Ajax-loader

Elbert Éva

Rate_positive 13 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

2968 napja velünk van 2681 napja láttuk utoljára 2643 napja hibernálva van

Buek_2013_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (44)

Mollináry Gizella - Betévedt ​Európába I-II.
Mollináry ​Gizella több évtizedig hallgatásra kényszerített, híres regényfolyamának közreadását kezdi meg ezzel a regénnyel a Garabonciás Könyvkiadó. Az önéletrajzi ihletésű regény főhőse, Gizella, a honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Magyarország fővárosában, Budapesten születik fény és csillogás közepette egy megesett horvát lány törvénytelen gyermekeként. Az ő sorsát kíséri ez az írás tizenhárom éves koráig, amelynek forgatása közben az olvasó beutazza a fél Monarchiát, s rendkívül érdekes szemszögből ismerkedik meg a híres "békeévek" világával, jellegzetes szereplőivel... Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretik a jó könyveket, a lebilincselően érdekes regényeket, a magyar széppróza haladó hagyományait követő írókat. A regényfolyam folytatásait az alábbi, folyamatosan megjelenő regények jelentik: Betelt a Föld hamissággal Meddő szüret után Vádoltuk egymást Az Isten hallgat

Orbán Balázs - A ​Székelyföld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hetény János - A ​magyarok Máriája
A ​Szűz Mária tiszteletéhez kapcsolódó népi jámborság, amely különböző módokon nyilvánul meg, mélyen megalapozott, kiemelkedő jelentőségű és egyetemes egyházi jelenség. A kötet szerkezetileg Szűz Mária élete szerint tagolódik, keresi azt az „élő részesedést Mária hitében, amely őt jelenlévővé teszi” a hívő nép életében, hogy kultikus keretbe foglalja az élet és a munka időszerű követelményeit. Betekintésével pedig feleletet ígér arra vonatkozóan, mit jelentenek a Mária-ünnepek és a népi máriás vallásos élet a normatív, dogmatikus mariológiához mérve. A Mária-ünnep nemcsak emlékezés, hanem egy újabb találkozás, újabb imitáció, megélés, valós megjelenítés. A vallás a mindennapi élet megszentelésén keresztül valósul meg igazán a népi vallásosságban. Hetény János adatokban bővelkedő könyve a magyar Mária-tisztelet első nagy vallási néprajzi összefoglalója. A kötetet 58 oldal színes képmelléklet gazdagítja.

Megay László - Varázsfüvek
Fűben-fában ​orvosság - tartották a régiek. És valóban! Erdőn, mezőn, kertben, árokparton varázsfüvek, csodás erejű fák élnek, amelyek ősidők óta gyógyítanak embert, állatot. Táltosok, varázslók, javasasszonyok réges-régi tudománya volt a gyógyító növények ismerete, de miért ne tekintenénk be mi is titkaikba? Miért ne ismernétek fel levelekben, gyökerekben, virágokban ti is a gyógyítót, a nyugtatót, a csillapítót? Ez a kis könyv - amely már második kiadásban jelenik meg -, Gaal Domokos rajzainak segítségével megtanít a füvek-fák nyelvén, hogy biztos kézzel gyűjthessétek a nem mérgező gyógynövényeket, és ne nyúljatok a mérgesekhez.

Joanne Harris - Bársony ​és keserű mandula
Ezt ​az elragadó gyűjteményt olvasni olyan, akár a legfinomabb bonbonosdobozban válogatni a krémes, keserű, kávés vagy nugátos édességek között. Nem is csoda, hiszen a Csokoládé világhírű írónője ismét meglepetést és örömet akart szerezni rajongóinak. Történetei hol torokszorítóan érzelmesek, hol mesésen varázslatosak, hol pedig hátborzongatóak; farkasemberek, delfinnők, dacos, öreg hölgyek és erotikus bőrholmik – a Bársony és keserű mandulában a csoda szinte mindennapi, a savanyú sokszor édes, szép a rút és rút a szép, még a csábító és a meghökkentő sincs egy lépésnél távolabb egymástól. Az „édes élet” legnagyobb szakértője ismét bebizonyítja, hogy akár a szépség mítoszát, akár a hűtlenség fájdalmát, akár az időskori szerelem csodáját járja körbe, mestere a történetmesélésnek.

