Ajax-loader

István Mészáros

Rate_positive 51 Rate_neutral 3 Rate_negative 1

2823 napja velünk van 664 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Rukkaracsony_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

Tőke Péter - A ​kocka hatalma
"- ​Mihelyt az Idiben leszünk, leveszem rólatok a bilincset - ígérte elbájoló mosollyal, majd kiakasztotta a lakatot, s a földre dobta. Nem is volt bezárva! És persze nem is volt komputeres. - Ne haragudjatok! - mentegetőzött Bea, s az odúba rántott bennünket. Barátom kezéből kihullott a lámpa, s a földre simuló fényénél mozgó alakokat láttam. Súlyos test zuhant rám, valami a karomra, nyakamra fonódott - Csonti torkából rekedt kiáltás szakadt ki. Aztán a világ meglódult körülöttem, szétfolyt a semmibe." Tőke Péter legújabb regénye izgalmas és veszélyes kalandokba viszi fiatal hőseit: Csontit és Gabeszt. Azáltal, hogy megfejtették a Rubik-kocka titkát, különös képességek birtokába jutottak. Emiatt több, idegen hatalom esküdött össze ellenük, sőt már az életük is veszélyben volt. Hogyan menekültek meg? Kik voltak az ellenségeik? Kaptak-e segítséget a gyerekek? Minderre választ kap az olvasó; mire az izgalmas, meglepő fordulatokban gazdag történet végére ér.

Keszthelyi Ferenc - Képes ​Kis Biblia
A ​kiadványban az Ó- és Újszövetség legfontosabb 80 történetét találhatjuk, 80 mozgalmas, színes képpel.

Radvány Zsuzsa - Boci-boci ​tarka - Mondókák
Legismertebb ​mondókák találhatók ebben a kis leporellóban,gyönyörű illusztrációkkal. Már születéstől lehet mondogatni a picibabáknak.

Ljudmila Szaraszkina - Dosztojevszkij
Dosztojevszkij ​első életrajzírója panaszkodott azoknak a közömbösségére és részvétlenségére, akik közelről ismerték az elhunytat, őrizték a leveleit, de nem igyekeztek azokat nyilvánosságra hozni. Ljudmila Szaraszkina, napjaink jeles irodalomtörténésze aki nálunk hatalmas Szolzsenyicin-monográfiájáról ismert , most több mint 700 oldalas munkájával, a jelenleg hozzáférhető, legteljesebb és legmegalapozottabb Dosztojevszkij-monográfiájával jelentkezik. Mindaz mondja a szerző , amit már megtaláltak és nyilvánosságra hoztak, közhírré tettek, megírtak és nyomtatásban közöltek, szilárd alapot adnak arra, hogy azt gondoljuk: a tézis, mely szerint Dosztojevszkij életrajz nélküli író, mára már elavult.

Bakcsi György - Dosztojevszkij
"Semmi ​sem alkalmasabb biológiai fogalmaink összezavarására, mint Dosztojevszkij élete. Ez az ember, aki nem volt egyéb, mint vibráló, minduntalan görcsös rángásokba eső idegcsomó, 'olyan érzékeny, mintha megnyúzták volna, s már a puszta levegő is fájdalmat okozna neki' (Feljegyzések az egérlyukból), mégis kerek hatvan esztendeig élt (1821-1881), és élete alkotásnak szentelt négy évtizedében hihetetlenül merész és újszerű, szenvedélyek és látomások hullámzó sokaságával telített kolosszális életművet tornyozott fel, amely az emberről való tudásunkat elmélyítő "bűnös" megismerési és vallomásszenvedélyen kívül bámulatos tömegű fantasztikus komikumot, pajkosságot és szellemi vidámságot foglal magába." - Thomas Mann "Dosztojevszkij eretnekségei az igazságot fejezik ki: az igazság sötét, naptól elforduló oldalát, de olyan igazságot, amelyet senkinek sem szabad elhanyagolnia, aki általában igazságra és az egész igazságra törekszik: az emberről szóló igazságot. Az elkínzott paradoxonok, amelyeket Dosztojevszkij hőse pozitivista ellenfelei szeme közé vág, akármilyen antihumánosan hangzanak is, mégiscsak az emberiség szeretetében hangzanak el - a szenvedés és megismerés poklát megjárt új, elmélyült és retorikamentes humanizmus nevében. " - Thomas Mann

Mika Waltari - Virágzik ​a föld / Ne legyen többé holnap / Ez meg sem történhet / Aranyhajú
Mika ​Waltari 1908-ban született s 1979-ben halt meg Helsinkiben. A fővárosi környezetben nevelkedő íróra nagy hatással voltak az első világháború utáni urbánus fiatalság eszményei: s a minden új iránti fogékonyság, a kitárulkozás az örömök előtt, az élet teljesebb élésének igénye. Első írásai a sokféle lehetőséget kínáló, cselekvésre ihlető, egyszerre romantikus és civilizált Helsinkit mutatják be. Waltari igen gyorsan vált népszerűvé hazájában: a városi polgár, az értelmiségi, később pedig egyre inkább a mélyen humánus gondolkodó és művész szemszögéből látja és ábrázolja a világot. A 30-as, 40-es években a ma már klasszikus számba menő és a finn prózában addig ritkán művelt kitűnő kisregényekkel jelentkezik, amelyek részben nyugat-európai utazásainak, részben pedig a második világháborút megelőző éveinek élményeit tükrözik. Népszerűsége a második világháború után a finn határokon is túlnő: 1945-ben jelent meg Szinuhe, az egyiptomi című nagyszabású történelmi regénye, amely megérdemelt világsikert hozott számára - eddig 26 nyelven jelent meg. Ezután még hat nagy terjedelmű történelmi regény került ki írói műhelyéből. Egyforma otthonossággal mozgott az ókori Egyiptomban, az etruszkok között, Néró és a keresztényüldözések Rómájában, a török birodalomban, vagy éppen a középkor és a reformáció Európájában. Fáradhatatlan mesélő, páratlanul színes fantáziájú előadó, aki jól ismeri az emberi lelket, történelmi hitelességgel mutatja be a régi korokat és társadalmakat, de alkotásainak középpontjában a változó világban is változó ember áll. Waltarit 1957-ben a Finn Akadémia tagjának választotta. Számtalan irodalmi díjban, elismerésben és kitüntetésben részesült. Életművét a változatosság jellemzi: többek között detektívregényeket is írt, saját vallomása szerint inkább kikapcsolódás céljából, a maga mulattatására. A "könnyebb műfajban" írt könyveivel legalább ugyanolyan sikert ért el, de azok jövedelmét a finn irodalom, a kortársi finn színház és művészet támogatására használta fel. Waltarit baráti érzések fűzték Magyarországhoz is, és rokonszenvének egyik megnyilvánulása volt az a nemes gesztus, amellyel minden Magyarországon megjelent vagy megjelenő detektívregényének honoráriumáról a Fóti Gyermekváros javára mondott le.

Max Lucado - Az ​enyém vagy
Dobozok ​és labdák. Színesek és szépek. Most minden famanó ezt vásárolja. Mindenki kivéve Pancsinellót. De ő sem akar lemaradni, belenyúl hát a zsebébe. Mindent megtesz - bármibe is kerül -, hogy megszerezze, ami másoknak is megvan. De nem gondol rá, hogy mekkora árat kell érte fizetnie. Éli, a fafaragómester kell, hogy emlékeztesse: "Értékes vagy! Nem amiatt, amid van, hanem amiatt, hogy az enyém vagy!"

Max Lucado - Értékes ​vagy
Az ​apró, fából készült emberkék, a foltmanók nap mint nap ugyanazt teszik: arany csillagokat vagy szürke pontokat ragasztgatnak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, azaz, akik simára csiszoltak és szépen festettek, csillagot kapnak. A különleges képességgel rendelkezők szintén. De akik kevesebbre képesek vagy akikről néhány helyen lepattogzott a festék, bizony csak szürke pontra számíthatnak. Pancsinelló is ilyen volt. Max Lucado szívet melengető meséjében Éli, a fafaragómester segítségével Pancsinelló felismeri, hogy milyen értékes - függetlenül attól, hogy a többi foltmanó mit gondol róla.

Paul Ginnis - Tanítási ​és tanulási receptkönyv
A ​Tanítási és tanulási receptkönyv olyan gyakorlati tantermi stratégiákat mutat be, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy - megfeleljünk a különféle tanulási stílusok követelményeinek, - ösztönözzük saját kreativitásunkat, - színessé tegyük tanítási gyakorlatunkat, - kihívások elé állítsuk a tehetségekeset - és a rendbontókat. Bármelyik tantágyat is tanítjuk, segítséget nyújt, hogy - fejlesszük a gyerekek gondolkodási képességét, - beépítsük az órai anyagba a tanulási készségeket, - valódi önállóságokat teremtsünk. Ezt a különleges "receptkönyvet" elsősorban azoknak ajánljuk, akik a tanításra úgy tekintenek, mint a társadalom egyik legfontosabb hivatására, s akik gazdagítani kívánják tanítási módszereik repertoárját. Bár Paul Ginnis az egyik világon tart előadásokat a tanítást és a tanulást fejlesztő stratégiákról, mindenekelőtt gyakorló tanár. Az elmúlt tizennyolc évben tanárként, munkaközösség-vezetőként, oktatási szakértőként és tantestület-fejlesztő oktatóként dolgozott az Egyesült Királyság és a világ több mint 450 iskolájában. Abban segített a tanároknak, hogy a tanulásról alkotott modern elméletet hatékony tantermi gyakorlattá fordíthassák át.

Spencer Kagan - Kooperatív ​tanulás
Közel ​30 éve indult el a Kooperatív Tanulás mozgalma, amely felváltotta az ismeretközlő pedagógiát, és a tanulók önálló ismeretszerzését helyezte a középpontba. Nálunk is megjelent, mégsem kapott olyan szerepet az iskolákban, mint amekkora lehetőséget nyújt a gyerekek sikeres fejlesztésében, a változó világhoz való alkalmazkodásban. Kiadónk ezen kíván segíteni a közeljövőben kiadásra kerülő tanári kézikönyv megjelentetésével. A könyv Amerikában a pedagógusok első számú kézikönyvének számít, a kooperatív tanulásszervezés alapkönyve. Eddig 23 nyelvre fordították le. Hazai megjelenése, reményeink szerint, nagyon sok alternatív és önkormányzati iskolában tanító tanár mindennapi munkájához nyújt majd segítséget mind szellemi, mind gyakorlati vonatkozásban. Hiánypótló, hiszen a néhány, e témában megjelent füzet igényes ugyan, de csupán technikák leírását tartalmazza. A kooperatív tanulásszervezésről átfogó, a rendszer egészét bemutató, s a mindennapi gyakorlat számára azonnal használható kézikönyv még nem jelent meg Magyarországon

Dr. James Dobson - Lányok ​nevelése
A ​"Fiúk nevelése" c. könyv kiegészítése , melyet rengeteg szülő keresett és kutatott már évek óta, mert nem hitték el, hogy még nem jelent meg a Fiúk nevelés "párja"... "Ha van egy olyan könyv, hogy - "Fiúk nevelése", akkor kell lennie egy olyannak is, hogy - "Lányok nevelése", nem?" - mondta sok szülő. Igazuk van! Bizonyára ez is hatalmas siker lesz! A szerző neve garancia a mély és hozzáértő tartalomhoz. Előző két könyve (Fegyelmezz, megéri! és Az akaratos gyerek) évek óta a legjobban elismert és legnépszerűbb a gyereknevelésről szóló könyvek között.

Dr. James Dobson - Fiúk ​nevelése
Mit ​jelent férfinak lenni? Hogyan kell egy fiút nevelni, hogy férfi váljék belőle? Manapság gyakran merül fel a kérdés, hogy hol hibázik a társadalom a fiúk nevelése terén: Miért vallunk oly sokszor kudarcot fiainak jellemének fejlesztését illetően? Miért kerül válságba oly sok fiú? Milyen tulajdonságokat kell megpróbálnunk a fiúkba plántálni? Dr. James Dobson, a neves családszakértő egyfajta térképet ad azok kezébe, akik a Teremtő akarata szerinti, lelkileg egészséges fiúkat szeretnének fölnevelni. Józan tanácsai valódi bátorítást jelentenek a szülőknek, tanároknak, tanácsadóknak, ifjúsági vezetőknek és mindazoknak, akik a felelős, Istent tisztelő férfiak következő nemzedékét formálják. A fiúk nevelése a következő kérdéseket járja körül: A fiúk tényleg alapvetően különböznek a lányoktól? S ha igen, miben? Milyen szerepet játszik a verseny egy fiú fejlődésében? Mi az apák feladata fiaik nevelésében? Mi a helyzet az anyák szerepével? Hogyan segíthetnek a nagyszülők abba, hogy unokájuk megfelelő nevelést kapjon? Milyen hatást gyakorol a fiúkra korunk zaklatott életmódja? Mi a fiúk oktatásának legjobb módja? Milyen egyedi tanácsokat kaphatnak a fiúkat egyedül nevelő szülők? Hogyan hat a fiúkra a válás? Mi okozza a homoszexualitást, és meg lehet-e előzni? Dr. James Dobson okleveles pszichológus, házassági, családsegítő és gyermeknevelési tanácsadó, szakmai pályafutását a gyermekek és a családok segítésének szentelte. A Fókuszban a Család nevű szervezet alapítója és elnöke, amely szervezet a családok megőrzését tekinti feladatának. Több elnök mellett töltött be befolyásos tanácsadói szerepet családügyi kérdésekben az USA-ban.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (72)

Allan Pease - Alan Garner - Szó-beszéd
Hogyan ​használjuk helyesen a nyelvet? Hogyan értsük helyesen partnereink beszédét? Hogyan indítsuk és hogyan tartsuk fenn a beszélgetést? Hogyan hallgassunk másokat, hogy népszerűek és sikeresek legyünk? Hogyan mondjunk őszinte bókokat és hogyan alakítsunk ki beszédünk segítségével hiteles képet magunkról? A könyv­ választ ad a fenti kérdésekre és megtanít a beszéd hatékony használatára.

Shirley Trickett - Csak ​semmi pánik!
Szervezetünk ​vészharangot kondít: levegő után kapkodunk, mellkasunk tompán sajog, hideg verejték csorog homlokunkon, szédülünk, forog velünk a világ, ájuldozunk, halálra rémülünk – kitört a pánikroham. Kapkodva étkezünk, nehéz ételeket falunk, felületesen lélegzünk, vércukorszintünk fel-le ugrál, nem bírjuk a gyűrődést, idegeink görcsbe rándulnak – miért is ne törne ki rajtunk a pánikroham? Shirley Trickett, a pánikbetegség ismert szakembere azt tanítja könyvében: ha megfelelő ételeket fogyasztunk, elsajátítjuk a helyes légzést, sokat mozgunk, ha idegeskedés helyett megpróbáljuk megteremteni lelkünk békéjét, akkor megbirkózhatunk pánikrohamainkkal.

Harville Hendrix - Pár-bajok ​és békés megoldások
Megkapjuk-e ​társunktól azt a szeretetet, figyelmet és törődést, amire vágyunk? Ha nem, hol vannak azok a pontok, ahol változtatnunk kellene? Harville Hendrix ebben a könyvében a párkapcsolatok szövevényes problémáit elemezve mutatja meg, hogyan lehet az ösztönös választáson alapuló kapcsolatot tudatos, a másik fél igényeit messzemenően figyelembe vevő, elmélyült viszonnyá fejleszteni. A konkrét esetleírásokat a terápiás foglalkozásokon hatékonynak bizonyult gyakorlatok egészítik ki. Hendrix könyvét a párterápiás szakembereken kívül haszonnal forgathatja mindenki, aki társával való kapcsolatán változtatni és javítani kíván.

Vekerdy Tamás - Kicsikről ​nagyoknak 1.
A ​neves pszichológus könyve a kezdetektől az iskoláskor küszöbéig kíséri el a gyereket – és vele együtt a szülőt – azon az érdekes, izgalmas, olykor fárasztó, mégis nagyon szép felfedezőúton, amelynek során a kicsiből nagy lesz. Segít felismerni a buktatókat, és megmutatja, hogyan tehetjük ezt az időszakot olyanná, hogy a gyermekünk érzelmileg és értelmileg minél kiegyensúlyozottabban fejlődhessen. Tanácsai hozzásegítenek ahhoz, hogy a kisgyerekkor ne csak a gyermeket, de a szülőt is életre szóló élményekkel gazdagítsa. „Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.”

Alon Gratch - Ha ​a szerelmes gondolkodna
Nem ​ritka, hogy párkapcsolatainkban kísértetiesen mindig ugyanazt a hibát követjük el. Miért nem vagyunk képesek levonni korábbi kudarcainkból a tanulságokat? Alon Gratch klinikai pszichológus gazdag tapasztalatára építve világos és közérthető módon vázolja fel a sikertelen szerelem hét gyakori viselkedési mintáját: a narcisztikus, a virtuális, az egyoldalú, a tiltott, a szexközpontú, a kétnemű szerelmet és a szerelmi háromszöget. Ezeknek a mintáknak a gyökere közös: saját ambivalenciánk (ellentétes érzelmeink). A tökéletes, az eszményi szerelmet keressük, ezért mindazt, ami ebbe nem illik bele, elutasítjuk. Az ismétlődő mintákkal ösztönösen megakadályozzuk, hogy szembesülnünk kelljen a társunk iránt érzett negatív érzéseinkkel, és képesek legyünk elfogadni: a szerelemhez a harag, a kiábrándultság és a csalódottság érzése is hozzátartozik. A könyvben ismertetett háromlépéses módszerrel azonban megtörhető a balul végződő kapcsolatok sorozata, s miközben önmagunkat is jobban megismerjük, elérhetővé válik a harmonikus és boldogító szerelem.

Michele Weiner-Davis - Ne ​válj el! Változtass!
Az ​amerikai piacon nagy sikert aratott, rövid időn belül több kiadást megért kötet lényegében közérthető házasságterápiás útmutató, aminek az a célja, hogy az ajánlott program révén a felbomlással fenyegető házastársi kapcsolat megtartható legyen. A szerző szerint a válás életre szóló trauma, a gyerekeket minden esetben megviseli, a legtöbb esetben nem megoldhatatlan konfliktus, illetve elhidegülés terméke, hanem hibás magatartás- és viszonyulásmódok következménye. A könyv lényegében abban segít, hogy az illúziókat és a hibás sémákat a pár lebontsa, új módon próbáljon érintkezni egymással. Buda Béla dr.

Verena Kast - A ​személyiség születése
"Az ​meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja s mint talált tárgyat visszaadja bármikor - ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja se magának, sem senkinek." Ennél a József Attila-idézetnél nehéz lenne pontosabban és szebben megfogalmazni Verena Kast könyv­ének mondanivalóját. A neves svájci pszichoterapeuta az önálló személyiség születéséről ír, arról a küzdelemről, amely a szülőkről való leváláshoz vezet, és arról a bátorságról, hogy merjünk másoktól különbözni, merjünk újra meg újra elszakadni, és új dolgokba fogni. Hogy merjük a saját életünket élni. Ez a kötet korábban Apák - lányok, anyák - fiúk címmel jelent meg a sorozatban.

Barbara Pease - Allan Pease - Illünk ​egymáshoz?
Férfiak ​és nők között ég és föld a különbség. Nincs egy közös vonásunk. Kész rejtély, hogy úgy-ahogy szót értünk egymással. De még ennél is nehezebb megtalálni, létezik-e a földkerekségen olyan valaki, aki illik hozzánk. Ne csüggedjünk! - biztat a sikeres szerzőpáros legújabb könyv ében, melyben számos hasznos tanáccsal, humoros rajzokkal, szórakoztató és tréfás tesztekkel próbál segíteni abban, hogy ne tévedjünk el reménytelenül a félreértések labirintusában. Vagy önnel ez sosem fordul elő?


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (64)

Z. Tábori Piroska - Dugó ​Dani Afrikában
"Egyszer ​csak egy egészen fiatal kis majom pottyant az öreg elefánt elé. Már megkapta az ormányával, de Dani kiabálni kezdett: - Mer nem engedem! Aztat ne bántsák! Mer az is kicsi gyerekmajom! És milyen kicsi buta! Eriszd el, öreg elefánt, légy szives! Mán elég vót a verekedésbül. Nem szeretem nézni! Mer nem is rosszak mán, csak félnek és buták, ugy-i? És többet nem lopnak gyereket, biztos megigérik. - Megígérjük! Igazán megígérjük! - kiabálták a majmok olyan lármával, hogy úgy még a papagájok se tudnak. És az a majommama, amelyiknek a gyerekét Dani nem engedte megverni, odamászott hozzák és megölelte. - Naccerű! - örvendett Dani. - Mer tuttam. Mer mindig mikor rosszat csináltak, kisül, hogy csak butaságból van! Aztán egész helyes népek. Csak mindig olyan furcsa képet vágnak. De azér lehetne jóba lenni! - Danikám! Már ezekkel a buta majomnépekkel is barátkozni akarsz? - kérdezte Kelep szigorúan. - Igen, öreg Kelep, mer mér ne? Mer ne legyél féltékeny! És inkább siessünk haza, mer a kicsi feketék várnak, és gondolják, nem találtuk meg a kicsi pockot. És mindenkinek köszönöm a nagy segítést, az elefánt uraságoknak is, és a madárnépeknek is. És még aztat kérem, hogy most mán béküljenek ki a majmocskákkal. Nagyon béküljenek ki! Mer biztos nem csinálnak több rosszat! És gondolom, játékbul csinálták és nem tutták, hogy baj! MER MINDIG JOBB A SZERETÉS ÉS SEGÍTÉS!" Hogy miről van szó ebben a nagyon kedves könyvben, arról a fejezetcímek is mesélnek: Kicsi szomorúság, nagy öröm Köd előttem, köd utánam Kis csizma, meg egy nagy hajó Smith néni meggyógyul Mikor a tenger haragszik Tapasztalások abba az Afrikába! A feketeszikla Titokkirándulás Az elefántok között Dani gyermekpajtásokat talál Dani műveltséget tanít A nagy háború Búcsúzás

Babay József - Fúró ​Feri furulyája
Katlanka ​falut árvíz fenyegeti. Fúró Feri, az igazak jó barátja - valóságos népi mesehős, megmenti a falu lakosságát, akiktől hálából csodatevő furulyát kap ajándékba. Fúró Feri vándorútra kel, és számtalan kaland során megmenti és meggyógyítja emberbarátait, a kisállatokat és a kedves növényeket: így Hátrajáró Ollós uram járni kezd, Fia Pontyika sebe begyógyul, Ordas Farkas megszelídül. Hálás barátai, az egész nyírfaerdő is megindul, hogy kiszabadítsa Ferit az álnok Rengő Háj és gróf Róka Biberach fogságából. A meseregény folytatásában az író leánya, Bernadette, Fúró Ferit új utakra vezérli, ahol találkozik Macskakandúrral, Vitéz Egérrel, Buty-Kos urammal, Tuli anyóval és Passta Suta úrral.

Jurij Druzskov - Ceruza ​és Robotmester kalandjai
"A ​különféle csavarok, fémlapok, rugók, fogaskerekek között egy furcsa, vasból való kis emberke ült. Jól szemügyre vette Ceruzát. - Te ki vagy? - kérdezte csodálkozva. - Én?...Én egy varázslóművész vagyok. Ceruza a nevem. Eleven képeket tudok rajzolni. - Mi az, hogy eleven képeket? - Például, ha akarod, rajzolok egy madarat. Rögtön életre kel, és elszáll. De tudok cukorkát is rajzolni. Meg is lehet enni..." A tehetséges ceruza később két gengsztert is rajzolt. És ez lett a vesztük. A mulatságos és izgalmas fordulatokban bővelkedő mesekönyv arról szól, hogyan menekült meg Ceruza és Robotmester a két gengszter: Dirr-Durr kapitány és Kulcslyuk, a spion fogságából.

Gyurkovics Tibor - Névike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszej Tolsztoj - Aranykulcsocska, ​avagy Burattino kalandjai
Mit ​nyit az aranykulcsocska? Milyen kalandokon megy keresztül Burattino, a kis, életre faragott fabábu, mennyi fondorlat, mennyi izgalom, jó barát és rosszakaró kíséri útján a szerencsés, vidám befejezésig. Ezt meséli el Alekszej Tolsztoj, az 1945-ben elhunyt nagy szovjet író, sok kiváló regény szerzője, aki a híres Pinocchio vagy a fabábu kalandjai ihletése nyomán írta meg a mindmáig érdekes és népszerű történetet.

Z. Tábori Piroska - Dugó ​Dani és pajtásai
Ki ​is volt ez a Dugó Dani, nagymamáink kedvence? Dugó Dani aranyos - igaz, kicsit szeleburdi - dugóból készült emberke volt. A dolog úgy kezdődött, hogy egy tágas, vidéki udvarban élt Bandika, akinek ugyancsak élénk volt a fantáziája: szeretett kincsek után kutatni. Hát egyszer aztán nagyon jól sikerült a dolog! A padláson régi limlomok között talált egy csomó dugót. Addig ügyeskedett, fúrt, faragott, amíg a sok dugóból meg egy kis drótból és a kukorica szép szőke hajából formás kis emberkét teremtett, hosszú orral, mosolygó szájacskával. Dugó Dani az udvaron heverészett éppen, amikor Kelep apó rátalált és felvitte a gólyafészekbe. Kelep apó megörült, hogy ha majd kikölti a fiókáit, milyen jó játszótársra lelhetnek a dugógyerekben. Dugó Dani jó barátja lett a fiókáknak. Attól kezdve ő is Kelep anyó neveltjei közé tartozott. Élt abban az udvarban még egy fontos személy: Csupi kutya, ők ketten Kelep apóval már régen barátságot kötöttek. Csupi az új jövevényt, Dugó Danit is megszerette, így aztán képzelhetitek, milyen vidám lett az élet az udvarban. Azaz csak lett volna, ha Dugó Daninak nincs egy rossz szokása: túlontúl kíváncsi volt. Ez a szokása annyi kalandba sodorta, hogy csak győzze a kutya meg a gólya, na meg néhány más barát helyrehozni a ballépéseit.

Covers_135061
0

Ismeretlen szerző - Ali ​Baba és a negyven rabló
AZ ​ALI BABA ÉS A NEGYVEN RABLÓ az _Ezeregyéjszaka legszebb meséi_ címen közismert gyűjtemény egyik ismert darabja.

Pálfalvi Nándor - Az ​oroszlán barátai
- ​Enyém az egész erdő, - harsogta az oroszlán -, én vagyok az erdő királya! - Nincs is koronája! - mondta Zsuzsika. - A királynak pedig koronája van. - Én vagyok az erdő királya! - bömbölte egyre az oroszlán és királyhoz egyáltalán nem illő bolondos bakugrásokkal száguldozott a fák között.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (16)

Babay József - Fúró ​Feri furulyája
Katlanka ​falut árvíz fenyegeti. Fúró Feri, az igazak jó barátja - valóságos népi mesehős, megmenti a falu lakosságát, akiktől hálából csodatevő furulyát kap ajándékba. Fúró Feri vándorútra kel, és számtalan kaland során megmenti és meggyógyítja emberbarátait, a kisállatokat és a kedves növényeket: így Hátrajáró Ollós uram járni kezd, Fia Pontyika sebe begyógyul, Ordas Farkas megszelídül. Hálás barátai, az egész nyírfaerdő is megindul, hogy kiszabadítsa Ferit az álnok Rengő Háj és gróf Róka Biberach fogságából. A meseregény folytatásában az író leánya, Bernadette, Fúró Ferit új utakra vezérli, ahol találkozik Macskakandúrral, Vitéz Egérrel, Buty-Kos urammal, Tuli anyóval és Passta Suta úrral.

Jurij Druzskov - Ceruza ​és Robotmester kalandjai
"A ​különféle csavarok, fémlapok, rugók, fogaskerekek között egy furcsa, vasból való kis emberke ült. Jól szemügyre vette Ceruzát. - Te ki vagy? - kérdezte csodálkozva. - Én?...Én egy varázslóművész vagyok. Ceruza a nevem. Eleven képeket tudok rajzolni. - Mi az, hogy eleven képeket? - Például, ha akarod, rajzolok egy madarat. Rögtön életre kel, és elszáll. De tudok cukorkát is rajzolni. Meg is lehet enni..." A tehetséges ceruza később két gengsztert is rajzolt. És ez lett a vesztük. A mulatságos és izgalmas fordulatokban bővelkedő mesekönyv arról szól, hogyan menekült meg Ceruza és Robotmester a két gengszter: Dirr-Durr kapitány és Kulcslyuk, a spion fogságából.

Gyurkovics Tibor - Névike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Tábori Piroska - Dugó ​Dani Afrikában
"Egyszer ​csak egy egészen fiatal kis majom pottyant az öreg elefánt elé. Már megkapta az ormányával, de Dani kiabálni kezdett: - Mer nem engedem! Aztat ne bántsák! Mer az is kicsi gyerekmajom! És milyen kicsi buta! Eriszd el, öreg elefánt, légy szives! Mán elég vót a verekedésbül. Nem szeretem nézni! Mer nem is rosszak mán, csak félnek és buták, ugy-i? És többet nem lopnak gyereket, biztos megigérik. - Megígérjük! Igazán megígérjük! - kiabálták a majmok olyan lármával, hogy úgy még a papagájok se tudnak. És az a majommama, amelyiknek a gyerekét Dani nem engedte megverni, odamászott hozzák és megölelte. - Naccerű! - örvendett Dani. - Mer tuttam. Mer mindig mikor rosszat csináltak, kisül, hogy csak butaságból van! Aztán egész helyes népek. Csak mindig olyan furcsa képet vágnak. De azér lehetne jóba lenni! - Danikám! Már ezekkel a buta majomnépekkel is barátkozni akarsz? - kérdezte Kelep szigorúan. - Igen, öreg Kelep, mer mér ne? Mer ne legyél féltékeny! És inkább siessünk haza, mer a kicsi feketék várnak, és gondolják, nem találtuk meg a kicsi pockot. És mindenkinek köszönöm a nagy segítést, az elefánt uraságoknak is, és a madárnépeknek is. És még aztat kérem, hogy most mán béküljenek ki a majmocskákkal. Nagyon béküljenek ki! Mer biztos nem csinálnak több rosszat! És gondolom, játékbul csinálták és nem tutták, hogy baj! MER MINDIG JOBB A SZERETÉS ÉS SEGÍTÉS!" Hogy miről van szó ebben a nagyon kedves könyvben, arról a fejezetcímek is mesélnek: Kicsi szomorúság, nagy öröm Köd előttem, köd utánam Kis csizma, meg egy nagy hajó Smith néni meggyógyul Mikor a tenger haragszik Tapasztalások abba az Afrikába! A feketeszikla Titokkirándulás Az elefántok között Dani gyermekpajtásokat talál Dani műveltséget tanít A nagy háború Búcsúzás

Z. Tábori Piroska - Dugó ​Dani és pajtásai
Ki ​is volt ez a Dugó Dani, nagymamáink kedvence? Dugó Dani aranyos - igaz, kicsit szeleburdi - dugóból készült emberke volt. A dolog úgy kezdődött, hogy egy tágas, vidéki udvarban élt Bandika, akinek ugyancsak élénk volt a fantáziája: szeretett kincsek után kutatni. Hát egyszer aztán nagyon jól sikerült a dolog! A padláson régi limlomok között talált egy csomó dugót. Addig ügyeskedett, fúrt, faragott, amíg a sok dugóból meg egy kis drótból és a kukorica szép szőke hajából formás kis emberkét teremtett, hosszú orral, mosolygó szájacskával. Dugó Dani az udvaron heverészett éppen, amikor Kelep apó rátalált és felvitte a gólyafészekbe. Kelep apó megörült, hogy ha majd kikölti a fiókáit, milyen jó játszótársra lelhetnek a dugógyerekben. Dugó Dani jó barátja lett a fiókáknak. Attól kezdve ő is Kelep anyó neveltjei közé tartozott. Élt abban az udvarban még egy fontos személy: Csupi kutya, ők ketten Kelep apóval már régen barátságot kötöttek. Csupi az új jövevényt, Dugó Danit is megszerette, így aztán képzelhetitek, milyen vidám lett az élet az udvarban. Azaz csak lett volna, ha Dugó Daninak nincs egy rossz szokása: túlontúl kíváncsi volt. Ez a szokása annyi kalandba sodorta, hogy csak győzze a kutya meg a gólya, na meg néhány más barát helyrehozni a ballépéseit.

Covers_135061
0

Ismeretlen szerző - Ali ​Baba és a negyven rabló
AZ ​ALI BABA ÉS A NEGYVEN RABLÓ az _Ezeregyéjszaka legszebb meséi_ címen közismert gyűjtemény egyik ismert darabja.

Pálfalvi Nándor - Az ​oroszlán barátai
- ​Enyém az egész erdő, - harsogta az oroszlán -, én vagyok az erdő királya! - Nincs is koronája! - mondta Zsuzsika. - A királynak pedig koronája van. - Én vagyok az erdő királya! - bömbölte egyre az oroszlán és királyhoz egyáltalán nem illő bolondos bakugrásokkal száguldozott a fák között.

Covers_163220
Mesevilágom Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mesevilágom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók