Ajax-loader

Kerekes Attila

Rate_positive 93 Rate_neutral 4 Rate_negative 1

985 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Térey János - Átkelés ​Budapesten
Térey ​János verses novellái a közelmúlttól a közeljövőig világítják át Budapest ismert és ismeretlen helyszíneit és annak hol nagyszabású, hol kisszerű figuráit. Apró gesztusok, csendes élethazugságok és észrevétlen tragédiák tárulnak fel az elbeszélő röntgenszeme előtt, ahogyan az óbudai gázgyártól a Kőbányán át Terézvárosig be-benéz a lefüggönyözött szobák és szívek mélyére. Egy pornórendező érzelmi válsága, testvérféltékenység egy külvárosi rockzenekarban, a temetetlen múlt feltámadása a Svábhegyen, vagy épp egy budafoki asztaltársaság kedélyes kegyetlenkedései: Téreyt minden érdekli, ami emberi, és minden, ami itt történik körülöttünk.

Ismeretlen szerző - Szabadtéri ​Néprajzi Múzeum Szentendre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borbély Bartis Júlia - Borbély Bartis Endre - Budapest ​utcaneveiben mesélő történelem
Budapest ​utcaneveiből kiindulva a szerzők elhatározták, hogy feltérképezik az egész Kárpát-medence település neveit, Budapest közterület nevei által megismertetik az arra kiváncsiakkal Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja és Burgeland azon névadó helyiségeinek földrajzi, gazdasági jellegzetességeit, rövid történelmét, amelyek az egykori történelmi Magyarország szerves részei voltak, és az ország vérkeringésének elemeit képezték. Hiánypótló a szerzők e munkája, hiszen egyetlen könyvből, könyvtárakat és világhálót mellőzve olvashat az érdeklődő az egykori települések történetéről a kezdetektől 1920-ig.

Szász János - Szigetvári János - Népi ​építészetünk nyomában
A ​háború utáni társadalmi és gazdasági változások, a technikai fejlődés a falus élet csendes állóvizét is felkavarta. Új életforma alakult ki, amely megváltoztatta az igényeket, de megváltoztatta a falu hagyományos képét is. Az 1960-as évek mezőgazdasági fellendülése a falusi magánépítkezéseknek olyan hatalmas áradatát indította meg, amelynek népi építészetünk számtalan szép emléke esett áldozatul. Az Országos Műemléki Felügyelőség keretén belül külön részleg foglalkozik a népi műemlékek helyreállításával, de minden kedves, jellegzetes parasztházat nem lehet megmenteni az utókor számára. Ezekről a rejtett, de többnyire megmenthetetlen emlékekről ad hírt e könyv, művészi fényképekben megörökítve azt, ami esetleg már holnap nincsen, dokumentálva a magyar népi építészetben tükröződő ízlés ötletességét és színességét. Figyelmeztető és gondolatébresztő e könyv és egyben felhívás a felvilágosultabb olvasókörhöz, hogy megértésével is segítse azt, ami megmenthető, de azt is, ami már csak megörökíthető.

Paul "Coach" Wade - Fegyencedzés
Hogyan ​kell edzeni akkor, ha valóban az életed múlik az igazi erődön és keménységeden? A legtöbb testedzéssel foglalkozó rendszer a háziasított embertípusnak szól, azaz olyanoknak, akik viszonylagos biztonságban élik az életüket, erejüket büszkeségből ápolják, teljesítményt látnak benne, és nem a túlélés feltétlen szüksége hajtja őket. A profi sportoló azért edzi a testét, hogy jól teljesítsen egy sporteseményen, nem pedig azért, hogy biztonságosan kerüljön ki egy élet-halál küzdelemből. Még a katonák és a rendőrök is inkább a fegyvereik nyújtotta biztonságra támaszkodnak a győzelem eléréséhez, nem pedig saját nyers erejükre. Egyetlen olyan hely van a világon, ahol a nagyobb erő az élet és halál közti különbséget jelentheti: ez pedig a jól őrzött börtön. Ebben a környezetben ahol a megfélemlítés napi gyakorlat - a ragadozó egy pillanat alatt végezhet a gyengébbel. A börtönök kegyetlen világában az ember vagy hivatásos áldozat lesz, vagy megszerzi a túléléshez szükséges félelmetes erőt, ami azt jelzi a ragadozónak: jobb, ha nem próbálkozik. Paul Wade 19 évet töltött olyan pokoli helyeken, mint a San Quentin, az Angola vagy a Marion börtön. Félős és nyeszlett srácként lépte át a börtön kapuját és a föld egyik legerősebb embereként szabadult onnan. Paul Wade a fegyházban töltött időt arra áldozta, hogy kifejlessze a túléléshez szükséges félelmetes erőt. Ki gondolta volna, hogy éppen Amerika börtöneiben találjuk meg a hatalmas erő megszerzésének elveszett titkát! Paul Wade úgy ásta ki ezeket a titkokat, mintha az élete múlt volna rajta és nyilván sok tekintetben pontosan ez volt a helyzet. Paul Wade kiszabadult: megfizette tartozását a társadalomnak. Méghozzá nem csupán az átélt szörnyűségek által, hanem a legnagyszerűbb ajándékkal, amit csak adhatott: a fegyencedzés technikáit bemutató könyve mindenkinek hasznára válhat, akinek elege van a puhányságból és igazi erőre vágyik.

Hajo Düchting - Vaszilij ​Kandinszkij
A ​hatvan éve elhunyt Vaszilij Kandinszkijra (1866-1944) a formák dinamizmusa, a játékosság, a geometrikus és biomorf alakzatok ritmikus mozgalmassága volt jellemző. Az expresszionizmus mozgalmától elválaszthatatlan Kandinszkijt a művészettörténet elsősorban az "absztrakt művészet" megalapítójaként tartja számon. A színes kötetben a festészetével ismerkedhetünk meg.

Szalai Attila - Hagymakupolák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kincses Károly - Kolta Magdolna - Minden ​magyar fotóriporterek atyja: Balogh Rudolf
Aranykoszorús ​fényképészmester, fotóművész, a magyaros stílus néven ismert fotográfiai irányzat egyik megteremtője és legjelesebb képviselője. Fotóriporterként a magyar riportfotográfia egyik legnagyobb hatású művelője volt, fotóművészként úttörő, formateremtő egyéniség. A fotós közélet egyik irányítójává is lett, s jelentős része volt a magyar nyelvű fényképészeti szaksajtó történetében is. A részletes pályakép és lehető teljességre törekvő bibliográfia mellett a Magyar Fotográfiai Múzeumban őrzött hagyaték több, mint 100 képe érzékelteti sokoldalú életművét.

Rózsa György - Budapest ​legszebb látképei
Budapest ​híresen szép fekvésű város. A Duna részben elválasztja a két önálló városrészt, Budát és Pestet - amelyek 1873-ban váltak Óbudával egyesülve egy várossá -, részben összefűzi őket egymással. A kötet a legszebben és leggyakrabban ábrázolt magyar város, Budapest legfontosabb százötven vedutáját kívánja megismertetni a Schedel-krónika fametszetétől a fényképezés általánossá válásáig, a XIX század végéig terjedő időből.

Ungváry Krisztián - Az ​ostromlott Budapest két titka
"Tényleg ​igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befolyásolni az európai történelmet Rákóczi Ferenc? Valóban koncepciós per áldozata lett Báthory Erzsébet? Milyen rejtélyek merülnek fel Mohács körül? Miért kellett romba dőlnie az ostromlott Budapestnek, és hogyan menekült meg a pesti gettó? A magyar történelem rejtélyei címmel húsz kötetes sorozatot indít útnak 2016 márciusában a Kossuth Kiadó. Célunk, hogy közérthető, olvasmányos formában megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyek évtizedek, évszázadok óta foglalkoztatják a történészeket éppúgy, mint a közvéleményt. A fentiekre és sok más történelmi talányra igyekszik fényt deríteni induló sorozatunk, melynek gazdagon illusztrált köteteit az adott téma neves kutatói, szakértői írták."

Csengel-Plank Ibolya - Hajdú Virág - Ritoók Pál - Fény ​és forma / Light and Form
Luxusvillák, ​elegáns bérházak üvegcsőben mozgó liftekkel, egy erőmű őskori űrhajót idéző irányítóterme, divatos üzletbelsők, hangosfilmeket játszó áramvonalas mozik - mindezeket röviddel elkészülésük után lefényképezték a "Tér és Forma" folyóirat számára. Magyarországon első sorban ez a kiadvány terjesztette a modern mozgalom eszméit 1928 és 1948 között, amikor magyar építészek olyan műveket alkottak, amelyek a nemzetközi modernizmus legjobbjai közé tartoznak. Az ezekről készült fényképek ma nagy értékű források, amelyek nemcsak dokumentálják az épületeket, hanem azt is bizonyítják, hogy az építészeti fotó önmagában is lehet műalkotás. A könyvbe választott negatívok és archív nagyítások nagy része a Magyar Építészeti Múzeumban és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fényképtárában található. Csengel-Plank Ibolya fotótörténész, Hajdú Virág és Ritoók Pál építészettörténész tanulmányai azt vizsgálják, hogyan hatott a modern mozgalom a magyar építészekre és hogyan fényképezték épületeiket. A könyv fő része 63 épületet és belsőépítészeti alkotást mutat be 217 remek fotóval, amelyekhez rövid épületleírás és a képekre vonatkozó magyarázat társul. Ezt néhány jelentős építész és fotográfus portréja és az 1930-as évek Budapestjét ábrázoló városképek követik. A magyar származású építész és formatervező Breuer Marcel, Pierre Vago, Moholy-Nagy, vagy a fényképész André Kertész, Brassai és Lucien Hervé munkássága külföldön is jól ismert. Sokkal kevesebben hallották hazai kortársaik, az építész Molnár Farkas, Borbíró (Bierbauer) Virgil, Kozma Lajos vagy a fényképész Seidner Zoltán, Kozelka Tivadar és Bánó Ernő nevét. Ez a könyv az általuk és kollégáik által alkotott kitűnő épületek és lenyűgöző fotók előtt tiszteleg.

Noam Chomsky - Generatív ​grammatika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

T. Harv Eker - A ​milliomos elme titkai
Adjon ​öt percet, és megmondom, milyen anyagi jövő elé néz! Hogyan? Úgy, hogy meghatározom pénzről és a sikerről alkotott gondolati modelljét! – T. Harv Eker Elgondolkodott már azon, miért van, hogy némelyek könnyedén vagyonosak lesznek, míg mások egész életüket anyagi küzdelmek közepette élik le? Vajon a képzettségük, az intelligenciájuk, az ügyességük, az időzítés, a munkaszokások, a kapcsolatok, a szerencse, vagy a szakmaválasztás, netán a befektetések teszik a különbséget? A megdöbbentő válasz: Egyik sem! Ebből az életeket megváltoztató könyvből az olvasó megtudhatja, miként ismerheti fel és módosíthatja saját pénzről és sikerről alkotott gondolati modelljét úgy, hogy az megnövelje jövedelmét, és anyagilag függetlenné tegye. _"Hatásos, magával ragadó és gyakorlatias könyv az anyagi függetlenségről. Olyan ötletekkel, gondolatokkal, stratégiákkal találkozhatnak benne, amelyek egy életre megváltoztatják gondolkodásunkat és eredményeinket."_ - Brian Tracy, _a_ Maximális teljesítmény _szerzője_

Rév Ilona - Építészet ​és enteriőr a magyar századfordulón
A ​századforduló idején kialakított historizáló és szecessziós városképi együttesek közt élünk ma is, lakásunk féltve őrzött darabja néhány századfordulós bútor, étkészlet, textília. Vizuális kultúránk aktív formálói ezek a tárgyak és épületek, születési koruk, a belle epoque iránti nosztalgia pedig a 20. század végének egyik jellemzője. Érdemes tehát megismernünk, hogy milyen elvek, szempontok szerint alakították ki a Körutat, a mai Népköztársaság útját és a Hősök terét, az Erzsébet-hidat és környékét, hogyan realizálódott az a nagyszabású urbanisztikai, városrendezési koncepció, amely eredményeként Budapest világvárossá lett. Rév Ilona azt elemzi, hogy hogyan töltik be ezek az építészeti alkotások és együttesek tervezett funkciójukat. Megismerhetjük ugyanakkor a lakás, a belső tér kialakításának korabeli szempontjait is. Ma is gyakran találkozhatunk funkcionáló századvégi enteriőrrel: a Münnich Ferenc utcai patikával, a Philantia virágüzlettel vagy a Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítótermével. Ezek az épületek, tárgyak nemcsak azért érdekesek számunkra, mert együtt élünk velük, hanem mai szemléletünk, ízlésünk gyökereit is ebben a korszakban kell keresnünk.

Stephen W. Hawking - Az ​idő rövid története
Az ​angol szerző ugyanannak a tanszéknek a vezetője Cambridge-ben, amely valamikor Sir Isaac Newtoné volt. Teljesítményét Einsteinével veti össze a tudományos közvélemény. Hawking az Univerzum keletkezésének és megszűnésének, a fekete lyukaknak, a térnek, az időnek, a téridőnek a kutatója. Könyve olvasmányosan, szellemesen foglalja össze a "teremtés" legfontosabb kérdéseit.

Zádor Anna - A ​klasszicizmus és romantika építészete Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Frigyes - Terek ​és utcák művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csonka Pál - Statikai ​példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_86254
4

Ismeretlen szerző - Görög ​költők antológiája
Az ​an­to­ló­gia (egyéb­ként az 1982-ben meg­je­lent első ki­adás bő­ví­tett és ja­ví­tott vál­to­za­ta) az ógö­rög köl­té­szet­ből ad ter­je­del­mes és át­fo­gó vá­lo­ga­tást, mely ez idő sze­rint az ógö­rög köl­té­szet­nek ma­gyar nyel­ven leg­ter­je­del­me­sebb és leg­át­fo­góbb gyűj­te­mé­nye. Ter­je­del­mét jól mu­tat­ja, hogy közel 43 nyom­dai íven, mint­egy 18 ezer sor­nyi, szám sze­rint majd 800 ver­set il­let­ve vers­rész­le­tet (vagy vers­tö­re­dé­ket) tar­tal­maz, át­fo­gó vol­tát pedig egy­részt az jelzi, hogy a vá­lo­ga­tás alsó idő­be­li ha­tá­rát az ógö­rög köl­té­szet ránk ha­gyo­má­nyo­zott kez­de­tei, vagy­is Kr.e. 8. szá­zad, a fel­sőt pedig az ógö­rög köl­té­szet végső pe­ri­ó­du­sa, a Kr.u. 6. szá­zad eleje, tehát a bi­zán­ci kor ha­tá­rát adják, más­részt az, hogy a vá­lo­ga­tás a lírai köl­té­sze­ten kívül az epi­kus és a drá­mai köl­té­szet al­ko­tá­sa­i­ra is ki­ter­jed, s ha Ho­mé­ros, Aischy­los, Sophok­lés, Eu­ri­pi­dés és Ari­stop­ha­nés más ki­adá­sok­ban vi­szony­lag könnyen hoz­zá­fér­he­tő al­ko­tá­sa­i­ból a szer­zők rang­já­hoz ké­pest szűk­mar­kúb­ban merít is, más­fe­lől vi­szont a "po­gány" köl­té­szet al­ko­tá­sai mel­lett a korai ke­resz­tény köl­tők mű­ve­i­nek is he­lyet ad. Az an­to­ló­gi­á­ba fel­vett ver­sek­hez ter­mé­sze­te­sen ma­gya­rá­za­tok is já­rul­nak.

Richard Waterstone - India
Könyvünk ​India hindu, buddhista, dzsaina és más szellemi áramlatait ismerteti meg az olvasóval, különös tekintettel ezen hagyományoknak a nyugati világgal való kapcsolataira. Minden olvasó számára érthető nyelven, ám tudományos igényességgel értelmezi az alapvető fogalmakat. - Több, mint 250, nagyrészt színes kép mutatja be a művészet, a kézművesség és az építészet remekeit - hiteles dokumentumképek illusztrálják a múltat és a jelent. - Segít eligazodni az olvasó számára mindeddig ismeretlen hitvilágban, kötődve a történelemhez és korunk problémáihoz. - Választ kaphatunk az olyan - általunk talán csak felületesen ismert - fogalmak mibenlétére, mint a jóga, a karma, a meditáció, a tantra és a megvilágosodás. - A függelék gyakorlati útmutató: megtalálhatók benne mind a jóga alapvető gyakorlatai, mind pedig az Indiában ismert zarándokutak. A kötetet név- és tárgymutató, valamint szójegyzék egészíti ki.

Lantos Mihály - Villámolvasás ​a gyakorlatban
Egy ​marketinges barátom kérdezte egyszer: - Ha egy lyukat szeretnél fúrni a falba, de nincs fúrógéped, akkor mit teszel? - Akkor kérek egyet kölcsön vagy vásárolok egyet a barkácsáruházban. - Aha. De minek veszel fúrógépet? - Hogyhogy minek? Szükségem van rá, hogy lyukat fúrjak a falba. - Nagy tévedés! Neked nem fúrógépre van szükséged, hanem lyukra. A fúrógép csak egy eszköz ennek megvalósításához. Ha önnek szüksége van arra, hogy - néhány órás tanulás után egy vaskos könyvből sikeresen levizsgázzon... - nagy mennyiségű anyagot rövid idő alatt elolvasson... - magasabb megértési szintet érjen el... - megszerzett tudása maradandóbb legyen... - könnyebben tanuljon nyelveket... - az elolvasottakat könnyen felidézze... Akkor önnek a fúrógépre van szüksége! Akarom mondani... a Villámolvasásra!

Susan A. Greenfield - Utazás ​az agy körül
SUSAN ​A. GREENFIELD, az Oxford University gyógyszertanprofesszora, az oxfordi Lincoln College orvoskutatója, valamint a londoni Gresham College fizikaprofesszora, izgalmas kérdések megválaszolására vállalkozott. "Idegenvezetésével" megismerhetjük, mi is ez a rendkívül összetett, képlékeny anyag a fejünkben. Hogyan működik? Mi történik, amikor valamelyik részében zavar keletkezik? Hogyan találják meg célterületüket a hangulatot befolyásoló szerek, a drogok? A szerző felvázolja az agy egyedfejlődését és az evolúció során végbement változásait is.

Covers_76382
Akadémiai ​kislexikon I-II. Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Akadémiai ​kislexikon I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Helga Voit - Veteményeskert
Sorozatunk ​hobbikertészeknek ad útmutatót kerttervezéshez, növénytermesztéshez és növényápoláshoz. A könyv bevált módszereket és hasznos ötleteket ismertet, amelyeket a kezdő és haladó kertészek egyaránt sikerrel hasznosíthatnak.A tartalomból • A kert megtervezése • Eszközök, előkészítő munkálatok • Növényápolás • Növényismeret • Hová fordulhatunk tanácsért?

Theresia Gosch - Bogyós ​gyümölcsök
Bogyósgyümölcsűek, ​A leggyakoribb gyümölcsök, Szamóca, Málna, Szeder, Ribiszkék, Köszméte, Fekete bogyójú áfonyák, Nagybogyós áfonya, amerikai tőzegáfonya, Bodza, Különleges bogyósok, Szedermálna, Ribiszkeköszméte, Vörös áfonya, Perui hólyagcseresznye, Japán borbogyó vagy vörösbolyhú málna, Mutációk Bogyósok termesztése, Bogyósok a kertben, A természet élménye, A bogyósok mint dísznövények, Szigorú rendben vagy inkább természetesen, Sövények, térelválasztók, Pergolák, falak, Növény-összeállítások, Szoliternövények, Talajtakarók, ágyásszegélyek, Kordon, spalír, Termőhelyigény, Éghajlat, Talaj, Növényválasztás, Konténeres növények, Földlabdás növények, Szabad gyökerű növények, Ültetés, Ültetési idő, Talaj-előkészítés, Az ültetés előtt, Az ültetés, Ültetés után, Ápolás, gondozás, Metszés, Tápanyag-utánpótlás, A legfontosabb növényi tápanyagok, Mulcs, Öntözés, Talajtakarás, Fagyvédelem, Betegségek, kártevők, Kezelés helyett megelőzés, Ökológiai egyensúly, egészséges életközösség, Hasznos szervezetek, Biológiai növényvédő szerek, Általános betegségek és kártevők, A szamóca kártevői, A málna kártevői, A szeder kártevői, A ribiszke és a josta kártevői, A köszméte kártevői, A fekete áfonya kártevői, A bodza kártevői, A bogyósgyümölcsűek szaporítása, Zölddugvány vagy leveles dugvány, Fás dugvány, Fejbujtás, Tőosztás, Sarjak leválasztása, Gyökérdugvány, Speciális szaporítási módok, Bogyósok cserépben és erkélyen, Sajátos igények, A megfelelő edények Fitten és egészségesen bogyósokkal, Vitaminok, A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin (aszkorbinsav), D-vitamin...

874777_5
A ​kertészkedés nagykönyve Ismeretlen szerző
31

Ismeretlen szerző - A ​kertészkedés nagykönyve
A ​nélkülözhetetlen szakkönyv kiváló segítséget nyújt abban, hogy egész évben természetes, környezetbarát módszerekkel gondozza, ápolja, szépítse kertjét. Számos egyszerű, mégis eredeti ötletet és hasznos tippet ismerhet meg, káprázatos, színes fényképekben gyönyörködhet, világos útmutatók segítségével valósíthatja meg legmerészebb elképzeléseit. A könyv garantáltan kipróbált és jól bevált tanácsait követve szakszerűen tarthatja karban növényeit, s végre megtervezheti álmai kertjét.

Elizabeth Millard - Kiskert ​a konyhában
Szeretnél ​saját termesztésű zöldségeket, csírákat fogyasztani, de nincs kerted? Ez nem akadály: a könyvben ajánlott trükkök és technikák segítségével akár egy parányi lakásban is remek eredményeket érhetsz el. Kíváncsi vagy, milyen növényeket érdemes választanod, és hogyan neveld őket, hogy alacsony költségek mellett is bőséges termésben legyen részed? A szerző hasznos tanácsokat ad a különböző ültetőedények, a talaj, a megvilágítás, az öntözés és a kártevők elleni védekezés kérdéseiben is, illetve bemutatja az egyes növények esetében a leggyakrabban előforduló problémákat, és azok orvoslását is. Ha a csírákkal kezded, az ültetéstől számított néhány héten belül már fogyaszthatod is a saját magad nevelte aprócska, ám tápanyagban annál gazdagabb, ropogós hajtásokat. Egy kis türelemmel és némi felszereléssel azonban komolyabb zöldségfélék, például paradicsom, saláta vagy burgonya nevelésébe is belevághatsz. Ugye, milyen izgalmas napról napra lesni, ahogyan a magról ültetett kis növény első levelei előbújnak? Ha ezt éppen reggel, pizsamában teszed, az csak megduplázza az izgalmat!

Angelika Throll - Szobanövények
650 ​szobanövény képekkel illusztrált bemutatása, ismertetése és ötletek, tanácsok a kiválasztáshoz, az utánpótláshoz, az öntözéshez, a szaporításhoz és a növényvédelemhez. Csoportosítása: Virág- és termésdísznövények Orchideák Levéldísznövények Pálmák Páfrányok Pozsgások és kaktuszok Broméliák Húsevő növények

Steve Bradley - Metszés ​lépésről lépésre
A ​kerti dísznövények metszésének részletes leírása Több mint hetven népszerű kerti növény, illetve növénynemzetség példáján mutatjuk be, a metszés révén hogyan lesznek növényei bőséges virágzásúak, szebb alakúak, mutatós lombúak. Egyszerű magyarázatok és színes ábrák, fotók segítségével ismertetjük a metszési tennivalókat, feladatokat, így a kezdő kertész is biztos sikerre számíthat. A kötet táblázatai pedig a metszés mikéntjét és idejét mutatják.

Moldoványi Ákos - Boldog ​lett-e, ki kertre vágyott?
Ismét ​szép kertekbe hívom az Olvasót. Ez a könyv a "Kertész legyen, ki boldogságra vágyik.." című riportkötet folytatása: most újabb tizenöt művész, tudós és újságíró vall erről a hobbijáról. Be is mutatják boldogságuk forrását... Ha van kertjük, Önök is tegyék fel maguknak a címben szereplő kérdést! Bizonyos, hogy a legtöbben igennel válaszolnak majd...

Boros Anikó - Illyés Csaba - Cserjék ​és díszfák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Philippe Bonduel - Balkonok ​és teraszok
Többé ​ne veszítse el bátorságát, amikor azzal a kérdéssel kerül szembe, mit ültessen a teraszra vagy a balkonra! Minden évszakhoz, éghajlathoz és környezethez tlálhat megfelelő növényeket, amelyekből elegáns kompozíciókat alkothat. Böngéssze át útmutatónkat, és válogasson kedve szerint!

Kiss Marcell - Illyés Csaba - Örökzöld ​fenyők, fák és cserjék
Részletes ​útmutató kertünk örökzöld fenyőihez, fáihoz, cserjéihez, kiválasztásukhoz, gondozásukhoz Amit a tisztelt olvasó most a kezében tart, nem szakkönyv, nem hivatásos kertészeknek szól, hanem azoknak a laikus növény-felhasználóknak, akik örökzöld fenyőt, fát, vagy cserjét kívánnak ültetni. Eme könyv ötletet, tanácsot szeretne adni a megfelelő faj vagy fajta kiválasztásához, ültetéséhez, vagy támpontot a már meglévő növény beazonosításához, felismeréséhez.

Kaszab László - A ​kertépítő és -fenntartó mester könyve
A ​kertépítés és -fenntartás tudományába kalauzol el a szerző, ügyesen összegoglalva mindazt az ismeretet, ami egy kertépítő sikeréhez szükséges. A Mestergazda könyvsorozat legújabb kötete.

Szűcs Lajos - Kedvelt ​kaktuszok, pozsgások
Napjainkban ​kulturált lakás alig képzelhető el dísznövény nélkül. Ahol nemrég megelégedtek vágott virággal vagy egy-két cserepes növénnyel, ott ma már a lakószoba egy részét (falát vagy sarkát) növénnyel telepítik be. Ez az elhelyezés szinte kínálja a lehetőséget a kisebb növénygyűjteményeknek, mindenekelőtt kaktuszokból, amelyekből kis helyen is többet és így többfélét lehet tartani. A pozsgások azonban a növénygondozás magasabb iskoláját igényik: nem is annyira ismeretekben (abban is), mint figyelmességben, körültekintésben. Jobban kell ismerni a növény eredeti élőhelyét (sivatag, fennsík, esősebb hegyoldal stb.), mert hasonló feltételeket kell biztosítani számára, mint amelyhez kialakulása során alkalmazkodott. Mindenekelőtt a napfény és öntözés létfontosságú, amelyre a szerző már a bevezetésben felhívja a figyelmet. Ezért a kapott vagy beszerzett pozsgásnak a tartási viszonyait is igyekezzünk megtudni, hogy a könyvekben megtaláljuk a rá vonatkozó tudnivalókat. Aki pozsgás növényt tart, sohase elégedjen meg a fajról leírt ismeretekkel: lapozzon vissza a nemzetségnévhez, és olvassa figyelmesen az ott leírtakat. De legalább ilyen fontosak a bevezető fejezetek, amelyek a származási helyről, az elhelyezésről, a talaj megválasztásáról és elkészítéséről, a gondozásról, különösen pedig az öntözésről és a teleltetésről tájékoztatnak, amely utóbbiak pl. előfeltételei a virágzásnak, vagyis annak, hogy a növény a természetes életét élhesse lakásunkban is.

Omerta
elérhető
22

Tompa Andrea - Omerta
Tompa ​Andrea új regénye az 1950-es évek elején indul, négy szereplő beszéli el személyes sorsát a korabeli Erdélyben. Három nő (egy széki asszony, egy kolozsvári leány, valamint egy szerzetesnő) és egy rózsanemesítő férfi hangja szólal meg a könyvben. Miközben mindannyian kénytelenek szembesülni az életüket közvetlenül befolyásoló zavaros történelmi korszakkal, lassacskán egy szerelmi háromszögbe is belebonyolódnak.

Kollekciók