Res_05663c9707ba00cfc206b1898b78d61d_full
Karácsonyi ​fények Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Karácsonyi ​fények
Felvidéki ​magyar írók karácsonyi történeteit, költeményeit foglalja magába ez a válogatáskötet. Fogadják szeretettel!

Molnár V. József - Kalendárium
Az ​évkört már az ókorban tizenkét egyforma időtartalmú részre tagolta az ekliptikán körbemozgó (a régi ember által megtalált és kitüntetett) tizenkét csillagkép: az állatövi égi "képírás". A tizenkét csillagképhez tizenkét egymást kiegészítő tulajdonság is kötődött, földi életünk, élő környezetünk változásainak és átváltozásainak köre, ritmusa. A változás és átváltozások időpontjához már az ősidőkben kultikus cselekvések tartoztak; s fokozatosan ünneppé nemesedtek az évkör megtalált csomópontjain. etc...

Mikszáth Kálmán - Az ​én jeles mondatom
Ez ​az aforizmakönyv nem helyettesíti az elolvasandó mikszáthi életművét, és a legbölcsebb Mikszáth mondás sem tehet sikeressé egy tehetségtelen politikust. Ez már majdnem aforizma, s a végén megint elkezdem Jókait utánozni. Nem, nem, maradjon mindenki a kaptafánál. Mikszáth írja a bölcsességeit, Jókai a regényeit, a szerkesztő az utószavait. Az olvasó pedig olvassa Mikszáthot és élvezze a tehetség és az írói bölcsesség végeláthatatlan derűjét és szépségét. (Praznovszky Mihály)

Orbán Balázs - Székelyföld ​képekben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_74572
Utolsó ​bástyánk: Erdély Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Utolsó ​bástyánk: Erdély
Erdélyi ​magyar írók történelmi elbeszélései (Jósika Miklós, Benedek Elek, Csiki Gergely, Tamási Áron, Wass Albert, Nagy Elek, Kacsó Sándor, Halmágyi Sándor, Antal Áron, Bánffy Miklós, Gyalui Farkas, Nyirő József, Fábián Lajos)

Wass Albert - Halálos ​köd Holtember Partján
Bűnügyi ​történet, korrajz a bevándorlók Amerikájáról és egyszerre történelmi oknyomozás is a klasszikus író e kései, emigrációban írt regénye. Halálos játék és műfaji megújulás. Attila kardját keressük a szereplőkkel és a szerzővel együtt Erdély havasaitól a Floridai lápvilág iszapos rejtekéig. A mű a szerző egyfajta válasza is a román Securitate ő ellene irányuló többszöri gyilkossági kísérleteire. Nem felejthetjük, ahogy az író hangsúlyozza ebben a regényében: "Vannak olyan népek, melyeknek gondolkodásmódja nem lát semmi kifogásolnivalót abban, ha a győztes azt tesz a legyőzöttel, ami éppen pillanatnyilag a kedvére való. Mert őszerintük a legyőzött minden tulajdona, asszonyát és gyermekét is beleértve, a győztes prédájává válik." (Turcsány Péter)

Zsigray Julianna - Erzsébet ​magyar királyné
Sokak ​örömére szolgál majd a regény, melyből történelmi események emberi indítékait is megismerhetjük, de legelsősorban Erzsébet varázslatos és titokzatos személyiségét. A modern nőt, akinek vezérlő elve a szabadság. Mindig az érzéseire hallgat, s ezek soha nem csalják meg. Nemcsak legendás szépségével, hanem természetességével és őszinteségével is meghódította az emberek szívét. De műveltsége sem maradt el szépsége mögött: ismerte a birodalom népeinek történetét, verseket írt, folyékony beszélt újgörögül és magyarul. Közismert a magyar nép iránti rokonszenve. Szeretettel ajánljuk az olvasó figyelmébe a kedvelt írónő e munkáját, annál is inkább, mert Erzsébet királyné népszerűsége napjainkban reneszánszát éli.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (63)

Darren Shan - A ​Vámpírok Hegye
Darren ​Shan és Mr. Crepsley veszedelmes útra indulnak, egyenesen a vámpírvilág szívébe. De nemcsak a havas-jeges Vámpírok Hegyével kell megküzdeniük - az úton megelőzték őket a vérpisztolyok... Mi történik Darrennel, ha bemutatják a Vezérkarnak és a hercegeknek? Helyreáll-e embersége, avagy örökre beszippantja őt a sötétség? Egyvalami biztos: sohasem hitte volna, hogy ennyi halálos veszedelmet rejt a szertartás, mellyel befogadják a vámpírok klánjába.

Makkai Sándor - Sárga ​vihar
A ​Táltoskirály folytatásában Makkai Sándor Magyarország történelmének egyik legtragikusabb időszakát: a tatárjárást örökítette meg. A fordulatos, mozgalmas cselekményű regény főhőse ezúttal is IV.Béla, a vívódó, szorongó lelki alkatú fiatal uralkodó, aki terveivel, határozataival és országátalakító elképzeléseivel csaknem mindig magára marad, ellenérzést ébreszt környezetében, de néha az ország egészében is. A sorozatos kudarcok (főként a kunok elleni lázadás) csak növelik magányosságát, s félelmét: Azt a végzethitet amely szerint őt közeli halál fenyegeti. Muhi pusztáról, a vesztes csatából hűséges emberei mentik meg. Életben maradt tehát, minden jóslat ellenére, s a tatárdúlás után "második világalapítóként" óriási energiával és nagyszabású tervekkel fog hozzá az ország újjáélesztéséhez - most már a benne hívő főurak támogatásával és segítségével. IV.Béla története így egybefonódik a tatárjárás mozzanatainak leírásával, az elpusztított ország életének rendkívül szuggesztív, megrázó erejű ábrázolásával - a korszak hiteles és érdekes társadalmi-történelmi rajzával.

Nathaniel Hawthorne - A ​skarlát betű
Még ​a legszigorúbb irodalmkritikusok is úgy tartják, hogy Nathaniel Hawthorne a XIX. század amerikai irodalmának egyik legnagyobb alakja. 46 éves korában készült el az első, ám azonnal nagyhatású regénye, A skarlát betű. A rendkívül komor hangvételű regény egy házasságtörés története, amelyben az erkölcs és az álszentség keveredik a bűntudat mardosásával és a bosszúvággyal. Hősnője Hester Prynne, akit hűtlenség vádjával elítélnek. Tüzes vassal megbélyegzik, és a vörös A betűt (adultery=házasságtörés) ruháin is hordania kell. Az új-angliai szélsőséges puritanizmus megnyilvánulásaként ez a büntetési forma valóban elterjedt volt a puritánok között. Hester azonban emelt fővel vállalja a megbélyegzést, és gyöngéd szeretettel neveli gyermekét. Hawthorne azokat a hőseit ábrázolja rokonszenvesnek, akik saját belső erkölcsi törvényeik irányítása alatt felül tudnak emelkedni a bigott kötöttségeken. Közéjük tartozik Hester Prynne is. A regény legizgalmasabb erkölcsi dilemmája, amely Hestert és szerelmét, a fiatal lelkész Artur Dimmesdale-t is foglalkoztatja, a bűn és az érzelmek felvállalásának kettőssége. A skarlát betű nem a képmutatást ajánlja a dilemma feloldásaként, hanem a természetes erkölcs belső parancsainak követését.

Scott Turow - Ártatlanságra ​ítélve
Rusty ​Sabich helyettes főügyész egy közép-nyugati nagyvárosban. Amikor kolléganője, Carolyn Polhemus brutális gyilkosság áldozatává válik, főnökük, aki éppen ádáz kampányt folytat az újraválasztásáért, Rustyt bízza meg a nyomozás lefolytatásával. Sürgősen meg kell oldania az ügyet, ha lehet, még a választások előtt. Még mielőtt kiderülne, hogy viszonya volt az áldozattal. Az események azonban csakhamar nem várt fordulatot vesznek, amikor Rusty élete legszörnyűbb rémálmába csöppenve a vádlottak padján találja magát. Az amerikai igazságszolgáltatás útvesztőjében kibontakozó, lebilincselően feszült tárgyalótermi dráma lerántja a leplet az ambícióról, a megszállottságról, a képmutatásról, valamint az ember eredendő gyengeségeiről és legsötétebb titkairól. És mindvégig ott lebeg a kérdés: ki ölte meg Carolyn Polhemust?

Benjamin Hoff - Micimackó ​és a Tao
Micimackó ​- ki gondolná! — igazi taoista bölcs. Nem kínai ugyan, nem is nagy tekintélyű Filozófus, csupán egy nyugodt, kiegyensúlyozott, megfontolt és szeretetre méltó Csekélyértelmű Medvebocs, aki sokkal többet tud a taoról, mint... ... a borongós hangulatú Füles ...vagy az örökösen kételkedő és félős Malacka... ... vagy a lóti-futi, folyton szervezkedő Nyuszi... ...vagy a nagyképű, fontoskodó Bagoly. Micimackó, aki látszólag semmit sem tud, tisztában van a Lényeggel. Micimackó nem csinál semmi különöset, csupán Van. És ez a taoista bölcsesség egyik legfontosabb alapelve. A szerző Micimackó segítségével elmagyarázza a taoizmust, és a taoizmus segítségével elmagyarázza a Micimackó szereplőit. Megtudhatjuk, mi a Micimackó Módszer, ki az a Dógomvan, mi az, hogy Sehová és Semmi, és milyen a Hejesírás...

John Steinbeck - Kedves ​csirkefogók
Zsebórát ​és faliórát a Tortilla Flat-i paisanók nem nagyon használtak. Néhanapján szereztek ugyan valami úton-módon, de csak addig tartották maguknál, amíg valami szükséges dologra át nem cserélték. Az órának nagy tekintélye volt Danny házában, de csak mint csereeszköznek. Gyakorlati használatra ott volt a nap hatalmas aranyórája. Jobb és biztosabb volt a zsebóránál, mert nem lehetett elmulatni Torrelli kocsmájában. Nyáron, ha az óramutatók hetet mutatnak, nyugodtan fel lehet kelni, de ugyanez az idő télen éppenséggel nem való semmire. Mennyivel jobb a nap! Ha megvilágítja a fenyők csúcsát, s besüt a tornácra, akár nyár van, akár tél, föl lehet kelni. Ilyenkor nem didereg az ember keze, s a gyomra se remeg még az ürességtől...

Christel Buscher - Színkalauz
Aki ​ismeri "személyes" színeit, megspórolhat magának néhány elhibázott vásárlást - s ezzel egy jó adag csalódást és pénzt is. Ha ez a könyv csak egyetlenegy nem megfelelő színű póló megvásárlásától megkíméli Önt, már megérte beszerezni. A divattal foglalkozó rész bemutatja az optimális színpalettát az alap ruhakészletéhez és javasol néhány ideális színkombinációt. Ehhez részletekbe menő színajánlások csatlakoznak a szemöldökfesték és az ajakrúzs, a hajszínezék, a szemüveg és az ékszerek előnyös megválasztásához. Saját színtípusának megállapításához 8 lapméretű, eltávolítható színpaletta lesz a segítségére - ezek egyenként összefoglalják valamennyi típus minden színét, amely szóba jöhet. Ezt a színpalettát vigye magával a kézitáskájában, ha vásárolni indul, segíteni fogják a döntését és gondoskodnak róla, hogy kizárólag olyasmivel térjen haza, ami igazán jól áll Önnek.

Clive Gifford - Olimpiák ​- A világ legnagyobb sportünnepélyei
Csodálatos ​versenyek, fantasztikus hangulat, kiemelkedő eredmények. Siker, bukás, dráma, komédia. A profizmus csúcsa, az amatőrök becsületes helytállása. Fény és csillogás, néha gyász és szomorúság. Mindezek ugyanazt a sporteseményt jellemzik, a nyári, illetve a téli olimpiákat, a földrészeket, különböző nemzeteket, hatalmas, illetve aprócska országok sportolóit, embereit összekötő ötkarikás játékokat.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (72)

Katona István - Boldog ​vagy, mert hiszel
Ebben ​a gyönyörű képekkel illusztrált könyvecskében a szerző röviden összefoglalja a keresztény hit alapigazságait a katolikus Egyház tanításának tükrében. A Szentírásból és a Katolikus Egyház Katekizmusából vett idézetek nagyszerűen alátámasztják a keresztény ember életét meghatározó igazságokat. A közvetlen, barátságos hangnem és a személyes, megélt hit sorok közt átsugárzó öröme mindenki számára vonzóvá teszi a kiadványt. Főleg azoknak ajánljuk, akik felnőttként ismerkednek a hittel a tiszta forrásra vágyva, de azok is haszonnal forgathatják, akik föl akarják frissíteni hitismereteiket.

Lévai Anita - Potó István - A ​Magyar Királyi Csendőrség története
A ​"csendőrség" szót hallva ambivalens érzések kerítenek hatalmukba, de többségünkben egyértelműen negatív gondolatokat ébreszt, így a fizikai erőszakot, az általános félelmet, a közutálatot, melyet alátámaszt a rend mindenkori őreivel szembeni hagyományos ellenérzés. Az állig felfegyverzett hatósági közeg hihetetlen tiszteletet parancsolt külső megjelenésével úgy, hogy távolban feltűnő alakja reszketést váltott ki, amit a mindig fényesre bokszolt fekete csizma, a köpeny, a kakastollas csákó és a puskára feltűzött szurony tett igazán nyomatékossá. Nincs ellentmondás, nincs ellenszegülés, nincs ellenvélemény. A csendőr tehát maga volt a hatóság, az állami erőszak metaforája, aki hírhedt "csendőrpofonjai" által a pofozkodó államot reprezentálta, a politikai és közbiztonsági feladatokat pedig késlekedés nélkül végrehajtotta.

Harsányi Zsolt - Édes ​fiam
Egy ​asszony megbízást ad egy ifjú titkárnak rég eltűnt fia felkutatására. A fiatalember az anya és annak csinos lánya társaságában nekilát az izgalmas nyomozásnak. Miközben bizonyos nyomokat követve számos külföldi várost felkutatnak, sőt még Afrikába is eljutnak, a két fiatal között szerelem szövődik. De vajon sikerül-e megtalálni az eltűnt fiút? Harsányi Zsolt (1887-1943) elsősorban életrajzi műveiről (többek között Mátyás királyról, Petőfiről, Madáchról, Lisztről vagy Munkácsyról írott regényéről) ismert. Ugyanakkor több, a saját korában játszódó szórakoztató regény is fűződik a nevéhez (például a nemrég újra megjelentetett, nagy sikerű Whisky szódával). Ezt az 1935-ben írott kötetét, csakúgy, mint a többi művét, a színes meseszövés, az igényes stílus, a gazdag környezet- és jellemábrázolás teszi emlékezetessé.

Zakariás Erzsébet - Asszonyélet ​Erdővidéken
A ​Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat Néprajz és társadalomrajz az Erdővidék asszonyainak, lányainak sorsáról.

Nádudvari Anna - Békeévek
A ​múlt század utolsó előtti évében egy Pest környéki kisváros vasútállomásán megilletődött fiatal lány ül a ládáján. Szolgálni jött fel a falujából, ámulva figyeli a forgalmas utcát, a szokatlan látványt. Foltin Pongrácékhoz szegődik, az ügyvédek jól bánnak vele, s az irodában dolgozó ügyvédjelölt is felfigyel rá. Egyre gyakrabban jelenik meg a konyhában, és Teréz jólesően állapítja meg, ő is kell valakinek. Nemsokára a lány terhes lesz. Szokványos eset, gondolhatnánk, de a történet nem várt módon folytatódik: Nagymándy Norbert feleségül kéri főnöke cselédjét. Teréz azonban nemet mond... Nádudvari Anna új regényében nemcsak arra vállalkozott, hogy a két homlokegyenest ellenkező indítású, gondolkodású ember sorsát megírja, hogy sikeresen megidézze a "békeévek" hangulatát, hanem saját családi legendálumát is kielégíti a bensőséges melegséggel átszőtt történet. Dédszülei portréját menti meg a feledéstől a szerző, az ő alakjukat teremti újjá író képzelet és valóság összefonódásával.

Laczkó Géza - Német ​maszlag, török áfium
Laczkó ​Gézának, a sokoldalú kiváló írónak legnagyszerűbb alkotása a "Német maszlag - török áfium". A francia műveltségű, de minden idegszálával a magyar múlthoz és jelenhez tapadó jeles esszéista, kritikus és regényíró Zrínyi Miklóst, a költőt, a hős hadvezért, korának legnagyobb magyar katonáját állítja műve középpontjába. Zrínyi kimaradt a kor legnagyobb ütközéséből, a szent-gotthárdiból, az osztrák tábornok féltékenysége, irigysége miatt. Laczkó izgalmas és klasszikusan remekbe írt képekben mutatja be az utat, amelyen Zrínyi a királyhűségtől eljutott a lázadásig. Dús és hiteles hátteret rajzol a főhős pályájának, a Zrínyi-kornak kis és nagy, közeli és távoli eseményeiről. A színes korkép moziszerűen pergő nagyszabású jeleneteivel, csodás korhűségével, érc-csengésű nyelvével, forró magyarságával annál erőteljesebben kapja meg az olvasót, mert mindez a legmagasabbrendű költészet, a legtisztább művészet előkelő színvonalán jelenik meg előtte.

Katharina Schlegl-Kofler - A ​kölyökkutya
Kisállataink ​című könyvsorozatunk segítséget ad ahhoz, hogy kedvenceinket megfelelően gondozzuk. Bevált módszereket és hasznos ötleteket ismeretet a környezet helyes kialakításáról az etetésen át a változatos foglalkozásig.

Erdélyi Lajosné - Rakjuk ​el télire
Mi ​indokolja a házi tartósítást? Mindenekelőtt az otthoni befőzés hagyományai. Sok tapasztalat, megfigyelés és találékonyság szólt kitűnő eredményeket. Ezeket érdemes megőrizni, továbbfejleszteni. A jól sikerült befőttek nemcsak a család változatos, egészséges étkezéséhez járulnak hozzá, hanem elkészítésük is öröm. A szerző olyan érdekes ízjavító anyagokat is javasol, mint például a cseresznye- vagy meggyfaág, amelyek az ipar által előállított termékekbe - érthető módon - nem kerülhetnek bele. A feldolgozás sokféle lehetősége közül a legmegfelelőbbet kiválasztani, ami egyúttal ízlésünknek is a legjobban megfelel, csak kellő szakismeret alapján lehet. Ehhez kívántunk segítséget nyújtani e könyv közreadásával. Mielőtt munkához lát, lapozza fel a tartalomjegyzéket!


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók