Ajax-loader

Szilágyiné Éva

Rate_positive 1424 Rate_neutral 24 Rate_negative 11

2144 napja velünk van 4 napja láttuk utoljára

Badge-rukkaracsony2014-2 Badge-scifihet-2014 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.


Jankovich Ferenc - A ​tél fiai
Dunántúli ​végeken címmel jelenik meg Jankovich Ferenc Kossuth-díjas írónk három történelmi regényének első együttes kiadása. A nagyszabású történelmi regénytrilógia a törökkori Magyarországot idézi fel: katonai szempontból nézve, megeleveníti a kései magyar lovagkor, végvári idők páratlan hősi erőfeszítéseit, társadalmi szempontból a lakosság, a történelmi szegénység mérhetetlen nyomorát és égbekiáltó szenvedéseit, gazdasági szempontból, régi mezőgazdaságunk egy pusztuló virágkorának utolsó erőfeszítéseit, politikai szempontból, az ozmán elnyomatásból az emberies szabadságra, a széttöredezettségből az egység koncepciójára törekvő magyarság történelmi eszményvilágát. A három könyv tulajdonképpeni hőse: a nép... A Dunántúli végeken hármaskönyve tízévi írói és búvárló munka eredménye. Mint kutató, az író egykori kútfők, levéltári feljegyzések, eredeti kortörténeti dokumentumok feltárásával igyekezett a kor lelke mélyéig hatolni, hogy a tárgyi valóság birtokában hitelesen idézze fel történelmünk talán legnagyobb elesettségének idejéből mindazt, ami jellegzetes és tanulságaiban a ma emberére előremutatóan építő. A regényíró viszont a történelmi valóság megkötő keretein belül is érdekesen rendezte el és dolgozza fel anyagát: a történelmi regény sajátos igényei szerint. Ezen a téren Jankovich szakít a hagyományos romantikus módszerrel. Feladatához híven, a realisztikus drámai ábrázolás nehezebb útját választja: azon a területen haladva tovább, ahol a történelmi regény műfajában Kemény Zsigmond és Móricz Zsigmond tették az első útjelző lépéseket. Tudományos és művészi, nyelvi hitelesség, valamint történelmi koncepció jellemzik. A korszerűség levegőjét itt már maga az írói eszközökkel megidézett történelmi valóság sugallja. Olykor Móricz Erdélyéhez, máskor Kemény Zord időjéhez, majd megint Flaubert Salammhójához fűzik rokoni szálak. A Dunántúli végeken a prózaíró Jankovich Ferenc talán legjelentősebb alkotása.

Jankovich Ferenc - Hulló ​csillagok
Dunántúli ​végeken címmel jelenik meg Jankovich Ferenc Kossuth-díjas írónk három történelmi regényének (Hulló csillagok, 1952; A tél fiai, 1954; Hídégetés, 1960) első együttes kiadása. A nagyszabású történelmi regénytrilógia a törökkori Magyarországot idézi fel: katonai szempontból nézve, megeleveníti a kései magyar lovagkor, a végvári idők páratlan hősi erőfeszítéseit (Thury György, Gyulaffy László, Huszár Péter, Battyáni Ádám, Zrínyi Miklós vezéralakjaival); társadalmi szempontból, a lakosság, a történelmi szegénység mérhetetlen nyomorát és égbekiáltó szenvedéseit; politikai szempontból, az ozmán elnyomatásból az emberies szabadságra, a széttöredezettségből az egység koncepciójára törekvő magyarság történelmi eszményvilágát. A három könyv tulajdonképpeni hőse: a nép... A Dunántúli végeken hármaskönyve tízévi írói és búvárló munka eredménye. Mint kutató, az író egykori kútfők, levéltári feljegyzések, eredeti kortörténeti dokumentumok feltárásával igyekezett a kor lelke mélyéig hatoni, hogy a tárgyi valóság birtokában hitelesen idézze fel történelmünk talán legnagyobb elesettségének idejéből mindazt, ami jellegzetes és tanulságaiban a ma emberére előremutatóan építő. A regényíró viszont a történelmi valóság megkötő keretein belül is érdekesen rendezte el és dolgozta fel anyagát: a történelmi regény sajátos igényei szerint. Ezen a téren Jankovich szakít a hagyományos romantikus módszerrel. Feladatához híven, a realisztikus drámai ábrázolás nehezebb útját választja: azon a területen haladva tovább, ahol a történelmi regény műfajában Kemény Zsigmond és Móricz Zsigmond tették az első útjelző lépéseket. Tudományos és művészi, nyelvi hitelesség, valamint történelmi koncepció jellemzik. A korszerűség levegőjét itt már maga az írói eszközökkel megidézett történelmi valóság sugallja. Olykor Móricz Erdélyéhez, máskor Kemény Zord időjéhez, majd megint Flaubert Salammbójához fűzik rokoni szálak. A Dunántúli végeken a prózaíró Jankovich Ferenc talán legjelentősebb alkotása.

Carol Marinelli - Cathy Williams - Chantelle Shaw - Megörökölt ​titkok (Corretti-krónika 1.) / Könnyelmű ígéret / Rómeó keresi Júliát
Carol ​Marinelli: Megörökölt titkok A Corretti név vörös posztónak számít Szicíliában, Ella mégis személyi asszisztensi állást vállal a hírhedt család egyik tagjánál, Santónál. De hogy miért szánta rá magát erre a lépésre, azt senkinek sem fogja elárulni! Csakhogy a férfinak is van egy féltve őrzött titka, amelyre lassacskán fény derül… Cathy Williams: Könnyelmű ígéret Mire lenne hajlandó, hogy a húga ne kerüljön börtönbe? – teszi fel a kérdést Damien Carver az ijedt szemű lánynak, aki azért ment be hozzá az irodába, hogy a testvéréért könyörögjön. A férfi fejében szokatlan terv körvonalazódik, mert ő is kutyaszorítóba került… Chantelle Shaw: Rómeó keresi Júliát A színésznő, Mina Hart számára a szerelem első látásra csupán a színpadon létezik… amíg meg nem pillantja az ellenállhatatlanul vonzó Erik Thoresent a nézőtéren. A tehetséges fiatal lány örömmel fogadja a jóképű idegen közeledését és heves udvarlását. Az izgalmas flört azonban másnap nem várt bonyodalmakhoz vezet…

Jackie Braun - Sabrina Philips - Liz Fielding - Sejk ​a konyhámban / Sivatagi nászéjszaka / A hercegnő dublőre
Jackie ​Brown: Sejk a konyhámban Elegáns összejövetelekre szállítja az ételt Emily, de az az álma, hogy saját éttermet nyisson. Amikor Madani Tarim sejk megrendelést ad neki egy vacsorára, a lány még nem sejti, hogy nemsokára a szívét kell kockára tennie… Sabrina Philips: Sivatagi nászéjszaka Kaliq sejk sosem felejtette el azt a lányt, akibe évekkel ezelőtt beleszeretett. Tamara annak idején nem ment hozzá feleségül, azt mondta, meg akarja őrizni a függetlenségét. Azóta ünnepelt modell lett, de a szívét Kaliq óta egyetlen férfi sem hódította meg… Liz Fielding: A hercegnő dublőre Tetőtől talpig hamisítvány, de a létező legjobb, gondolja Lady Rose, amint megpillantja a hasonmását egy fogadáson. A hercegnő megkéri a lányt, hogy helyettesítse egy mesés keleti utazáson, amíg ő elvonul a világ elől. Lydia testőre a szívdöglesztő Kalil lesz…

Hedwig Courths-Mahler - Mindenható ​szerelem
A ​Lindner testvérek, Heinz és Käthe estéről estére a folyónál állnak, és vágyakozva tekintenek a túlsó partra, ahol Ruhland kereskedelmi tanácsos és gyártulajdonos villája áll. Gondolataikban Rose és Gert Ruhlandnál járnak. De ahogyan a folyó határt képez a munkásnegyed és a nagyiparos birtoka között, ugyanúgy világok választják el a Lindner testvéreket a tanácsos két kisebbik gyermekétől. Csak egy valaki nem törődik ezzel a távolsággal: Georg, Ruhland legidősebb fia. Az üzem egyetlen asszonya sincs tőle biztonságban, így Käthe sem. Azzal, hogy a lány visszautasítja, csak fokozza a férfi vágyakozását. Amikor pedig Georg észreveszi, hogy Käthe az öccsét, Gertet szereti, semmitől sem riad vissza.

Cynthia Parker - Látni ​sem akarlak
Jessica ​boldog elégedettségben él Ausztrália egyik farmján, míg egy nap az apja azzal áll elő, hogy ideje férjhez mennie, s erre legalkalmasabb Christopher volna, gazdag barátjának a fia. A lány felháborodva utasítja vissza, inkább barátnőjéhez menekül Sydneybe. Itt aztán minden összeesküszik ellene, és sorozatos "baleseteinek" rendre tanúja lesz a vonzó, ám igencsak komor Brian Benson, akibe ennek ellenére belehabarodik. Egy alkalommal - anélkül, hogy ismernék egymást - Chris levélben megkéri a lány kezét...

743325_5
elérhető
3

Robin Cook - Agy
"Katherine ​Collins bizonytalan léptekkel ment végig a járdától fölvezető három lépcsőfokon. Aztán meglökte a csupa üveg és krómacél ajtót, de az nem nyílt ki. Hátrahajolva nézett föl a magasan díszelgő feliratra 'Hobson Egyetem Egészségügyi Központja: New York város betegei és elesettjei szolgálatában'. De Katherine inkább ezt olvasta ki belőle: 'Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.' (...) Maria Gonzales megpróbálta fölébreszteni Lynn Anne-t. Nehéz dolga volt. Elmagyarázta a mentősöknek, hogy telefonon utasították: egy várható roham elkerülése végett adjanak a betegnek dupla adag altatót, s hozzá még phenobarbitalt is. Az emberek erre azt mondták, nem baj, ha nem ébred föl.."

Falus György - Végrendelet ​családirtásra
A ​fegyver egy régi, 1936-os mintájú Browning marokfegyver volt. Kalibere 9 mm. A lövedékkel történt vizsgálat megállapította, hogy ugyanezzel a fegyverrel követték el a ma reggeli merényletet is. A lövedéken, a huzagolás okozta nyomok azonosak. A vizsgálatot és eredményét igazoló két fényképet megküldik. Megy ez, megy ez - és zsebre vágta a cédulát, - csak nem elég gyorsan. Nem tudja, mi lett a délelőtti rugby nagy eredménye? - fordult az őrmester felé. - Egész megfelejtkeztem róla, bár az időpont sem volt alkalmas. - Nem tudom, - felelte Gerry. - Egyszóval a nyakláncot kipipálhatjuk, de ki ölhette meg a lányt? - Nem tudom - húzta fel a szemöldökét Cooper. - Annyi azonban biztos, hogy a két gyilkosság szoros összefüggésben van egymással. Csak nehogy a mi hibánkból legyen egy negyedik is. - fűzte hozzá szinte önmagának. - A mi hibánkból? - hökkent meg Gerry. - Hogy érti ezt? - Csak úgy, hogy résen kell lennünk. Az az érzésem, ha ismernénk már a kapcsolatot, nem kellene félnünk a negyediktől. Meg kellene találni azt a logikai szálat, amit a gyilkos gombolyít. Azon haladva gyerekjáték lenne lekörözni és elébe kerülni.

Ar%c3%a9m
elérhető
0

Evelyn Marsh - A ​Rém
A ​férfi szemvillanás alatt hihetetlen átalakuláson ment át. A jó modor lefoszlott róla, szemében a láng lobbant, hangja csattant: - Vetkőzzön, mert megbánja! A lány a megdöbbenéstől még mindig mozdulatlanul állt. Ekkor a férfi hozzálépett, letépte róla a köntöst és a hálóinget, karjával átkarolta, majd a sikoltásra nyílt ajkakat a másik kezével befogta. Bevonszolta a lányt a belső szobába, s a heverőn másodpercek alatt megerőszakolta... Helga ekkor visítani kezdett, de olyan hangerővel, hogy szinte még a falak is beleremegtek. A férfi rohanva kapta magára a ruházatát, fogta a táskáját, s visszakiáltott: - Ha valakinek beszélsz erről, ismét meglátogatlak! Jobb, ha nyugton maradsz, úgysincs menekvésed, hiszen megjelöltelek!!! Az ismert írónő új regénye korunk pusztító betegségéről, az AIDS-ről szól, s egy férfiról, aki maga a két lábon járó halál...

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné - Kémia ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marlitt E. - A ​pusztai hercegleány
Claudius ​úr huszonegy éves fiatalember volt akkor, telve szenvedéllyel s rajongással... Egy nőt szeretett, oly forrón, hogy én nem vagyok képes azt Önnek leírni. Volt egy barátja, kit egész bizalmával megajándékozott, s kiért nagyon sokat áldozott. Egy napon arra a meggyőződésre kellett jutnia, hogy a nő és a barát megcsalták, hogy mindkettő hűtlen lett hozzá. ezt a férfiak szokása szerint csak vér moshatta le. Párbajt vívtak az áruló asszony miatt, s a barát egy lövést kapott a vállába. A seb magában véve nem volt ugyan veszélyes, ám az elgyengült szervezet cserbenhagyta őt. Dacára a legkitűnőbb orvosok fáradozásainak, többheti ágyban fekvés után meghalt... - De hát a nő, a nő? - Igen, a nő. Ő is elhagyta Claudius urat. Egy angollal utazott el.

Helena Dawson - Bethany Campbell - Elizabeth Power - Fogadó ​a boldogsághoz / Minden nő álma / Éva almája
Fogadó ​a boldogsághoz Lorna szerény vendégfogadót üzemeltet egy skót szigeten. A véletlen folytán szállást ad egy előkelő utazási iroda igazgatójának... Minden nő álma Hirdetésszervezőként Lilian azt a feladatot kapja, hogy egy jótékonysági célokat szolgáló naptárhoz kerítsen tizenkét jóképű férfi modellt... Éva almája Az Éva Magazin főszerkesztőnője érdekes interjút készít a Bermudákon egy híres pénzemberrel, hogy növelje a vészesen csökkenő példányszámot...

Michelle Reid - Romana: A trónörökös - Ártatlanul - Rossz sejtés
A trónörökös Leonának fogalma sincs, örüljön-e neki, hogy férje, a Rahmani Emirátus trónörököse elragadta őt hatalmas luxushajóján, vagy bánkódjék, hiszen két hét lopott boldogság után úgyis el kell válniuk. Öt hosszú évig éltek boldog házasságban Hasszánnal, és mivel a fiatalasszonynak ennyi idő alatt sem sikerült gyermeket szülnie, nehéz szívvel úgy döntött, elhagyja párját, hogy a férfi új családot alapíthasson. Hasszán számára azonban a dinasztia érdekeinél is fontosabb a felesége... Ártatlanul Ethan Hayes, a sikeres építész pihenni utazik a festői karib-tengeri szigetre. Legnagyobb meglepetésére a könnyelmű Eve Herakleides, legnagyobb megrendelőjének a lánya is ott nyaral. Úgy tűnik, a férfiak a lába előtt hevernek, Ethannek azonban nem áll szándékában követni példájukat. Amikor azonban egyik éjjel meghallja Eve segélykiáltását, azonnal a segítségére siet... Rossz sejtés Ratiq Al-Quadim sejknek rossz napja van: a szeretője váratlanul férjhez megy, a nő pedig, aki valaha álmai asszonya volt, hirtelen megjelenik az irodájában. Melanie Portreath annak idején nagyon szerette Ratiquot, de a férfi rajtakapta, amint egy másik férfival csókolózott. Ratiq szó nélkül faképnél hagyta Melanie-t, így nem tud szerelmük gyümölcséről sem...

Annie West - A ​szerelem sivataga
Vajon ​mióta tévelyeg a homoksivatagban? – kérdezi magától rémülten Annalisa, amikor rátalál a kiszáradás szélén álló, súlyosan sérült férfira. Odaadóan ápolja a sebesültet, lassan visszahozza az életbe, miközben sejtelme sincs róla, hogy Tahir sejket, Qusay jövendő királyát mentette meg a biztos haláltól. A barna bőrű, kemény arcvonású férfi szerelmes szavakat suttog a fülébe, s a sivatagi éjszaka megtelik fülledt erotikával…

Robyn Donald - Egy ​éjszaka Hongkongban
Siena ​a szülei házassági évfordulóján látja viszont gyerekkori szerelmét, Nicholas Grenville-t, aki öt évvel ezelőtt, egy szenvedélyes éjszakát követően faképnél hagyta. Siena már menyasszony, azt hiszi, rég túltette magát a történteken, de a férfi váratlan felbukkanása mégis összezavarja. A lány nemrég veszítette el az állását, s miután a vőlegénye SMS-ben szakít vele, nem csoda, hogy teljesen kiborul. Nick azonban nem hagyja magára, mi több, magával viszi a következő üzleti útjára Hongkongba. De vajon Siena bízhat-e a férfiban azok után, hogy egyszer már összetörte a szívét?

Fiona Harper - Az ​elveszett levél
Az ​első szerelem mindig valami egészen különleges. Jackie tizenöt évesen beleszeret a nála két évvel idősebb Romanóba, és nem is lehetne boldogabb, mert a fiú viszonozza az érzelmeit. Ám hamarosan kiderül, hogy a kapcsolat nem maradt következmények nélkül. A fiatal lány úgy érzi, magára maradt, és megjárja a poklok poklát. Soha többé hallani sem akar a szerelemről…

Michelle Douglas - Nőfaló ​a lakótársam
„Elkényeztetett, ​akaratos és meggondolatlan. Fogalma sincs, mi az a kemény munka” – ilyennek látja Bellát az apja. A lány be akarja bizonyítani az ellenkezőjét, ezért mindent belead, hogy helytálljon az új szálloda körüli teendőkben. De nem elég, hogy megkapja főnöknek a jóképű Dominicot, ráadásul még egy fedél alatt is kell laknia vele a tengerparti apartmanban. Ami semmi jót nem ígér, tudniillik Dominic hírhedt szoknyabolond…

Liz Fielding - Ismerős ​idegen
Egy ​felbőszült szamár támadása és pillanatnyi figyelmetlenség nyomán Claire az árokban találja magát a biciklijével, ráadásul nem is egyedül, hanem leánykori bálványa mellett. Annak idején Hal North ügyet se vetett rá, most azonban váratlanul megcsókolja. Vajon miféle titkos szándék hozta vissza szülőföldjére az időközben dúsgazdaggá vált egykori rossz fiút?

Maya Blake - Megszállott ​szív
Mindössze ​hat hétig tartott Reiko és Damion szenvedélyes, de annál pusztítóbb kapcsolata. Amikor öt évvel később a férfi megkeresi a nőt, hogy segítsen felkutatni nagyapja eltűnt festményeit, a gyönyörű japán műértő és a vonzó francia arisztokrata között még mindig vibrál a levegő. De úgy tűnik, a múlt titkai és hazugságai örökre elválasztják őket egymástól…

Catherine Spencer - A ​legforróbb nyár
Gina, ​a csinos kanadai újságírónő azért érkezett Athénba, hogy tudósítson az ismert hajómágnás születésnapi partijáról, aztán körülnézzen a görög szigetvilágban – legalábbis ezt állítja. A mágnás bizalmasa, Mikos Christopoulos jobbnak látja kételkedni a szavában, a vonzerejének azonban nem tud és nem is akar ellenállni. A szép napoknak vége szakad, amikor kiderül, hogy helyes volt a gyanúja: Gina elhallgatta jövetelének igazi okát…

Charlotte Phillips - Tűsarkon ​a vadonban
Evie ​kiváltságos helyzetben lévő, elkényeztetett londoni lány. Saját valóságshow-ja van az egyik tévécsatornán. Egy nap azonban elhamarkodott kijelentést tesz: azt állítja, a katonából lett túlélési szakértő, Jack Trent műsora csupán megrendezett bohóckodás. Óriási botrány kerekedik a dologból, mindkettejük karrierje veszélybe kerül. A producerek úgy látják, ha a két tévésztár együtt jelenik meg a képernyőn, talán elül a vihar. Ezért Evie-t kétnapos túlélőtúrára küldik a mogorva, bár igen jóképű Trent társaságában…

Jurij Druzskov - Ceruza ​és Robotmester kalandjai
"A ​különféle csavarok, fémlapok, rugók, fogaskerekek között egy furcsa, vasból való kis emberke ült. Jól szemügyre vette Ceruzát. - Te ki vagy? - kérdezte csodálkozva. - Én?...Én egy varázslóművész vagyok. Ceruza a nevem. Eleven képeket tudok rajzolni. - Mi az, hogy eleven képeket? - Például, ha akarod, rajzolok egy madarat. Rögtön életre kel, és elszáll. De tudok cukorkát is rajzolni. Meg is lehet enni..." A tehetséges ceruza később két gengsztert is rajzolt. És ez lett a vesztük. A mulatságos és izgalmas fordulatokban bővelkedő mesekönyv arról szól, hogyan menekült meg Ceruza és Robotmester a két gengszter: Dirr-Durr kapitány és Kulcslyuk, a spion fogságából.

Soforok_01
elérhető
25

Terry Pratchett - Sofőrök
Manák ​léteznek. Itt élnek közöttünk, ill. alattunk. Ez nem érzelmi kérdés. És nem egy izé... Tény. Ha közelebbről is érdekel a világuk, itt az idő, hogy összemenj, és elfoglald helyed a manák világában. Izgalom, kaland és végtelen lehetőségek várnak rád az Áruházban és azon túl. Majd, mert a manák kalandjai folytatódnak a trilógia további köteteiben: FÖLDVÁJÓK, SZÁRNYALÓK. Az első könyvben Masklin, a kintről jött manák vezetője meggyőzi az áruházi manákat arról, hogy létezik a külvilág. Az Izé - ami nem egyéb, mint egy gondolkodó, sőt érző számítógép - felvilágosítja az apró lényeket, hogy igazi otthonuk nem a Föld. Egy űrhajó évezredek óta vár rájuk, hogy hazavihesse őket. A manák megszervezik a menekülést, ami nem kevés vesződséggel jár, hiszen a világot ostoba, de hatalmas emberek uralják.

Puster János - A magyar helyesírás szabályai
Előszó 3 A tizenegyedik lenyomatról 6 Szabályzat 7 Általános tudnivalók 9 Írás és helyesírás 9 A magyar helyesírás 9 A betűk 10 A magánhangzók írása 10 A mássalhangzók írása 11 Az ábécé 11 A betűrendbe sorolás 13 A kiejtés szerinti írásmód 17 A szótövek írása 17 A toldalékok írása 20 A szóelemek elhomályosulása 24 A szóelemző írásmód 25 A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 26 A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 34 A hagyományos írásmód 38 Az egyszerűsítő írásmód 40 A különírás és az egybeírás 41 A szóismétlések írása 42 A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása 43 Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása 45 Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek 51 A kis és a nagy kezdőbetűk 58 A kis kezdőbetűk 58 A nagy kezdőbetűk 59 Egyéb esetek 60 A tulajdonnevek írása 61 A személynevek 62 Az állatnevek 66 A földrajzi nevek 66 A csillagnevek 74 Az intézménynevek 75 A márkanevek 78 A kitüntetések és a díjak neve 78 A címek 79 Tulajdonnevek köznevesülése 80 Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása 82 A magyar írásmód szerinti írás 83 Az idegen írásmód szerinti írás 85 Az átírás 87 Az elválasztás 89 A szótagolás szerinti elválasztás 89 Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása 93 Az írásjelek 96 A mondatokat záró írásjelek 97 A tagmondatok közötti írásjelek 98 A mondatrészek közötti írásjelek 99 A szövegbe ékelődést jelző írásjelek 101 Szavak és szórészek közötti írásjelek 105 Toldalékok kapcsolása 108 Egyéb írásjel-használati tudnivalók 108 A rövidítések és a mozaikszók 111 A rövidítések 111 A mozaikszók 115 Egyéb tudnivalók 118 Szótár 123 Bevezetés 125 Tárgymutató 417

Sidney Sheldon - Semmi ​sem tart örökké
Betegek ​végeláthatatlan áradata, pár perces, nyugtalan alvásokkal tarkított maratoni ügyeletek, a doktornőben sokszor csupán a nőt látó kollegák kellemetlenkedései, a pénz mindenhatóságában bízó maffiózók, elvetélt és hirtelen fellobbanó szerelmek - három, az egyetemről frissen kikerült orvosnő mindennapjainak apró összetevői. Sidney Sheldon, a fordulatos amerikai regény mestere sem tudott ellenállni a népszerű műfaj csábításának, s orvosregényt írt, de a rá jellemző módon. Nem vérfagyasztó bűncselekmény köré építi fel a történetet, hanem a legnagyobb San-Franciscó-i közkórház, az Embarcadero County Hospital életét bemutatva bontja ki három hőse, a született sebész Paige, a fekete bőrű, tragikus sorsú Kat és a kényszerből orvossá lett, a kórházban is csak a szerelem művészetében való jártasságából élő, de ápolónőként végül a helyét megálló Honey történetét. A sodró lendületű cselekményt az egyik főhős, a nyereségvágyból elkövetett gyilkossággal igaztalanul megvádolt Paige bírósági tárgyalása foglalja keretbe, és Sheldon - hűen önmagához - a végig lebilincselő regény utolsó lapjain is képes izgalmas meglepetéssel szolgálni az olvasóknak.

Bognár István - Slágerszövegek 23.
Alig volt zöld...............................9 Az óra...............................3 A zöld elefánt ...... ..............................12 Átkozott féltékenység....................................7 Búcsúszó .........................................4 Csak az mulasson énrajtam, fiúk ..................28 Csak mész ...................................18 Csepeg az eső ..........................25 Egy régi házat bontanak .............23 Egy új fiú ................................................20 Ezt kell szeretni .................................17 Éjjel-nappal .......................................21 Gyere öltözz bohócruhába..............................19 Hold és a lány ..........................................26 Jégkunyhó ... ..........................................5 Július...............................1 Kőszívű lány .................................15 Lidércfény ...........................................24 Március ...........................................11 Még oly ködös az út ....................................27 Miért hagytuk, hogy így legyen ..................10 Mondd, hogy nem hiszed el ........................8 VIII. Henrik felesége voltam ................................13 Óriáskerék .........................................16 Semmi vész ................................................22 Szép kiskatonám ..........................................30 Szerelem...............................6 Többet ér a boldogságom...................................2 Vasárnap este.........................29 Zúgó folyam ................................................14

Takács Etel - A magyar nyelv könyve 7-8. NAT Anyanyelv és irodalom
Kapcsolatteremtés, közlés 3 A mondat 8 Mi a mondat? 8 A mondat részei 12 Szavak és mondatrészek 12 Az állítmány 18 Az alany 25 A tárgy 30 A határozók 36 A helyhatározó 40 Az időhatározó 45 Az eszközhatározó és a társhatározó 48 A módhatározó és az állapothatározó 50 Az okhatározó és a célhatározó 52 A részeshatározó 56 Az állandó határozók 58 A jelzők 60 A minőségjelző és a mennyiségjelző 62 Az értelmező 65 A birtokoks jelző 66 Szerkezetek a mondatban 70 Kommunikáció, információ 72 Mondatfajták 76 A közlés szándékának kifejezésmódjai a mondatfajtákban 79 Összetett mondatok 83 Mellérendelő mondatok 84 Hányféle összefüggés lehet a mellérendelő mondatok tagmondatai között? 84 A mellérendelő mondatok fajai 86 Alárendelő mondatok 93 Az összetett mondat írásjelei 101 Az idézés mondatformái és helyesírása 103 A jelentés 107 A nyelv jelek rendszere 107 Nyelvünk élete 109 Emlékezzünk régiekről 109 Történelmi találkozások emlékei a magyar nyelv szókészletében 116 A régi magyar emlékei 118 A nyelvújítók harca és öröksége 124 Hogyan gyarapodik nyelvünk szókészlete? 127 A szóösszetétel és szóképzés 129 A szóösszetétel 129 Alárendelő szóösszetételek 130 Mellérendelő szóösszetételek 132 Az összetett szók helyesírása 134 A szóképzés 138 Igeképzés 139 A képzett igék helyesírása 143 Névszóképzés 144 A képzett névszók helyesírása 146 Szókincsünk rétegei 149

Ismeretlen szerző - Számítástechnika
Útmutató a zsebkönyv használatához A számítástechnikában sokszor alkalmaznak betűszókat és rövidítéseket. Itt a legismertebbeket mutatjuk be. A DOS operációs rendszert már kevesen használják. Mivel azonban a Windows is tartalmazza a DOS felhasználói felületét, az alapvető DOS parancsok felsorolását sem mellőztük. A könyv használata rendkívül egyszerű, a fogalmak ábécérendben követik egymást. Hasznos segítőtárs lehet, hisz dolgozatírás vagy felelés előtt segíthet felidézni a fontosabb tudnivalókat. Reméljük, hogy kiadványunk hasznos ismereteket nyújtó, a tanulást meggyorsító és megkönnyítő segédeszközzé válik a diákok számára. A sulizsebkönyvek-sorozatban több témakört is érintettünk, a hagyományokat követve elsősorban ez is a felső tagozatos diákoknak szól, de természetesen a középiskolások számára is hasznos segédeszköz lehet, hisz ők újra találkoznak a benne foglaltakkal. Elég néhány perc, akár óraközi szünet is, és máris kikereshető az adott fogalom magyarázata, a szabály, a rövid életrajz, az időpont és esemény, ami az órai munka közben, feleltetéskor vagy dolgozatírásnál szóba kerülhet. Nem árt tehát ha a sulizsebkönyv az iskolában is ott lapul a táskádban.

Dr.Papp-Váry Árpád - Berkó Judit - Czermann Ferenc - dr. Füsi Lajos - Dr. Nemerkényi Antal - Földrajzi atlasz a 10-16 éves tanulok számára
TARTALOM Borító: jelmagyarázat Térképismereti alapfogalmak / Térképvetületek 1 A Föld és az élet fejlődése 2 A főemlősök fejlődéstörténete / Csillagászat 3 A Kárpát-medence 4 Magyarország térképei Magyarország domborzata és ásványkincsei / Magyarország és környezete földtani térképe 6 Az Észak-Dunántúl 8 A Dél-Dunántúl 9 Az Északi-középhegység és az Észak-Alföld 10 A Dél-Alföld 12 Településtípusok 13 Budapest és környékének fejlődése 14 Budapest és környéke 15 Magyarország éghajlata 16 Januári és júliusi középhőmérséklet Évi középhőmérséklet A tenyészidőszak középhőmérséklete A téli és a nyári félév csapadékmennyisége Évi csapadékmennyiség és az uralkodó szélirányok Évi napfénytartam Magyarország mezőgazdasága 17 Talajtípusok / Ipari növények / Kenyérgabona-termelés Burgonya- és zöldségtermelés / Gyümölcstermelés Borvidékek Szálastakarmány-termelés és szarvasmarha-tenyésztés Szemestakarmány-termelés és sertéstenyésztés Felszíni vizeink minősége / Ivóvizeink minősége 18 Ár- és belvízvédelem / Talajaink minősége Földgáz- és kőolajvezetékek / Villamosenergia-rendszer A Kárpát-medence nemzetiségei 19 A Kárpát-medence magyar néprajzi tájai Magyarország közigazgatása / Régiók, népsűrűség Európa térképei Európa domborzata és bányászata 22 Januári és júliusi középhőmérséklet / Évi csapadékmennyiség Szerkezet / Talajtípusok 24 Természetes növényzet / Mezőgazdasági típusok Az Európai Unió 25 Európa országai / Népsűrűség / Nyelvek / Vallások Észak-Európa 28 Nagy-Britannia és Írország / A Brit Birodalom 1920-ban 29 Franciaország és a Benelux államok / A francia gyarmat 1920-ban 30 A Pireneusi (Ibériai)-félsziget / Nyelvek 31 Az Appennini- és a Balkán-félsziget 32 Róma belvárosa és a Vatikán Közép-Európa és a szomszédos területek 34 Az Alpok 36 A Kárpátok 37 Kelet-Európa és Törökország 38 Az Északi-tenger kőolaj- és földgázmezői 39 Rotterdam-Europoort Ázsia térképei Ázsia domborzata és bányászata 40 Januári és júliusi középhőmérséklet / Évi csapadékmennyiség Szerkezet / Természetes növényzet 42 Talajtípusok / Mezőgazdasági típusok 43 Ázsia országai / Népsűrűség / Nyelvek / Vallások 44 Észak-Ázsia / A Szovjetunió 1990-ben 46 Nyugat- és Dél-Ázsia 48 Izrael és Libanon / A Perzsa-öböl államai Kína és Mongólia 50 Japán és Korea / A Ryükyü (Nansei)-szigetek 51 Délkelet-Ázsia 52 Eurázsia környezeti gondjai 53 Afrika térképei Afrika domborzata és bányászata / Szerkezet 54 Januári és júliusi középhőmérséklet 55 Évi csapadékmennyiség / Természetes növényzet Talajtípusok / Mezőgazdasági típusok 56 Népsűrűség / Rabszolga-kereskedelem (XVI-XIX. század) Afrika országai és ipara 57 Amerika térképei Észak-Amerika domborzata és bányászata / Szerkezet 58 Észak-Amerika térképei 59 Januári és júliusi középhőmérséklet Évi csapadékmennyiség / Talajtípusok Természetes növényzet / Mezőgazdasági típusok Közép- és Dél-Amerika domborzata és bányászata / Szerkezet 60 Közép- és Dél-Amerika térképei 61 Januári és júliusi középhőmérséklet Évi csapadékmennyiség / Talajtípusok Természetes növényzet / Mezőgazdasági típusok Észak- és Dél-Amerika országai 62 Benépesülés / Népsűrűség Ausztrália és Óceánia térképei Ausztrália és Óceánia domborzata és országai / Atoll 64 Januári és júliusi középhőmérséklet 65 Évi csapadékmennyiség / Természetes növényzet A sarkvidékek Az Északi-sarkvidék / A Déli-sarkvidék 66 A Föld térképei Szerkezet / Földrengések, vulkánosság, lemeztektonika 67 A Föld domborzata 68 Januári és júliusi középhőmérséklet 70 Januári és júliusi csapadékmennyiség 71 Földrajzi övezetesség, éghajlat / Természetes növényzet 72 Környezeti válságok / A környezet szennyeződése 73 Népsűrűség / Természetes szaporodás 74 Nyelvek / Emberfajták 75 Közlekedés / Időzónák 76 A Föld országainak zászlói 77 A Föld országai 78 Nagy magyar utazók 80 Névmutató 81 Borító: Turistatérkép-részlet (Dunakanyar)

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit - Magyar ​nyelv és kommunikáció tankönyv a 11-12. évfolyam számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit - Magyar ​nyelv és kommunikáció tankönyv a 7-8. évfolyam számára
A _Magyar ​nyelv és kommunikáció_ című tankönyvcsalád tagjai - melyek a 11-18 éves diákoknak készülnek - a korábbi anyanyelvi tankönyvek nemes hagyományait megőrző, korszerű szemléletű, új tankönyvek. A nyelvi ismeretanyag minden évfolyamon kommunikációs témakörökkel bővül. A gyakorlatokban érvényesül a nyelvhasználat-központúság és a szövegszemlélet. A tankönyvek részletes helyesírási és nyelvhelyességi tudnivalókat tanítanak. Az elméleti leckék és a munkafüzeti gyakorlatok bevezetnek a különféle szövegtípusok megismerésébe és szerkesztésébe. Az önálló tanulást összefoglalások, ellenőrző kérdéssorok és felelettervek segítik. A változatos forrású szemléltető szövegek, a színes rajzok, ábrák is azt a célt szolgálják, hogy a diákok szívesen és minél hatékonyabban tanuljanak ezekből a tankönyvektől. A tankönyvcsomag 2-2 évfolyamonként _tankönyv_et, _tanári kézikönyv_et, _tanári feladatgyűjtemény_t és évfolyamonként _munkafüzet_et, _feladatlapok_at kínál.

Bora Gyula - Nemerkényi Antal - Magyarország ​földrajza a középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Bora Gyula - Társadalomföldrajz ​a szakközépiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentirmainé Brecsok Mária - Földrajz 8.
Megjelent az Apáczai Könyvkiadó gondozásában.

Szmolyan Gabriella - Irodalom munkafüzet és olvasmányok
Munkafüzetünk a hatodikos tananyagot dolgozza fel. Egyik célja, hogy segítségetekre legyen a művek feldolgozásában, a másik cél, hogy az irodalomórán megismert fogalmakat (például metafora, metonímia, alakzatok) a hétköznapi élet különböző helyzeteiben is alkalmazhatóvá és értelmezhetővé tegye számotokra. Ez a taneszköz ugyanakkor nem csak munkafüzet, hiszen a második fele olvasmányokat is közöl.

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné - Kémia ​9.
A ​természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád sikere jelentős részben a tananyag egységes koncepció alapján történő feldolgozásában és megjelenésében rejlik. A természettudományos tantárgyakat az általános iskola felső tagozatától egészen az érettségiig tárgyaló 35 kötetes tankönyvcsalád egyedülálló a magyar tankönyvpiacon. A sorozat elsődleges célja, hogy a természettudományok oktatása tartalmilag és módszertanilag is korszerű legyen, alkalmazkodjon a tanulók igényeihez és hatékonyan segítse a tanulás-tanítás folyamatát. A tananyag a természet megfigyelésére alapul, megtanítja a gyermekeknek felfedezni, megérteni a világukat és védeni a környezetet. A könyvek világos szerkezete, a jól szerkesztett illusztrációk, a gondosan válogatott fotók felkeltik a tanulók érdeklődését és segítik a megértést. Az anyagot a szövegértés fejlesztését is segítő olvasmányok teszik érdekesebbé.

Kollekciók