Ajax-loader

Mészáros Edit

Rate_positive 734 Rate_neutral 15 Rate_negative 0

2589 napja velünk van ma itt járt

Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Suli_300 Badge1_300 Badge-supermom Nyuszi_300 Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Skellington_300 Silly_walk_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (1641)

Antal László - A ​formális nyelvi elemzés / A magyar esetrendszer
A ​kiadó Antal László (1930-1993) két legfontosabb tanulmányát adja itt közre. A kötet nem évfordulóhoz kötött emlékkiadvány, hanem a hazai strukturalista leíró nyelvészet ma is megfontolásra érdemes gondolatokban gazdag foglalata. Szépe György, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének elnöke így jellemzi Antal munkásságát: „Olvasói nem föltétlenül hivatásos nyelvészek voltak, hanem egyszerű olvasók: például hallgatók az egyetemen, oktatók a tanítóképzőkben, vagy más szakmák iránt nyitott fiatalok. A nyelvészetnek belső - magyarországi - paradigmaváltás iránti igénye akkor már kétségtelen volt. S ebben Antal Lászlónak úttörő (és faltörő) szerepe volt. Munkásságának elején Antal László voltaképpen korán jött: megelőzte a - magyarországi időszámítás szerinti - saját korát. A későbbiekben bonyolult okok miatt marginalizálódott." Antal László, aki angolul, németül, oroszul, franciául, latinul és albánul is magas szinten tudott, több nyelven publikált és kitűnő előadó volt, eredeti elemzéseiben korát meghazudtoló mennyiségű tudásanyagot alkalmazott. A tudományos életben nem tudott próféta lenni sem saját hazájában, sem idegenben. Ennek ellenére dolgozatait a mai napig idézik, ajánlják és előírják egyetemi hallgatóknak. A jelen kötetben közreadott művek már-már legendásak: sokan tudnak róluk, de eddig kevesen forgatták őket, mert néhány szakkönyvtáron kívül nem voltak hozzáférhetőek. A kiadó reméli, hogy az olvasó sokat tanul A formális nyelvi elemzés és A magyar esetrendszer tanulmányozása közben, még akkor is, ha Antal László felfogása és állításai nem mindig egyeznek meg a magyar nyelvről és általában a nyelvről való korábbi nézeteivel. Ezeknek a műveknek ki kell törniük a legendák világából, mert arra hivatottak, hogy a magyar nyelvészeti műveltség alapművei legyenek. A kötetben a két tanulmányon kívül olvasható két kiváló pályatársnak, Papp Ferencnek és Szépe Györgynek a szerzőről szóló írása, valamint az eddigi legteljesebb Antal-bibliográfia is.

Z. Szabó László - Kazinczy ​Ferenc
"... ​Tudjátok-e, ki volt önmagának, Magyarországnak s a nemzetközi humanizmusnak és kultúrának ez a Kazinczy?... Szabadkőműves, Martinovics társa, könyörtelen újító, nemzetét ostorozó európai szellem, szociális forradalmár... ha nem is nagy magyar író, de olyan nagy, szomorú magyar ember, hogy összeszorul a szívünk, ha rágondolunk" - így jellemezte Ady Endre 1907-ben. Ma már tudjuk, ha nem is mint író, de mint irodalomszervező, mint a magyar szépirodalom megteremtésének apostola, mint nyelvújító nemcsak nagy volt, hanem óriási. Halász Gábor minden körülírás helyett így summázta Kazinczy jelentőségét: "Egy század óta akarva-akaratlanul is minden magyar író az adósa." De adósa volt az irodalomtörténet is egy teljes pályaképpel, melyet ez a kötet igyekszik pótolni Z. Szabó László Tollából.

V. L. Janyin - Nyírfakéreg ​levelek üzenete
Novgorod ​az Ilmeny-tó északi csücskénél található, a Volhov folyó két partján. A város napjainkban Oroszország Novgorodi Területének központja. A régmúltban azonban jóval nagyobb területek felett uralkodott „Novgorod Nagyságos Úr”. A város felemelkedése a krónikák szerint azzal kezdődött, hogy három testvér érkezett a ruszok (vikingek) országából, rendet teremteni a viszálykodó területek között. Rurik Novgorodban, Szineusz Beloozeróban4, Truvor pedig Izborszkban5 kezdett el uralkodni. Rövid idő múlva Rurik egyeduralkodóvá vált.6 Ez nyilván együtt járt Novgorod hegemóniájának kiterjedésével a Rurik testvérei által uralt területekre. Novgorodban és a hozzá tartozó földeken együtt éltek a finnugor eredetű őslakók és a keleti szláv bevándorlók. A keleti szlávok szlovén, krivics és vjatics törzsének népessége a Kr. u. 1. évezred közepétől folyamatosan települt be a finnugorok által lakott erdőövezetbe. A vjaticsok új területeiken csak rövid ideig élvezhették elvándorlásukkal szerzett szabadságukat: a 11. század folyamán a Kijevi Rusz utolérte őket, könyörtelenül beszedve az őt megillető adót. A szlovénok és krivicsek azonban új lakóhelyükre érkezve tevékeny szerepet játszottak az északi orosz államiság kialakításában, és így ők lettek mások adószedői. A novgorodi állam létrehozásában a bevándorlók mellett nem kevés szerep jutott az őslakos finnugor közösségnek is. Az orosz őskrónika legendaszerű leírása a három jövevény viking vezér államalapításáról valószínűleg a novgorodi állam hármas eredetének emlékét őrzi. Novgorod a szlovén törzs központja volt, Izborszk, majd később Pszkov7 a krivicseké, míg Beloozero alá a túlnyomórészt balti finn közösségek által lakott területek tartozhattak. A régészeti leletek tanúsága szerint a 6–7. században jelentek meg az első keleti szláv telepesek ezen a vidéken. A finnugor őslakosság régészeti emlékei a korábbi időkből csak kevéssé ismertek, a szláv behatolással azonban könnyebbedik a régészek dolga: a keleti szlávok temetkezési szokásaiban nyomon követhetők a helyi finnugor hagyományok. A 19. század második fele óta számtalan sírhalmot és ún. hosszú kurgánt tártak fel a hajdani novgorodi fejedelemség területén. Ezekben finnugor kulturális elemként tartják számon a kő használatát – kövekkel rakták körül a sírhalmokat, s köveket tettek a sírokba is –, valamint a tűz alkalmazását a temetkezési szertartások során: a Pszkov környéki hosszú kurgánokban tűzzel tisztították meg a sírhalom alapterületét, amelyre aztán a földet felhordták8. A feltárások megmutatták, hogy mind Novgorod, mind Pszkov környékén a szlovének és a krivicsek békésen együtt éltek a finnugor őslakossággal. A novgorodi állam harmadik fő területe, a Ladoga- és az Onyega-tó vidéke pedig túlnyomórészt finnugor lakosságú volt. Novgorod föderatív jellege, a hajdani három hatalmi központ emléke magában a városban is továbbélt. Ezt bizonyítja, hogy az óváros három „vég”-re (kerületre) oszlott. Ezek a Szlovenszkij, Nyerevszkij és Ljugyin végek voltak. Ezek közül eredetileg a Nyerevszkij vég lehetett a finnugor őslakosság városrésze, azonban a városlakók körében nyilván rohamos volt az eloroszosodás. A novgorodi orosz–finnugor együttélés bizonyítékai a nyírfakéregre rótt levelek, üzenetek. A város régészeti feltárása során 1951-ben találták az első ilyen emlékeket. Azóta évről-évre újabbakra bukkannak, számuk már többszáz. Egyes levelekben karjalai nyelvű részletek is vannak, sőt a 13. század közepéről fennmaradt egy teljes egészében karjalai nyelvű szöveg, egy ráolvasás, így ezek a legrégebbi balti finn írásos emlékek9. Novgorod a finnugor őslakosság jelenléte és az államalapításban történt részvétele ellenére ugyanolyan erőszakosan igyekezett adózásra kényszeríteni a meghódítani kívánt területek finnugor őslakosságát, mint más orosz fejedelemségek. Novgorod elsőként a történeti forrásokban csúdnak nevezett balti finn népesség ellen fordult. A 12–13. században a város további finnugor területek felé terjeszkedett: ekkor kezdődik a vót és izsór területek megadóztatása. A 13–14. század folyamán pedig Novgorod előbb szövetségesi kapcsolatba került a krónikákban korela néven szereplő karél10 népcsoporttal, majd fokozatosan hatalma alá vonta. Novgorod azonban nem csak a közvetlen környezete iránt érdeklődött, hiszen felemelkedését is a távolsági kereskedelemben játszott szerepének köszönhette. Az újabb távoli kapcsolatok kiépítésének szándékát tükrözi az orosz őskrónikában olvasható beszámoló Gyurjata Rogovics szolgájának útjáról a jugorok földjére és a változó sikerű novgorodi kalandozások Jugriába11.

76csodaszep2
Csodaszép ​Magyarország Ismeretlen szerző
33

Ismeretlen szerző - Csodaszép ​Magyarország
Könyvünk ​régiók szerint nyújt betekintést jellegzetes tájegységeink földrajzi és építészeti nevezetességeibe, természeti kincseibe. Ismerje meg hazánk gazdag történelmi múlttal rendelkező városait, falvait, ezeréves kultúránk ma is látható tárgyi emlékeit. A könyv ötlettárként szolgál akár a néhány napos, akár a többhetes országjáró programjának megtervezéséhez. Számtalan lenyűgöző fotó, köztük káprázatos légifelvételek mutatják be mindazon értékeinket, amelyekre méltán lehetünk büszkék. - több mint 1000 színes fotó - több mint 100 illusztráció - élvezetes leírások, amelyek új szemszögből mutatják be az ismertnek vélt helyeket is

Nemeskéri Erika - Cholnoky ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_54416
Londoni ​eső Ismeretlen szerző
19

Ismeretlen szerző - Londoni ​eső
A ​huszadik század legnagyobb magyar íróitól nyújt válogatást azokból a művekből, amelyek Londonban játszódnak, vagy az angol fővárosról szólnak. A szerzők között találjuk többek között Ady Endrét, Bálint Györgyöt, Cs. Szabó Lászlót, Harsányi Zsoltot, Hunyady Sándort, Mándy Ivánt, Márai Sándort, Szerb Antalt, Szini Gyulát, Szomory Dezsőt Kellemes leírások, szép és nem utolsósorban izgalmas történetek, életképek.

Graham Greene - A ​genfi Doktor Fischer
Először ​jelenik meg könyv alakban magyarul a huszadik századi angol irodalom íróóriásának öregkori regénye, A genfi Doktor Fischer. A szerző, immár a világirodalom klasszikusa igazi mesélő, a feszültség teremtésének mestere. Detektívregény izgalmasságával vetekszik ez a műve is, melynek középpontjában egy merénylet titka áll. Graham Greene azonban nem elégszik meg a cselekmény merő bonyolításával. Az emberi jóság és gonoszság rejtélyei érdeklik, s mint mélyen hívő szerző, a sors kifürkészhetetlen akaratát vizsgálja. Nincs párja annak, ahogyan Greene egyszerre szolgálja a könnyű szórakoztatás és az elmélyült gondolkodás igényét: az olvasót egy bölcs mesélő dúsan terített asztala várja.

Verena Kast - A ​gyász
Úgy ​tűnik, a halál lassan megszűnik tabutéma lenni. A gyászról és a gyászfolyamatról azonban még mindig nagyon keveset tudunk, pedig egy szererett személy elvesztése, miközben óriási távlatokat nyit személyiségünk fejlődése szempontjából, nehéz feladat elé állít bennünket. A gyásszal járó fájdalom feldolgozása teszi lehetővé, hogy megváltozott helyzetünket elfogadjuk és új tartalommal töltsük meg. Így érkezhetünk el, az életben folytonosan ismétlődő búcsúzások kényszerében, önmagunk megvalósításának új szakaszához, egy új azonosságtudathoz. A neves svájci pszichoterapeuta, Verena Kast, az Apák-lányok, anyák-fiúk és A jó barátnő Magyarországon is népszerű szerzője, ebben a könyvében sokéves terápiás tapasztalatára támaszkodva nyújt fogódzókat és megszívlelendő szempontokat a gyász feldolgozásához.

Paul Féval - A ​púpos
Franciaországban ​vagyunk, a XVII. században. Caylus várában titokztos dolgok készülődnek. Úgy tűnik, végképp az ármány áldozata lesz a vár úrnőjének Aurore nevű kislánya. Ám a véletlen arra vezeti a szép Lagardère lovagot, aki az éj leple alatt megmenti a főúri gyermeket, és eltűnik üldözői szeme elől. Sikerül-e Lagardère lovagnak annyi hajsza és árulás után felnevelnie Aurore-t, és igazságot szolgáltatnia az ifjú örökösnőnek? Bizonyára, hiszen Lagardère lovag - akárcsak D'Artagnan - nemcsak szép, hanem bátor, nemes szívű, kitűnő vívó és főkép nagyon nagyon leleményes. A romantikus kalandregényeivel méltán népszerű Féval ezúttal is kellemes szórakozást nyújt a műfaj kedvelőinek e hamisítatlan kardosköpenyes történettel.

Wilkie Collins - A ​Holdgyémánt
Senki ​sem látott hozzá hasonlót. Szépsége, ragyogása mindenkit megbabonáz. No meg az értéke. Talán azért is, hogy mindenkori tulajdonosa egyúttal áldozatai is a csodálatos, legendás sárga gyémántnak. Hogy az indiai holdisten homlokáról, illetve keleti kánok, császárok és mogulok birtokából hogy került Londonba, azt inkább csak sejteni lehet, ám hogy Londonból miként jut vissza Indiába, az őt megillető helyre a múlt század derekán, ezt a valóságos detektívtörténetet ez a regény meséli el. Rachel, egy előkelő, ifjú angol hölgy, 18. születésnapjára, elhalt nagybátyja rendelkezése értelmében, megörökli a nevezetes gyémántot, amely persze másnap reggel szőrén-szálán eltűnik, romba döntve többek közt Rachel és szerelmese házassági reményeit. És noha csupa talpig Sir, talpig Lady, talpig szolga tartózkodik a színhelyen, a gyémánt mégsem kerül elő, és a nyomozás sem vezet a titkok nyitjára... Sőt a rejtélyek, talányok egyre szaporodnak, míg egy szép napon, igaz, majd két évvel a drágakő eltűnése után, egy váratlan fordulat mindenre fényt nem derít...

Honoré de Balzac - Betti ​néni / Pons bácsi I-II.
Előszó: Részlet ​a könyvből: Ezernyolcszázharmincnyolc júliusának közepe felé egy újfajta, Párizsban még szokatlan, úgynevezett milordkocsi hajtott végig az Université utcán. Kövér, középtermetű utasa a nemzetőrség kapitányi egyenruháját viselte. A párizsiak állítólag igen elmések, egy részük mégis azt hiszi, hogy egyenruhában összehasonlíthatatlanul vonzóbb, mint közönséges civilöltözetben. Számítanak a nők ferde ízlésére, s rendkívül kedvező hatást várnak a szőrmés sisaktól és a többi katonai kelléktől. Ennek a második légióbeli kapitánynak rózsás bőréről és meglehetősen püffedt arcáról csak úgy sugárzott az önelégültség. E dicsfény, mellyel a kereskedelemben szerzett vagyon övezi a nyugalomba vonult boltosok homlokát, első pillantásra elárulta a tekintélyes párizsi polgárt, aki valamikor legalábbis elöljáróhelyettes volt a maga kerületében. Mondani sem kell, hogy a becsületrend szalagja sem hiányzott poroszosan kidüllesztett melléről. A kitüntetett férfiú délcegen hátradőlt a milord egyik sarkában, és végigfuttatta szemét a járókelőkön. Párizsban gyakran elfoghat az ember efféle negédes mosolyokat, melyek egy másfelé kalandozó bájos szempárnak szólnak.

Honoré de Balzac - Betti ​néni
Balzac ​már csaknem felépítette az Emberi Színjáték monumentális regény- és elbeszélés-sorozatát, amikor sor került a Betti nénire: ez a mű sok tekintetben olyan, mint a zárókő, vagy legalábbis egy kimagasló torony a nagy épületen. Az író már tökéletes biztonsággal kezeli anyagát, a megmintázott alakok profilja élesebb, mint bármikor, a társadalmi körkép teljesebb, a cselekmény izgalmasabb, egyszóval: a regény klasszikus. A színtér Párizs, Lajos Fülöp idején, a polgárkirályság zsúfolt fővárosa, melynek porondján a nemesi és napóleoni világ romjaira újfajta palotákat emel a Pénz: bankokat és kéjtanyákat, tőzsdét, vasútállomást, éjjeli mulatót, pompás és sivár találkahelyeket. Vér és arany - ezt a címet is viselhetné a Betti néni, mert vér és arany démoni ereje mozgatja a mindenkinél kívánatosabb és romlottabb Valérie-t, a letűnt idők elegáns Hulot báróját, s kereskedősegédből tőkepénzessé nőtt, tragikomikus Crevelt és mind a többieket. Csak egyetlen nőalak emelkedik ki tisztán e forró, szennyes, lüktető, felőrlő kavargásból: a romantikusan eszményített Adeline, a szent asszony, Valérie mennybéli ellenpárja. Kettőjük mellett a harmadik főszereplő, Betti néni, a Bosszú istennőjének képében jelenik meg fába faragott ijesztő arcával, palackba zárt indulataival és pusztító makacsságával. Közöttük hányódnak a gyarló férfiak, gyönyört és vagyont hajhászva, hogy végül is alámerüljenek a romboló szenvedély örvényeiben: így teljesül be rajtuk az Emberi Színjáték kegyetlen törvénye, amely szétzúzza az erős jellemet és lezülleszti a gyengét.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

összes (49)

Stenbocken
elérhető
0

Linda Goodman - Stenbocken
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Skorpionen1
elérhető
0

Linda Goodman - Skorpionen
Nära ​nyskick. Skyddsomslag saknas.

V%c3%a5gen
elérhető
0

Linda Goodman - Vågen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jungfrun1
elérhető
0

Linda Goodman - Jungfrun
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kr%c3%a4ftan
elérhető
0

Linda Goodman - Kräftan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oxen
elérhető
0

Linda Goodman - Oxen
Nära ​nyskick. Låt världen skickligaste astrolog visa dig hur du verkligen lär känna dig själv och människorna i ditt liv. Med insikt, humor och auktotitet som inger respekt, visar Linda Goodman vägen till större förståelse av dig själv, din älskade, dinna vänner och fiender geno soltecken.

V%c3%a4duren
elérhető
0

Linda Goodman - Väduren
En ​fascinerande guide till Vädurens tecken. 21 mars-20 april. Vill du veta mera om dina karaktärsegenskaper?

Fiskarna
elérhető
0

Linda Goodman - Fiskarna
Mycket ​gott skick. "Världens skickligaste astrolog". En Bernce-bok. Litet format.

Dusza Árpád - Turbo ​Pascal 6.0 az alapoktól
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Caroline Bodóczky - Horlai György - Lukács Krisztina - Galaxy ​X
Ennek ​a középhaladók számára készült könyvnek - valamint folytatásának, a Down to Earth-nek - a hanganyagát eredetileg a Magyar Rádió kezdte sugározni 1976-tól. Jelen formában gyakorlatokkal kiegészítve igyekszik a középfokú állami nyelvvizsgára készülők munkáját megkönnyíteni. Akár csoportos, akár egyéni tanulás esetén nagy segítség az eredeti hangszalag, mely anyanyelvi bemondók közreműködésével készült. A forgatókönyv (Tapescript) megtalálható ebben a könyvben.

Kocsis Mihály - Igenevek ​a mai angolban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Bartáné Aranyi Edina - Angol ​társalgási képeskönyv
A ​könyv az angol nyelvvizsga 1991. január 1-jétől érvényes új rendjének megfelelően azoknak a vizsgázóknak kínál jó felkészülési lehetőséget, akik a beszédkészséget és beszédértést mérő ún. "A" típusú vizsgát tesznek. E vizsga egyik új feladata a kép alapján kezdeményezett társalgás. A könyv 90 képet tartalmaz, 20-at az alapfokú nyelvvizsgára készülők, 50-et a középfokú, 20-at a felsőfokú készülők számára.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (594)

Matheidesz Mária - The ​Name of the Game...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Shaffer - Equus ​/ Amadeus
Martin ​Dysart pszichiáternek különös páciense akad, egy megbomlott idegrendszerű fiatalember. Alan Strang személyében: Alan egy istállóban dolgozott kisegítőként, s egy éjszaka megvakította az ápolására bízott hat lovat. S míg Dysart a fiú tettének rugóit keresve próbálja páciensét visszatéríteni a normális életbe, saját létezésének kudarcával is szembe kell néznie... Antonio Salieri, korának ünnepelt zenésze öregen, elfeledve visszatekint életére s arra a személyre, aki rádöbbentette önnön középszerűségére, s akinek zsenialitását egyedül ő, Salieri ismerte fel. Salieri egyre elszántabb bosszúhadjárata Mozart ellen a darab témája, s annak a legendának kialakulása, amely révén a középszerű zeneszerző mégis halhatatlan lett, vagyis hogy ő, Salieri ölte meg Wolfgang Amadeus Mozartot... Peter Shaffer a mai angol dráma legnépszerűbb alakja. Remek témák, boszorkányos technika, a színi hatások fölényes ismerete teszik, hogy majd minden darabja világsiker. Az Equus és az Amadeus eddigi pályafutásának csúcspontját jelentik. Az előbbi a Pesti Színház, az utóbbi a Vígszínház műsorán szerepel osztatlan érdeklődés mellett.

Dr. Csáktornyai Ferenc - Az ​angol köznapi nyelv szólásformái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ozogány Ernő - A ​tudás fájáról
Ozogány ​Ernő felvidéki ismeretterjesztő író legújabb könyvében elsősorban az érdeklődő fiatalok, iskolások ismeretszintjéhez igazodva mutatja be világképünk változását, a természetről szerzett ismeretek gazdagodását. A tudomány alapját a megfigyelésben jelöli meg; a hétköznapi élet megfigyeléseit rendszerezve bizonyos elképzelések alakulnak ki a természet folyamatairól, de - hangsúlyozza a szerző - nem elég a hipotézis, kísérletek sorával kell igazolni a feltevést. A kitűnő kötet a világ minél tökéletesebb megértéséhez vezetheti el a fiatalokat, akik az írások nyomán pontos képet alkothatnak a Föld helyéről a világűrben (A Föld és a világegyetem), a fizika tudományának jeles tudósairól (Az oszthatatlan részecskétől az anyag első építőkövének felfedezéséig), a fény keletkezésének, terjedésének és a látásérzet kialakulásának elméletéről, arról milyen csodákra képes a fény (Szép színes világ). Számos természeti jelenség látszólag egyszerű, ám mögöttük minden esetben fizikai törvényszerűség húzódik meg, ennek magyarázatát közérthetően, a laikus számára is jól követhető logikával fogalmazza meg a szerző (Miért színesek a tárgyak?; Miért látunk szivárványt?; Miért színes az olajfolt?; Miért vannak évszakok? stb.). Az írások segítenek a fiatalok világképének formálódásában is (Miért gömbölyű a Föld?; Hogyan határozható meg bolygónk alakja?). Több írás elvezet az alkalmazott tudományok világába (Hogyan kerül lakásunkba az áram?; Szódapatron és hűtőszekrény; A rádió megjelenése; A nagy csoda: a színes tévé; Megjelenik a képmagnó). ; Ozogány Ernő írásai példái a színes, élvezetes tudománynépszerűsítésnek. Szerzőjük a magyar irodalom klasszikusaitól vett idézetekkel (Petőfi, József Attila verseinek részleteivel) bőségesen színesíti gazdag ismeretanyagát. - Bár elsősorban fiataloknak készült a kötet, számíthat valamennyi korosztály érdeklődésére.

Fenákel Judit - A ​cég embere
Ízig-vérig ​mai regény. Két hajdani iskolatárs kapcsolatát ábrázolja az elmúlt évtized magyar vadkapitalizmusának viszonyai között. Császár Istvánt, az elbocsátott kiadói szerkesztőt felveszi idegenforgalmi cégéhez Hajmási Zoltán vezérigazgató, tulajdonos, az egykori barát. Kettejük kapcsolatának és konfliktusának történetét meséli el a regény, azt a furcsa karriert, melynek során Császár a cég embere lesz. A kortársaink számára ismerős fordulatokkal tarkított, tipikus figurákat felvonultató történet kettős csavarral végződik.

Ferdinando Camon - Oltár ​anyámnak
"A ​fény egyre erősödik, és különös hangot ad. Kinézünk az ablakon. Szent isten! Ég a ház! A tűz belekapott a műhelyajtóba, onnan pedig átterjedt a mennyezetgerendákra és a zsalukra. Apám békésen alszik a lángok között, mintha csak halott volna. A bátyám egy ugrással benn terem, hóna alá kapja apámat, s egy másik ugrással kiviszi a szobából, ott hagyja a szárítópadláson, és rohan a fejszéért. Az asszonyok vizesvödröket cipelve sietnek fölfelé a lépcsőkön, a bátyám pedig széles fejszecsapásokkal leszakítja az égő gerendákat, az ágy szikrát szórva a földszintre zuhan, lent a gyerekek a permetezőből spriccelik a vizet, a tűz az ablakokról és a földszintről a műhelybe szorul vissza, meggyulladhat a faoltár, apám nagyot kiált, s a kiáltása mindnyájunkat meghökkent, mert még sohasem hallottuk ilyennek a hangját, egyszerre csak az oltár megindul az egyik sarok felé, apám húzza, vállán átvetett kötéllel, a bátyám gyerekei most őt locsolják, nehogy meggyulladjon a ruhája, nem telik bele néhány perc, és már a műhelyben is alábbhagynak a lángok, az ajtó és a mennyezet leégett ugyan, de a falakon és a padlón patakokban folyik a víz, s a tűz lassanként kialszik. Szent isten. Apám azon fáradozik, hogy újraélessze a nem létező ajtó előtt; száraz ágakból és rőzsenyalábokból kis máglyát rak, s papírral petróleummal alágyújt. Kell az olvasztáshoz, folytatni akarja a munkát."

Howard Selsam - Mi ​a filozófia?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészöly Miklós - Pontos ​történetek, útközben
Nem ​sokat tudunk meg hősnőjéről a történet során. Nem más ő - nem több, és nem kevesebb -, mint a kamera teleobjektívje, mely a cinéma verité pontosságával közvetíti a látványt s mindazt, ami a látványban megtestesül. Történetek alkotják tehát ezt a könyvet, történetek, melyeket az elbeszélő él és lát meg, utazásai közben, a határon innen és túl, vasúton és várótermekben falvakban és kisvárosokban, hivatalos vendégként, vagy családi látogatást téve gyerekkora tájain. Sorsok, arcok és szituációk rajzolódnak ki a dialógusokból, s a rendkívül atmoszferikus leírásokból, feltűnnek és megszakadnak a vonatok zakatolásában, a véletlen törvényei szerint. A figyelem látszólag egyenletes, a szem szinte gépi ritmusban halad át hóesésen, kapubejáratokon, málló falrészleteken, csöndes tragédiákon és közömbös emberi mozdulatokon. Mégis teljes biztonsággal munkál a szándékosan lefedett, rejtett írói sűrítő készség, a szenvtelenség álrétegét erős szuggesztivitás töri át - a vízió világosságával rajzolódik ki minden emberi viszonylat, élethelyzet, a sorsok jelen ideje mögött a múlt - s a tiszta tapasztalás szintjéről kimondhatatlanul is felsugárzik az általános érvényű, a koncentrált gondolat. Figyelemmel és szeretettel tartozunk egymásnak: ember voltunk felelősségre kötelez.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (871)

Graham Greene - A ​tizedik
Ez ​a kis Graham Greene gyöngyszem a második világháború vége felé íródott, de csak a 80-as évek közepén jelent meg. A megszállt Franciaországban játszódik, túszok tizedelésével fizetnek a németek az ellenállók akcióiért. Az egyik túsz megvásárolja életét egy társától. De élhető-e az így megszerzett élet? Ezt is megtudjuk ebből a fordulatos, izgalmas kisregényből. Fekete Ernő nagyszerű előadásában egy lélektani elemekben bővelkedő feszültséggel teli krimit élvezhetünk.

Szerelmes_novell%c3%a1k
Szerelmes ​novellák Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szerelmes ​novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lev Tolsztoj - Gazda ​és cseléd / Hadzsi Murat
Ebben ​a kötetben a nagy orosz klasszikus emlékezetesen szép öregkori elbeszéléseit, kisregényeit nyújtjuk át az olvasónak. Tolsztoj e termékeny korszakából való a Hadzsi Murat című híres regény is. A népek börtönében a cári Oroszországban nem maradhatott senki emberfia szabad. A Kaukázus festői vidékén élő szilaj hegylakók között is elhintette a zsarnok I. Miklós cár a viszály magvát. A politikai mesterkedéseknek, az erőszakkal szított törzsi villongásoknak esik áldozatul a hajlíthatatlan Hadzsi Murat is, aki még az élete árán sem hódol be a népe szabadságára törő önkényuralomnak. Nincs a korabeli életnek olyan területe, olyan mozzanata, amely elkerülné az író éber figyelmét. Elemző gonddal vezet végig a meghasonlott Szergij atya élettörténetén, akit a testi vágyak kolostori magányába is elkísérnek. De Tolsztoj számos regényhőse közül mindenkor kimagaslik a romlatlan lelkű, egyszerű orosz paraszt alakja: egyik legmeghatóbb kisregényében, a Gazda és cselédben Nyikita jobbágy élete kockáztatásával próbálja kimenteni urát a halálos hóviharból. A nagyobb lélegzetű regényeken, elbeszéléseken kívül gondos megfigyelőkészségről tanúskodó kisebb írásokat, nemes veretű karcolatokat, pillanatképeket is találunk a Tolsztoj kései alkotásait összefoglaló kötetben.

Halász László - Karinthy ​Frigyes
Az ​egész város beszéli... ezzel a címmel jelentette meg egyik írását. Az egész város, az egész ország beszél róla, az egész - vagy majdnem az egész - város és ország ismerni vélte, ismerni véli, szerette és szereti... Ellentétben annyi más "nagy emberrel", Karinthy kerülte, félte a magányt, csak többedmagával érezte jól magát. Mindenki rokona, ismerőse, Mindenkinek utódja, őse - írta egyik versében. S ha ez igaz volt életében, még igazabb ma: halála után. Történetek és legendák keringenek életéről és csúfondáros szelleméről, meghökkentő tréfáit és hangsúlyait idézik, felnőttek és gyerekek olykor előbb ismerkednek meg egy-egy irodalmi paródiájával, mint magának az írónak műveivel, akit a karikatúra megformál... Megírt helyzeteiből alapszituációk váltak, ugyanarra gondolunk, ha azt mondjuk például: röhög az osztály. Ő volt a legnagyobb humoristánk, de még semmit sem mondtunk el azzal, hogy zseniális humorista volt. Megrendítő verseket is írt, de nem szoktuk költőnek nevezni, mélyértelmű novellák fűződnek a nevéhez, de nem novellistaként tartjuk számon, számos nagyhatású újságcikk szerzője, de nem úgy gondolunk rá, mint publicistára, izgalmas regények kerültek ki tolla alól, de ha regényírókról beszélünk, mégsem ő jut eszünkbe... Ki kérdezett? - írta le egyszer nyugtalanul, mintegy rajtakapva magát csillapíthatatlan szenvedélyén, hogy örökké szólnia kell, írnia, figyelmeztetni és lázítani - mert tenni kell valamit az emberiségért, az életért, az értelmes létért -, de gyorsan, mert másnapra, a következő percben már késő lesz talán - én írtam, és beszéltem... de ki kérdezett? mi volt, ami ezt a páratlanul gazdag életművet összetartotta, kérdezzük mi; mi egyénisége zsenialitásának, nyugtalan szellemének titka? Úgy érezzük, hogy ezúttal indokolt, ha sorozatunkban a művészetpszichológus vállalja, Karinthy és kortársai vallomásai alapján - a Karinthy-titok felderítését.

Ismeretlen szerző - Égtájak ​– Öt világrész elbeszélései – 1977
Elechi ​Amadi A jóslat Giovanni Arpino Kiruccanás vidékre Anna Banti Egy érzés íze Luis Britto Garcia Tükröstrükk Damien Broderick Minden tegnapom H. Bustos Domeco Túl jón és rosszo Onelio Jorge Cardoso Cérna és kötél Eduard Claudius Egyenlőszárú háromszög Ovidiu constantinescu Végtelen utca 0. Henri Cornélius Éjszakai visszatérés Catherine D'etchéa Skóciai nyaralás Franz Fühmann Határállomás Ibusze Maszudzsi A szalamandra Ruth Prawer Jhabvala Hogyan lettem Szentanya Isza Kapajev Hűség a tűzhelyhez Francis King Szép halál Henri Krea Bosszú Siegfried Lenz Tizennyolc diafelvétel Peter Nazareth Hóbortos Ferns Jovce Carol Oates A csábítás Leif Panduro Minden világok legjobbika Vaszilij Peszkov Apai ítélet V. S. Pritchett Az esküvő Alpo Ruuth Kíváncsiak Robert Wolfgang Schnell Ömmes Kallweit élete és halála Jutta Schutting Gyóntatójáték Vlagyimir Szolouhin Sura, Nyura, Tánya Viktorija Tokarev A körülmények találkozása Liv Ullmann "Twinkle, twinkle, little star" Bjorg Vik Előadás utójátékkal Miroslav Josic Visnji Első szerelmem: Gebe Bogdan Wojdowski A zsák

Arnold Bennett - Grand ​Hotel Babylon
Ha ​egy szállodában egymásnak adják a kilincset a földkerekség vagyonos, befolyásos, kutyabőrös, sőt koronás hírességei, akkor onnan az intrikusok, titkos ügynökök, cselszövők sem hiányozhatnak: világos ez, mint a nap, ámbár sötét is, mint az éjszaka. Ha egy jöttment jenki multimilliomos arra vetemedik, hogy a Babylon szálló éttermében, kerül amibe kerül, közönséges rostélyost és portersört hozat vacsorára, magára vessen a következményekért. Ha egy szeszélyes leány hercegek dolgába ártja magát, majd felcsap botcsinálta detektívnek, számíthat rá, hogy nem mindenki fogja mentőangyalának tekinteni. A Grand Hotel Babylon - gyanús és gyanútlan arisztokraták, minden hájjal megkent pénzemberek és gonosztevők könnyed iróniával megírt története - a legolvasottabb bűnügyi regények egyike.

Daphne du Maurier - A ​francia kalóz szeretője
A ​könyv főhőse, Dona St. Columb, egy angol arisztokrata felesége, megcsömörlik a londoni élet felszínességétől, léhaságától, és vidékre menekül a család birtokára. Itt hallja a hírt: francia kalózok garázdálkodnak a környéken. Dona véletlenül megismerkedik a jóképű, művelt kalózkapitánnyal, és beleszeret. Ettől kezdve sorsa szorosan összefonódik a férfiéval. A kalóz körül azonban szorul a hurok... Az angol írónő a romantikus regények mestere. Egyik leghíresebb könyve: A Manderley ház asszonya, melyből Alfred Hitchcock forgatott nem kevésbé sikeres filmet.

Ismeretlen szerző - Égtájak ​– Öt világrész elbeszélései - 1971
A. ​E. Boconsky (Szerző) Alfred Andersch (Szerző) Ana María Matute (Szerző) Árokszállásy Zoltán (Fordító) Árvai János (Fordító) Balogh Ágnes (Fordító) Cengiz Yörük (Szerző) Csingiz Ajtmatov (Szerző) Dino Buzzati (Szerző) Donald Barthelme (Szerző) Elizabeth Taylor (Szerző) Fjodor Abramov (Szerző) Francois Clément (Szerző) Gimes Romána (Fordító) Giovanni Arpino (Szerző) H. C. Artmann (Szerző) John Lennon (Szerző) John Wain (Szerző) José Cardoso Pires (Szerző) Jörg Steiner (Szerző) Karig Sára (Szerkesztő) Kazimierz Orlos (Szerző) Luis Agüero (Szerző) Major László (Fordító) Marcel Aymé (Szerző) Mario Vargas Llosa (Szerző) Michel Déon (Szerző) Paul Wiens (Szerző) Peter Handke (Szerző) Peter Seeberg (Szerző) Régis Debray (Szerző) Sorin Titel (Szerző) Sylvia Townsend-Warner (Szerző) Tommaso Landolfi (Szerző) Vidosav Stevanovic (Szerző) Viktoras Miliunas (Szerző) Viktorija Tokareva (Szerző) Vladimir Páral (Szerző) Vlagyimir Szapozsnyikov (Szerző)


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (57)

Arnold Bennett - Grand ​Hotel Babylon
Ha ​egy szállodában egymásnak adják a kilincset a földkerekség vagyonos, befolyásos, kutyabőrös, sőt koronás hírességei, akkor onnan az intrikusok, titkos ügynökök, cselszövők sem hiányozhatnak: világos ez, mint a nap, ámbár sötét is, mint az éjszaka. Ha egy jöttment jenki multimilliomos arra vetemedik, hogy a Babylon szálló éttermében, kerül amibe kerül, közönséges rostélyost és portersört hozat vacsorára, magára vessen a következményekért. Ha egy szeszélyes leány hercegek dolgába ártja magát, majd felcsap botcsinálta detektívnek, számíthat rá, hogy nem mindenki fogja mentőangyalának tekinteni. A Grand Hotel Babylon - gyanús és gyanútlan arisztokraták, minden hájjal megkent pénzemberek és gonosztevők könnyed iróniával megírt története - a legolvasottabb bűnügyi regények egyike.

Graham Greene - A ​tizedik
Ez ​a kis Graham Greene gyöngyszem a második világháború vége felé íródott, de csak a 80-as évek közepén jelent meg. A megszállt Franciaországban játszódik, túszok tizedelésével fizetnek a németek az ellenállók akcióiért. Az egyik túsz megvásárolja életét egy társától. De élhető-e az így megszerzett élet? Ezt is megtudjuk ebből a fordulatos, izgalmas kisregényből. Fekete Ernő nagyszerű előadásában egy lélektani elemekben bővelkedő feszültséggel teli krimit élvezhetünk.

Ismeretlen szerző - Égtájak ​– Öt világrész elbeszélései – 1977
Elechi ​Amadi A jóslat Giovanni Arpino Kiruccanás vidékre Anna Banti Egy érzés íze Luis Britto Garcia Tükröstrükk Damien Broderick Minden tegnapom H. Bustos Domeco Túl jón és rosszo Onelio Jorge Cardoso Cérna és kötél Eduard Claudius Egyenlőszárú háromszög Ovidiu constantinescu Végtelen utca 0. Henri Cornélius Éjszakai visszatérés Catherine D'etchéa Skóciai nyaralás Franz Fühmann Határállomás Ibusze Maszudzsi A szalamandra Ruth Prawer Jhabvala Hogyan lettem Szentanya Isza Kapajev Hűség a tűzhelyhez Francis King Szép halál Henri Krea Bosszú Siegfried Lenz Tizennyolc diafelvétel Peter Nazareth Hóbortos Ferns Jovce Carol Oates A csábítás Leif Panduro Minden világok legjobbika Vaszilij Peszkov Apai ítélet V. S. Pritchett Az esküvő Alpo Ruuth Kíváncsiak Robert Wolfgang Schnell Ömmes Kallweit élete és halála Jutta Schutting Gyóntatójáték Vlagyimir Szolouhin Sura, Nyura, Tánya Viktorija Tokarev A körülmények találkozása Liv Ullmann "Twinkle, twinkle, little star" Bjorg Vik Előadás utójátékkal Miroslav Josic Visnji Első szerelmem: Gebe Bogdan Wojdowski A zsák

Szerelmes_novell%c3%a1k
Szerelmes ​novellák Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szerelmes ​novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lev Tolsztoj - Gazda ​és cseléd / Hadzsi Murat
Ebben ​a kötetben a nagy orosz klasszikus emlékezetesen szép öregkori elbeszéléseit, kisregényeit nyújtjuk át az olvasónak. Tolsztoj e termékeny korszakából való a Hadzsi Murat című híres regény is. A népek börtönében a cári Oroszországban nem maradhatott senki emberfia szabad. A Kaukázus festői vidékén élő szilaj hegylakók között is elhintette a zsarnok I. Miklós cár a viszály magvát. A politikai mesterkedéseknek, az erőszakkal szított törzsi villongásoknak esik áldozatul a hajlíthatatlan Hadzsi Murat is, aki még az élete árán sem hódol be a népe szabadságára törő önkényuralomnak. Nincs a korabeli életnek olyan területe, olyan mozzanata, amely elkerülné az író éber figyelmét. Elemző gonddal vezet végig a meghasonlott Szergij atya élettörténetén, akit a testi vágyak kolostori magányába is elkísérnek. De Tolsztoj számos regényhőse közül mindenkor kimagaslik a romlatlan lelkű, egyszerű orosz paraszt alakja: egyik legmeghatóbb kisregényében, a Gazda és cselédben Nyikita jobbágy élete kockáztatásával próbálja kimenteni urát a halálos hóviharból. A nagyobb lélegzetű regényeken, elbeszéléseken kívül gondos megfigyelőkészségről tanúskodó kisebb írásokat, nemes veretű karcolatokat, pillanatképeket is találunk a Tolsztoj kései alkotásait összefoglaló kötetben.

Halász László - Karinthy ​Frigyes
Az ​egész város beszéli... ezzel a címmel jelentette meg egyik írását. Az egész város, az egész ország beszél róla, az egész - vagy majdnem az egész - város és ország ismerni vélte, ismerni véli, szerette és szereti... Ellentétben annyi más "nagy emberrel", Karinthy kerülte, félte a magányt, csak többedmagával érezte jól magát. Mindenki rokona, ismerőse, Mindenkinek utódja, őse - írta egyik versében. S ha ez igaz volt életében, még igazabb ma: halála után. Történetek és legendák keringenek életéről és csúfondáros szelleméről, meghökkentő tréfáit és hangsúlyait idézik, felnőttek és gyerekek olykor előbb ismerkednek meg egy-egy irodalmi paródiájával, mint magának az írónak műveivel, akit a karikatúra megformál... Megírt helyzeteiből alapszituációk váltak, ugyanarra gondolunk, ha azt mondjuk például: röhög az osztály. Ő volt a legnagyobb humoristánk, de még semmit sem mondtunk el azzal, hogy zseniális humorista volt. Megrendítő verseket is írt, de nem szoktuk költőnek nevezni, mélyértelmű novellák fűződnek a nevéhez, de nem novellistaként tartjuk számon, számos nagyhatású újságcikk szerzője, de nem úgy gondolunk rá, mint publicistára, izgalmas regények kerültek ki tolla alól, de ha regényírókról beszélünk, mégsem ő jut eszünkbe... Ki kérdezett? - írta le egyszer nyugtalanul, mintegy rajtakapva magát csillapíthatatlan szenvedélyén, hogy örökké szólnia kell, írnia, figyelmeztetni és lázítani - mert tenni kell valamit az emberiségért, az életért, az értelmes létért -, de gyorsan, mert másnapra, a következő percben már késő lesz talán - én írtam, és beszéltem... de ki kérdezett? mi volt, ami ezt a páratlanul gazdag életművet összetartotta, kérdezzük mi; mi egyénisége zsenialitásának, nyugtalan szellemének titka? Úgy érezzük, hogy ezúttal indokolt, ha sorozatunkban a művészetpszichológus vállalja, Karinthy és kortársai vallomásai alapján - a Karinthy-titok felderítését.

Ismeretlen szerző - Égtájak ​– Öt világrész elbeszélései - 1973
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graham Greene - A ​vesztes mindent visz
Egy ​különös figura felelőtlen ígérete árnyékolja be a kisregény főszereplőinek, Bertrand és Cary boldogságát. Bertrandék épp esküvőjük szervezésén fáradoznak, már el is döntötték, hogy nászútra Bournemouthba mennek, amikor Bertrand-t váratlanul hívatja főnöke, Dreuther, aki túlságosan klasszikus ötletnek tartja Bournemotuhot, és ezért felajánlja, hogy állja esküvőjük és nászútjuk költségeit, ám ezt azon nyomban el is felejti. A gond csupán az, hogy Dreuther egyenesen Monte-Carlóba, természetesen luxus szállodába foglaltat helyet a fiatal párnak, így Bertrandék hamar rájönnek, hogy nem lesz túl olcsó a mulatság. Két nap elteltével nem tudják kifizetni a szállodai számlát, ezért Bertrand rulettezni kezd. Kidolgozza a nyer "rendszer" elvi alapjait. És mindig nyer. Játékszenvedélyére rámegy a házassága, választania kell a rulett és a szerelem között.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók