Ajax-loader

Petrazselyem( egy ideig offline)

Rate_positive 3 Rate_neutral 2 Rate_negative 0

3844 napja velünk van 3656 napja láttuk utoljára 3660 napja hibernálva van

Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (119)

Earl Babbie - A ​társadalomtudományi kutatás gyakorlata
A ​kötet egyetemi tankönyv, emellett a társadalomtudományi kutatások módszertanának alapvető, világszerte használt kézikönyvének új, hatodik kiadása, amely a 9. angol nyelv kiadás fordítása, több ponton átdolgozásra került. A szerző előszavában részletesen ismerteti a változtatásokat, figyelembe véve a társadalomtudományok gyakorlata és az alkalmazott módszerek változása során végbemenő folyamatokat.

Istvan Banyai - Zoom
Open ​this wordless book and zoom from a farm to a ship to a city street to a desert island. But if you think you know where you are, guess again. For nothing is ever as it seems in Istvan Banyai's sleek, mysterious landscapes of pictures within pictures, which will tease and delight readers of all ages. "This book has the fascinating appeal of such works of visual trickery as the Waldo and Magic Eye books." -- Kirkus Reviews "Ingenious." -- The Horn Book Istvan Banyai is a commercial illustrator and animator as well as the author/illustrator of Re-Zoom and REM (both Viking). He lives in New York City. A wordless picture book presents a series of scenes, each one from farther away, showing, for example, a girl playing with toys which is actually a picture on a magazine cover, which is part of a sign on a bus, and so on.

Deák Dénes - Festő ​a világháborúban
A ​XX. századi magyar festészet egyik legkülönösebb alakja, Mednyánszky László (1852-1919) ősi nemesi család sarjaként a felvidéki Beckón született. Gyermekéveit jómódban, gazdagságban tölti a vadregényes beckói várban és a nagyőri családi birtokon, de a tépelődő, magányra és elmélkedésre hajló ifjút az élet sötétebb oldala foglalkoztatja. Egész életét nyugtalan vándorlás jellemzi. A müncheni és párizsi tanulóévek után Barbizonban, Itáliában is megfordul, majd hol Bécsben, hol Budapesten, hol Beckón él. A barbizoni iskola hatását mutató borongós tájképek után érdeklődése egyre inkább az elesettek felé fordul. Képei főszereplőit a csavargók, öregek, betegek, az élet nyomorúságos áldozatai közül választja. Az emberi tragikum ábrázolásához az I. világháború bőségesen ontja számára a témát: haditudósítóként bejárja Galíciát, Szerbiát, Dél-Tirolt, és fáradhatatlanul festi, rajzolja a menetelő, táborozó katonákat, a foglyok, sebesültek, halottak világát. Kötetünk megrendítő szépségű harctéri képeiből ad válogatást.

Kardos József - Legitimizmus
A ​két világháború közötti magyar politikatörténet jellegzetes szereplői a legitimisták, akik gyorsabb konszolidációt, a szélsőségek elkerülését, demokratikus jogállamiságot, szociális érzékenységet, a diktatórikus törekvések visszaszorítását, a "hitleri gőzhenger" megállítását kívánták és hirdették. Annak ellenére, hogy a legitimista törekvések zátonyra futottak, mégis, puszta létükkel alakították a megvalósult történelmet. Ezért is mulasztás lenne megfeledkezni róluk. A kötet képet ad a nevesebb legitimista politikusok pályájáról is.

Eric Zimmermann - Norman Franks - U-bootok ​harca repülőgépekkel
II. ​világháborúban a szövetséges repülőgépek halálos küzdelmet vívtak a német U-bootokkal a világ óceánjainak végtelen vizein. Soha véget nem érő macska-egér játék volt ez, a célpontok felkutatásának hosszú, kimerítő óráival és a harc villanásnyi perceivel. Ezekben a drámai pillanatokban a támadó repülőgép személyzetének azonnal reagálnia kellett: lecsapni a tengeralattjáróra, mielőtt az eltűnik a mélyben. Ha maradt idő rá, a rádiós a támadás előtt üzenetet küldött a bázisra, ahol azután feszülten várták a következő jelentést a győzelemről, a valószínű sikerről avagy a kudarcról. Gyakran fordult elő az is, hogy nem érkezett üzenet többé. Amikor repülőgép tűnt fel a horizonton, a tengeralattjáró parancsnoka általában azonnal parancsot adott a merülésre. Ám ha a támadó gép már közel járt, nem sok esély volt a menekülésre. Az U-bootok ilyenkor a felszínen maradtak, harcoltak és reménykedtek a reménytelen győzelemben. 1943-ban a tengeralattjárók főparancsnoka, Dönitz admirális utasította az U-bootok legénységét, hogy ha nem tudnak időben lemerülni, vegyék fel a harcot. Ekkor a legénység és az U-boot további sorsa a tengeralattjáró légvédelmi lövészein múlt. A kötet szerzői, Franks és Zimmerman a német U-bootok hivatalosan elismert és regisztrált győzelmeit veti össze a RAF-veszteséglistákkal, s feltárja a számadatok mögött rejlő emberi tényezőt. A könyv egyedülálló módon mutatja be a tengeralattjárók és a repülőgépek harcának II. világháborús történetét. Hadtörténeti alapmű.

Pálfalvi Nándor - Varázslatos ​Hargita
A ​telet imádta, a fák koronájáig torlódó nagy havat, amikor a szánnal száguldottak bundába burkolózva. Elöl a csilingelő lovak és lesték, nem tűnik-e fel valahol farkas, mert akkor még farkasok is voltak a Hargitán. A nyarak emléke ez erősebb mégis. Első találkozása a medvével, a lovaglás, a kirándulások és a magának kitalált játékok...

Szilágyi István - Kálváriák
Magyarországon ​a kálváriákról sem történeti, sem művészettörténeti összefoglaló munka nem jelent még meg. Egyértelmű terminológia sem alakulhatott ki, s nyilvánvaló az is, hogy az összefüggések ismeretének hiányából adódóan sok jelenség teljesen elsikkadt, vagy félreérthetően került be az egyes részfeldolgozásokba. A kálváriák leírásában ezért elsősorban a helyszíni vizsgálatokra támaszkodtunk, s azok eredményit vetettük össze a már feldolgozott történelmi adatokkal. Így tájékozódhattunk csak az együttesek tényleges művészi összahatásáról, állapotukról, feldolgozás hiányában pedig történetükről is.

Malonyay Dezső - A ​magyar nép művészete I-V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Turner
Turner Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Turner
A ​Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának hetedik kötete.

Dávid Katalin - Magyar ​egyházi gyűjtemények kincsei
A ​hazai egyházak országszerte ismert gyűjteményeiben - mint például az esztergomi Keresztény Múzeum vagy az Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény -, de olykor falusi templomokban is sok értékes műalkotást őriznek. Festmények, szobrok, kódexek, gobelinek és természetesen szertertási tárgyak nagy számmal vannak egyházi tulajdonban. A nagyközönség - néhány kivételtől eltekintve - nem nagyon ismeri ezeket a kincseket. Dávid Katalin szakavatott vezetésével először találkozhat könyv formában ezzel a nagyon vonzó anyaggal. Miután bevezetőjében a szerző ismertette az ötvös- és textilművészet alkotásainak a különböző egyházak szertartásaiban betöltött funkcióját, képanyagában a legszebb kelyheket és úrmutatókat, úrasztali felszerelési tárgyakat, terítőket, miseruhákat reprodukálja. A bevezetőt és az illusztrációkat a közölt műalkotások pontos leírása egészíti ki.

Johan Huizinga - A ​középkor alkonya
A ​történetírást mindig sokkal jobban foglalkoztatja a kezdeteknek a kérdése, mint a hanyatlásé és a bukásé. Bármilyen korszakról van is szó, azt szoktuk vizsgálni, hogy mit ígér a következő korszaknak. Hérodotosz óta, sőt már régebbtől fova, a családok, a nemzetek, a királyságok, a társadalmi formák és az eszmék eredete foglalkoztatja a leginkább az emberi szellemet. A középkori történelemben páldul oly szorgosan kerestük a modern kultúra gyökereit, hogy már-már úgy látszik: a középkor alig több, mint a reneszánsz előjátéka. Pedig a történelemben, miként a természetben is, egyenlő súlya van születésnek és halálnak. A civilizáció túlérett formáinak látványa legalább annyi felismerést kínál, mint a friss formák növekedése. És néha rá kell ébrednünk, hogy egy kor, amelyben eddig főként az új eszmék születését kerestük, valójában az elfakulás és hervadás időszaka. Az olvasó kezében lévő könyv a XIV. és XV. század történelmét tárgyalja, s lezáró korszaknak, a középkor végének tekinti e századokat. E felfogás akkor alakult ki a szerzőben, amikor megkísérelte mélyebben megérteni a Van Eyck testvéreknek és kortársaiknak a művészetét, vagyis igyekezett a kor életének teljes összefüggésében látni alkotásaikat, s ily módon kibogozni azok jelentését. Eközben bebizonyosodott számára, hogy a korszak civilizációjának különböző megnyilvánulásaira sokkal jellemzőbb az, ami a múlthoz köti őket, mint a jövő bennük rejlő csírája. Akkor sikerül a legjobban felbecsülnünk a művészek jelentőségét, de a teológusokét, a költőkét, a krónikásokét, a fejedelmekét és államférfiakét is, ha nem az eljövendő kultúra hírnökeinek tekintjük őket, hanem a régi betetőzőinek és lezáróinak.

Nikolaus Pevsner - Az ​európai építészet története
Nikolaus ​Pevsner, a világhírű angol építészettörténész műve az európai építészet alapvető kézikönyve. Hét angol kiadást ért meg eddig, és a magyar a tizedik nyelv, amelyre lefordították. A mű szakszerűen mégis közérthetően taglalja a legfontosabb, korszakot jelző építészeti műveket s az őket létrehozó eseményeket, nemzeti sajátosságokat, stílusokat, stílusváltozásokat. Egyedülálló népszerűségéhez bizonyára hozzájárul a szerző eleven írásmódja, mely az építészettörténet nem könnyű témáját érdekfeszítő olvasmánnyá alakítja. A könyvet 328 képből és alaprajzból álló bőséges illusztrációs anyag teszi teljessé. CORVINA KIADÓ


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (16)

Lin Carter - Tolkien ​és A Gyűrűk Ura világa
Lin ​Carter neve elsősorban az L. Sprague de Camppel közösen írt Conan, a barbár c. könyv miatt lehet ismerős. Amikor A Gyűrűk Ura megjelent és elindult a világhír felé. Carter az elsők között méltatta cikkekben és elemzésekben ezt a kitűnő trilógiát. A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a neves író legnagyobb szabású vállalkozása arra, hogy fellebbentse a fátylat. A Gyűrűk Ura titkairól, nem utolsósorban arról, hogy mi teszi a fantasy-irodalom vitathatatlanul kiemelkedő alkotásává. A Tolkien és A Gyűrűk Ura világa először bemutatja a trilógia szerzőjét, írói felfogását, majd rátér a mű keletkezésének körülményeire. Ezek után következik az elemzés, végül Carter kísérletet tesz arra, hogy felderítse A Gyűrűk Ura és az európai mitológia - elsősorban az Edda és Nibelung-ének - kapcsolódási pontjait. Manapság, amikor Tolkien klasszikusa - az abból készült filmtrilógiának köszönhetően - új reneszánszát éli, minden rajongó számára különösen érdekes lehet ez a kötet, hiszen valós képet ad arról, hogy látták a művet a kortársak, milyen igyekezettel próbálták megfejteni azt a jelenséget, ami mind a mai napig oly sok titkot rejteget az olvasó számára: A Gyűrűk Urát.

Devecseri Gábor - Állatkerti ​útmutató
Ki ​tudja, hol lakik a szerelmes pók? És az arabul tanuló marabu? Nos, pontosan ugyanott, ahol a zenét hallgató medve és a tapírral csókolózó hód: egy képzeletbeli, különleges állatkertben. Devecseri Gábor játékos versei az évek alatt mit sem veszítettek varázsukból, a mai gyerekek épp olyan kedwel olvassák, hallgatják és dúdolják őket, mint annak idején a szüleik. A Móra Kiadó felújított kiadása ismét Réber László vidám, humoros rajzaival jelenik meg.

Simkó Tibor - Tikirikitakarak
Simkó ​Tibor (1931-1998) gyermekversei a mai magyar gyermekvers-költészet immár klasszikus teljesítményei közé tartoznak. A csupa muzsika, csupa szín, csupa varázslat rímes-ritmusos versek, melyek játékosan, utánozhatatlan nyelvi leleménnyel mutatják be a körülöttünk lévő (mese)világot, egykettőre belopják magukat az olvasók szívébe, s a kicsik-nagyok kedvencévé válnak.

Ismeretlen szerző - A ​terrakotta hadsereg - Az első kínai császár agyaghadserege
Ez ​az átfogó és világos felépítésű könyv bemutatja a tekintélyes szakértők elméleteit, amelyekkel megkísérelnek választ adni a sok izgalmas kérdésre, és megpróbálják ezt a kivételes örökséget elhelyezni a történelmi, archeológiai és művészeti összefüggésekben, miközben leásnak Qin Shi Huangdi nagyszabású politikai tervének a mélyére, és elemzik a Kína első egyesítése előtti kulturális és filozófiai panorámát. Az örökkévaló hadsereg nemcsak teljesen egyéni vonásokkal felruházott nagy katonatiszteket, lovaskatonákat, íjászokat és gyalogosokat jelenít meg, a terrakotta hadsereg harcosait, de elénk vetíti egy rendkívüli ember összetett személyiségét és egy nép jellegzetességeit, amelyet sikerült egyesítenie, ezzel beteljesítve egy ősi álmot, amely arra rendeltetett, hogy mind a mai napig változatlanul velünk éljen.

Covers_220156
Kínai ​konyha Ismeretlen szerző
17

Ismeretlen szerző - Kínai ​konyha
Kínában ​hagyományosan rendkívül fontos a kapcsolat az étel és az egészség között – a kínaiak hite szerint azért kell fizetni az orvosnak, hogy egészségben tartson, nem pedig azért, hogy meggyógyítson! A kínaiak a főzést inkább művészetnek tekintik, mint szükséges tevékenységnek, és csakugyan, a kínai ételek legalább annyira szemet gyönyörködtetők, mint amennyire jó az ízük. Gyors térhódításukban minden bizonnyal szerepet játszik az is, hogy a legtöbbjüket gyorsan és egyszerűen elkészíthetjük otthon is. A hozzávalók frissessége és a gyors keverve-rázva sütés garantálja, hogy bármikor pillanatok alatt elkápráztathassuk családunkat vagy barátainkat. Ehhez kínáljuk a legjobb hagyományos kínai recepteket.

Bártfai László - 155 ​Régi Étek
A ​témánként 155 receptet kínáló sorozatunkban többnyire nem túl bonyolult, bárki által könnyen elkészíthető étel leírását válogattuk össze. A szükséges hozzávalók egytől-egyig beszerezhetők az üzletekben és a piacokon.

Judy Gold - Kate Moira Ryan - Jiddise ​Máme: túlélőkönyv
A ​Jiddise Máme túlélőkönyv az Emmy-díjas író, komikus és producer, Judy Gold, valamint sikeres színműíró barátnője, Kate Moira Ryan közös alkotása, amely nagy sikerrel járta be a világot. Mint a Vagina Monológok, provokatív és őszinte kézikönyv minden nőnek (és a pasiknak körülöttünk), anyáknak és lányaiknak, zsidóknak és nem zsidóknak.

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​Király a Pártus Herceg
Jézusi ​szózattal indítom útjára e könyvet, mely által szeretném Őt olyannak bemutatni, amilyen a valóságban volt. Évezredek óta várt Istenfiúnak, a Földre szállt Szeretetnek és embernek is. Tudom, hogy nehéz dologra vállalkozom, de a hosszú éveket betöltő anyag-gyűjtés után érzem, hogy buzdít, serkent és megtanít mindarra, mely eddig - az Őt kisajátító egyházi teológiákban - a titkok-titka volt, vagy a tudatos félrevezetések útvesztőiben veszett el...


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (18)

Karel Schulz - Kőbe ​zárt fájdalom
"Az ​életrajzi regény a reneszánsz világába vezeti az olvasót. Gyermekkorától követi nyomon a művész életútját: Firenze, a Mediciek, legfőként Lorenzo Magnifico udvara hagy mély nyomot a gyermekifjú lelkén. A Mediciek bukása után Róma következik, itt alkotja a Pietát, majd újra és újra visszatér Firenzébe. Élete nagy szerelmi élményétől felzaklatva, gyötrelmes tépelődések közepette faragja ki Dávid szobrát, majd pápai meghívásra végleg Rómában telepszik le, s hozzákezd II. Gyula pápa síremlékének elkészítéséhez - itt ér véget a regény. Michelangelo legviharosabb, legkalandosabb, szenvedélyektől zaklatott ifjú éveinek leírását hatalmas történelmi tablóba ágyazza az író."

Jósika Miklós - A ​nagyszebeni királybíró
A ​magyar regényírás atyamesterének tekintett Jósika Miklós neve a nagyközönség előtt leginkább a Walter Scott-i ihletésű Abafi című történelmi regénye nyomán ismert. A nagyszebeni királybíró a kuruc időkbe, a Nagyszebenbe zárkózott Rabutin marsall katonai parancsnoksága alatt álló Erdélybe kalauzolja el az olvasót. Ám a történet nem a romantikusan megszépített kuruc harcoknak állít emléket. Egy nagyszabású pénzhamisítási ügyről szól, melyet a ravasz és hidegvérű nagyszebeni királybíró irányít. A bűnügy hátterében politikai okok is meghúzódnak, ám Szász János elbukik, miután gyanúba keverve, kivégezteti legfőbb riválisát, Déli Mihály segesvári polgármestert. Végül ő is és cinkostársai is a bakó kezére kerülnek. A Cserey Mihály erdélyi históriája alapján íródott regény különös atmoszférával, könnyed stílusban és romantikus cselekményszövéssel jeleníti meg a 18. század első évtizedének erdélyi politikai, társadalmi közegét, a bizonytalan politikai viszonyok közepette érvényre jutó emberi gonoszságot és a Szász János-féle szélhámosok szükségszerű bukását. A klasszikus értékű művet feltétlenül érdemes ajánlani a történelmi regények kedvelőinek.

Zsiga Tibor - Horthy ​ellen, a királyért
1919. ​augusztus 8-án Lehár Antal ezredes katonái bevonultak Szombathelyre. Parancsnokuk és politikus barátai megkezdték harcukat IV. Károly, az utolsó magyar király uralmának helyreállításáért. E küzdelemről eddig keveset tudtunk. A legitimisták és szabad királyválasztók fellépése Horthy ellen az európai életben is hullámokat keltett. Dr. Zsiga Tibor kandidátus könyvében eddig ismeretlen adatokra támaszkodva mutatja be az ellenforradalom nyugat-magyarországi központjának történetét. Számot ad a legitimisták, Sigray Antal, Mikes János, Lehár Antal, Beniczky Ödön szervezkedéséről. Megbízhatóan tudósít az ellenforradalmi erők osztrákellenes fellépéséről, Lajtabánság felkelő állam létrejöttéről, a Sopronban megtartott népszavazási eredményekről. A térképekkel kiegészített, sok eredeti dokumentumot tartalmazó, egykorú fényképekkel illusztrált mű hűen tükrözi a legitimisták 1919 és 1922 közötti tevékenységét.

Audrey D. Milland - Scarlett ​gyermekei
Keenan ​úgy akarta, hogy Dara kerüljön be az angolok úri társaságába, és köztük élve harcoljon Írhon érdekeiért, úgy ahogy Scarlett O'Hara tette, persze eredményesebben – a dolgok azonban másként alakultak… A Sidhek gyermekének, az amerikai ültetvényesek vérének a Brit Birodalom legdélibb zugában kell kiállnia az élet új próbáját – megvívnia harcát a becsületért és a boldogságért. Audrey D. Milland klasszikus regényének folytatása az érzelmek diadalának emlékműve a sors, a történelem vak erői felett.

Thomas Mann - Doktor ​Faustus
"Mintegy ​negyven esztendővel a regény írásának kezdete előtt, a Tonio Kröger idején jegyezte fel először, hogy foglalkoztatja a szifiliszes művész alakja, aki, mint Doktor Faust, szerződött az ördöggel; a szifiliszes fertőzés mámorító, zseniális művekre, inspiráló erőként hat, amíg a művészt el nem viszi az ördög, a paralízis. Már ebből a néhány sorból látható, hogy a német irodalomban oly nagy szerepet játszó Faust-téma milyen végletesen tragikussá formálódik Mann-nál jelentkezésének első pillanatától. A XVI. századi Faust-népkönyv, amint Engels írja, nem több, mint az elme hívságai ellen jámborságra intő boszorkányhistória. A felvilágosult Lessing Faust-vázlatában a csillapíthatatlan emberi tudásszomj jelenik meg; Goethénél a hasznos munka eszméjének képviselőjeként hagyjuk el a költemény második részének végén Faustot... A kora regényét író, a német és a művész lét problémavilágát a fertőzés, a betegség jelképességébe oldó Mann hőse, Adrian Leverkühn a Goethe Faustjáéval éppen ellentétes utat jár meg; a világból a legszörnyűbb magányba zuhan, művészete pedig a nihil örvényének, reménytelenségének, embertelen, jéghideg közönyének kifejezője... A modern zenéről...sok szó esik ebben a regényben. De... a zene voltaképpen csak mint a német polgárság hanyatlásának, bűnössé válásának egyik áttételesen jellemző motívuma, tünete jut megfelelő szerephez. A zene és egy muzsikus életútja a korral s a németséggel kapcsolatos mondandóit hordozó jelképrendszer forrása lett ebben a regényben."

Herczeg Ferenc - Történelmi ​regények
Hercegh ​Ferenc négy olvasmányos, magyar tárgyú történelmi regényét kapja kézhez egy kötetben az olvasó. Herczeg Ferenc /1863-1954/ az Új Idők szerkesztőjeként /1894-1944/ is nagy hatást gyakorolt a magyar irodalomra, a két világháború közötti hivatalos Magyarország "írófejedelme" volt. Meséi, erkölcsrajzai, drámái, társadalmi és történelmi regényei részben Jókai és Mikszáth nyomán haladnak, de a romantikus és anekdotikus előadásmód nála konzervatív világnézettel párosul. Az 1902-ben megjelent Pogányok a Vata-féle pogánylázadás idején játszódik, hőse Alpár, Thonuzóba besenyő vezér papnak állott fia, aki két világ határán próbálja megtalálni önmagát. Az Élet kapuja II. Gyula és X. Leó pápaságának Rómájában mutatja meg, hogyan próbál a magyar jobbágyivadék, Bakócz Tamás hatalmat szerezni, hogy a Magyarországra törő török veszélyt elháríthassa. A fogyó hold című történelmi kisregény már a török hódítás következményeit adja elő, egy végvári vitéz kalandos történetével példázva egy nemzet életben maradásának lehetőségeit. A hét sváb /1916/ Herczegnek talán legsikerültebb történelmi regénye, amelyben szülővárosa, Versec svábságának állít maradandó emléket: hét derék verseci legény vére hullatásával is tanúságot tesz 1848 magyar eszményei mellett. Herczeg Ferenc művei sok kiadást értek meg. A mai olvasó kellő távlatból értékelheti mindazt, ami Herczeg műveiben igazán jelentős, és minden bizonnyal újból felismerheti a történelmi regények szórakoztató és tanulságos jellegét.

Herczeg Ferenc - A ​fehér páva / Magdaléna két élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Göre Gábor - Vakarts
Lyó ​egésségöt és hasolló lyókat kivánok továbbá hogy az vörös világ ránk követközött, mondok az bírói tekintély megmaradása erányában fölruccanok az budapesti szék és fővárosba mögtapasztajjuk milyen a nagy háboru után már hát a főváros, no mög a zanyukom igön óhajtotta látni az Kun Bélát...


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók