Ajax-loader

Péter Székely

Rate_positive 65 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

1564 napja velünk van 27 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Mircea Eliade - Vallási hiedelmek és eszmék története
Mircea Eliade (1907-1986) századunk egyik legjelentősebb összehasonlító vallástörténésze. Romániában, majd 1945-től Párizsban, élete utolsó évtizedeiben pedig az Egyesült Államokban, Chicagóban tevékenykedett. Fő műve eredetileg három kötetben jelent meg. A kiadó most egy kötetben adja ki ezt a jelentékeny művet. Az első kötet az őskori ember vallási hiedelmeinek ismeretével kezdődik, majd végigvezet Mezopotámia, az ősi Egyiptom, Izrael, az európai és indiai megalitikus kultúrák, a hettiták isteneinek világán, az indoeurópai vallások kezdetein, megismertet a korai görög pantheon alakjaival és az eleusziszi misztériumokkal. A második kötet az ősi Kína vallásaitól a brahmanizmuson, a hinduizmuson, a római valláson át a kereszténység születéséig és győzelméig, míg a harmadik kötet Mohamedtől a reformkorig taglalja a vallástörténet eseményeit. A köteteket bőséges jegyzetanyag és kritikai bibliográfia egészíti ki.

Mircea Eliade - Kovácsok ​és alkimisták
Fémművesség, ​mágia és alkímia: a föld mélyének sötétjében rejlő, "élő" érc, a kovács kohójában vörösen izzó, megolvadt fém, a retortában bugyborékoló kotyvalék, kénből arany, az örök élet elixírje - megannyi titok és misztérium, amely a kezdetektől fogva csodálattal vegyes félelemmel töltötte el a be nem avatottak fantáziáját! Ebbe a misztikus, titokzatos világba kalauzol el bennünket a világhírű vallástörténész, M. Eliade munkája, amely nem annyira a fémek technika- és kultúrtörténetével, mint inkább az "archaikus embernek" az Anyaghoz való vallásos viszonyával foglalkozik - meglepő, eredeti kapcsolatokat fedezve és fedve fel számunkra a fémek, a bányászat, a kovácsmesterség, a meteorok, a tűzgyújtás, a termékenység, az antropogónia, az alkímia, valamint a jungi mélypszichológia világa között.

Gáspár Ágota - A ​bűvös vadász
Max ​a fiatal vadászlegény - aki egyébként a legjobb céllövő -, csak úgy kaphatja meg a főerdészi rangot és szerelmese kezét, ha győz a lövészversenyen. Egy idő óta azonban üldözi a balszerencse, és már úgy érzi, hogy végleg elveszíthet mindent. Gáspár a vadásztársa felajánlja segítségét és bűvös golyót ad neki. Hogy milyen ármány rejlik e mögött a bűvös erő mögött? - megtudhatjuk ebből az izgalmasan megírt meséből. A kötetben érdekes tudnivalókat is talál az olvasó a zeneszerzőről és az opera születésének körülményeiről. Szalma Edit tökéletesen harmonizáló, mesei illusztrációkkal teszi gazdagabbá a történetet.

Szepes Mária - Mágiák ​könyve
Az ​első kötet mágikus kulcsai: A mindennapi élet mágiáját egy ideig csak az írónő közeli barátai olvashatták, s akikhez eljutott, komoly válságokat győztek le módszere segítségével. Amolyan "ágy melletti" kézikönyv lett belőle. Megoldást kínál, hogyan legyünk úrrá kedvetlenségünkön, miképpen kezeljük a fájdalmas konfliktusokat, s mitől válhatunk a közösség sikeres, rokonszenves és népszerű alkotó tagjává. Mindez összefügg A fény mágiájával, amelyből megismerhetjük a hermetikus filozófia titkos tanításait. Ezeket gyakorolva erőnk megszilárdul, egészséges önbizalmunk alakul ki, és kiteljesedik az életünk. Az öröm mágiájában Szepes Mária az általa képviselt szeretet és hit sugárzó energiáját állítja szembe a harag, az elégedetlenség és más romboló, negatív erővel szemben. Olyan csodálatos eszközt kapunk tőle, amelynek segítségével önmagunk orvosává válhatunk, s életünk minden napját ünnepként élhetjük. A mítoszok mágiája szintén unikumnak számító írás, amelynek már a létrejötte is különleges. 1948-ban a kiadókat államosították, bezúztak és elégettek minden olyan művet, amelyeknek tartalma nem egyezett az aktuális politikai áramlattal. Hamvas Béla akkor még könyvtáros volt, és Szepes Mária igen jó barátja. Néhány nagyszerű, ritka könyvet mentett az írónőhöz az eltűnt kultúrákról. Máriát elsősorban éppen ez a rejtélyes, őstörténeti világ érdekelte; a legérdekesebb részeket lefordította, és kommentárokkal látta el. Az áldozat mágiájában rejlik az egyik legfontosabb mágikus kulcs. E kulcs nélkül egyetlen lépést sem tehetünk előre elérendő célunk felé. Az írónő világosan, részletesen feltárja az áldozat rejtett értelmét, hogy miért van rá szükség, s miért kell a legnagyobb komolysággal számot vetnünk vele fejlődésünk érdekében. Ugyanis a karma körforgásából való kiemelkedés mentőkötele az önkéntesen hozott, tudatos áldozat, amely Mágussá tesz bennünket. Sorsát pedig csak a Mágus változtathatja meg. A szó mágiája a hermetikus filozófia alapfogalmainak gyűjteménye. Nincs olyan szakma a világon, amelynek ne volna saját fogalomnyelve. Természetes, hogy a tudomány, a művészet és a bölcselet szintézisére törekvő összefüggések tudományának, az ezotériának is sajátos fogalomrendszere van, amely hozzásegíti az érdeklődőket spirituális tanulmányaik folytatásához. A második kötet mágikus kulcsai: Az álom mágiája bebizonyítja, hogy egy álom olyan képsorozatokból áll, amelyeknek éppen úgy, mint a hieroglifáknak, három értelmük van: egyik a fizikai világra vonatkozik, másik az érzelmi életre, harmadik a szellemi síkra. Számos kérdésünkre választ kapunk: Miről vallanak álmaink? Hogyan fejtsük meg az álmok titkait? Miképpen változtassuk meg sorsunkat álmaink segítségével? A szerelem mágiája nem olyan varázslat, amely valamiféle bájitalban található, hanem olyan, amely a lelkünk mélyén gyökeredzik. Belőle bontja virágát az igazi egymásba olvadás. A varázslatos táj, ahova Szepes Mária elvisz minket nem hely, hanem állapot, amelyben a szerelem sohasem válik unalmassá. Az együttélés állandóan új színekkel gazdagít, és nem ismer szürke megszokást. E bűvös, lebegő állapot valóban létezik. Méghozzá bennünk. Mindenki létrehozhatja, aki igazán akarja! Ehhez kínál lehetőséget és módszereket az írónő mindazoknak, akik elfogadják. A hűség mágiájából kiderül, hogyan igazodhatunk el párkapcsolatunk szellemi-testi-lelki szövevényében. A féltékenység a birtoklás gyilkos dühe. Ez értelmes magyarázat nélkül önpusztító tragédiákhoz, lelki-testi kórsághoz, halálos bosszúhadjáratokhoz, különféle szenvedélybetegségekhez vezet. Szepes Mária megvilágítja e harc valódi okait és párhuzamait a természet valamennyi dimenziójában, és elárulja, miként védhetjük meg magunkat az esetleges szerelmi vetélytárstól. A sors mágiája modernizált kiegészítése, folytatása a A mindennapi élet mágiája című tanulmánynak. Szepes Mária azzal a tudással és szemléletmóddal ajándékoz meg bennünket, amelynek segítségével felszabadíthatjuk magunkban a mélyen szunnyadó isteni erőt. Ennek birtokában választ kaphatunk sorskérdéseinkre. A csoda mágiájában így vall az írónő: "Mindenki megéli a maga csodáit, amelyeket sorsának urai neki szántak. E csodák legtöbbször megoszthatatlanok. Van, aki nem is mer beszélni róluk. Önmaga részére is összetákol valamiféle 'természetes' magyarázatot rá, mert retteg tőle. A magam csodái közül csak azokról fogok beszélni, amelyeknek 'kézzelfogható' bizonyítékai vannak. Persze hozzátartozóim, barátaim, ismerőseim élményeivel kapcsolatban ugyanezt igyekszem tenni." A nevek mágiájában a nevek és számok mágiájáról, valamint a kozmikus morálról tudunk meg olyan titkokat, amelyeket csak az ősnépek ismertek. Megismerjük azokat a betű- és számkulcsokat, amelyek segítségével eljuthatunk nevünk titkos értelméhez.

Szepes Mária - Az ​áldozat mágiája
"Tanulva ​tanítóként és gyógyulva gyógyítóként teszem rá pszichikai módszertanom Mágia sorozatára e záró opuszt. E tanulmányok eredményességéről visszajelzések óriási statisztikája győzött meg. Az Áldozat mágiája meglepő, de nem cáfolható tudományos megközelítése a Smaragdtábla nívóján mozog: költőisége A vörös oroszlán zenei felépítésére emlékeztet. Mindezek mellett független, egyedi, hiteles könyv. Izgalmas, új és örök." Szepes Mária

Ni Hua-Ching - Belső ​alkímia
Íme ​néhány kérdés, amelyek segítségével jobban megérthetjük önmagunkat: Felelősnek érezzük magunkat az életünkért, vagy még mindig személyes megváltó után áhítozunk? Mit gondolunk, mit jelent a spirituális élet? Odafigyelünk halhatatlan önvalónkra, vagy csak a testünkkel és az elménkkel foglalkozunk? Törődünk-e az élet és a halál céljával és értelmével, vagy túl sok a dolgunk ahhoz, hogy ilyesmikkel foglalkozzunk? Az élet nehézségei elől senki sem menekülhet el. Mindenki, aki erre a világra született, problémákkal kell, hogy szembenézzen. Miféle módszerekkel gyógyíthatjuk ki magunkat a jelen és a múlt problémáiból? Ni Hua-Ching egy tízezer éve kifejlesztett módszert tanít könyvében.

Szepes Mária - A ​mindennapi élet mágiája
Miért ​szerencsés egyik ember, s miért sújtja balszerencse a másikat? Mi a siker titka? Élhet-e valóban eredményes életet az, aki csupán önös érdekeit szolgálja? Hogyan szül a bizalmatlan ember mások iránti gyanakvása bizalmatlanságot maga ellen? Mi az önbizalom titka? Hogyan küzdhetünk meg foszladozó idegeinkkel? Mert a panaszkodás, az elkeseredés, az elhatalmasodó pesszimizmus önveszélyes, nemcsak betegít, de megnehezíti, ha nem teszi lehetetlenné életcélunk elérését. Milyen a sikeres szerelem, barátság, általában a jó emberi kapcsolatok "mágiája"? Hogyan építhetünk kölcsönösen előnyös kapcsolatot környezetünkkel, kerülhetjük el a "munkahelyi ártalmakat"? Segíthetünk-e magunkon, ha nem vagyunk készek a rászorulókon minden pillanatban segíteni? Mit jelent az "Én Te vagyok" törvénye? Melyek azok a tévedések, hibák, bűnök, amik egy időre, akár véglegesen kudarcok sorozatává tehetik mindennapjainkat? Kinek keressük társaságát s kiét kerüljük? Egyáltalán, mit tehetünk magunkért és embertársainkért? Nagy élettapasztalatból, segíteni akarásból fogant válaszokat kapunk ezekre a kicsi és nagy, de mindenképpen sorsdöntő kérdésekre; a feleletben nemcsak az író véleménye, tanácsa, de a keleti filozófia több évezredes bölcsessége is kifejeződik.

Sefer Ráziel Ha-Malah - Raziel ​angyal könyve
Raziel ​angyal könyve a középkori mágia jeles könyvei közé tartozik, akárcsak a Ckaviculae Salamonis, a Necronomicon, a Grimoire Armadel, az Abramelin szent mágiája, a Salamon Testamentuma, vagy a Salamon Kis Kulcsai. Története szerint "Amikor Ádám a Paradicsomban tartózkodott, az Úr Raziel angyal által egy könyvet küldött neki, amely a szent bölcsesség tíz részét tartalmazta." A Sefer Jecira az alábbiakat írja erről a könyvről: "Láttam Ádám Könyvét, amely a jövőről tudósít." A könyv által tárgyalt teurgia és misztikus kabbala az Istenséghez közel álló szellemi lényekkel misztikus-mágikus utakon való kapcsolatteremtés lehetőségét mutatja meg.

Abdul Alhazred - Necronomicon
A ​Necronomicon története és sorsa mesébe illő, valamint az az út, amit az idő labirintusában végigfut, hogy eljuthasson korunkig. Keletkezéséről annyi sejthető, hogy Abdul Alhazred jegyezte le az eredeti változatot Kr. u. 730 körül Kitab Al Azif címen. A Kitab Al Azif nem halott rituálék gyűjteménye, ahogyan ezt H. P. Lovecraft meg is jegyzi: "Valószínűleg soha nem volt olyan idő, amikor valamilyen csoportok vagy kultuszközösségek ne őrizték volna a titkos tudást. A Necronomiconban utalások találhatóak egy ilyen kultusz létezéséről az emberek között - egy közösségben, amely idáig egy szellemnek, amely évmilliókon át a Nagy Faj idejéből jött, segítséget nyújt." Egy elfeledett ősi világ rituáléi, istenei és lényei újra életre kelnek a Necronomicon lapjain.

Jorge Luis Borges - A ​homály dicsérete
"Nem ​ismerjük a világegyetem célját, de azt tudjuk, hogy a tiszta gondolkodás és az igazságos cselekedet segíti a céljait" - írta Borges egy versében, s bizonyára e célok között (ha voltak egyáltalán, mondhatjuk borgesi kételkedéssel) szerepelt ennek a különlegesen sokszínű és sokhangú költészetnek a megteremtése is. Borges hosszú pályája során a míves szonettől és a dallamos milongától a történelmi tárgyú balladán és filozófikus szabadversen át a novellába hajló versprózáig a költészet egész univerzumát bejárta. S nem kevésbé sokszínűek a témái sem. - A kötet Borges válogatott verseit tartalmazza.

Jorge Luis Borges - A ​titkos csoda
"... ​Nem vagyok, sosem is voltam az, amit... manapság úgy hívnak, hogy elkötelezett író... De azért elefántcsonttoronyba se zárkózom" - mondta Jorge Luis Borges argentin elbeszélő, költő és esszéíró (1899-1986), ez a világtalan Buenos Aires-i öregember, akinél mélyebben talán senki sincs jelen írókortársai közül napjaink világirodalmi köztudatában. Borges - ha vitatják és magasztalják, ha utánozzák és meghaladni próbálják is - kikerülhetetlen író, és művei, főleg a novellái, szinte művészeti irányzatra és világnézetre való tekintet nélkül, az egyik legfontosabb viszonyítási pontot alkotják korunk művészetében és gondolkodásában. A múltjába-jelenébe ágyazott ember mindenkori állapotát faggató és a mindenség kifürkészhetetlen szövevényét bogozgató elbeszélőművészete - egy talányt, útvesztőt, rejtőzködést, történelmi és lélektani föltevéseket kedvelő elme tűzijátéka - Poe, Kafka és a detektívregény hármas forrásával közlekedik. Roppant irodalmi élmény táplálja Borges hatalmas képzeletét, gyakran a tér- és időbeli végtelen kísérti, s ebben az ellenállhatatlan szellemi káprázatban a valóság találkozik az önnön szabadságától megmámorosodó gondolattal, a fantasztikum a logikával és a spekuláció a különösség modern rögeszméjével. Ennek a "nehéz" szerzőnek - sokak szerint a stendhali "boldog kevesek" írójának -, csodák csodája, még a minőség és a népszerűség ritka szintézise is sikerült: évtizedek tanúsítják világszerte műveinek tartós közönségsikerét.

Jorge Luis Borges - Bábeli ​könyvtár
Jorge ​Luis Borges a XX. század egyik legnagyobb hatású írója. A kiadónk gondozásában megjelent ötkötetes életműsorozatnak köszönhetően ma már minden fontos műve olvasható magyarul. Mivel Borges egyre inkább a középiskolai tananyag részévé is válik, egy kötetbe gyűjtöttük legismertebb írásait. A "Körkörös romok"-tól kezdve a "Bábeli könyvtár"-on át "Az Alef"-ig vagy az Akhilleusz és a teknősbéka örökös versenyfutásáig csupa remekmű alkotja ezt a kötetet: különleges emberi történetek, ragyogó filozófiai és kultúrtörténeti eszmefuttatások, az irodalom örök problémáiról szóló elmélkedések. Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta Scholz László.

Jorge Luis Borges - Képzelt ​lények könyve
Napjaink ​világirodalmának egyik legnagyobb alakja volt a közelmúltban elhunyt Borges. Ez a műve formailag kislexikon, amely az emberi képzelet különös teremtményeit fogja rendszerbe. A betűrendben sorjázó lények közt megtaláljuk a Biblia, a görög-római mitológia, a germán mondavilág alakjait éppúgy, mint az újvilági s a keleti kultúrák fantasztikus figuráit, nemkülönben az irodalom (torz)szülötteit. Ismert és kevésbé ismert démonok, szirének, kimérák, a sárkányoknak hol keleti, hol nyugati válfajai bukkannak föl, a mennybolt lakói lépnek elénk, a bestiáriumok ketrecei nyílnak meg, s nem maradnak el a pigmeusok, szfinxek, gnómok és hárpiák sem. Egy-egy Dante-, Poe-, Kafka-idézet az irodalom különös hősei közé kalauzol bennünket. Borges, ahol csak lehet, visszanyúlt az eredeti forrásokhoz, és tudós költőként újszerű kisenciklopédiát állított össze.

Jorge Luis Borges - Az ​ős kastély
Borges ​életműsorozatának újabb kötete önfeledt kalandozásra csábít a könyvek világában, s nyugodt szívvel elmondható róla is, amit Borges írt kedves könyveiről: "Egy könyv elolvasásához nem kell erőfeszítés, a boldogsághoz nem kell erőfeszítés." A kötetben szereplő esszék nagy része az olvasásról, az újraolvasásról szól.

Jorge Luis Borges - Az ​idő újabb cáfolata
Az ​argentin Jorge Luis Borges (1899-1986) immár több mint hat évtizede a latin amerikai irodalom vezéralakja. félszáz kötetet megtöltő életműve több műfajban és stílusban is maradandó értéket teremtett. A húszas években Borges a francia-spanyol avantgárd költészet dél-amerikai meghonosítója; az "izmusok" elapadásával az esszé műfaját újítja meg tartalmilag-formailag egyaránt; a negyvenes években a novella felé fordul, és nálunk is ismert, utánozhatatlanul egyéni szépprózájával méltán szerez világhírt. Öregségére visszatért a költészethez, és abban összegezte emberi, művészi, bölcseleti tapasztalatait; sőt még arra is futotta erejéből, hogy kimunkáljon egy újabb novellatípust.

Jorge Luis Borges - A ​halhatatlanság
Amikor ​a Belgrano Egyetem azt javasolta, hogy tartsak öt előadást, olyan témákat választottam, amelyekkel hosszú ideje együtt élek. Az első, a könyv, az az eszköz, amely nélkül nem tudom elképzelni az életet, s amely nem kevésbé tartozik hozzám, mint a kezem vagy a szemem. A második, a halhatatlanság, az a fenyegetés vagy reménység, amelyről annyi nemzedék álmodott, s amely a költészet java részét posztulálja. A harmadik, Swedenborg, a látnok, aki azt írta, hogy a holtak maguk választják a mennyet vagy poklot, szabad akaratuk szerint. A negyedik, a krimi, ez a szigorú játék, amelyet Edgar Allan Poe hagyott ránk örökül. Az ötödik az idő, amely számomra a metafizika lényegi problémája. Hála a hallgatóságnak, amely elnéző vendégszeretetében részesített, előadásaim olyan sikert értek el, amilyent nem reméltem és biztosan nem érdemeltem meg. Akárcsak az olvasás, az előadás is közös munka, és azok, akik hallgatják, nem kevésbé fontosak, mint az, aki beszél. Ebben a könyvben az én részem található. Remélem, hogy az olvasó gazdagítani fogja őket úgy, ahogy a hallgatók tették.

Titus Burckhardt - Alkímia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hahn István - Az ​időszámítás története
E ​kis kötet az időszámítás kialakulását közérthetően, de ugyanakkor tudományos színvonalon ismerteti a nagyközönséggel. Hahn István, a szerző, az első részben azokat a csillagászati tudnivalókat tárgyalja, amelyek ismerete elkerülhetetlen a naptár kialakulásának megértéséhez. A második rész a kronológiai beosztások és számítások alapjaival foglalkozik, a harmadik pedig az ókori kronológiai számításokkal ismerteti meg az olvasót. Hasznos, érdekes, sok ismertet adó kis könyvecskét juttatunk el e feldolgozással a Gondolattár sorozat olvasóihoz.

Kamarás István - Kalamona ​kalamajka
Létezik ​egy örökmese, amiben együtt szerepel a szélkötő Kalamona, Micimackó, Vuk, Süsü meg a rettenetes Hollófernyiges. Minden mese ebből az örökmeséből bújik elő, még az is, amit Nagyapa ír. Eszter, Sára, Ábel, Dorottya (akit egyszerűen csak Dodónak hívnak) és kicsi Milán csak átbucskáznak a fejükön, és már ott is találják magukat Nagyapa meséjében, hogy kiszabadítsák a szelet a hájas Kalamona fogságából. A baj akkor kezdődik, amikor Nagyapát elrabolja az otromba Hollófernyiges. Ekkor lesz fontos a Nagyapától szerzett tudás: csak a páratlan fejű sárkány gonosz, a Kalamona ereje a gatyamadzagjában található, az Istennek vaníliaillata van, ha pedig bekopogsz egy ajtón, azt mondd, hogy szolgálatot keresel.

Kuntz Zoltán - Modern ​rabszolgák
Naponta ​magyarok ezrei lépik át az osztrák határt, hogy munkába induljanak. Tavaly már hivatalosan több mint hetvenezren dolgoztak nyugati szomszédunknál, sok ezren pedig feketén vállalnak munkát odakinn. Vajon mi veszi rá hon társainkat, hogy több kilométeres kocsisorokban kígyózzanak nap mint nap, évszaktól függetlenül, mert osztrák munkaadójukhoz időben oda kell érniük? Munkájukért cserébe jobb megélhetést, magasabb életszínvonalat remélnek. Sokan emberi szóra, megbecsülésre találnak, másokat megalázó, alárendelt helyzetbe hoznak, hogy az odakint éhbérnek számító  nemzetségéért cserébe mindenféle piszkos és alantas munkát elvégeztessenek velük. Nem mindig volt ez így, volt olyan korszaka a történelemnek, amikor az osztrákok kerestek megélhetést nálunk… A szerző maga is végigkóstolta az ausztriai munka legkülönfélébb változatait. Dolgozott feketén szolobirtokon, magán építkezéseken és vendéglőben mosogatóként is. Szerződéssel védte és őrizte Ausztria számos szélparkjának több milliós értékű berendezéseit. Könyvünk változatos, sok-sok szempontot mérlegelő olvasmány. Nem ígér többet, mint verítéket és könnyeket, izgalmas beszámolót egy tehetséges nép kényszerű áldozatáról.

Larousse - Mitológiai enciklopédia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_107201
Mitológiai ​enciklopédia Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​enciklopédia
A ​könyv első része áttekinthetően, fejezetekre bontva ismerteti a Mediterráneum, India és Perzsia, az északi és szláv népek, a Távol-Kelet, Afrika és Óceánia, valamint Latin-Amerika mítoszait. Bemutatja a nagy civilizációk isteneit és héroszait Ízisztől Visnun át Odinig, Gilgamestől Akhilleuszon át az ír Cú Chulainnig. A kiemelt írások a mitológiák közös motívumait foglalják össze. A második, lexikon-rész több mint 900 szócikke nem csupán összefoglalja a főbb tudnivalókat, de új információkkal is szolgál jó és rossz emberekről és szellemekről, csodás állatokról, növényekről, kultikus tárgyakról és helyekről, valamint a mítoszok továbbéléséről a különböző művészeti ágakban. A különleges, színes illusztrációk még közelebb hozzák az olvasóhoz a mítoszok csodálatos világát.

Covers_204828
Az ​ókor isteneinek világa Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Az ​ókor isteneinek világa
A ​mondák szájhagyományban élő történetek, olyan időkbe vezetnek, amikor az emberek még az írást nem ismerték. Sok közös vonásuk van a mesékkel: egyaránt szerepelnek benne természetfölötti népek, tündérek, sárkányok. A monda létrejöttében nemcsak a képzelet játszik szerepet, hanem az emberi tudásvágy és tapasztalat. A régiek a számukra megfoghatatlan jelenségek magyarázatára történeteket találtak ki. E könyvben szereplő történetek képet adnak az emberi képzelet teremtő gazdagságáról. Ezekre példák az indián és a görög mondák. Az emberi tudat fejlődésének kezdeti fokán, vallásos keretben jelentek meg a történetek. Ezeket nevezzük mítoszoknak. Könyvünk témák szerint közli a gyűjteményt. Így többek között a világ keletkezéséről, az özönvízről, a hősiességről, bajvívó lovagokról, népi hősökről szóló mondákból nyújtunk át egy-egy csokorra valót.

Erich Fromm - Pszichoanalízis ​és vallás
Erich ​Fromm e műve keletkezését Dwight H. Terry alapítványának köszönhette. Ennek célja az volt, hogy támogatásával előadásokat tartsanak és könyvek szülessenek "a vallásról a tudomány és a filozófia fényében" a keresztény szellemiség erősítésére a tudomány segítségével - az emberiség hasznára. Erich Frommot 1949-ben hívták meg az ún. Terry-előadások megtartására a Yale Egyetemre. Előtte olyan nagyságok jártak itt, mint John Dewey, John Macmurray és Carl Gustav Jung. A Pszichoanalízis és vallás adott Frommnak első ízben alkalmat arra, hogy összefoglalja nézeteit a vallásról, melyekre rányomta bélyegét a pszichoanalízis, de ugyanígy találkozása a nem etikai alapú vallásokkal és különböző misztikus áramlatokkal. A műből egyértelműen kirajzolódik Erich Fromm nem teisztikus humanista hitvallása, ahogy másutt ő fogalmazta, nem istenhívő vallásossága. Ebben az igazságosság és a szeretet jelentik az alapvető normákat. Ez az, ami vörös fonálként húzódik végig mindenfajta elhatárolódásán, és ez egyben az, ami az összekötő láncszemet jelenti a pszichoanalízissel. Fromm humanista hitvallása radikális, eleve elutasító a bevett vallások és egyházak mindenfajta bekebelezési kísérletével szemben. Ez azonban nem állt szemben a művét életre hívó alapítvány célkitűzésével, mely azt hangoztatta, hogy nem szabad kizárni senkit, akinek nézetei túlságosan radikálisak, avagy bírálja az elfogadott hittételeket. Annál inkább találkozott Erich Fromm azon alapvető elképzelésével, amelyben az igazság keresése és az emberi viszonyok javítása állt a legelső helyen. Fromm művének hatalmas volt a korabeli visszhangja, többek között Paul Tillich válaszolt rá részletes recenzióval.

Covers_117397
1

Ismeretlen szerző - Pszichoanalízis ​és kultúra
Részlet ​a tanulmánykötet előszavának is választott Flaskay Gábor konferencianyitó beszédéből: "A társadalmi, kulturális változások nem kímélték a pszichoanalízist sem. A természetes folyamatok eredménye az lett, hogy a pszichoanalízis - ahhoz a régi állapothoz képest, amikor úgyszólván egyedül képviselte a gyógyászatban a pszichoterápiát - az évtizedek során veszített relatív jelentőségéből. Új pszichoterápiás módszerek jöttek létre, amelyek saját elméleti rendszert építettek ki. A pszichoanalízis megtermékenyítő hatása azonban, amelyet ezekre az új módszerekre és irányzatokra gyakorolt, nyugodtan mondhatjuk, felmérhetetlen. Nagyon sokféle irányzet nőtt ki magából a pszichoanalízisből és vált önállóvá, míg más irányzatok a pszichoanalízis szemléletének és eredményeinek tagadására építve alakították ki saját elméletüket." A kötetben a tanulmányok a következő alcímek alatt sorakoznak: * Pszichoanalízis és kultúra * Pszichoanalízis és irodalom * Trauma és hiány * Különböző pszichoanalitikus témák.

Jane Austen - Sense ​and Sensibility (Penguin Readers)
Elinor ​and Marianne Dashwood are two very different sisters. Marianne loves excitement; her sister is more sensible and serious. But both girls must use the same honesty and intelligence before they can find happiness. Pre-Intermediate (1200 words) Classics British English

Darai Lajos Mihály - A ​filozófia kultúrtörténete
Szerencsés, ​aki elég korán találkozik az ember filozófiai teljesítményeivel. Ehhez általában a filozófiatörténet formájában szoktunk először hozzájutni. Ám, bár nem is sejtjük, már kezdeti iskolai képzésünket is átjárják a filozófiai állásfoglalások, megfontolások, sőt ilyen hatásoknak születésünktől fogva ki vagyunk téve. Helyes hát, ha akár annak a korszaknak, amelyben élünk, akár a hozzá vezető fontosabb múltbeli folyamatoknak megismerjük a legáltalánosabb kulturális és elméleti alapjait, összefüggéseit és lehetőségeit. E megismerést elérni legjobban - meggyőződésem szerint a filozófia kultúrtörténetének elsajátításával lehet. Ezért ebben a kötetben az egyes ókori, középkori, újkori és a legújabb kori filozófusok életművének, gondolatainak taglalásán túl szerepet kap magának a filozófiai gondolkodás kialakulásának, a filozófia létrejöttének bemutatása, valamint a későbbi, a filozófia fejlődésével nagyban összefüggő kultúrtörténeti folyamatoknak a felvázolása. Hiszen már a filozófia első klasszikus korszaka olyan nagy hatással volt az emberi kultúra alakulására, ami máig érvényes. E hatás különösen nagy jelentőségét akkor fogjuk fel igazán, ha az európai vallási, művészeti és tudományos fejleményekre tekintünk, valamint figyelembe vesszük ezeknek az egész Földre, az egész mai emberiségre kifejtett messzemenő befolyását. Ugyanakkor a filozófiatörténet egészének bejárása után felismerjük majd, mennyire szükség van minden filozófiai útra és módra, amit az emberiség eddig teljesített, mert csak e gondolati egészből építhető fel nagy biztonsággal az emberi jövő. Ezen túlmenően az egész filozófiatörténet - bár kényszerűen vázlatos - elsajátítása után minden bizonnyal azt is igazolva látjuk, mennyire fontos a filozófia megszületése előtti állapotok és a filozófiához vezető útnak a feltárása. Hiszen az emberi előrehaladás csak ebben az összefüggésben értelmezhető igazán a valóságos történelmi kihívásoknak megfelelően. S hogy ne gondoljuk: a jelentősebb filozófusok és filozófiák megismerése után már nem is marad majd több feladatunk, s így unalomba fordul az életünk, arról éppen a filozófia előtt álló számtalan mai megoldatlan kérdés gondoskodik. Ezeket nekünk is mérlegelnünk kell, nem bújhatunk ki a válaszadás alól. Maga a filozófia valódi természete fog azonban a segítségünkre sietni, ami tartalmazza saját eredetét, a mitikus emlékezet elvesztését, s felöleli minden korábbi megnyilvánulását, amikor gondolkodásunkban életünk számára a legjobb megoldásokat javasolja, juttatja eszünkbe.

Anna Black - Tudatos ​jelenlét a munkában
Életünk ​nagy részében olyanok vagyunk, mint a repülőgép, amit robotpilóta irányít. De aki hagyja, hogy figyelme elkalandozzon attól, ami éppen megtörténik vele, az lemarad saját életének tekintélyes részéről. A mindfulness meditációs gyakorlatok segítségével a munkahelyünkön is képesek leszünk teljes valónkkal, tudatosan jelen lenni a pillanatban. A munkahelyi stressz a modern élet egyre gyakoribb jelensége. A szükségesnél hosszabb munkaidő és a gyakran betegen is vállalt munkavégzés kultúrája miatt egyre többet vagyunk a munkahelyünkön. Ha pedig végre elszabadulunk, gyakran képtelenek vagyunk kikapcsolni a munkahelyi problémáinkat. Az ősi buddhista gyakorlaton alapuló tudatos jelenlét meditációjának munkahelyi alkalmazásával azonban képesek leszünk tudatosítani a rögzült, negatív gondolatokat és rossz reakciókat, valamint megtanuljuk felismerni és kezelni a közelgő stressz előjeleit.

Vértes Edit - Szibériai ​nyelvrokonaink hitvilága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yliaster Daleth - Demonomicon
Yliaster ​Daleth legújabb könyve - amely hosszú évek tanulmányainak, kutatásának és gyűjtőmunkájának az eredménye - sajátos átmenetet képez a lexikon, illetve az enciklopédia és a grimoire, azaz a démonidéző varázskönyv között. A mű, démonhittel, a démonok tudományával, azaz a démonológiával foglalkozik, de címszavai között találkozhatunk egyéb természetfeletti lények, tündérek, törpék, koboldok, elementálok, alakváltók, élőhalottak, vérszívók, kísértő és ártószellemek, valamint sötét, alvilági istenek neveivel és meghatározásaival is. A démonok a keresztény hitvilágban gyakorta azonosak a bukott angyalokkal, vagyis a pokolbeli ördögökkel, akik közül többen is ókori pogány istenek degradálódott utódainak tekinthetők. A démonok sokakat vonzanak, mivel a hagyomány szerint a velük való szövetkezés -ami ugyan veszélyes vállalkozás- igen gyümölcsöző lehet. Természetesen a démonok megidézésére, leigázására és szolgálatra kényszerítésére vonatkozó részletes útmutatások is megtalálhatók a könyvben, amely ezért egy megbízható és erőteljes grimoire-ként is használható. Aki viszont a démonok elűzésének, távol tartásának módszereire és eszközeire kíváncsi, szintén bőséges instrukciókra lelhet e könyv hasábjain.

Dr. Róheim Géza - Primitív ​kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata
Róheim ​Géza a néprajztudomány nemzetközi hírű művelője volt. A 30-as évek elején politikai okokból el kellett hagynia Magyarországot, a New York-i Columbia Egyetem tanára lett, s itt tanított 1953-ban bekövetkezett haláláig. A néprajztudomány magyar művelői közül az egyetlen, aki hosszú ideig tartó terepmunka tapasztalatait felhasználva vonta le elméleti következtetéseit. Róheim azonban nem csak a néprajztudomány művelője volt, hanem a magyar pszichoanalitikus iskola egyik jelentős tagja is. E kétfajta elkötelezettség képesítette arra, hogy egy addig nem művelt kutatási módszer, a pszichoanalitikus indíttatású néprajz úttörője legyen. A mítoszok, hiedelmek, vallási elképzelések, álmok, mesék értelmezésében a pszichoanalitikus módszer új, gyümölcsöző felismerésekre vezette, s a tapasztalati anyagnak ez az új megközelítése egy új kultúraelmélet születésénél is bábáskodott: eredménye Róheim "ontogenetikus" kultúraelmélete, amelynek összefoglaló kifejtését kötetünkben találja meg az olvasó. Szerepelnek a tanulmányok között magyar néprajzi indíttatású írások, a magyar és vogul mitológia összehasonlító elemzése, a magyar sámánizmus értelmezése, nemzetközi folklórtémák (például a fény elrablásának története) pszichoanalitikus szemszögből, végül pedig az ausztráliai terepmunka tapasztalatait összefoglaló és gazdag anyagot bemutató írások. Éppen a tapasztalati anyagnak ez a bőséges felsorolása teszi élvezetes olvasmánnyá tanulmányait, amelyek egyúttal tudománytörténetileg is jelentős eredményeket sorakoztatnak fel.

Mircea Eliade - A ​samanizmus
Sámánok ​- különféle neveken, de hasonló jellemzőkkel és szerepben - a világ szinte minden archaikus kultúrájában léteztek, és léteznek sokfelé ma is. Mircea Eliade az első, aki ezt az igen összetett jelenséget egységes egészként kezelte és illesztette az általános vallástörténet keretei közé. Eliade bemutatja a sámánná válás lépcsőfokait, a különféle beavatási technikákat, a szibériai, az indoeurópai, az észak- és dél-amerikai, az indonéz, az óceániai samanizmust, a sámánszimbolikát, valamint a kapcsolódó mítoszokat és rítusokat. A magyar olvasó gyakran találkozhat ismerős motívumokkal, hiszen a mi sámánunk, a táltos alakja és szimbolikája sokáig elevenen élt a néphagyományban. A kötetet Hoppál Mihály utószava zárja, összefoglalva az 1968-as, bővített francia kiadás megjelenése óta eltelt időszak kutatási eredményeit.

Mircea Eliade - Az ​örök visszatérés mítosza
Az ​1949-ben írott mű az archaikus társadalomban élő és a modern ember világmindenséghez fűződő viszonyát tárgyalja. Az archaikus ember egyetlen olyan mozdulatot nem tesz, amelyet korábban ne tett volna már egy felsőbb szellemi lény, egy démon, egy istenség. Élete így mások cselekedeteinek szakadatlan ismétléséből áll. Ezáltal a mindenséghez kötődik, melynek "történelmét" végtelen szertartásokban éli át újra meg újra, s melyhez az idő szokványos folyásáról megfeledkezve, örökké visszatér.

Lukianosz - Ikaromenipposz
E ​kis kötet Lukianoszt, a szatíraírót mutatja be, aki hol nevetve, hol szitkozódva vágja szemébe az igazságot istennek, embernek. "Mit várhatunk az emberektől - mondja például Mómosz Zeusznak -, mikor az életben csak a zűrzavart látják, hogy a jókat elhanyagoljuk, szegénységben, betegségben, rabszolgaságban rútul vesznek, míg a leggonoszabb, nyavalyás gazembereké minden tisztelet és mérhetetlen vagyon." Mindvégig szórakoztató, pompás olvasmány ez, és a világirodalom nem egy ismert darabjának ősére bukkanhatunk benne, például a "Hazugság szerelmesé"-ben Goethe Bűvészinasának vizet hordó seprűjére.

J. R. R. Tolkien - A ​Gyűrű nyomán - Fa és levél
A ​tündérmesék nem csak a gyermekekhez szólnak, s ezt pontosan tudja mindenki, aki már olvasott Tolkien-művet. Kötetünkben az esszén kívül megtalálható Tolkien egyik korai novellája, mely ugyanabban az időszakban keletkezett, amikor a "Gyűrűk ura". Ezekben a művekben pontosan megmutatkozik, milyen tökéletes értője és művelője ennek a műfajnak Tolkien, melynek lényege a képesség, ami a fantázia világának "a valóság rejtett összefüggéseit" kölcsönzi. Ezen művek így együtt első alkalommal kerülnek nyomdába. Tolkien írását talán érdekesnek találják majd, elsősorban persze azok, akik örömüket lelték a Gyűrűk ura olvasásában.

Lin Carter - Tolkien ​és A Gyűrűk Ura világa
Lin ​Carter neve elsősorban az L. Sprague de Camppel közösen írt Conan, a barbár c. könyv miatt lehet ismerős. Amikor A Gyűrűk Ura megjelent és elindult a világhír felé. Carter az elsők között méltatta cikkekben és elemzésekben ezt a kitűnő trilógiát. A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a neves író legnagyobb szabású vállalkozása arra, hogy fellebbentse a fátylat. A Gyűrűk Ura titkairól, nem utolsósorban arról, hogy mi teszi a fantasy-irodalom vitathatatlanul kiemelkedő alkotásává. A Tolkien és A Gyűrűk Ura világa először bemutatja a trilógia szerzőjét, írói felfogását, majd rátér a mű keletkezésének körülményeire. Ezek után következik az elemzés, végül Carter kísérletet tesz arra, hogy felderítse A Gyűrűk Ura és az európai mitológia - elsősorban az Edda és Nibelung-ének - kapcsolódási pontjait. Manapság, amikor Tolkien klasszikusa - az abból készült filmtrilógiának köszönhetően - új reneszánszát éli, minden rajongó számára különösen érdekes lehet ez a kötet, hiszen valós képet ad arról, hogy látták a művet a kortársak, milyen igyekezettel próbálták megfejteni azt a jelenséget, ami mind a mai napig oly sok titkot rejteget az olvasó számára: A Gyűrűk Urát.

Kollekciók