörő jellegű mű. Az asztrológiai pszichológia képében új tudományágat alapított meg. A szaktanácsadók és a nagyközönség számára egyaránt sokrétűen és megbízhatóan hasznosíthatóvá válik az asztrológia az energiának azzal a kifejezési rendszerével, amelyet a könyv ismertet. Mint a library Journal című folyóirat megállapítja: „A mű az asztrológiai alapelvek átfogó szintézisét nyújtja, mivel túllép az egyes tudományterületek határain.” A könyv az asztrológiát a modern pszichológiával kapcsolja össze, és elmagyarázza, hogyan lehet az asztrológiát gyakorlati módszerként az egyénnek a kozmikus erőkhöz fűződő viszonya megértésére használni. Közérthetően bemutatja, hogy az energiának a valóban helytálló megismerésével hogyan kell átfogalmazni az asztrológiát. Gyakorlatias útmutatást kapunk az asztrológiai tényezők minden korábbi módszernél mélyrehatóbb értelmezéséhez. A könyv az Asztrológia Díját nyerte el a Brit Asztrológiai Társaságtól.

Hermész Triszmegisztosz - A ​tökéletesség útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. Baines - J. Málek - Az ​ókori Egyiptom atlasza
Tudásunk ​legértékesebb forrásai az ókori Egyiptomról a hatalmas építészeti emlékek: a piramisok, templomok, sírok, szobrok és sztélék. Ezek tanulmányozása - történjék ez akár az ország különböző tájain, akár a múzeumok és gyűjtemények teremtette modern környezetben - jó alkalom a szakemberek és laikusok találkozására. Általában semmiféle szaktudás nem szükségeltetik ahhoz, hogy lenyűgözve álljunk a gízai Nagy Piramis nagyszerűsége és műszaki megoldásai előtt, hogy megcsodáljuk a Deir-el-Medine közelében található, a Ramesszida uralkodók idejéből való sírok falfestményeit, vagy megdöbbenjünk a Királyok Völgyében Tutanhamon sírjából előkerült - most a Kairói Múzeumban látható - tárgyak pompáján és sajátos ízlésvilágán. Ha többet tudunk e műalkotásokról, jobban élvezzük és becsüljük őket. Mindebből könnyen meghatározható e könyv szándéka. Mert a szerzők célja világos : módszeresen tekintik át az ókori Egyiptom legfontosabb emlékeit, mérik fel történelmi és kulturális súlyukat, mutatják be azt a mitológiát, e világi reményt és túlvilági hitet, amelynek a modern ember pszichéjét vizsgáló tudósok oly nagy jelentőséget tulajdonítanak. Nem ok nélkül, mert az egyiptomi kultúra gondolkodásunkat a hitnél sokkal mélyebben befolyásolta, létünkről, személyiségünkről alkotott elképzelésünket alakította. Az Egyiptom földrajzáról, történelméről, civilizációjáról és kultúrájáról írott könyvek egyik legjobbikát tartja kezében az olvasó. Néhány fejezet és egy-egy téma gazdagon illusztrált bemutatása az egyiptomi civilizáció hétköznapjainak megismertetését szolgálja.

Kákosy László - Az ​ókori Egyiptom története és kultúrája
A ​könyv a tudományos bevezetés és egyúttal összefoglalás igényével mutatja be az egyiptológia tudományát, forrásait, történetét az írások megfejtésétől egészen a napjainkban folyó ásatásokig. Az ókori Egyiptom történetét a neolitikumtól a későkorig követi nyomon, benne a társadalom és a politika történetén túl a tudomány, a hit és a vallás, a világlátás és a művészetek részletes ismertetésével. A könyvet időrendi táblázat, bibliográfia és mutató zárja. A felfrissített és átdolgozott Egyiptom-történet elsősorban a történész-, a művészettörténész- és a régészhallgatók komplex tankönyve, de a művelődéstörténet és a vallástörténet iránt érdeklődők számára is hasznos forrás.

Albert Györgyi - Kőháti Zsolt - Marschall Éva - Molnár Gál Péter - Garas
A ​Duna International Könyvkiadó gondozásában még 2004-ben jelent meg ez könyv az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar színészről, Garas Dezsőről. A bővített kiadásban szerepel két interjú a színészóriással, amelyekben összegzi pályafutását. A könyv Garas Dezső életét, munkásságát öleli fel a kezdetektől napjainkig. Pályatársak, barátok, ismerősök nyilatkoznak a művészről, de ő maga is interjút ad a könyvben.

Osara LaMort - Napút ​az istenekhez
Egyre ​több értékes, de még több kevésbé megbízható forrás látott napvilágot. Nyomtatásba kerültek régi mágusok és misztikusok könyvei, melyek vitathatatlanul tartalmazták a bölcsesség kisebb-nagyobb szilánkjait, de ezeken a csillogó prizmákon keresztül saját koruk világát figyelték meg.

Klösz György - Fényképek ​/ Photographs
Klösz ​Györgyről, elsősorban a Corvina Kiadó gondozásában először 1979-ben megjelent, és azóta több kiadást megért Budapest Anno... című kötet alapján mind a nagyközönség, mind a magyar fotókutatás úgy tudta és tudja, hogy Budapest fényképésze volt. Emellett ismertek voltak vidéki kastélyfelvételei, és a közelmúltban napvilágot látott számos, a millenniumi kiállítás alkalmával készült fényképe is.Mintegy 4000 különböző Klösz-felvételből kellett kiválasztani azt a 188-at, amelyeket ebben a kétnyelvű, angol-magyar, albumban bemutatunk. Érdekes feladat volt. A Klösz-pálya sokoldalúságát jelzik a valamennyi időszakból és valamennyi nagy képsorozatból válogatott képek. Arra törekedtem, hogy a képsorozatok nagyságrendjét is tükrözze a válogatás. Budapestről készült a legtöbb Klösz-felvétel, de ezen belül vannak például a villamosokról készült felvételek is, amelyek egyszerre két témát ölelnek fel. Szerettem volna olyan képeket megmutatni, amelyek bámulatba ejtik az olvasót. Szerettem volna megajándékozni a meglepetésnek és az örömnek azzal az érzésével, amelyet én éreztem, amikor újabb és újabb gyönyörű és sohasem látott Klösz-leletekre bukkantam. Viszonylag kevés portré szerepel a válogatásban. A Klösz-műterem nem volt a legkiválóbb a portrékészítésben, ezért inkább csak jelzésszerűen szerettem volna érzékeltetni, hogy ez volt a 19. századi fényképészeti műtermek napi rutinfeladata. Ezek közül a képek közül vagy a mesterieket válogattam, vagy olyanokat, amelyeken a kor jelentős személyiségeinek némelyike látható. Lugosi Lugo László


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (74)

Szepes Mária - Gondwána ​boszorkánya
Katasztrófa ​előtt áll a világ. Elemi erők rázzák meg a földrészeket, bomlik a társadalom, bűnözési hullám árasztja el a civilizált országokat, veszélyben az emberi lélek. Ekkor egy csodálatos képességű lányka születik. Szembeszegül a pusztulással és pusztítással, ő lesz a Tibetbe menekült tudósok lelki vezetője, ő segíti át társait Gondwána rejtélyes birodalmába. Vajon Gondwána küldte évezredek távolából? Szepes Mária új ezoterikus regénye igazi meglepetés az olvasónak, talán a legjobb könyve a Vörös Oroszlán óta. A kötet a német kiadással egy időben jelenik meg magyarul.

Szepes Mária - Hermész ​útja
Raguel, ​az emberiség története során nagy tanítók alakjában újra és újra testet öltő kozmikus lény napjaink világvége konstellációjában összehívja Mythenburg várába hét tanítványát, a hét bolygó emberi megtestesüléseit. André Morel lélekgyógyász, Hermész jelenkori megtestesülése három különös asszony - az anyja és két nagynénje - között élte le szokatlan gyermekkorát, majd egyetemistaként egy embertelen boszorkánymester hálójába keveredett. Legjobb barátjának fülledt, beteges szerelméből és tragikus pusztulásából okulva tehette meg az első lépéseket végre a megtisztulás és Mythenburg felé...

Szepes Mária - Jupiter ​palotája
Raquel, ​az emberiség története során nagy tanítók alakjában újra és újra testet öltő kozmikus lény napjaink világvége konstellációjában összehívja Mythenburg várába hét tanítványát, a hét bolygó emberi megtestesüléseit. A rendkívül tehetséges író-költő, Baráth György ezoterikus kutatásain nagy tehertétel gyámoltalan, féltékeny öccse, Zoltán. Viszonyukat tovább bonyolítja, hogy Zoltán esküvője után szerelem szövődik az ifjú asszony, Lídia és György között. A szerelem és a kötelességtudat konfliktusát csak a halál oldhatja föl...

Szepes Mária - Ízisz ​bárkája
Raguel, ​az emberiség története során nagy tanítók alakjában újra és újra testet öltő kozmikus lény napjaink világvége konstellációjában összehívja Mythenburg várába hét tanítványát, a hét bolygó emberi megtestesüléseit. Az első kötet hősnője Madelaine, a Hold-asszony, akinek Léon iránti forró és érzéki szerelme a fiú tragikus öngyilkossága után érzékek felettivé válik. De még hosszú út vár ár, amíg eljuthat Mythenburgba...

Lenkei Gábor - Egészségre ​ártalmas!
Egészségre ​ártalmas! Mi az, ami erről a legtöbb embernek eszébe jut? Feltehetőleg a dohányzás, a zsíros ételek, a koleszterin, a szennyezett levegő, a tartósítószerek és így tovább. Nos, naivak. Semmit sem tudnak arról, hogy az egészségüket leginkább fenyegető tényezőket elrejtették a szemük elől. A könyvből megtudhatja, milyen módszerekkel próbálnak beterelni minket a gyógyszermaffia "koncentrációs táborába". Nem valahol máshol, a világ egy távoli táján. Itt, Magyarországon, a XXI. században. Tudja meg mi az, ami igazán ártalmas az Ön egészségére. A bizonyítékokat a könyvben találja. Jó "szórakozást". Dr. Lenkei Gábor

Csutora_original_4376
elérhető
34

Márai Sándor - Csutora
Csutora,- ​a puliként megvásárolt keverék - az író zsebében, karácsonyi ajándékként érkezik a családba, ahol teljesen felborítja a hölgy, az úr és Teréz, a cseléd életét. Nem csak papucsot és bútort rág, de átrágja magát H. G. Wellsen és sok más szerzőn is. Bár megengedő szellemben nevelik, bűntudatra hajlamos orosz jelleme egy idő után szembefordítja gazdáival. A kutya és az író barátsága ugyan szakítással végződik, de az együtt töltött néhány hónap mindkettőjük számára élményekben gazdag és az úr számára nagyon tanulságos. A hallgató számára pedig nem csak tanulságos, de nagyon szórakoztató is, mert Márai ragyogó humora és gyakran kíméletlen öniróniája szövi át az egész történetet.

Margaret Weis - Tracy Hickman - Új ​nemzedék
Évek ​teltek el a dárdaháború vége óta. Ansalon lakói újjáépítették há­zai­kat, egyesítették szétszakadt családjaikat, új életet kezdtek. A hősök is visszatértek otthonaikba, hogy felneveljék gyermekeiket és maguk mögött hagyják a nagy tetteket követelő időket. Ám Krynnen a békének ára van. A sötétség erői sosem pihennek; új és új módokat keresnek arra, hogy az erők egyensúlyát felborítva magukhoz ragadhassák a hatalmat. S ahogy az apró változások nyomán lassan, de biztosan átformálódik a törékeny béke, az Ansalon fajai köré fonódó sors szövete új fonalakkal gazdagodik. Eljött az idő, amikor a hősöknek tovább kell adniuk a kardot vagy a varázsbotot gyermekeiknek. Az új nemzedéknek.

Lőrincz L. László - Dzsingisz ​kán
Először ​1972-ben, majd 1991-ben jelent meg új kiadásban a tatárjárás 750. évfordulójára. Ezúttal nem kalandregényt vagy tudományos-fantasztikus könyvet tart a kezében az olvasó. Lőrincz L. László-, a Leslie L. Lawrence- és a Frank Cockney-sorozatok szerzője, a neves Kelet-kutató professzor, Dzsingisz kán életének vizsgálója, a nagy kán életével kapcsolatos legújabb kutatásait tárja elénk. Ki volt Dzsingisz, kán? Hogyan sikerült a XIII. század első felében óriási világbirodalmat létrehoznia az eurázsiai pusztákon? Kik voltak a tatárok, és mi volt a magyarországi tatárjárás belső-ázsiai előzménye? Mindazok érdeklődéssel forgathatják e könyv lapjait, akik kíváncsiak annak a földrajzi régiónak az eseményeire, amelynek a szomszédságából honfoglaló őseink is származnak.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (90)

Kertész Erzsébet - Szonya ​professzor
Szerelem ​vagy hivatás? Boldogság vagy tudomány? - ezek közt őrlődik egy törekény asszony, Szofija Kovalevszkaja, a világ első női matematikaprofesszora. Tehetségét elismeri egész Európa, de újabb s újabb sikerek után is boldogtalan, mert az otthoni "négy fal között" nem találja meg asszonyi hivatásának értelmét. Színhely: a XIX. századi Európa. Oroszországból, apjának palibinói házából indul a világhír felé a kis Szonya, patinás hangulatú német egyetemekre, s küzdelmes diákélet után onnan a stockholmi professzori katedrára. Magas matematikai szférákban élt, de az élet apró dolgain nem tudott eligazodni: boldogságát áldozta fel a tudományért. Pedig - mint Kertész Erzsébet regényéből is kicsendül - e kettő: hivatás és szerelem, jól összeegyeztethető. Harmóniájuk: az igazi, a teljes boldogság forrása.

Kákosy László - Ré ​fiai
Kákosy ​Lászlónak, az ismert magyar egyiptológusnak a fáraókori Egyiptomról szóló összefoglalóját nyújtjuk át az olvasóknak. Egyiptom kultúrája az ókor óta foglalkoztatja a történetírást; a görög szerzők a mesék és a valóság különös keverékével szórakoztatták olvasóikat, a középkori történetírók ókori elődeiknél is kevesebben tudtak a régi Keletről. Tudományos módszerekkel a hieroglifák megfejtése óta (1822) folyik a fáraókor kutatása, azé a páratlan alkotásokat létrehozó kultúráé, mely az egyetemes történet egyik leghosszabb és legfontosabb fejezetei közé tartozik. A könyv az állam megszületésétől Nagy Sándor koráig bezárólag tekinti át Egyiptom történetét, és képet ad a kultúra különböző területeiről is. A köztudatban Egyiptom évezredeihez a merevség, az ünnepélyes mozdulatlanság képzete társul, e mű viszont éppen azoknak a dinamikus folyamatoknak a bemutatására helyezi a fő hangsúlyt, amelyek időről időre mélyreható változásokhoz vezettek társadalmi és kulturális téren egyaránt. A szerző évtizedes kutatásai alapján újszerű áttekintést ad az egyiptomi vallásról, világképről, tér- és időszemléletről. A kötet végén összeállítást kap az olvasó az egyes dinasztiákról, a szakember megtalálja az egyiptomi nevek tudományos átírását, továbbá gazdag irodalmi tájékoztató áll az olvasók rendelkezésére, s a mű kézikönyvként való használatát a névmutató is segíti. A 448 oldalas könyvet számos szövegközti ábra, 19 színes, 123 fekete-fehér kép illusztrálja, valamint három térkép segíti a tájékozódást.

Károlyi Mihály - Hit, ​illúziók nélkül
A ​vence-i kertben, az öreg olajfa alatt ülve, Albertine nevű kutyája társaságában kezdte férjem leírni - füzetekbe, kézzel, legtöbbször ceruzával - mindazt, amit életéből politikailag vagy emberileg fontosnak, az utókor számára megőrzendőnek érzett. 1952-ben 15 füzete telt meg szoros, apró betűs írásával. Ezekből a füzetekből, az Egy egész világ ellen angol kiadásából és a harmincas években Párizsban írt jegyzeteiből összeállítottam az új könyv anyagát, jó néhány anekdotával, apróbb személyes epizódokkal ízesítve, hogy benne legyen az a bizonyos "human touch", amelyet az angolszászok kedvelnek. A könyv ennek a közönségnek készült, hiszen arra, hogy Magyarországon belátható időn belül megjelenjen, akkor - sajnos - gondolni sem lehetett. Amikor 1962-ben hazatértem Magyarországra, magammal hoztam férjem angol nyelvű emlékiratainak kötetét, s azóta is leghőbb vágyam volt, hogy magyar kiadásban láthassam. A Magvető Könyvkiadó érdeme, hogy Károlyi Mihály utolsó és legfontosabb munkája végre magyarul, saját hazájában is megjelenik, s így honfitársai közelebbről is megismerkedhetnek életével, jellemével és eszméivel. Károlyi Mihályné

Vekerdi László - Így ​élt Newton
Tudjuk, ​hogy megalkotta a differenciál- és integrálszámítást, a fizikai optikát, a nevével fémjelzett mechanikát, amely 200 éven át volt a fizikai fejlődés alapja. Kimutatta, hogy például a Hold – amelyben Szent Dávid hegedül – ugyanolyan törvények szerint mozog, mint az eldobott kő. De milyen volt a kor, amelyben élt? Milyenek voltak a kortárs tudósok? Hogyan érlelődtek a korszakalkotó felismerések? Milyen volt Newton, az ember, az esendő, gyenge és mégis csodálatos ember, akinek igazi arcvonásait eltakarja előlünk a túlzó kortársi tisztelet és a későbbi két évszázad istenítő csodálata. Ezt kísérli meg felvázolni a tudománytörténész oknyomozó pontosságával és az író múltba látó képzeletével Vekerdi László.

Paul Strathern - Newton
Soha ​egyetlen tudós sem volt nagyobb hatással az emberiség gondolkodására, mint Newton. Túl azon, hogy az ő fejében fogant és érett meg a gravitáció elmélete - elsőként engedett bepillantást az univerzum rejtélyes működésébe -, ő volt az, aki mindmáig használt erőfogalmunkat megalkotta, aki felfedezte a fény összetett természetét, és aki új számítási módszerével átformálta a matematika arculatát. Newton nagy felfedezései nyomán világképünk örökre megváltozott. A tömegvonzás elmélete mindannyiunk számára közismert (különösen a fáról leeső, Newtont kupán vágó alma története). De vajon hányan értjük, mi is az a gravitáció? Newton felfedezései annyira mindennapi szemléletünk tengelyében állnak, hogy szinte el sem tudjuk képzelni, milyen forradalmi elgondolások voltak ezek annak idején. A könyv egyedülálló képet ad Newton életéről és életművéről. Tömören és közérthetően ismerteti Newton felfedezéseit és ezek jelentőségét, külön hangsúlyt fektetve orra, hogy miképp hatna

Száva István - Vámos Magda - Így ​élt II. Rákóczi Ferenc
II. ​Rákóczi Ferenc, a magyar történelem egyik legjelentősebb alakja, a róla elnevezett 1703-1711-es szabdságharc vezetője, patrónusa volt. Alakja, életének példája évszázadokon át a szabadságra vágyó, érte harcoló emberek jelképe. Színes korrajz, izgalmas események és egy nagyszerű életpálya bontakozik ki ebből az írásból, melyet a szokottnál is gazdagabb képanyag tesz még változatosabbá, még érdekesebbé.

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda - A ​tökéletesség útja
Ő ​Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ebben a könyvében a yogáról ír, de nem arról a yogáról, melyet a legtöbb ember manapság yogának nevez. A tökéletesség útja rendkívül érthetően elmagyarázza a bhakti folyamatát, amely a yoga egyszerű, ám mégis teljes formája, amely különösen korunkban célravezető. Jelen korunk mindeddig azt próbálta elhitetni velünk, hogy nem vagyunk többek egy halom atomnál, s hogy érzéseink csupán kémia anyagok kölcsönhatásai. Valami azonban mélyen a bensőkben azt súgja, ne hódoljunk meg az efféle felfogásnak, hanem keressük tovább a választ örök kérdéseinkre: Kik vagyunk? Mi az életünk célja? Erre ad lehetőséget ez a könyv. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a védikus filozófia és kultúra rendkívüli tudósa arról beszél, hogyan kezdheti el a modern élet zavaros útvesztojébe és káoszba belefáradt ember azt a yogatanfolyamot, amely megtisztítja az elméjét és felemeli tudatát. Srila Prabhupada megmutatja nekünk, kik is vagyunk valójában.

Marko Pogacnik - Az ​emberré válás evangéliuma
Ez ​a könyv egy "ötödik evangélium" felfedezéséről szól, amely kezdettől fogva "láthatatlanul" átszőtte a négy evangéliumot, s amelynek üzenete a jelenlegi nagy korszakváltásról szól.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók