Ajax-loader

Dávid

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

504 napja velünk van 2 napja láttuk utoljára

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Rudolf Bährmann - Gerinctelen ​állatok határozója
A ​könyv 331 gazdagon illusztrált oldalon adja meg a különböző puhatestűek, gyűrűsférgek és ízeltlábúak határozókulcsait.

Csóka György - Tóth József - Traser György - Erdészeti ​rovartan
Az ​erdészeti rovartan az erdőkben és az erdők közelében élő rovarok leírásával, életmódjával, elterjedésével, esetleges kártételével és hasznával foglalkozik. Tekintettel arra, hogy az erdő a legmagasabban szervezett növénytársulás és ismerve a rovarvilág rendkívüli fajgazdagságát, az Erdészeti rovartan c. könyv több, mint félezer fajra vonatkozóan közöl ismereteket, az ízeltlábúak törzsén belül a rovarok és a pókszabásúak osztályából. Az általános rész a rovarok külső és belső alaktanát, élettanát és környezetükkel kialakított kapcsolatrendszerüket tárgyalja, kiemelve a fajok erdőgazdasági jelentőségét. A fajok részletes tárgyalása során külön hangsúlyt kaptak a jellemzően erdei rovarcsoportok. Ugyancsak részletesen tárgyaltak a faanyagvédelmi szempontból is jelentőséggel bíró fajok.

Lakatos Ferenc - Szabó Ilona - Tölgyeken ​előforduló károsítók és kórokozók
Az ​Erdővédelem-sorozat második kötete a hazai erdeinkben legfontosabb fafajcsoporton, a tölgyeken előforduló kártevőkkel és kórokozókkal foglalkozik ezen belül is a kocsányos, a kocsánytalan és a cser tölggyel, melyek a jelenlegi erdőterületeink 34%-án találhatók meg. A könyv részletezi a fa egyes részein megjelenő kár- és kórképeket (leveleken, hajtásokon, terméseken, törzsön stb.) A könyv fontos része az egyes károsítók különböző fejlődési alakjainak megjelenését bemutató táblázat, illetve a kárnaptár.

Lakatos Ferenc - Szabó Ilona - Fenyőféléken ​előforduló károsítók és kórokozók
A ​könyv az erdei fafajainkon előforduló károsítók és kórokozók bemutatásáról szóló sorozat első kötete. Célunk, hogy főbb fafajcsoportok szerint (fenyők, tölgyek, lágy lombosok, egyéb lombosok) összefoglalva, szemléletes ábrákkal illusztrálva mutassuk be a hazai fáinkon előforduló kár- és kórképeket. Szándékaink szerint a kiadványok legfőbb használói azok az erdőgazdálkodók és erdőtulajdonosok lesznek, akik szívükön viselik erdeik sorsát és az időszakonként megjelenő, esetenként ismeretlen "nyavalyák" ellen tenni kívánnak. Nem titkolt célja a könyvnek, főleg ha a sorozat valamennyi kötete megjelenik, hogy az erdészeti szakoktatásban is felhasználásra kerüljön. Választásunk azért esett éppen a fenyőkre, mert ez egy viszonylag egyértelműen meghatározható csoport a kártevőket és kórokozókat tekintve. További ok volt, hogy az ország egyes területein az utóbbi években éppen a fenyvesekben következett be olyan kártétel és pusztulás, ami sok témával foglalkozó kérdést vetett fel.

1167151_5
Erdőgazdálkodás Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Erdőgazdálkodás
Az ​igazán jövedelmező erdőgazdálkodást hosszú évszázadok megfigyelése alapozza meg, hiszen a fáknak a faanyaggal hasznot hajtó kitermelésig olykor évszázados kort kell megélniük, ami alól csak az ültetvényszerűen telepített és a gyorsan növő állományok a kivételek. Ezért az erdőből kivehető hasznot – a tartamosság figyelembevételével – mindig hosszú távra, szakember bevonásával tervezzük. A könyv egyes fejezeteinek szerzői jeles szakemberek, akik arra vállalkoztak, hogy az erdőgazdálkodással kapcsolatos ismereteik lényegét összefoglalják és közkinccsé tegyék. Olyan művet hoztak létre, amelyből az erdőtulajdonos azt is megtudhatja, hogy a birtokában levő életközösséggel való munkálkodás során a természetvédelemmel, a vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos előírásokat is figyelembe kell venni.

Peter Wohlleben - A ​fák titkos élete
Az ​erdő a csönd, az érintetlen természet, a mese és a titkok birodalma. Egy hely, ahol bármi megtörténhet. Peter Wohlleben, a neves német erdész a fák titkos életébe enged betekintést, és meglepő dolgokat tár fel. Mert az erdőben ámulatba ejtő dolgok történnek: a fák beszélgetnek egymással. Nemcsak utódaikról gondoskodnak odaadóan, de idős és beteg szomszédaikat is ápolják. A fák éreznek és emlékeznek. Hihetetlen? Pedig igaz! Peter Wohlleben fényt visz az erdő sűrűjébe, és bepillantást enged egy titokzatos világba. A fák eddig nem is sejtett képességeiről írott lebilincselő tudományos esszéiben a legújabb felfedezéseket éppúgy figyelembe veszi, mint saját tapasztalatait és érzéseit. És az olvasó nem győz álmélkodni a természet csodáin. "Tanulságos, mély empátiával megírt könyv, amely lehetővé teszi számunkra, hogy új szemszögből lássuk az erdőt. Peter Wohlleben könyve az erdőhöz intézett szerelmi vallomás." -Literatur Spiegel Peter Wohlleben (1964) már kisgyermekként természetvédő akart lenni. Erdőgazdálkodást tanult, és több mint húsz éven át a tartományi erdőfelügyelőség alkalmazottjaként dolgozott. Hogy ökológiai elképzeléseit a gyakorlatba is átültesse, felmondott, és napjainkban az Eifel-hegységben vezet egy környezetbarát erdőgazdaságot, ahol az őserdők visszaállításán munkálkodik. Számos tévéműsor vendége, előadásokat tart és gyakorlatokat vezet; több erdővel és a természetvédelemmel foglalkozó mű szerzője. Magyarul ez az első könyve.

Molnár László - Háztáji ​baromfiólak építése és berendezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Kis-Balaton és a Keszthelyi-hegység
Romantikus ​várromok, csillogó főúri kastély, zeg-zugos ásatási területek, különleges múzeumi gyűjtemények, a hajdani betyárvilág emlékei, megkapó néprajzi érdekességek, vonzó városok és egyedi hangulatú falvak. Valódi paradicsom a turista számára a Kis-Balaton és a Keszthelyi-hegység vidéke. Felfedezésre váró barlangok, egyedülálló madár- és mocsárvilág, pompázatos és ritka növények, vadregényes hegyek és jól követhető túraútvonalak várják a természetkedvelőket. Európai hírnevű gyógyfürdők, Balaton-parti idill, a vízisportok szinte minden válfaja, kíváló helyi borok, hangulatos borozók, változatos étlappal rendelkező vendéglők és éttermek tömege, a luxushoteltől a kempingig a szálláslehetőségek egész skálája vonzza ide a pihenni vágyókat. Lett légyen családi program, baráti összejövetel, a világtól elvonuló magányos töltekezés vagy szerelmi légyott – e tájékon senkit sem érhet csalódás.

Covers_281607
Népegészségtani ​ismeretek Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Népegészségtani ​ismeretek
A ​könyv átfogó segítséget nyújt a közegészségtani alapfogalmak megismeréséhez és összefoglalja a népegészségügyi szempontból legfontosabb betegségek járványtanát. A közegészségtan napról napra bővülő interdiszciplináris ismeretekre épülő tantárgy.Magába foglalja a klasszikus járványtant, a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészségügyi irányítás alapelveit és az orvostörténetet egyaránt. Ahhoz, hogy valaki kellő tájékozottsággal rendelkezzen az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés és a prevenció módszereinek területén, tudnia kell a fertőző betegségek kialakulásának biológiai és társadalmi hátterét, a betegségek iránti fogékonyság kritériumait és egyesítenie kell a patológiai, kórélettani és mikrobiológiai ismereteit ahhoz, hogy megértse a globalizáció okozta újra megjelenő fertőzések, járványok kirobbanásainak okait. A bioterrorizmus és a háborús gócpontok újabb kihívásokat jelentenek az orvostársadalom számára. Az AIDS, a malária, vagy a SARS vírus okozta járványok arra figyelmeztetnek, hogy a XXI. században sem lehetünk biztosak a járványos betegségek kiújulása miatt, annak ellenére, hogy a járványok túlnyomó többségét az antibiotikumok és a védőoltások segítségével jelentősen vissza lehetett szorítani. A várható élettartam nem csupán a fejlett országokban, hanem a fejlődő országokban is emelkedik. Ennek következtében megemelkedett a nem fertőző betegségek száma és jelentősen nőnek gyógyszerárak. Az egészségügy finanszírozása éppen ezért már a gazdag országokban is problémát okoz. A fenntartható fejlődés, ami a fogyasztás visszafogását jelenti, magába rejti a betegségek megelőzésének lehetőségét, ami a leginkább költségkímélő megoldás. A primer prevencióval a megbetegedések arányát, míg a másodlagos megelőzéssel a halálozást lehet jelentősen csökkenteni. Ehhez viszont meg kell ismerni a betegségek kiváltó okait. Küzdeni kell az egészséges életmód társadalmi elfogadtatásáért, a dohányzás, drog és az alkoholfogyasztás visszaszorításáért. Javítani kell az életfeltételeket, több mozgás, sport és kikapcsolódási lehetőséget kell teremteni a stressz leküzdésére. A fiatalok életkörülményeinek optimalizálásával meg kell teremteni a gyermekvállalási kedv növekedését és minden újszülött felneveléséhez a társadalom egészének hozzá kell járulni. Az életkörülmények javításával, a környezeti ártalmak felismerésével a közegészségtan hidat épít a szakmák között és ismereteit a jövő kilátásainak jobbítására használja fel. A népegészségtannal foglalkozó orvosok, gyógyszerészek, fogorvosok és pedagógusok mellett ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, akik a betegségek megelőzésével és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbításában érdekeltek

Dr. Belső László - Dr. Bihari Zsuzsa - Dr. Frank Kálmán - Dr. Kovács József - A ​népegészségtan alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. James Bevan - Anatómia ​- élettan
Időről ​időre felmerül az igény egy olyan humán anatómia és élettan kézikönyv iránt, amely nem nehezen érthető tudományos szakkönyv, hanem értékes segítség az emberi test működése iránt érdeklődők számára. Ilyen ismeretekre van szüksége a tanulmányaikat éppen csak megkezdő fizikoterápiás szakembereknek, szociális munkásoknak, önkormányzati alkalmazottaknak, a különféle kórházi osztályok egészségügyi szakembereinek, az ápolási kisegítő személyzetnek és az iskolai vagy posztgraduális tanulmányokat folytató tanulóknak. Az anatómia-élettan illusztrált kézikönyv nélkülözhetetlen segítség orvostanhallgatók számára az alapvető ismeretek elsajátításához. Több mint 1000 orvosi szakkifejezés részletes magyarázatát tartalmazza, a fejezetek végén kereszthivatkozások irányítják az olvasót az adott témához kapcsolódó egyéb szervrendszerekhez. A kötet kiváló egészségügyi szakemberek közreműködésével készült.

Dr. Kmeth Sándor - Herbárium
Az ​általános rendszerező élettan könyve. Ön annak a gyógyászati rendszernek a gyógynövénytárát tartja a kezében, amely alapján a magyar kultúrkörben az ősi idők gyógyítói tevékenykedtek. Ezt Általános Rendszerező Élettan néven fogalmaztuk újjá, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy olyan gyógyászati módot nyújtsunk, amely egyben szellemi útként a tökéletesedés lehetőségét is felkínálja a gyógyítani és a gyógyulni vágyóknak. E növénytár nem csak abban előremutató, hogy a gyógynövények több hagyományos gyógyászati rendszer szempontjából kerültek kidolgozásra – úgy mint az indiai áyurvéda, a tibeti gyü-si, az egyiptomi eredetű hermetikus és az európai hippokratészi –, hanem a mai modern orvoslás szerint megállapított kórképekhez illesztve is képes hatékony terápiás információt szolgáltatni. A Herbárium a témában eddig megjelent szakkönyvektől eltérően a gyógynövényeket lélektani hatásuk illetve lelki kórképek szerint is ismerteti.

Ismeretlen szerző - Megelőző ​orvostan és népegészségtan
A ​Megelőző orvostan és népegészségtan a graduális orvosképzés tankönyve, amely a napjainkban reintegrálódó népegészségtani szubdiszciplínák rendszerbe foglalására és komplexitásának megjelenítésére törekszik. Az európai orvosképzés hasonló tárgyának kurrikulumához igazított tartalmú tankönyv elsősorban az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés elméleti alapjaival és gyakorlatával kívánja megismertetni a hallgatókat. A könyv célja a multidiszciplinális népegészségtan módszertanának és ismeretanyagának átadásán túl olyan szemlélet kialakítása, mely a népegészségügy működési ciklusának megértésén alapszik. A jövő orvosának rendelkeznie kell azzal a képességgel és készséggel, hogy a lakosság egészségi állapotát egzakt módon jellemezni, a prevenciós prioritásokat meghatározni és ezek alapján a szükséges és lehetséges intervenciót megtervezni és végrehajtani tudja. Magyarország lakosságának igen kedvezőtlen demográfiai és népegészségügyi mutatói, a krónikus nem fertőző betegségek okozta halálozás aggasztó mértéke, a súlyos környezet-egészségügyi helyzet, az újonnan felismert és visszatérő fertőző betegségek és az ezekből fakadó népegészségügyi problémák kezelése olyan orvosokat igényel, akik a társadalom egészével, professzionális és civil szervezeteivel együttműködve képesek a lakosság egészségi állapotát javító intézkedések kidolgozására és foganatosítására, az általános és a helyi egészségpolitika szakmai szempontok szerinti alakítására. Tartalmilag a tankönyv négy fő alegysége a környezet-egészségtan (a fizikai, kémiai, biológiai és társadalmi környezet egészségre gyakorolt hatása), az általános epidemiológia (a megelőző orvostan és népegészségtan módszertani alapja), a fertőző és nem fertőző betegségek részletes (leíró és analitikai) epidemiológiája és az egészségpolitika (prevenció, egészségfejlesztés, egészségügyi menedzsment, egészségügyi gazdaságtan és minőségbiztosítás alapjai). Az egyes fejezetek szerzői az ország vezető népegészségtani szakemberei, a szerkesztők a szakterület intézetvezető professzorai, mely nemcsak a tankönyv szakmailag magas színvonalát, de konszenzuson alapuló általános elfogadottságát is garantálja.

Bruce Mitchell - An ​Invitation to Old English and Anglo-Saxon England
Before ​the Norman Conquest, the Anglo-Saxons set their mark on England. The origins of much that is distinctive in modern English culture may be found in the period, most notably the language itself. This outstanding book is an introduction to Old English language and literature.

Mathias Bröckers - Összeesküvések, ​összeesküvés-elméletek és szeptember 11. titkai
Szeptember ​11. nemcsak egy rettenetes tragédia dátuma. Ez a nap bizarr képtelenségeknek, fantasztikus ellentmondásoknak, elhallgatott háttér-információknak és titkosszolgálatok stratégiai műveleteinek a kikristályosodási pontja is egyben. Tudja-e Ön, hogy: Oszama bin Laden és az al-Kaida ellen máig nem létezik egyetlen hitelt érdemlő bizonyíték sem?; az amerikai hatóságok ennek ellenére 2002 januárjában hivatalosan is leállíttatták a nyomozást?; szeptember 11. előtt néhány nappal a United Airlines, az American Airlines, valamint több egyéb, a katasztrófában érintett cég részvényeinek esésére hatalmas mennyiségű fogadást regisztráltak a tőzsdén?

Lukács László - Tárgyak, ​életformák, népszokások
Lukács ​László "Tárgyak, életformák, népszokások" című tanulmánykötete 2012-ben jelent meg. Szó van benne többek között a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményében található juhászládákról és kelengyeládákról, a fehérvári bicskáról, Szent Donát tiszteletéről, Szent Sebestyén kultuszáról Közép-Dunántúlon, a mohai tikverőzésről és a farsangi alakoskodó szokásokról is. Lukács László szerint könyve a Gunda Béla és Kós Károly által járt ösvényen halad, meglehetősen szerteágazó kutatási témákkal. A kötet legrégebbi tanulmánya a zámolyi udvarokról szól, amelyet a szerző még debreceni egyetemi hallgató korában írt, 1973-ban. Szerepel benne a karácsonyfa témája is, amiről doktori értekezést írt 2006-ban. A legfrissebb, a fehérvári bicskáról szóló tanulmány 2011-ben született.

Zöldág László - Kutyagenetika ​és örökletes betegségek
Hazánk ​a fajták nagy száma és az általuk képviselt genetikai bázis tekintetében nemzetközi viszonylatban is jelentős kutyatenyésztő és -tartó ország. A kutya kultúrált tartása és nemesítése nem nélkülözhet olyan genetikai ismereteket, amelyek a minőségi és a mennyiségi tulajdonságok, de a különféle váratlanul föllépő rendellenességek öröklődésében is útmutatóul szolgálhatnak. A könyv foglalkozik a megértéshez nélkülözhetetlen genetikai alapfogalmakkal, a színöröklés részleteivel, a tenyésztés módszereivel, valamint az öröklődő alkati hibák és betegségek témakörével. Nincs még egy olyan háziállatfajunk, amely nagyobb változatosságot mutatna, mint a kutya. A fajták tarkasága és feltűnő eltérései, de a genetikai rendellenességek gyakoribb előfordulása is az ember közreműködésének köszönhetők. Az ember számos szempont, de mindenekelőtt esztétikai megfontolások alapján olyan mértékben szelektálta a kutyafajtákat, hogy azok zöme külső megjelenésében már alig emlékeztet az eredeti ősökre. A fajtanemesítés legfontosabb feladata a jó minőségű és egészséges kölykök születésének biztosítása. A genetikus ismereteivel is rendelkező kutyatenyésztőnek nagyon nehéz egyértelműen és világosan meghatároznia azokat a módszereket, amelyekkel ez a tenyészcél elérhető. Minden nemesítési terv a gének ezrei véletlenszerű játékának is függvénye. A hazai kinológiai irodalomban újdonságnak számító könyv ehhez a szép feladathoz kíván segítséget nyújtani.

Ismeretlen szerző - Személyiséglélektantól ​az egészségpszichológiáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona János - Tanyán ​sarjadt életem emlékei
A ​szerző felidézi életét, mesélve szülei, nagyszülei paraszti világáról, a háborús évekről, a házasságáról. Emberi sorsokról olvashatunk - sárga csillagos doktorról, erőszakoskodó orosz katonákról, kiszolgáltatott papokról, a szocialista üzemi életről. Egy teljes életút bomlik ki a fekete-fehér fotókkal illusztrált önéletrajzban.

Lukács László - Néprajzi ​látásmód az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_293846
A ​Kis-Balaton térsége Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​Kis-Balaton térsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Pécselyi-medence és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_293848
A ​Tihanyi-félsziget Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​Tihanyi-félsziget
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pérsico Lucrecia Lamas - Állatok
Ennek ​a kivételesen szép illusztrációkkal kísért állathatározónak az alapgondolata az volt, hogy átfogó képet adjon az állatok sokszínű birodalmáról. A könyvben szereplő állatfajokat két világosan elkülönülő részre osztottuk: gerinctelenekre és gerincesekre. Ebből kiindulva a közös jellemvonások alapján csoportosítottuk őket. Minden egyes fajnál leírtuk a tudományos és köznapi nevüket, állatrendszertani besorolásukat, élőhelyüket az elterjedési területük megjelölésével, külső jellemzőiket és a fajra vonatkozó érdekességeket. A leírásokat kézzel festett, művészi igényű illusztrációk szemléltetik.

Thomas Marent - Esőerdő
Thomas ​Marent fényképész 16 éve szenteli életét és művészetét a bolygó legváltozatosabb és legegzotikusabb élőhelyének: az esőerdőnek. Ez a mű - több mint 500 lélegzetelállító állat- és növényportré és a mögöttük meghúzódó elragadó történetek meghitt gyűjteménye - a fotográfus testamentuma.

Futó Elemér - Berekjárás
A ​berek. Vizes természeti táj. Nádasokkal, bokros rétekkel, mocsarakkal, félelmet keltő ingovánnyal teli, ki nem ismeri, borzong és fél tőle. Aki ismeri, az is borzong a sok megélt gyönyörűségtől és – nem fél tőle. Futó Elemér Magyarország egyik természeti kuriózumának, a Kis-Balatonnak volt évtizedeken keresztül természetvédelmi felügyelője, születésétől kezdve mai napig lakója – tehát a misztikus berekről sokat tudó ember.

Ian Sinclair - Peter Ryan - Birds ​of Africa South of the Sahara
Birds ​of Africa South of the Sahara provides unrivalled coverage of African birds in a single volume, and is the only book to describe and illustrate all of the birds found in Africa south of the Sahara Desert (the Afrotropic Region), including Socotra, Pemba and islands in the Gulf of Guinea. Despite its exceptional coverage, this guide is compact enough to use in the field, and follows the standard field guide format, with texts and range maps appearing opposite the color plates. Comprehensively revised to reflect changes in taxonomy. Illustrations show most distinctive plumages, diagnostic flight patterns and major geographic variants.

Járó Zoltán - Talajtípusok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete József - Trópusi ​talajok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gy%c3%b3gyn%c3%b6v%c3%a9nyeink
Gyógynövényeink Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Gyógynövényeink
Könyvünknek ​az a célja, hogy hazai gyógynövényeink termesztésével, gyűjtésével, szárításával, kezelésével, valamint felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat ismertesse. Felsoroljuk lehetőleg az összes, ez idő szerinti gyógyászatilag használt hazai és külföldi növényi, valamint állati eredetű drogokat, előfordulási helyüket, és röviden utalunk felhasználásukra is. Külön fejezetben tárgyaljuk a fontosabb drogokat gyógyhatásuk, másrészt azon betegségek szerint csoportosítva, melyek ellen használatosak. Elsősorban a gyógyító orvosoknak akarunk segítséget nyújtani azáltal, hogy közzétesszük mindazt, amit a népies gyakorlat, a hazai és külföldi irodalmi adatok és nem utolsósorban a szerző erre vonatkozóan összegyűjtött. A tudomány mai álláspontja szerint a gyógynövényeket egyre inkább alkalmazzák a betegségek leküzdésében. Sok az olyan orvos, aki eredményesen használja a gyógynövényeket, s az évszázados tapasztalatok ösztönzést adhatnak, hogy a gyógyszeripar -megismerve a gyógynövények hasznos hatóanyagait- nagyüzemileg is foglalkozzék felhasználásával. A növények felismerését ábrák segítik.

Benjamin Harper - Star ​Wars: Ships of the Galaxy
Discover ​the essential details of the best-loved ships from the Star Wars universe in this ultra-cool book that features a giant foldout with new ships from Star Wars: The Force Awakens! From the Jedi starfighters to the one and only Millennium Falcon and more, learn all about the best and fastest ships in the Star Wars galaxy. Each page of this clever book uncovers amazing info and little-known facts about your favorite Star Wars ships. Open up the pages of the foldout to reveal even more Star Wars spacecraft!

Alexander Freed - Battlefront: ​Alkony század
Vad ​polgárháború dúl a Galaxisban. A Középső Gyűrű világain birodalmi rohamosztagosok légiói küzdenek, hogy eltapossák az ellenállás utolsó lángjait is. A Lázadók Szövetségének alakulatai kemény harcok árán mélyen benyomultak a Birodalom területeire, ám egy napon a főparancsnokság elrendeli a visszavonulást. Az Alkony század eddig sorra vívta a véres, kimerítő harcokat, és most az utóvéd hálátlan feladata jut neki. Ám egy titokzatos szövetséges váratlan felbukkanása alapjaiban változtatja meg a helyzetet, és a Szövetség lehetőséget kap arra, hogy a visszavonulást ellentámadássá változtassa. Az Alkony század halálosan fáradt, de mindenre elszánt harcosai rendezik soraikat, és felkészülnek, hogy megvívjanak még egy nagy csatát, ami eldöntheti a háború sorsát – a Birodalom katonai gépezetének szívében.

John Jackson Miller - Új ​hajnal
_“A ​háborúnak vége. A szeparatistákat levertük, és a Jedik államcsínyét meghiúsítottuk. Új korszak küszöbén állunk.”_ _Palpatine császár_ Amióta a Jedikre kimondták a halálos ítéletet, és menekülniük kellett a Coruscantról, Kanan Jarrus a Galaxist járja, és alkalmi munkákból tartja fenn magát. Szinte csak az életben maradásra koncentrál ahelyett, hogy az Erőt szolgálná. Ám akarata ellenére belekeveredik a kegyetlen birodalmiak és néhány mindenre elszánt forradalmár konfliktusába. Barátja szörnyű halála után a volt Jedinek választania kell: enged a félelmeinek, vagy felveszi a harcot a birodalmiakkal... Jarrus azonban nincs egyedül. Hera Syndulla, a rejtélyes ügynök, valamint egy furcsa szövetségesekből álló kis csapat csatlakozik hozzá, hogy szembeszálljanak a Birodalommal. Miközben a Gorse bolygón teljes pusztulással fenyegető válsághelyzet bontakozik ki, össze kell fogniuk a császár egyik legfélelmetesebb küldötte ellen, hogy megmentsenek egy világot és annak lakóit...

Monika Zilliken - Fűszerlexikon
A ​kis fűszerlexikonból megtudhatunk mindent, amit a fűszerekről tudni érdemes. Megismerhetjük a fűszerek eredetét és történetét. Megtudhatjuk botanikai jellemzőiket, előfordulásukat, hatóanyagukat és egyéb tulajdonságukat. Emellett a kötet ötleteket ad a konyhában és a gyógyászat terén való felhasználáshoz.

Marc Rogers - Saving ​Seeds
Gardeners ​are rediscovering the time-honored tradition of seed saving. By growing and storing your own seeds, you can save money; use seeds from plants that have thrived in your particular growing conditions; preserve your favorite strains of vegetables and flowers; and share seeds with family, friends, and neighbors. Marc Rogers offers everything you need to know to successfully raise, harvest, and store seeds for a lifetime of productive gardens.

Mike Bubel - Nancy Bubel - Root ​Cellaring
Anyone ​can learn to store fruits and vegetables safely and naturally with a cool, dark space (even a closet!) and the step-by-step advice in this book.

Kollekciók