Ajax-loader

Péter Székely

Rate_positive 64 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

1337 napja velünk van 60 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Ismeretlen szerző - A ​Kalevala első runója tíz magyar fordításban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mauri Kunnas - Kutya ​egy Kalevala
Hősebeposz, ​kalandregény, ősi mítoszok új kutyabőrben Mauri Kunnas összetéveszthetetlen stílusában. Hajdanában, réges-régen, akkortájt, mikor világunk gyermekcipőben szaladgált, élt valahol messze földön, Kalevala háza táján egy vad, virgonc kutyafalka, Vejnemöjnen vadóc népe. Szomszédukban, Pohjolában hőzöngő, hitvány farkasnép, kutyák s farkasok földje közt pedig makacs macskanépség éldegélte hét életét. Kutyáink, és farkasaink nem élhettek békességben, marakodtak bizony gyakorta, ki az úr az erdők felett. Egymás torkának azonban nem ugrottak, ha nem kellett. Éltek bele a világba, kutya-macska barátságba'. Virgonc kutyafalka, hitvány farkasnép, makacs macskanépség... csodálatos mesevilág

Väinö Kaukonen - A ​Kalevala születése
Több ​mint 150 éve, hogy Elias Lönnrot aláírta a Kalevala előszavát, majd elküldte kiadójának az eposz kéziratát, amelyet ötszáz példányban nyomtattak ki. Azt a napot ezóta (02.28.) a Kalevala napjának is nevezik Finnországban. Kaukonen professzor neves Kalevala-kutató. Többször járt hazánkban is, és több előadásban ismertette a híres eposz keletkezésének körülményeit. Ortutay Gyula kérésére és buzdítására írta meg ezt a könyvét, amelyből megtudhatjuk, mi indította Lönnrotot, hogy felkeresse a híres népi énekmondókat és lejegyezze Vejnemöjnen történetét. A Kalevala megjelenése idején nemzeti és egyetemes értelemben irodalmi és tudományos szenzáció volt; rövidesen megszólalt a világ számos nyelvén is, s az eposz hősei sok költőt, képzőművészt, zenész ihlettek alkotásra. A könyvből megismerkedhetünk a múlt századi népi énekesekkel, az eposz bírálóival, akik további ösztönzést adtak Lönnrot munkásságához, s a finnek ősi múltjáról szóló elméletekkel. Az érdekes, adatokban gazdag könyvet Akseli Gallen-Kallela, a nagy finn festő mitológiai témájú képei illusztrálják.

Otto Rahn - Lucifer ​udvartartása
A ​náci korszak egyik legrejtélyesebb emberének titokzatos SS dossziéja került elő a II. világháború végén. A feljegyzésekből egy misztikus utakon járó történész életét ismerjük meg, aki egy olyan politika és eszme hőse, majd áldozata volt, amely emberek millióinak az életét követelte. • De valóban hős és áldozat volt Otto Rahn? • Egyáltalán ki volt ez az ember? Ahogy ő maga fogalmazta: A Grál világából jövök, Parszifál, Siegfried és Odhinn-Wotan voltak a keresztapáim. Lucifer vigyázó szemei követték a Szent Grál nyíltan zsidó származású kutatójának életét, aki magas náci tiszti beosztása ellenére is nyíltan a saját neméhez vonzódott - felettesei és a Führer tudtával. Hitler és a Birodalom felsőbb köreinek okkult érdeklődése lehetőséget és egyben csapdát is jelentett Otto Rahn-nak, aki ennek köszönhetően vált azzá az ikonikus alakká, akiről később Hollywood megalkotta az Indiana Jones figurát, amely világhírű lett. Persze a karakter eredetét nem hangsúlyozták ki, kiről is mintázták valójában az alapötletet. Otto Rahn-ról, aki a Parszifál alapján kereste a kelyhet. A Sátán által megírt sorsától azonban még Lucifer sem menthette meg. Nyílt bírálatba kezdett a III. Birodalom eszmeisége ellen, ennek az ismerősei körében hangot is adott, kezdeményezte a kilépését az SS-ből, ahova eredetileg is csak kényszerűségből lépett be. Ennek nagy ára volt, 1939. március 13-án eltűnt nyomtalanul, testét soha nem találták meg. Viszont 1941. áprilisában a Birodalom egy diplomatát küldött Bejrútba, egy pro-német franciával, hogy fegyvereket szállítsanak a lázadóknak Irakban. A diplomata Rudolf Rahn néven kiválóan beszélt franciául, és csakúgy mint Otto Rahn-nak, hiányzott az aktájából az árja-eredetiséget bizonyító okmánya... 1944. február 23-án 5471 márkát utaltat Himmler a Birodalmi Fekete Alapból az akkor már 5 éve elméletileg elhunyt Otto Rahn számlájára... Ezen könyve a történelem akkori idejének egyik legkiemelkedőbb ezoterium irodalma volt, mely ma is érdekes kérdéseket vet fel. Találtunk-e már az azóta eltelt évtizedek óta válaszokat rájuk? Lucifer udvartartásában egy rendhagyó útinaplót olvashatunk, Spanyolországtól Izlandig, melyben a pogányok szellemeinek és az eretnekek őseit keresi. Ebben rendhagyó következtetésre jut Lucifer szerepével kapcsolatosan, aki szerinte: mint igaz fény, Apollóhoz és más napistenekhez hasonlóan a pogányok imádatának tárgya. Az útja egyben önfelfedezés is, saját magát is mint eretneket látja a végére, és elhatározza, hogy az inkvizíció által elpusztított gnosztikus Kathar vallási hagyományokat megpróbálja megmenteni és Lucifert a maga valójában bemutatni. Megbízása a dél-franciaországi barlangoktól a Belső Föld feltételezhető bejáratát jelentő Izlandig terjedt. • Talán valóban túlélte a saját halálát és bepillanthatott a színfalak mögé, amiről az átlagember csak álmodhat? Bárhogyan is van, Otto még a mai napig is élő alakja Lucifer közeli udvartatásának...

Covers_61895
34

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​enciklopédia I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Proinsias Mac Cana - Kelta ​mitológia
Az ​ősi kelták nyomai Írországtól Magyarországig, egész Európában megtalálhatók, irodalmi emlékeik elsősorban a mai Nagy-Britanniában maradtak fenn. A kötet ezek alapján ismerteti a kelta mitológiát, idézi fel a kelta isteneket, a soha ki nem fogyó, mindenkit jóllakató bőségüstöt, a mindent átszövő érzékiséget. Különösen fontos szereplői ennek a mitológiának a nők: istennő ura a háborúnak, istennő személyesíti meg Írország földjét, a nők általában uralkodnak a férfiak felett s bőkezüen osztogatják kegyeiket. Szóbeli kultúra volt ez, amelyet a nagy becsben tartott bárdok, váteszek, költők őriztek. Az utókornak be kell érnie azzal, amit a rómaiak, köztük Julius Caesar és a szerzetesek lejegyeztek. Így lett Lugh-ból, a fényhez kapcsolodó istenből a "gall Mercurius", s így olvadt egybe Anu istennő alakja Szent Annáéval.

Alekszej Loszev - A ​mítosz dialektikája
A ​XX. század egyik legnagyobb orosz gondolkodója ma még ismeretlen nálunk, pedig a mítoszkutatásban sok tekintetben Mircea Eliadét és Northrop Frye-t megelőzve jutott olyan megállapításokra, amelyeket a szakirodalom ma is alapvető fontosságúnak tekint. A húszas években írt tanulmány ma is megkerülhetetlen a mítosz pontos meghatározásának kérdése tekintetében. Loszev következetesen képviselte azt - a nyugati mítoszkutatásban csak később elterjedt - álláspontot, hogy a mítoszt csakis és kizárólag mítoszként, azaz eleven, átélt, személyes valóságként lehet vizsgálni, a mítoszban való "benne élést" használva kiindulópontként.

Kelley Armstrong - Melissa Marr - Loki ​farkasai
Az ​északi mítoszok megjósolták a Ragnaröknek nevezett világvégét, amit kizárólag az istenek akadályozhatnak meg. Amikor bekövetkezik az apokalipszis, nekik kell megküzdeniük a szörnyekkel: gigantikus farkasokkal és kígyókkal, amelyek mind el akarják pusztítani a világot. Az istenek azonban már régóta nincsenek köztünk. A dél-dakotai Blackwell városának legtöbb lakója egyenes ági leszármazottja Thor vagy Loki istennek, így a tizenhárom éves Matt Thorsen és két osztálytársa, Fen és Laurie Brekke is. Mivel számára ez a családtörténet része, Matt úgy ismeri az északi mítoszokat és isteneket, mint a tenyerét – ez azonban nem jelenti azt, hogy hisz is ezekben. Amikor tudomására jut, hogy közeleg a Ragnarök, és a végső harcban neki kell majd képviselnie az isteneket néhány gyerekkel, alig hisz a fülének. De a feladat akkor is rá vár, így Laurie és Fen segítségével megállíthatatlan csapatot hoz létre, hogy megelőzze a világvégét. A Loki farkasaival indul K. L. Armstrong és M. A. Marr Blackwelli Históriák című sorozata lélegzetelállító kalandokról, mitikus figurákról és fordulatos csatákról.

Gyenge Zoltán - Kép ​és mítosz
A ​mítosz, szemben a fogalmi gondolkodással, képekben, történetekben beszél, és a már idegölően és dögletesen unalmassá vált fogalmi gondolkodásnak egy olyan alternatíváját kínálja, amellyel - ha valós élménynek fogjuk fel a létünket- mindazt felmutathatjuk, amit felmutatni érdemes. Ezért önkéntelenül és természetesen adódott, hogy egy mítosz lényegéről szóló beszéd maga is képi (vagy képes) legyen, a történetek mellé helyezze a képzőművészet legfontosabb alkotásait. A köntös maga a művészet. Az ismeret nem képes ezen áthatolni, ezért magát a rejtekező köntöst kell látnunk és láttatnunk, hogy megsejtsünk valamit abból, amit Isten elrejt a fürkésző tekintet elől. Az ismeret, a megismerés a nagyra törő ember vágya, hogy Istent játsszon. A megismerés csak úgy törekedhet az abszolútum felé, ha szem előtt tartja, hogy azt el nem érheti. A tekintet lát, de maga a tekintet nem látható. Vagy, ahogy Platón írja, a fény nem látás, de látás csak általa van. Az embernek ismernie kell a helyét ebben a világban. Ezért ez a könyv csak kérdez, miközben felvázolja a mitológiáról való elmélkedést, egy konkrét mítosz tükrében elemez, láttat, láttatni akar és elmesél; bemutatja a lehetséges mítoszértelmezések közül a történeti és a filozófiai felfogást, sok-sok képpel alátámasztva; egyes konkrét mítosz kapcsán képi megformálásokat vonultat fel; mindamellett, hogy ismerteti magukat a mítoszokat (első történet), maga is vállaltan nagyon szubjektív magyarázatokat (második történet) fűz hozzá. Konklúzióként: talán nem mond semmit. Hiszen az embernek ismernie kell a helyét ebben a világban…

Covers_138267
Utunk ​Pohjolába Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Utunk ​Pohjolába
Nyirkos ​István évtizedek óta vállalja tudományos, tudománynépszerűsítő írásaival is a magyar és a finn kultúra, a két nép közötti közvetítő szerepet. A magyarországi Kalevala-kutatások történetéről szerkesztette ezt könyvet. Ez a tanulmány gyüjtemény finn népdalokat és balladákat tartalmaz.

Johann Jacob Bachofen - A mítosz és az ősi társadalom
"Csak akkor emelkedhetik a tudás a megismerés szintjére, ha át tudja fogni az eredetet, a folytatást és a véget. Minden átalakulás kezdete a mítoszokban gyökerezik, ezért a mítosz és a történelem elválasztásának létjogosultsága nincs." J. J.Bachofen

Pusztay János - "Ha ​én szólok Észak beszél..."
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mike Vasich - Loki
God ​of Mischief. Father of Lies. Harbinger of Destruction. Exiled and tortured by the gods, Loki swears vengeance. He will summon the mighty Fenris Wolf and the legendary Midgard Serpent, and they will lead an army of giants and all the dead in Niflheim. Brimming with the power of the most destructive being in the Nine Worlds, he will not rest till Asgard is in ashes and all the gods are dead under his heel.

Mircea Eliade - Mítoszok, ​álmok és misztériumok
" ​A mítosz megértése egy szép napon majd a 20. század leghasznosabb felfedezései közé fog tartozni. A nyugati ember már nem a világ ura: most már nem "benszülöttekkel", hanem beszélgetőtársakkal áll szemben. Jó, hogy tudjuk, hogyan kezdjük a beszélgetést; nem tekinthetünk el annak beismerésétől, hogy a "primitív" vagy "elmaradott" világ és a modern Nyugat között nincs szakadás a folyamatosságban. Már nem elég - ahogyan a fél évszázada már elég volt - fölfedezni és megcsodálni a néger vagy óceáni művészetet; újra föl kell fedezni önmagunkban a művészetek szellemi forrásait, tudatára kell ébredni annak, ami a modern létben még megmaradt "mitikusnak".

Covers_176812
A ​Nibelung-ének Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - A ​Nibelung-ének
Az ​európai kultúrtörténet egyik alapműve ez a germán hőseposz. Az Attila hun vezér mítoszától kezdve a német művelődéstörténeten át Wagner operáiig végigkíséri a Nibelung-ének műveltségünket - most végre nem csak beszélhetünk róla, hanem olvashatjuk is Szász Károly örökbecsű klasszikus fordításában.

Kollekciók